Börje Peratt: Public Service – Årets Förvillare eller Årets Folkbildare?

publicerad 6 januari 2012
- Börje Peratt
Public Service
Public Service
Professionell TV-kamera på ”Funkausstellung” i Berlin. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Västvärlden har länge klappat sig för bröstet över att vi har demokrati, mänskliga rättigheter,  fri press och media. Men hur ligger det till med detta? Journalistikens främsta uppgift är att granska. Det är särskilt angeläget när vi ser konstellationer som undergräver vårt samhälles viktigaste grundpelare. Då kan det vara angeläget att även granska dem som försöker påverka press och media och det kan vara nödvändigt att provocera vår fria radio och TV. Hur fria är dessa egentligen?

Text: Börje Peratt

Sveriges Television och Sveriges Radio har uttalade public service krav. Man ska ge förutsättningar för publiken att kunna bedöma olika perspektiv genom en mångfald av inslag och perspektiv. SVT och SR återspeglar även religiösa yttringar och har ibland inslag om folktro. Samtidigt har man höga ambitioner när det gäller att redovisa vetenskapens framsteg. Detta är en del av det humanistiska bildningsidealet. Det ena utesluter inte det andra, tvärtom.

Årets Folkbildare ett propagandapris för Vetenskap och Folkbildning
När nu ”Hjärnkontoret”, ett barnprogram på SVT, får pris som ”årets folkbildare” 2011 så kanske det inte är så förvånande om det inte vore för att priset kommer från Vetenskap och Folkbildning. Kopplingen mellan VoF och SVT är nämligen inte så oskyldig som man kan tro.

Det finns en linje i att VoF premierar SVT
Doktor Åsa (läkaren Åsa Vilbäck i SVT) fick ta emot VoFs folkbildarpris när hon blev ett propagandaredskap för svininfluensavaccinet 2010.

Vof och SVT kraschlandar i Almedalen
Samarbetet med VoF blev också tydligt i Fuglesangspektaklet ”självmordsförsöket i Almedalen” sommaren 2011. Rent av var det så att SVT medarbetare och voffare gjorde detta i ett samarbete. En samverkan som har trängt långt in i både vetenskaps- och nyhetsredaktioner. SVTs textredaktion har också blivit ett lydigt redskap i denna propaganda. Länge angav man svininfluensan som en pandemi fast den aldrig var det och larmet hade blåsts av. Annika Linde smittskyddsinstitutets propagandaminister blev också sommarpratare i Sveriges Radio. Svenska Folket valde henne till Årets Förvillare 2011. Det skedde genom liten uppstickarsajt som arrangerade en omröstning.

VoFs agerande för att knyta producenter på SVT sträcker sig även in i högskolor och
vetenskapliga institutioner
Anna Schytt projektledare på Sveriges Televisions vetenskapsredaktion, utsågs 2004 till hedersdoktor vid naturvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Hon var möjligen omedveten om den påverkan hon var utsatt för och blev naturligtvis smickrad av utnämningen. Med utnämningen följde en motivering som kunde vara tagen direkt från VoFs propagandalåda:

”Kritiskt tänkande behövs för att motverka pseudovetenskap och vidskepelse.”

Motverka? Uppdraget för vetenskapsredaktionen på ett public serviceföretag är inte att propagera utan att beskriva och presenterar olika riktningar så får publiken dra sina egna slutsatser.

”Övernaturligt” i Sveriges Radio
Sveriges Radio har en programserie som heter ”Övernaturligt” av produktionsbolaget Tredje statsmakten. Man håller en raljerande ton och tar till vara på varje tillfälle att indirekt eller direkt döma ut andliga upplevelser. Man låter professor Martin Ingvar förklara dem som hjärnskador. Professor Dan Larhammar en av VoFs tongivande gestalter har beskrivit det som kemiska störningar i hjärnan.

Hjärnforskare Martin Ingvar får tillfälle att i Övernaturligt säga ungefär samma sak. Andra menar att en sådan neurologiskt begränsad syn som professorerna Ingvar och Larhammar representerar saknar kontakt med den högra hjärnhemisfären vilket i sig kan tyda på en hjärnskada med psykopatliknande konsekvenser i både tänk och beteende. Detta tonläge avspeglar sig också i radioprogrammen.

Sveriges Public Service ett fönster för vaddå?
En som fått mycket utrymme i SVT är Humanisternas ordförande Christer Sturmark. I och med att denna förening inte står för humanismen har man istället fått ett öknamn, sturmarkisterna, vilket är mer rättvisande då det är en personkult kring Christer Sturmark och det är hans idéer, uppslag och projekt som lanseras. Han äger ett förlag ”Fri Tanke” som i tid och otid får gratis reklam i olika event bland annat med SVT och till och med i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademin. Den fria tanken är dock inte särskilt fri då man tillsammans med VoF attackerar oliktänkande.

eugenik
Eugenik – arkivfoto, public domain

Man ska ha klart för sig att Humanisterna är med i den internationella Humanistunionen med rötter i mycket dunkla ideal kring eugenik (rashygien) och värderingar kring vetenskap som också avspeglas i VoF. ”Humanisterna tiger om grunden för sin tro”.

En fråga rör hur det kommer sig att Sveriges Television och Sveriges Radio blivit ett fönster för både Sturmark och VoF. Ja till en del kan det förklaras med att de lyckats värva tunga SVT journalister såsom Åke Ortmark. Under sin tid i Humanisternas förbundsstyrelse fick även denna kända TV profil för sig att man skulle förbjuda allt med religiös anknytning i radio och TV.

Svenska humanistiska förbundets ordförande Anders Björnsson som representerar humanismens grundläggande värderingar, undrade om Ortmarks dekret mot religiös propaganda även omfattade psalmer och oratorier av Bach och Haydn. På en förfrågan om varför Ortmark hoppat av Humanisterna svarade han att det rörde en intern personkonflikt och hade inte med Humanisternas inriktning att göra.

SVT stack ut näsan och fick på nöten av VoF och Sturmark
Efter att i många år varit avståndstagande till att seriöst beskriva paranormala fenomen var det iögonfallande att SVT 2009 lät filmaren Anders Grönros göra en dokumentär om snickaren Sture Johansson som anser sig kanalisera en ande vid namn Ambres. Detta program kritiserades kraftfullt av Christer Sturmark och Sara Larsson, ja Sturmark ser nästan alltid till att liera sig med en parhäst. Han använde sedan sin organisation till att anmäla programmet till Granskningsnämnden för Radio och TV.

Så här yttrade sig SVT:s programdirektör Annie Wegelius:

“Att ställa strikta krav på opartiskhet och saklighet när en film rör sig i detta gränsland vore enligt SVT:s uppfattning lika orimligt som att ställa krav på saklighet eller opartiskhet när det gäller andra program som speglar tro och livsåskådning ur ett personligt perspektiv.”

Sturmark accepterade inte detta svar och hans argumentation utgick från att det var kvacksalveri! Begreppet kvacksalveri rör annars bedrägeri inom sjukvård!

Men det som Sturmark och voffarna sedan ägnade sig åt var att kränka och svartmåla dem som gjorde filmen där man också kontaktade arbetsgivare med uppmaning om yrkesförbud vilket var på en nivå som är oacceptabel i en demokrati.

Av rädsla för ytterligare repressalier vill de drabbade inte längre prata om detta.

Ateistisk trosföreställning vill förbjuda andetro
TV4 har valt att beskriva en del av ”det övernaturliga” som kan tillföras folktrons kontakt med avlidna andar. Visserligen begränsar TV4 programmen sig till den medialitet som skildrar så kallade spökerier. Alldeles oavsett vetenskaplighet eller inte så rör det rätten att få undersöka och gestalta fenomenet. Det fick Christer Sturmark att våren 2011 tillsammans med Peter Illi skriva en ilsken artikel som publicerats på Newsmill där Sturmark/Illi vill förbjuda inte bara TV4 programmen utan andlig medialitet som sådan.

Hösten 2011 följer VoF upp attacken med ett massivt angrepp på mediet Terry Evans där man under lång tid saboterade hans Wikipediapost, smutskastade honom på VoFs blogg och trasade sönder Facebooksidan Terry Evans Vänner.

En manipulerad kulturelit
Att Christer Sturmark är en duktig manipulatör avspeglas i hans förmåga att dupera både makten och kändisar. Denna förmåga ger legitimitet åt hans och föreningens övergrepp mot enskilda individer. Genom att liera sig med VoF och utvalda följare, gärna med akademisk titel, eftersträvas en bred sanktion. Vi kan se hur strategin fungerar då VoF gav folkbildarpriset till PC Jersild som är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin sedan organiserar Humanisterna (Sturmark) ihop sig med samma ledamot och får Vetenskapsakademin att dela ut ett pris som Sturmark hittat på. Sturmarks eget förlag står som medarrangör och får ett slags officiellt erkännande som han sedan kan tjäna pengar på. Man behöver inte vara särskilt fantasifull för att inse motivens enkla matematik. ”Who benefits …”

SVTs naggade förtroende fördjupades i Almedalen
Hur denna kampanjstrategi organiseras visar sig i hur man använder den kända astronauten Christer Fuglesang i bådas tjänst. Tidigt på året 2011 var Fuglesang prisutdelare av Sturmarks bokpris med Vetenskapsakademins förtrollade samverkan. Sommaren samma år deltog Fuglesang på uppdrag av VoF i självmordsspektaklet i Almedalen riktat mot homeopati. Fuglesang vräkte i sig homeopatisk medicin utan medicinsk överinseende eller vetenskaplig kontroll.

Det tidigare medicinalrådet på Socialstyrelsen Christina Doctare fick möjlighet att kommentera ”självmordsförsöket”:

”Resultatet av Christer Fuglesangs planerade ’självmord’ kunde nog alla tv-tittare konstatera…. Där slirade han på orden och vevade med armarna med ett fånigt flin i ansiktet.”

Trots detta narrspel tillstår VoF inte några fel i det ”vetenskapliga” upplägget och SVTs programetik har fått ett stort hål i sidan.

En ulv i fårakläder
Vetenskap och Folkbildning och sturmarkisterna, vilseför samhället och ikläder sig ulven i fårakläder varifrån de attackerar och kränker grundläggande humanistiska värderingar. I själva verket har de institutionaliserat inkvisitionen med sin jakt på att avslöja, döma och hänga ut dem som man anser har avvikande uppfattning. Det kanske mest förfärliga är just den rädsla som har spridit sig och som liknar 1950-talets McCarthyism riktad mot journalister, vetenskapsmän och artister.

Det är mycket förvånande att Sveriges Public Service och kända kulturmänniskor ställt sig på denna antihumanismens barrikad. Vad som är ännu mer förvånande är att det accepteras.

Text: Börje Peratt

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq