Börje Peratt: Public Service – Årets Förvillare eller Årets Folkbildare?

publicerad 6 januari 2012
- Börje Peratt
Public Service
Public Service
Professionell TV-kamera på “Funkausstellung” i Berlin. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Västvärlden har länge klappat sig för bröstet över att vi har demokrati, mänskliga rättigheter,  fri press och media. Men hur ligger det till med detta? Journalistikens främsta uppgift är att granska. Det är särskilt angeläget när vi ser konstellationer som undergräver vårt samhälles viktigaste grundpelare. Då kan det vara angeläget att även granska dem som försöker påverka press och media och det kan vara nödvändigt att provocera vår fria radio och TV. Hur fria är dessa egentligen?

Text: Börje Peratt

Sveriges Television och Sveriges Radio har uttalade public service krav. Man ska ge förutsättningar för publiken att kunna bedöma olika perspektiv genom en mångfald av inslag och perspektiv. SVT och SR återspeglar även religiösa yttringar och har ibland inslag om folktro. Samtidigt har man höga ambitioner när det gäller att redovisa vetenskapens framsteg. Detta är en del av det humanistiska bildningsidealet. Det ena utesluter inte det andra, tvärtom.

Årets Folkbildare ett propagandapris för Vetenskap och Folkbildning
När nu ”Hjärnkontoret”, ett barnprogram på SVT, får pris som ”årets folkbildare” 2011 så kanske det inte är så förvånande om det inte vore för att priset kommer från Vetenskap och Folkbildning. Kopplingen mellan VoF och SVT är nämligen inte så oskyldig som man kan tro.

Det finns en linje i att VoF premierar SVT
Doktor Åsa (läkaren Åsa Vilbäck i SVT) fick ta emot VoFs folkbildarpris när hon blev ett propagandaredskap för svininfluensavaccinet 2010.

Vof och SVT kraschlandar i Almedalen
Samarbetet med VoF blev också tydligt i Fuglesangspektaklet ”självmordsförsöket i Almedalen” sommaren 2011. Rent av var det så att SVT medarbetare och voffare gjorde detta i ett samarbete. En samverkan som har trängt långt in i både vetenskaps- och nyhetsredaktioner. SVTs textredaktion har också blivit ett lydigt redskap i denna propaganda. Länge angav man svininfluensan som en pandemi fast den aldrig var det och larmet hade blåsts av. Annika Linde smittskyddsinstitutets propagandaminister blev också sommarpratare i Sveriges Radio. Svenska Folket valde henne till Årets Förvillare 2011. Det skedde genom liten uppstickarsajt som arrangerade en omröstning.

VoFs agerande för att knyta producenter på SVT sträcker sig även in i högskolor och
vetenskapliga institutioner
Anna Schytt projektledare på Sveriges Televisions vetenskapsredaktion, utsågs 2004 till hedersdoktor vid naturvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Hon var möjligen omedveten om den påverkan hon var utsatt för och blev naturligtvis smickrad av utnämningen. Med utnämningen följde en motivering som kunde vara tagen direkt från VoFs propagandalåda:

”Kritiskt tänkande behövs för att motverka pseudovetenskap och vidskepelse.”

Motverka? Uppdraget för vetenskapsredaktionen på ett public serviceföretag är inte att propagera utan att beskriva och presenterar olika riktningar så får publiken dra sina egna slutsatser.

”Övernaturligt” i Sveriges Radio
Sveriges Radio har en programserie som heter ”Övernaturligt” av produktionsbolaget Tredje statsmakten. Man håller en raljerande ton och tar till vara på varje tillfälle att indirekt eller direkt döma ut andliga upplevelser. Man låter professor Martin Ingvar förklara dem som hjärnskador. Professor Dan Larhammar en av VoFs tongivande gestalter har beskrivit det som kemiska störningar i hjärnan.

Hjärnforskare Martin Ingvar får tillfälle att i Övernaturligt säga ungefär samma sak. Andra menar att en sådan neurologiskt begränsad syn som professorerna Ingvar och Larhammar representerar saknar kontakt med den högra hjärnhemisfären vilket i sig kan tyda på en hjärnskada med psykopatliknande konsekvenser i både tänk och beteende. Detta tonläge avspeglar sig också i radioprogrammen.

Sveriges Public Service ett fönster för vaddå?
En som fått mycket utrymme i SVT är Humanisternas ordförande Christer Sturmark. I och med att denna förening inte står för humanismen har man istället fått ett öknamn, sturmarkisterna, vilket är mer rättvisande då det är en personkult kring Christer Sturmark och det är hans idéer, uppslag och projekt som lanseras. Han äger ett förlag ”Fri Tanke” som i tid och otid får gratis reklam i olika event bland annat med SVT och till och med i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademin. Den fria tanken är dock inte särskilt fri då man tillsammans med VoF attackerar oliktänkande.

eugenik
Eugenik – arkivfoto, public domain

Man ska ha klart för sig att Humanisterna är med i den internationella Humanistunionen med rötter i mycket dunkla ideal kring eugenik (rashygien) och värderingar kring vetenskap som också avspeglas i VoF. ”Humanisterna tiger om grunden för sin tro”.

En fråga rör hur det kommer sig att Sveriges Television och Sveriges Radio blivit ett fönster för både Sturmark och VoF. Ja till en del kan det förklaras med att de lyckats värva tunga SVT journalister såsom Åke Ortmark. Under sin tid i Humanisternas förbundsstyrelse fick även denna kända TV profil för sig att man skulle förbjuda allt med religiös anknytning i radio och TV.

Svenska humanistiska förbundets ordförande Anders Björnsson som representerar humanismens grundläggande värderingar, undrade om Ortmarks dekret mot religiös propaganda även omfattade psalmer och oratorier av Bach och Haydn. På en förfrågan om varför Ortmark hoppat av Humanisterna svarade han att det rörde en intern personkonflikt och hade inte med Humanisternas inriktning att göra.

SVT stack ut näsan och fick på nöten av VoF och Sturmark
Efter att i många år varit avståndstagande till att seriöst beskriva paranormala fenomen var det iögonfallande att SVT 2009 lät filmaren Anders Grönros göra en dokumentär om snickaren Sture Johansson som anser sig kanalisera en ande vid namn Ambres. Detta program kritiserades kraftfullt av Christer Sturmark och Sara Larsson, ja Sturmark ser nästan alltid till att liera sig med en parhäst. Han använde sedan sin organisation till att anmäla programmet till Granskningsnämnden för Radio och TV.

Så här yttrade sig SVT:s programdirektör Annie Wegelius:

“Att ställa strikta krav på opartiskhet och saklighet när en film rör sig i detta gränsland vore enligt SVT:s uppfattning lika orimligt som att ställa krav på saklighet eller opartiskhet när det gäller andra program som speglar tro och livsåskådning ur ett personligt perspektiv.”

Sturmark accepterade inte detta svar och hans argumentation utgick från att det var kvacksalveri! Begreppet kvacksalveri rör annars bedrägeri inom sjukvård!

Men det som Sturmark och voffarna sedan ägnade sig åt var att kränka och svartmåla dem som gjorde filmen där man också kontaktade arbetsgivare med uppmaning om yrkesförbud vilket var på en nivå som är oacceptabel i en demokrati.

Av rädsla för ytterligare repressalier vill de drabbade inte längre prata om detta.

Ateistisk trosföreställning vill förbjuda andetro
TV4 har valt att beskriva en del av ”det övernaturliga” som kan tillföras folktrons kontakt med avlidna andar. Visserligen begränsar TV4 programmen sig till den medialitet som skildrar så kallade spökerier. Alldeles oavsett vetenskaplighet eller inte så rör det rätten att få undersöka och gestalta fenomenet. Det fick Christer Sturmark att våren 2011 tillsammans med Peter Illi skriva en ilsken artikel som publicerats på Newsmill där Sturmark/Illi vill förbjuda inte bara TV4 programmen utan andlig medialitet som sådan.

Hösten 2011 följer VoF upp attacken med ett massivt angrepp på mediet Terry Evans där man under lång tid saboterade hans Wikipediapost, smutskastade honom på VoFs blogg och trasade sönder Facebooksidan Terry Evans Vänner.

En manipulerad kulturelit
Att Christer Sturmark är en duktig manipulatör avspeglas i hans förmåga att dupera både makten och kändisar. Denna förmåga ger legitimitet åt hans och föreningens övergrepp mot enskilda individer. Genom att liera sig med VoF och utvalda följare, gärna med akademisk titel, eftersträvas en bred sanktion. Vi kan se hur strategin fungerar då VoF gav folkbildarpriset till PC Jersild som är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin sedan organiserar Humanisterna (Sturmark) ihop sig med samma ledamot och får Vetenskapsakademin att dela ut ett pris som Sturmark hittat på. Sturmarks eget förlag står som medarrangör och får ett slags officiellt erkännande som han sedan kan tjäna pengar på. Man behöver inte vara särskilt fantasifull för att inse motivens enkla matematik. ”Who benefits …”

SVTs naggade förtroende fördjupades i Almedalen
Hur denna kampanjstrategi organiseras visar sig i hur man använder den kända astronauten Christer Fuglesang i bådas tjänst. Tidigt på året 2011 var Fuglesang prisutdelare av Sturmarks bokpris med Vetenskapsakademins förtrollade samverkan. Sommaren samma år deltog Fuglesang på uppdrag av VoF i självmordsspektaklet i Almedalen riktat mot homeopati. Fuglesang vräkte i sig homeopatisk medicin utan medicinsk överinseende eller vetenskaplig kontroll.

Det tidigare medicinalrådet på Socialstyrelsen Christina Doctare fick möjlighet att kommentera ”självmordsförsöket”:

”Resultatet av Christer Fuglesangs planerade ’självmord’ kunde nog alla tv-tittare konstatera…. Där slirade han på orden och vevade med armarna med ett fånigt flin i ansiktet.”

Trots detta narrspel tillstår VoF inte några fel i det ”vetenskapliga” upplägget och SVTs programetik har fått ett stort hål i sidan.

En ulv i fårakläder
Vetenskap och Folkbildning och sturmarkisterna, vilseför samhället och ikläder sig ulven i fårakläder varifrån de attackerar och kränker grundläggande humanistiska värderingar. I själva verket har de institutionaliserat inkvisitionen med sin jakt på att avslöja, döma och hänga ut dem som man anser har avvikande uppfattning. Det kanske mest förfärliga är just den rädsla som har spridit sig och som liknar 1950-talets McCarthyism riktad mot journalister, vetenskapsmän och artister.

Det är mycket förvånande att Sveriges Public Service och kända kulturmänniskor ställt sig på denna antihumanismens barrikad. Vad som är ännu mer förvånande är att det accepteras.

Text: Börje Peratt

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Harry Martinsonsällskapet får en SVIDANDE kritik oxå här i Olofström oxå. Antikvarjatet där Jonny Karsslon arbetar e mörkt. Dom skäms som hundar.

 • Harry Martinsonsällskapet får nu en svidande kritik från allmänheten på SVTs nyhetssida.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=4900547

  Vad väljer då Public Service att lägga upp som citat från inläggen. Jo ett som försvarar VoF. Jag trodde knappast att Börje hade så rätt som det nu visar sej.

  Det översta blogginlägget säger nog vad större den av den insatta delen av svenska folket känner och tycker:

  “Är det ett skämt?

  Pris till mobbarna?
  Harry Martinsson vänder sig nog i sin grav. Han om någon borde veta vad mobbning och hån kan göra med en människa. Så illa utsatt som han blev pga av det tilldelade nobelpriset…den förföljelsen som blev påföljden av utnämningen, blev slutet för både honom och Eyvind Johnsson.
  Ett sorgligt kapitel…varför lär sig aldrig människor?”
  Lotta,

 • Karin, du citerar B fel och sedan påstår du att inte har kallat B nedsättande för pajas. Tur att det då finns svart på vitt. Börje definjerar din okunskap och fördom som du bevisligen gett uttryck för i fallet Terry. Jag ha läst att de heter pseudoskeptisism men B har förkortat det. Definitionmässig stämmer det fortfarande. Men du ljuger således eller så är det nått annat som är fel.

  Karin says: 12 januari, 2012 at 11:06
  “Det är som att jag skulle kalla dig för pajas utifrån min analys av att det du skriver, är typiskt för en pajas.”

  Du är en sån som måste ha uppmärksamhet. Och drogen är att käbbla må nätet. Sen må du citera folk helt fel och ljuga om sånt som du påstår att du inte har sagt.

  • Ok. Nu bekräftar du verkligen att du inte läser ord och meningar i sitt sammanhang. Jag skrev det som exempel på hur jag skulle göra samma sak som Börje gjorde. Jag kallade alltså INTE honom pajas. Det var ett exempel. Det såg till och med Börje och Admin, så det verkar bara vara du som det har gått rakt förbi.

   Du har återigen helt fel i din personliga analys om mig som person som du vill ge dig på hela tiden. Jag skrev här för att föra en dialog med Börje och admin. Inte med dig eller Lisa. Det fanns inget i det jag skrev som var varken påhopp eller lusta till att käbbla. Om du har läst hela tråden så ser du att det var Liston som tyckte “lite bjäbb” var kul. Jag har inte “bjäbbat” en enda gång här.

   Jag citerar heller inte folk fel någonstans, eftersom jag använder kopiera & klistra in funktionen. Till skillnad från dig däremot, så håller jag personliga analyser och påhopp borta från mina inlägg.

   • Karin says:
    11 januari, 2012 at 08:52
    ”det är typiskt för just er skeptiker”

    Du påstår att B har skrivit så och gör citationstecken. Det innebär i min bok att man skriver exakt som det har skrivits. Jag utmanar dej Karin. Att ta fram den texten i någon av B´s texter. Vet du jag är säker på min sak efter att ha följt hur han skriver så finner du ingen sånn text. Därmed är du inte bara en lögnare utan förefaller mig som en patetisk narcissist som bara vill ha alla uppmärksamhet på dej. Och vad har det med Vof och public service att göra. Inte ett dugg.

    • Lisa,

     jag har sett samma som du och uppskattar din ambition att tillrättavisa dem som felciterar och i övrigt för en nonsensdebatt.. Tror dock att det är meningslös energi och som du själv kommit fram till. Vad har det med Public Service och VoF att göra?

    • Lisa, du har rätt. Jag felciterade Börje.

     Det han skrev var följande:
     ” Inte du heller som också här använder nedsättande begrepp, vilket kännetecknar pseudikern.”

     Vilket jag tolkade som precis samma sak. Nu när vi har rett ut det kanske du kan sätta tänderna i resten av min respons till dig?

     En sak som varken du eller Liston märker när ni gör era utspel med personliga påhopp, är att det liksom bara rinner av mig som vattnet på en gås. Du får tro och gissa precis vad du vill hur jag är som person. Men att du ens tar dig an uppgiften om och om igen, säger mest om dig själv och din “humanistiska” sida.

 • 11 januari kan vi på SVTs sida läsa att Vetenskap och Folkbildning har fått Harry Martinssonpriset. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=4900547

  En av våra stora arbetarförfattare, nobelpristagare och känd för framtidsvisionen Aniara. Martinsson var en sökare och före sin tid. Han överraskade omgivningen genom att säga sig vara buddist och öppen för olika sanningar. Samtidigt som hans moral när det gäller förhållande till andra var oomtvistlig.

  Nu har Harry Martinssonsällskapet http://sites.google.com/site/harrymartinson00/ givit VoF priset med hänvisning till:

  “den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.”

  Vad i denna nomineringstext kännetecknar Vetenskap och Folkbildnings gärning?
  – VoF stödde svininfluensavaccineringen och hävdade att den skulle genomföras lokalt och globalt helst på alla människor på jorden fast den bevisligen var ofullständig och fast det aldrig var frågan om en pandemi. Risken för skador var i sammanhanget oväsentlig.
  – Arbetar aktivt för fred? Man ligger dagligen i fejd med omvärlden och förföljer oliktänkande, delar ut förvillarpris och saboterar möjligheten till god forskning.
  – Odlar eftertanken????? Är det något dessa pseudiker gör så är det fort men fel och utan eftertanke. Fuglesangs “självmordsförsök” i Almedalen är ett spektakulärt exempel på det.
  – Poesi ??? Hur kommer den till uttryck?? I alla fall inte någonstans på VoFs sidor, i deras forum eller i deras attacker på dem med annan livsåskådning.

  Nej Jonny Karlsson skattmästare i Harry Martinssonsällskapet och ni tre andra inklusive Olofströms kommunalordförande, ni har grymt svikit ert uppdrag och Harry Martinsson snurrar i sin grav.

  Exemplet blir dock ytterligare ett bevis att lägga till artikelns beskrivning av hur VoF lyckas dupera omvärlden och Public Service.

  • Priset är ett bevis för hur sammansvetsade SVT och VoF är. Ett bevis för hur någon lyckats lura en kommunalordförande och en skattmästare i Harry Martinssonsällskapet. Hur långt från nomineringskraven får man vara? Inget stämmer ju på VoF.

   Mycket av detta stämmer in på pseudikerna.
   Läser man Karins texter nedan så är hon en illustration. – Saknar bevis men vet ändå vad som är rätt och fel. – “ligger dagligen i fejd med omvärlden”. – Odlar eftertanke. (Här kan man bara le). – Poesi? Nä inte mycket från den pennan.
   Varför inte då ge Harry Martinssonpriset till “Karin”, då kanske hon äntligen får den uppmärksamhet hennes själ så hett åstundar.

   • Liston, lämna Karin ifred. Artikeln handlar om Public Service. Jag tror att vi alla ser att en diskussion med någon som dömer utan bevis är ganska meningslös.

    Public Service och dess samverkan med VoF indikeras ytterligare med hur man presenterar årets Harry Martinssonpris.

    Kommer någon på Public Service att granska och rapportera om förhållandet till VoF?

    • Liston, för att förtydliga mig. Låt inte ovidkommande kommentarer ta fokus från vad denna artikel handlar om och det är Public Service oheliga allians med VoF. Pseudikerns mål är att dra uppmärksamhet till sitt eget tjafs och trasa sönder kommentatorsfältet. Alldeles oavsett om du har rätt i din analys så blir det en avvikelse som tar för stor plats och inte är gynnsam. Då har nämligen pseudikern lyckats igen.

 • Karin, du minner om en testosteronberusad man. Du tycker det är rätt att jämför en dömd spåkvinna med en ärlig och inte ens anklagad medium. Jo jag vet är man kvinna är man både hora och madonna. Det är ju så män betraktar oss. Men att du Karin faller i samma fälla? Jag blir misstänksam över din stil. Något säger mej att du gömmer dej. Såsom du jäklas med folk och påstår att de säger saker som du lägger i deras mun. Om du nu inte är voffare eller vad du nu än kallar dej så tycker jag att du spyr galla och det känner man igen från dem som hoppat in på iFokus forum (de flesta män 🙂 där vi (de flesta kvinnor) vill vara ifred. Så inte bara kör mannen över oss de “våldtar” oss och våra forum. De få som står upp till vårt försvar är Börje. Hur kan du ha något emot det?

  • Först vill jag bara säga tack Lisa. Du inleder ditt anförande i bästa stil! (Notera här att jag innte lägger mig på samma nivå somm du och ger igen med att kalla dig för något).

   Om du inte förstod riktigt vad jag skrev angående artikeln, så kan jag förtydliga mig igen. Den dömda spåkvinnan blev dömd för samma sorts föreetelser som Terry håller på med (förutsatt att han bluffar, det förutsatte Aftonbladet). Själv så förutsätter du att han är ärlig. Båda är lika fel.

   Vem har jag jäklas med?

   Var spyr jag galla?

   Om du vill ha en ordentlig respons Lisa, så får du anstränga dig lite mer. Du verkar inte ha läst något av det jag skrivit här.

   • Karin, vem tror du att du lurar? Du påminer mej om en staty där det bålmade rök ur öron och näsa. Du tror att du för serjöst samtal men du bär dej åt som de på iFokus och försöker trycka ner och fördömma. Är det nått i dit blod som kokar? Mann riktigt hör hur du skriker bakom tanjenterna. Att du så säkert påstår att den dömda spåkvinna skulle ha utfört samma saker som Terry visar ju att nått är fel med dej. Du pekar finger och dömmer utan minsta bevis. Dömmer du alla runt dej lika lättvindigt? Är det ett behov? Far du runt på alla forum och jävlas. Har du nått liv? Vilken kvinna har tid med och sitta hela dagarna och attackera folk på nätet?

    • Jo Lisa, du har nog rätt. “Karin” har ett behov att jävlas men inget liv. Där sitter pseudikern och dömer ut folk utan de minsta fakta. Vi kan känna igen fenomenet. Visst är det en typisk självcentrerad narcissist. Läser man inläggen blir det ju uppenbart. Såg att hon kallade B för pajas. Det skulle jag inte kalla “Karin”. Tragisk, ja pajas nej. Men vi känner igen just det uttrycket från pseudikerna.

     • “Liston” du får nog tvätta glasögonen eller skölja kallt. Jag har ingenstans kallat Börje för pajas. Det är förvånande att du vägrar läsa ordentligt och hela sammanhanget i texten. Man kan fråga sig vilka som verkligen är frustrerade och fulla av dålig energi som slänger sig över tangenterna utan att ens läsa responsen ordentligt.

      Återigen raljerar du över mig ja. Och lägger ord i min mun som du inte kan citera någonstans från mina inlägg i den här “debatten”. Självcentrerad narcissist? Kreativt, men var får du det ifrån?

      Jag inser att jag nog får nöja mig med den här nivån. Jag är mäkta förvånad att det kommer från folk som anser sig vara “äkta humanister”. Nivån och tonen är minst sagt undermålig.

    • Förvånande över att en sån kommentar släpps igenom. Admin, okej nivå här?

     “Att du så säkert påstår att den dömda spåkvinna skulle ha utfört samma saker som Terry visar ju att nått är fel med dej”

     Var skrev jag detta? Som sagt, höj nivån om du vill ha bättre respons.

     Inget kokar här utom kaffet som snart är klart.

     “Vilken kvinna har tid med och sitta hela dagarna och attackera folk på nätet?”
     Det här är lite lustigt. Menar du att kvinnor har mindre tid än män? Och gäller det inte dig isåfall?

     Pajkastning som sagt. Lisa vår “dialog” är avslutad.

 • Karin, en replik är något man har skrivit själv eller för fram i en personlig intervju.

  Beskrivningen av situationen på institution (knivar mm) står för mina och kollegors upplevelser där.
  Jag har inte påstått det om dej. Uppenbarligen har du svårt i ditt upptaggade läge att ta till dej innehållet i texterna och uppenbarligen har du svårt att sätta dej in i andras situation. Allt handlar bara om dej (narcissism?). Mycket av Börjes beskrivning av pseudikerprofilen tycks stämma in på dej.
  Och hans granskning av antihumanisterna har uppmärksammats vilket är bra. Då kanske det leder till en förändring av vår arbetssituation och psykosociala miljö. Den är nu fruktansvärd och har lett till sjukskrivningar.

  • Låt mig vara väldigt tydlig med en sak Liston. Jag är inte det minsta uppjagad. Jag är millimetern ifrån att inte titta in här mer, för det är ganska meningslöst att försöka ens föra en normal dialog när man får skällsord på sig samt inte alla sina responser genomsläppta av admin.

   Återigen gör du samma kardinalfel. Du tar dig friheten att analysera min personlighet. Här kommer ett ärligt och genuint tips till dig Liston, om du i framtiden någonsin vill att den du diskuterar med ska ta till sig vad du säger, låt då bli att gå ifrån sakfrågan och börja raljera över motpartens personlighet. Det är helt ovidkommande i den här diskussionen om jag är pseudiker, troende, nazist, präst eller vadsomhelst. Med tanke på hur mkt personanalyser och skällsord som yttras här, så verkar ni ha missat den poängen. Man diskuterar en sakfråga, inte en person. Återigen, har du märkt att jag inte en enda gång har försökt mig på att analysera dig? Trots dina tråkigheter.

   Jag kommer inte ge dig mer respons så länge du inte håller dig till det jag verkligen skriver. Du har ignorerat i princip allt jag skrev som respons till dig längre ner i tråden och istället återgått till att försöka (i vanlig ordning här) kategorisera mig. Inte så snyggt.

  • “Karin, en replik är något man har skrivit själv eller för fram i en personlig intervju.”

   Det var ju precis det Terry gjorde. Han fick med egna ord uttala sig. Det är väl en replik om något. Det känns inte som du ens har läst artikeln i fråga.

   • Karin, Din personlighet är mer relevant än ditt “åtal och straff” över Terry Evans. Med en sådan självgodhet och fördomsfullhet blir profilen central. Allt annat oväsentligt. Med en sådan profil borde man vara väldigt trött på sej själv vid det här laget. Det som håller igång är adrenalin, aggressivitet och gallan som fortsätter spruta. Men också den tar väl slut någon gång. Vad ska då driva? Det som återstår blir en alltmer försvagad narcissist som till slut drunknar i sitt eget blinda skådande. Uppmärksamhet är därför avgörande. Käbblet på nätet livbojen.

    • Eftersom du vägrar att bemöta det jag skriver om kärnfrågan och istället vill diskutera min perosnlighet, så får vi väl göra det.

     Vill du ge exempel på vad jag har sagt som tyder på att jag är :

     *självgod

     *fördomsfull

     *narcissistisk

     Svara gärna i humanistisk ton. Och säg till när du vill ha en personlighetsanalys tillbaka.

 • Tipsa om att nu finns Sheldrake TV kika här: http://sheldrake.meovi.com/

  “Watch high quality, original videos with first class content of topics like telepathy, morphic resonance and psychic animals. Have conversations with the world’s most innovative biologist and writer Rupert Sheldrake”

  Kanske något för Vetapedia? 😉

 • Problemet är att Karin med flera pseudiker inte är ute efter att förstå. De är verkligen bara ute efter tankediktatur. Vi som arbetat länge på högskoleinstitutioner har svalt och svalt för vi vill inte utsättas för deras knivar, deras skitsnack och bakom ryggen anfall. Så vi lider i det tysta. Fegt ja men vi ser inga alternativ. Därför är det så otroligt skönt med att några vågar. Tack Torbjörn för ditt mod och din uthållighet och tack Börje. Som en kollega sa, jag önskar jag hade din hjärna och din penna.

  • Liston jag skrev ett långt svar till dig längre ner i tråden om du missade det.

   Såg ditt inlägg här nu och det var av samma smak ser jag. Jag är alltså inte ute efter att förstå? okej.Jag antar att det inte är på högskoleinstutitionen som du lärt dig den retoriken. Jag brukar vara inne på Sverigedemokraters bloggar och försöka föra en konstruktiv diskussion. Och liksom där möts man här av retorik i din stil. Jag har inte utsatt dig för några knivar, skitsnack eller bakom ryggen anfall.

   Så tagga ner ett par snäpp om du vill ha ens något som liknar en diskussion med mig. Annars står jag gärna över.

 • @Karin,
  Apropå glashus. Citat: “Hur än ni vill driva era case, så får ni nog sluta kasta sten i glashus, konsekvent.”

  Jag skrev till Aftonbladet för att be dem ta in artikeln där jag intervjuat Terry Evans som ett svar på Karin Ahlborgs artikel där hon besökt en seans och satt i publiken men inte tog chansen att prata med Terry Evans.

  Aftonbladets svar blev – “vi är inte intresserade”.

  • Såg ditt inlägg här nu, är det inte enklare om man trycker på Svara till inlägget, nu blir hela tråden upphackad.

   Hursomhaver, jag svarade på just detta längre ner i tråden i mitt svar till Liston.

 • @ Karin,
  CITAT: – “Om jag förstår dig rätt så tycker du att SVT bör granskas, men inte Terry Evans?”

  Men Karin jag har ju gjort både ock.
  En journalistisk granskning bygger på att man tar reda på fakta och om möjligt intervjuar man inblandade och tar reda på deras uppfattning i den fråga som gäller. I fallet Terry Evans gjorde inte Sturmark det, inte Karin Ahlborg i Aftonbladet, Inte någon av alla de 15 som angrepp Evans och kallade honom nedsättande saker. Inte du heller som också här använder nedsättande begrepp, vilket kännetecknar pseudikern.

  Jag som aldrig har träffat Terry reste 50 mil för att göra en intervju och ta reda på så mycket som möjligt. Besvarade helt enkelt hans då något desperata inbjudan till alla journalister. – Kom och prata med mig. Ta reda på vem jag är och vad jag gör. Jag var ensam om att göra en direktintervju ur detta perspektiv.

  Det är journalistens uppgift. Den har nämnda aktörer övergivit till förmån för mobbarens fega angrepp.
  Jag har haft direktkontakt med alla i artikeln nämnda utom några där det finns tydlig dokumentation som citerats. Detta för att säkerställa sak och undvika missförstånd.

  Något som kännetecknar pseudikern är brist på kunskap och faktaunderlag. Och med denna brist kastar man ur sig sina pseudo okunskaper. Det vill säga man vet inte men är ändå säker på sin sak.

  Jag har när det gäller Public Service artikeln granskat bakgrunden till de uppgifter som står där och bland annat haft en lång mailväxling med ansvarige för programmet Övernaturligt. Programansvarige fick alla chanser att förklara men svaren bekräftade bara det jag uppfattat av programmen.

  Jag har skrivit till VoF och frågat Dan Larhammar om Fuglesangs “självmordsförsök” i Almedalen och fått namnen på de ansvariga voffarna. Larhammar hänvisade till Joacim Jonsson, VoFs forumadministratör. Jonsson valde istället för att besvara mitt mail att lägga upp mig som diskussionsobjekt på VoFs chatsida där de flesta inlägg görs anonymt. Där diskuterade man min person och man kritiserade min bok som ingen läst. Frågorna jag ställt avhandlades över huvud taget inte. Jag fick tre månader senare reda på denna diskussion. Det visade sig vara VoFs vanliga sätt att hantera dem som ställde frågor som uppfattades som avvikande eller kritiserande.
  Voffare ställer således inte upp på en enkel dialog för en saklig redogörelse och har inte den sociala kompetens som krävs för en normal återkoppling på en förfrågan. Man saknar också vetenskaplig kompetens att belägga en studie eller ens svara för sig.

  Jag skrev även till ansvariga på SVT som valde att inte förklara men istället fick Doctare kommentera Fuglesang.

  Du skriver också: CITAT: – “Det är typiskt för vår kultur här i Sverige att vi gärna tar till oss det. Hade det kommit hit en häxdoktor, helande pastor eller annat vi inte är ”vana” vid, då hade det varit helt annat ljud i skällan.”
  Tycker du att det är typiskt? Snarare är det väl atypiskt. Det är väl snarare typiskt att en pseudiker kastar ur sig ogrundade påståenden. Det du nämner har jag granskat i över 30 år. När Pastor Billy Graham besökte Sverige för att göra en TVutsändning träffade jag honom i Filadelfiakyrkan och gjorde ett långt kritiskt radioinslag som sändes i programmet Neonmagasinet 1978-10-15.

  • Såg svaret här nu, tack!

   Okej, du får sluta med pajkastningen nu Börje. Det gynnar inte någon. Har jag använt nedsättande begrepp här i tråden angående Terry, så citera gärna. Då ska jag be om ursäkt för det. Kan du då MÖJLIGEN tänka dig att sluta bunta ihop mig med en grupp och så fort jag säger något som inte passar, skriva “det är typiskt för just er skeptiker”. Som om att skepticism vore en sjukdom. Du skapar enbart illvilja och irritation hos den du talar med, med det bemötandet. Och det är väl ändå inte din poäng?

   Till sakfrågan i ditt svar:
   Det är riktigt att kvinnan på Aftonbladet drog egna slutsatser, eller i alla fall antydde starkt, att Terry gjorde sig skyldig till samma brott som spåkvinnan som dömdes. Detta var essensen i artikeln. Inte ett granskande av Terry personligen. Huruvida moraliskt snyggt det är, kan helt klart diskuteras. Förmodligen borde hon hållit en helt annan ton i artikeln, men jag tror inte det hade hjälpt er/dig. För att göra en kritiskt jämförelse måste vara tillåtet.

   Sedan åkte du och träffade Terry. Då måste jag fråga dig Börje, vad i din intervju/granskning med Terry visade på att han INTE bluffade (som artikeln i Aftonbladet starkt antydde)? Det var liksom inget personligt porträtt som skulle skildras i tidningen. Sakfrågan var, bluffar Terry eller inte. Jag har för mig jag läste din artikel när det begav sig, och jag kan inte komma ihåg på vilket sätt du lyfter fram att han faktiskt inte bluffar. För du skriver ju att en bra journalist, som du anser dig själv vara, ska ha kunskap och faktaunderlag. Påminn mig gärna.

   Det du skriver om VoF vill jag ens inte kommentera för jag är rätt trött på att förknippas med en organisation jag aldrig hört talas om innan du höjde rösten om dem.

   Så till ditt sista stycke:
   “Det är väl snarare typiskt att en pseudiker kastar ur sig ogrundade påståenden”
   Här raljerar du återigen. Det är som att jag skulle skriva “det är typiskt att såna som du Börje inte vet nåt”.

   Vad får du ut av detta? Inget utom agg från folk och uppjagade vänner till Terry Evans.

   Och det jag skrev, ja jag tycker det är typiskt. Jag skulle gärna vilja höra ditt kritiska radioinslag. För om det var i samma stil som din intervju med Terry Evans så är det knappast ett kritiskt inslag.

   Ja det är typiskt för vår kultur att vi har Terry och andra på bästa sändningstid på Sjuan (?) som får utöva sina paranormala krafter utan att bli ifrågasatta på minsta sätt. Det hade , som jag skrev, aldrig hänt om det vore en häxdoktor eller liknande. Det är typiskt på det sättet att vi tycker att paranormala förmågor av det här slaget passar bättre in i vår kultur. Det är en mer modern form av gammal häxkonst. Hoppas jag gjorde mig tydlig där med vad jag menade som var typiskt.

   Svara gärna utan raljerande tack.

   Trevlig dag,
   Karin

   • Karin, om du nu ska citera mig så är det väl lämpligt att hålla sig till något jag skrivit. I vilket sammanhang skulle jag ha skrivit “det är typiskt för just er skeptiker”? Nej just det, jag har ju inte uttryckt mig så. Så – ”Det är väl snarare typiskt att en pseudiker kastar ur sig ogrundade påståenden” stämmer ju.

    När det gäller mötet med Terry kan jag säga att allt han gjorde och vad jag granskade var hans yrkesutövning och villkor. Jag var inte där för att undersöka en seans eller hans medialitet utan för att möta Terry Evans. Och de fakta jag ville ha gällde hans arbete och omständigheterna kring detta. Anklagelserna rörde om han hade rätt till sin tro, sitt utövande och att ta betalt för det. Med en kursgård och utbildningar i mycket annat än medialitet stipulerar mänskliga rättigheterna att han har all rätt att utöva sitt yrke och att ta betalt.

    • Det gjorde du precis här:
     “Inte du heller som också här använder nedsättande begrepp, vilket kännetecknar pseudikern.”

     Här analyserar du det jag skrivit och kategoriserar mig med gruppen pseudikern. Detta trots att jag inte har använt nedsättande begrepp. Jag bad dig även att peka på var jag gjort det, utan att få svar. Även om jag HADE gjort det, så ger det dig ändå inte rätten att kategorisera mig. Det är som att jag skulle kalla dig för pajas utifrån min analys av att det du skriver, är typiskt för en pajas. Högre nivå kan du hålla på diskussionen, det är jag säker på. Även om jag aldrig sett dig be om ursäkt för ett övertramp någon gång i alla dessa trådar.

     Så jag håller mig precis till det du skrivit. Om du kan inte kan se din egna ton i det du skriver så skulle jag råda dig att låta en oberoende part läsa igenom det innan.

     Ang.fallet Terry:
     Jag tycker du har missuppfattat kärnan i Aftonbladet-härvan lite. Kärnfrågan där var inte ifall en person ( i detta fallet Terry), har rätt till en tro. Kärnfrågan var mer riktad åt ifall Terry helt enkelt ljög och bluffade. Alla har självklart rätt till sin tro. Men du vet lika väl som jag att det är många bedragare som skor sig på att lura folk. Som jag skrev tidigare så är det klart diskutabelt ifall AB gick för långt i sin artikel med att utgå ifrån att det var en bluff. Men artikeln är fortfarande högst relevant, bara att den skulle stöpts i en annan ton.

     Så när du “granskar” eller intervjuar Terry, så är det ju inte hans faktiska förmågor du undersöker. För det kan ingen i hela världen veta, förutom Terry själv. Och om jag missat något i din granskning, så får du gärna berätta för mig på vilket sätt du faktiskt undersökte ifall Terry var genuin i det han gjorde, eller bara spelade en roll?

      • Japp, diskussionen spårade ur helt klart. Det betyder dock inte att du kan bemöta mina frågor ordentligt. Det började ju i alla fall i rätt ände; att jag undrade över huruvida du ville att SVT skulle tåla granskning, men inte Terry Evans.

 • Om jag förstår dig rätt Peratt, så tycker du att SVT bör granskas, men inte Terry Evans?

  Såg någonstans där Sassersson eller någon annan länkade till den här artikeln som “ytterligare en debattartikel”. Ganska underlig benämning då samtliga artiklar kommer från samma person och där dessutom kommentarsfältet censurerats. Vet inte om ni missuppfattat ordet Debatt, men tanken med en debatt är att alla sidor ska får göra sig hörda. Så är inte fallet på Newsvoice, detta trots att Sassersson öppet klagat över “motståndarna” som lobbyister.

  Hur än ni vill driva era case, så får ni nog sluta kasta sten i glashus, konsekvent.

  Vad gälller Terry Evans så borde enligt mig programmet Det Okända (inte bara Terry) granskas mer än vad det gjort. Det är påstådda paranormala kunskaper som får stå ogranskade. Det är typiskt för vår kultur här i Sverige att vi gärna tar till oss det. Hade det kommit hit en häxdoktor, helande pastor eller annat vi inte är “vana” vid, då hade det varit helt annat ljud i skällan. Men det är i grund och botten samma sak. Och med det säger jag inte att häxdoktorn lurar folk. Men jag säger att han borde granskas, precis som Det Okända.

  /Karin (inte den andra Karin som skrivit här någon gång också)

  • Men Karin. NewsVoice är liten ö i ett hav av mainstream media där alla tycker ungefär likadant. Självklart måste NewsVoice få ha en grindvakt precis som etablissemanget har grindvakter och medlöpare. Det jag gör är att jag ibland tar bort kommentarer som upprepar samma argument om och om igen eftersom det inte är debatt utan ett irriterat upprepandet att banka in “sanningar”.

   Jag noterar att NewsVoice har en mycket stor mängd kommentarer som försöker ingjuta tvivel, ifrågasätter och driver antiagendor. Så varför klagar du? Den här lilla ön NewsVoice tillåter det.

   Nej det som sker med lilla NewsVoice är precis som samma sak som skedde min förra lilla nättidning nämligen försök till förföljelse av oliktänkande genom trakasserier. Dessa kommentarer har tagits bort. Sedan klagar sådana som dig på censur. Det är som en mobbare som inte får slå och då ropar censur!

   Får inte Terry Granskas? Tja, vad ska vi kalla 15 st pseudiker som plötsligt dyker upp på Terrys Facebooksida för vänner och där unisont kallar honom bedragare eller ifrågasätter människors rätt att ha en tro? Är det debatt? Nej. Är det att granska? Nej, det är att förfölja.

   Vad ska man kalla Expressens nedsättande artikel om Terry? Journalistisk granskning? Knappast.

   I övrigt de paranormala egenskaperna är redan granskade sedan 1950 av etablerade välrenommerade forskningsinstitut över hela världen och man fann att fenomen är vetenskapligt bevisade, upprepbara och tom användbara. Live with it. Försök inte skruva tillbaka verklighetsuppfattningen till 1800-talet.

   Jag var tvungen att lägga upp Vetapedia en egen Wikipedia för att förhindra de kända namnen från föreningen Vetenskap och Folkbildning att sabotera posterna som de kontrollerar. Läs mer där om den vetenskapliga verkligheten om fenomenen som pseudikerna försöker sudda bort: http://vetapedia.se/parapsykologi/

   [skrivet av Torbjörn Sassersson]

   • Självklart bestämmer du reglerna över din egna sida. Men att då kalla det debatt eller ens nyhetssida, tycker jag är att använda helt fel begrepp. Hela sidan är ju klart vinklad i riktningen att försvara paranormala fenomen och liknande. Du klagar på lobbyister men låter artikel skriva artikel efter artikel med samma agenda. Jag förstår inte hur du INTE kan se det underliga i detta.

    Du väljer att kalla VoF för mobbare, och därför anser du då dig ha rätten att ta parti. Men jag tror inte VoF själva skulle anse sig vara mobbare. Återigen, det är bara ERA åsikter. Jag har så länge jag följt era diskussioner här och där inte sett någon som helst mobbing. Sen att Terry Evans Vänner-sidan blev invaderad av folk som ville ifrågasätta Terry, är trist. Men vart ska man vända sig om man har frågor till Terry annars?

    ” ifrågasätter människors rätt att ha en tro?”
    Förtydliga dig gärna här “admin”. För den här tonen håller Peratt också. Jag har inte sett någon som försökt ifrågasätta människors rätt att ha en tro. Däremot såg jag flera som ifrågasatte Terrys förmågor. Men du eller ni ska inte blanda ihop äpplen med päron.

    Vill ni ha en sida som bara speglar ena sidan, fine. Men det är ingen nyhetssida eller debattsida. Det är en intresseinriktad sida.

    • Karin, du klagar på att du inte får debattera, ändå är det precis vad du kan göra, debattera. Så visst är NewsVoice en debattplats.

     De enda kommentarer jag refuserar är de som upprepar samma sak hela tiden, är allmänt grälsjuka eller innehåller nedsättande inslag. Dessa kommentarer tillför inte NewsVoice eller debatten någon nytta för läsarna.

     NewsVoice är vinklad till fördel för den vetenskapliga internationella forskning om flera ämnesområden som mainstream media i Sverige negligerar, inte känner till eller aktivt och okunnigt förkastar. På det viset bidrar NewsVoice med nytta.

     Du har inte sett någon mobbning på NewsVoice eftersom vi inte tillåter den. När jag ombads hjälpa till att moderera på Terry Evans Facebook-sida tog jag bort mobbinläggen från pseudikerna skrivna av personer från bla VoF. Flera skeptiker meddelade att deras attack mot Terry gick för långt och de valde att radera sina egna inlägg där.

     Problemet med att bevisa den kontinuerliga mobbningen är att dessa kommentarer och inlägg löpande raderas. Det är en svår uppgift att fara runt på bloggar och forum över svenska internet bara för att samla bevis på den kontinuerliga och mobbande opinionsbildningen som VoF förklarat på sin sajt och forum att de vill genomföra. Bla har ju VoF-styrelsen vid ett årsmöte 2010 beslutat att inte höja den moraliska nivån på VoF:s debatteknik. Styrelsen röstade ner Sofia Franssons motion med bred majoritet. Fransson hoppade av styrelsen. Oklart varför.

     Slutligen skriver du Karin: “Men det [NewsVoice] är ingen nyhetssida eller debattsida. Det är en intresseinriktad sida.”

     Det är alla tre samtidigt.

     Torbjörn Sassersson, red

     • Tittade just in här igen och ser att mitt svar till Börje fortfarande inte är publicerat. Det verkar alltså censurerat.

      “Karin, du klagar på att du inte får debattera, ändå är det precis vad du kan göra, debattera. Så visst är NewsVoice en debattplats.”

      Mm, så var det med det ja.

      Jag ska lämna er ifred om ni inte tål en saklig diskussion i god ton. Men sluta då i alla fall att leva i tron om att ni driver en debattplats.

      Gokväll!

   • Och angående artikeln i Aftonbladet (inte Expressen, som jag läst i alla fall) så var poängen där att journalisten jämförde ett fall med en “spåkvinna” som blivit fälld för liknande aktiviteter som Terry Evans utför. Ett klart relevant case i mina ögon.

    Dessutom lät Aftonbladet Terry komma till tals senare (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13997910.ab) . Så där ligger ju Newsvoice steget efter kan man säga. Eller när kommer första artikeln från någon som inte är på samma lag som er?

    /Karin

    • Karin, du säger att Aftonbladet lät “Terry komma till tals senare”.
     Men Karin det var ju inte Terry Evans som skrev utan en AB skribent. “Repliken” kom långt efter att skadan hade skett. AB tog inte in Börjes artikel ! Så var menar du att AB lät det andra laget komma till tals i en egen artikel?? Inte i AB i alla fall !!

     Sen kan man frågar sej hur du kan se en poäng då Ahlborg jämför en lagligt dömd “spådam” med en som över huvud taget inte anklagats än mindre dömts annat än av pseudiker och en slaskskribent. Som Börje, säger pseudikern saknar kunskap och fakta men är säker på sin sak. Det liknar även dej Karin.

     Om man ska säga något om “poängen” så är det väl att Ahlborg ställer sej på vofs och pseudikernas sida. Det som Börje kallar antihumanisternas barrikad. Det är där jag tror att också du Karin befinner dej. Men jag kan ju ha fel?

     Karin jag undrar faktiskt över din analysförmåga och att se sammanhang. Den saklighet som Börje uppvisar i sin undersökande journalistik har du i alla fall långt till. Som jag förstår det har han även granskat den “andra sidan”.

     • Men herregud. Det är väl klart att Terry Evans inte skrev, är han ens skribent? Han fick ju svara på frågor och uttala sig. Är inte det att komma till tals tycker du?

      Vad är det som är konstigt med att Aftonbladet inte tog in Börjes artikel?
      A. Det är inte så att AB BRUKAR ta in artiklar från vilken skribent som känner för det
      B. Nivån på Börjes artiklar är gravt vinklade. Han drar sig inte för att kalla alla som inte håller med för Voffare. Jag antar att jag också blir en Voffare som aldrig ens tittat på deras hemsida. Dessutom anser han sig ha rätten att “mobba mobbarna”. Vet inte om du kan något om journalistisk etik men det är garanterat inget som anses vara “okej”.

      Liston, en sak som du säkert inte märker, är att du gör precis samma fel själv. Om du har läst alla mina kommentarer här så har du säkert märkt (i dialogen med admin nyss t.ex.) att jag konsekvent har undvikit att ha en raljerande ton eller vara det minsta hånfull. Börje har den tonen mot skeptiker och voffare, då han anser att de har gjort samma “brott”.

      Vad är det som får dig att uttala dig så till mig? Undrar du uppriktigt om jag har en hög analysförmåga eller försöker du bara skaffa dig poäng genom härskarteknik? Vet du om att jag saknar kunskap och fakta eller antar du bara?

      Dubbelmoral och sten i glashus som sagt. Ribban måste höjas i båda lägrena, det är något som ALLA tjänar på.

      Om vi ska återgå till sakfrågan och jag ska bortse från tramset du blandar in…. det är helt riktigt att Ahlborg ställer sig på deras sida, om man vill uttrycka det så. Men verkligheten är inte sådan att det finns två läger i den här frågan. Jag är inte en Voffare. Jag är inte ens en skeptiker. Och jag är säker på att Ahlborg heller inte räknar sig själv till den skaran. Jag tvivlar på att hon har koll på vilka Vof är ens. Detta är alltså inte ett krig som pågår. Möjligen mellan enstaka individer är det så. Men jag tillhör ingen grupp.

      Och angående poängen i artikeln (att jämföra fallet med spådamen) så är det väl högst relevant. Jag skulle efterfråga fler artiklar. Exempelvis tycker jag att det finns en röd tråd mellan knarklangare och systembolaget. Eller Svenska Spel för den delen. Bara för att de inte är dömda så innebär det inte att de kan bli granskade. Det ingår i ett journalistiskt yrke att granska offentliga personer. Vårt samhälle hade inte fungerat om offentliga personer inte blev kritiskt granskade.

      Det här är ingen sammansvärjning. Det är inget krig som pågår. Och att hela tiden påstå det är i mina ögon något som istället skapar det. Börjes engagemang har väckts många ögon och det på rakt av negativt sätt. Jag är helt säker på att det inte gynnar någon, vare sig Terry Evans eller övriga berörda.

      Trevlig kväll,
      Karin

     • Glömde säga en sak.

      @Admin, tycker du det är okej att släppa igenom kommentarer i stil med Listons ovan så länge det kommer från personer som håller med er? Gäller inte de moraliska reglerna alla som ska kommentera här?

     • Förresten, jag kom att tänka på vad-han-nu-hette i USA som var rikskänd och hade megastore seanser innan han åkte fast för att ha en öronsnäcka där det fuskades hejvilt. Det hade aldrtig aldrig uppdagats utan kritik. Tycker ni inte det var värt heller? Att avslöja att hur många människor som helst blev grundlurade?

 • Dennis,
  Pravda var statskontrollerat och tillät bara en politisk röst nämligen diktatorns. Det kan man inte skylla Public Service för. Tvärtom är det många riktningar som kommer till tals. Om man åker utomlands så är vid en jämförelse SVT och SR i en klass för sig. Efter att ha jobbat för båda bolagen vill jag också påstå att möjligheten att få göra program efter ett eget huvud är stora. Det jag vill framhålla här är att särskilt vetenskapsredaktionerna och möjligen även i viss mån nyheter är utsatta för en strategi från VoF och Humanisterna och att programmakare tenderar att bli påverkad på ett sätt som är otillständigt. Helt klart är också att det finns medarbetare som är knutna till Vof och Humanisterna. Det såg vi inte minst i Almedalen. Pravda var uppifrånstyrt. Public Service är mer bläckfiskpåverkat. Majoriteten av program är vill jag påstå fria även om det här och där finns en självcensur.

 • SR och SVT är lika oberoende som Pravda sade sig vara. De skall bedömas därefter.

  Via Internet finns det enorma utbudet av radiokanaler från hela världen, inklusive nästan alla från Sverige, för alla intressen. Med en smartphone så är Internet-kanalerna numera också lika mobila som de som går på FM.

 • Gillar skarpt artikeln. Det här borde “Public Service” ta upp i en serie liknande “uppdrag granskning” tycker jag. För visst bör de förstå hela artikeln? Jag menar, förstå att värdefulla demokratiska värden går förlorade när de här “dolda” likriktade bromskrafterna får så stort utrymme i maktapparaten. Den avslöjar en hel del allvarliga samband, som inte bör finnas i en demokrati. Kommer man inte tillrätta med det, så är det en regeringsfråga till slut. Det är min uppfattning. Ja det påverkar redan mitt val att rösta bl.a.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *