Mona Nilsson: Granska de trådlösa datanätverkens effekter

publicerad 2 oktober 2010
- Mona Nilsson
Mona Nilsson Strålskyddsstiftelsen

Falkenbergs kommun var bland de första i landet med att införa trådlösa datanätverk i samtliga skolor. I en artikel i Hallands Nyheter redovisar jag att forskningen visar tydligt att det är olämpligt att bedriva undervisning i en miljö förorenad av mikrovågor, eftersom strålningen försämrar inlärningsförmågan, orsakar huvudvärk och koncentrationsproblem. På sikt ökar risken för cancer.

En flicka har kränkts av Falkenbergs skolledning då hon fick de väl beskrivna symtomen av strålningen och tekniken ansågs viktigare än flickans och de övriga elevernas välmående. Flickan förpassades till hemundervisning under lång tid och därefter flytt till annan kommun och annan skola utan trådlöst för att få gå i skolan.

Hur många elever skadas och får symtom av mikrovågorna från de trådlösa datanätverken i skolórna över hela Sverige? Varken Falkenberg eller andra kommuner eller ansvariga myndigheter bryr sig om att kontrollera effekterna. Facit från Falkenberg så långt: sämre avgångsbetyg bland niorna än någonsin tidigare.

Läs artikeln i Hallandsposten | Läs Mona Nilssons blogg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq