Antihumanisterna kränker den fria tanken

publicerad 24 december 2011
- Börje Peratt
antihumanism pseudiker

antihumanism pseudiker

Börje Peratt fortsätter sin djuplodning av antihumanismens inflytande i samhället. Han myntar begreppet pseudiker som representeras av falska skeptiker och sekulära humanister. Peratt menar att antihumanism och en falsk vetenskapstroende trend alltför länge genomsyrat våra attityder i samhället. Till och med de mänskliga rättigheterna naggas i kanten. Börje Peratts artikelserie kommer med god timing inför föreningen Vetenskap och Folkbildnings utnämning av sitt antipris Årets förvillare den 28 december. 

Text: Börje Peratt | Bildoriginal från New Humanist – Ideas for Godless people | Artikeln uppdaterad 2011-12-25 kl 21:55

Vad som blivit allt tydligare i denna granskning av dem jag kallar antihumanister, det vill säga voffarna och deras associerade; Vetenskap och Folkbildning och sekulära ”humanister”,  är att de flesta som agerar är vetenskapligt oskolade. De få som är skolade reducerar verkligheten i ett sugrörstänkande där människan och verkligheten förklaras i teknikaliteter.

Börje Peratt
Börje Peratt

Utifrån detta är inte längre skeptikerna en relevant benämning och jag väljer därför att kalla dem ”pseudiker” (pseudovetenskapliga skeptiker). Deras attacker är antihumanistiska riktade mot människan och mänskligheten. De attackerar alltid i grupper och väller in förpestade av ovilja utan något annat motiv än att tillfredställa sin aversion mot oliktänkande.

Christopher Hitch, en av pseudikernas förebild

Den pseudikerprofil jag tidigare beskrivit som predator blir tydlig när man ser VoFs Facebooksida där de hyllar den nyligen avlidna Christopher Hitch. Mannen som kallade Moder Teresa “en fanatisk albansk dvärg”.

Hitch ansåg att allt hat i världen har sitt ursprung i religionen. Han ansåg samtidigt att det var rätt att starta krig mot Irak för att döda tyrannen där även om det kostat miljoner civila irakier livet och ett sönderbombat samhälle. Så vad hade Hitch hatet för ursäkt?

Fridens boning

Vad betyder egentligen fristad och hemfrid? Tillflyktsort, oas, skyddad plats. Första gången hemfrid nämns i svensk rättshistoria är i samband med att Birger Magnusson utnämndes till Jarl någon gång kring 1220. Birger Jarl sägs då ha avlagt ed på att upprätthålla de så kallade edsörelagarna, som föreskrev frid allmänt, hemma, i kyrka, på ting och för kvinnor.

Edsöre betyder egentligen “edsvärjande” och är en ed, som Sveriges kung och landets förnämsta män i äldre tider avlade. De förband sig att försvara den allmänna friden, kyrkofrid, tingsfrid, kvinnofrid och hemfrid. Den som störde denna frid kunde utsättas för hårda straff och där Biltog var ett av de värsta.

Biltog, från fornsvenskans biltugher, är ett straff i den svenska rättshistorien, som innebar att den dömde var fredlös i hela riket, och vem som helst kunde döda honom.

Vid sidan av biltoghet kunde kyrkoherden tillsammans med biskopen döma till bannlysning, vilket var den religiösa motsvarigheten. Med utvecklingen av samhällets rättsprinciper har lagar som fredlös och bannlysning upphört som juridisk beteckning. Men hur fungerar de i verkligheten och vart har den allmänna friden tagit vägen?

Pseudikernas sätt att bannlysa

Vi har länge med förskräckelse åsett antihumanisternas bannlysning av enskilda främst i Årets Förvillare men även i den vardagliga verksamheten. Vetenskap och Folkbildning (VoF) i samarbete med Humanisterna kan snabbt utfärda en informell bannlysning av personer som de anser sig inte håller sig inom vissa ramar som deras populistiska normer kräver. Det McCarthyistiska mönstret upprepas genom antihumanisternas förankring i media.

Utnyttjar maktposition för att sabotera forskning

Antihumanisternas agenda ser vi även inom den etablerade vetenskapen. Där tillåts inte vissa teman, ämnen eller frågor att diskuteras eller att forskas på. De som vidrör tabubelagda ämnen riskerar att snabbt hamna i kylan, kränkas med förvillarpris, förlora sina karriärer och få sina liv förstörda.

Här bedriver antihumanisterna en hätsk kampanj som går ut på att förstöra enskildas namn för att de ägnar sig åt ”fel saker”. Vissa högt uppsatta professorer inom medicinens forskningsfält utnyttjar detta till att sabotera möjligheterna för kollegor. Vi har också sett hur Osherdonationen på Karolinska Institutet har gått upp i rök eller snarare gått ner i fel fickor och hur det som kunde ha blivit alternativmedicinens chans istället blev dess fiende. Här ligger professor Martin Ingvar under utredning kraftigt ifrågasatt av alltmer högljudda kritiker. “Runner up” i alternativpriset Årets Förvillare.

Skvallergubbarna

Det som kännetecknar pseudikerna är annars att de som skvallergubbar (ja, de flesta är män) utan källgranskning attackerar enskilda och använder nedgörande och kränkande begrepp mot dem. Fritidsskeptikern A. Nordström utbildar i källgranskning och bedrar således sin egen yrkesheder med att kalla Terry Evans för bedragare enbart utifrån ryktesspridning och fördomar. Det som också kännetecknar pseudikerna är ”följa John”. Man har ingen egen uppfattning utan hakar på andra och ryktet går blixtsnabbt. Här finns en vi kan mobba!

iFokus domineras av pseudikerna

Jag försökte för några år sedan på en sajt som heter iFokus diskutera frågor kring sinnen och varseblivning. Först fick jag en hel del intressanta inlägg men sedan upptäckte pseudikerna där att detta var förbjuden mark och förstörda alla möjligheterna till en vetenskaplig research. De hade kunna medverka men trasade alla försök till trådar och de hoppade på dem som försökte komma med konstruktiva inlägg.

Det har sedan dess uppenbarligen inte skett någon förändring på iFokus. Nedan några utdrag ur mail som jag alldeles nyligen fått från aktiva på iFokus.

“Jag har försökt förklara att det här handlar inte längre om “diskussion” mellan människor det ÄR organiserat och dom använder en mycket slipad retorik som få kan klara av att spela mot. Unga människor som inte har utvecklat talets gåva har blivit fullkomligt manglade, folk som saknar utbildning fullkomligt tillplattade. Är inte själv högutbildad men läser mycket och ser mycket och fattar direkt att dom här killarna mer är drillade att säga “rätt” saker än att de verkligen skulle vara så kunniga i “vetenskap” som dom utger sig för. Även “troende” tycks många gånger falla i farstun för deras auktoritära stil.”

”Jag fick spel av och se hur skeptikerna mosade andliga unga sökare med sin arrogans och sitt iskalla hån. Det skar i hjärtat.”

”Tyvärr fanns det några tongivande troende som “skulle bygga broar” mellan andliga och skeptiker… Broar – my ass! Det är en form av lustmördare vi har att göra med här, som njuter av att “äga”, som inte är mottagliga för minsta andlig ljusstrimma.

Dom stjäl energi från det själsliga inre barnet hos andra…den aspekt som de själva förlorat kontakten med för länge sedan och blivit som “data-program” istället, fullkomligt fanatiska och drillade.”

Pseudiker tar sig rätten att förstöra friden för andra

Vissa ämnen som andlighet anses idag ge fritt fram för pseudiker att angripa med alla medel. Här anser man sig ha rätten att störa den allmänna friden och undergräva andra i sin utövning. Jovisst idag möts vi inte hemma eller i kyrkan eller mötessalongen utan på nätet och där kan vi angripas från alla håll och med kränkande och nedsättande ord som sedan ligger kvar.

Denna sorts allmänna frid tycks det idag inte finnas något skydd för. Även om det på chatsidor och forum står att man är ansvarig för sina inlägg så har det så vitt jag vet inte prövats juridiskt.

Mänskliga rättigheter Artikel 19:

“Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt sökinformation och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Utan ingripande. Vad innebär det? Innebär det att man ska kunna få genomföra sina sammankomster, mässor, körsångsövningar, utbildningar och möten utan att behöva bli trakasserade av en fientlig närvaro som öppet agerar negativt och destruktivt eller olovligen spelar in och dokumenterar de närvarande. Innebär det att människor intresserade av mediala event kan träffas utan att riskera att avlyssnas och fotograferas och sedan hängas ut?

VoF tillstår att man har satt i system att dolt spela in evenemang för att lägga ut utskrifter på nätet. Och man uppmuntrar till det.

Punktmarkering

VoF och Humanisterna punktmarkerar oliktänkande. Naturligtvis är syftet att skrämma bort de som vill delta. Så har inkvisitatorerna agerat sedan medeltiden. Innebär det att de som har ett forum som riktar sig till vänner för gemensamma upplevelser måste träffas i hemlighet för att stå fria från fientliga angrepp. Måste internet då bli en plats för hemliga grupper för att få vara ifred?

Hur ska människan utveckla humanismen?

Vilka är våra grundläggande rättigheter? Vad säger regeringsformen? Var går gränserna för yttrandefrihet och rätten till frid? Hur ska man kunna upprätthålla en rimlig ordning på internet och göra allvar av den kriminalisering som redan finns lagstadgad? Hur ska man komma åt dem som likt horder förföljer vissa utsatta enskilda på internet, media och arbetsplatser?

Hur ska pseudikerna stoppas?

Hur ska pseudikernas härjningar, dominans på högskolor och institutioner, utpressning av medier och vetenskapen, utnyttjande av sina positioner på företag få ett slut? Ja, inte är det genom att blunda, bygga broar eller chanta positiva hymner. Detta är en konflikt av stora mått och jag upprepar: Att journalistiskt beskriva antihumanismen kan vara en av de mest angelägna uppgifterna idag.

Samhället och världen för all del, får inte humanismen gratis den måste erövras. Varje dag, varje timme, varje minut.

Text: Börje Peratt


Terry Evans under attack (12 december 2011)

Terry Evans ett framgångsrikt medium (13 december, 2011)

Antihumanister – samhällets största hot (13 december 2011)

Antihumanisternas bedrägliga metoder (16 december, 2011)

Antihumanisternas fientliga profil (20 december, 2011)

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq