Kinesisk forskning – Mobilen ökar risken för cancer

publicerad 21 april 2011
- Mona Nilsson

Mona NilssonForskare i Kina har funnit bevis på kraftig ökning av risken för cancer på öronspottkörteln. Undersökningen är den största hittills på kopplingen mellan öronspottkörtelcancer och mobiltelefonanvändning. Långtidsanvändare löper störst risk.

En normal mobilanvändning i dag på mer än 2, 5 timmar om dagen ökar risken 16-31 gånger, beroende på tumörtyp. Om tio år förflutit sedan mobilen först började användas är risken förhöjd med 10 till 20 gånger.

Öronspottkörtlarna är intressanta att studera då det gäller cancerrisker av mobiltelefonin eftersom de är belägna i det mest strålningsexponerade området, framför hörselgången intill käkvinkeln, där de utmynnar på kindens insida och utsöndrar saliv.

Läs hela Mona Nilssons artikel

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq