Larm till försvar för humanism och kunskap

45
Frederik de Klerk och Nelson Mandela på World Economic Forum i Davos 1992. Copyright World Economic Forum. Licens: CC BY-SA 2.0

Humanismens ideal om tolerans och respekt, empati och försoning är avgörande för ett mänskligt samhälle. Mänskliga rättigheterna ligger till grund för ett samhälle som vill skydda och ta tillvara på den enskilda individen såväl som samhällets utveckling.

Text: Börje Peratt

Börje Peratt
Börje Peratt

Dessa grundvärden utmanas i den kanske viktigaste humanistiska principen av alla nämligen att varje enskild individ äger rätten att välja sitt liv och att pröva sig fram. I denna personliga utveckling ligger förutsättningarna för att bli det man önskar och vill vara och att tillföra samhället av sina egenskaper och uttryck i samspel med andra. Naturligtvis innebär det konflikter också då dessa är nödvändiga för utveckling. Genom konflikten kan vi få insikt om andras levnadssätt, respekt för trosuppfattningar och förstå perspektiv. Vi vill kanske bli det bästa vi kan bli, men kan vid det och samtidigt bidra till samhället? Absolut! Flera politiker och filosofer har uttryckt liknande insikter inte minst Nelson Mandela.

”This society needs grandness.”

Det låter inte samma på svenska, men det betyder ungefär att – samhället behöver det storartade. Och det storartade växer där den fria tanken får utrymme.

Vi upptäcker i kampen och konflikten vad vi inte vill haAntihumanismen dikterar rätt och fel. Inte utifrån saklig grund utan utifrån lydnad. En förutbestämd världsbild som domineras av tabun och riktlinjer, som förvillar omvärlden med att utge sig för att vara liberaler och humanister. Men de sätter både det fria valet och humanismen ur spel. De vill tvinga in andra i en uppfattning som man anser vara den enda rätta. Effekten blir en tankediktatur och resultatet blir förakt, småttighet och girighet.

Angrepp på mänskliga rättigheterna är allvarliga förseelser och i och med det strategiska samarbetet mellan två föreningar, Humanisterna (Sturmark) och Vetenskap & Folkbildning (VoF) förgrenar sig en antihumanistisk front mot den fria tanken. Deras övergrepp har inneburit allvarlig skada för enskilda individer och deras yrkesutövning. De offentliga attackerna har skrämt upp omgivningen och lagt en hämsko på inte bara dialogen utan på forskares vilja att pröva teorier och metoder som anses avvika från de gränsdragningar som antihumanismen predikar. De har således anstiftat en åsiktspolis och inrättat en patrullering som perforerat både vetenskapen och humanismen.

Antihumanismen må styras av delar av ett etablissemang med formellt hög status och god vetenskaplig utbildning men verksamheten drivs av fotsoldater som närmast kan beskrivas som pseudiker, en ny term för fördomsfulla skeptiker och sekulära ”humanister”. Det som kännetecknar dem är en aggressivitet som inte baserar sig på källgranskning eller kunskap utan fördomar och avsky mot dem som är annorlunda. De angriper och förlöjligar expertis som enligt dem har alltför avvikande perspektiv på vad som påverkar människan medicinskt, fysiskt och andligt. De attackerar även dem som avviker från deras uppfattningar kring miljöhot, klimat och kost. Den med avvikande uppfattning riskerar, förutom personlig förföljelse, att dömas som förvillare och att stigmatiseras i ett offentligt mobbningspris.

Kring årsskiftet 2011-2012 skulle VoF dela ut sitt förvillarpris. Det var lätt att förutse vem och jag lade ut det på min blogg dagen innan de sagt att de skulle kunggöra ”pristagaren”.

Så hur skulle man göra då? Man lyckades uppenbarligen trots flera försök inte enas om en ny. Trots upprepningar på VoFs sida om att det var på G kom inget. Det blev ett antiklimax. Orsa kommun?

Professor Germund Hesslow hoppade av sitt åtagande inom VoF och skrev ett öppet brev där han redogjorde för sina skäl: ”Förvillarpriset har i viss mån karaktären av just mobbning och hade jag haft något att säga till om i VoF hade jag verkat för dess avskaffande.”

Motståndare till VoF har skapat ett alternativpris med samma namn och 2011 uppmanade man flera att nominera årets förvillare. Plötsligt gick det inflation i detta och det blev löjligt. Vilket väl var en av meningarna. VoF kommer kanske till insikt om att lägga ned sin verksamhet.

Nu fick Smittskyddsinstitutets kommunikatör Annika Linde alternativpriset Årets Förvillare 2011 för att ha förvillat svenska folket att vaccinera sig mot svininfluensan. ”Runner up” blev professor Martin Ingvar, en av landets mest inflytelserika personer inom skolmedicin. Martin Ingvar anses ha svikit donationen till Osher Centrum och dem som hoppats på en seriös forskning på alternativ medicin.

Dagspress och TV har inte genomfört granskning på någon av dem. Det har varit märkligt tyst kring detta. Som om det ligger ett formellt eller informellt förbud mot att kritisera dem. När det gäller Annika Linde bjöd Sveriges Radio istället in henne att bli sommarpratare. Nästa sommar bör det vara dags för Martin Ingvar om det ska finnas någon kontinuitet i detta.

Under året som har gått har avslöjandet av vad Vof och Sturmarkisterna (Humanisterna) står för varit nödvändig. Det blev en ögonöppnare för en synnerligen trist tendens vars inflytande tycks oöverskådligt. De intar nyckelpositioner inom vetenskapsredaktioner på SVT, radio, dagspress, på institutioner som KTH och Uppsala Universitet och på många andra högskolor och inte minst på Vetenskapsakademin. Vi ser dem också särskilt som IT-nätverksansvariga, programmerare och datortekniker i företag och på myndigheter. Det som är obehagligt med detta är att de kan utnyttja internet, spåra, avslöja och spionera.

Därför är det angeläget att uppmärksamma denna verksamhet och det gäller även de nätmobbande fotsoldaterna. De har under nätets vilda västern tagit sig friheten att kränka dem som hävdat sin fria tanke och tro. De har stängt av och hindrat dem som försökt göra sin motröst hörd. När nätmobbarna själva får på nöten ylar de om censur. De som trasar sönder andras forum och dialoger med sin rundgångsliknande ”argumentation” och nedsättande uttryck klarar inte av att bli bemötta på motsvarande sätt.

Humanismen och kunskapsbildningen behöver ett nytt offentlig klimat

Det behövs ett forum för dem som saknar möjlighet att idag mötas och diskutera mänskliga värden, vetenskapen och kunskapsbildning på den fria människans villkor. Helt enkelt en ny samling för humanism och kunskap.

Det handlar om rätten till sitt sökande, andligt och på alla andra sätt som är rimliga för människans behov av utveckling. Det handlar om att markera och tydliggöra för antihumanisterna att – hit men inte längre.

Människans frihet på det personliga planet och mänskliga rättigheter är inte gratis. Humanismen måste återerövras från de internationella så kallade humanisterna som förstört och besudlat viktiga mänskliga egenskaper såsom altruism, empati, tolerans, det fria valet och den fria tanken.

Text: Börje Peratt

Relaterat i NewsVoice

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
45 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Admin
Admin
Gäst
10 januari 2012 kl 19:07

Svar till inlägg nedan.

När det gäller alternativutnämningen Årets förvillare (http://aretsforvillare.nu/) är jag inte domänägare. Bakom Årets förvillare döljer sig ett tiotal spöken.

Jag har däremot byggt sajten som webbkonsult och jag stödjer idén med att låta folket nominera och välja vinnare som det gick till 28 december 2011. Smittskyddsinstitutet valdes till Årets Förvillare 2011 av drygt 700 personer som deltog. Nästa år kanske 7000 personer röstar.

Innan det var Aretsforvillare.nu mest ett “practical joke” riktat mot VoF och sajten i sig är även ett inlägg i debatten. Framgången och humorfaktorn var total.

När det gäller “Årets förvillare” i generell bemärkelse har det from december 2011 utdelats inte bara av VoF (som gjort det sedan 1987) utan även av flera bloggare i syfte att minska VoF:s version Året Förvillare.

Motivet var från början att perforera den skadliga effekten av antipriset och upplösa en slags larvig tankediktatur mha humor. Idag är de som åren 1987-2011 skadats allvarligt av VoF:s version av Året Förvillare retroaktivt botade. Det är något av en övernaturlig händelse, som helande magi som healing. Ja, allt det där som skeptikerna älskar och förkovrar sig i hemma på kvällarna i smyg.

Torbjörn Sassersson

PS. Nu ska vi nog ta och stänga de här kommentarerna så att Börje kan få ro från dyskeptikerna. 😉

Admin
Admin
Gäst
10 januari 2012 kl 12:29

Artikelkommentarerna stängs för denna gång. Om någon skeptiker vill lämna in en debattartikel så var så god. Kravet är att du skriver under öppen identitet.

Börje Peratt
Gäst
10 januari 2012 kl 04:58

Christian, Vofs och Humanisternas tankediktatur är dokumenterad i vetenskapliga studier och avhandling, i artiklar och kommentarer.

VoFs Förvillarpris är en symbol för tankediktatur. I över 20 år har VoF delat ut detta förnedringspris till dem man anser har tänkt och tyckt fel. Det har kritserats både inom och utom VoF och flera kontaktmän har under 2010 lämnat föreningen hänvisande till detta. Germund Hesslow skrev ett öppet brev i Newsmill:
“Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret”
http://newsmill.se/artikel/2011/01/12/vetenskap-och-folkbildning-har-trampat-i-klaveret

Vofs följare som gärna vill kalla sig skeptiker eller sekulära humanister, allmänt kallat voffare och jag benämner dem pseudiker som idkar tankediktatur genom att trasa sönder och omintetgöra facebooksidor och forum på exempelvis IFokus. Detta är dokumenterat och bevisen överväldigande.

Strategi och taktik är utredda i studier bl a av Per-Anders Forstorp: The construction of pseudo-science: “Science patrolling and knowledge policing by academic prefects and weeders”.

Per-Anders Forstorp: ”Makten över folkvettet – skeptiker i svensk offentlighet”

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Börje Peratt
10 januari 2012 kl 10:38

Börje,

Det var roligt att se ett inlägg från din sida som faktiskt enbart handlar om sakfrågan. En skön omväxling. Men om jag förstått dig rätt nu, så menar du alltså att dessa “pseudiker” verkar för en tankediktatur på två sätt: 1) genom att dela ut förvillarpriset, och 2) genom att skriva en stor mängd inlägg av skeptisk karaktär på en facebookgrupp och på ifokusnätverket.

Den första punkten är intressant. Förvillarpriset delas ju ut till den som skapat “förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat.” Är inte det av godo att ovetenskaplighet kritiseras? Torbjörn Sassersson delar dessutom ut liknande priser. Tre gånger om året också. Verkar alltså även Torbjörn Sassersson för en tankediktatur då? Det borde han rimligtvis göra om vi är konsekventa.

Och vad gäller inlägg på facebook och ifokus så gäller väl yttrandefriheten och den skyddar väl även människor som är skeptiker och deras yttranden? Varför har inte dessa människor rätt att göra sin röst hörd? Jag förstår inte hur skeptiska inlägg på internet (oavsett hur många de är) verkar för en tankediktatur.

Börje Peratt
Gäst
10 januari 2012 kl 00:36

Christian,

Nedan fyra exempel på tankediktatur och trosförföljelse som antihumanismens apostlar driver. Är man dessutom pseudiker så är man säker på sin sak utan att ha den mest elementära grundläggande kunskap. Det liknar således trosövertygelse. Och en sann pseudikers trosövertygelse är nog inte sämre än talibanens.

Exemplen på antihumanisternas åsikts- och trosförtryck är hämtade från några av mina artikar på Newsmill förutom dem finns flera här på NewsVoice:

1) En av sekulära humanismens grundare är Julian Huxley. Hans teser kom att handla om att undanröja religion, andetro och Gudstro, hinder som anses vara i vägen för ”sann vetenskap”.
Det var också John Huxleys huvudtes och som ligger till grund för internationella humanistunionen.
Den stadgar en slags “matteistisk” religion där människans alla egenskaper är mätbara. Något som Birro motsatte sig i en Expressenartikel och fick mycket stryk för av “humanister”. Min replikartikel nedan: Den omätbara människan”
http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/01/den-om-tbara-m-nniskan

2) Christer Sturmark Humanisterna ordförande vill också förbjuda medialitet och dem som utövar det.
Mitt artikelsvar: Andlig medialiet omöjlig att förbjuda.
http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/13/andlig-medialitet-r-om-jlig-att-f-rbjuda

Här har pseudikerna gjort allt för att täppa till truten på facebooksidor och IFokusforum. Det är en tankediktatur som slår det mesta.

3) Voffare som trampat rejält snett belystes i denna artikel:
– Vetenskap som folkbildning har trampat snett
http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/24/vetenskap-som-folkbildning-har-trampat-snett

4) Humanister som ska tvinga vårdpersonal att mot sin vilja döda friska liv.
– Varför vill Humanisterna tvinga sjukhuspersonal att utföra aborter?
http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/01/varf-r-vill-humanisterna-tvinga-sjukhuspersonal-att-utf-ra-aborter

Börje Peratt
Gäst
8 januari 2012 kl 04:15

Christians självmål blev att ta upp ett konkret problem rörande voffare/pseudikers söndertrasaande av andra trådar och forum. Det var Off Topic (OT) utanför ämnet för denna artikel. Men han fick ändå svar och bevis från deltagare som drabbats på iFokus. Då flydde Christian det ämnet och hävdade istället sin rätt att missbruka yttrandefriheten. Ja för det är ett missbruk då man inte tillför något utan bara förstör med meningslöst babbel. De som missbrukar forum på detta sätt stängs av även på VoFs forum och på de flesta andra.

Liston
Liston
Gäst
7 januari 2012 kl 23:21

Christian, du fortsätter dit svammel. Ännu inte ett ord om innehållet i artikeln. Vad har du yttrat dej om som rör artikeln? Jag citerar dej: “har därmed också full rätt att yttra sig och andra människors argument och ageranden” jamen det är ju prexis det du inte gör. Tjurskiten kommer ur dej men inget innehåll. Jag citerar dej ” hållbar invändning mot detta självklara påstående tar jag gärna del av denna invändning.” Vilken invändning? I alla inlägg har du fått konkreta svar men du bara håller på i din rundgång. Nä snälla admin radera snurret. Eller lägg ned och blockera christian han tillför inget. Låt andra diskutera vad artikeln handlar om. Chrsitian lyckas annars bara blocka dialogen. Typiskt dessa pseudiker som förstört skeptikertermen, Så bra term för de Börje. Christian = pseudiker. Ge alla rött. Jag vill verkligen veta mer och det får jag inte med såna.

westerlund.christian@live.se
Reply to  Liston
8 januari 2012 kl 01:46

Lipson,

Du kan omöjligen ha undgått att notera att jag citerade artikeln. Så hur kan du då påstå att jag inte skriver ett enda ord om den? I artiklen gör artikelförfattaren gällande att “pseudiker” verkar för en slags “tankediktatur.”

Men på vilket sätt gör de det? Dessa “pseudiker” är väl fria att använda sin yttrandefrihet och kritisera kritisera yttranden de uppfattar som konstiga, ovetenskapliga eller förvillande? På vilket sätt är det att verka för en “tankediktatur”?

Det är en väldig enkel fråga. Har du inget svar på den?

Liston
Liston
Gäst
7 januari 2012 kl 19:56

Christian, Jag ser inte nånstans i dina kommentarer att du diskuterar artikeln. Enbart argumenterar för din rätt till yttrandefrihet. Du tjatar verkligen om det tills alla tröttnar. Du blir ett exempel på som Börje skrev, din egen rundgång. Det är trist för du tar död på diskussionen och jag förstår att det är din avsikt. Det du håller på med är inte ens retorik för du tar ju inte upp det som har med artikeln att göra. Kanske förstår du den inte? Men hursomhelst blir det pinsamt att ta del av ditt svammel. Och jag sympatiserar med att radera dej. Det är som fler säger du har bara syfte att förstöra och varför ska du få göra det? Då har du missuppfattat yttrandefrihet och omvandlat det till babbel. Jag är själv skeptiker men jag vill ha en dialog inte ditt ordbajs.

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Liston
7 januari 2012 kl 20:54

Lipton,

Då kan du inte ha läst mina inlägg speciellt noggrant. Artikeln gör gällande att skeptiker “vill tvinga in andra i en uppfattning som man anser vara den enda rätta. Effekten blir en tankediktatur och resultatet blir förakt, småttighet och girighet”

Och detta är naturligtvis hellsnurrigt. Dessa skeptiker har naturligtvis samma yttrandefrihet som alla andra och har därmed också full rätt att yttra sig och andra människors argument och ageranden. Detta är väl ändå än självklarhet? Så hur kan de verkar för en “tankediktatur”?

Om du eller någon annan har någon har någon hållbar invändning mot detta självklara påstående tar jag gärna del av denna invändning. Men allt som tycks finnas att tillgå är amatörpsykologiska utlåtanden om mig och vad jag “egentligen vill”.

Börje Peratt
Gäst
6 januari 2012 kl 01:01

“Christian” svaret på din fråga om ”voffare” inskränker människors yttrandefrihet har du redan fått men vägrar godta dem eller förstår inte. Voffare har stängt ner och förstört IFokus forum och trasat sönder andra forum som Terry Evans Vänner på FB. Det är konkreta tydliga exempel som du förnekar. Om du är i en förnekelse gentemot fakta bör du naturligtvis kunna söka hjälp för det men knappast här. När det gäller vaccin som du anser inte har med detta att göra så nämns det därför att jag tar upp det i artikeln. Det är således ytterst relevant medan du befinner dig i din egen OT värld. Detta blir mitt sista svar till dig. Fortsätter du så ber jag admin rensa bort dig om du inte längre tillför något utan enbart ägnar dig åt vofftaktiken att sänka diskussionen till infantil pseudikernivå.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Börje Peratt
6 januari 2012 kl 01:16

Tack för det Börje!
Christian är inte med i verkligheten tyvärr och då tycker jag han inte skall ha tillåtelse beskriva verkligheten för andra 🙂
Ja vem har den tillåtelsen?

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Börje Peratt
6 januari 2012 kl 01:25

Börje,

Det är väldigt uppenbart att du saknar relevanta argument för de saker du påstår. Även skeptiker har naturligtivs yttrandefrihet och äger därmed rätten att kritisera och ifrågasätta andra människors argument och uppfattningar. Du har ännu kunnat påvisa något hållbart argument mot detta självklara påstående, och lär heller inte kunna göra så. Din förmåga att kunna argumentera sakligt tycks överhuvudtaget lämna en hel del övrigt att önska, vilket naturligtvis är trist.

Avslutningsvis kan jag inte göra annat än att klia mig i huvudet över dina sista kommentarer.

“Fortsätter du så ber jag admin rensa bort dig om du inte längre tillför något utan enbart ägnar dig åt vofftaktiken att sänka diskussionen till infantil pseudikernivå.”

Var in du någon som värnade om yttrandefriheten och det fria ordet? Men nu skall jag alltså “rensas bort av admin” eftersom du ogillar vad jag har att säga? Blir inte det ett alldeles enastående självmål?

Runar_den_andre
Runar_den_andre
Gäst
Reply to  Christian
6 januari 2012 kl 17:32

Det är så Börje jobbar. Han erkände det själv i en annan tråd. Det spelar ingen roll om det är helt förkastligt och oetiskt, han tar gärna den smällen för att få bort fokus på kärnfrågan.

Börje Peratt
Gäst
5 januari 2012 kl 23:28

Det man känner igen i voffarnas rundgång är upprepningen. Christian krav på att få “centrala frågor kring yttrandefrihetens natur” besvarade har besvarats både i artikeln och i inlägg. Av detta skäl drar jag slutsatsen att något saknas dig Christian som omöjliggör för dig att ta till dig de svar du får. Du tjatar om medialitet och övernaturligt. Var i artikeln ovan finns det nämnt? Nej just det, det nämns inte för det handlar inte om det. Har man en förutfattad mening så klarar man inte av att läsa en text utan att se spöken. Du har även låst dig vid att kritisera det ovetenskapliga. Ta då och fundera över den skada som ett pseudovetenskapligt genomfört vaccin för svininfluensa orsakade. Satsa på kritik mot det istället.

Men som Ruben säger – Dina cirklar får inte rubbas. När du inte kan delta måste du störa. Du har således inte någon som helst grund för dina yttringar utom din egen lilla trånga värld av fördomar. Därför tillför du inget. Och att du får svar här och får tjata på är väl ett bevis för också din rundgång till yttrandefrihet hur ointressant och ovetenskaplig du än är.

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Börje Peratt
5 januari 2012 kl 23:46

Börje,

Du tycks hellre ägna dig åt psykologiska analyser av dina meningsmotståndare än att hålla dig till sakfrågan. Det är lite tråkigt. Att skilja mellan sakfråga och person är väl ändå centralt inom alla former av seriös debatt?

Du menar att dessa “voffare” inskränker människors yttrandefrihet — men har ännu inte kunnat visa på något tydligt exempel där det händer, och skälet är naturligtvis tydligt. Det finns inga sådana exempel. Dessa “voffare” gör bara precis vad du gör: använder sin egen yttrandefrihet.

Och det faktum att du hellre diskuterar mig och mina “cirklar”, eller vaccin (vad nu det har med saken att göra) vittnar om att du ändå, på något vis, tycks vara medveten om detta.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Christian
6 januari 2012 kl 00:37

Ha ha! Jag kan nog dö nu,,,, tack men ler faktist….

ruben
ruben
Gäst
5 januari 2012 kl 21:15

De aggressiva eller okänsliga pseudikerna glömmer gärna mänskliga behov av fria tankar. De vill bara härska över de “lottlösa” om man får kalla det så ( lottlösa=de som är fria och inte materiellt låsta i tanken ). Det är likadant på skolgården, jag känner igen tongångarna. “Ingen får rubba mina cirklar” Det var avundsjuka som gjorde att “härskarna” ville sabotera samvaron de inte deltog i när man hade roligt. De var inte med för att delta, de ville härska när de såg glädjen de inte var med i. Känner någon igen sig?

Vilda
Vilda
Gäst
5 januari 2012 kl 20:28

Hej och tack för en mycket bra artikel!

Jag kan bara hålla med om det ni redan uttryckt med full klarhet och så det faktiskt ut på många håll nu för tiden.
Vi som varit med ett tag vet att för några år sedan blåste någon i visslan till allmän anstormning till de sajter och social medier som inte höll sig i leden. Detta har blivit mer än uppenbart! Och nu finns det sajter där unga människor drillas i denna skola men under andra förtecken självklart.
Så jag välkomnar också att vi fokuserar ännu mer på detta innan fler tystnar och det börjar bli en riktig fascistisk verklighet!

Börje Peratt
Gäst
5 januari 2012 kl 17:21

Christian,
Du kallade min artikel: “mest bara retorik utan verklig substans” och följer upp med: “Bitvis blir det faktiskt ganska svårt att ta dig på allvar.” Det är just sådan retorik som avser att ta död på dialog. Stilen stämmer in på predatorpatologi som jag beskrivit i artikeln Antihumanisternas fientliga profil: https://newsvoice.se/2011/12/20/antihumanisternas-fientliga-profil/

Om jag skulle förkorta den så innebär det att du möjligen saknar kapacitet i den del av hjärnan som är mottaglig för insikter om hur man förhåller sig till varandra. Den som inte respekterar att människor vill samlas för att diskutera sina upplevelser. Ditt ältande om “förvillande pseudovetenskap” blir löjligt när du lägger det kravet på diskussionsgrupper. Du och dina kumpaner vill helt enkelt förhindra människor att kunna mötas och utväxla erfarenheter och tränger oinbjudna in på andras forum och möten. Det är brott mot mänskliga rättigheter, det är ett åsiktsförtryck och det är att hindra andras yttrandefrihet. Dina yttrande avser inte att tillföra någon kunskap. Och hur skulle det ske när du inte har kunskapen eller erfarenheterna utan enbart fördomar och respektlöshet.

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Börje Peratt
5 januari 2012 kl 20:30

Börje,

Jag ställde dig ett par tämligen centrala frågor kring yttrandefrihetens natur. Dessa ignorerades tyvärr helt. Hur kommer det sig? Har inte även kritiska skeptiker yttrandefrihet och rätt att kritisera yttringar man uppfattar som ovetenskapliga? Det borde man väl rimligtvis ha, om yttrandefriheten nu är en grundläggande demokratisk frihet?

Eller menar du att människor som är skeptiska till det övernaturliga, och påstådd medialitet, aldrig skall få yttra dessa uppfattningar?

Lotta
Lotta
Gäst
5 januari 2012 kl 15:37

Yttrandefriheten kränks när människor med liknade intressen och funderingar inte längre vill skriva i de öppna forumen eftersom de riskerar att bli förlöjligade och hamna i en situation där de istället för att kunna tala om sina erfarenheter och personliga funderingar hamnar i en position där de hela tiden måste försvara sig.
På så sätt fråntas den frisurfande allmänheten möjligheten att få ta del av andras tankar om till exempel metafysiska upplevelser. Det är dessutom stört omöjligt att diskutera den forskning kring det paranormala som faktiskt finns utan att man ska ska ställas mot väggen av ett bombardemangsnack med vetenskapstermerna haglandes. All forskning som inte stämmer överens med “skeptikernas” verklighets-låda avfärdas omedelbart med raljerande tongångar.
Det gör att man helt enkelt drar sig för att våga nämna forskning av det slaget…det tenderar nämligen att locka dit skeptikerna och det vill man helst slippa.
Man lär sig efter ett tag vilka ämnen som blivit tabu.

Det råder ingen tvekan om att voffarna bevakar tankar och forskningsuppgifter som dom ogillar.
Antydningar om att man skulle vara mindre intelligent, hallucinera syssla med “hittepå” blandas med rena påhopp på ens person. När dom fattar att dom inte får vara kvar om de kallar någon för idiot, så byter dom taktik och håller sig till en allmänt nedlåtande ton, det är inte lika påtagligt kränkande, men inte desto mindre är det det.

Det roliga är att när man påtalar deras förakt för oss sk troende så blånekar dom ofta “man måste väl kunna diskutera inte bara syssla med ryggdunk bla bla bla”…men samma personer uttrycker sitt förakt helt öppet inne på VoF:s forum, där brukar man roa sig kungligt med att förlöjliga “feltänkarna” .
Har man skrivit något som dom hakat upp sig på kan man riskera att dras i långbänk på deras forum.
Jag vet inte vad det är som driver dom…men jag vet inte vad det är som driver mobbarna i skolan heller?
Känslan av makt?
Känslan av att tillhöra en stark grupp?
Behovet av att ha någon att ge sig på?
Kompensation av något slag?
Troligtvis alla fyra förslagen i en kombination.

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Lotta
5 januari 2012 kl 16:19

Lotta,

Du skrev: “Yttrandefriheten kränks när människor med liknade intressen och funderingar inte längre vill skriva i de öppna forumen eftersom de riskerar att bli förlöjligade och hamna i en situation där de istället för att kunna tala om sina erfarenheter och personliga funderingar hamnar i en position där de hela tiden måste försvara sig:”

Då har du tyvärr vad det här med yttrandefrihet innebär. Om någon inte vill skriva i ett öppet forum eftersom de är rädda för kritik så har ingen yttrandefrihet inskränkts. Yttrandefrihet innebär inte att få säga vad man vill oemotsagd. Samma yttrandefrihet som ger dig rätt att skriva vad du vill ger även mig rätt att kritisera vad du skriver.

Du skriver också: “Det råder ingen tvekan om att voffarna bevakar tankar och forskningsuppgifter som dom ogillar.”

Det är mycket riktigt. Föreningen Vetenskap och Folkbildning har som uppgift att främja folkbildning om vetenskapen och dess metoder och arbetar aktivt med att motarbeta pseudovetenskap.

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  Christian
5 januari 2012 kl 20:52

Christian,
Ert sätt att jaga ” irrläror” (dvs all kunskap som inte godkänts av er förening) handlar inte om diskussion. Det handlar om trakasserier. Det handlar om att ni omöjliggör människors möjligheter att avhandla personliga erfarenheter, diskutera forskning som ni självsvådligt döpt till pseudovetenskap, utan att bli sönderhackade av er armé av forumsabotörer.

Om människor som har en andlig erfarenhet istället skulle bytas ut mot homosexuella då skulle er framfart klassas som förföljelse. Betänk om kristna fundamentalister skulle angripa alla forum som är för hbt:are
Jag citerar dig men byter ut några ord:
“Det är mycket riktigt. Föreningen Kristen Folkbildning har som uppgift att främja folkbildning om kristna ideal och dess sedelära och arbetar aktivt med att motarbeta snedvriden sexualitet.”

Det skulle vara otänkbart. Men har man en tro på andevärlden då är man tydligen ofredad måltavla.”

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  Christian
5 januari 2012 kl 20:54

Your comment is awaiting moderation.

Christian,
Ert sätt att jaga ” irrläror” (dvs all kunskap som inte godkänts av er förening) handlar inte om diskussion. Det handlar om trakasserier. Det handlar om att ni omöjliggör människors möjligheter att avhandla personliga erfarenheter, diskutera forskning som ni självsvådligt döpt till pseudovetenskap, utan att bli sönderhackade av er armé av forumsabotörer.

Om människor som har en andlig erfarenhet istället skulle bytas ut mot homosexuella då skulle er framfart klassas som förföljelse. Betänk om kristna fundamentalister skulle angripa alla forum som är för hbt:are
Jag citerar dig men byter ut några ord:
”Det är mycket riktigt. Föreningen Kristen Folkbildning har som uppgift att främja folkbildning om kristna ideal och dess sedelära och arbetar aktivt med att motarbeta snedvriden sexualitet.”

Det skulle vara otänkbart. Men har man en tro på andevärlden då är man tydligen ofredad måltavla.”

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Lotta
5 januari 2012 kl 21:09

Men Lotta,

Om du anser att dig ha rätt att skriva om vad du vill på olika forum (vilket du naturligtvis har) — då har väl även skeptiker rätt att skriva vad de vill? Inklusive sådant som är kritiskt. Dessa skeptiker har väl samma yttrandefrihet som du har?

Yttrandefriheten skyddar ju också uppfattningar som kan uppfattas som kränkande. Ditt exempel med “kristen folkbildning” var ett bra exempel. Säkert inget särskilt roligt gäng, och de skulle säkert kränka många. Men visst skulle väl även deras yttringar ändå behöva skyddas av yttrandefriheten?

Om du vi skulle följa din linje konsekvent skulle det ju även innebära att politiker inskränker varandras yttrandefrihet efter som de konsekvent och obönhörligen kritiserar varandra i olika sammanhang — och det ofta i starka ordalag.

I ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle måste väl alla uppfattningar få komma fram — även de som är kritiska och kan uppfattas som kränkande?

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  Christian
5 januari 2012 kl 22:05

Christian,
Är det demokratisk yttrandefrihet och gå in på ett forum för hbt;are och “diskutera” deras homosexuellas läggning? Tänk om denna fanatiska grupp av övertygade missionärer skulle invadera deras forum med påståenden att forum-medlemmarnas läggning bara handlar om störningar, psykiska defekter, inbillning, fnoskerier. Om dom dessutom skulle uppträda hånfullt och överlägset smacka vetenskapliga “bevis” i skallen på dom om att homosexualitet “nämligen bara är hittepå”?
Skulle du försvara dem med att de har en demokratisk rättighet eller skulle du se det som förföljelse av homosexuella?

“Säkert inget särskilt roligt gäng, och de skulle säkert kränka många.”
Jaa och ändå kan du inte känna igen dig en mula i detta gäng?;)

Eller om vi hade ett forum för troende kristna som diskuterar bibelfrågor med varandra, menar du att det är en demokratisk rättighet för ateister att dagligen invadera deras forum med hånfullhet och hävda att Gud är död och att ägna sig åt att kartlägga deras predikanter och uppmana varandra att riva ner deras affischer?

Tycker du att det är en demokratiskt rättighet att i smyg spela in människor som går på seanser för att sedan lägga ut inspelningarna på nätet?

Om ett politiskt parti håller möte anser du att det är din rättighet att gå in och spela in dem utan deras tillåtelse?
Eller om ett gäng invandrarfientliga politiker skulle i smyg spela in ett möte för invandrare och svenskar som arbetar med integreringsfrågor? För sedan lägga ut inspelningen på sin hånfullt raljerande poddradio?

Skulle det vara OK?

Var går gränsen för demokratisk diskussion och förföljelse av oliktänkande?

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Lotta
5 januari 2012 kl 22:15

Lotta,

Jag svarar “ja” på båda dina inledande frågor. Både kristendomen och homosexualitet måste få ifrågasättas, även om ifrågasättandet kan uppfattas som kränkande. Det är ju just detta som är min poäng: även yttringar som uppfattas som kränkande och berör människor illa måste tillåtas. Vad finns det annars för skäl att ens tala om en yttrandefrihet?

Dina frågor om att spela in material måste jag tyvärr avböja att svara på, eftersom jag är osäker på hur lagstiftningen ser ut. Det finns det säkert andra som vet bättre än jag. Men håller du inte med mig om att yttrandefriheten (som är en grundläggande demoraktisk rättighet) även måste innefatta yttranden som kan uppfattas som kränkande och stötande? Är inte det priset man får betala?

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Christian
5 januari 2012 kl 22:40

Christian
Du är alltså helt okänslig för det Lotta säger?
Du lever på hennes positiva energi, som jag fattar det.
Du är en människa som inte förstår andliga tankar. Varför tror du att du ändå vet vad du talar om?

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  ruben
5 januari 2012 kl 23:20

Tack Ruben;)

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  Christian
5 januari 2012 kl 23:19

Jag tycker också att man ska kunna ifrågasätta homosexualitet och kristendom etc etc det är inte det det här handlar om.
Men var går gränsen för förföljelse det är det jag frågar efter?

Det är inte förbjudet att diskutera homosexualitet eller kristendom. Det är väl mer om man ser ett systematiskt organiserat angrepp som det inte längre bara är en diskussion.
Om man organiserat söker upp homosexuella, de som tror på Gud eller Allah eller de som tror på healing och andekontakt osv, och överöser dem med ifrågasättande, hånfullhet, krav på bevis, förolämpar och kränker och hackar sönder samtalet..då är det nåt annat. Då liknar det mer förtryck, eftersom man gör det omöjligt att uttrycka sig på öppna forum.
Om ett gäng religionshatare trängde sig in på en gudstjänst och sabbade den genom att ställa sig och yla att Jesus bara är hittepå och att alla religiösa är puckon då är det inte längre diskussion då är det förtryck eller sabotage.

Folk som har en fobisk motvilja mot all form av andetro kan kränka, förolämpa fritt fram. Jag har sett hur voffare uppviglar varandra till skadegörelse (riva ner affisher inför mässor) det sista kan verka småttigt, lite affischer…men ändå känns det obehagligt att det ska gå så långt.

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  Lotta
5 januari 2012 kl 23:26

Mitt inlägg var riktat till Christian glömde adressera det

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Lotta
5 januari 2012 kl 23:52

Super bra Lotta. Tack för den kommentaren!

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  ruben
6 januari 2012 kl 00:07

Tack Ruben! 🙂 Din liknelse om skolgården var inte dum den heller. Känner igen mig!

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Lotta
6 januari 2012 kl 00:00

Lotta,

Att avbryta ett möte i kyrkan är naturligtvis en sak, men nu talar vi ju snarare om debattartiklar och saker som människor skriver i kommentartorsfält och på internetforum. Det är ju ändå någonting helt annat. Internet är ju öppet för alla.

Jag har full förstående för att man som troende ibland uppfattar skeptiker som enerverande — och jag tycker personligen inte att det hör till god ton att ge sig in på forum som “Terry Evans vänner” och kritisera människors tro — men att kalla det “brott mot mänskliga rättigheter” eller “inskränkningar av yttrandefriheten” blir väldigt överdrivet. Man får nog försöka nyansera sig lite bättre än så om man vill kritisera skeptikerrörelsen.

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  Christian
6 januari 2012 kl 00:09

Du får sista ordet. Det brukar vara bäst så. godnatt!

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Christian
6 januari 2012 kl 00:12

Strömningar av vad människor uppfattar som märkliga tankar har alltid pågått och kommer kanske alltid pågå.
Vem som skall predika vad som är sanning är en annan sak.
Den människan finns inte som skall tala om det!

Lotta
Lotta
Gäst
5 januari 2012 kl 14:48

En av de sk skeptikernas favoritrepliker:

“Ingen kan ta dig på allvar…”

Jag börjar starkt undra vem den här “Ingen” är? Han dyker upp hela tiden så fort man inte tänker “rätt”, rätt enligt formulär 1A som kommer från slags idévärld som verkar oroväckande homogen.

Är “Ingen” någon slags gud?

Börje Peratt
Gäst
5 januari 2012 kl 12:22

Christian,

Nedan citat från mail som beskriver hur yttrandefriheten kränks av voffare:

“voffarna har tryckt på ifokus ledningen som nu tvingar sajtvärden att lägga ner eller gå under jord. Allt fler går under jord nu och i detta fall tvingas man till det”.

Etta annat citat:.”Var inne på Newsvoice och läste, inte bara jag förresten…många på ifokus har läst. … vi har länge stridit med skeptikerna och deras framfart… det här handlar inte längre om “diskussion” mellan människor det ÄR organiserat och dom använder en mycket slipad retorik som få kan klara av att spela mot. Unga människor som inte har utvecklat talets gåva har blivit fullkomligt manglade, folk som saknar utbildning fullkomligt tillplattade.”

Ett annat citat: “Det är en form av lustmördare vi har att göra med här, som njuter av att “äga”,.. som “data-program” istället, fullkomligt fanatiska och drillade.”

Christian: Att täppa till truten är ju själva taktiken med voffares intrång. De konkreta bevisen finns överallt på nätens forum. Liksom ditt eget inlägg här.

Christian
Christian
Gäst
Reply to  Börje Peratt
5 januari 2012 kl 16:12

Börje,

Tack för ditt svar, men jag ser tyvärr inte hur “Voffare” kränker någons yttrandefrihet. Vi tycks båda vara eniga om hur viktig yttrandefriheten verkligen är, men visst gäller den även “Voffarna”? Denna yttrandefrihet ger väl även DEM rätten att yttra sig och kritisera andra människors åsikter, argument och uppfattningar, inte sant?

Även retoriskt slipade människor måste väl få yttra sig på forum?

Det känns tyvärr som du kommit till en punkt där du anser att ALLA människors som riktar någonting som helst form av kritik mot dig (eller Terry Evans) inskränker er yttrandefrihet. Får man inte längre kritisera någon annan människas uppfattningar eller yttranden? I så fall är väl all politik omöjliggjord? Att kritisera dig eller Evans är väl inte samma sak som att inskränka er yttrandefrihet?

Christian
Christian
Gäst
4 januari 2012 kl 21:47

Börje,

Mycket vad du skriver i artiklar och inlägg av det här slaget framstår egentligen mest bara retorik utan verklig substans. Bitvis blir det faktiskt ganska svårt att ta dig på allvar. På vilket sätt inskränker en förening som VoF människors yttrandefrihet? Kan du ge något tydligt exempel? För samma yttrandefrihet som du värnar om borde väl rimligtvis också ge förening rätt att kritisera förvillande pseudovetenskap? Eller?

Josef Boberg
Gäst
4 januari 2012 kl 09:57

Sverker Olofsson tillbaka i eget debattprogram – ”Full, fet och fattig”.

Är det framtiden för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige ❓

Karin B
Karin B
Gäst
4 januari 2012 kl 08:55

En mycket bra artikel. Hoppas verkligen att den får den uppmärksamhet som den förtjänar. Jag vill även komplettera argumentationen med följande citat som jag fann på denna webplats:

“vof är en del av den internationella ”skeptiker”rörelsen. Det är en rörelse nedlusad av lobbyister som får de ”stackars” ”skeptikerna” att propagera för DDT, Fluorid i dricksvatten osv osv.”

Lotta
Lotta
Gäst
3 januari 2012 kl 20:12

“De intar nyckelpositioner inom vetenskapsredaktioner på SVT, radio, dagspress, på institutioner som KTH och Uppsala Universitet och på många andra högskolor och inte minst på Vetenskapsakademin. Vi ser dem också särskilt som IT-nätverksansvariga, programmerare och datortekniker i företag och på myndigheter”

Tack för att du/ni tar tag i det här! Det är viktigare än någonsin att självständigt tänkande människor börjar verka som motvikt mot denna obehagliga form av åsiktsregistrering och icke-humanistiska påtryckningsrörelse.
Vissa tror att VoF och de sk “humanisterna” är oförargliga. Men så är det inte alls. Sätt ljuset på deras verksamhet, det har redan gått alldeles för långt!

Runar_den_andre
Runar_den_andre
Gäst
Reply to  Lotta
5 januari 2012 kl 08:42

Lotta låt inte Börje förvilla dig i sin retorik. Att ena sekunden säger att han värnar och kämpar för självständigt tänkande människor och en öppen diskussion, kan du hålla upp mot ljuset av att han i nästa sekund tycker att Karin på Aftonbladet som skrev en kritisk artikel om Terry Evans är antihumanist och censurerar bort alla kommentarer här som är oliktänkande.

Jag är 100% humanist. Och jag anser mig ha rätten att ifrågasätta när jag ser att människor blir uppenbart lurade. Det samhället vill dock inte Börje ha. Så hur han får ihop det med innehållet i sina artiklar är för mig oförståligt.

Jag tror det bästa om människor i grund och botten. Jag tror inte att någon är elak innerst inne. Men Börje och hans följare har en idé om gott och ont här i världen. Samtidigt kallar de sig själva för äkta humanister. Får du ihop det Lotta?

Eftersom jag även tror det bästa om Terry Evans innerst inne, så är jag säker på att när han tittar sig i spegeln innan läggdags, så är det inte med gott samvete.

Börje är emot lobbyister, Sassersson likaså. Ändå tillåts bara vissa röster göra sig hörda gång på gång. För att få fylla i på Sasserssons Vetapedia måste man fylla i ett formulär för att bli godkänd av just Sassersson. Min starka intuition säger mig att jag aldrig hade passerat den kontrollen. Jag tycker inte som honom nämligen.

Mina förhoppningar om att den här kommentaren inte ska censurerats är låga. Men det får va så isåfall. Allt hyckleri, dubbelmoral, censur osv skadar bara Börje& Co själva i slutändan.