Föreningen Humanism & Kunskap bildas – humanismen återupprättas

31

Humanism och Kunskap

I sextio år har jag trott att människan är i grunden god och eftersträvar det bästa för alla. Endast snedvridna levnadssätt och trosföreställningar som inte förstår bättre orsakar tragedier. För ett drygt år sedan upptäckte jag en västerländsk organisation som har till mål att ta över och placera människan i en mental, fysisk och social tvångströja med antihumanismen tryckt i pannan.

Text: Börje Peratt

Sydöstran 14 jan 2012 om Harry MartinsonprisetFörst såg jag den som en harmlös sekt men sedan fann jag att den orsakat svåra skador för människor och karriärer och även har ett avgörande inflytande på viktiga delar av samhällets stöttepelare såsom vetenskap och andlighet och inte minst inom kulturen som ligger mig nära. Upptäckten var så chockerande att den tog ett tag att smälta.

Nu har Harry Martinsonpriset delats ut till en av dessa värsta sortens huliganer och denna surrealistiska bild måste accepteras. Men man måste inte acceptera en fortsättning och lägga sig platt för denna ångvält.

Världen är precis som människor hitintills har tänkt sig den. I alla dessa chatteringar är den uttryck för alla våra överlevnadshandlingar, visioner och drömmar. Livet liksom människan vill pröva allt för att bli klar över vad man inte vill ha och vad man vill ha.

[Bild th: Sydöstran 14 jan 2012 om Harry Martinsonpriset]

I detta pågår en ständig förändring ibland via egen kamp, ibland via samverkan ibland i ren strid. Alla dessa sätt har varit nödvändiga för att komma dit vi är och förstå oss själva. Varje moment i livet kan ses som en möjlig utbildning av personligheten och en möjlig utveckling av själen. Denna dualism är väldigt ofta en prövning. Det är ibland som att åka skidor med fötterna vända åt varsitt håll. Egot har en tendens att åka åt rakt motsatt håll eller ställa sig på tvären

Min vandring som nu är inne på sista fjärdedelen tycks mig ha prövat de flesta sätt att ta mig nerför uppför och sidleds. Jag har ibland tacklats och ibland satt in en och annan tackling på andra i spåren. Det har blivit allt tydligare att jag utmanar dem som försöker få alla andra att åka i deras sönderkörda spår som om det vore enda vägen.

Ibland krävs rejäla kursändringar. Emellanåt efter en katastrof men ibland också för att man tröttnat och vill pröva något annat. De flesta har nog upplevt både och. Jag gillar sällan att bestiga samma berg två gånger. Därför har det blivit ganska många skiften. När jag ser tillbaka på min kulturella produktion och även som utbildare och tränare är det tydligt att den röda tråden har handlat om vars och ens rätt att tänka, tro och välja hur man vill leva och agera.

I detta finslipas detaljerna och korrigeras felstegen. Precis som när man ska lära sig något nytt kan det också krävas att man introducerar vissa grunder och övar vissa moment för att komma vidare. För sådana sammanhang krävs också att man accepterar och inordnar sig under regelverk och ramar. Här kommer vi in på respekt och moral.


Sedan några år tillbaka har jag upptäckt hur humanismens begrepp och innebörd har kapats av något som skulle kunna beskrivas som antihumanister. Ju mer jag granskat detta desto mer förfärad har jag blivit.


Jag kunde ha valt att tiga still och fortsätta på den planerade banan med att skriva färdigt en trilogi böcker och förbereda mina filmer som syns det mig oerhört angeläget att komma igång med om dessa livsdrömmar ska förverkligas.

Men mitt upp i allt detta dyker då ett rött skynke upp och trots att det inte på något sätt mig veterligen stört eller hotat mig in min yrkesverksamhet kan jag inte för mitt liv undvika det. Då jag finner det så oerhört provocerande.

Det är som att stå på en skolgård och se mobbarna ta över hela skolan. Eller se hur huliganerna tar över idrotten och hur de kränker och förföljer alla andra. När jag upptäckte detta som ett samhällets genomsyrande gift kunde jag inte tiga still. Det blev en serie artiklar som publicerats framför allt på NewsVoice men också på Newsmill och Sourze. Jag har utmanat huliganerna ansikte mot ansikte och ställt deras organisationer mot väggen.

Vetenskap och Folkbildning och deras systerorganisation Humanisterna, visade sig ha ett ursprung i en Internationell Humanistunion som var de som kapade begreppet och som sedan internationellt spred sin antihumanistiska strategi. Man har lyckats besätta viktiga positioner på högskolor och institutioner och även tagit sig in på medier inte minst Sveriges Public Service (SVT och Sveriges Radio). Internationellt har man styrt WHO in i skamvrån via en direkt scam som låg bakom den påstådda svininfluensanpandemin i syfte att göra miljardvinster på ett ofullständigt vaccin.

Man besätter flera internationella organisationer och har ett mer eller mindre intimt samarbetet med strategiska bolag inom läkemedelsindustrin och det gäller även livsmedelsbranschen.

Sannolikt sprider sig tentaklerna in på många andra företag, myndigheter och organisationer. Konsekvensen av detta är att antihumanismen har en struktur och en organiserad grund för en verksamhet som riktar sig mot samhället, miljön och människan.

Som en ren självbevarelsedrift måste jag därför välja att fly eller ta striden. Eftersom antihumanisterna har internationell spridning ser jag ingenstans att fly till annat än möjligen urskogen eller djungeln. Med insikt om denna organisations likgiltighet för miljön känns inte heller det tryggt. Därför måste vi ta striden och till en början handlar det om att bilda en motpol med målet att få en internationell förankring. Men man måste börja någon stans och det heter ju ”gräv där du står”.

Det som kännetecknar antihumanismen är att man medvetet har upprättat egna regler och sedan avkräver andra att de ska följa order. De har också upprättat koder för hur man ska hantera dem man bekämpar och använder rena handböcker för denna slags lögnaktiga retorik.

Jag betraktar en dialog med dem som näst intill omöjlig. Berlinmuren föll därför att människor fått nog av förtrycket. Samma sak gäller Jasminrevolutionerna kring norra Afrika och i mellanöstern.

Nu krävs en slags administrativ och kommunikationsrevolt för att störta det antihumanistiska etablissemanget i Sverige och i västvärlden. Återerövrande av humanismen kommer att stärkas av att allt fler går ut och berättar hur illa det är. Snart presenteras en handlingsplan som kommer att engagera en växande skara människor för återerövrande av humanismen.

Lördag den 18/2 samlas en utvald grupp människor för att diskutera humanismen

Det nya kommer att heta Humanism Manifesto Stockholmsdeklarationen 2012. Den nya organisationen heter ”Humanism och Kunskap”.

Aktiv medlem betalar 500 :-
Stödmedlem 100 :-

Humanism & Kunskap
www.humanismkunskap.org
Föreningen Kulturnätet
Postgiro: 320793-3

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
31 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Börje Peratt
Gäst
18 februari 2012 kl 19:22

Ett första större möte inom Humanism och Kunskap samlade 22 deltagare varav 12 akademiker (professorer, docenter, läkare, beteendevetare). Det blev en think tank av en dignitet som överträffade mångas förväntningar. Effekten av detta och det fortsatta arbetet innebär att Humanism och Kunskap kommer att kunna erbjuda ett starkt alternativ till dem som törstar efter humanismens återupprättande.

NewsVoice
Reply to  Börje Peratt
21 februari 2012 kl 14:16

Och hur humanismen kan färga vetenskap och vetenskaplighet samt debatten i samhället.

Jag längtar tillbaka till det civilicerade samhället. 😉

Kjell Holmsten
Gäst
18 februari 2012 kl 15:17

Är det inte betraktaren, användaren som i sin tro avgör om ett medium, läkare, politiker eller präst är äkta vara? Skall vi tro på humanisterna? För mig verkar det svårt att tro på en rörelse som tror sig ha bevis på hur univerisum fungerar, är det sant att Einstein eller Darwin har svaren, kunskapen är det väl vi som avgör om deras teorier är existensiella och förstådda.

Det är i den empiriska uppfattningen som humanister upplever sin “verklighet och/eller sanning” men vad vet! Vi?

Det är förment av någon att kalla ett medium, en präst för bedragare bara för att humanister inte kan verifiera hur verkligheten ser ut. Verklighet är vad var och en, av oss upplever med sina medvetanden och de sinliga intryck och uttryck vi förmedlar varandras medvetanden.

Utan ett medvetande existerar inga “vetenskapliga” teorier eller sanningar. Utan medvetande existerar inget universum, vårat medvetande avgör hur vi upplever vår omvärd, det kan ingen empirisk kunskap ta ifrån vårt medvetande.

Därför anser jag denna diskussion vara falsk och farlig, vi har ingen reell kunskap om hur vårt medvetande och sinnliga medvetenhet fungerar. Men det är klart, för en humanist måste allting kunna förklaras med hjälp av teorier som humanisterna använder sig av, det är oärligt och diktatorisk kunskap som ingen är förtjänt av, inte heller humanisterna.

Skrivet av en ateist som tror på det andliga, sinnliga medvetandet där hjärna, hjärta och mage är i interaktion till den mänskliga organismens tjänst.

Börje Peratt
Reply to  Kjell Holmsten
18 februari 2012 kl 18:52

Tack Kjell. För en så välformulerad och insiktsfull kommentar.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Kjell Holmsten
18 februari 2012 kl 19:44

Jag gillade det också.Tack för den fina beskrivningen Kjell!

NewsVoice
Reply to  ruben
21 februari 2012 kl 14:19

Bra formulerat. Och en sak till: vetenskapen är en kulturyttring varken bättre eller sämre än konst, filosofi, litteratur och humanism. De är alla kulturyttringar.

Lena
Lena
Gäst
18 februari 2012 kl 09:02

Bra initiativ, men varför så dyrt? Hur skiljer sig aktiv och stödmedlemskap åt? Vill gärna veta lite mer innan jag bestämmer mig.

Börje Peratt
Reply to  Lena
18 februari 2012 kl 19:08

Lena jag förstår din tvekan. Medlemskapet sattes vid 500 kr för att visa att man vill medverka och ha en aktiv del i arbetet. Jo man får betala för att arbeta. Stödjande medlem är satt till 100 kr för att visa att man stöder den arbets- och kostnadskrävande insats som detta innebär.
Idag har ett antal utvalda kommit från olika delar av landet för att lägga grunden till en ny organisation. Alla har betalat för sin resa och i en del fall för övernattning. Så initialt innebär det personliga uppoffringar även ekonomiskt. På sikt kommer vi att ha kostnadskrävande marknadsföring, event och sammankomster. I en del fall innebär det att köpa in externa tjänster. Även om det allra mesta görs ideellt så innebär det kostnader. Det kommer till en gräns då vi som tagit initiativet inte ska behöva stå för detta privat. För egen del kan jag säga att jag lagt ner en obetald halvtid under drygt ett års tid för att komma dit vi är idag. Det gäller även Torbjörn Sassersson. Förutom således övriga kostnader. I framtiden är det rimligt att åtminstone kunna ersätta administration, resor, telefon mm. Och till en del det logistikarbete som krävs samt skötsel av hemsida mm. Den ideella insatsen kommer att fortsatt avgörande för hur detta lyckas. Men som sagt för att kunna göra det vi vill krävs ekonomiska resurser.

Lena
Lena
Gäst
Reply to  Börje Peratt
18 februari 2012 kl 19:30

Tack för svar Börje. Jag hör att detta är inte ett projekt som kommer rinna ut i sanden. Jag avvaktar med att välja medlemskap tills mer information finns om vilka de övriga i styrelsen är samt dess stadgar. Jag hoppas du inte tar illa upp. Lycka till med det konstituerande mötet!

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Börje Peratt
18 februari 2012 kl 22:35

Det verkar bra. Säg att man blir så inspirerad av det här så man vill betala som aktiv medlem, fast man inte har möjlighet jobba med det? Jag menar man kan tycka om det här initiativet så mycket så man vill betala 500 kr. men är inte beredd att vara aktiv. Hur skulle det fungera?

Börje Peratt
Reply to  ruben
19 februari 2012 kl 01:05

Ruben, du är välkommen som fullmedlem utan att det ställs några som helst krav. Naturligtvis behövs dina identitets- och kontaktsuppgifter om du vill kunna få info och delta på särskilda arrangemang som endast blir öppna för fullmedlemmar.

UV
UV
Gäst
Reply to  Börje Peratt
19 februari 2012 kl 10:27

En förening som värnar om humanistiska värderingar, olika sorters kunskap och kritiskt tänkande behövs verkligen i vårt land. Jag ger 300 i startbidrag.

NewsVoice
Reply to  UV
21 februari 2012 kl 14:41

Tack för det. Jag ska själv sätta igång och bygga hemsidan för Humanism & Kunskap, gratis förstås. 🙂

Liston
Liston
Gäst
18 februari 2012 kl 00:26

Micke Ceder, om en hästhandlare skulle sälja på dej en trebent åsna med att beskriva en travare i världsklass. Skulle du då köpa den? Knappast va men du har köpt den trebenta Åsnan antihumanisternas påståenden som du rabblar upp lika okritiskt. Antingen vägrar du se vad de håller på med eller så är du lika illa däran som de huliganer som beskrivs i artikeln.
Att speca något är inte detsamma som att stå för det. En del av de påståenden som du rabblar upp blir rent löjeväckande eftersom antihumanisterna ständigt bryter mot dem.

– “insikt om människans naturliga begränsningar och existentiella villkor.-”
Den enda insikt man visar upp är sin egen begränsning ochg avund när man attackerar andra som kan och vet mer
Existentiella villkor. Man förstår inte ens innebörden i dett.

– “en öppen och kritisk attityd med ständig beredskap till omprövning av våra uppfattningar.”

Var och när har du sett det?

– “tilltro till mänsklighetens förmåga att skapa en värld av fred, frihet och välstånd.”

Var ser du den freden i angreppen på oliktänkande, var ser du den friheten i i huliganaktiviterna.

Jag nöjer mej med att inse att du Micke Ceder saknar verklighetsförankring.

Micke Ceder
Micke Ceder
Gäst
Reply to  Liston
18 februari 2012 kl 00:59

OK, jag ger mig, JAG saknar verklighetsförankring. Tack för en givande diskussion.

Liston
Liston
Gäst
18 februari 2012 kl 00:12

Wiseman i Skavlan och hans billiga cold readingtrick avslöjade honom som en pseudoskeptiker. Han självsäkra förnekande av andevärlden visade just hur okunnig han är. Babsan satte dumstruten på Wiseman och så kommer en rocksångare in och klär av Wiseman och alla andra med att blixtsnabbt tala om vilka astrologiska tecken de är. Det var att briljera.

Micke Ceder som sagt meningslös diskussion. Du ser världen på ditt sätt och även om ett spöke stod framför dej skulle du inte erkänna det.
De antihumanister du representerar har smutsat ned humanismen med ert sätt. Det är vad man gör som gäller inte vad man påstår sej stå för.

Micke Ceder
Micke Ceder
Gäst
Reply to  Liston
18 februari 2012 kl 00:54

De antihumanister jag representerar? Så vitt jag vet representerar jag bara mig själv, och anti är jag bara mot otrevliga människor.

Micke Ceder
Micke Ceder
Gäst
17 februari 2012 kl 22:21

Hej!
Som medlem i både VOF och Humanisterna sen några år (dock rätt passiv sådan) blir jag mycket förvånad över ditt initiativ. Är jag medlem i så fruktansvärda organisationer som både vill bygga upp Berlinmuren igen och är emot Jasminrevolutionerna? Från Humanisternas websida har jag saxat vad
Humanismen präglas av (och då antar jag att även organisationen Humanisterna står för detta) Vilka av dessa insikter anser du är antihumanistiska, alternativt vilka bryter Humanisterna emot?

insikt om människans naturliga begränsningar och existentiella villkor.

tilltro till mänsklighetens förmåga att skapa en värld av fred, frihet och välstånd.

medvetenhet om människan som en integrerad del av den biologiska världen och hennes ansvar för miljö, djur och natur samt en strävan efter att minimera lidande hos både människor och djur.

insikt om att vi alla ingår i ett socialt sammanhang, med bibehållen respekt för individens behov av frihet och integritet.

insikt om vetenskapliga kunskapers betydelse för människans möjlighet att orientera sig i tillvaron.

en öppen och kritisk attityd med ständig beredskap till omprövning av våra uppfattningar.

avståndstagande från och strävan att avslöja dogmatiska läror, auktoritära system och totalitära ideologier, med fokus på de konsekvenser dessa får för individ och samhälle.

övertygelsen om alla människors lika värde konsekvent försvar för åsikts- och yttrandefrihet.

insikt om samtalets och den öppna debattens roll för att lösa konflikter.

förväntan om att varje individ tar ansvar för att skapa mening i sitt eget liv.

uppskattning av konstnärliga och andra försök till tolkning våra livserfarenheter.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Micke Ceder
17 februari 2012 kl 22:59

Insikten att vi alla är fria…
Humanisterna bryter mot att de tror de bestämmer över sanningen om att det inte finns något andeliv. Därav vittnar Sturemarks utspel i TV om att medium är bedragare.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  ruben
17 februari 2012 kl 23:02

Bryter alltså mot
“insikt om att vi alla ingår i ett socialt sammanhang, med bibehållen respekt för individens behov av frihet och integritet.”

Micke Ceder
Micke Ceder
Gäst
Reply to  ruben
17 februari 2012 kl 23:43

Uppenbarligen finns det åtminstone personer som påstår sig vara medium och som är bedragare, och ingen har så vitt jag hört eller läst om lyckats bevisa att de är ett medium. I “bibehållen respekt för individens behov av frihet och integritet”, ingår nog inte att man är fri att bedraga. Sen finns det säkert medium som inte menar att bedraga, utan tror att de har en kraft, men som omedvetet använder cold reading och andra metoder. Just andelivsdiskussionen är väl annars inte Humanisternas största fokus, även om det i dessa spöktider är lite extra aktuellt. Tyckte annars inte att Sturmark gjorde något bra framträdande häromdagen, däremot var Wiseman briljant idag på Skavlan om än han fick alldeles för lite tid.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Micke Ceder
17 februari 2012 kl 23:56

Hur många skadade offer finns det som anser medium har orsakat pga. att de använder cold reading fast de inte vet om det?

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Micke Ceder
17 februari 2012 kl 23:59

…. finns det som du anser

Micke Ceder
Micke Ceder
Gäst
Reply to  ruben
18 februari 2012 kl 00:19

Oj, ingen aning. Vi har ju några rättsfall i Sverige där medier har blivit dömda. Om de omedvetet eller medvetet bedrog sina kunder vet jag ej. Du verkar betydligt mer insatt än mig i detta ämne, hur stor del av alla medier i Sverige tror du är äkta?

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Micke Ceder
18 februari 2012 kl 12:49

Naturligtvis är frihet inte lika med frihet att bedra människor, tvärtom.
Jag vet inte hur många men tror det är få falska i förhållande till övriga brancher. De som blivit kända skulle inte kunna fortsätta speciellt länge om det var bluff. Det skulle krävas en omänsklig skicklighet i manipulation och kallhamrat psyke, som måste hakas upp i någon slags deal. Ungefär som att om du inte tror det här så är du fördömd på ett eller annat sätt, som vissa religioner har utövat. Några liknande villkor har jag inte sett eller läst om när det gäller medium. Det kan hända att det finns, men jag vet inte såna fall. Det skulle gå bra att göra omfattande studier, där man sammanställer hur stor sannolikhet det är att gissa rätt. Skulle såna studier visa att sannolikheten för rätt svar och påståenden överträffar sannolikheten för gissningar, så skulle det inte ändra speciellt många som nu inte kan eller vill tro på det. Jag tror visst att det redan finns såna studier….
Men den negativa propaganda som utövas från VoF och humanisterna mot bl.a. medium, är helt utan grund och liknar mycket antihumanism. Det skadar synen på rätta humanismen, att ni inte ser det? Samhällsfarorna finns på andra plan, som t.ex. samhällsekonomin, som ganska omfattande utsätter många oskyldiga för onödigt lidande. Det är vad jag tycker. Du kanske inte tillhör de som mobbar, men stödjer en sån förening tyvärr.
Tack för diskussionen ändå 🙂

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  ruben
21 februari 2012 kl 10:16

Ruben, nu vill jag vara tydlig och inte verka otrevlig. Så vi har det avklarat så slipper jag komplettera med smileys och dyl för att inte bli censurerad. Min uppfattning av det du skriver är att du tror en himla massa, det mesta baserat på en tro om människans godhet. Det är ett fint synsätt och jag delar den på ett sätt (* se tillägg längst ner). Men i det får man inte glömma att människan i grund och botten är ett djur. Vi gör det som krävs (oftast) för att överleva. Vi har dessutom utrustats med ett intellekt som ger många av oss ångest över tanken kring att allt detta omrking oss, skulle vara allt. Dvs, människor VILL gärna tro att det finns något mer. Jag tror du är väl medveteten om att om man gärna vill tro på något, så är det lätt att förbise aspekter som pekar åt ett annat håll. Så tron på att människor eller medium o grund och botten inte vill någon annat något dumt och att andra isåfall skulle ha synat bluffen, kolliderar med att människan gör det mesta som krävs för att överleva och att människor generellt kanske inte alls skulle synat bluffen, eftersom det strider mot vad de VILL tro på. Jag är fullständigt öppen för en omfattande studie där vi kan fastställa på det ena eller andra sättet om/vilka medium som bluffar. För människor som utnyttjar situationen har det funnits i alla tider och i alla områden vad det än gäller. En sådan undersökning borde de troende också vara intresserade av just för att säkerställa vem som är charlatan och inte. * ang. människans godhet. Ett kardinalfel många roende gör, så även Peratt i sina texter, är att sätta upp gott och ont som två motsatser till varandra. Religionen är mästare på detta, att dela upp saker i gott och ont. Det finns ingen sådan motsats, det finns inget som säger att om en person är totalt genomgod till 99%, så kan den aldrig göra något ont. Och vice versa. Jag skulle vilja se det som en equalizer till en stereo där du har olika parametrar. En för glädje, en för avund, en för kärlek, en för illvilja osv osv…. det var bara exempel. Min poäng är att vissa av de “parametrarna” buntar vi gärna ihop till godhet och vissa till ondska. Så när jag tycker att människor i grunden… Read more »

ruben
ruben
Gäst
17 februari 2012 kl 19:04

De ( antihumanisterna ) får gärna finnas, men den tron de har att deras fördomar härskar över sanningen måste de förståss vänja sig av med 🙂

ruben
ruben
Gäst
Reply to  ruben
17 februari 2012 kl 19:29

Ja min kommentar var om dem ( farisèerna) 🙂 Jag kan känna samma känsla av att vi nog skall kunna komma fram till en bättre ordning. Bra initiativ tycker jag!

Eric M.
Eric M.
Gäst
17 februari 2012 kl 17:12

500 låter ganska saftigt för ett medlemskap. Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv medlem?

Börje Peratt
Reply to  Eric M.
19 februari 2012 kl 11:49

Eric M. Du kan gå med som fullmedlem eller som stödjande medlem. I det senare fallet har du naturligtvis tillgång till allmän info. Som fullmedlem kommer du att kunna delta i forumet, på möten och i de slutna verksamheter som arrangeras. Som fullmedlem kan du vara mer eller mindre aktiv men det förväntas att du i andemening och handling sluter upp bakom det manifest som är under utarbetande. Som fullmedlem har du också stöd i de grupper som kommer att jobba med vissa fokus och du kan om du vill komma att presenteras med ditt intresse och din kompetens. Vi är intresserade av sakkunniga/talesmän inom olika områden. Man bör företrädesvis ha en hög akademisk examen och en erkänd kompetens inom det område man vill representera. Naturligtvis finns det områden där erfarenhet och kunskap kan likställas med akademisk examen. Om så kan det organiseras som en sakkunnig grupp där vetenskaplig kompetens tillförs. På detta sätt byggs också ett internt nätverk upp.