Nio läkare: Sjukvård är också bemötande, etik och estetik

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 september 2010
- NewsVoice redaktion
Christina Doctare
Christina Doctare

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) argumenterar på DN Debatt 7/9 snävt kring utvärdering av komplementär- och alternativmedicin (KAM), som i dag har 100 miljoner användare bara i Europa. De avfärdar okunnigt forskning kring antroposofisk medicin som förskrivs ihop med skolmedicin av tiotusentals legitimerade vårdgivare i Europa.

Användningen har stöd av omfattande utvärderingar som indikerar att den är verksam, säker och möjligen kostnadseffektiv. Om VoF menar att bara snävt evidensbaserade behandlingsinsatser hör hemma i hälso- och sjukvården, skulle kirurgi, omvårdnad och andra komplexa behandlingar – vilka ofta inte kan blindtestas och placebokontrolleras – försvinna. Den hierarkiska bevispyramiden som VoF:s inlägg bygger på är förlegad och i dag rekommenderas en flerdimensionell bevismodell med väl testade metoder.

Läs hela debattartikeln på DN

Artikeln är undertecknad av:

Christina Doctare läkare, fd medicinalråd, författare
Torkel Falkenberg docent i hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska institutet, KI, forskningschef Vidarinstitutet
David Finer medicinjournalist, licentiat i medicinsk vetenskap, Medicinskt kunskapscenter, Stockholm läns landsting
Ursula Flatters läkare, specialist i allmänmedicin, utbildningschef Vidarkliniken
Elisabeth Hamrin professor emeritus i omvårdnadsforskning, Linköpings universitet
Johanna Hök apotekare, med dr i medicinsk vetenskap, KI
George Lewith läkare, professor i hälso- och sjukvårdsforskning, University of Southampton
Harald Walach psykolog, professor i forskningsmetodologi, Europeiska universitetet Viadrina Frankfurt
Maria Arman sjuksköterska, docent i vårdvetenskap KI

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq