Antihumanisterna kränker den fria tanken

publicerad 24 december 2011
- Börje Peratt
antihumanism pseudiker

antihumanism pseudiker

Börje Peratt fortsätter sin djuplodning av antihumanismens inflytande i samhället. Han myntar begreppet pseudiker som representeras av falska skeptiker och sekulära humanister. Peratt menar att antihumanism och en falsk vetenskapstroende trend alltför länge genomsyrat våra attityder i samhället. Till och med de mänskliga rättigheterna naggas i kanten. Börje Peratts artikelserie kommer med god timing inför föreningen Vetenskap och Folkbildnings utnämning av sitt antipris Årets förvillare den 28 december. 

Text: Börje Peratt | Bildoriginal från New Humanist – Ideas for Godless people | Artikeln uppdaterad 2011-12-25 kl 21:55

Vad som blivit allt tydligare i denna granskning av dem jag kallar antihumanister, det vill säga voffarna och deras associerade; Vetenskap och Folkbildning och sekulära ”humanister”,  är att de flesta som agerar är vetenskapligt oskolade. De få som är skolade reducerar verkligheten i ett sugrörstänkande där människan och verkligheten förklaras i teknikaliteter.

Börje Peratt
Börje Peratt

Utifrån detta är inte längre skeptikerna en relevant benämning och jag väljer därför att kalla dem ”pseudiker” (pseudovetenskapliga skeptiker). Deras attacker är antihumanistiska riktade mot människan och mänskligheten. De attackerar alltid i grupper och väller in förpestade av ovilja utan något annat motiv än att tillfredställa sin aversion mot oliktänkande.

Christopher Hitch, en av pseudikernas förebild

Den pseudikerprofil jag tidigare beskrivit som predator blir tydlig när man ser VoFs Facebooksida där de hyllar den nyligen avlidna Christopher Hitch. Mannen som kallade Moder Teresa “en fanatisk albansk dvärg”.

Hitch ansåg att allt hat i världen har sitt ursprung i religionen. Han ansåg samtidigt att det var rätt att starta krig mot Irak för att döda tyrannen där även om det kostat miljoner civila irakier livet och ett sönderbombat samhälle. Så vad hade Hitch hatet för ursäkt?

Fridens boning

Vad betyder egentligen fristad och hemfrid? Tillflyktsort, oas, skyddad plats. Första gången hemfrid nämns i svensk rättshistoria är i samband med att Birger Magnusson utnämndes till Jarl någon gång kring 1220. Birger Jarl sägs då ha avlagt ed på att upprätthålla de så kallade edsörelagarna, som föreskrev frid allmänt, hemma, i kyrka, på ting och för kvinnor.

Edsöre betyder egentligen “edsvärjande” och är en ed, som Sveriges kung och landets förnämsta män i äldre tider avlade. De förband sig att försvara den allmänna friden, kyrkofrid, tingsfrid, kvinnofrid och hemfrid. Den som störde denna frid kunde utsättas för hårda straff och där Biltog var ett av de värsta.

Biltog, från fornsvenskans biltugher, är ett straff i den svenska rättshistorien, som innebar att den dömde var fredlös i hela riket, och vem som helst kunde döda honom.

Vid sidan av biltoghet kunde kyrkoherden tillsammans med biskopen döma till bannlysning, vilket var den religiösa motsvarigheten. Med utvecklingen av samhällets rättsprinciper har lagar som fredlös och bannlysning upphört som juridisk beteckning. Men hur fungerar de i verkligheten och vart har den allmänna friden tagit vägen?

Pseudikernas sätt att bannlysa

Vi har länge med förskräckelse åsett antihumanisternas bannlysning av enskilda främst i Årets Förvillare men även i den vardagliga verksamheten. Vetenskap och Folkbildning (VoF) i samarbete med Humanisterna kan snabbt utfärda en informell bannlysning av personer som de anser sig inte håller sig inom vissa ramar som deras populistiska normer kräver. Det McCarthyistiska mönstret upprepas genom antihumanisternas förankring i media.

Utnyttjar maktposition för att sabotera forskning

Antihumanisternas agenda ser vi även inom den etablerade vetenskapen. Där tillåts inte vissa teman, ämnen eller frågor att diskuteras eller att forskas på. De som vidrör tabubelagda ämnen riskerar att snabbt hamna i kylan, kränkas med förvillarpris, förlora sina karriärer och få sina liv förstörda.

Här bedriver antihumanisterna en hätsk kampanj som går ut på att förstöra enskildas namn för att de ägnar sig åt ”fel saker”. Vissa högt uppsatta professorer inom medicinens forskningsfält utnyttjar detta till att sabotera möjligheterna för kollegor. Vi har också sett hur Osherdonationen på Karolinska Institutet har gått upp i rök eller snarare gått ner i fel fickor och hur det som kunde ha blivit alternativmedicinens chans istället blev dess fiende. Här ligger professor Martin Ingvar under utredning kraftigt ifrågasatt av alltmer högljudda kritiker. “Runner up” i alternativpriset Årets Förvillare.

Skvallergubbarna

Det som kännetecknar pseudikerna är annars att de som skvallergubbar (ja, de flesta är män) utan källgranskning attackerar enskilda och använder nedgörande och kränkande begrepp mot dem. Fritidsskeptikern A. Nordström utbildar i källgranskning och bedrar således sin egen yrkesheder med att kalla Terry Evans för bedragare enbart utifrån ryktesspridning och fördomar. Det som också kännetecknar pseudikerna är ”följa John”. Man har ingen egen uppfattning utan hakar på andra och ryktet går blixtsnabbt. Här finns en vi kan mobba!

iFokus domineras av pseudikerna

Jag försökte för några år sedan på en sajt som heter iFokus diskutera frågor kring sinnen och varseblivning. Först fick jag en hel del intressanta inlägg men sedan upptäckte pseudikerna där att detta var förbjuden mark och förstörda alla möjligheterna till en vetenskaplig research. De hade kunna medverka men trasade alla försök till trådar och de hoppade på dem som försökte komma med konstruktiva inlägg.

Det har sedan dess uppenbarligen inte skett någon förändring på iFokus. Nedan några utdrag ur mail som jag alldeles nyligen fått från aktiva på iFokus.

“Jag har försökt förklara att det här handlar inte längre om “diskussion” mellan människor det ÄR organiserat och dom använder en mycket slipad retorik som få kan klara av att spela mot. Unga människor som inte har utvecklat talets gåva har blivit fullkomligt manglade, folk som saknar utbildning fullkomligt tillplattade. Är inte själv högutbildad men läser mycket och ser mycket och fattar direkt att dom här killarna mer är drillade att säga “rätt” saker än att de verkligen skulle vara så kunniga i “vetenskap” som dom utger sig för. Även “troende” tycks många gånger falla i farstun för deras auktoritära stil.”

”Jag fick spel av och se hur skeptikerna mosade andliga unga sökare med sin arrogans och sitt iskalla hån. Det skar i hjärtat.”

”Tyvärr fanns det några tongivande troende som “skulle bygga broar” mellan andliga och skeptiker… Broar – my ass! Det är en form av lustmördare vi har att göra med här, som njuter av att “äga”, som inte är mottagliga för minsta andlig ljusstrimma.

Dom stjäl energi från det själsliga inre barnet hos andra…den aspekt som de själva förlorat kontakten med för länge sedan och blivit som “data-program” istället, fullkomligt fanatiska och drillade.”

Pseudiker tar sig rätten att förstöra friden för andra

Vissa ämnen som andlighet anses idag ge fritt fram för pseudiker att angripa med alla medel. Här anser man sig ha rätten att störa den allmänna friden och undergräva andra i sin utövning. Jovisst idag möts vi inte hemma eller i kyrkan eller mötessalongen utan på nätet och där kan vi angripas från alla håll och med kränkande och nedsättande ord som sedan ligger kvar.

Denna sorts allmänna frid tycks det idag inte finnas något skydd för. Även om det på chatsidor och forum står att man är ansvarig för sina inlägg så har det så vitt jag vet inte prövats juridiskt.

Mänskliga rättigheter Artikel 19:

“Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt sökinformation och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Utan ingripande. Vad innebär det? Innebär det att man ska kunna få genomföra sina sammankomster, mässor, körsångsövningar, utbildningar och möten utan att behöva bli trakasserade av en fientlig närvaro som öppet agerar negativt och destruktivt eller olovligen spelar in och dokumenterar de närvarande. Innebär det att människor intresserade av mediala event kan träffas utan att riskera att avlyssnas och fotograferas och sedan hängas ut?

VoF tillstår att man har satt i system att dolt spela in evenemang för att lägga ut utskrifter på nätet. Och man uppmuntrar till det.

Punktmarkering

VoF och Humanisterna punktmarkerar oliktänkande. Naturligtvis är syftet att skrämma bort de som vill delta. Så har inkvisitatorerna agerat sedan medeltiden. Innebär det att de som har ett forum som riktar sig till vänner för gemensamma upplevelser måste träffas i hemlighet för att stå fria från fientliga angrepp. Måste internet då bli en plats för hemliga grupper för att få vara ifred?

Hur ska människan utveckla humanismen?

Vilka är våra grundläggande rättigheter? Vad säger regeringsformen? Var går gränserna för yttrandefrihet och rätten till frid? Hur ska man kunna upprätthålla en rimlig ordning på internet och göra allvar av den kriminalisering som redan finns lagstadgad? Hur ska man komma åt dem som likt horder förföljer vissa utsatta enskilda på internet, media och arbetsplatser?

Hur ska pseudikerna stoppas?

Hur ska pseudikernas härjningar, dominans på högskolor och institutioner, utpressning av medier och vetenskapen, utnyttjande av sina positioner på företag få ett slut? Ja, inte är det genom att blunda, bygga broar eller chanta positiva hymner. Detta är en konflikt av stora mått och jag upprepar: Att journalistiskt beskriva antihumanismen kan vara en av de mest angelägna uppgifterna idag.

Samhället och världen för all del, får inte humanismen gratis den måste erövras. Varje dag, varje timme, varje minut.

Text: Börje Peratt


Terry Evans under attack (12 december 2011)

Terry Evans ett framgångsrikt medium (13 december, 2011)

Antihumanister – samhällets största hot (13 december 2011)

Antihumanisternas bedrägliga metoder (16 december, 2011)

Antihumanisternas fientliga profil (20 december, 2011)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Om du svarar mig med konto som jag kan sätta in pengar på, så skall jag stödja din superbra nyhetssida. Jag vill vara anonym

 • “Hur ska pseudikernas härjningar, dominans på högskolor och institutioner, utpressning av medier och vetenskapen, utnyttjande av sina positioner på företag få ett slut? Ja, inte är det genom att blunda, bygga broar eller chanta positiva hymner. Detta är en konflikt av stora mått och jag upprepar: Att journalistiskt beskriva antihumanismen kan vara en av de mest angelägna uppgifterna idag.”

  Jag vill bara instämma med dessa ord! Förr skrämde man “avfällingar “med bålet eller skärselden. Idag är man mer sofistikerad. Löje,utfrysning en krypande rädsla att bli nästa förlöjligade mobboffer att få karriären sabbad, bli förföljd på forumet. Vilket klimat dessa voffare drivit fram. Jag ryser in i märgen.

  Att diskutera med dem föder någon slags obehaglig panikkänsla, att möta denna rigida fanatism har den effekten. Det är som en fet vägg av stål som inte släpper in minsta mänskliga erfarenhet och egensinne.
  Här finns ingen plats för nyanser, för egna upplevelser det verkar som om dom tror att det finns någon slags helig måttstock som kan avgöra allt. Och sådant som ännu inte tilldelats den heliga oblaten “evidens” finns inte, räknas inte och är helt enkelt bara “trams”.

  Om det inte vore för att dessa killar på något sjukt vis fått inflytande och makt så skulle man bara skratta åt dem som ett gäng emotionellt/spirituellt underutvecklade känslomässiga krymplingar. Lika enfaldiga som litteraturens nitiska själsdöda byråkrater.
  Men vi människor har fått lära oss sedan skoltiden att det vilda och vindlande är underlägset och att spikraka linjer är normen.
  Därför faller folk så ofta i farstun för dessa obildade huliganer.
  /Lotta

 • “Måns” säger: “Sedan har vi andetro. Här måste jag ge Karin rätt. Åsikterna om Terry Evans andekontakt är olika men varför ska man inte kunna lufta dem?”

  Det här är ett grundfel. Det är att försöka bytta ämne för diskussionen, och syftet är uppenbart.
  När det handlar om religions och åsiktsfrihet, så handlar det inte om vilken
  åsikt som är den rätta, utan om det faktum att åsikter fritt måste få uttryckas,
  för att idéer måste få chansen att utvecklas. Få stötas och blötas. Var och en måste få utveckla sina ideer och debattera dem när det passar de inblandade parterna.

  När gruppen “Terry Evans vänner” attackeras av en grupp voffare, som vare sig är vänner till Terry Evans eller inbjudna till gruppen, så är intränglingarnas syfte att slå fast, att Terry Evans är en bluff och bedragare.

  Terry Evans vänner skall inte få chansen att diskutera de ämnen de vill. Voffarna kommer ditt i grupp, för att överrösta. Inte för att med sakliga argument övertyga. När de blir iväg motade så försöker de ändå ta sig in, fastän de inte alls är välkomna. Bland dem finns folkpartisten och styrelsemedlemen i i vof Per Edman.

  Anders Nordström som ingår i gruppen försöker förvirra genom att säga, att
  han inte är voffare, därför att han inte är medlem i vof.

  Men voffare är beteckningen på ett beteende inte en fråga om man betalt medlemsavgiften eller ej. Det är en beskrivning på ett huligan beteende, att
  förvägra andra människor sin yttranderätt, därför voffarna tror att de har rätt!

  De tror sig vara förespråkare av “vetenskap”. Men när blev trakasserande av oliktänkande synonymt med vetenskap?

  Det har prövats i Sovjetunioner. Lysenkoismen fick stöd av Stalin och det gick inte att protestera. Det ledde till missväxt och hungersnöd.

  När jag försökte få tillstånd en diskussion om Per-Anders Forstorps kritik
  av vof så satte en moderator tonen genom att slå fast :
  “Per-Anders Forstorp är en löjlig pajas som fick in en artikel i en tidskrifts sista nummer. ”

  Så när en grupp voffare tränger sig objudna in i gruppen “Terry Evans vänner
  ,för att slå fast att att Terry Evans är en Bluff och en bedragare, så är deras syfte att förhindra Terry Evans vänner, att föra den diskussion de vill föra, och i stället försöker voffarna(som är typiskt) försöka tvinga på gruppen voffarnas agenda.

  Voffarna förnekar Terry Evans vänner rätten att diskutera de frågor de själva vill diskutera på deras eget forum.

  Det här är en fråga om religions och åsiktsfrihet. Det är den stora frågan här.

  Voffarna tror sig ha rätt och tycker sig därför ha rätt att förstöra diskussions’möjligheterna för oliktänkande.

  För oss som följt vofs agerande i några år så har vi sett hur de konsekvent
  tagit ställning mot folkhälsa. Men det har de full rätt till. Jag skulle inte drömma om att försöka hindra dem att framföra sina idéer.

  Men när de försöker hindra andra att få fritt diskutera de frågor de själva vill, så krävs det ett tydligt avståndstagande. Voffarnas “scientism” ger dem inte
  rätt att trakassera andra. Demokratin måste försvaras mot “vofferiet”.

 • “Karin” (?), jovisst är tron ifrågasatt – men genomsyrar det debatten? Nej endast marginellt. Det som genomsyrar min genomlysning är antihumanistens självpåtagna rätt att sätta sig till doms . Att döma folk som inte har rätt livsåskådning. Att döma folk för att göra fel saker, jobba med fel yrken, mötas på fel sätt. Det är en grov kränkning av mänskliga rättigheterna.

  Om mitt motiv då: Jag travesterar Descartes och säger – Du behöver inte tro, tänka eller leva som jag men jag är beredd att kämpa för din rätt att få tro, tänka och leva som du gör så länge du inte kräver att andra ska följa dig.

  När jag granskar dem som tränger in på och attackerar andra på deras hemsida så är det för att avslöja dem. Jag har hängt ut dem som svärtar ned enskilda med åtalbara kränkningar som bluff och bedrägeri. Denna insats för att skildra inkräktarna planerades under en veckas studier av angreppen på Terry Evans Vänsida. Åtgärden att under en hel dag (måndagen den 12 dec ) bemöta inkräktarna var för att få fram fakta som jag kunde relatera till mig. Genom att dra på mig fokus för attacken kunde jag jämföra med den gångna veckans påhopp och analysera dem. Utifrån det förstärktes intrycken av predatorprofiler. Insatsen som hade ett kodnamn blev framgångsrik.

  Att möta våld med våld? Ja ja, om du tittar på samhällsavslöjande TV-program så innehåller de konfrontativa moment för att avslöja dem man har bestämt sig för att hänga ut. En journalists arbete under krig kallas i och för sig krigsreporter. Så varför inte. Jag har utgått från dem som blivit angripna. Skulden ligger helt på inkräktarna. När jag skildrar och beskriver angrepp så är jag ju också en del i den pågående processen. Det vet varje vetenskapsman, dokumentärfilmare och journalist med insikt, att deltagande är medverkande på något sätt.

  Jag bryr mig i princip inte om det är Terry Evans, du Nordström eller någon annan som blir oskyldigt attackerad av en mobb eller antihumanistisk kränkare. Om jag ser en möjlighet att återberätta gör jag det. Om jag finner att jag ska fördjupa granskningen gör jag det i akt och mening att söka mer fakta. Det är varje journalists ursprungliga uppgift.

  • Jag hängde faktiskt inte med i ditt första stycke där. Kanske är jag för trött på kvällen nu. Det jag skrev var ju att Anders inte kritiserade tron, utan förmågan. Då håller du med eller?

   Han och många andra av de som varit kritiska, dömer inte folk för deras livsåskådning. Det tycker jag mer var ett resultat när hönsgården satte igång inne på facebook. I mina ögon var det som så att “skeptikerna” gick in på sidan och ifrågasatte Terry Evans färdigheter. Detta kan man givetvis helt klart diskutera om det var rätt forum för det. Kanske inte, men så vitt jag vet så finns det väl ingen annanstans man kan nå Terry offentligt?

   Vad som hände då var att folk började försvara Terry med näbbar och klor. Då skapades det ett bråk/debatt/sandlåda där det mer o mer gled över till ifrågasättandet av tron kanske. Men det var inte så det började på facebook så länge jag hållit ett öga där (dvs sedan artikeln i aftonbladet publicerades). Och vad gäller personen i fråga här, Anders, så får du gärna citera eller länka till ställen där han kritiserat någon för att dom har fel tro. För det har jag inte sett. Att säga att man är tveksam till att Terry är en bluff eller på riktigt, är inte samma sak som att säga “ni får inte tro på honom, det är fel av er”.

   Kanske hade hela situationen inte ens uppstått om Terry hade en sida som bara hette Terry Evans, utan Vänner på slutet. Men nu har han ju inte det och då finns det alltså bara plats för folk som vill ge honom ryggdunkar offentligt.

   Det tycker jag i alla fall inte känns helt hundra, tycker du herr Peratt?

   Gokväll!

  • Men nu skrev jag ett långt svar här igår som helt är borta igen. Jag ger upp här i så fall, har inte tid att skriva alla svar två gånger.

 • Måns, man måste skilja på sekulära humanister och humanism. Anders Gerdmar har på Newsmill skrivit att “‘Humanisterna’ bör vara ärliga och byta namn” http://www.newsmill.se/node/30375. Naturligtvis handlar det inte om ärlighet utan om lömsk strategi. Organiserade ateister har kapat termen från humanismen och omvandlat den till antihumanism. När jag kom på det insåg jag också att detta är en väl genomtänkt strategi för att orsaka förvirring och tveksamhet. Vissa begrepp kan locka människor att tro något som det sedan inte visar sig vara. Hur många diktaturer har inte kallat sig demokratier? Därför kallar jag “föreningen Humanisterna” i Sverige för sturmarkisterna ledda av Christer Sturmark.

  Antihumanisterna har även kapat begreppet skeptiker. Men skepticism är eller borde ligga till grund för all utredande verksamhet, journalistiskt, vetenskapligt, polisiärt och juridiskt. De som utger sig för att vara skeptiker inom ramen för antihumanism är i själva verket fulla av fördomar och genomför inte det sökande som krävs för att finna kunskap. Tvärtom, självsäkra med stöd av andra fördomsfulla, går de till attack säkra på sin sak men utan att veta. Av detta skäl har jag kommit fram till att de är pseudiker, ett nyskapat ord som förenar pseudovetenskap med skeptiker. Det innebär att man inte grundar sina slutsatser på en metod som går ut på att finna fakta utan på att propagera för en åsikt.

  Min granskning av antihumanisterna utgår från att jämföra deras agenda och aktiviteter med rätten till sin livsåskådning, åsikts- och trosfrihet. Min granskning tar upp hur mänskliga rättigheter åsidosätts av antihumanisterna. Angreppet på Terry Evans och hans andetro är bara ett exempel på detta och det är ointressant vad han och hans fans tror och vad de gör. Det jag fokuserar på är att de har rätt till sin tro och sina aktiviteter utan att kränkas. Därmed blir påhopp på dem otillständiga. Varför ska ett forum över huvudtaget ge mobbare utrymme? Det är ju också belagt att om pseudikerna får fritt fram att “lufta” sina åsikter, trasar de sönder och censurerar debatten med sin aggression och blotta närvaro. I stort sett alla tidningar och mediakanaler har idag en moderator som granskar inläggen och avfärdar kränkningar. Alltfler forum tar efter. Svenska myndigheter, regering, departement, skolverket och organisationer gör insatser för att minska nätmobbingen och dämpa dess effekter.

  • Men det är inte tron i sig som blir ifrågasatt Peratt. Det är ju hans förmåga. Det är just den skillnaden som genomsyrar hela den här debatten.

   I det stora hela tycker jag i alla fall att du är helt fel på det med din inställning att “bekämpa våld med våld”. Och med våld menar jag då det val av krigsföring du valt att använda där du buntar ihop alla som är det minsta kritiska till en grupp, benämner gruppen och sen bestämmer du vilka egenskaper som gäller för alla som du bestämt innefattas i den gruppen. Det är precis så rasister tänker. Generaliseringar och påhopp. Jag förstår inte varför du tänker att det är ett bra tillvägagångssätt att brotta ner de som du tycker angriper Terry. Även om det ens skulle vara så att de angriper hans tro (vilket de inte gör, de angriper hans förmåga), så känns det bara plumpt att använda samma och ännu värre metoder tillbaka. Inte särskilt humanistiskt i mina ögon.

   Gott jul och fortsättning på året till nyår!

 • Är humanism och ateism samma sak? Fotot på tidningens framsida pekar ju på att Humanisterna är en internationell kraft där ateismen driver. Den omgjorda framsidan utmålar dessa humanister som religionshatare. Samtidigt så utpekas Christopher Hitch i artikeln som en av humanisternas förebild och han säger att religionerna är upphovet till allt hat. Detta gör i alla fall mig förvirrad.
  Sedan har vi andetro. Här måste jag ge Karin rätt. Åsikterna om Terry Evans andekontakt är olika men varför ska man inte kunna lufta dem?

 • Karin. Jag förstår att du upplever det som förvirrat om du tror att Föreningen Humanisterna (sturmarkisterna) representerar humanism när de i själva verket agerar antihumanistiskt vilket de således har gemensamt med Vetenskap och Folkbildning. Vem de än ger sig på manifesterar de intoleransen mot olika livsåskådning, aversion mot oliktänkande och förföljelse av tro. Dessa antihumanister kränker mänskliga rättigheterna. De förstör försöken att diskutera enligt dem tabubelagda teman. De spionerar och de saboterar människors karriärer och livsförutsättningar.
  Är det dessa du ansluter dig till och stöder Karin? Jag kallar dem inte lobbyister det är din något rumsrena term. Snarare är de ryktesspridare, skvallergubbar och en och annan skvallerkärring.
  Om någon kommer objuden hem till dig och smutskastar dig låter du då den hållas eller? Om någon förstör dina möten och gör det omöjligt för dig och din grupp att diskutera det ni vill prata om, låter ni då den hållas? Om någon emotionellt och socialt våldtar en person,något som flera antihumanister bejakar, tycker också du att det är okej? Då förstår jag att du blir förvirrad om någon granskar beteendet och klargör dess orsaker: Predatorprofil, behov av att kränka svagare genom mobbing och samordnat fientligt agerande. Jag har avslöjat detta i några artiklar och för att upprätthålla en rimlig standard har flera forum kommit fram till att man måste sortera bort de värsta antihumanisternas inlägg. Liknande beslut har tagits av i stort sett alla dagstidningar och mediakanaler och flera forum. Naturligtvis retar det antihumanisterna och man skriker i högan sky om censur. Men vem har censurerat? Jo antihumanisterna censurerar varje gång de trasar sönder ett forum.

 • Har du ens tänkt på att rörelsen Humanisterna tillhör den gruppen som kritiserat Terry Evans, som du kallar anti-humanister? Det blir lite förvirrat.

  Jag har förresten hört från många som länkade mig hit att kommentarer censurerats. Vad är tanken bakom det på en debattsida? Det säger emot hela innebörden med debatt att bara lobba för ena sidan i en fråga. Och Börje anklagar ju just “anti-humanisterna” för att vara lobbyister.

  Sten i glashus någon?

  • Det är resultatet när teoretiska humanister kritiserar en humanist i verkligheten. Då gör de sig själva till anti-humanister.
   Enkelt och lätt att förstå 🙂

   • Jo alltså jag menade inte att själva retoriken i sig var svår att förstå. Så den syrliga kommentaren var lite onödig tycker jag.

    Du menar alltså att Humanisterna inte är riktiga humanister i ordets rätta bemärkelse? Isåfall är det ganska högtravande av herr Peratt att själv utse sig till att vara den “sanna humanisten”. Själva självutnämnandet i sig motsäger ju också grunden för hur en humanist ska bete sig.

    Så det är fortfarande sten i glashus. Hade Peratt varit en sann humanist, så hade han inte valt krigsföring som sitt redskap.

    • Ja det var onödigt syrligt, skall bättra mej.
     Det finns fortfarande humanister, men deras namn och grundtanke har kidnappats av huliganliknande krafter kan det verka som.
     Med hård retorik kan man slå sönder eller såra människors uppfattningar om sanningar hur sant det än kan vara det man slår sönder. Med härskarbeteende och rätta makten i ryggen går det utmärkt. Romar riket gjorde så. Det beteendet är katastrof för levande demokrati och öppenhet. Den journalistiska analys Börje Peratt har gjort är därför så viktig. Jag kan inte förstå varför du tycker han självutnämnt sig till humanist. Förklara gärna vad du menar med det. Det finns fortfarande inga vanliga dagstidningar som tar upp det här ämnet och det är illa.

 • Tack Börje!
  De här frågorna är så viktiga att de skulle behöva ingå som ett ämne i skolan från klass 1 och hela skoltiden ut, som dagligt tema hur man bör förhålla sig till andra med sina åsikter. Det bör visas upp hur avskyvärt den här typen av härskarbeteende dessa “pseudiker” visar. Att det inte kan accepteras i ett fritt samhälle. Det skall göra ont för den som systematiskt försöker härska över andras åsikter med orättvisa, förlöjligande och hånande metoder eller argument. Det är inte frihet! Nu tror jag kulturen i vissa skolor är så omedveten att de belönar elever som visar upp den typen av härskarimage? Omedvetet eller inte? Det förekommer och skadar långsiktigt både på personliga plan och indirekt samhället.
  Blir i alla fall optimistisk när jag ser alla kommentarer här och på andra forum att det ändå finns många fria människor som vågar tänka själv trots allt. Det är gott att läsa tycker jag!
  God Jul eller God Fortsättning på helgen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *