Humanist Manifesto

Kritik av Humanist Manifesto 1 (1933)

utkastHär presenteras en grov översättning av det manifest som ligger till grund för kommande Humanist manifesto som i sin tur bildar ideologisk grund för Internationella