Anställd på Takeda: ”Jag vill döda 20 barn i Afrika” – skänkte vaccin via Unicef i VoF-kampanj

publicerad 10 februari 2012
- av NewsVoice
Håkan-Grytzell-Unicef-Takeda
Håkan-Grytzell-Unicef-Takeda
Kollage: NewsVoice

Citaten kommer från Håkan Grytzells tre gåvobrev skickade från Unicef. Med gåvobreven skänkte Grytzell vaccin till Afrika. Han var inte ensam. Flera aktivister associerade till föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) gjorde samma sak i den VoF-stödda kampanjen ”Aktion mot antivaccination”.

Text: Torbjörn Sassersson | uppdaterad 2012-04-18

Aktionen är riktad mot sajten Vaccin.me som informerar allmänheten om risker med vaccin och hur vaccin blivit en mångmiljardindustri som allt mer kommit att handla om ”business” snarare än förebyggande vård. Samtliga gåvobrev skickades till Linda Karlström redaktör för Vaccin.me. Syftet är som vanligt när det gäller föreningen Vetenskap och Folkbildning att opinionsbilda genom att provocera. Karlström ser dock ingen humor i tilltaget.

Det var aktivisten Emma Söderberg som den 5 februari 2012 startade ”Aktion mot antivaccin”. Hon är engagerad i VoF:s diskussionsforum. Emma Söderberg meddelar ironiskt i sitt gåvobrev till Karlström att Vaccin.me inspirerar henne att inhandla vaccin via Unicef varje månad i ett helt år. Andreas Thore, Joakim Söderberg, Peter Möller (Chalmers), Birgitta Ericsson och Kerstin Asplund var andra som hakade på VoF-kampanjen.

Emma Söderberg fick även en artikel publicerad i VoF:s blogg: ”Aktion mot antivaccination”. Där skriver hon att vaccinfrågan sedan länge är avgjord vetenskapligt och genom beprövad erfarenhet, men Söderberg ger dock ingen vetenskaplig referens som bevisar påståendet. Istället använder hon den typ av språk som är typisk för vaccinationsförespråkare dvs känslomässiga argument, en skrämmande bild på ett smittat barn och ett förlöjligande, denna gång i formen av en karikatyr från 1700-talet, vilken ska representera skepsis mot vaccin.

Priset tar ändå Håkan Grytzell som arbetar på Takeda, Japans största läkemedelsbolag, som nu etablerar sig i Norden. När Håkan Grytzell skickade sina tre gåvobrev till Linda Karlström inkluderade även han hälsningar till Vaccin.me.

De tre hälsningarna löd:

”Jag vill döda 20 barn i Afrika”,

”Konstgjord död åt afrikanerna”,

”Barnen i Afrika ska plågas med Big Pharmas djävulsvaccin”.

Läkemedelsbolaget Takedas informationschef Bent Winding har kontaktats men denne har inte givit någon officiell kommentar på det inträffade . Det är därför oklart om Takeda stödjer Håkan Grytzells attityd i kampanjen, men det förefaller orimligt.

Grytzells utspel var sannolikt helt på eget bevåg.

Unicef kontaktades och frågan ställdes vad de anser om att deras gåvobrev används för offensiv opinionsbildning och hur det kommer sig att Unicef tillåter att gåvobrev med rasistiska alternativt fördomsfulla hälsningar kan skickas ut till gåvobrevens mottagare. Gåvobreven genereras på Unicefs webbserver innan de mailas till mottagarna.

Malin Svensson, Givarservice, Unicef besvarade Linda Karlströms frågor:

"Det här är ytterst märkligt! Jag har arbetat här i flera år och vi har aldrig stött på dylika problem tidigare." ... "Ja, det är absolut rasism! Jättetråkigt verkligen."...

”Vi går vidare med detta och ser vad vi i framtiden kan göra för att förhindra liknande incidenser! Jag vill gärna att du ringer mig igen om du utsätts för fler obehagliga gåvobrev. Det är viktigt att vi får kännedom om dem.”

Ingeborg Ekblom på informationsavdelningen, Unicef svarade till NewsVoice:

”Vi har, lika litet som den person som startat insamlingen, någon möjlighet att styra över vad enskilda givare skriver i ett gåvobevis.  Däremot förbehåller vi oss rätten att ta bort olämpligt och stötande material som personer publicerar i sina egna insamlingar eller i våra andra digitala kanaler".

Med andra ord kan Unicefs gåvobrev fritt användas i liknande kampanjer igen, men ett fulordsfilter installerat i gåvoforumläret på Unicefs webbserver kan förhindra det. VoF-aktivisternas donerade pengar kanske kan investeras i en webbkonsult för att stoppa dem en andra gång.

Ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning har kontakts per mail med frågor om varför VoF saluför denna kampanj i sitt diskussionsforum och blogg, men inget svar har inkommit.

Andreas Thore skrev så här i sitt gåvobrev:

”Har genom UNICEF även skänkt 60 doser poliovaccin. Till skribenterna på vaccin.me sänder jag utöver två gåvobevis även en förhoppning om att de kommer att tvingas löpa gatlopp i media”.

Risken är istället att framför allt föreningen Vetenskap och Folkbildning kritiseras.

Text: Torbjörn Sassersson

Gåvobreven (PDF)

Håkan Grytzell gåvobrev 1
Håkan Grytzell gåvobrev 2
Håkan Grytzell gåvobrev 3
Peter Möller gåvobrev 1
Peter Möller gåvobrev 2
Emma Söderberg
Joakim Söderberg
Andreas Thore gåvobrev 1
Andreas Thore gåvobrev 1
Birgitta Ericsson
Kerstin Asplund

Fotnot

I denna artikel stod det tidigare att Emma Söderberg byggt VOF:s hemsida. Det var en felaktig uppgift.