Finns världens äldsta och största stenpyramider i Bosnien?

publicerad 12 juli 2011
- Peter Pettersson

Bosniska PyramiderNyligen gjord kol-14-datering tyder på att Månpyramiden i Bosnien byggdes för 10000 år sedan.

Text och bearbetning: Peter Pettersson

De minst sagt kontroversiella påståendet att det finns upp till fem pyramider nära staden Visoko i centrala Bosninen sägs nu ha fått nytt stöd från en nyligen avslutad kol-14-datering i juni i år av den så kallade Månpyramiden. Sedan 2004 har dr Semir ”Sam” Osmanagic lett det troligen största arkeologiska forskningsprojektet i världen i den bosniska Visokodalen. Enligt uppgift arbetade förra året 500 frivilliga och 45 professionella arkeologer från flera länder (Italien, Spanien, Frankrike, Ungern, Kroatien, Malaysia m.fl.) med detta projekt.

Under de senaste åren har Osmanagic och hans team försökt hitta organiskat material från pyramiderna för att med hjälp av kol-14-datering kunna bestämma den ungefärliga åldern på dessa strukturer, och för att bemöta kritikerna avfärdanden om att det bara rör sig om naturliga fenomen.

Till slut påträffades ett organiskt material under sommarutgrävningarna 2010 på den så kallade Månpyramiden. De organiska resterna hittades i ytskiktet på ett stenblock som hade avtäckts och skickades därefter till laboratoriet vid Schlesiens tekniska högskola i Gliwice, Polen, för kol-14-datering.

Den slutliga kol-14-dateringen visade att det organiska materialet hade en ålder på 10 350 år, vilket innebär att pyramidens terrasser troligen har byggts för cirka 10,000 år sedan. Om detta stämmer innebär det att hela vår kunskap om Europas historia och de första avancerade civilisationerna måste omvärderas, menar Osmanagic.

Källor:
Redicecreations.com
www.bosnian-pyramid.com

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *