David Finer

Nio läkare: Sjukvård är också bemötande, etik och estetik

HÄLSAVetenskap och Folkbildning får svar på tal: Att inte stödja människors valfrihet och politikers och landstingens vilja till en patientcentrerad, säker och pluralistisk hälso- och sjukvård (tex Vidarkliniken) är otidsenligt och odemokratiskt.