Per-Anders Forstorp

Börje Peratt - Foto: Peratt.com, 2015

Börje Peratt: Antihumanisternas fientliga profil

KULTURJag har under snart två år undersökt och utrett intoleransen i en livsåskådningsförföljande grupp. Den visade sig vara välorganiserad i Vetenskap och Folkbildning, Humanisterna och ett antal