Christer Sturmark och pakten mot alternativmedicinen – Replik till artikel i Newsmill

publicerad 29 oktober 2011
- Börje Peratt
Börje Peratt

Börje Peratt

Efter Fuglesang debaklet i Almedalen i somras där Vetenskap och Folkbildnings kampanj mot homeopati slutade i ett rejält magplask och försöket visade att homeopati har effekt, vänder man sig nu till sin systerorganisation och broder Christer Sturmark för att utföra sedan länge beslutade strategier riktade mot alternativ medicin i allmänhet och homeopati i synnerhet. Denna pakt uppvisar flagranta brister när det gäller sanningshalt, moral och vetenskaplig metod vilket inte minst avslöjas i Sturmarks artikel mot homeopati.

Text: Börje Peratt | Denna artikel refuserades 2010-10-29 av Newsmill

Sturmark homeoapti I en artikel på Newsmill under rubriken ”Homeopati är trolldom som kan döda” [Newsmill] använder Christer Sturmark begrepp som ska föra tankarna till vidskepelse och livsfara. Det är motsägelsefullt då ”självmordsförsöket” i Almedalen hävdade just motsatsen, dessa preparat anklagades då för att vara verkningslösa.

Nu vill man istället utnyttja det faktum att en italiensk ortoped behandlat sin son som fått lunginflammation, med örtte således inte homeopati. Givet alla omständigheter kring denna treårige pojkes död är det lätt att avfärda pappan som ansvarslös när han inte tagit sonen till en läkare. Men ödet blir mer än ett fall av omdömeslöshet och används istället som ett vilseledande. Sturmark framstår därmed som förvillare.

Strategin bygger som vanligt på anekdotisk bevisföring. Sturmark lyfter fram en enskild försvarslös individ på samma sätt som intressenterna bakom svininfluensavaccinet, försökte väcka liv i svininfluensavaccineringen genom att i januari 2011 få medier att rapportera om en ung pojkes död. Trots sjukhusets sekretesspolicy fick medierna besked om ett dödsfall i möjlig svininfluensa. Att pojken hade omfattande skador och var dödsjuk av andra orsaker spelade ingen roll. Denna slags hyeneliknande debattform har länge kännetecknat paktens retorik.

Men det viktigaste är att se bakom retoriken och visa på vilka ansikten som döljer sig där. Denna pakt har internationella förgreningar understödda av läkemedelsindustrin och förankrad i EU vilket går ut på att förbjuda alternativen. Ställ frågan: vilka tjänar på Sturmark och Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) agerande och vi ser läkemedelsindustrin som vill upprätthålla den traditionella skolmedicinen med läkare som skriver ut läkemedelsindustrins preparat och inte ska ordinera annat. Trots risk för allvarliga biverkningar och död. När det gäller händelser orsakade av läkemedelsindustrins produkter håller däremot VoF-Sturemark och skeptikerpakten tyst.

Strategin att rikta aggressionen mot oliktänkande från till synes flera håll kan liknas vid militarismens vapenslag och terrorismens celler. Metoderna hos den antihumanistiska fronten är ihopkopplade med en grupp anonyma skeptiker som sprider förtal och lögner på chatsidor och forum på nätet.

Per-Anders Forstorp, docent i Kommunikation vid KTH uttrycker det så här:

”De amerikanska skeptikerna [precis som de svenska] talar om ”deadly misinformation” som det som måste bekämpas. I sin väktarroll är de inte så mycket revolutionärer som försvarare av den befintliga ordningen, dvs. en slags poliser i tjänst hos vetenskapens republik. Men eftersom det handlar om en kamp och att ”beväpna” sig med fakta för att kunna stå emot ”attacker” så finns det också militära konnotationer.”

Sturmark/VoF angriper och förlöjligar expertis som enligt dem har alltför avvikande perspektiv på vad som påverkar människan medicinskt, fysiskt och tekniskt.
Den med avvikande uppfattning riskerar förutom personlig förföljelse även att dömas som förvillare och att stigmatiseras i ett offentligt mobbningspris. Dan Larhammar, professor vid Uppsala universitet bidrog till att författaren Sanna Ehdin (bok: Den självläkande människan) fick förvillarpriset (2000), förtalade henne i vetenskapliga publikationer och angav henne på ett ljudinspelat seminarium som VoFs värsta fiende.

En av VoFs mest högbröstade skribenter och då ordförande i VoF, Jesper Jerkert var inledningsvis skeptisk till att Karolinska Institutet tog emot Osher donationen (för att inom Osher Centrum utreda möjligheten av alternativ medicin att komplettera skolmedicin) men han gav sedan direktiv på hur pengarna skulle användas och vilka rådgivare som skulle ingå. Jerkert hade mycket konkreta uppmaningar om att man inte skulle forska på homeopati och istället kontakta en av homeopatins värsta motståndare som rådgivare.

Jesper Jerkert betonade hur man absolut inte skulle gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”. Mot detta underliggande hot kan vi se hur Osher centrum blev ett instrument för VoFs kampanj. Den nya inriktningen avspeglade sig i valet av rådgivare och förklenande uttryck för alternativmedicinen.

Föreståndare professor Martin Ingvar och hans närmaste medarbetar på Osher Centrum, Mats Lekander, skrev sedan förordet till boken ”Salvekvick och kvacksalveri”. Den är författad av några av den alternativa medicinens värsta belackare och homeopatins största motståndare Edzard Ernst och Simon Singh. Boken är avslöjad med 19 allvarliga slutledningsfel och är att betrakta som pseudovetenskaplig.

När nu VoF diskvalificerat sig i denna kamp mot homeopati har Christer Sturmark fått uppgiften att ta över facklan. Det enda underliga med hans artikel är att han står som ensam författare annars brukar taktiken vara att få någon som står bredvid så att det ser mer slagkraftigt ut.

Text: Börje Peratt

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq