Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Föreningen Humanism & Kunskap bildas – humanismen återupprättas

publicerad 17 februari 2012
- Börje Peratt
Humanism och Kunskap

Humanism och Kunskap

I sextio år har jag trott att människan är i grunden god och eftersträvar det bästa för alla. Endast snedvridna levnadssätt och trosföreställningar som inte förstår bättre orsakar tragedier. För ett drygt år sedan upptäckte jag en västerländsk organisation som har till mål att ta över och placera människan i en mental, fysisk och social tvångströja med antihumanismen tryckt i pannan.

Text: Börje Peratt

Sydöstran 14 jan 2012 om Harry MartinsonprisetFörst såg jag den som en harmlös sekt men sedan fann jag att den orsakat svåra skador för människor och karriärer och även har ett avgörande inflytande på viktiga delar av samhällets stöttepelare såsom vetenskap och andlighet och inte minst inom kulturen som ligger mig nära. Upptäckten var så chockerande att den tog ett tag att smälta.

Nu har Harry Martinsonpriset delats ut till en av dessa värsta sortens huliganer och denna surrealistiska bild måste accepteras. Men man måste inte acceptera en fortsättning och lägga sig platt för denna ångvält.

Världen är precis som människor hitintills har tänkt sig den. I alla dessa chatteringar är den uttryck för alla våra överlevnadshandlingar, visioner och drömmar. Livet liksom människan vill pröva allt för att bli klar över vad man inte vill ha och vad man vill ha.

[Bild th: Sydöstran 14 jan 2012 om Harry Martinsonpriset]

I detta pågår en ständig förändring ibland via egen kamp, ibland via samverkan ibland i ren strid. Alla dessa sätt har varit nödvändiga för att komma dit vi är och förstå oss själva. Varje moment i livet kan ses som en möjlig utbildning av personligheten och en möjlig utveckling av själen. Denna dualism är väldigt ofta en prövning. Det är ibland som att åka skidor med fötterna vända åt varsitt håll. Egot har en tendens att åka åt rakt motsatt håll eller ställa sig på tvären

Min vandring som nu är inne på sista fjärdedelen tycks mig ha prövat de flesta sätt att ta mig nerför uppför och sidleds. Jag har ibland tacklats och ibland satt in en och annan tackling på andra i spåren. Det har blivit allt tydligare att jag utmanar dem som försöker få alla andra att åka i deras sönderkörda spår som om det vore enda vägen.

Ibland krävs rejäla kursändringar. Emellanåt efter en katastrof men ibland också för att man tröttnat och vill pröva något annat. De flesta har nog upplevt både och. Jag gillar sällan att bestiga samma berg två gånger. Därför har det blivit ganska många skiften. När jag ser tillbaka på min kulturella produktion och även som utbildare och tränare är det tydligt att den röda tråden har handlat om vars och ens rätt att tänka, tro och välja hur man vill leva och agera.

I detta finslipas detaljerna och korrigeras felstegen. Precis som när man ska lära sig något nytt kan det också krävas att man introducerar vissa grunder och övar vissa moment för att komma vidare. För sådana sammanhang krävs också att man accepterar och inordnar sig under regelverk och ramar. Här kommer vi in på respekt och moral.


Sedan några år tillbaka har jag upptäckt hur humanismens begrepp och innebörd har kapats av något som skulle kunna beskrivas som antihumanister. Ju mer jag granskat detta desto mer förfärad har jag blivit.


Jag kunde ha valt att tiga still och fortsätta på den planerade banan med att skriva färdigt en trilogi böcker och förbereda mina filmer som syns det mig oerhört angeläget att komma igång med om dessa livsdrömmar ska förverkligas.

Men mitt upp i allt detta dyker då ett rött skynke upp och trots att det inte på något sätt mig veterligen stört eller hotat mig in min yrkesverksamhet kan jag inte för mitt liv undvika det. Då jag finner det så oerhört provocerande.

Det är som att stå på en skolgård och se mobbarna ta över hela skolan. Eller se hur huliganerna tar över idrotten och hur de kränker och förföljer alla andra. När jag upptäckte detta som ett samhällets genomsyrande gift kunde jag inte tiga still. Det blev en serie artiklar som publicerats framför allt på NewsVoice men också på Newsmill och Sourze. Jag har utmanat huliganerna ansikte mot ansikte och ställt deras organisationer mot väggen.

Vetenskap och Folkbildning och deras systerorganisation Humanisterna, visade sig ha ett ursprung i en Internationell Humanistunion som var de som kapade begreppet och som sedan internationellt spred sin antihumanistiska strategi. Man har lyckats besätta viktiga positioner på högskolor och institutioner och även tagit sig in på medier inte minst Sveriges Public Service (SVT och Sveriges Radio). Internationellt har man styrt WHO in i skamvrån via en direkt scam som låg bakom den påstådda svininfluensanpandemin i syfte att göra miljardvinster på ett ofullständigt vaccin.

Man besätter flera internationella organisationer och har ett mer eller mindre intimt samarbetet med strategiska bolag inom läkemedelsindustrin och det gäller även livsmedelsbranschen.

Sannolikt sprider sig tentaklerna in på många andra företag, myndigheter och organisationer. Konsekvensen av detta är att antihumanismen har en struktur och en organiserad grund för en verksamhet som riktar sig mot samhället, miljön och människan.

Som en ren självbevarelsedrift måste jag därför välja att fly eller ta striden. Eftersom antihumanisterna har internationell spridning ser jag ingenstans att fly till annat än möjligen urskogen eller djungeln. Med insikt om denna organisations likgiltighet för miljön känns inte heller det tryggt. Därför måste vi ta striden och till en början handlar det om att bilda en motpol med målet att få en internationell förankring. Men man måste börja någon stans och det heter ju ”gräv där du står”.

Det som kännetecknar antihumanismen är att man medvetet har upprättat egna regler och sedan avkräver andra att de ska följa order. De har också upprättat koder för hur man ska hantera dem man bekämpar och använder rena handböcker för denna slags lögnaktiga retorik.

Jag betraktar en dialog med dem som näst intill omöjlig. Berlinmuren föll därför att människor fått nog av förtrycket. Samma sak gäller Jasminrevolutionerna kring norra Afrika och i mellanöstern.

Nu krävs en slags administrativ och kommunikationsrevolt för att störta det antihumanistiska etablissemanget i Sverige och i västvärlden. Återerövrande av humanismen kommer att stärkas av att allt fler går ut och berättar hur illa det är. Snart presenteras en handlingsplan som kommer att engagera en växande skara människor för återerövrande av humanismen.

Lördag den 18/2 samlas en utvald grupp människor för att diskutera humanismen

Det nya kommer att heta Humanism Manifesto Stockholmsdeklarationen 2012. Den nya organisationen heter ”Humanism och Kunskap”.

Aktiv medlem betalar 500 :-
Stödmedlem 100 :-

Humanism & Kunskap
www.humanismkunskap.org
Föreningen Kulturnätet
Postgiro: 320793-3


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq