Anställd på Takeda: ”Jag vill döda 20 barn i Afrika” – skänkte vaccin via Unicef i VoF-kampanj

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 februari 2012
- NewsVoice redaktion
Håkan-Grytzell-Unicef-Takeda
Håkan-Grytzell-Unicef-Takeda
Kollage: NewsVoice

Citaten kommer från Håkan Grytzells tre gåvobrev skickade från Unicef. Med gåvobreven skänkte Grytzell vaccin till Afrika. Han var inte ensam. Flera aktivister associerade till föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) gjorde samma sak i den VoF-stödda kampanjen ”Aktion mot antivaccination”.

Text: Torbjörn Sassersson | uppdaterad 2012-04-18

Aktionen är riktad mot sajten Vaccin.me som informerar allmänheten om risker med vaccin och hur vaccin blivit en mångmiljardindustri som allt mer kommit att handla om ”business” snarare än förebyggande vård. Samtliga gåvobrev skickades till Linda Karlström redaktör för Vaccin.me. Syftet är som vanligt när det gäller föreningen Vetenskap och Folkbildning att opinionsbilda genom att provocera. Karlström ser dock ingen humor i tilltaget.

Det var aktivisten Emma Söderberg som den 5 februari 2012 startade ”Aktion mot antivaccin”. Hon är engagerad i VoF:s diskussionsforum. Emma Söderberg meddelar ironiskt i sitt gåvobrev till Karlström att Vaccin.me inspirerar henne att inhandla vaccin via Unicef varje månad i ett helt år. Andreas Thore, Joakim Söderberg, Peter Möller (Chalmers), Birgitta Ericsson och Kerstin Asplund var andra som hakade på VoF-kampanjen.

Emma Söderberg fick även en artikel publicerad i VoF:s blogg: ”Aktion mot antivaccination”. Där skriver hon att vaccinfrågan sedan länge är avgjord vetenskapligt och genom beprövad erfarenhet, men Söderberg ger dock ingen vetenskaplig referens som bevisar påståendet. Istället använder hon den typ av språk som är typisk för vaccinationsförespråkare dvs känslomässiga argument, en skrämmande bild på ett smittat barn och ett förlöjligande, denna gång i formen av en karikatyr från 1700-talet, vilken ska representera skepsis mot vaccin.

Priset tar ändå Håkan Grytzell som arbetar på Takeda, Japans största läkemedelsbolag, som nu etablerar sig i Norden. När Håkan Grytzell skickade sina tre gåvobrev till Linda Karlström inkluderade även han hälsningar till Vaccin.me.

De tre hälsningarna löd:

”Jag vill döda 20 barn i Afrika”,

”Konstgjord död åt afrikanerna”,

”Barnen i Afrika ska plågas med Big Pharmas djävulsvaccin”.

Läkemedelsbolaget Takedas informationschef Bent Winding har kontaktats men denne har inte givit någon officiell kommentar på det inträffade . Det är därför oklart om Takeda stödjer Håkan Grytzells attityd i kampanjen, men det förefaller orimligt.

Grytzells utspel var sannolikt helt på eget bevåg.

Unicef kontaktades och frågan ställdes vad de anser om att deras gåvobrev används för offensiv opinionsbildning och hur det kommer sig att Unicef tillåter att gåvobrev med rasistiska alternativt fördomsfulla hälsningar kan skickas ut till gåvobrevens mottagare. Gåvobreven genereras på Unicefs webbserver innan de mailas till mottagarna.

Malin Svensson, Givarservice, Unicef besvarade Linda Karlströms frågor:

“Det här är ytterst märkligt! Jag har arbetat här i flera år och vi har aldrig stött på dylika problem tidigare.” … “Ja, det är absolut rasism! Jättetråkigt verkligen.”…

”Vi går vidare med detta och ser vad vi i framtiden kan göra för att förhindra liknande incidenser! Jag vill gärna att du ringer mig igen om du utsätts för fler obehagliga gåvobrev. Det är viktigt att vi får kännedom om dem.”

Ingeborg Ekblom på informationsavdelningen, Unicef svarade till NewsVoice:

”Vi har, lika litet som den person som startat insamlingen, någon möjlighet att styra över vad enskilda givare skriver i ett gåvobevis.  Däremot förbehåller vi oss rätten att ta bort olämpligt och stötande material som personer publicerar i sina egna insamlingar eller i våra andra digitala kanaler”.

Med andra ord kan Unicefs gåvobrev fritt användas i liknande kampanjer igen, men ett fulordsfilter installerat i gåvoforumläret på Unicefs webbserver kan förhindra det. VoF-aktivisternas donerade pengar kanske kan investeras i en webbkonsult för att stoppa dem en andra gång.

Ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning har kontakts per mail med frågor om varför VoF saluför denna kampanj i sitt diskussionsforum och blogg, men inget svar har inkommit.

Andreas Thore skrev så här i sitt gåvobrev:

”Har genom UNICEF även skänkt 60 doser poliovaccin. Till skribenterna på vaccin.me sänder jag utöver två gåvobevis även en förhoppning om att de kommer att tvingas löpa gatlopp i media”.

Risken är istället att framför allt föreningen Vetenskap och Folkbildning kritiseras.

Text: Torbjörn Sassersson

Gåvobreven (PDF)

Håkan Grytzell gåvobrev 1
Håkan Grytzell gåvobrev 2
Håkan Grytzell gåvobrev 3
Peter Möller gåvobrev 1
Peter Möller gåvobrev 2
Emma Söderberg
Joakim Söderberg
Andreas Thore gåvobrev 1
Andreas Thore gåvobrev 1
Birgitta Ericsson
Kerstin Asplund

Fotnot

I denna artikel stod det tidigare att Emma Söderberg byggt VOF:s hemsida. Det var en felaktig uppgift.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Dagen efter Sveriges Radios vilseledande uppgifter med Annika Lindes fabricerade 60 räddade av vaccinet ändrar sig text-TV och sätter en nolla efter sexan. Vi kan åter konstatera att Public Service är his Masters Voice. Men det är bara i Lindes egen hjärna denna siffra finns. Den har ingen bärighet i verkligheten.

  Däremot vet vi att 8 fullt friska personer plötsligt dog av vaccinet och ytterligare minst 13 i riskzonen fick genom vaccinet dödsstöten. Hur man sedan väljer att räkna så blir det ändå minus i den reella kalkylen.

  Ovanpå detta kommer alla de som blev alltifrån sjuka, till väldigt sjuka och slutligen obotligt sjuka där narkolepsin bara är toppen på isberget. Vi vet ännu inget om eftersläpningen av de gifter som vaccinerats in. Men räkna på att fler neurologiska skador mycket väl kan uppträda då en viss tröskel överskridits där människors motståndskraft av ett eller annat skäl sänkts till en nivå då skadan övertar kroppen.

  Att som nu diskutera en ny vaccineringskampanj är ju ytterligt vulgärt. I normala fall skulle Socialstyrelsens Anders Tengner för länge sedan förflyttats. Att han sitter kvar visar att den bakomliggande strukturen och nätverket är djävulsk och kräver ett ansenligt mod och uthållighet för att avslöja.

  Helt klar går vaccineringskampanjen upp till regeringsnivå och även socialminister Göran Hägglund tycks tyvärr enrollerad eller påverkad på ett för folkhälsan nu destruktivt sätt. Lobbyverksamheten för detta ändamål har ofantliga resurser. Och vi vet varifrån.

  Dessa cyniska konglomerat som gör vinster på vaccinförsäljning är fullt införstådda med att människor kommer att drabbas. Gissar att de har kalkyler på vid vilken nivå som det kan bli ansträngande ur ett slags policyvärde. Och där har vi ännu inte hamnat. Så då kan man köra vidare med nästa kampanj. Anders Tengnell och Annika Linde ställer fortfarande upp som lydiga redskap och med stöd av Public Service kanske man kan få gehör för en ny omgång. Frågan är om svenska folket går på det igen.

  Dock spelar det ingen roll för branschen bara Tegnell köper in en omgång nya doser så får han gör vad han vill med dem. Att övertala folket om en ny massvaccination kommer att kräva en enorm marknadsföringsinsats. Gissa vem som betalar.

  • Vad jag tycker är riktigt skrämmande är att det avtal Tegnell skrev på med WHO innebär att vid ett pandemi läge 6 har WHO rätt att, bokstavligt talat, ta kontrollen över landet! Även med “hjälp av främmande makt”. Dessutom har lagen anpassats så att regeringen har rätt att fatta raska beslut utan riksdag, samt att vi kan bli tvångsvaccinerade under vapenhot!

   Redan vid ett lägre hotläge förbinder sig Sverige att lämna “känslig information” till WHO. M a o, man gör undantag från data-sekretessen vid sådana “viktiga händelser” som svinninfluensan!

   Jag vill påminna om att pandemiläge 6 gällde fr o m 11 juni 2009 och “pandemim” var enl WHO inte över förrän 11 augusti 2010!

   Om vi hade en regering som visade någon form av intelligens, skulle de denna gången åtminstone insistera på att läkemedelsbolagen får bära ansvaret!

 • Smittskyddsinstituets Lisa Brouwers menar att sex dödsfall undveks med massvaccinationsprogrammet. Sveriges Radio lägger till en nolla och påstår 60. Detta kan ses som ett olycksfall i arbetet om det inte vore för att Sveriges Public Service redan från den påstådda “pandemins” start friserat siffror och tydligt stått på läkemedelsindustrins sida. Vulgariteten i detta har nu gått så långt att man måste undra över motiven.

  Det mest uppseendeväckande är att dödligheten inte skiljer sig från länder som inte genomförde någon vaccinering (Polen), länder som Tyskland med en marginell vaccinering riktad till riskgrupper och Sverige där 60 % av folket vaccinerades.

  Man säger inte heller något om alla dem som skadades och dog pga vaccineringen.

  http://peratt.blogspot.com/2012/02/sveriges-radio-ljuger-om-effekt-av.html

 • Det är naturligtvis inte en tillfällighet att “skeptikerna” hyllar “trollkarlar”som james Randi och Jon Houdi i stället för vetenskapmän!

  • Psedoskepticism utesluter alltid ett sant vetenskapligt tänkande. För en rörelse med vissa rötter i föreningar som exempelvis “Society of American Magicians” så är det givetvis ingen tillfällighet att man hyllar trollkarlar istället för vetenskapsmän inom skeptikerrörelsen.

 • Varför är hatet, hånet och lögnerna så framträdande drag hos voffarna? De har ett politiskt program!
  Varför är de frågorna med på programet, som är med?

  Från att ha varit en vanlig förening för ateister, så har de utvecklats till marknadsförare av läkemedels- och mobil- industrins intressen.

  Vad har dessa industrier gemmensamt? Jo, mycket pengar , och behov av stöd från allmänheten.

  Därför används lobbyister för att få publikt stöd. I sverige är det vof som tagit till sig “ACSH”
  moddelen.: !) Demonisera motståndarna. T ex, Kalla de som kritiserar den överdrivna propagandan
  runt vaccin för “Anti-vaxxare” och anntyd att de är ONDA!! 2) Erkänn inga brister i det “skeptiker”-
  rörelsen förespråkar(kritisera aldrig andra skeptiker), För det gynnar de ONDA motståndarna!
  3) De “onda motståndarna” har alltid något “personligt” mot skeptikerrörelsen(de har förmodligen fått någon favorit idee motbevisad av skeptieker) Pseudo-skeptikerna gör allt för att få bort focus från sakfrågan, utan motsåndarna har “personliga” brister av något slag.4) skeptikerna försöker aldrig gå till botten med sakfrågan. de analyserar inte för och nackdelar med t ex vaccin, utan motståndarna ÄR “anti-vaxxare”. 5) De etiketterar “motståndarna”, och då är alla slag av svinaktigheter tillåtna. Ren hulliganism är tillåtet! För de har vallt sida och då är allt tillåtet.

  Alltså vad de sysslar med är ren MARKNADSFÖRING deras ledare är naturligtvis helt klara på det. T ex Psykologen Michael Shermer som är Redaktör för “Sceptical Magazine” som arbetat för
  AVSH , och Fox-news finner säkert ett nöje i sitt arbete. Men personer som han och Stephen Barrett döljer det mesta av sin verksamhet för “skeptikerna”(Se t ex: http://humanticsfoundation.com/barrettvsrosenthal.htm http://www.bolenreport.com/feature_articles/follow%20the%20money.htm

  Naturligtvis bryr sig inte företagen om hur det går för “skeptiker” rörelsen de är bara “nyttiga idioter”
  för dem, som Sven-Ove Hansson skulle säga. De kan alltid skicka sina lobbyister åt andra håll,
  när folk börjar tycka det är konstigt att “skeptikerna” främst sysslar med reklam för läkemedelsindustrin.

  Se också:
  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Council_on_Science_and_Health

 • Gary Null berättar andra pikanta saker om läkemedelsföretag: Att det finns 142 000 lagfall mot dem, att en drog dödade 43 000 amerikaner på fyra år, inget straff dåtills, men en FDA-anställd som ville stoppa drogen blev hindrad, förlöjligad och hotad (ja enligt välkänt koncept..), att priset på mediciner kan vara 21 000(!) procent mer än den verkliga kostnaden. Prozac tog andrapriset med 224 000 procents pålägg!

  Ja, ett mycket intressant anförande för den intresserade! Efter hans utmärkta sammanställning som överlämnades till myndigheterna för två år sedan tycks inget ha hänt! Myndigheterna kör på i samma spår, och nu kan man dessutom enligt lag vaccinera barn utan föräldrars tillstånd!
  Den helt befogade frågan blir då: Vem jobbar myndigheterna för egentligen??

  • Det märks att du inte är ekonom. Ditt tal om “verkliga kostnader” inbegriper bara råvaran, eller? F&U och overhead verkar du inte bry dig om. Tittar men istället på vinstmarginalen där alla intäckter ställs i relation till företagets totala kostnader så har exempelvis Astra en vinstmarginal på 13%. Apple låg förra året på 44,7%

   • Menar du att DU är ekonom? Jag är inte heller ekonom men det behöver man inte vara för att förstå fakta! Globalt tjänar branschen – Big Pharma – 500 miljarder USD, årligen. För ett par år sedan hade de tio största läkemedelsbolagen tillsammans en HÖGRE vinst än hela den samlade vinsten för alla andra företag på Fortune 500 rankinglista. Och för att öka vinsterna skyr läkemedelsföretagen inga medel, enligt Peter Rost och han bör ju veta som fd vice VD (marketing) för pharmacia/pfizer. Dessutom är det inte på forskning som de bränner det verkliga krutet utan det är på MARKNADSFÖRING!

    • Tack Anna!
     Kunde inte sagt det så bra själv! 😉

     Nej, jag är inte ekonom, men jag är inte heller dum! Jag märkte redan på 80-talet hur utmärkta maskmedel till djur drogs in lagom till patenttiden skulle löpa ut, med motiveringen att “maskarna blivit resistenta”! Det är möjligt att det fanns fall där det blivit så, men inte hos mina djur! Och med färre medel att välja på, ökar risken för att det verkligen blir så.

     Konstigt att läkemedelsbolagets eventuellt minskade vinst var det “viktigaste” i mitt inlägg, inte att över 40 000 dött av en medicin som tydligen redan var misstänkt! Inte heller att forskningsrapporter har avslöjats som fusk eller rent bedrägeri var mer väsentligt!

     Och inte heller att det varje år dör fler amerikaner av (felaktig) medicinering än vad som dödades under hela första världskriget, som det sägs i klippet!

 • VoFs “Anti-skeptiker”-propaganda är smaklös och helt i linje med (fast faktiskt slagen av) 10:10s fascistiska propaganda mot folk som ställer sig sunt kritiska mot andra fenomen, som AGW-hypen! Kommer ni ihåg deras “No Pressure” från 2010?
  youtube.com/watch?v=JfnddMpzPsM

  Dessutom finns det, som så utmärkt visat av JV, dokumenterad fakta av skadliga vacciner! Där finns fler: Utbrott av polio i Nigeria efter poliovaccinationer, sterila kvinnor och missfall efter andra vaccinationer, döda unga flickor efter Gardasil,,, Vad mer behöver man veta för att stanna upp och kräva OBEROENDE utförda dubbelblinda placebo-tester?? Vad jag har kunnat se verkar det finnas fler bevis för skadeverkan än dokumenterad nytta av vaccin!

  Samma åsikt har Gary Null efter att han och en kollega spenderat sju år på att hitta dokumenterad fakta på vaccinets nytta. De hittade ingen, men en hel del bevis för förfalskade rapporter, missvisande resultat, felutförda försök. (Som att om någon fick feber under försöket togs hon ut, eller man hade hela vaccinets soppa utom antigenet som “placebo” etc!) Ett mycket bra tal finns här:
  http://www.youtube.com/watch?v=y3XlJB7J5-o

 • Antihumanistiska föreningen Vetenskap och Folkbildning tycks nu ha gått hela vägen in i en omdömeslöshet utöver det man trodde var möjligt.

  Läkemedelsindustrin som gynnas av vaccineringskampanjer ligger högst sannolikt bakom och finansierar spektaklet. Man behöver bara se motiven för att förstå detta. Och är bolag beredda att laborera fram en konstgjord influensa, skapa en påhittad pandemi, och sedan orsaka masshysteri för att få länder att starta massvaccinering så ter sig denna lilla kampanj som ett missriktat knallskott i all sin vulgaritet.

 • Jösses, förståndet har tydligen helt flugit sin kos hos Voffarna. Verkar inte finnas några gränser alls numera tydligen?

  • Håller med om det Pia!
   vaccin.me har ingen negativ inställning till vad som är bra för människor utan tvärtom vill bry sig om det. Därför blir ironin från VoF extremt osmaklig.

 • Till exempel vaccin.me är som jag förstått en kritisk och omtänksam site som inte har annat i sin agenda än att försöka söka ut vad som är bäst för människor vad gäller vaccinationer eller inte.
  Varför får man inte undra och ta reda på sanningar utan hårda påhopp. Vem har intresse av att man inte får ta reda på hur det är?

 • Det har tidigare spridits HIV i Asien och Latinamerika med hjälp av vacciner. Detta är väldokumenterat. Att smygrasismen mot afrikaner är utbredd är utbredd tycker jag man ser alldeles för ofta. Öppen rasism som dessa VOF-are verkar representera är mer ovanligt. Det är ändå bra om de är offentliga med sina åsikter om de även är öppna för debatt.

  När det gäller att medvetet sprida sjukdomar genom vaccinationer så är nog agendan kanske i första hand inte rasism. Vad de egentliga orsakerna till att man gör detta kan man bara spekulera i. Men det pratas ju numera öppet om viljan att vilja minska världens befolkning och eftersom människors syn styrs av informationen de blir matade med, så accepteras “överbefolkningsproblemet” som sanning. Bill Gates pratar öppet om att befolkningen kan minskas genom vacciner – http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064

  Globalisterna verkar föra ett krig världen över mot vanliga människor och även USA:s befolkning har drabbats av smittat vaccin.

  Jag hoppas att majoriteten av VOF-människorna tror sig göra något gott när man skänker pengar till vacciner. Men genom att de bortser från dokumenterade fakta när det gäller smittade vacciner och hånar människor som exponerar detta så gör de sig själva till åtlöjen.

  Millions of Americans Received Contaminated Polio Vaccine Between 1955 and 1963 – http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/12-millions-of-americans-received-contaminated-polio-vaccine-between-1955-and-1963/

  Bayer har tidigare medvetet sålt HIV-smittade vacciner – http://www.cbsnews.com/stories/2003/05/22/health/main555154.shtml och
  http://www.youtube.com/watch?v=wg-52mHIjhs

  Artikel i LA Times som berättar om hur “hundratals miljoner” fått poliovaccin smittade med cancerframkallande SV40-virus från apor – http://articles.latimes.com/2005/nov/20/news/adna-mvirus20

  Hillary Clinton har också nyligen “bett om ursäkt” för amerikanska myndigheters medicinska experiment på människor i Guatemala på 1940-talet – http://www.youtube.com/watch?v=KX-Ok2kFC8E

  • Jag sa att Vaccin.me är en vaccinkritisk sajt. Jag hörde av mig i egenskap av redaktör för NewsVoice, inte Vaccin.me. Där är ju Karlström redaktör. Det stod sedan Unicef att kolla upp båda sajternas inställning till vaccin. Svaret NewsVoice fick kom efter deras förmodade research.

   Jag vill själv inte kalla mig vaccinmotståndare utan vaccinkritiker.

   Jag lämnar dörren öppen för att det har funnits vaccin som inte innehöll den kemiska soppa av föroreningar och tillsatser som dahens vaccin innehåller. Många innehållsingredienser är tom hemligstämplade som affärshemligheter enligt vissa källor.

   Jag lämnar dörren öppen för att vissa vaccin i modern tid (efter låt säga 1970) i vissa fall kan ha gjort mer nytta än skada, men jag utgår som grundtes från att vacciner generellt gör mer skada än nytta och att den nytta som tillskrivits vaccin egentligen borde till skrivas hela andra faktorer (tex bättre bostäder, näringsförhållanden, kost dvs högre välfärd).

   OM det förekommit att vaccin gjort nytta har jag hittills inte funnit några exempel som solklart bevisar att så är fallet.

   • Peter Olausson VoF,
    Vem har finansierat VoFs antivaccinkampanj?

    – Privatpersoner
    – Läkemedelsbolag-vilket/vilka.
    – Ett konglomerat?
    – VoF men förväntade intäkter från Martinsonpriset

   • Du har inte funnit att vaccin har gjort nytta? Så att utrota smittkoppor är inte att göra nytta?
    Jag förstår verkligen inte hur ni kan förneka alla de vetenskapliga bevis som talar för vaccin. Vad baserar ni som misstror eller kritiserar vaccinens effekter denna misstro och kritik på?
    Hur ser ni förresten på UNICEF och deras verksamhet? Inte bara inom just vaccination, utan i allmänhet (att jag frågar är helt orelaterat till Håkan Grytzells hälsningar, som förövrigt är smaklösa och som taktik i en aktion mot vaccin.me: fruktansvärt korkat.)

    • Julius: Du gör samma misstag som förespråkare (i sin tro) för vaccin gör. Pratar allmänt om vetenskapliga bevis o.s.v. och tror att den forskning som gjorts talar för att vaccin är effektiva, säkra och på något sätt har utrotat sjukdomar.
     Studerar man artiklar i British Medical Journal, Lancet och andra vetenskapliga journaler/tidskrifter så ser inte verkligheten ut så.
     Det du beskriver är en allmän tro som många går omkring och bär på som visat sig helt felaktig. Jag var för många år sen helt säker på att vaccin var något av det bästa som mänskligheten kommit på. Sen när jag väl läste på och studerade området (gick på första föreläsningen för 15 år sen nu) så är min uppfattning att vaccin i sig låter som en “god idé” men forskningen visar klart och tydligt att resultatet av den goda idén är allt annat än något bra. Tyvärr ska jag tillägga.

  • Där tror jag du träffade helt rätt. Mer nonchalant, hatiskt och hånande kommentar gentemot afrikaner som Grytzell bidrog med har jag aldrig sett tidigare. Undrar om ens slavhandlarna på den tiden det begav sig var så hatiska.

   • Eh, nu är ju inte den satiriska hälsningen riktad mot afrikaner utan mot vaccine.me. Menar ni att det finns folk som inte fattar det? Eller tror ni att vaccinet faktiskt kommer döda? Det är jag säker på att givaren inte tror.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *