Börje Peratt: Nyateisterna trampar ner medmänskligheten

424

Börje Peratt

Är det möjligt att på bara någon dag förvandla medmänsklighet till omänsklighet? Är det möjligt att på bara någon dag förvandla demokratins grundläggande värden till diktaturens hårda kärna? Ja, det är möjligt att omvandla särskilt unga människor till okritiska blinda följare. Det visar ett experiment från 1960-talet men det visar också dagens huliganmobbning som ironiskt nog fått stöd av Ungdomsstyrelsen.

Text: Börje Peratt | uppdaterad 22 mars kl 16:36

Förbundet Humanisterna (ett förvillarnamn) styrs av personer som påstår sig vilja bedriva verksamhet mot rasism och intolerans såsom islamofobi, antisemitism och homofobi.

Gott och väl men samtidigt bedriver man en aktiv och genomtänkt förföljelse. Den är inte ursprungligen en svensk företeelse utan styrd av en internationell organisation.

Här i Sverige ser vi hur Sturmarks Humanisterna och Vetenskap & Folkbildning, VoF agerar samordnat för att genomföra sina aktioner. Till dem hör att angripa fri tanke och tro.

I planerade kampanjer ingår även att kränka utövare av alternativ medicin och kostrådgivare som avviker från VoF stream. Angreppsmetoderna skulle överallt annars i samhället och på alla arbetsplatser klandras som allvarliga övergrepp.

Självdiskvalificerande Nyateism

I Svenska Dagbladet 20 mars 2012 kan vi läsa en artikel av Per Ewert och Mats Selander under rubriken ”Nyateismen diskvalificerar sig själv”. Här klargörs antihumanisternas samhällsfarliga intolerans i formen av nyateism.

Det som börjar med fridsbrott slutar i uppmaningar om värre brott.

“Antihumanisterna uppmanar till att störa hemfrid och mötesfrid. Sturmark med följe går oinbjudna in på privata sammankomster för att spionera och hänga ut deltagare där [Newsmill]. Sturmark förordar att sjukhus ska avskeda personal som inte vill delta i aborter på friska foster.

VoF gör allt för att sabotera forumplatser och dialoger för dem som har avvikande uppfattningar. De vill förbjudna psalmer i undervisning och olika slags andlig utövning.De har bestämt att varken gud eller andlighet finns.De driver således en mycket bestämd förföljelse av oliktänkande. De har gemensamma träffar för att rekrytera unga till sin huligankår som på nätet trakasserar enskilda individer och kommer i horder för att förstöra människors rykten. Man måste undra vems ärende de går.”

Taktiken för Sturmarkhumanisterna och VoF är att komma i vågor där de avlöser varandra. Kampanjerna mot dem som anser att vi ska ha ett fritt val har för länge sedan överskridit en anständighetsgräns och är på en nivå där polisanmälningar nu duggar tätt. Till en av ironierna och naturligtvis med avsikt att förvilla hör att rörelserna har tidningar och förlag som kallar sig “Sans” och “Fri tanke”. Det stämmer lika illa med deras faktiska agerande som de namn man antagit.

Strategin nu går ut på att mer intimt väva ihop Humanisterna och VoF och de ska mötas i ett öltält i slutet av mars för att snacka ihop sig om vilka de ska hoppa på. De gör dessa angrepp anonymt, under mask och pseudonym. Utan risk för att bli avslöjade ökar ”modet” att uttrycka sig allt grövre. Det är naturligtvis en uppenbar drift med demokratin.

Detta ger Ungdomsstyrelsen stöd till. Hit går statliga pengar. Ironin är uppenbar och man undrar vem på Ungdomsstyrelsen som är lierad med denna antihumanistiska konstellation.

Ungdomsstyrelsen ger stöd till pseudohumanister

Det är nämligen inte första gången Humanisterna får stöd. Tidigare var det 2008. Har dessa antihumanister fått en gräddfil till skattemedel som går till ett förråande av ungdomen. Eller är det bara ett allvarligt misstag?

Ungdomsstyrelsen svarade på följande sätt:

“Ungdomsstyrelsen avstår från att kommentera själva artikelns innehåll. Ungdomsstyrelsen har beviljat organisationen projektbidrag vid tre tillfällen de senaste åren.

Den 4/4, 2007 beviljade myndigheten Förbundet Humanisterna 400 000 kronor för att bygga upp en ungdomsorganisation.

Den 26/5, 2009 beviljades de 400 000 kronor i syfte att främja jämställdhet. Den 14/12, 2011 beviljades de 360 000 kronor i syfte att motverka rasism och intolerans.

Ungdomsstyrelsens bedömning var att Förbundet Humanisterna och föreslagen verksamhet i de olika projekten möter de syften och villkor som angivits i den förordning som reglerar de olika bidragen (Förordning 2001:1060, 2006:390 samt 2008:62).

Ifall nya uppgifter skulle komma fram att föreningen mottagit stöd på felaktiga grunder kan föreningen bli återbetalningsskyldig.”

Med tanke på den offensiva rekrytering som nu pågår med stöd av Ungdomsstyrelsen pengar blir det synnerligen intressant att se vart pengarna går.

En kampanj senast denna helg riktades mot en ensamstående mor med två barn som öppet arbetar som medium. Denna grupp är särskilt utsatt för nyateisternas attacker.

Så här skriver hon (avidentifierad text):

“Det har samlats mejl titt som tätt under en längre tid men igår verkade de ha samlat ihop sig på något sätt och anstormade min mejlbox. Gick ut på min gästbok och det var ca 30 inlägg där. Alla hatiska, att jag var hjärntvättad , att jag var en bedragare och att jag skulle fundera på hur det känns att bli granskad… Mejlen var i exakt samma spår. Först läste jag sedan började jag blockera deras adresser och ip adresser från både mejlboxen och gästboken. Alla hade synonymnamn som Willy, Matt, Jakob, Mia osv…totalt handlade om några hundra mejl…som man spammade från bara några få ip adresser, jag har varit med om detta förut då 250 personer invaderade ett forum jag hade och spammade hela forumet .. då de gjorde en liknelse mellan sex och andliga sekter.

Nu har jag också beslutat att ta bort min gästbok, jag har även blockerat de IP-adresser som invaderat min mejl.
….
Brottas med .. är det värt att kämpa för sin tro…klarar jag det här, kommer jag bli kontrollerad….kan barnen råka illa ut…

En har lämnat kvar ett namn i gästboken som jag svarat på och söker jag på willy så hittar jag en Willy wegner, skeptisk utredare i vof.”

Hur kan det då gå så illa och hur kan man förmå unga vuxna att handla så sammansvuret och illasinnat?

 

Socialt experiment: The Third Wave

Intet ont anande elever på Cubberley High School i Palo Alto, Kalifornien utsattes under en vecka i april 1967 för ett av en lärare iscensatt socialpsykologiskt experiment med syfte att demonstrera hur en fascistisk rörelse kan uppstå.

Historieläraren Ron Jones hade planerat en skolvecka där han varje dag steg för steg skulle omvandla sökande, utforskande och kritiska elever till indoktrinerade, blint lojala lydare.

Naturligtvis förstod inte eleverna att de var utsatta för manipulation. De trodde verkligen på slagorden och de var övertygade om betydelsen av sin gemensamma insats för att bidra till en ”bättre värld”. Projektet fick namnet The Third Wave. (TV dokumentär ”När läraren blev Führer”, finns på webben)

På bara tre dagar växte klassen om 30 elever till följare och 200 ”medlemmar” omfattande elever från flera andra av skolans klasser som gick med i ”tredje vågen”. Skolans elever delades snabbt upp i två polariserade hälfter där motståndare utsattes för glåpord och våld.

Ron Jones utsatte enskilda elever för häxprocesser och förpassade de opålitliga till biblioteket för resten av terminen. Där de tvingades att sitta utan kontakt med någon annan och utan vägledning av lärare. Att bli utkastad från klassgemenskapen upplevdes fruktansvärt. Och en kvinnlig elev som inte besvarat en väninnas wave hälsning blev direkt Persona Non Grata.

Ron Jones hade även infört en hitlerliknande hälsning som gjorde att eleverna direkt kunde identifiera fiender och vän. Angivarsystemet infördes dag två så att medlemmarna i ”Tredje vågen” fick reda på vilka som inte anslöt sig. Några få elever revolterade och gjorde aktivt motstånd med bland annat affischer som man satta upp på natten. Dessa revs snabbt ned.

De slagord som Ron Jones lurade på sina elever 1967 var “Styrka genom disciplin, styrka genom gemenskap, styrka genom stolthet och styrka genom handling”.

På experimentets fjärde dag, avbröts experimentet. Entusiasmen för Third Wave hade gått över styr och Jones kunde inte längre kontrollera det. Eleverna hade på bara tre dagar byggt upp samma känsla av överlägsenhet som nazismen i Tyskland inför andra världskriget.

Den tredje vågens motsvarighet idag

I modern tid underlättar internet och mobiltelefonen spridningen. Tyvärr visar det sig vara ganska enkelt för en person med viss karisma och med enkla lättförståeliga budskap att skapa lydiga följare bland ungdom. Idag ser vi en liknande manipulation där ungdomar har styrts av Sturmark och andra förebilder som lärare på högskoleinstitutioner. De har organiserats av en humanistförening som utger sig för att vara något man inte är. Man är inte humanister och man är inte skeptiker utan antihumanister och fördomsfulla pseudoskeptiker som agerar internethuliganer. NYATEISTER är en samlande beteckning.

Manualen är militärisk och chefsideologen Paul Kurtz (amerikansk marxistisk professor) har tagit fram en handbok som dessa så kallade ”skeptiker” ska använda i sina angrepp på avvikande. Handboken är spridd över hela världen och finns i ett stort antal länder där organisationen är väletablerad.

Sveriges Radio gör reklam för huliganskeptiker

I Sverige hjälper Public Service (Sveriges Radio och TV) till att sprida den nyateistiska strategin och marknadsför den ut i grundskolorna.

Det som är intressant här är att SR använder begrepp som ”kritiskt” när det handlar om att manipulera fram åsikter. I radioprogrammet ”Publicerat Samtal och debatt om mediefrågor” med Åke Pettersson marknadsförs ohämmat Andreas Anundi och CJ Åkerberg två VoF-associerade förgrundsfigurer och deras bok. (Anundi-Åkerberg driver även bloggen Tankebrott.nu)

På Sveriges Radios hemsida kan vi läsa:

Lämpligt nyårslöfte att tänka mer kritiskt?
I så fall rekommenderar vi “Skeptikerskolan”
av Andreas Anundi och CJ Åkerberg

Det handlar dock inte om att vara skeptiker utan istället om att i detta fall svälja VoFs kampanjer. Sveriges Radio gör reklam med en okritisk hållning som strider mot Sveriges Radios regler om god journalistik.

Långt ned i kommentatorsfältet finner man en enskild kommentar som kritiserar författarna.

”Halv-voffarna Andreas Anundi och CJ Åkerberg är förmodligen av typ 2 skeptiker: Huliganskeptiker. En yngre grupp av akademiska skeptiker med ett starkt behov av grupptillhörighet. Dessa individer utgörs ofta av övervintrade studenter uppskattningsvis runt 28 år +/-5 år. Deras motsvarighet i den icke-akademiska världen är fotbollssupporters. Huliganskeptiker ser det som sin sport att driva ned allt vad de anser vara ovetenskapligt och deras främsta arenor är bloggosfären och diskussionsforum på nätet.” – Undertecknat Skeptiker.

Strategi

Den svenska antihumanistiska varianten av Vetenskap och Folkbildning är utspridd över hela Sverige. Den startades upp av professorn vid KTH Sven Ove Hansson. Tekniken är att medvetet överta metoder och begrepp från den ursprungliga humanismen och demokratin och sedan utnyttja detta.

Dessa nyateister har senare lierat sig med dem som på något sätt vill identifiera sig med rörelsens innehåll och det har blivit några oheliga allianser. Även detta ingår i strategin. Genom att infiltrera institutioner, organisationer, skolor och näringsliv blir revolutionen effektiv (Gramscitaktiken). Jo, de sitter som webbadministratörer i kommuner och i företag och nätverket gör dem blixtsnabba. Så fort de anar en möjlighet till gemensam attack går ordet som en löpeld och de slår skoningslöst ned på det ensamma offret.

Taktiken är att förvilla, avleda och slå till

Motiven är att skapa sig fördelar, bygga makt och försäkra sig om en god karriär. Det som under skoltiden handlade om betyg blir senare att komma åt medel och att ingå i ett sammanhang där det är viktigare att markera fiendskap än samförstånd.

Denna rörelse, i Sverige representerad av Vetenskap och Folkbildning och Christer Sturmarks Humanisterna, skiljer sig från dem som syftar till att bygga upp en ”god människa” med hög moral. Istället utvecklar man några av människans sämsta egenskaper såsom intolerans, förtryck och kränkande beteende. I vilka riktlinjer står det att bidragsgivande myndigheter och folkägda media ska ägna sig åt att supporta nyateismen och antihumanismen?

Text: Börje Peratt

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

424 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
16 april 2012 kl 21:54

Börje Peratt inleder sin artikel genom att ta upp intolerans och förbundet Humanisterna. Det är rätt ironiskt, menar jag, att ett förbund som kallar sig för “humanister”, som Sturmarks förbund, är ett förbund som visar intolerans mot oliktänkare, och de visar intolerans mot människor som har en annan världsbild, upplevelser och erfarenheter och även verkligheter än de själva representerar. På en annan blogg läste jag nyligen en humanist i en ungdomsorganisation som menade att skepticism är att vara humanist, men det hon menar med skepticism det var att visa intolerans mot människor med andra världsåskådningar än hennes egen. Nej, jag kan inte se att det är humanistiskt att bete sig så. De som kritiserar medier utgår från att det inte finns någon andeverklighet, och de tycker om att säga att de som berättar om sin personliga upplevelser av en andeverklighet bluffar. De anser alltså att de kan veta något om andra människors personliga upplevelser och de kan veta så mycket att de även kan avgöra om andra människors ljuger om sina egna upplevelser eller inte. Men grejjen är, det kan de inte veta. Men eftersom de har den inställningen att människor ljuger om sina personliga upplevelser, ja kan det vara så att de har den inställningen därför att de själva ljuger om sina personliga upplevelser? Att eftersom de själva ljuger så utgår de från att andra människor också ljuger? Det ser jag som en logisk och rationell förklaring till de s k “sekulära humanisternas” beteende (som inte alls är humanism). Jag menar, vad är det som säger att de inte pratar med andar? Ok, de säger att andevärlden inte finns men kan vi verkligen veta att de inte upplever en andevärld? Kan de bevisa deras personliga upplevelse av att de inte pratar med andar? Kan de bevisa att de har en personlig upplevelse av att Gud inte finns? Mina frågor är givetvis retoriska, för jag är inte intresserad av att de ska bevisa – eller inte bevisa – sina egna personliga upplevelser av den verklighet de har. Jag respekterar nämligen andra människor att ha sina personliga upplevelser, oavsett om de har en upplevelse av att andevärlden finns eller att de har en personlig upplevelse av att andevärlden inte finns. I denna respekt som jag visar ligger även att jag inte avkräver dem bevis för sin egen upplevelse av att andevärlden inte finns, och jag kallar dem inte för bluffmakare när… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 april 2012 kl 14:39

Erkänner du också människor rätten att använda vilka “traditionella naturmediciner” som helst?

http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/cancer/vaxtmedicin-bakom-flera-cancerfall/

Jag accepterar ej att oskyldiga drabbas fysiskt eller psykiskt eller ekonomiskt av lögnare och charlataner! PGA det drabbar samhället i stort och många släktingar till offren.

T.ex. Anders Behring Breivik har förbrukat sina rättigheter, bl.a. åsiktsfrihet, uttrycksfrihet, mötesfrihet, trosfrihet genom sina uppenbart samhällsfarliga åsikter. Det är ingen “hets mot folkgrupp” eller “förföljelse” att tycka att han, och vissa andra farliga individer skulle tystas och hindras få sprida sina irrläror och hat!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 13:16

Käre Johan!

Jag anser att det inte drabbar någon när jag uttrycker mina personliga upplevelser av andlighet.
Du tar upp Breivik, men Breivik har skjutit ihjäl människor. Jag skjuter inte ihjäl någon människa när jag berättar om mina personliga upplevelser av andlighet. Och om Terry Evans berättar om sina personliga upplevelser av andlighet så skjuter inte han ihjäl någon människa heller.

Vi kan lika gärna säga att det är du som drabbar oskyldiga fysiskt eller psykiskt genom dina prediktningar om en ateistisk och anti-humanistisk världsbild. Genom dina prediktningar om att människor med andliga upplevelser är charlataner och lögnare, bara för att de är sanna och ärliga om vad de upplever, så begår du psykiskt våldtäkt på människor!

Och du har fel när du påstår att vetenskapen är så homogen med bara en världsbild, vetenskapen är faktiskt inte överens i frågan om det finns en andlig dimension eller inte. Det finns evidens för den andliga dimensionen. Människor har i tusentals år upplevt andlighet, det har varit naturligt för de flesta människor. Så dina argument om att människor är hjärnskadade håller inte heller, för med din logik är de flesta människor genom människans historia hjärnskadade och det håller inte som ett argument. Det kan lika gärna vara du och dina likar Johan som är hjärnskadade, att det är ni som har en nevrologisk störning vilket förklarar varför ni inte kan se och uppleva den andliga dimension som är så verklig, äkta och sann för väldigt många människor i världen.

Det finns en stor skillnad mellan oss Johan – och det är att jag är en verklig humanist som respekterar att människor får ha personliga upplevelser av andlighet och dessutom berätta om dem, men du är en anti-humanist som inte tillåter människor sina ärliga och sanna upplevelser av den faktiska och existerande andliga dimensionen och du påstår att människor “drabbas” bara för att man berättar om sina egna personliga upplevelser av andlighet.

Men trots att du begår psykisk våldtäkt genom dina skadliga prediktningar om att andevärlden inte finns, så ger jag dig ändå rätten att hålla dina prediktningar även fast jag anser att du skadar samhället. Jag respekterar nämligen demokrati och den tros- och yttrandefrihet som vi har i Sverige. Du har din tro, jag håller inte dig om din trosuppfattning men jag ger dig rätten att ha den.

Jag önskar dig en bra dag!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 14:20

Min käre vän Johan

Det finns mycket att kritisera inom den svenska sjukvården. Vi har lögnerna och bluffmakeriet från vaccinationsindustrin exempelvis. Där har du de verkliga charlatanerna som skadar människor!

http://vaccin.me/2012/04/16/vaccinernas-verkliga-verkan-manga-manniskor-insjuknar-allvarligt-trots-gott-om-antikroppar/

Jag skadar ingen när jag är ärlig och sann om mina personliga upplevelser av andlighet. Och som jag har skrivit – jag delar inte din trosuppfattning om verkligheten, men jag ger dig rätten att ha och uttrycka den för de som önskar lyssna, och om du skulle hålla ett föredrag om din trosuppfattning och även ta betalt för detta så skulle jag inte ha några invändningar för ett demokratiskt samhälle ger dig den rätten – även fast jag anser att du är en charlatan som skadar människor med dina ateistiska prediktningar, men om människor vill lyssna på dig och finner ett värde i det så låter jag dem vara lyckliga med det även fast du representerar en annan syn på verkligheten än den jag har.

Jag önskar dig en vacker dag!
Ja, Johan – även fast vi har olika uppfattningar om världen så kan jag med kärlek önska dig en härlig dag. För jag ser människor som mina vänner. Man behöver inte stå för krig och ovänskap bara för att man har olika personliga upplevelser av verkligheten.

Kärlek till dig!
Från din vän i etern…

Jag har förresten tagit uttrycket från radioprogrammet “Christer – din vän i etern” som sänds av Sveriges Radio. Det var roande att läsa dina reflektioner av mig som född före första världskriget för jag använde detta vedertagna uttryck… Jag tackar dig för att du fick mig att le, det var vänligt av dig.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 17:51

Käre min vän Johan!

Jag menar att samhället utvecklas av människor som vågar tänka själva istället för att likt zombier matas av PR-maskineriet från den ekonomiska- och politiska eliten. Samhället utvecklas av människor som vågar ifrågasätta det rådande paradigmet. Förmågan att tänka självständigt och kritiskt är inte något som omhuldas inom det svenska skolsystemet precist, utan den svenska skolan försöker utbilda konsumenter. Vi ska vara tysta, lugna och överlämna makt och beslut åt en ekonomisk och politisk elit. Men som många av oss kan se idag så är samhället dysfunktionellt. Vi har ett ungomdsvåld som ökar, vi har en brottslighet som ökar, vi har att människor upplever sig som allt mindre sedda, vi har många som är besvikna på den traditionella sjukvården och därför söker upp alternativen – det finns berättelser på denna webbsida om detta.

Ja, denna webbsida är just en sajt för människor som tänker självständigt och fritt och som vågar utmana det sittande etablissemangets ekonomiska och politiska särställning. Detta är en sajt för människor som tror på humanismens sanna värden som människovänner där att vara människovän innebär fred, frihet, broderskap och harmoni, och där man respekterar människors personliga upplevelser – även av andar, andeverkligheter, djurs själar, naturväsen etc. En humanism som innebär att stå för demokrati med yttrandefrihet och trosfrihet.

Jag tackar dig för att du visar sådant intresse för denna webbsida med nyheter och synsätt som går utanför mainstream och jag hoppas att du finner inspiration och kunskap i den myriad av artiklar som ger hopp om ett annat och mer funktionellt paradigm i världen än det sittande etablissemanget representerar.

Det är hos gräsrötterna denna revolution startar – den nya humanistiska revolutionen, som ifrågasätter forskningens traditionella koppling till den ekonomiska eliten och den anti-humanism som sprids av ateister som vill gå i etablissemangets ledband.

Jag tror på människan, jag tror att är vi i hjärtat och följer våra känslor – utan att dyka under av rädsla eller anti-humanisterna och ateisternas försök till förtryck – så kan vi rädda den här planeten också och skapa ett samhälle i fred, frihet och harmoni mellan allt levande.

Jag önskar dig en härlig dag!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
19 april 2012 kl 15:14

Käre Johan!

Jag menar att det finns anledning att vara skeptisk gällande detta med cancerlarm från företrädare för den etablerade sjukvårdsindustrin.

http://www.naturalnews.com/035616_cancer_industry_scientific_fraud_studies.html#ixzz1sUl8vFSN

“C. Glenn Begley, a former head of global cancer research at drug giant Amgen and author of the review, was unable to replicate the findings of 47 of the 53 studies he examined. It appears as though researchers are simply fabricating findings that will garner attention and headlines rather than publishing what they actually discover, which helps them to maintain a steady stream of grant funding but deceives the public.”

Från din vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
19 april 2012 kl 15:25

Käre Johan!

Jag förstår inte varför du inte kämpar mot lögnarna och bluffmakarna inom den ekonomiska och politiska eliten, som är de som styr och kontrollerar sjukvårdsindustrin – en bransch som levererar falska premisser, falsk evidens och fejkade undersökningar för att kunna sälja sina fejkpreparat med statligt understöd och bidrag.

http://www.naturalnews.com/031121_medical_research_fraud.html

Många skolmedicinskt troende brukar hänvisa till att det som står i en “peer review” tidskrift, det har större värde än andra källor. Men, inte ens “peer review” tidskrifterna själva håller med om det – iallafall inte “peer review”-tidskriften Nature som säger så här:

“scientists understand that peer review per se provides only a minimal assurance of quality, and that the public conception of peer review as a stamp of authentication is far from the truth.”

http://www.nature.com/nature/peerreview/debate/nature05032.html

Jag önskar dig en härlig dag!
Från din vän i etern…

Johan
Johan
Gäst
16 april 2012 kl 18:42

Ännu en gång behöver jag förtydliga att jag har ingen tro!
Det finns dom som har en trosuppfattning som inbillar sig att alla “måste” ha en tro, antingen på en gud eller på en icke-gud eller på vetenskapen.

Det jag hävdar är att jag saknar tro. Jag känner till att det finns tillräckligt många forskare, vetenskapsmän och lärda, som tillsammans har tillräckligt många bevis för att vetenskapens världsbild är sann.
Det leder till att jag ej har någon “blind faith” eller “trosuppfattning” pga det helt enkelt ej behövs någon, hos oss lekmän. Vi behöver ej heller plugga på alla områden, men ändå hävda med säkerhet att det finns många fakta som är just fakta om världen.

(jag vet också att om jag skulle spendera massor av år på att vidareutbilda mig och att forska kring något, så skulle jag kunna göra det, men förmodligen ej komma fram till några spännande paradigmbrytande resultat.)

Missuppfattningarna och “irrlärorna” blir extremt tydliga i debatterna med andra lekmän, jag citerar Skeptisk mot skeptiker:
“Det blir dock rätt komiskt när troende som Johan säger att de saknar en tro, det innebär ju att de vet istället och står för universiella sanningar – för motsatsen till tro är att veta. Men när Johan hänvisar till olika vetenskapliga teorier, som inte står för en universiell sanning, så är det alltså TRO som han hänvisar till. En teori är nämligen något man TROR och inte något man vet. Vetenskapens teorier är därför tro. Att tro på vetenskapens teorier är en trosuppfattning.”

Att sammanblanda uttrycket “vetenskaplig teori” med att det är något flummigt, ofullständigt, opålitligt som man måste TRO på för att det ska fungera, är okunnigt och speciellt absurt när det kommer ifrån någon som samtidigt har skrutit om sin akademiska bildning.

att också inbilla sig att motsatsen till tro är att veta är ju katastrofalt felaktigt, det är ju att inte tro!
Vänder man på det blir det ju övertydligt: motsatsen till att veta är att tro (då blir det ju bara fånigt, det är ju att inte veta)

Alltså: Jag påstår ej att jag VET eller KAN alla detaljer inom alla “universella sanningar”.
Det jag påstår att jag VET, är att det finns väldigt många andra kunniga, pålitliga, samstämmiga personer som vet hur saker och ting fungerar. De har gemensamt tillräckliga mängder bevis, analyser och fakta, för allt som vi idag VET tillsammans.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
16 april 2012 kl 21:22

“Ännu en gång behöver jag förtydliga att jag har ingen tro!”

Men i detta samhälle så kallas en verklighetsuppfattning för tro.

“Det jag hävdar är att jag saknar tro. Jag känner till att det finns tillräckligt många forskare, vetenskapsmän och lärda, som tillsammans har tillräckligt många bevis för att vetenskapens världsbild är sann.”

Vetenskapen har inte en världsbild, utan flera. Det beror på vilka forskare och vilka teorier som du TROR på. Vetenskapen representerar inte EN sanning, utan det finns många olika teorier och flera av dem går i stick och stäv med varandra.

“Vi behöver ej heller plugga på alla områden, men ändå hävda med säkerhet att det finns många fakta som är just fakta om världen.”

Det finns olika åsikter om vad som är fakta och inte, alltså olika tro.

“Att sammanblanda uttrycket ”vetenskaplig teori” med att det är något flummigt, ofullständigt, opålitligt som man måste TRO på för att det ska fungera, är okunnigt och speciellt absurt när det kommer ifrån någon som samtidigt har skrutit om sin akademiska bildning.”

Ah, men jag har inte skrivit att det är flumigt, det är ändå en trosuppfattning.
Jag anser att ditt inlägg är djupt okunnigt. Och när det gäller akademisk bildning så var det du som tog upp din först så kom inte här och skryt.

Jag ser dock ingen motsättning i att vara akademisk bildad och ändå veta att vetenskap handlar om vilka teorier vi väljer att tro på, för just genom den akademiska bildning jag har kan jag också se att det finns många olika uppfattningar vad vetenskap är och inte är, och det finns olika uppfattningar hos forskare om världen och det finns många olika teorier. Därför är det tydligt för mig att vetenskapen inte står för en universiell sanning, utan är något som ändrar sig löpande.

“att också inbilla sig att motsatsen till tro är att veta är ju katastrofalt felaktigt, det är ju att inte tro!”

Nu har du fal. Motsatsen till tro är att veta.
Det man vet vet man, och det är inte tro.

“Det jag påstår att jag VET, är att det finns väldigt många andra kunniga, pålitliga, samstämmiga personer som vet hur saker och ting fungerar. De har gemensamt tillräckliga mängder bevis, analyser och fakta, för allt som vi idag VET tillsammans.”

Och det finns olika uppfattningar om vad vi “vet” tillsammans.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
16 april 2012 kl 21:30

Käre Johan Du har vid upprepade tillfällen påstått att andar inte finns, att det inte finns en andeverklighet. Kan du bevisa detta? Jag har inte sett någon vetenskapare bevisa att andeverkligheten inte finns. Och kan du bevisa att du INTE talar med andar? Du kan säga att du inte pratar med andar, men varför ska jag tro dig? Det kan ju vara så att du ljuger. Hur ska du bevisa för mig att du inte dagligen har kontakt med andar? Och det kan ju faktiskt vara så att du har kontakt med andar, men att du TROR att du inte har det. Och då är det en trosuppfattning att inte ha kontakt med andar, att inte uppleva andeverkligheten blir då en trosuppfattning. Jag har upplevt världen som levande ända sedan jag var liten. Detta är min norm. Detta är min verklighet. Du kommer här och säger att andeverkligheten inte finns, och då säger jag Johan – men det är ju bara som du tror. Det är ju den trosuppfattning du har. Kan du bevisa att du inte bara ljuger för mig? Det jag vill säga med detta, det är att man VET om sin egen verklighet. Och jag har rätt att uttrycka min verklighet och det jag upplever i min verklighet, på samma sätt som du har rätt att uttrycka din verklighet och det du upplever i din verklighet. Men, det som är fakta för mig är inte nödvändigtvis fakta för dig. Och som jag redan har visat för dig så finns det olika forskning som har kommit fram till olika resultat, olika teorier och olika världsbilder. Det är upp till varje person att själv bedöma vilken forskning och vilka teorier som man ska tro på. Jag har gett länkar nedan till forskning som visar evidens för andeverklighet, så din bild av en homogen vetenskap med en världsbild – den stämmer inte. Inom vetenskapen finns det olika världsbilder. Jösses, vetenskapen är ju inte ens överens om universum expanderar eller tvärtom, och så är det ju med vetenskapen – olika teorier, olika världsbilder, olika “fakta” och därmed presenterar inte vetenskapen några sanningar. Teori är ingen sanning Johan, det är just en teori. En idé om världen och verkligheten, en förklaringsmodell. Det är inte nödvändigtvis samma sak som verkligheten. Och det finns olika idéer, olika förklaringsmodeller, om verkligheten. Och flera av dem är väl underbyggda, men det är fortfarande bara modeller och… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 april 2012 kl 14:33

en teori är en teori.
en vetenskaplig teori är en helt annan sak än en gissning, det är en samling av idéer baserad på observerbara fakta och experimenterande.

Gravitationen är vetenskaplig teori. Säger du att det ej är en sanning?

DU feltolkar allt pga dina antiskeptiska anti-anti-humanistiska konspirationsteorier!

Det är EJ “upp till varje person att själv bedöma vilken forskning och vilka teorier som man ska tro på” ! Det är isåfall fritt fram att EJ tro på gravitationsteorierna, bara för att man får välja själv!
Säger du att det är sant att universum krymper, bara för att någon haft en sån teori förut?

Jag vägrar låta idioter få åsiktsfrihet och uttrycksfrihet att utbilda i våra skolor, om det är sån här skit som man vill tro på och ljuga för andras barn…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 13:29

Käre Johan! Jag tackar dig för ditt vänliga inlägg. Jag har analyserat det och kommit fram till slutsatsen att du genom ditt inlägg visar sedvanliga anti-humanistiska värderingar och du visar återigen att du är emot den demokratiska tros- och yttrandefriheten som vi har i vårt land, vilket gör att jag även anser att du är en anti-demokrat. Du fyller dina inlägg med anti-humanistiska och ateistiska prediktningar som innebär psykisk våldtäkt på oskyldiga. Jag har inte kallat teorier för gissningar, jag kallar teorier för teorier och gissningar för gissningar. Däremot är teorier ingen sanning. Teorier handlar om sannolikheter, vad man tror är sant – så det handlar alltså om en trosuppfattning, det handlar om TRO. Man gör en analytisk bedömning och kommer fram till ett resultat som man TROR kan vara sant, eller iaf sannolikt. Titta nu på historien Johan, så kommer du att lägga märke till att genom den vetenskapliga historien har man lagt fram många teorier och de har också ändrats genom århundradena. Gamla teorier ersätts med nya. Kan man då verkligen säga att teorier är sanna när de ändras eller ersätts? Nej, jag anser inte att sanning är något som är temporärt eller tillfälligt, jag anser inte att sanning är något med ett bäst-före-datum. Därför är teorier inga sanningar och inte något man vet, det är ingen äkta och sann vetskap utan det är det man TROR sig veta, och man TROR sig veta det tills det kommer en ny teori – en ny idé – som visar något annat. Det jag menar att det enda vi verkligen kan veta, det enda vi verkligen kan ha sann vetskap om, det är våra egna upplevelser. Därför är det den som har en personlig upplevelse som äger sina personliga upplevelser, som kan säga något om den. Så när jag säger att jag upplever en andlig dimension, så säger jag det därför att jag har fått evidens för detta i mitt liv, det är min upplevelse och det är sanning och verklighet för mig. Det är min vetskap. Och jag har givetvis rätt att uttrycka mina personliga upplevelser för andra, för jag har rätt att uttrycka mig ärligt och sant om det jag verkligen upplever – för vi har en demokrati i Sverige som tillåter människor att vara ärliga och sanna om sina upplevelser. Jag tänker inte ljuga och säga att det inte finns en andevärld, för jag upplever ju faktiskt… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
19 april 2012 kl 09:00

Käre vännen Johan!

Tillåt mig vänligt inleda denna kommentar med ett citat från dig:
“Jag vägrar låta idioter få åsiktsfrihet och uttrycksfrihet att utbilda i våra skolor, om det är sån här skit som man vill tro på ”

Enligt min mening så är det inte precis att visa respekt för andra människor och andras verkligheter att kalla människor som tänker annorlunda eller har andra upplevelser av verkligheten än den man själv har för “idioter”. Jag anser att du har missförstått begreppet pacifism när du visar en fientlig inställning till de med annan världsbild än din egen.

Det är fullt möjligt att vara både klok, bildad, intelligent och uppleva en andlig verklighet.
Vad som är “idioti” eller inte, det är olika för olika människor. Vi lever i en relativistisk värld utan en universiell sanning, även om du ihärdigt protesterar mot världens mångkulturalism tankemässigt och upplevelsemässigt.

Som humanist anser jag att mångfald berikar vårt samhälle.

Jag önskar dig en vacker dag!
Från din vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
9 april 2012 kl 07:51

Antihumanisterna anser sig ha rätten att bestämma över andra människor, över vad andra ska tycka, tänka och uppleva och om människor upplever världen på ett annat sätt än det som är godkänt enligt antihumanisternas agenda, ja då är den personen “lättlurad” eller “misshandlad”. Men den verkliga misshandeln och övergreppet mot människor, det sker när människor försöker bestämma över andras personliga upplevelser. Det är ju, återigen, den som har en personlig upplevelse som vet om denna upplevelse. Ingen annan. Antihumanisterna för en kampanj mot något de inte vet något om och inte kan veta något om. Antihumanister tycker gärna om att hänvisa till psykiatri, men psykiatrin har haft många antihumanister genom åren. Exempelvis så sa psykiatrin och den neurobiologiska forskningen att homosexualitet var en sjukdom, en hjärnskada och en psykisk störning. Därför tvångsvårdades homosexuella på svenska mentalsjukhus och man försökte bota de intagna mot sin homosexualitet genom diverse grymma metoder, som elchockbehandling. Vad vi kan se här, det är att forskare lätt bedömer icke-normativt beteende eller icke-normativa upplevelser som en sjukdom som ska behandlas. På 60-talet och en bit in på 70-talet var det homosexualitet. Idag är det andliga upplevelser som är utsett till en fara för samhället. Om vi är förnuftiga och tänker till här så förstår vi även varför. Att ha andliga upplevelser gör att man har sett igenom illusionen av världen och därmed även ser illusionen av läkemedelsbolagens falska propaganda, falskheten i vaccinationsprogrammet, falskheten i den räntebaserade ekonomin, falskheten i konsumtionssamhället. Antihumanisterna försöker upprepa som ett mantra att andlighet är samhällsfarligt, och visst är det det – det är farligt för antihumanisternas fascistoida diktatursamhälle. Humanism, det är att respektera människors rätt till sina egna upplevelser och rätten att uttrycka dessa även i offentliga rum och rätten att göra detta ifred. Vi bör också förstå den andliga upplevelsen natur, att den som har en andliga upplevelse har den – det är något som händer. Antihumanisterna försöker ständigt formulera det som att det är en fråga om en intellektuell idé, att man har en andlig upplevelse för att någon utomstående säger det, att man har lyssnat på någon annan. De flesta jag känner, mig inkluderad, har andliga upplevelser och har haft dessa så långt tillbaks man kan minnas. I min familj pratade vi inte om det, och eftersom andliga upplevelser var naturligt för mig så trodde jag att alla andra också såg det som jag såg, att alla andra upplevde… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
16 april 2012 kl 18:51

Men, tjohejsan, här är det fullt av slagord från konspirationsteoretikerna, som gör att du tyvärr helt misskrediterar dig själv! Men att du inte ser det själv, att du är indoktrinerad av andra galningars irrläror är fantastiskt!

Att i en lång harang samtidigt ta upp läkemedelsbranschen, vaccination, räntor, konsumtion, hets mot folkgrupp. Om du försöker måla upp vissa personer som själva tycker att de är humanister för antihumanister, fascister, rasister, homofober… du tog även upp nazism någonstans…
då kan du väl också inkludera Chemtrails, tarotkort, numerologi osv också.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
16 april 2012 kl 21:35

Käre Johan

Nu har du missförstått mitt inlägg.
Jag skrev inte om några konspirationsteorier överhuvudtaget.
Jag förstår att du inte håller med mig i mina åsikter eller ens min verklighetsupplevelse och det som är fakta för mig. Till skillnad från dig så respekterar jag människor för deras tro, så jag respekterar dig för den tro som du representerar – för ateism är också en tro. Jag anser att du representerar irrläror, men i den demokrati som Sverige är så ger jag dig ändå rätten att predika dina irrläror. Dock visar du bara genom ditt beteende att du är motståndare till humanism och det beklagar jag.

Jag önskar dig en vacker kväll!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 april 2012 kl 14:46

ateism är ingen tro, oavsett hur många gånger ni tjatar om det… Läs en bok, eller lyssna på fler människor som kan förklara för dig!

Din feltolkning av att jag är motståndare till humanism är fantastiskt rolig.
Det jag är motståndare till är dumhet och lögner och brottslighet.
Jag vet att uttrycket humanism är behäftat med massor av tolkningar, så jag tror ej på humanism längre, samt är ej motståndare till det pga jag ej bryr mig.
Jag är snarare pacifist, emot våld och emot religon… Anti-teist eller anticlericalist om det gör att du förstår något bättre…

jag respekterar andra människor. Att påstå att jag dömer någon individ eller gör personangrepp på dom för deras tro är fel, och lögner.

Men du har bevisat om och om igen att du ej kan se hur min verklighetsupplevelse ser ut, så du kommer ändå att fortsätta med dina lögner, pga att du ej förstår.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 13:37

Käre Johan!

Ateism är en trosuppfattning om verkligheten, som bygger på idén eller föreställningen att det inte finns något mer än den fysiska verkligheten. Du må tro att du vet att det inte finns något mer, men eftersom det är min ärliga och verkliga upplevelse att det finns något mer så blir din verklighetsupplevelse inte sann enligt min verklighet. Enligt min verklighet så ljuger du och du är en charlatan som begår psykisk våldtäkt mot oskyldiga genom dina anti-humanistiska och ateistiska prediktningar.

Men, genom att jag är en humanist och demokrat så låter jag dig fortsätta med dina pediktningar, även fast jag anser att det ateistiska budskapet är en psykisk våldtäkt och en lögn som drabbar oskyldiga. Jag anser att du lurar människor när du påstår att andar inte finns.

Du är en anti-humanist som påstår att människor ljuger när de berättar ärligt och sant om den andliga verkligheten, och du respekterar inte andra människor när du påstår att man ljuger bara för att man berättar om sin ärliga och sanna upplevelse att andar finns och att man kan kommunicera med dem.

I din värld finns det uppenbarligen “rätt” och “fel” upplevelser av verkligheten, och genom det så respekterar du inte andra människor. Och du står inte för någon pacifism när du för ett krig mot människor bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten än vad du har.

Du respekterar inte att människor har olika verklighetsupplevelser och du respekterar inte Terry när du kallar honom för lögnare fast han är ärlig och sann om sina upplevelser av andlighet. Du är en anti-humanist därför att du kallar människor för lögnare bara för att de har en annan upplevelse av världen och verkligheten än vad du personligen har.

Och du är en anti-humanist som inte erkänner att det finns flera olika verkligheter, och olika människor “tonar in” på olika verkligheter.

Om du verkligen vore en humanist och pacifist Johan, då skulle du respektera att människor både upplever andar och en andlig verklighet och berättar om detta för andra!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 17:35

Min käre vän Johan Du skriver att du är emot “dumhet”, detta innebär att du är emot att människor visar något som inte passar enligt ditt synsätt på världen och verkligheten, du gör alltså dig själv till norm om vad som är “dumhet” eller inte. Genom detta sätter du dig till doms över andra människor, och om du verkligen klarade av att visa respekt för andra människor så skulle du inte skriva som du gör i dina inlägg. För det är så tydligt att du i inlägg efter inlägg visar att du inte respekterar andra människor. Du respekterar inte Terry Evans därför att han upplever en andeverklighet, du kritiserar honom för att han berättar om sina upplevelser för andra. Det är ju ingen respekt av hans livsupplevelse och världsbild där. Du respekterar inte de som söker upp Terry Evans, som ber honom att berätta om hans upplevelser av den andliga verkligheten och av andarna. Du kallar det för “trams” när människor vill lösa emotionella frågor med bortgångna anhöriga. Och du respekterar inte mig när du påstår att jag kommer med lögner bara för att jag har en annan upplevelse av verkligheten än vad du har. Att respektera människor Johan, det är att låta människor ha sina livsupplevelser i fred. Och du söker konflikt när du kritiserar människor för att de upplever andekommunikation och berättar om denna för andra. Du respekterar inte andra människors upplevelser när du kallar det för “trams”. Du uttalar dig om vetenskapen som vore homogen där bara en åsikt gäller men så är det inte, vetenskapen rymmer många olika åsikter och många olika teorier och evidens därför står inte vetenskap för en sanning, utan får olika hypoteser. Det är upp till varje människa att själv välja ut vad man vill tro på av denna evidens, just för att det finns så många hypoteser om allt möjligt. Olika vetenskapare har olika uppfattningar. Forskare är inte överens. Det finns ingen enhetlig världsbild inom vetenskapen, utan världsbilden är heterogen inte homogen. Finns många olika åsikter och idéer om universum, olika dimensioner, fysisk verklighet, imateriell verklighet. Och vetenskapen ändrar sig dessutom ständigt och kontinuerligt. Så nej, är det sanning du söker så hittar du inte den inom vetenskapen – utan du hittar hypoteser och intellektuella konstruktioner. Och varje person har rätt till sin egen världsbild, till sina egna upplevelser och berätta dessa för andra. Det är vad respekt för andra människor… Read more »

ruben
ruben
Gäst
5 april 2012 kl 15:53

Tack Skeptisk mot skeptiker för att du i den här tråden på ett ypperligt sätt, förmedlat det viktiga budskapet om medmänsklighet, tolerans ( riktig humanism ) och även förklarat varför det är det enda hållbara!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  ruben
6 april 2012 kl 09:58

Tusen tack för det!
Jag önskar dig en underbar dag och helg!

XXX
XXX
Gäst
5 april 2012 kl 07:09

Citat från Johan:

“högst troligt”

Enligt?

Johan
Johan
Gäst
Reply to  XXX
8 april 2012 kl 17:53

enligt flertalet källor som jag tagit del av på flera olika sätt, men eftersom jag bara är lekman och intresserad av allt möjligt, så samlar jag ej på källhänvisningar, referenser till medicinsk litteratur eller nät-bokmärken till allt möjligt som jag läser.

Googla själv, och kolla in några dokumentärer som handlar om psykiska sjukdomar hos historiska figurer som profeten Mohammed och Brigidette i Lourdes, Jeanne d’Arc osv… det finns indicier i dagboksanteckningar från personer i deras umgängeskretsar, om att dessa var sjukdomsdrabbade (på sätt som vid de tidpunkterna inte kunde förklaras).

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
8 april 2012 kl 18:09

“…Det var från början något sjukligt i hans upprörda själstillstånd,
och denna sjuklighet, som yttrade sig i epileptiska
anfall, gaf honom den första anledningen att tro,
att han vore gripen af osynliga makter. Under dessa
anfall störtade han omkull “som en drucken man”,
blef röd, fradgade och “uppgaf läten som en ung
kamel”. Ofta trodde M., att han var besatt af onda
andar, och han drefs däraf till förtviflan och tankar
på själfmord. Men […] blef han
snart öfvertygad, att Guds ande fått makt med honom
och att hans kroppsliga lidanden voro beviset på hans
utkorelse. Därtill kommo helt naturligt drömmar och
syner (hallucinationer)…”
(Källa: Nordisk Familjebok 1913 sid 1275-1276 : http://runeberg.org/nfbr/0666.html )

————

Sorry, hon i Lourdes hette visst Bernadette Soubirous (avled 35 år gammal, klen och sjuklig hela livet, konstigt att inte hon fick nån effekt av vattnet i Lourdes, när så många andra tror att det botar vad som helst)

“The term “catalepsy” has been used since medieval times to describe a similar state of rigidity and unresponsiveness that was often associated with epilepsy. In the original Greek, the term implies a seizing, or to “seize down from”. Patients experiencing a seizure were often thought to have been seized by a god or some other outside force.

Bernadette’s trance state also bears some resemblance to the symptoms of anesthesia…”
Källa Vissions at Lourdes : http://www.thestarofthemagi.com/visionsatlourdesi.htm )

hittar just nu ej de medicinska artiklar där man analyserat kranierna efter personer som haft gudomliga syner, där man funnit bevis på kraftiga inflammationsliknande ärr och skador på hjärnan, som är desamma bevis som personer man vet lidit av temporallobs- och andra former av epilepsi.

Indicier, men det finns många sådana. Med fler undersökningar och forskning så har man snart entydiga naturvetenskapligt belagda bevis för “gudomliga uppenbarelser” och alla “andliga upplevelser”

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
8 april 2012 kl 18:17

överallt där jag har skrivit gudomliga syner eller upplevelser, har jag helt missat att skriva orden “påstådda” eller “inbillade”.

just pga de endast pågår inne i personens hjärna och därför är otestbara, och ej upprepningsbara och därför högst troligt endast hallucinationer pga sjukdom eller skada, eller skada efter en tidigare sjukdom… eller resultat av personens egna kemikalier som lever rövare i kroppen, eller pga någon kemikalie som personen intagit.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
9 april 2012 kl 10:45

Hej min käre vän Johan! Inget av det där bevisar att alla människor som har upplevelser av andlighet har en störning i hjärnan eller hallucinationer eller tar droger. Du visar bara confirmation bias. Jag har redan besvarat det nedan, men jag kan återupprepa att det som gör att människor tror på sina andliga upplevelser av en expanderad verklighet, det är ju faktiskt för att upplevelsen i sig innehåller bevis och man får evidens genom sin livsupplevelse. Jag kan ge ett konkret exempel. För 18 år sedan fick jag ett mejl från en kvinna i Texas som beskrev mitt sovrum och hur jag låg i sängen. Hon beskrev mönstret och färgen på min tapet, att badrummet låg i direkt anslutning till sovrummet och hon beskrev även mitt datorbord och dator som jag hade i sovrummet. Detta var en lördag och ett par timmar innan hon skrev mejlet så hade jag en upplevelse av en närvaro i rummet, en närvaro som störde min sömn och som gjorde att jag vaknade, jag kände en själ i rummet och det var en kvinna. Detta går inte att bortförklara. Hon och jag hade inte diskuterat mitt sovrum, vi diskuterade musik och enbart musik för vi var deltagare på en internetlista för musik. Hon hade inte kunnat se några bilder av mitt sovrum, eftersom jag på den tiden inte ägde någon digitalkamera och inte hade lagt upp några bilder på internet. Hon visste inte ens hur jag såg ut eftersom jag inte fanns med bilder på internet, ändå kunde hon skriva hur jag såg ut. Och nej, hon var inte någon av mina kompisar som skulle skoja med mig eftersom knappt någon hade besökt min lägenhet för jag var precis nyinflyttad så det var bara jag och min egen familj som kunde veta hur min lägenhet såg ut. Och min mor hade ingen dator och kunde inte skriva fejkmejl som en kvinna från Texas. Jag kan nämna flera upplevelser. Min poäng är – ingen av dina bortförklaringar passar in. Och så är det för många människor också, att många människor delar andliga upplevelser med varandra – alltså att man märker att man upplever saker som andra kan bekräfta för de har också upplevt det. Jag kan nämna många fall där människor har sagt saker om andra som de omöjligt kan veta, och fått evidens från andar som har bekräftats. Ett exempel till – jag fick en… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 april 2012 kl 19:23

vilka anekdoter du levererar, men den bevisar ingenting; du fick så kallade “Barnum statements”; badrum ligger oftast i direkt anslutning till sovrum, både i stora hus och i små lägenheter, datorer ser oftast likadana ut i hela världen. Hon gav dig säkert fler statements, som säkert inte matchade lika “bra”, så därför har du glömt dom, och fokuserat mera på de som var riktigt nära din tolkning av din uppfattning. En form av “Cold Reading”. emalj stavas med l före j, och fanns det inte någon som helst förhandskunskap hos dig om den avlidna mannen? En form av “Hot Reading” kanske? du är också en lurendrejare alltså 😀 najs för din trovärdighet att skriva så mycket dynga… en av nackdelarna med neurologiska skador är att personen som har dom inte behöver veta om dom. Ev. bevis för sånt visar sig egentligen endast bara på avancerade magnetröntgen. Och det kan vara ärrbildning från inflammationer eller infektioner som gör hjärnskador, så det behöver ej vara en incident som du märkt. Det är så typiskt nät-troll att agera sådär; du kan blankt avfärda alla sorters bevis och referenser jag levererar på vad andra kan och vet (inte mycket av vad jag lagt fram är mina egna kunskaper, jag bara hänvisar dig till vad många andra kan och vet). Och samtidigt så får inte jag avfärda något av dina referenser till pseudoforskare, pga då begår jag personangrepp, hets mot folkgrupp eller vill utplåna alla oliktänkande och äta upp era nyfödda barn. När dina referenspersoner inte har trovärdighet, och inte ens kan, vill, vågar visa upp sina underlag eller bevis för något som andra mer kunniga forskare kan granska… Om någon sitter på kunskap och bevis, så är det brottsligt, egoistiskt och fel mot alla andra i samhället att ej dela med sig. För tänk om det skulle vara så att någon ande, eller flera andar kan meddela via medium hur botemedlet för Aids eller Cancer ska se ut, eller hur vi får fram dricksvatten och mat till varje svältande och döende person??? Men, nej, alla andarna som kontaktat dig och T.Evans verkar endast vilja berätta om emaljögon och hur dom kvävs och hur dom skojar om gardiner och hur dom faktiskt fortfarande älskar och förlåter de kvarlevande och annat strunt. Vi är fortfarande ej vänner, så sluta lägg din tid på att hyckla och försöka nöta med dina låtsasförolämpningar. Och att du använder uttrycket… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 14:00

Hej min käre vän Johan! “badrum ligger oftast i direkt anslutning till sovrum, både i stora hus och i små lägenheter, datorer ser oftast likadana ut i hela världen.” Trams! Jag har bara haft EN ENDA lägenhet där badrummet hade en dörr in till sovrummet och det råkade vara just den lägenheten som jag precis hade flyttat in i och det var mitt sovrum i den lägenheten hon beskrev. I inget av mina andra lägenheter eller hus har badrummet haft en direkt ingång till sovrummet. Och faktum är att ingen i min familj har ett badrum som ligger i anslutning till mitt sovrum. Du bortser från konkreta bevis bara för att de säger sådant som inte passar din egen verklighet. “Hon gav dig säkert fler statements, som säkert inte matchade lika ”bra”, så därför har du glömt dom, och fokuserat mera på de som var riktigt nära din tolkning av din uppfattning. En form av ”Cold Reading”.” Nej, det där stämmer inte alls. Hon skrev bara saker som matchade och inget som inte stämde. Hon var väldigt exakt och detaljerad, men du klarar inte av sanningen bara för att det inte rimmar med din verklighet. “emalj stavas med l före j, och fanns det inte någon som helst förhandskunskap hos dig om den avlidna mannen? En form av ”Hot Reading” kanske? du är också en lurendrejare alltså najs för din trovärdighet att skriva så mycket dynga…” Nej, jag hade inga förkunskaper. Jag hade inte träffat kvinnan tidigare, jag visste inte att hon ens hade haft en man som var avliden, jag visste absolut ingenting om henne eller hennes liv. Det är så typiskt dig som nät-troll att agera såhär; du kan blankt avfärda alla sorters bevis och referenser jag levererar på vad andra kan och har fått evidens för och du gör detta bara för att det inte stämmer med din uppfattning om verkligheten. Jag har fått många bevis gällande mina upplevelser av andevärlden, och det är inte en “nevrologisk skada” att få ett mejl eller få kommentarer från andra som bevisar mina egna upplevelser. Min analys är att du har en nevrologisk skada eftersom du inte är mottaglig för evidens och bevis. “Men, nej, alla andarna som kontaktat dig och T.Evans verkar endast vilja berätta om emaljögon och hur dom kvävs och hur dom skojar om gardiner och hur dom faktiskt fortfarande älskar och förlåter de kvarlevande och annat… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 20:29

Min käre vän Johan Nej, det är faktiskt inte så att man oftast måste gå in i sovrummet för att gå in i badrummet, och det är faktiskt inte heller så att badrum oftast saknar toalett och att det enda som finns i badrummet är ett badkar och ett handfat och att toaletten är i hallen. Det är heller inte så att alla har sin dator i sovrummet och alla har inte heller ett så litet sovrum som jag hade. Jag konstaterar att du fantiserar och fabulerar om min upplevelse, du hittar på vad hon skrev och inte skrev till mig fast det är bara jag som kan veta vad hon skrev, och du fäller ett omdöme att hon gjorde en “cold reading” när du inte ens har läst hennes mejl. Du känner inte heller till att jag kände hennes närvaro i rummet den morgonen, jag kände en närvaro som svävade ovanför mig i sängen och jag vet när hon kom och när hon gick. Jag vet precis hur länge som hon stannade för jag vet när min upplevelse av närvaro upphörde, och den upphörde när jag gjorde en specifik rörelse och hade ett specifikt ansiktsuttryck som hon också kommenterade. Och ja, jag hade en klockradio invid sängen – i fönstret ovanför fötterna så klockan var synlig för mig hela tiden därför kunde jag även tidsbestämma det. En sådan fascinerande “nevrologisk störning” och “hallucination” med ett mejl som korresponderade mot mina egna upplevelser av den morgonen. Och det var inte så att jag hade mejlat henne först om detta, jag var faktiskt rätt tagen av denna upplevelse av närvaro så det tog flera timmar för mig att sätta på datorn och kolla mejlen. Och där hade jag ett mejl från henne som beskrev hennes resa till mig med detaljer om mitt sovrum, mitt badrum, om hur jag låg i sängen och vad jag gjorde och mina ansiktsuttryck och även en kommentar om tidsåtgången. Och just detta med att hon kommenterar att jag vaknar, ja det var förmiddag och det var sol och jag vaknade just av att jag kände en närvaro som störde min sömnn… Enligt dig var allt detta bara en chansning från henne, men ändå så stämde allt precis in och hon visste inget om min lägenhet, inget om mig personligen, inget om mina vanor och jag brukar inte sova länge på lördagsförmiddagar jag brukar gå upp tidigt… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
9 april 2012 kl 11:00

Hej min vän Johan

Tillåt mig att rekommendera Dr. John Hagelin
http://www.youtube.com/watch?v=OrcWntw9juM

Han är forskare inom kvantfysiken och är mannen bakom Unified field theory, som i praktiken innebär ett medvetandefält som är evigt och som vi alla är delar av – att allting i världen är delar av detta medvetandefält – detta “unified field” som är consciousness, som är ett medvetandefält bestående av supersträngar och detta går ovan det som kan kallas för “mind and matter”.

Enligt Dr. Johan Hagelin så är inte grunden i världen fysiska eller kemiska processer, utan det är just detta medvetna fält av energi som världen har skapats genom.

Och detta medvetande finns från makro till mikroperspektiv.
Detta medvetande – consciousness – finns i alla partiklar, alla protoner och allting…
Du har tidigare kallat conscousness för “vidskepelse”, men som jag visar här så är detta modern forskning och vetenskap inom kvantfysiken.

Jag önskar dig en härlig dag!
Ljus och kärlek!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
9 april 2012 kl 11:19

Hej min vän Johan! Tillåt mig att vänligt besvara ditt inlägg med en länk till en intervju med Dr. Rupert Sheldrake. http://www.skeptiko.com/rupert-sheldrake-responds-chris-french/ En detalj i intervjun värd att uppmärksamma: “You know, the cold reading thing for psychic phenomena, especially for mediums, has been a standard skeptical explanation for decades, maybe centuries. I think the only person I know who’s tested it systematically was Gary Schwartz. As you probably know, he did experiments where he had people sitting behind screens and then he asked experienced cold readers, skeptic types, to by fishing for information by doing cold reading, to find out what they could from these people. He then had competent mediums, people who had a track record of being good, you know, mediumistic séances do with the same people, also get information. All this was recorded. And he found out that the cold readers did get some accurate information, but nowhere near as much as the genuine or seemingly genuine mediums. So he’s actually put to a test the cold reading thing by actually getting people to do cold readings and see just how well they can do compared with professional mediums. And the answer is, they get some points, right? But it’s by no means a complete explanation of what’s going on.” Vad Gary Schwartz gjorde, det var att istället för att ställa upp en laboratoriekonstruktion a’la Randi som inte har ett dugg med verkligheten att göra och därför inte säger något om verkligheten, så lät han medier helt enkelt göra sitt jobb som de gör det och han lät dem träffa ett slumpmässigt urval av olika människor så att situationen helt enkelt var precis som en verklighetstrogen sittning med ett medium, dock med den skillnaden att mediet var bakom en skärm så att varken mediet eller besökaren kunde se varandra. Nu vet jag att skeptikerna säger att just deras laboratorietester är de enda man kan tro på, men jag hävdar att just för att de är laboratorietester och därmed fejkade situationer så kan man inte tro på dem. Resultatet man får gäller ju bara inom testets egen kontext, inte verkligheten utanför laboratoriet. Och som sagt, ett medium kan inte styra över informationen som andarna förmedlar, så tester som utgår från att medium ska ta reda på viss information fungerar inte eftersom andarna säger det som de vill säga och som handlar om sökaren. Därför var G S en… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 april 2012 kl 15:11

Bra att du länkar till personer som Sheldrake och Schwarz, det blir så transparant vad du håller på med:

“Sheldrake’s work has little support in the mainstream scientific community. Members of the scientific community consider Sheldrake’s claims to be currently unfalsifiable and therefore outside of the scope of scientific experiment.”

“University of Oregon professor Ray Hyman criticizes Schwartz for research errors such as inappropriate statistical tests and using subjects predisposed to believe in psychic abilities.”

“James Randi har bett om att få Schwartz forskningsunderlag, för att erbjuda honom priset på en miljon dollar, om det skulle vara så att han kan bevisa något övernaturligt. Schwartz har vägrat att visa upp någonting till en oberoende bedömning, inte ens intervju-utskrifterna.”

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
18 april 2012 kl 14:10

Hej min käre vän Johan!

Jag tackar dig varmt för ditt svar, för det ger mig tillfälle att vänligt påpeka att revolutionärerna inom forskning och vetenskap sågs som kontroversiella av sin samtid. De stora tänkarna inom vetenskap och forskning förlöjligades av sin samtid, precis som Dr. Sheldrake och Dr. Schwartz förlöjligas nu. Men precis som andra stora tänkare och vetenskapliga revolutionärer så kommer även historien att ge Dr. Sheldrake och Dr. Schwartz rätt. Men det är alltid kontroversiellt och provocerande för vetenskapen att ändra paradigm, det är helt enkelt för smärtsamt för gamla vetenskapliga tänkare att ta till sig ny kunskap, ny forskning som pekar på något annat än det gamla vedertagna och bekväma.

Jag tackar dig för att du tar upp James Randi, en illusionist och bluffmakare, en charlatan och anti-humanist. Han är en fejk och jag tycker det är intressant att du har gått på hans lurendrejeri. Här är en de-bunking av James Randi: http://www.skepticalinvestigations.org/Examskeptics/Prescott_Randi.html

Jag önskar dig en härlig dag!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
4 april 2012 kl 13:31

Som var på Börjes grundliga artikel, så vill jag ta upp begreppet humanism – att vara en människovän. Detta innebär för mig en respekt för andra människors inre och yttre liv och världsbild och livsåskådning. I en definition av att vara människovän skulle jag vilja ha in förmågan att respektera andra människors personliga upplevelser och rätten att uttrycka den för de som vill lyssna på dessa personliga upplevelser. Eftersom människor upplever vardagliga ting som andar, änglar, Gud, energier i naturen, auror, osv så säger jag helt enkelt – låt dem göra det när det gör dem lyckliga. Detta tillhör den mänskliga historien, att människor har dessa upplevelser. Att vara människovän är därför, i min mening, att respektera människor till att vara som de är och låta dem vara utan att de ska kritiseras eller ifrågasättas för att de följer sitt hjärta. Att kritisera människor för att de har en viss världsbild eller livsåskådning eller personliga upplevelser, det är att vara ovän med människor och mänskligheten. Att vara människovän handlar alltså för mig även om att respektera andra människors val, rätten till sitt egna val, rätten till att ha friheten att göra val. I ett humanistiskt samhälle har alla rätt till att ha sin världsbild, ett samhälle som erkänner att det finns olika uppfattningar om världen och därmed ingen universiell sanning. Och därmed sätter sig inte ett sådant samhälle sig till doms över någon. Jag hävdar, det är den demokratiska rätten för människor att de världsbilder de upplever som sanna, äkta och fakta för dem och de har rätten att uttrycka detta även om det inte är min sanning, min fakta eller min världsbild. Ett humanistiskt samhälle är även ett samhälle där man ser igenom den ekonomiska- och politiska maktelitens försök till kontroll och styrning av våra medborgare. Det är ett samhälle för folket av folket, inte för en elit på toppen. Jag är helt klart för självhushållning och mer tjänsteutbyte och mer samverkan mellan “gräsrötter”. Idag, i vårt icke helt humanistiska samhälle, så har vi har ett samhälle med många brister inom sjukvård och ekonomi. Människor förtrycks av bankernas oligopol och en räntebaserad ekonomi. Vi har läkemedelsföretagens patentverksamhet som driver ut naturliga preparat från marknaden till förmån för kemiska preparats och dessa kemiska preparats biverkningar. Vi har en vaccinationsindustri som utnyttjar människor godtrogenhet, som genom en form av masspsykos genom vinklade informationskampanjer spinner på människors rädsla och därför får människor… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 13:37

Hur ska vi då förvalta, kultivera, oss för att detta ska hända? Jag menar så här: Varje människa bär en skaparkraft, en förmåga att bringa ljus till mörkret. Det var vi som skapade krigen, det var vi som uppfann tortyren och våldtäkten. Tillsammans kan vi förändra detta och skapa fred och frihet. Vägen till fred går via våra egna hjärtan. För att skapa fred i världen, behöver vi nå fred och frid med oss själva. Om vi står på barrikaderna och ropar slagord åt hur andra ska göra och bete sig, utan att ha frid i våra egna hjärtan, så brister vi i trovärdighet. Vi kan inte begära fred av andra om vi inte har fred med oss själva. När vi når vår inre sanning, så når vi oundvikligen vårt hjärta och därmed kärleken. Vi har alla detta inom oss, men kanalen kan ha täppts till genom händelser i livet. Kanalen till vårt hjärta täpps till av hat, begär, vrede, avundsjuka, svartsjuka, rädslor, sår, sorg och outtryckt eller obemött sanning. På vägen genom livet har vi mött hinder och utmaningar. Vi känner oss befriade när vi lyckas och vi mår dåligt av det vi ser som misslyckande. Vi sätter upp mål, saker vi vill åstadkomma och vara. Det du ser som misslyckanden, är återkoppling från det omkring dig. Genom återkopplingen får du en möjlighet att ändra ditt förhållningssätt, ditt beteende, dina tankar, till något annat. Så varje ”misslyckande” är egentligen en gåva för dig, en lärdom som hjälper dig framåt. För varje liv finns en övergripande livsplan eller karta över lärdomar, händelser och skeenden. För varje liv vi lever så bygger vi också våra kommande liv, därför att allting vi gör, tänker och är – är energi som vi skickar ut bortom tid och rum. Inom oss så vet vi vår livsväg eller livsuppgift. Kontakten med vår inre sanning kan fördunklas genom det som vi har upplevt i livet, upplevelser som påverkar våra tankar och känslor. Allting omkring oss påverkar – tidningar, radio, internet och andra människors uttryck. Omgivningens påverkan kan få oss att tro att våra mål och vår önskan, är annan än det som vi bär inuti. Det kan också vara så att vi har negativa förväntningar på vad som händer och sker när vi lever vår inre sanning. Kanske tankar om otillräcklighet kommer, att inte duga, att inte vara bra nog, inte kunna ordentligt. En rädsla för… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 13:47

När du möter andra människor, hur skulle det vara om du kunde möta dem inifrån en grund i dig själv som innebär att du är kärlek och öppenhet istället för i dina tankar och i din berättelse? Det är så lätt för oss människor att befinna oss i vår berättelse, vilket innebär rent konkret att våra tankar skapar en berättelse om det som vi har omkring oss. Denna berättelse påverkar våra känslor och hur vi uttrycker oss till världen omkring oss. Grunden till de berättelser som skapas i oss, det är våra övertygelser, värderingar och vår tro. När berättelsen är skapad så leder den till en aktivitet eller uttryck, helt enkelt en reaktion. Vår hjärna tolkar information från kroppens sinnen och denna information skapar våra känsloreaktioner och våra tankar. Tolkningen utgår från våra minnen och tidigare upplevelser, från värderingar och trossatser, som ligger i det undermedvetna som ett filter som sinnenas information filtreras genom. Vår verklighet skapas inuti oss och denna verklighet kan vara väldigt olik en annan människas verklighet. För att kunna vara närvarande i nuet och i det som är, behöver vi finna närvaron i oss själva. Vi uppnår ett tillstånd av meditation när vi flyttar fokus från hjärnan till ett lyssnande varande. Hjärnan är van att producera tankar och bilder, van vid att författa berättelser om våra känslor och sinnesförnimmelser. Det är ett ständigt pågående som vi lätt rycks med av. Genom att betrakta tankarna istället för att gå upp i dem och vara dem, når vi närvaro i oss själva och därmed vår verkliga essens. Att betrakta är att uppleva det som är, utan att ge energi till det som är. Det är att se utan att vilja göra något, utan att vara på väg någonstans och utan att ha en intention med att se. Om vi betraktar därför att vi vill något med det, så välkomnar vi in egot igen och betraktandet övergår till ett aktivt iakttagande, en ansträngning till att vara. När vi anstränger oss till att vara, så slutar vi att vara. Så upphör med ansträngningen. Och i detta kan vi komma närmare att djupare medvetande, det som kan kallas för Samadhi inom buddismen – en tillfredsställelse, en lycksalighet och en kontakt med en djupare verklighet som innefattar verklighetens alla dimensioner och livets medvetenhet, det oändliga, det eviga, det som ligger bortom allt. Jag menar, att när vi alla är i detta så… Read more »

Johan
Johan
Gäst
4 april 2012 kl 10:34

http://sv.wikipedia.org/wiki/Temporallobsepilepsi

alla människor som har “upplevelser” som de kallar för gudomliga eller andliga, har högst troligt någon sorts sjukdom eller skada. Det är högst troligt endast medicinskt bevisbara hallucinationer!

alla som litar till 100% på vad de påstår, lider av Confirmation Bias (och är ej skeptiker, ty de är helt okritiska till obevisbara påståenden)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfirmeringsbias

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:12

Det du gör är att sätta dig till doms över alla de som är kritiska, skeptiska över saker som du envetet tror på helt utan evidens, eller indikation på att det stämmer.
För att du tycker att T.Evans behöver skyddas, eller för att du tycker att du är finare och bättre än alla andra.

Jag är absolut inte rädd att bli avslöjad som att ha varit lurad, om T.Evans någon gång skulle bevisa för mig att han har haft rätt hela livet. Om han, eller något annat medium skulle lyckas med det, då har ju jag lärt mig något nytt!

Du är rädd att bli avslöjad som opålitlig, lögnare och lurad av T.Evans, om han någon gång kommer att berätta att han bara bluffat hela livet, för att tjäna pengar och bli berömd (då kommer hela ditt liv och världsbild rämna? och du har ej lärt dig något nytt, bara att du trott på fel saker)

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:43

Hej världens finaste Johan!

Låt mig börja med att jag tackar dig för ditt inlägg.
Du är en bra människa och skriver välformulerade inlägg.

Jag är skeptisk mot skeptiker, jag har en kritisk hållning till skeptiker. Jag har en kritisk hållning till de människor som på olika sätt vill diskmininera andra människors rätt att uttrycka sin personliga upplevelse av verkligheten. Jag är kritisk till skeptiker som tror sig ha monopol på världsbild och verklighet. I min värld tillåter jag människor ha olika världsbilder och livskåskådningar och se dessa som verkligheter. Jag tror att vi människor kan ha olika verkligheter, detta gör att jag inte tror på en universiell sanning eller världsbild eller fakta som gäller för alla människor.

När det gäller Terry så vet jag inte vem du adresserar ditt inlägg till om att han skulle behöva skyddas.

Jag menar att människor har rätt till sin upplevelse och har rätt att uttrycka den i ett demokratiskt samhälle.

Jag ser inte detta som en fråga om rädslor, utan en fråga om demokrati. Jag värnar om demokratin och därför människors rätt att ha sina upplevelser av verkligheten och att uttrycka denna för andra, därför att den som har den personliga upplevelsen är den som verkligen vet om den. Bara den som har en personlig upplevelse av andevärlden, kan veta om sin upplevelse – den som har upplevelsen har tolkningsföreträde om den. Detta är min syn och den står jag för.

Jag värnar om yttrandefriheten och trosfriheten.

Jag avslutar detta vänskapliga inlägg med att önska dig en härlig fortsättning på dagen!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 11:57

“Jag är kritisk till skeptiker som tror sig ha monopol på världsbild och verklighet.”

Den av oss två som tror sig ha monopol på det är du!

Du är fördomsfull och ej öppen för att ta till dig nya fakta, när du presenteras för motsatsen till din envisa tro.

Jag gissar och spekulerar bara om att jag tror att du agerar som du gör, för att du kanske ev. tror att Terry ska skyddas mot hatmejl och från alla försök att avslöja honom som en bluff.

Du påstår att du värnar om demokratin, men varför värnar du ej om demokratin och rättigheter hos de som är offer till medium och homeopaters felbehandlingar???

En parallell, till den amerikanska politikervärlden, där många evangelical christian politiker vägrar gå med på abort till våldtagna kvinnor, kanske av deras egen far eller bror. Politikerna kräver att fostrets rätt till liv, utan att bry sig om kvinnans rätt till att slippa bära på barnet och återuppleva våldtäkten eller incestövergreppet om och om igen, först i 9 månader, och sedan leva med det i resten av livet…

Varför är offrets mänskliga rättigheter åsidosatta, bara för att du vill att T.Evans ska ha rätt att säga vad han vill?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 12:16

Hej världens bästa Johan!

Tack för ännu ett välformulerat inlägg.

“Den av oss två som tror sig ha monopol på det är du!”

Jag ber om ursäkt för detta missförstånd.
I min värld har alla rätt till att ha sin världsbild, jag erkänner att det finns olika uppfattningar om världen och därmed ingen universiell sanning.

“Du är fördomsfull och ej öppen för att ta till dig nya fakta, när du presenteras för motsatsen till din envisa tro.”

Vad som är fakta eller inte är personliga åsikter. Jag erkänner att människor har olika världsbilder och livskåskådningar. Detta gör att människor har personliga fakta. Du har dina fakta och jag mina.

Det blir ett problem när du redogör för dina åsikter som en sanning som ska gälla andra människor, jag menar att alla människor har rätt till sina egna upplevelser och sin egen sanning. Därför sätter jag mig heller inte till doms över någon. Om en människa X är lycklig med sin sanning så låter jag den människan vara lycklig, även om den sanningen inte är min sanning.

Jag är ointresserad av en “min världsbild är bättre än din”-diskussion, det jag hävdar, det är den demokratiska rätten för människor att de världsbilder de upplever som sanna, äkta och fakta för dem och de har rätten att uttrycka detta även om det inte är min sanning, min fakta eller min världsbild.

Du talar om felbehandlingar.
Inom skolmedicinen dör människor av felbehandlingar, vi har människor som får livslånga biverkningar av vaccin, vi har närmare 200 som fick narkolepsi av Pandremix och det kommer fortfarande in anmälningar om biverkningar. Jag ser inte dig värna om de demokratiska rättigheterna hos de som har blivit offer för skolmedicinen och den traditionella sjukvårdens felbehandlingar.

I avhandlingen “Boteberättelser” (AnnCristin Winroth) så visas flera människor som har blivit felbehandlade av den svenska sjukvården, men fått rätt vård och rätt behandling av bland annat homeopater. Äntligen blev dessa människor friska.

I ett demokratiskt samhälle så menar jag att det är viktigt att vi människor har rätten till flera alternativ. Homeopatins funktion är bevisat vetenskapligt av över 200 undersökningar. Homeopati har dessutom inga biverkningar, det är en säker, trygg och stabil läkemetod. Jag har tidigare gett hänvisningar till fakta om detta.

Jag avslutar detta inlägg med att önska dig ljus och kärlek genom dagen.
Med högaktningsfulla hälsningar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 12:42

Kära vännen Johan

“Du är fördomsfull och ej öppen för att ta till dig nya fakta, när du presenteras för motsatsen till din envisa tro.”

Jag tackar dig för att du skriver det till mig, och låt mig påpeka att jag inte ser någon öppenhet från din sida att ta till dig faktan om att det finns över 200 vetenskapliga undersökningar som ger stöd för homeopatins positiva behandlingsresultat, att homeopati är en trygg, säker och tillförlitlig behandlingsform utan biverkningar och minst dubbelt så bra som placebo. Så när jag presenterar dig för motsatsen till din “envisa tro”, för att uttrycka mig som dig”, så ser jag inte att du tar till dig detta.

Men, det är inget jag heller begär att du ska göra eftersom du har din upplevelse, din tro och din sanning och jag låter dig vara lycklig i din upplevelse av världen. Det är inte min sak att bestämma för dig vilken sanning eller fakta som ska gälla i din personliga verklighet. Som sagt, jag tror inte på universiella sanningar eller universiell fakta. Varje person har rätt att göra sin egen bedömning och välja ut de fakta och den sanning som känns rätt för just den personen.

För mig är det en fråga om respekt.

Jag önskar dig en härlig dag.
Med högaktningsfulla hälsningar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:46

Hej världens bästa Johan!

Tillåt mig att vänskapligt skriva till dig att jag är kritisk till Wikipedia och ser inte det som en relevant källa till information. Mina argument för detta synsätt har jag redan tagit upp tidigare här nedan i tråden och jag hänvisar till de inläggen. Grunden i min kritik är att Wikipedia inte är neutralt utan har en slagsida åt ett visst håll. Jag har även längre ner i tråden gett evidens för min åsikt om detta.

Jag önskar dig en härlig fortsättning på denna soliga dag!
Med högaktningsfulla hälsningar.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 12:00

det enda du gör med det där är bevisa din paranoida felaktiga konspirationsteori om att alla människor som skrivit någonting på wikipedia är med i en sammansvärjning emot alla sanningar som ej stämmer med din verklighetsuppfattning!

vill du inte upprepa några av dina mantra ett par gånger till? det kanske är några som ej har läst det tillräckligt många gånger?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 12:21

Hej min vän Johan!

Tack för ditt välformulerade inlägg.
Du är varmt välkommen att tycka att min åsikt är “paranoida felaktiga konspirationsteori”.
Jag accepterar och respekterar att vi har olika åsikter om detta ämne.

Nej jag tror inte att alla människor som skriver på Wikipedia är med i en sammansvärjning. Jag ber om ursäkt för detta missförstånd och jag tackar dig för att du tar upp det så att jag ges möjlighet att reda ut detta missförstånd. Det jag menar är att det finns människor som organiseras i att redigera artiklar så att Wikipedia blir en slagsida åt ett håll. Det gäller inte alla artiklar. Jag har gett länkar och argumentation om detta nedan.

Tack än en gång för din kommentar.
Jag önskar dig ljus och kärlek genom dagen!
Med högaktningsfulla hälsningar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 15:16

Men vännen, även om det är din tolkning och personliga sanning att det där förklarar människors personliga upplevelser – så håller jag inte med dig om din personliga sanning. Min sanning är att du söker förklaringar som passar in med din egen världsbild, din egen förförståelse, och du går också efter intellektet – den vänstra hjärnhalvan. Min sanning är därför att du inte är öppen för en vidare upplevelse eller meta-syn över verkligheten. Och det intressanta är, jag har en verklighet som man kan kalla för mångdimensionell, det är naturligt för mig, och du begär av mig att jag ska begränsa min verklighet för att ha din verklighet för annars är jag “close minded”, men att begränsa verklighetsupplevelsen ser jag inte som att öppna sinnet, utan som att begränsa sinnet. Det är uppenbart för mig att du vill att jag ska tycka som du i den här diskussionen, men det gör jag inte eftersom jag har en annan sanning, en annan livsupplevelse. Och det jag har gjort, det är att jag har visat upp något annat än det som du visar upp. Jag visar att man kan tycka på ett annat sätt och jag har också gett referenser till det. I den här diskussionen kanske det är så att du får vänja dig vid att det finns människor som har en annan uppfattning än du har och ser dina personliga fakta på ett annat sätt än det sätt som du ser dem på. Du anser att jag är obildad bara för att jag har en annan uppfattning om dig, Det tycks mig som att du inte är van vid att diskutera med människor som ser världen annorlunda än du gör, eftersom du öser dina inlägg med åsikter om min person som alla grundar sig på att jag ser världen annorlunda än du gör. Jag kommer aldrig att bli som du, för jag är inte du. Och jag har en annan personlig sanning än du har. Det är så i den här världen, människor är olika och tycker olika, har olika världsbild med olika fakta. Det finns ingen universiell fakta, så när du säger att jag kommer med faktafel så kan jag säga att du kommer med faktafel, vi väljer vilka fakta vi vill tro på för det handlar om tro. Världen är inte statisk och fast, utan den är dynamisk, rörlig och relativ. Därför kan människor ha olika personliga fakta… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 16:02

Käre vän

Jag ber att vänligt få påpeka att på 60-talet var den rådande meningen inom vetenskapen och den medicinska forskningen att homosexualitet var en sjukdom, t o m en hjärnsjukdom, så homosexuella lades in på psykiatriska kliniker för att botas. Det gick inte så bra…

Min poäng, det är att bara för att det finns förklaringar inom vissa vetenskapsgrenar så innebär inte det automatiskt att de stämmer, även fast det finns forskare som menar att de stämmer. Vetenskapen handlar ju också även om tro, om teorier, om sannolikheter.

Jag hoppas att du har haft en minst lika skön dag idag som jag har haft!
Med varma hälsningar
från Din Vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 21:57

Jag kan ge ett exempel, om jag har en upplevelse som innebär att jag får till mig information och sedan säger denna information till en person som bekräftar det jag säger, och detta gäller då något som jag inte har en aning om och inte kan veta och det kan gälla en person som jag inte har träffat tidigare, då är ju detta en tydlig evidens för mig att detta inte är en hallucination. Och jag vet även att jag inte gör någon cold/hot reading för jag har inga kunskaper om hur man gör det, utan det råkar hända mig att jag får information som jag upplever kommer utifrån som en närvaro i rummet som ger mig information. Och det jag beskriver här, är inget märkligt alls utan fullständigt vardagligt och naturligt och jag vet många som har varit med om precis samma sak. Och om vi nu ponerar att detta även händer Terry, ja då spelar ju faktiskt inga teorier om hallucinationer eller cold/hot reading inte någon som helst roll. Han vet ju vad han gör och inte gör, han vet sin sanning och han får bekräftelse av dem han berättar sina upplevelser för. Man kan också se det som att en evidens för att Terry inte sysslar med cold/hot reading, det är ju faktiskt att *om* han gör det så är han dålig på det. Illusioner och trolltricks är ofta tydligare än verkligheten, det är grejjen med dem. Som jag har skrivit, att någon kan utåt sett kan likna en konstruerad illusion innebär inte automatiskt att det är det. Därför är det även lätt för mig att avfärda sådana teorier och jag uppfattar att de inte har någon relevans och jag utgår från mina direkta erfarenheter. Jag har haft många personliga upplevelser som visar att s k “naturliga förklaringar” inte gäller för dem. Jag skriver det inom citationstecken därför att i min värld så är den naturliga förklaringen givetvis en mångdimensionell verklighet och själen som levande och vi fortsätter i en andevärld, men i er värld så innebär “naturlig förklaring” en naturvetenskaplig förklaring, vilket i min värld är en högst onaturlig och irationell och ologisk förklaring. Men vi människor är helt enkelt olika och lever i olika verkligheter. Jag har även haft många upplevelser av tidigare liv och det är roligt när man möter människor man mötte senast för 250 år sedan och pratar igen om gamla tider,… Read more »

Helge
Helge
Gäst
4 april 2012 kl 08:04

Johan

Du har inte svarat på det här inlägget:

“Helge says:
3 april, 2012 at 14:08
johan skriver:”

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Helge
4 april 2012 kl 08:14

I sammanhanget kan det även vara värt att ta upp skeptikerorganisationers uppmaning till deras anhängare att kontrollera Wikipedia för att tillse att “rätt” information läggs upp.
http://www.skeptic.com/get_involved/fix_wikipedia.html

Det finns alltså organiserat förtryck av information där Wikipedia styrs och kontrolleras av organiserade sammanslutning för att förhindra att information läggs in där som strider mot dessa organisationers agenda. Utåt sett kan det se ut som enskilda privatpersoner, men verkligheten är alltså en annan.

Wikipedia visar därför en förvrängd bild av verkligheten och är därmed inte en trovärdig källa.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Helge
4 april 2012 kl 08:47

jag kan ingenting om kolesterol eller statin. Därför svarade jag ej. (Om jag läser om det nån gång i framtiden så kanske jag kan bilda nån uppfattning då)

jag ser inte enbart religionen i bara sverige som en skada, därför är jag emot religionerna i helhet. Och all andlighet, nyandlighet och allt annat som är lögner och “hittepå”, som skadar människor och samhället!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Helge
4 april 2012 kl 08:57

jag kan ej heller tillräckligt om usas medicinska system, försökte läsa igenom dina länkar, men har ej tid att sätta mig in i det tillräckligt för att kunna ge dig någon kommentar eller svar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
3 april 2012 kl 23:29

Humanism innebär att man är en människovän, att vara en människovän innebär – menar jag – en respekt för andra människors inre och yttre liv och världsbild och livsåskådning. Det Börje här i sin artikel visar är att det finns människor och grupperingar i det demokratiska Sverige som hotar vår demokrati genom en icke-demokratisk världsbild där människor med, vad vi kan kalla för “icke-normativa världsbilder” trakasseras och hånas på olika sätt. Börje i sin artikel tar upp några av sådana fall och jag menar att han gör det exemplariskt och välformulerat. Vi kan också se att det finns de som känner sig träffade och som använder sin verbalitet för att föra ut åsikter om att människor med vissa personliga upplevelser i praktiken ska diskriminineras. Man kan fråga sig, vad är de rädda för? Att människor plötsligt upptäcker att världen är större än dessa anti-humanister / ny-ateister vill erkänna? Vad det handlar om, det är egots rädsla. Egot är en intellektuell funktion kopplad till människans överlevnadsinstinkter och detta ego uppskattar struktur och kontroll. Detta ego ser det som hotande när människor har personliga upplevelser som intellektualismen och naturvetenskapen inte kan bevisa, för det innebär att egot inte kan kontrollera eller strukturera upp det. Vi måste förstå att det gör ont i dessa människor, att de upplever en inre smärta som driver dem att föra ut sina åsikter och attackera människor med andra personliga upplevelser. Vi kan se det i deras forum på nätet där människor med personliga upplevelser anklagas för att ha bristande intellekt och så vidare. Men jag menar att vi människor behöver bejaka hela vårt väsen. Det finns mycket som naturvetenskapen inte vet om. Naturvetenskapen har inte förklarat hela världsbilden än, och vi bör också vara medvetna om att naturvetenskapen står för teorier och olika sannolikheter snarare än ett absolut vetande. Naturvetenskapen tror väldigt mycket och detta varierar sig över tiden. Så dessa anti-humanister som på olika sätt vill begränsa de demokratiska rättigheterna för människor med personliga upplevelser av andlighet – jag uppmanar dem till mer ödmjukhet. För vi kan ställa oss frågan, om de vill begränsa demokratiska rättigheter för människor med vissa upplevelser av verkligheten och livsåskådning, då kan vi hävda att deras världsbild ska diskriminieras och att de ska begränsas. Vi kan hävda att deras världsbild är som ett destruktivt gift för människor, en tankekontroll för att förhindra människor att uppleva och expandera sina inre resurser. Men… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 07:06

Godwins lag är härmed komplett! 😀

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
3 april 2012 kl 23:11

Anti-humanism innebär att inte respektera den svenska yttrande- och trosfriheten. Anti-humanisterna vill begränsa demokratiska rättigheter för personer som har en annan världsåskådning än anti-humanisterna står för. Anit-humanisterna sätter därmed sig själva till doms över vad som ska vara en “korrekt” eller “fel” världsbild, och har du “fel” världsbild så ska dina rättigheter begränsas. Vi kan se det genom den smutskastningskampanj som anti-humanisterna begår mot människor som har en annan världsbild, där personliga upplevelser av andlighet likställs med att injicera heroin och där man inte respekterar att människor uttrycker sina personliga upplevelser. Självfallet ska människor med personliga upplevelser av andlighet få uttrycka dessa för den som önskar lyssna och självfallet är det även en demokratisk rättighet att de ska få ekonomisk ersättning som vilken föredragshållare som helst. Jämför även med svenska präster i kyrkan so får betalt för att sprida Guds ord och den helige ande, men detta drivs det inte några hat-kampanjer mot. Vilken signal ger vi våra barn om staten tar ställning för och emot vissa personliga upplevelser eller trosuppfattningar? Våra skolor är redan fulla av vissa vetenskapliga trosuppfattningar, för balansens skull och för att uppnå en äkta neutralitet, så menar jag att det är viktigt att både det offentliga och det privata tillåter deltagande i det offentliga rummet av människor med personliga upplevelser. En stöttefråga tycks vara om medier är humbug, men personliga upplevelser kan inte bevisas. Dock så är medier tydliga med personliga upplevelser är just personliga och ingen allmängiltig sanning, alla har därför rätt att tro vad de vill och göra sin egen bedömning. Jag menar att vårt samhällsbyggande ska vara så öppet och neutralt som möjligt utan att staten tar ställning för vissa livsåskådningar. Men tyvärr har staten tagit ställning för vissa livsåskådningar. I svenska skolor har kristendom en betydande tonvikt, en annan tonvikt är en föråldrad och diskriminerande vetenskapssyn som framhärdar ett visst naturvetenskapligt vetenskapsparadigm där andra vetenskapssyner inte ges utrymme, vilket alltså begränsar barnens möjligheter till information om hela verkligheten och därmed begränsar deras möjligheter att ta ställning. Om vi börjar begränsa de demokratiska rättigheterna för människor med personliga upplevelser av andlighet, så begränsar vi yttrandefriheten och trosfriheten i Sverige och då är vi inne på farliga vägar. Det är redan så att människor med personliga upplevelser av andlighet diskrimineras i Sverige och jag konstaterar ledsamt att anti-humanisterna skeptikerna vill öka denna diskriminering och detta tryck på personer med andliga upplevelser än mer.… Read more »

Johan
Johan
Gäst
3 april 2012 kl 22:16

jag citerar Skeptisk mot Skeptiker: “om du menar att människor misshandlas för att de går till Terry, då misshandlas ju också människor när de går till den svenska kyrkan ”

och svarar: JA! jag tycker det är exakt samma lurendrejeri! Nästan på exakt samma sätt och vis som t.ex. heroin-, nikotin- & alkoholmissbruk skadar samhället och individerna och individers intellekt, fortplantningsförmåga, ekonomi och så vidare…

Många direkta märkbara skador och mångfalt fler halvt dolda indirekta skador i flera led.

och att tillåta medium hålla “kurser” där de “utbildar” och “inbillar” andra till dessa påhittade “förmågor” och “upplevelser” är exakt samma fenomen som att sälja heroin.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 22:52

en andlig upplevelse är ingen drog man injicerar. När du injicerar en drog så begår du en aktiv handling av att ta in en kemisk substans i din kropp. En andlig upplevelse är ingen aktiv handling. Terry Evans har exempelvis varit tydlig med olika intervjuer att han inte bestämmer om andarna ska prata med honom eller inte, det är inget han väljer. Det är andarna som väljer om de ska prata med honom eller inte. Han begår alltså ingen aktiv handling för att han ska uppleva dem, det är de som väljer att komma till honom när de vill detta. För Terry Evans började andarna prata med honom när han var fyra år gammal. Det är inget som Terry Evans har valt. Andarna valde honom. Han kan inte styra eller kontrollera dem. Det är de som kommer och pratar genom honom när de själva vill. Terry Evans utlovar ingenting, han är helt öppen med att han delar sin personliga upplevelse och att varje person får göra sin egen bedömning. Han säger inte att det han berättar är en vedertagen sanning, bara att den är sann och äkta för honom. Det som är sant och äkta för honom är inte automatiskt sant och äkta för någon annan. Det är upp till varje person att göra den bedömningen själv. För den som har en personlig upplevelse av en andeverklighet så handlar det inte om huruvida man vill tro eller inte. Det handlar om en personlig upplevelse som händer en. Precis som att för den som upplever att det regnar och blir blöt, för den personen handlar det inte om huruvida man vill tro eller inte på att det regnar. För den personen är det en personlig upplevelse av att det just regnar och man blir blöt. Inte för att man vill tro det, eller inte vill tro det, utan för att det just är något som HÄNDER. Jag ser en fara i skeptikernas samhälle där andra människor ska bestämma vad som är rimligt eller inte i upplevelser de själva inte har haft. Vi får en diktatur där skeptikerna bestämmer vad som är okej eller inte okej för andra att uppleva. Här fråntar skeptikerna människors rätt till sin egen upplevelse, och jag finner att detta är anti-humanistiskt och djupt omänskligt. Detta visar, som så mycket annat, att den skeptiska rörelsen är en icke-demokratisk och anti-humanistisk rörelse som vill kontrollera andra människors tyckande om… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 09:04

jag har ej skrivit att en tro är något man injicerar, Jag har JÄMFÖRT de, religion & andlighet är LIKT heroin, ungefär lika farligt som heroin (som injiceras eller röks eller sniffas)

alla personliga upplevelser går att förklara, om man har tillräckligt med fakta kring personen och tillfället då personen påstår att den haft en form av upplevelse.

Jämför med anekdoten kring mina egna “upplevelser” som jag kunde förklara väldigt enkelt genom att analysera alla detaljer och omständigheter!

Och det är alltid bättre att analysera för att kunna förklara hur och varför något hänt!
Det är alltid dåligt och farligt för samhället om alla bara skulle säga att saker som händer är “oförklarliga”

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 09:19

“Jag har ej skrivit att en tro är något man injicerar”

Vännen Johan, Jag har inte skrivit att du har skrivit det.

“Jag har JÄMFÖRT de, religion & andlighet är LIKT heroin”

Men det är det ju inte kom vi fram till precis eftersom heroin har egenskaper, exempelvis detta med reproduktionsapparaten, som tro inte har.

“alla personliga upplevelser går att förklara, om man har tillräckligt med fakta kring personen och tillfället då personen påstår att den haft en form av upplevelse.”

Absolut går alla personliga upplevelser att förklara, men det är olika uppfattningar om vilken förklaring som är den rätta och det jag skriver min vän, det är att det är den som den personliga upplevelsen som har tolkningsföreträde om den därför att det är den med den personliga upplevelsen som vet om den därför att det är den personen som har den.

“Jämför med anekdoten kring mina egna ”upplevelser” som jag kunde förklara väldigt enkelt genom att analysera alla detaljer och omständigheter!”

Jag har redan gett dig ett svar på det, och givetvis har du tolkningsföreträde för din egen upplevelse eftersom det är du som har den.

“Och det är alltid bättre att analysera för att kunna förklara hur och varför något hänt!”

Jag håller helt med dig om det!

“Det är alltid dåligt och farligt för samhället om alla bara skulle säga att saker som händer är ”oförklarliga””

Jag håller helt med dig om det! Det finns givetvis en förklaring till att människor har personliga upplevelser av exempelvis andar, och det är för att de finns och att dessa andar pratar med dem. Det är inte något oförklarligt alls.

Däremot är olika människor olika överens om vilka förklaringar som gäller, och där är det givetvis den som har den personliga upplevelsen som sitter på sanningen om sin egen upplevelse och därför har den personen tolkningsföreträde därför att vi inte kan veta något om andras personliga upplevelser, det är den som har den personliga upplevelsen som vet om sin egen.

Det känns så bra för mig att vi har en så gemytlig diskussion i all vänskaplighet nu. Vi är ju helt överens!

Jag önskar dig en härlig dag!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 11:49

“Det finns givetvis en förklaring till att människor har personliga upplevelser av exempelvis andar, och det är för att de finns och att dessa andar pratar med dem.”

Ja, förklaringarna är att personen har någon form av hallucinationer som kanske beror på en psykologisk sjukdom, eller en skada på hjärnan.
se Temporallobsepilepsi t.ex. och dess inverkan på “gudomliga uppenbarelser” i mellanöstern och t.ex. på Bernadette i Lourdes.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:59

Hej min vän Johan!

Tack för ditt inlägg.
Jag håller inte med dig. Du drar alla över en och samma kam (detta är en metafor, ska inte tolkas bokstavligt). Alla med personliga upplevelser av andlighet är inte sjuka, de flesta människor har personliga upplevelser av andlighet i vårt samhälle. Det är fullkomligt naturligt och vanligt.

Som jag redan har skrivit så anser jag att människor med personliga upplevelser är de som har tolkningsföreträde för sin egen upplevelse eftersom det är de som har den och därmed de enda som vet om den. Jag anser att denna rättighet ska respekteras i ett demokratiskt samhälle som värnar om yttrande- och trosfriheten.

För ett djupare svar hänvisar jag till mina tidigare inlägg i tråden som redan är svar på din argumentation.

Jag avslutar detta inlägg med att önska dig en trevlig fortsättning på dagen!
Med högaktningsfulla hälsningar.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 12:05

jag skrev ej heller att alla är sjuka. Det kan vara en sjukdom, det kan vara en medfödd skada, det kan vara många små eller stora saker. (någon kanske har många skador och sjukdomar, jag uteslöt ej det)

Det kan också vara inbillning, pga att personen har lärt sig irrläror och lyssnar för mycket på andra, som kan ha sjukdomar eller skador i hjärnan.

konfirmationsbias!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 12:10

om du hade läst på lite kring den epilepsi-formen jag länkade till, eller andra epilepsi-sjukdomar och hjärnsjukdomar, då hade du upptäckt att många lever sitt liv utan att märka denna sjukdom/skada.

men eftersom du ignorerar wikipedia-länkar som jag ger dig, så antar jag att du föredrar att leva i ovisshet och hellre tro på spöken och andar.

Ignorance is bliss, eller hur? 😀

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 12:25

Hej igen min vän Johan!

Det jag försökte säga i mitt inlägg, det är att alla med personliga upplevelser av andlighet är inte sjuka eller har någon form av fysisk skada. Om någon påstår det så drar den personen andra människor över en och samma kam (en metafor, ej bokstavligt).

Jag hävdar att alla med personliga upplevelser av andlighet är inte sjuka och att de flesta människor har personliga upplevelser av andlighet i vårt samhälle. Det är fullkomligt naturligt och vanligt.

Som jag redan har skrivit så anser jag att människor med personliga upplevelser är de som har tolkningsföreträde för sin egen upplevelse eftersom det är de som har den och därmed de enda som vet om den. Jag anser att denna rättighet ska respekteras i ett demokratiskt samhälle som värnar om yttrande- och trosfriheten.

För ett djupare svar hänvisar jag till mina tidigare inlägg i tråden som redan är svar på din argumentation.

Jag avslutar detta inlägg med att önska dig en trevlig fortsättning på dagen!
Med högaktningsfulla hälsningar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 12:23

Hej min vän!

“Jag skrev ej heller att alla är sjuka.”

Jag har inte påstått det heller.

Ljus och kärlek önskas dig genom dagen.
Med högaktningsfulla hälsningar.

Helge
Helge
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
5 april 2012 kl 08:49

Johan skrev att han inte skulle ha möjlighet att nu sätta sig in i vad jag skrev utan han skulle senare titta på det. Om det är inget att säga, men det konstiga blir, när det visar sig, att du Johan påstår att jag sysslar med konspirationsteorier, fastän johan inte granskat de fakta jag presenterade .
Så Johan TROR och klistrar etiketter på mig med utgångspunkt från hansTRO. Det är inte fel att Johan tror, men det är
fel när han låtsas att hans TRO representerar VETENSKAPEN. Det brukar kallas “scientism”, och Johan verkar förespråka en variant som är utformad av läkemedelsindustri lobbyister. De försöker skapa “kulturell auktoritet” genom att sprida sina idéer genom “oberoende” grupper. En sådan grupp är “Sense about Science” en annan är Stephen Barretts grupp där ingår NCAHF(Se Bolen Report : http://www.bolenreport.com/feature_articles/bobbie%20ripped%20again.htm ) Barrett gruppen är gammal och mycket korrupt. De brukar hota opponenter med stämningar. men blir de rättegångar så brukar de förlora. Det finns mycket info på Bolen report. Även advokaten Carlos F Negerete har info om den gruppen. Joseph P lisa har också skrivit om S Barrett:
http://www.whale.to/a/lisa_b.html Så det är verkligen ingen brist på information.
Johan det stör mig inte att du är en troende. Men det stör mig att du kallar dig “skeptiker”, eftersom om du vore en sann
skeptiker så skulle du undersökt fakta, och inte bara starta att klistra etiketter på mig med utgångspunkt från din TRO.

Det gör att den korrekta beteckningen på dig är pseudo-skeptiker. Naturligtvis kan du ändra dit beteende, om du vill, men du vågar kanske inte granska din egen tros grundvalar.
Du kanske heller dricker öl tillsammans med andra likasinnade, än undersöker din egen tro . Det är vanligt bland vof-sektens
anhängare. Det är en tragisk grupp, för deras självbild stämmer så dåligt med verkligheten.
“skeptisk mot skeptiker” kanske också tror på en del jag inte tror på.Men eftersom han är en tolerant människa, som är öppen
för att vi inte vet allt om världens mysterium, och inte dömer oliktänkande på det fördomsfulla sätt du och övriga vof sympatisörer gör.

“Skeptisk mot skeptiker” och jag skulle säkert kunna ha ett civiliserat utbyte av idéer, utan att förfasa oss över olikheter i uppfattningar, och kanske skulle vi bägge vara klokare efter den diskussionen, som så ofta sker vänner emellan.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Helge
9 april 2012 kl 07:38

En klockren analys av läget och jag tackar för den. Ja, humanism är att respektera andra människors personliga upplevelser av verkligheten och erkänna dem rätten att uttrycka detta, och att kunna erkänna detta även fast man själv har en annan världsbild eller livsåskådning. För jag menar att det är genom att exkludera människor – som att säga att de är lögnare, bedragare och charlataner bara för att de uttrycker en annan världsåskådning än den man själv har – som man startar konflikter och osämja. Yttrandefrihet och trosfrihet gäller för alla, men antihumanisterna vill begränsa yttrandefriheten och trosfriheten genom att göra så att den endast gäller dem själva för i deras världsbild så är det bara de själva som kommer med sanning och resten är bluff och båg. Antihumanisterna anser sig ha rätten att bestämma över andra människor, över vad andra ska tycka, tänka och uppleva och om människor upplever världen på ett annat sätt än det som är godkänt enligt antihumanisternas agenda, ja då är den personen “lättlurad” eller “misshandlad”. Men den verkliga misshandeln och övergreppet mot människor, det sker när människor försöker bestämma över andras personliga upplevelser. Det är ju, återigen, den som har en personlig upplevelse som vet om denna upplevelse. Ingen annan. Antihumanisterna för en kampanj mot något de inte vet något om och inte kan veta något om. Antihumanister tycker gärna om att hänvisa till psykiatri, men psykiatrin har haft många antihumanister genom åren. Exempelvis så sa psykiatrin och den neurobiologiska forskningen att homosexualitet var en sjukdom, en hjärnskada och en psykisk störning. Därför tvångsvårdades homosexuella på svenska mentalsjukhus och man försökte bota de intagna mot sin homosexualitet genom diverse grymma metoder, som elchockbehandling. Vad vi kan se här, det är att forskare lätt bedömer icke-normativt beteende eller icke-normativa upplevelser som en sjukdom som ska behandlas. På 60-talet och en bit in på 70-talet var det homosexualitet. Idag är det andliga upplevelser som är utsett till en fara för samhället. Om vi är förnuftiga och tänker till här så förstår vi även varför. Att ha andliga upplevelser gör att man har sett igenom illusionen av världen och därmed även ser illusionen av läkemedelsbolagens falska propaganda, falskheten i vaccinationsprogrammet, falskheten i den räntebaserade ekonomin, falskheten i konsumtionssamhället. Antihumanisterna försöker upprepa som ett mantra att andlighet är samhällsfarligt, och visst är det det – det är farligt för antihumanisternas fascistoida diktatursamhälle. Humanism, det är att respektera människors rätt… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Helge
10 april 2012 kl 12:55

jag har ingen tro. Jag har avsaknad av all tro, sektarianism och “blind faith” i någon enstaka auktoritet eller organisation.

Och jag behöver inte sätta mig in i alla detaljer inom alla grenar av vetenskap för att acceptera att andra människor gemensamt har förklaringar till sånt som vi lekmän ej förstår.

jag behöver ej umgås med andra ateister eller antiteister eller anticlericalister för min världsbild. Jag umgås heller aldrig med andra i syfte att “stärka” eller “blåsa upp” min självbild eller världsbild. Eller ens att “lära mig mer” kring min “påstådda trosuppfattning”.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Helge
10 april 2012 kl 13:11

Helge, det kan ju vara för mycket begärt av en troende ateist som Johan att han ska släppa sin idé om att han inte tror. Som vi vet så är ju vetenskapen stor och bred som rymmer många olika åsikter, och eftersom inte ens vetenskapen säger sig ha patent på sanningen så handlar det i slutänden vilken evidens man själv vill tro på eller inte – och här är det en fråga om tro. Vetenskapen har ju levererat många olika saker genom årens lopp och den ändrar sig hela tiden så vetenskapen står ju inte får en fastlagd sanning, utan mer är något vi använder oss av för att orientera oss i världen.

Det blir dock rätt komiskt när troende som Johan säger att de saknar en tro, det innebär ju att de vet istället och står för universiella sanningar – för motsatsen till tro är att veta. Men när Johan hänvisar till olika vetenskapliga teorier, som inte står för en universiell sanning, så är det alltså TRO som han hänvisar till. En teori är nämligen något man TROR och inte något man vet. Vetenskapens teorier är därför tro. Att tro på vetenskapens teorier är en trosuppfattning.

Det vi uppfattar som vetande för oss själva, ja det är det vi upplever inom vår verklighet. Våra egna upplevelser är de som vi vet eftersom vi upplever dem.

Detta är min uppfattning i frågan. 🙂

En härlig dag önskas alla!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 22:58

Att påstå att Terry skulle påverka sina besökares fortplantningsförmåga och intellekt, då visar du bara att du inte har kännedom om vad som händer. Terry hjälper människor, han ägnar sig åt själavård och fyller därmed en viktig funktion i samhället.

Du sätter dig alltså till doms över andra människors frivilliga beslut för att söka upp Terry.
Du sätter dig även till doms över Terrys besökares förmågor att tänka själva och fatta sina egna beslut och avgöra själva vad som är sant för dem. Jag anser att alla människor kan avgöra vad som är sant för dem själva.

Därför har vi trosfrihet i Sverige, och jag konstaterar att ditt inlägg visar att du vill begränsa yttrandefriheten och trosfriheten i Sverige och därmed begränsa det demokratiska samhälle som Sverige är.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 07:13

du är bättre än mig på att lägga ord i andras munnar!

jag har aldrig skrivit att Terry påverkar fortplantningsförmågan. jag skrev att Heroin och Nikotin och Alkohol missbruk ger den effekten.

Jag sätter mig ej till doms över någon, jag föreslår för samhället att fler behöver ställa sig upp och säga till, så att vi får någon sorts kontrollfunktion, som hindrar att medium och andliga ej får sälja sin skit helt oemotsagda.

jag vill begränsa indoktrineringen, masspsykoserna, lurendrejeriet! ej den personliga privata rätten till en egen tro!

Du är korkad om du tror att människor blir nöjda över Terry Evans katastrofalt dåliga Cold Reading och Hot Reading. Han har INGEN förmåga som skiljer sig från mig eller andra vanliga djur. Han är bara lite bättre på att ljuga! och att leva med sin livslögn.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 07:21

På vilket sätt bedriver Terry själavård på denna stackars kvinna i programmet???
http://www.youtube.com/watch?v=3InByO6qKsA

Han förolämpar henne grovt, tröstar ej! Han försöker inbilla henne massor av flummerier och lögner. Jag är förvånad att kvinnan godkände att programmet fick sändas. Men det kanske var bra, så att fler fick se att Terry EJ har någon förmåga!

Vem av oss är mer människovän? Terry Evans eller undertecknad?

(i programmet påstår också Terry att det är han som kontaktar andarna, inte som du tror att det är tvärtom)

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 07:35

Rubriken på huvudartikeln här ovan är: Nyateisterna trampar ner medmänskligheten!

Den borde vara: alla medium, vidskepliga, kvacksalvare och teister trampar ner medmänskligheten! (pga de vill skapa ett samhälle med mer skrock och flumm och lögner, för deras metoder ej har några som helst belägg att vara sanna eller fungera)

men ta på er offerkoftan och gråt; för vi vill EJ tillåta er att sälja er Snake Oil och Barnum Statements!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:51

Hej världens bästa Johan!

Jag tackar dig för ännu ett välformulerat inlägg.
Jag håller dock inte med dig i sakfrågan.
Jag har redan besvarat dina argument flera gånger tidigare i tråden och jag hänvisar till mina tidigare inlägg.

Jag avslutar detta vänskapliga inlägg med att önska dig en fortsatt bra dag.
Med högaktningsfulla hälsningar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 12:48

Min vän Johan
Låt mig också lägga till att samhället skapas av de människor som befolkar det.
Människor *upplever* en andlig värld och verklighet, och människor har rätt att uppleva det som de upplever. Det är en demokratisk rättighet. Att kämpa emot eller försöka förhindra människor att uppleva det som de upplever, det ser jag personligen inte som en framkomlig väg – och dessutom vore det en väg som inte respekterar andra människors personliga upplevelser. Att döma ut andra människors personliga upplevelser bara för att det är något annat än man själv upplever eller erfar, det anser jag är fel metod. Jag står för att inkludera, inte exkludera.

Ljus och kärlek till dig genom dagen!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 16:18

Min vän

Jag ber att vänligt få påpeka att det finns vetenskapliga belägg, men du väljer att bortse från dem. Vi har exempelvis homeopati med över 200 forskningsresultat som belägger att homeopati fungerar, är säkert och utan biverkningar och minst dubbelt så bra jämfört med placebo. Det har jag visat länkar till tidigare.

Det finns seriösa studier av parapsykologiska fenomen..
http://lifestyle.inquirer.net/37787/hard-scientific-evidence-of-psychic-phenomena

Men som vi redan har förstått i den här diskussionen så är vetenskapen inte homogen, utan heterogen – alltså vetenskapen rymmer många olika “sanningar” samtidigt. Så vetenskap handlar om sannolikheter, inte sanningar och ej heller inte universiella fakta. Det är upp till varje människa själv att fatta beslut vad man ska tro på. Vetenskapen är subjektiv, vi påverkar alla undersökningar, ja även när vi låter maskiner utföra mätningar eftersom människan har konstruerat maskinerna. Så vi lever i en subjektiv, relativistisk värld där varje människa har sin egen verklighet och det fantastiska är att vi går in och ur olika verkligheter löpande genom dagen.

Medmänsklighet är att även se att var människa blir salig på sin egen sanning och har rätt att göra sin egna val utifrån det, för det gör människan lycklig. Att avgöra för andra människor vad som ska göra dem lyckliga, det menar jag är fundamentalism och ett översitteri som inte har med medmänsklighet att göra.

Alternativa terapeuter hjälper många människor, många av klienterna har felbehandlats iav den traditionella sjukvården. Därför är det bra att det finns alternativ. Ingen har någonsin dött av homeopati, eller fått biverkningar av homeopati, men tusentals människor varje år i Sverige blir sjuka av sjukhusrelaterade sjukdomar. Har stått artiklar om detta i SvD bland annat.

Det är bra med alternativ och människan bör ha rätten att välja. För varje människa vet bäst vad som är bäst för den, så det mest medmänskliga är helt enkelt att låta människor följa sin sanning. Det innebär respekt. Även om man inte delar den sanningen.

I kärlek och ljus!
från Din Vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
5 april 2012 kl 08:27

Käre Johan

Låt mig bara vänligt tillägga:
Jag VET att Terry är äkta och sann.
Och många med mig VET detta också.
Jag VET att andeverkligheten finns.
Jag VET att vår själ lever vidare efter kroppens fysiska död.
Jag VET att homeopati fungerar.
Jag VET att alternativa behandingsformer fungerar och hjälper mängder med människor.
Jag VET att alternativen gång på gång får städa upp efter skolmedicinen och den traditionella sjukvårdens misslyckande.

Jag VET allt detta för jag har fått evidens och bevis för det genom min egen upplevelse.
Äkta humanister respekterar min upplevelse och respekterar min vetskap.
De som inte respekterar att jag vet detta, det är de människorna som misshandlar.

Jag tackar för ordet och önskar dig en helt underbar dag!
Kärlek och ljus till alla människor och allt levande i alla dimensioner!
//från Din Vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 12:36

Hej min vän!

Jag tackar dig för att du tar upp just det, men jag har redan besvarat det tidigare i tråden – denna problematik som uppstår när utomstående försöker bedöma en kommunikation som inte är riktad till utomstående och varför utomståendes tolkningar av det som sker, som inte är riktat till dem, därför blir felaktiga. Som jag skrev i min tidigare argumentation om detta, så handlar det helt enkelt om att andarna väljer för Terry vad de ska uttrycka för motparten, de gör detta via bilder, symboler eller direkta ord men det kan även komma som känslor. Då detta är riktat till en specifik mottagare, så innebär detta att en utomstående betraktare inte med relevans kan bedöma den informationen och det som sker mellan mediet och mottagaren av informationen därför att den utomstående betraktaren inte har den information som mottagaren av informationen har.

Terry har många gånger sagt i olika sammanhang, senast i en intervju som finns på Aftonbladets blogg, att andarna finns med honom mer eller mindre hela tiden. Så det som Terry menar när han säger “kontakta andarna”, det är helt enkelt att lyssna på dem som redan finns där. Vi kan likna det vid att svara i en telefon. Andarna ringer ständigt på Terry och han trycker på knappen “on hold”. Det är givetvis jobbigt för dem att de vill prata med honom så ofta, det har han också uttryckt flera gånger, så han försöker hålla dem på “on hold” för att han ska kunna fungera i vardagslivet. När det är dags att prata med andarna, så släpper han igenom dem. Typ att han släpper upp knappen “on hold” och lyfter på luren.

Nu menar jag inte denna bild bokstavligt, utan det är en metafor för att ge en idé om hur det fungerar.

Jag avslutar detta med ljus och kärlek till din dag.
Med högaktningsfulla hälsningar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 13:07

Hej min vän

I en definition av att vara människovän skulle jag vilja ha in förmågan att respektera andra människors personliga upplevelser och rätten att uttrycka den för de som vill lyssna på dessa personliga upplevelser. Eftersom människor upplever vardagliga ting som andar, änglar, Gud, energier i naturen, auror, osv så säger jag helt enkelt – låt dem göra det när det gör dem lyckliga. Detta tillhör den mänskliga historien, att människor har dessa upplevelser. Att vara människovän är därför, i min mening, att respektera människor till att vara som de är. Att säga till andra människor att de ljuger när de berättar om sin personliga upplevelse, det är inte att vara människovän. Människor har rätt att uttrycka sina personliga upplevelser av andar, änglar, andra dimensioner, naturväsen, auror etc… ifred utan att bli kritiserade för sina personliga upplevelser. Att kritisera människor för att de har en viss världsbild eller livsåskådning eller personliga upplevelser, det är att vara ovän med människor och mänskligheten. Vi bör även komma ihåg att människor med dessa upplevelser gärna söker sig till varandra, lika söker lika, det är en mänsklig egenhet. De som söker upp Terry har redan en tro, en upplevelse, vet redan något om den världen, det finns redan ett intresse – annars skulle man ju inte söka upp honom. Även den människan som söker upp Terry förtjänar respekt för sitt val. Den människan ska respekteras för sitt val, det är ju ändå frivilligt och inget tvång att lyssna på Terry. Det finns många som gillar honom och det han gör och dessa människor har rätt att tycka så och de har rätt att gå till honom om de vill, för att de vill det. Att vara människovän handlar alltså för mig även om att respektera andra människors val, rätten till sitt egna val, rätten till att ha friheten att göra val.

Ljus och kärlek till din dag.
Med ljusa hälsningar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
5 april 2012 kl 08:19

Hej snyggingen Johan!

Låt mig vänligt och respektfullt påpeka detta:
Kvinnan du refererar till har själv skrivit i forum att hon är nöjd med Terry. Det har jag läst själv. Uppenbarligen skiljer sig din åsikt om hennes upplevelse från hennes åsikt om hennes egen upplevelse. Det är lätt att förstå hur det kan komma sig – för den som har en upplevelse är ju den som vet om sin egen upplevelse, ingen utomstående.

När vi betraktar en kommunikation mellan två, som inte har med oss som utomstående att göra, så kan inte vi avgöra vad som verkligen händer och sker. Därför är det felaktigt av oss att ens försöka göra det, för om vi gör det så sätter vi oss till doms över andra människor.

Min bestämda åsikt är att enskilda Youtube-klipp säger verkligen inte så mycket. Enligt mig är det lika felaktigt att ta Youtube som referens som att ta Wikipedia som referens.

Terry är fullbokad, ha fyller ett behov hos tusentals människor som upplever att det är bra att han finns. Om du erkände människors rätt att själva ha tolkningsföreträdet om sin egen upplevelse, om du erkände människors rätt till sina egna upplevelser och att det är Terrys publik som bestämmer vad som stämmer när det gäller Terry, och om du respekterar människors önskan och frivilliga val att ge Terry ersättning för sina föreläsningar med andligt tema, då skulle du vara en humanist.

Jag önskar dig en härlig och solig fortsättning på dagen!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
10 april 2012 kl 13:03

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha…. ha

miljontals barn VET också att tomten existerar, tills de förstår att han EJ finns. Att exakt den kvinnan som var i T.Evans Tsunamikatastrof var exakt samma kvinna som skrivit på ett forum på nätet finns det också en TRO på ser jag.

ännu en konspirationsteori om att youtubeklipp ej kan användas som referens, oavsett vad det är för innehåll i filmerna!!! wow.

Om vi betraktar en relation mellan två personer, där den ena gör i ordning en kanyl med gift och förbereder sig för att injicera den ena av personerna… Skulle du hävdå åsiktsfrihet, mänskliga rättigheter eller …
Försöka stoppa mordförsöket?

om det bara är en person, som förbereder självmord, skulle du stoppa försöket?

Vilket är humanistiskt “riktigt” att göra?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
10 april 2012 kl 13:24

Hej käre Johan! Vad trevligt av dig att du är glad, det glädjer mig. Jag konstaterar att du återigen redovisar din trosuppfattning, självfallet respekterar jag din trosuppfattning, din rätt att TRO på det du väljer att tro på. Men din trosuppfattning har inget med min verklighet att göra. Du redovisar din trosuppfattning att det är en konspirationsteori att hävda att det är fel av utomstående att tolka vad som händer i kommunikationen mellan två personer när kommunikationen inte är riktad mot den utomstående. Som jag ser det så är det en fråga om respekt, att respektera att det är den som är mottagare av information, som är med om kommunikationen, som vet och upplever vad som händer där. Detta därför att det är logiskt att den som är mottagare av kommunikationen sitter med kunskap om det ämne som just diskuteras i kommunikationen. Exempelvls, Terry säger något som handlar om något i en mottagares liv. Då menar jag att det är logiskt att den som kommunikationen berör – alltså mottagaren i detta fall – har de erforderliga kunskaper som behövs (för det handlar ju om mottagarens liv i detta fall) för att avgöra värdet av kommunikationen. En utomstående har inte det. Och kvinnan var nöjd med kommunikationen, just för att hon sitter inne med information som du inte vet om eftersom det handlade inte om dig. Ingenstans här sker ett övergrepp, misshandel eller mord. Din fråga är inte relevant till diskussionen. Om du hade sett hela programmet, istället för bara ett litet klipp på nätet, så hade du sett att hon även tackar Terry och säger att hon är mycket nöjd med kommunikation. Denna interjvu av kvinnan kanske du borde kolla in… Nu förstår jag att det passar inte in i din trosuppfattning att kvinnan var nöjd, för det gör ju att hela din argumentation faller. Men min poäng är den – att du försöker ha åsikter om andras liv och upplevelser och uppfattningar när det är andra människor som faktiskt bestämmer över sitt eget liv. Jag anser att det är respektlöst av dig att sakna respekt för andra människors upplevelse av verkligheten. Även om det inte är en sanning i din verklighet, så är det en sanning i Terrys verklighet, i min verklighet och den nämnda kvinnans verklighet, att livet fortsätter efter döden och att man kan kommunicera med detta. Det är du som står för misshandeln och övergreppen när… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 07:45

Jag är medveten om att det finns trollkonstnärer som använder sig av dessa tekniker, men bara för att dessa tekniker finns så innebär det inte att Terry Evans använder sig av dem. Det är som att säga att om Uri Geller påverkar en konmpass, och en illusionist visar att man kan påverka en kompass med magneter gömda i händerna, så innebär det automatiskt att Uri Geller påverkar kompassen med gömda magneter i händerna. Det är så ni skeptiker resonerar, att om man kan skapa en illusion av något så är det illusionen som är sann och då måste andra göra på samma sätt som illusionisten gör. Men att en illusionist använder tricks för att åstadkomma något är ingen evidens överhuvudtaget på något annat än att illusionisten använder tricks. Det säger NOLL om någon annan än om illusionisten själv.

Så det du påstår om Terry är bara dina egna illusioner.

Som jag redan har skrivit många gånger så kan en utomstående inte göra någon bedömning av vad som sker mellan ett medium den som är mottagaren av mediets kommunikation. Detta därför att det är andarna som väljer sin kommunikation och väljer det som de kan nå mottagaren med. Observera nu, andarna väljer inte sitt sätt att kommunicera för att säga något till utomstående åhörare, de utomstående åhörarna saknar överhuvudtaget relevans för andarna. Det är inte till de utomstående åhörarna som andarna kommunicerar med, så de bryr sig överhuvudtaget inte vad utomstående åhörare tror eller inte. Det handlar om den kommunikation som finns mellan anden och mottagaren, det är den som är viktig.

Andekontakt handlar inte om vad som är trovärdigt eller inte för en utomstående. Den som upplever andekontakten upplever det, inte för att verka trovärdig eller inte trovärdig för någon annan, utan det är helt enkelt en UPPLEVELSE och ingen intellektuell konstruktion.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 07:57

“Han har INGEN förmåga som skiljer sig från mig eller andra vanliga djur.”

Det stämmer och Terry Evans är helt öppen med detta att han inte har någon speciell förmåga. Det är bara hans kritiker som påstår att Terry har någon speciell förmåga, det är inte vad Terry säger. Det som Terry säger, det är andarna pratar med honom och att han inte kan kontrollera det. Om han kunde kontrollera det, ja då skulle han ha en speciell förmåga, men han kan inte det. Det är andarna som bestämmer om de vill prata med Terry eller inte, inte Terry. Du kritiserar alltså Terry för att andarna pratar med honom, fast det inte är hans fel. Det vore mer hederligt om du kritiserade andarna istället eftersom det är de som har valt att prata med Terry, Terry har inget att säga till om i detta fall.

Detta med att andar pratar med människor, ja det har de gjort i hundratusentals år ända sedan människan uppstod. Det är inget speciellt eller särkilt med Terry där. Andar pratar med väldigt många människor. Och givetvis har andarna rätt att göra det om de vill detta.

När det gäller huruvida de även pratar med andra djur eller inte, så påstår jag att det är inget som du kan veta något om.

“Han är bara lite bättre på att ljuga! och att leva med sin livslögn.”

Åh, men där har du missförstått det hela. Terry lever med sin livssanning. Eftersom du påstår att han ljuger om sina personliga upplevelser, så är det du som har bevisbördan att visa att han ljuger – och hittills finns det ingen som har kunnat visa det.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 08:27

jag citerar dig: “Terry Evans är helt öppen med detta att han inte har någon speciell förmåga.”

jag kan citera Terry Evans, direkt från flera intervjuer med honom i TV, och på youtube, där han säger att han kan tala med andar, och att andar talar med honom. Det är ganska kraftiga påståenden om speciell förmåga, som jag och många andra ej har!

Det intressanta är att du tolkat Terry Evans på ett annat sätt än han själv har påstått! Precis så reagerar också besökarna på sittningarna och storseanserna också, man väljer att minnas det som låter relevant och som låter sant (vad passar in i min stängda close-minded värld?), och så glömmer man bort allt som är frågor från mediumet (i sin jakt på ledtrådar och bekräftelse på att han kan fortsätta fiska åt det hållet)

Allt detta med att andar pratar med levande människor är nonsens. Alla döda människor är döda! Det finns inga andar! (förr inbillade man sig saker, som tröst, som försök till förklaring till små barn, sagor, skrönor, som du tror på idag!!!)

Jag har ej bevisbördan, den ligger på den som hävdar en egenskap! jag påstår att han ljuger, Jag VET att medium ljuger! Det finns ingen som kan visa att medium kan någonting annat än att ljuga! har du ej kollat in den korta filmen jag länkade till? QualiaSoup förklarar där med tydliga illustrationer att bevisbördan ligger alltid hos den som påstår X, ej hos alla de som VET att X är en lögn.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 08:41

“jag kan citera Terry Evans, direkt från flera intervjuer med honom i TV, och på youtube, där han säger att han kan tala med andar, och att andar talar med honom.” Det stämmer att andarna pratar med Terry, och att Terry svarar dem när de pratar med honom. Jag skrev även i mitt inlägg att andarna pratar med Terry. “Det är ganska kraftiga påståenden om speciell förmåga, som jag och många andra ej har!” Nej, det är ingen speciell förmåga att andarna pratar med Terry. Terry har aldrig påstått att det är en speciell förmåga, det är Terrys kritiker som påstår att detta är en “speciell förmåga” inte Terry. “Det intressanta är att du tolkat Terry Evans på ett annat sätt än han själv har påstått!” Det intressanta är att det är du som gör det. Återigen, Terry har aldrig sagt att han har “en speciell förmåga”. Det han säger, det är att andarna pratar med honom och att han inte kan styra detta. Andarna började prata med honom när han var fyra år gammal, de valde ut honom och han kan inte styra över detta. “Allt detta med att andar pratar med levande människor är nonsens.” Det är din trosuppfattning och självfallet tillåter jag dig att ha den, men det är dags att du tillåter att andra människor har upplevelser av något annat. “Alla döda människor är döda!” Det förnekar varken jag eller Terry. “Det finns inga andar!” Det är din personliga sanning som gäller i din verklighet och jag respekterar dig för detta. Däremot finns det människor som har en annan verklighet. “Jag har ej bevisbördan, den ligger på den som hävdar en egenskap!” Du hävdar att det är en egenskap att andar pratar med en, jag hävdar att det inte är en egenskap utan en händelse. Andarna valde att prata med Terry, det har han sagt själv många gånger. Om du har kritik mot detta, så ge den till andarna som har valt att prata med Terry. Det är inte Terrys fel att andarna pratar med honom, och det är heller ingen egenskap hos Terry att andar pratar med honom. Andar pratar med många människor, de har gjort det i tusentals år. Det är ingen egenskap, det är något som händer. Och när andarna väljer att prata med en, så kan man prata tillbaks med dem. Återigen, det är ingen egenskap utan en händelse. Det är inte… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 08:54

Jag hävdar att bevisbördan för X (eller påståendet att X finns) ligger hos den som påstår det!
Oavsett om det är en händelse, eller egenskap eller erfarenhet eller kunskap eller en GUD, eller något annat…

om din sanning och världsbild är att lita blint till en annan persons utsaga utan någon som helst bevis, då gör det bara dig till en korkad person.

Men det gör ju också att ingenting annat som du tror är sant, kan någon av oss andra lita på, för att du har så dåligt omdöme!

alltså kan vi vara säkra på att inget av vad du skrivit på internet kan vara sant!
och inget av vad du kommer skriva i framtiden kommer vara sant, tills du kommer till insikt om vilka personer som talar sanning eller ljuger!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 09:04

“Jag hävdar att bevisbördan för X (eller påståendet att X finns) ligger hos den som påstår det!”

Och därför ligger bevisbördan hos dig att bevisa att Terry ljuger eftersom det är du som påstår att Terry ljuger.

“om din sanning och världsbild är att lita blint till en annan persons utsaga utan någon som helst bevis, då gör det bara dig till en korkad person.”

Tack vännen Johan, jag är tacksam över att du anser att det gör mig till en korkad person. Det var vänligt av dig. Du är välkommen att kalla mig för korkad hur många gånger som helst.

Det jag gör, det är att jag respekterar människors personliga upplevelser och att det är de som har tolkningsföreträde för sin egen upplevelse.

“Men det gör ju också att ingenting annat som du tror är sant, kan någon av oss andra lita på, för att du har så dåligt omdöme!”

Jag är tacksam över att du berättar det för mig, du är en riktig kompis!
Ja, jag har “dåligt omdöme” i din värld och verklighet.
Tack för att du delar din personliga uppfattning om mig med mig.

“alltså kan vi vara säkra på att inget av vad du skrivit på internet kan vara sant!”
och inget av vad du kommer skriva i framtiden kommer vara sant, tills du kommer till insikt om vilka personer som talar sanning eller ljuger!”

Åh min vän, här har du missförstått. Jag har redan en insikt om vilka som talar sanning och vilka som ljuger. Och jag VET att Terry talar sanning.

Men du är självfallet välkommen att ha en annan åsikt, för jag respekterar din åsikt. Det anser jag att vi ska göra i ett demokratiskt land.
Jag älskar dig för det!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 09:10

Min vän Johan, det jag gör, det är att jag ger människor rätten att ha sin egen personliga upplevelse och jag gör detta därför att jag respekterar andra människors rätt att uppleva det som de upplever, deras rätt att det som händer dem händer dem. I detta ligger även att jag respekterar deras rätt att uttrycka detta, deras rätt att uttrycka detta för den som önskar lyssna.

Jag respekterar därför Terrys upplevelse av att andarna pratar med honom och jag respekterar hans rätt att uttrycka detta för andra. För det är den verkligheten han lever i, det är den som han har. Det är hans upplevelse. Jag sätter mig inte till doms över hans personliga upplevelse.

Jag respekterar även din upplevelse av mig som korkad och att jag har dåligt omdöme, jag sätter mig inte till doms över din personliga upplevelse av mig.

Jag önskar dig en härlig dag min vän och jag hoppas att solen lyser på dig som den lyser på mig!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 11:06

Det du gör är att sätta dig till doms över alla de som är kritiska, skeptiska över saker som du tror på. För att du tycker att T.Evans behöver skyddas, eller för att du tycker att du är finare än alla andra.

Och för att du är rädd att bli avslöjad som opålitlig och lurad av T.Evans, om han någon gång skulle berätta att han bara bluffat hela livet. (då skulle väl hela ditt liv och världsbild rämna?)

Confirmation Bias (jag länkade till det i ett nytt inlägg, men det väntar på moderators godkännande)

Jag är absolut inte rädd att bli avslöjad som att ha varit lurad, om T.Evans någon gång skulle bevisa för mig att han har haft rätt hela livet. Om han, eller något annat medium skulle lyckas med det, då har ju jag lärt mig något nytt!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:20

Hej världens finaste Johan!

“Det du gör är att sätta dig till doms över alla de som är kritiska, skeptiska över saker som du tror på. För att du tycker att T.Evans behöver skyddas, eller för att du tycker att du är finare än alla andra.”

Vännen, jag tycker inte att Terry behöver skyddas och jag tycker inte att jag är finare än alla andra. Jag är lika fin som du är och du är världens bäste Johan!

“Och för att du är rädd att bli avslöjad som opålitlig och lurad av T.Evans, om han någon gång skulle berätta att han bara bluffat hela livet. (då skulle väl hela ditt liv och världsbild rämna?)”

Åh, jag respekterar dig för att du tror det men min sanning är att jag inte har några rädslor. Min världsbild och mitt liv är inte beroende av Terry.

“Jag är absolut inte rädd att bli avslöjad som att ha varit lurad, om T.Evans någon gång skulle bevisa för mig att han har haft rätt hela livet.”

Kära Johan, det har jag inte påstått att du är heller! Det är bra att du inte heller är rädd.
Då är vi två om det!

Kram till dig idag, eftersom du är en så fin människa så önskar jag dig extra mycket kärlek och ljus idag!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 08:46

Ditt och andra kritikers missförstånd, det är att det är en egenskap att andarna börjar prata med en människa. Men det stämmer inte. Du ljuger om Terry när du kallar det för “speciell egenskap”. Terry har aldrig uttryckt det så, för det är ingen egenskap. Det är en händelse! Det händer att andarna pratar med honom, det är inget Terry gör för detta. Det är något som andarna gör, inte Terry. Han påverkar inte detta på något sätt, därför finns det inget i Terry som gör så att detta händer och därmed är det inte en egenskap hos Terry.

Andarna lever i en annan dimension och har själva valt att kontakta Terry och de pratar med honom när de själva vill.

Så du ljuger när du kallar detta för en egenskap hos Terry, för det är inte en egenskap!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 08:50

Men bästa vännen Johan, älskade vän – det är uppenbart att det har skett ett missförstånd här och jag beklagar detta.

Det är orimligt att kalla det för “egenskap” bara för att något händer en människa.
Om det händer mig att regnet börja falla och jag blir blöt, då är det faktiskt inte en egenskap hos mig. Regnet faller och jag blir blöt, det är en händelse som händer mig.

På samma sätt är det ingen egenskap att andar pratar med människor, det är en händelse.

Så du ser min vän, det är bara ett missförstånd och nu har vi rett ut det i vår vänskapliga diskussion och jag tackar dig för att jag fick möjligheten att reda ut detta missförstånd.

Jag önskar dig en fantastisk dag!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 09:13

varje gång jag tar ett exempel som egenskap, då skulle jag egentligen också ha skrivit ut en lång kommentar, att jag lika väl kunnat inkludera “händelse” “upplevelse” eller “föremål”

att du enbart försöker bryta ner mina argument pga att jag bara skrev egenskap, blir det en barnslig nivå.

När du står i regnet blir dina kläder och ditt hår och hud blöta! Ja, det är en händelse! Men att kläder, hår och hud är blöta är en egenskap! att du kan känna din blöta hud, är en egenskap! VI kan vrida och vända på enskilda ord in absurdum, det förändrar ej sakfrågan eller argumenten.

du kan påstå att du står ute i regnet, för att du känner att du blir blöt. Men jag har ej någon som helst fakta om vädret där du bor, jag vet ej att du är utomhus eller inomhus. Så jag har ej tillräcklig fakta att bedöma det. Alltså antar jag att du ljuger, tills jag vet mer, eller kan se bevis för att du är ute i regnet.

min dag kommer bli exakt så som den kommer att bli, oavsett dina fåniga föraktfullt laddade ömhetsbetygelser och välönskan!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 09:26

Ett föremål, det är ett fysiskt objekt i den fysiska världen som varken är ett träd, en människa eller något annat djur.

“att du enbart försöker bryta ner mina argument pga att jag bara skrev egenskap, blir det en barnslig nivå.”

Jag är tacksam för att du skriver till mig att du tycker det är en barnslig nivå och jag respekterar självfallet att du tycker så.

“du kan påstå att du står ute i regnet, för att du känner att du blir blöt. Men jag har ej någon som helst fakta om vädret där du bor, jag vet ej att du är utomhus eller inomhus. Så jag har ej tillräcklig fakta att bedöma det. Alltså antar jag att du ljuger, tills jag vet mer, eller kan se bevis för att du är ute i regnet.”

Ok, så du menar att du utgår alltid från att människor ljuger när de berättar något för dig? Då vet vi det och jag tackar för att du har delget mig denna information om dig själv. Det är bra med tydlighet!

“min dag kommer bli exakt så som den kommer att bli, oavsett dina fåniga föraktfullt laddade ömhetsbetygelser och välönskan!”

Det finns de som tycker det är fånigt att önska andra människor välgång, det finns de som inte tycker det är fånigt. Det finns de som kan ta emot kärlek, det finns de som inte kan ta emot det. Det finns de som kan möta en utsträckt hand, och det finns de som vänder sig om och går.

Oavsett det så är du min vän och jag önskar dig en härlig dag och att allt gott kommer till dig.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 10:39

jag utgår alltid ifrån att alla människor kan ljuga. Förutom de som bevisat att de är pålitliga och talar sanning.

confirmation bias lider du av, om du utgår ifrån att alla människor talar sanning!

Vem av oss två är skeptisk / kritisk ? och vem är helt okritisk /oskeptisk /lättlurad ?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 10:50

“jag utgår alltid ifrån att alla människor kan ljuga. Förutom de som bevisat att de är pålitliga och talar sanning.”

Det är ditt val och jag respekterar dig för det min vän.
Jag gör ett annat val. Humanism är att respektera människors vall.

“confirmation bias lider du av, om du utgår ifrån att alla människor talar sanning!”

Lider? Jag upplever inte att jag lider, jag upplever mig som lycklig. Det är min sanning.

När jag möter andra människor så känner jag in i mitt hjärta vad som är sant.
Och jag ger andra människors rätten att ha tolkningsföreträde om sin egen personliga upplevelse, jag ger andra människor rätten att veta för sin egen del om sin egen upplevelse vad som är sant i den och inte.

“Vem av oss två är skeptisk / kritisk ? och vem är helt okritisk /oskeptisk /lättlurad ?”

Jag tackar dig för denna fråga. Jag ser att vi båda är både kritiska och okritiska, det beror på vad det handlar om. Jag är exempelvis djupt skeptiskt och kritisk till Läkemedelsindustrin och Wikipedia, och jag menar att du köper Wikipedia rakt av. Där ser jag dig som lättlurad.

Men oavsett detta så är det inte en fråga om “rätt” eller “fel” att vara kritisk eller okritisk, det är så människor är och människor har rätt att vara som de är. Du har rätt att vara som du är, för du är du, och jag har rätt att vara som jag är. för jag är jag.

I detta önskar jag dig kärlek och ljus och en fortsatt trevlig dag!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 09:34

En händelse är något som vi råkar ut för, som att regnet faller eller att chefen avskedar oss från jobbet eller att vi får en kram av vår bästa vän.

Om du gör egenskap synonymt med händelse, så blir det svårt att förstå varandra. Jag menar, att regnet faller där jag står eller att solen lyser där jag står är inte en egenskap eller “speciell förmåga” hos mig.

Egenskap, händelse eller föremål – är alla tre så olika saker.

Jag är för tydlighet i en diskussion, för det gör det lättare att förstå varandra.
Det blir otydlighet i kommunikationen om vi har olika språk.

Det är en viktig distinktion mellan att upplevelser händer en person, och att en person har särskilda egenskaper. För upplevelser kommer utifrån till en person, och därför är det en händelse. Genom att markera det som en händelse så markerar vi även att denna händelse inte är en personlig kvalitet eller egenskap hos en person.

jag ansåg detta var viktigt, men du är givetvis fri att ha en annan åsikt om det. Det är så i en demokrati.

Må väl och ha det bra min vän!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 09:50

En till viktig skillnad, min vän, det är att personliga egenskaper kan vi ändra på medan händelser är något vi råkar ut för och följaktligen har mindre styrning och kontroll över. En händelse blir därför ingens “fel”. Om regnet faller på mig, så är det därför inte mitt “fel” att det händer och då blir det fel att anklaga mig för att regnet föll på mig.

Jag lägger till denna information i välmening och vänskap.
Önskar dig ljus och kärlek i ditt liv!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 10:42

men vi kan anklaga dig för att försöka ljuga om att regnet föll på dig (din upplevelse eller händelse eller egenskap eller incident eller uppenbarelse), om vi vet att du var inomhus, eller att vi vet att det ej regnade när du var utomhus.

om du dessutom försöker tjäna pengar på din lögn om att regnet föll på endast dig, och ej oss andra som stod bredvid, då MÅSTE vi alla anklaga dig som kommer med lögnen!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:03

Kära Johan, jag tackar dig varmt för ditt inlägg. Du har så rätt i din verklighet, och det är fint att du öppnar dig för oss så att vi får ta del av den personliga verklighet som du lever i. Det skänker mig en djup tillfredsställelse att läsa dina inlägg, jag blir så glad. Vi kommunicerar! Är inte det härligt även för dig, så säg?! En underbar dag, en underbar konversation. Vad mer härligt kan hända nu? När det gäller detta med “måste”, så sa en vis person en gång “You don’t have to do anything, but certain choices has certain consequences”. Utifrån denna avspekt så är min livsvisdom den att det finns inga måsten, bara valmöjligheter. När det gäller att tjäna pengar på lögner, så förstår jag inte vad det har i den här diskussionen att göra. Människor som har en personlig upplevelse, exempelvis av andar, berättar om den för andra och det är sanning för dem. Det är vad som händer dem i deras verklighet, det är vad som är sant i deras verklighet. De vet om sin egen verklighet, eftersom det är de som har denna upplevelse. Du vet inget om andra människors personliga upplevelser av andar, eftersom det är inte du som har den upplevelsen som dessa människor har. Den som har en personlig upplevelse, det är den personen som har tolkningsföreträde om den. Och om denna person berättar sin sanning för andra människor, utifrån att det är just en personlig sanning, så ser jag inget fel i det. Vi rätt i Sverige att hålla föredrag om vad vi vill, att hålla föredrag om personliga upplevelser av andevärlden är alltså något som är tillåtet och som också ska vara tillåtet, det har jag redan argumenterat för och jag hänvisar till min argumentation om detta som jag redan har skrivit där jag har förklarat varför det ska vara tillåtet därför att det är en demokratisk rättighet. Och självfallet har föredragshållare rätt att få betalt för sin föreläsning. Att påstå att vissa teman inte är okej att berätta om, det ser jag som odemokratiskt. Om vi begränsar denna rätt att människor berättar om sin personliga sanning för andra, då kan vi givetvis även begränsa rätten för dig att uttrycka din sanning. Och visst kan jag säga att du ljuger, jag kan säga att jag VET att du ljuger och jag kan anklaga dig för lögn om din egen… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:16

Hej världens bästa Johan!

Intressant i detta sammanhang, det är ju att andlig kommunikation kan uppstå närsomhelst och hursomhelst. Den är alltså gränslös. Och andarna väljer vilka de vill prata med. Ett medium kan inte påverka detta. Det är något som händer, eller inte händer. Andarna talar genom en persons sinnen.

Du vet inte hur denna upplevelse är, om andarna inte har talat till dig genom dina sinnen. Därför har den personen som har en upplevelse, tolkningsföreträde av den.

Människor har upplevelser av att andar talar med dem, därför att det är det som händer dem. Människor har upplevelser av en andeverklighet därför att den andeverkligheten finns att uppleva. Människor har upplevelsen av sin själ för att själen finns att uppleva, och människor har upplevelsen av en värld bortom det fysiska därför att den världen finns att uppleva, och människor minns sina tidigare liv därför att det finns tidigare liv att finnas. Det är dessa människors verklighet och de vet om denna verklighet därför att det är de som har den, och de har rätt att uttrycka den för de som önskar att lyssna.

Människor har rätt att göra sin egen bedömning av vad som är sant eller lögn, för människor har friheten att tänka, känna och uppleva – och människor har rätt att delge andra sina upplevelser, berätta om sina upplevelser för den som önskar lyssna – i stora eller små sammanhang. Det finns människor som berättar om olika teman och upplevelser för pengar, en demokrati som försöker bestämma vad som man får berätta om och vad man inte får berätta om – det är ingen demokrati. Det blir en begränsning av yttrandefriheten och trosfriheten och det leder till ett samhälle som går bakåt istället för framåt, det leder bara till konflikt, diskriminering och destruktion och vi har redan sett hur det gick i Tyskland på 30- och 40-talet.

Därför är jag för öppenhet, demokrati och människors rätt till sina egna upplevelser och att uttrycka dem. Det är inkludera vi ska göra, det är en stats uppgift, inte exkludera. Nazisterna exkluderar människor, jag är demokrat och jag inkluderar.

Nu är jag medveten om att du har en annan åsikt, och självfallet får du ha den för du är världens bästa Johan och jag älskar dig för det.

Kram från mig.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 20:18

Käre vän

Åh du kan självfallet anklaga mig för lögn och säkert massa andra saker också, men eftersom jag vet min sanning, jag vet min upplevelse så är jag trygg i mig själv för jag ju vad som är sant för mig, jag vet min verklighet, jag har min sanning och jag vet att jag uttrycker det som är sant för dig för jag har tolkningsföreträdet för min upplevelse. Du behöver inte tro på mig om du inte vill, men om du skulle diskriminera min rätt att uttrycka min personliga upplevelse och det som är sant för mig då skulle jag försvara min rätt att få uppleva det jag gör och uttrycka min upplevelse och det som är sant för mig för andra, för de som frivilligt vore intresserade av att lyssna på mig. För det är det som vi med personliga upplevelser av andlighet gör, vi berättar om våra personliga upplevelser till de som självmant vill lyssna. Vi tvingar inte oss på någon. Jag menar, vi är ju inte som Percy Nilegård haha.

Jag önskar dig en skön kväll och även en god natt sen med inspirerande drömmar. Vad mer härligt kan hända nu?
// från Din Vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 08:08

“Jag sätter mig ej till doms över någon”

Inte?

“Han är bara lite bättre på att ljuga! och att leva med sin livslögn.”

I ett och samma inlägg lyckas du alltså skriva två oförenliga påståenden och därmed säga emot dig själv.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 08:18

“Du är korkad ”

Tack min vän, taget från dig ser jag det som en komplimang.
Dina ömhetsbetygelser är rörande och det värmer mitt hjärta.
Nu kan jag gå ut i denna dag och känna den vänskap och kärlek som lever mellan oss.
Helt underbart!

Tack än en gång vännen Johan, min bästis.
Det är så fint för mig att vi kan hålla den här vänskapliga diskussionen som vi har, tycker inte du det också? Visst blir även du varm i ditt hjärta nu?

Jag önskar bästa vännen Johan en fantastisk dag!
Jag älskar dig!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
5 april 2012 kl 08:11

Kära vännen Johan
Jag hoppas att du har en lika strålande dag idag som jag har.

Låt mig vänligt besvara ditt inlägg.
Jag anser att det är människorna själva som är de som avgör om de har blivit “misshandlade” eller inte. Det jag ser en tendens till hos skeptiker, det är att avgöra för andra människor vad de ska känna eller tycka och därmed fråntar skeptikerna andra människors rätt att känna och tycka.
Tillåt mig vänligt ge en liknelse om detta – det är som när någon säger till en person “Du blev misshandlad av din far i barndomen” och denna person då säger “Nej, det blev jag inte” och så blir svaret då “Jo, för jag vet det”. Om människor inte upplever denna “misshandel” som ni skeptiker påstår finns, så händer den ju inte. Människor avgör själva om sin egen livsupplevelse.

Medmänsklighet och humanism, det är att ge människor rätten till sin egen upplevelse.
Anti-humanism och er form av skepticism, det är att frånta människor rätten till sin egen upplevelse.

Med detta vänliga inlägg från mig så önskar jag dig en underbar dag!
Kärlek och ljus till dig och alla människor genom dagen!
//från er Vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
6 april 2012 kl 10:05

Hej vännen Johan

Eftersom du anklagar medier etc för lurendrejeri, så är det du som ska bevisa att det är just lurendrejeri och hitills har ingen skeptiker lyckats med det. Ni har bevisbördan därför att ni anklagar människor. Det är så det svenska rättssystemet fungerar, att det är den som anklagar som är den som åtalar och då är den som ska komma med bevis för sitt åtal.

Om jag säger att min verklighet är att andarna pratar med mig, så behöver jag inte bevisa det eftersom mitt uttalande gäller just min verklighet. Jag behöver inte bevisa min verklighet för dig. Om du anklagar mig för att ljuga om min egen verklighet, så är det du som ska bevisa att jag ljuger om min personliga verklighet.

Jag önskar dig en fantastisk dag!
Ljus och kärlek till dig!
//från Din Vän i etern…

Johan
Johan
Gäst
29 mars 2012 kl 17:18

Citat fr Skeptisk mot skeptiker: “förindustriella samhället där människorna vårdade naturen, lyssnade in naturen, lyssnade in vädret och anpassade sig, följde med årstidernas växlingar,”

Det var inte så mycket emotionellt med det, folk var ju tvungna att försöka utnyttja naturen så mycket som möjligt för att överleva, därav framväxandet av jordbruksteknikerna. Väldigt logiskt och enl evolutionsteorin “Survival of the fittest” så blev de grupper som anammade jordbruken och muta in fasta boplatser, blev bättre anpassade, klarade sig lite lättare och de andra grupper som försökte fortsätta leva nomadiskt inte direkt klarade sig så bra här i europa. Absolut ej så romantiskt som du verkar tolka det.

du fortsätter “med den otyglade skövling av naturen och miljöförstöring som kom med industrialismens genomförande.”
Det var inte så mycket logiskt med det, för det hängde väl mest på egoism och girighet, att många insåg de kunde utnyttja och skövla naturen i vinstsyfte, för att försöka skapa tillväxt i detta pyramidspel som ej är hållbart, pga att vi bara har ett jordklot.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
30 mars 2012 kl 11:48

Johan, jag rekommenderar dig den akademiska studien “Den kultiverade människan” av Frykman och Löfgren, som går igenom bland annat det som jag tar upp, nämligen det förindustriella samhället. Man lyssnade på naturen och man följde sina känslor. Man lärde sig att läsa av naturen och man plockade det som behövdes för att tillverka exempelvis korgar. Människan hade en organisk natursyn och respekterade naturens andar i hela sitt arbete, man var nära naturen.

Den mekanistiska världsbilden som infördes tydligt genom industrialismen, förde även med sig girighet och konsumtionssamhället. Ta detta med utlåning och bankerna, det var i mitten av 1800-talet som utlåningen övertogs av bankerna och därmed infördes den räntebaserade ekonomin. Innan dess var det köpmännen som stod för utlåning av krediter. Men när man gick till ett pengafokuserat samhälle som hörde samman med industrialismens utveckling och som utgick från den mekanistiska världsbilden, till skillnad från tidigare där man hade självhushållning och utbyte av tjänster och varor och där pengar var inte alls lika betydande som det blev sen – så skapade man också ett förtryck av människor.

Proletariatet, arbetarklassen, fanns inte före industrialismen. Uppdelningen av ekonomin och hushållen såg helt annorlunda ut före industrialismen.

Så vad vi har här är mekanisk världsbild -> industrialism -> bankers utlåning och räntebaserad ekonomi -> girighet -> skövling av naturen. Det börjar med den mekanistiska världsbilden där man tappade känslan för naturen och respekten för naturen, och det har definitivt att göra med att den mekanistiska världsbilden inte rymmer en respekt för naturen som det väsen naturen är.

Jag kan ge dig närmare referenser till boken med sidhänvisningar när jag har den tillgänglig, jag har den inte det just nu.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
2 april 2012 kl 09:50

skövlingen av naturen hade varit mycket mer omfattande mycket tidigt i världshistorien, men det var så liten befolkning till varje hektar skog, så de få människorna orkade ej skövla mer än vad de behövde till sin egen familj. (man hade inga maskiner eller avancerad motordriven utrustning, så varje dag var en mycket hård kamp att få föda, något som du verkar ha glömt bort i din romantisering/glorifiering kring hur världen var innan ångmaskiner och olja)

återigen, du plockar bara fakta-russinen ur kakan och gör din världsbild efter de få begrepp som du förstår och tror på.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
2 april 2012 kl 14:10

Johan, jag har inte kommenterat vare sig olja eller ångmaskiner specifikt. Det jag visar, det är att den mekaniska världsbilden och den logiska intellektualismen är en förutsättning för industrialismen och jag menar att industrialismen har bidragit till en kraftig miljöförstöring. I samband med industrialismen uppstod det bankväsen som vi har idag, eftersom industrialismen kostade mängder med pengar och det byggde även på idén om ett konsumtionssamhälle med ett proletariat – alltså en arbetarklass – som köpte industrialismens konsumtionsvaror. Som jag skrev så skötte inte banker någon utlåning före mitten av 1800-talet, och vi hade inte ett samhälle baserat på pengar som vi har idag. Bankernas utveckling är alltså tydligt kopplat till industrialismen och konsumtionssamhällets utveckling. Och denna utveckling har sin grund i den mekanistiska världsbilden som gjorde att människorna tappade sin kontakt med naturen. “så varje dag var en mycket hård kamp att få föda, något som du verkar ha glömt bort i din romantisering/glorifiering kring hur världen var innan ångmaskiner och olja”. Nu har du uppenbarligen inte läst det jag skrev. Jag har inte ens diskuterat människans födointag, så nu har du läst in något i mitt inlägg som jag inte har skrivit. Och eftersom jag inte har diskuterat människans födointag vad är det då specifikt som jag har “glömt”? Jag har heller inte diskuterat världen som helhet, utan det jag diskuterar det är människans emotionella och intuitiva koppling till naturen. Du ser saker i mitt inlägg som inte finns där. Jag anser heller inte att jag romantiserar eller glorifierar någonting, utan jag diskuterar fakta här. “återigen, du plockar bara fakta-russinen ur kakan och gör din världsbild efter de få begrepp som du förstår och tror på.” Det tycker jag är precis det du gör i dina inlägg. Innan den industrialiserade skogsskövlingen där maskiner bara gick på av bara farten utan någon som helst hänsyn tagen till naturen, så lärde sig varje barn en naturträning för det var en förutsättnng för hantverk. Barnen lärde sig sånger typ “Sälgelöv göder mig, aspelög föder mig, rönnelov svälter mig, ardelöv välter mig” (Frykman, Löfgren 1979, 50). Här fick ju barnen en direkt koppling till landskapet omkring sig, till naturen och växterna och djuren omkring sig. Det var inte något man såg på TV, utan det var något man levde i och hade en direkt erfarenhet av och i detta landskap så tränade man sina sinnen. Häri blev man emotionellt kopplad till landskapet.… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 10:53

nej, det var jag som tog upp ånga och olja. bara som exempel! det är retorik! (men nu kommer du skriva en avhandling på minst 4 stycken om dina känslor för mig, i syfte att försöka väcka någon arg känsla för dig, vilket jag är helt apatisk till)

du passar exakt in i rollen som nät-troll, så varje sekund som du lägger på att kommentera mig, är en sekund som du ej kan vara på andra forum och förstöra med ditt hat och förakt mot oliktänkande. Detta har varit mitt enda syfte det senaste dygnet, att mildra dina skador mot andra oskyldiga.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 11:27

Hej världens bästa Johan!

“men nu kommer du skriva en avhandling på minst 4 stycken om dina känslor för mig, i syfte att försöka väcka någon arg känsla för dig, vilket jag är helt apatisk till.”

Jag skickar mina avhandlingar till universitetet, inte till dig. I dagsläget har jag inga planer att skriva en avhandling om mina känslor för dig då det inte skulle passa i min akademiska profession, men vad som händer i framtiden vet jag inget om och det får vi se då.

“du passar exakt in i rollen som nät-troll, så varje sekund som du lägger på att kommentera mig, är en sekund som du ej kan vara på andra forum och förstöra med ditt hat och förakt mot oliktänkande. Detta har varit mitt enda syfte det senaste dygnet, att mildra dina skador mot andra oskyldiga.”

Kära Johan, jag står för kärlek. Inte hat och förakt.
I min värld ser jag även de du kallar för “oliktänkande” som mina vänner.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
5 april 2012 kl 08:31

Käre Johan!

Låt mig bara vänligt påpeka att för varje sekund som du lägger på att kommentera mig, är en sekund som du ej kan vara på andra forum och förstöra med din respektlöshet mot oliktänkande. Detta har varit mitt enda syfte det senaste dygnet, att mildra dina skador mot andra oskyldiga.

Tack för ordet min vän och ha en bra dag!
//från Din Vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 08:58

“Något som du verkar ha glömt bort i din romantisering/glorifiering kring hur världen var innan ångmaskiner och olja)” […] “återigen, du plockar bara fakta-russinen ur kakan och gör din världsbild efter de få begrepp som du förstår och tror på.”

Här släpper du den sakliga diskussionen och övergår till att diskutera mig.
Jag skulle välkomna en saklig diskussion, för jag anser att jag som person i sig är ointressant. Jag diskuterar för att just diskutera sakfrågor och jag skulle välkomna ett intresse för sakfrågor.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
31 mars 2012 kl 08:42

Om vi tittar på vad begreppet “rationalism” innebär i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt. Det innebär även att det är mer vetenskapligt grundat och rationellt att sätta våra gamla på hem, där de får sitta ensamma och må dåligt, än andra lösningar. I det förindustriella samhället så omhändertogs de gamla av barnen. När ett av barnen tog över gården så skrevs det kontrakt med föräldrarna och i detta kontrakt skrev man in att föräldrarna fick bo kvar på gården och bli omhändertagna tills deras liv tog slut. De flesta gamla vill vara med sina barn, vill vara med sin släkt. Dessutom var det praktiskt eftersom den äldre generationen kunde hjälpa till med att ta hand om de yngsta. Men detta har helt kommit bort i dagens “vetenskapliga” och “rationella” samhälle. En till detalj värd att nämna, det är att man hade byalag i det förindusteriella samhället. Byarna var alltså till stor del organiserade som kollektiv. Ja, kollektivet och en gemensam allmänning som man hade hand om, det fanns före kommunismen och proletariatet. Vi bör förstå att kommunismen och proletariatet var en effekt av industrialismen som skapade en arbetarklass för att prångla ut konsumtionsvaror och i detta fick bankerna makt eftersom det behövdes pengar för att köpa konsumtionsvarorna. Innan detta hade man främst en självhushållning och lön för många togs i tjänster och varor och förnödenheter istället för pengar. Det fanns inget riktigt pengasamhälle innan mitten på 1800-talet, och ej heller en räntebaserad ekonomi. Men när människan släppte sin vördnad för livet och naturen och blev allt mer mekanistisk och rationell i sin syn, så släppte människan även mycket av sin mänsklighet och i detta uppstod en girighet, en egoism och att man inte längre behövde bry sig om varandra. Vi kan också se detta i rasbiologins utbredning i slutet av 1800-talet och in i 1900-talet, detta hör samman med det mekanisk-biologiska synsättet på kroppen där själen och känslor ansågs irationellt och inget att ta hänsyn till. Ett annat exempel på hur destruktiv denna mekanisk-biologiska och “vetenskapliga” människosyn är, det är de el-chocker man gav homosexuella på 60-talet för man ansåg att de led av en sjukdom. Intressant är att fram till mitten av 40-talet så tvångssteriliserade svenska staten människor med funktionshinder, och även detta var en effekt av den känslokalla och rationella mekanisk-biologiska människosynen. Den mekanisk-biologiska människosynen lever kvar… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
2 april 2012 kl 10:05

Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal. Det stämmer ej. Arbetskraften är minst 70% så effektiv idag som den var i början av 1970-talet, så det behövs ej lika många anställda för att kunna producera lika mycket produkter. Och så har anställda i europa blivit mycket dyra att betala löner till, så där storföretagen ser möjlighet att anställa 100 fattiga i en annan världsdel till samma kostnad som 1-10 svenska anställda, självklart att de ser möjlighet till ökad vinst, genom att stänga fabriken i europa och köpa in produkterna från Kina osv…

det är ibland rationellare för småbarnsföräldrar att lämna barnen till de som har en yrkesutbildning och lokaler anpassade för barnverksamhet, istället för att låta sina föräldrar försöka sköta om dom, som har mindre ork och mindre rörlighet och ibland är på väg att bli senildementa osv… Och vilken barnpassning ska de få som ej har några föräldrar som bor i närheten? eller som ej lever längre? du tänker så väl men så fel det blir…

vissa saker ska jag ej kommentera, men om du tycker att byalagen var bra, då blir jag ledsen. De ledde till korruption och stam-lagar som ofta var baserade på intuition, skrock, vidskepelse och brände folk levande på bål, ibland bara som hämnd för incidenter. Se t.ex. på Albanien, (valt som exempel endast för att det är ett land i europa) som fortfarande har stam-lagar och bya-lag och som är fruktansvärt plågat av korruption och hänsynslöst dåliga mänskliga rättigheter.

survival of the fittest, dog eat dog… världen fungerar såhär, rationellt, den som anpassar sig bäst till omvärldens tillgång och efterfrågan och lägre priser, större försäljningsvolymer… behöver jag nämna igen russinen i kakan???

Du gör oss alla en tjänst om du slutar fransa ut i kanten och ta in exempel ifrån områden som du ej behärskar. Sluta kommentera annat än ämnet och delarna i huvudartikeln i bloggen där du vill kommentera.

Jag har nu sagt mitt sista ord på denna extremt fördomsfulla blog, och det enda jag lyckades med var att andra kunde se att du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant. Godnatt!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
2 april 2012 kl 14:32

“Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal.” Nej Johan, det var inte det jag skrev. Läs detta som jag har skrivit: — Om vi tittar på vad begreppet ”rationalism” innebär i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt. — Exakt var har jag nämnt “storföretag”? Du ser, du lägger in saker i mina inlägg som jag inte skriver. Det vore mycket mer seriöst av dig om du kommenterar det jag verkligen skriver istället för det som du hittar på att jag skriver. “Arbetskraften är minst 70% så effektiv idag som den var i början av 1970-talet, så det behövs ej lika många anställda för att kunna producera lika mycket produkter.” Vilket alltså leder till att personal avskedas för att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket är precis det jag skrev. Företag och verksamheter som “rationaliserar” sina verksamheter, gör det genom att avskeda personal. Och vad jag kan se så håller du ju med om att rationalisering innebär att man minskar personalstyrkan, så jag förstår inte vad det är du kritiserar mig för. “Och så har anställda i europa blivit mycket dyra att betala löner till, så där storföretagen ser möjlighet att anställa 100 fattiga i en annan världsdel till samma kostnad som 1-10 svenska anställda, självklart att de ser möjlighet till ökad vinst, genom att stänga fabriken i europa och köpa in produkterna från Kina osv…” Vilket innebär att de avskedar personal här för att tjäna så mycket pengar som möljigt. “Och vilken barnpassning ska de få som ej har några föräldrar som bor i närheten?” Det jag skrev var att i det förindustriella samhället i Sverige så bodde föräldrarna kvar på gården som barnen tog över. Föräldrarna, barnen och barnbarnen bodde alltså i närheten av varandra. Det fanns en familjementalitet som vi inte har kvar längre i Sverige, en mentalitet där familjen värnade om varandra. En mentalitet där våra gamla slapp sättas på hem med dålig kontakt med sin familj. Det må vara rationellt och vetenskapligt att sätta gamla på hem, men det är få gamla som trivs med det. Är det att tacka våra gamla för det som de har gjort för samhället och sin familj, att sätta dem på hem? Det är många gamla som mår dåligt på dessa hem, och… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
2 april 2012 kl 17:19

Du, har så mycket faktafel att det är pinsamt för mig, och andra lider nog av att du visar din okunnighet, så jag tvingas här att lägga en halvtimme på att försöka hjälpa dig reda ut begreppen. och framförallt så vill jag peka på att du ska läsa mer, och ej “känna” så mycket inåt utan att ha tillräcklig mängd med info, fakta, data. jag tog vid ett tillfälle upp homeopati, men bara som exempel i en bisats. (man får göra så i en debatt, ta upp exempel) Du fick det till att jag ville diskutera homeopati grundligt utan och innan. Det ville jag ej, du tolkade mej fel! (men i en bisats kan jag berätta att jag vet så mycket om homeopatins grundare, grunder, filosofi och metoder, och vet att det ej finns nån medicinsk verkan i kraftigt utspätt vatten som saknar molekyler av de ämnen som påstås ska ha en verkan. Och om outbildade jag kan veta så mycket, så antog jag att många andra här också hade kunskap om i princip samma detaljer. Det var därför homeopati bara blev en bisats i ett exempel) Du skrev: “vad begreppet ”rationalism” innebär i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt.” Du skrev aldrig ordet storföretag, men du menade just såna. Det var jag som valde ordet, (man kan göra så i en debatt) för att ditt sätt var för ospecifikt. Du menade ju alla de som tjänar mycket pengar i vårt samhälle, där ser jag nästan bara storföretag. Ibland inkluderar man även i det begreppet kommunalt ägda eller landstingsägda verksamheter som är som just stora företag, i vårt samhälle. Bara det att du försöker “förneka” att du har diskuterat storföretag är konstigt, tyder på att du har foliehatt på och försöker slåss mot halmgubbar. du bara inbillar dig att du behärskar många områden, som t.ex. homeopati som är verkningslöst och många undersökningar pekar på exakt det, bara en eller två är så formulerade att du tolkar dom som belägg för att det kan ha någon som helst verkan. Du tvivlar på att det finns kvar byalag i t.ex. Albanien (pga pengar???) kolla in vilka som är europas fattigaste länder, har lägst utvecklat rättssystem, och vilka som har bland de högsta korruptionssiffrorna… där hittar du Albanien. Det är i princip bara i några centrala kvarter i Tirana som det finns en… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
2 april 2012 kl 18:50

“Du, har så mycket faktafel att det är pinsamt för mig, och andra lider nog av att du visar din okunnighet” Istället för att visa det du påstår är “faktafel” så skriver du generaliseringar och tar in känslomässiga argument som att något är “pinsamt” för dig. Jag vore tacksam för om du kunde hålla dig till sakfrågor istället för dina emotionella utsvävningar om vad du känner är “pinsamt” eller inte. “så jag tvingas här att lägga en halvtimme på att försöka hjälpa dig reda ut begreppen.” Det är intressant att du känner dig tvingad, för här är det ingen som tvingar någon. Det är helt frivilligt att diskutera, finns inget tvång. Det är ditt eget val att lägga tid på en diskussion här. Det tycks mig som en konspirationsteori att någon skulle tvinga dig deltaga. Tro mig, allt deltagande här är helt frivilligt. Det förekommer inget tvång. “och framförallt så vill jag peka på att du ska läsa mer, och ej ”känna” så mycket inåt utan att ha tillräcklig mängd med info, fakta, data.” Jag säger samma uppmaning till dig. “en i en bisats kan jag berätta att jag vet så mycket om homeopatins grundare, grunder, filosofi och metoder, och vet att det ej finns nån medicinsk verkan i kraftigt utspätt vatten som saknar molekyler av de ämnen som påstås ska ha en verkan.” Den verkan som finns ligger i vattnets laddning, inte i ämnets molekyler utan laddningen av vattnet som ämnet färgar av sig. Utspädningen tar bort molekylerna men har kvar laddningen. Det är det som homeopati går ut på. Det är alltså inte molekylerna som påverkar kroppen biologiskt eller fysiskt, utan laddningen i vattnet. Jag är medveten om att detta är ett annat synsätt än traditionell skolmedicin, men ett annat synsätt är inte automatiskt fel bara för att det är ett annat synsätt. Men visst är det ett utmanande synsätt för den traditionella skolmedicinen, därför gör de vad de kan för att med olika medel smutskasta en behandlingsform som hjälper många människor – för de är rädda för konkurrensen. Att homeopati fungerar finns det vetenskaplig evidens för, så låt mig därför ge några länkar till det: http://roberthahn.nu/2011/10/01/sanningen-om-homeopati/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16047154 http://www.businesswire.com/news/home/20111123005581/en/Heel-Neuroscience-2011-Research-supports-Multitarget-Approach http://www.naturalnews.com/023697_homeopathy_child_children.html För att ta några exempel hur högen. Givetvis finns det många fler exempel, det har gjorts hundratals undersökningar om homeopati och majoriteten av studierna visar på evidens för homeopati. Som jag redan har skrivit flera gånger så är… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 09:11

jag visar ju på dina faktafel överallt. Andra kan säkert se dom, men du har din världsbild klar för dig, så du ser inte dom som jag pekar på. Jag kan inte fokusera mer på någon sakfråga, för du tar allt personligt och säger det är personangrepp. Därför kan vi ej ha någon diskussion, där vi talar förbi varann.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 10:07

“Jag kan inte fokusera mer på någon sakfråga, för du tar allt personligt och säger det är personangrepp.”

Stämmer inte heller. Jag säger att du flyter ut i diskussioner kring min person istället för att diskutera sakfrågor. Att diskutera mig som person och diskutera vad jag gör och inte gör, det är inte automatiskt personangrepp – men det är diskussioner om min person istället för sakfrågor.

Här är exempel från dig där du diskuterar min person och vad jag gör och inte gör, istället för att diskutera sakfrågor. Du förnekar alltså det du själv skriver när du säger att du fokuserar på sakfrågor, för nedanstående är evidens just på dina skriverier om person och inte om sakfrågor:

“Du gör oss alla en tjänst om du slutar fransa ut i kanten och ta in exempel ifrån områden som du ej behärskar. Sluta kommentera annat än ämnet och delarna i huvudartikeln i bloggen där du vill kommentera.”

“Jag har nu sagt mitt sista ord på denna extremt fördomsfulla blog, och det enda jag lyckades med var att andra kunde se att du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant. Godnatt!”

“Du, har så mycket faktafel att det är pinsamt för mig, och andra lider nog av att du visar din okunnighet, så jag tvingas här att lägga en halvtimme på att försöka hjälpa dig reda ut begreppen. och framförallt så vill jag peka på att du ska läsa mer, och ej ”känna” så mycket inåt utan att ha tillräcklig mängd med info, fakta, data.”

Tydligen är du inte medveten om vad du själv skriver eftersom dina egna kommentarer om mig är något du själv inte vet om att du har skrivit.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 09:35

att jag använde uttrycket “känner mig tvingad” har inget med någon känsla att göra!!! det är ett bildligt, språkligt uttryck. Jag vill inte att dina sanningar ska få stå helt oemotsagda, så att andra kanske kan läsa dom och tro att det är dom sanningarna som är konsensus ute i världen av forskare, vetenskapare. Och så länge ingen annan synar dina försök till bluff, så ja, jag tar väl på mig den rollen då. Citat från dig: “därför att jag diskuterade det som en generell trend i dagens samhälle, att rationalisering i vårt samhälle innebär personalnedskärningar. Det är inte kopplat bara till storföretag, utan gäller även mindre företag och även statliga organisationer såväl som ideella föreningar.” När man diskuterar samhället och pengar i grova drag så brukar man oftast titta på dom stora trenderna, där det rullar runt mest pengar och omsätts mest personal, alltså kan man skära bort 200.000 mindre företag, och ideella föreningar (där man inte tjänar på att skära ned på personal, som ju jobbar ideellt) Vad blir kvar då? jo, storföretag, stora statliga organisationer. Varför jag måste bevisa för dig att du pratade om, och menade storföretag är helt orimligt. Du pratar ju inte heller om sakfrågan, du bryr dig mer om petitesser och retoriken, och gnäller om du tycker att jag bryter mot någon citatregel eller försöker förenkla för att spara antal ord. och då du återigen upprepar ditt mantra om att jag är “känslosam” så är det inget sådant från min sida, jag upprepar, för att du ej förstår, för att det är ofokuserat av dig, att läsa in något i mina texter som inte finns där. Se på all faktahänvisningar istället för det språkliga bruket. Ett lite krångligt citat här, som inleder med ett citat från mig, för att kontentan ska hänga kvar: “”När du läser text, och blir arg eller ledsen för något ord eller en mening, då inbillar du dig att jag skrivit texten med samma känslor som du förknippar en sån aktion/reaktion med ute i real life.” Men Johan, jag har inte blivit arg eller ledsen för någonting. Det tycks mig som att du tillskriver mig dessa känslor i denna diskussion därför att du uppenbarligen har erfarit dem. ” Jag skrev endast detta som ett exempel, på mänsklig reaktion. i ordet du, så ingår du och alla andra som läser texter. Jag tillskriver ej specifikt dina känslor på specifikt dig,… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 10:21

“att jag använde uttrycket ”känner mig tvingad” har inget med någon känsla att göra!!!” Men varför skriver du att du känner om du inte känner? Och vem är det som tvingar dig att skriva? Allt deltagande här är frivilligt, det finns inget tvång. “Och så länge ingen annan synar dina försök till bluff, så ja, jag tar väl på mig den rollen då.” Jag försöker inte bluffa någon, jag visar bara upp att vetenskapen innehåller mycket olika information. “När man diskuterar samhället och pengar i grova drag så brukar man oftast titta på dom stora trenderna, där det rullar runt mest pengar och omsätts mest personal” Vad “man ofast” brukar titta på är ointressant, för det är mig du diskuterar mig. Jag är inte “man” som “oftast” brukar titta på något. “Varför jag måste bevisa för dig att du pratade om, och menade storföretag är helt orimligt.” Johan, jag vet vad jag pratade om och det vet inte du. Jag har inte pratat om storföretag specifikt, jag nämnde dem inte ens. Du lägger in saker i mina texter som jag inte skriver. “Du pratar ju inte heller om sakfrågan, du bryr dig mer om petitesser och retoriken, och gnäller om du tycker att jag bryter mot någon citatregel eller försöker förenkla för att spara antal ord.” Jag diskuterar sakfrågan, och sakfrågan definieras genom tydlighet om vad sakfrågan är. Därför reagerar jag självfallet när du blandar bort korten genom att lägga in saker som jag inte har skrivit, och det gör att sakfrågan blir en annan än den jag diskuterar. Jag pekar alltså ut att du gör detta för att vi ska kunna återvända till sakfrågan. “och då du återigen upprepar ditt mantra om att jag är ”känslosam” så är det inget sådant från min sida, jag upprepar, för att du ej förstår, för att det är ofokuserat av dig, att läsa in något i mina texter som inte finns där.” Du skriver att du känner dig tvingad, du skriver att du upplever något som pinsamt. Detta är känslor. Du uttrycker känslor i dina texter och sedan förnekar du att du gör detta. Jag läser det du skriver, till skillnad från dig som påstår att jag använder ord jag inte har använt. “Se på all faktahänvisningar istället för det språkliga bruket.” Du hänvisar inte till någon fakta, du uttrycker dina åsikter. “Om jag skriver eller säger till någon person (inte just… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 11:19

Jag citerar “Det märks inte när du förnekar den forskning om homeopati som bevisar att homeopati fungerar och hjälper många människor.
Jag erkänner det finns forskning som säger att homeopati fungerar och att det finns forskning som säger att homeopati inte fungerar, precis som jag erkänner att det finns forskning som visar evidens att mobilstrålning är farligt och att det finns forskning som visar att mobilstrålning inte är farligt. Forskning innehåller därför inga vedertagna sanningar, utan helt enkelt olika teorier och uppfattningar om saker och ting.”

Ja. För det är ju så man gör, om det t.ex. finns 10 forskningsrapporter kring ett ämne, då tittar man på tendenserna, har 8 rapporter av de 10 entydiga bevis för en åsikt, då kan man avskriva de sista 2 rapporterna som motbevisar. Då har man kommit fram till aktuella konsensus i det ämnet. Men om de 8 rapporterna är de enda bevisen, och det kommer fram 20 eller 90 andra som motbevisar, då har ju konsensus förändrats.
Det du gör på något konstigt sätt är att ty dig till minoriteten, plocka russinen ur kakan, och du litar till “underdogs”, som är ett fåtal som inbillar sig att dom har rätta uppfattningen, trots att lejonparten har en helt annan.

och jag har aldrig påstått att du menar andra saker än de du skrivit, jag har endast försökt generalisera genom att försöka använda andra lättare begrepp, termer. För att jag ska kunna få ner en kommentar på så enkelt och snabbt sätt som möjligt.
Konstigt också att du här inte längre påstår att jag har gått till personangrepp, då kanske du formulerat dig fel på andra ställen, eller kanske att jag har läst fel, där du tyckte att jag gick till personangrepp.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 11:47

“som är ett fåtal som inbillar sig att dom har rätta uppfattningen, trots att lejonparten har en helt annan.” Intressant, istället för att prata om kvalitet går du nu över till kvantitet. Det påminner mig om uttrycket “Miljoner flugor kan inte ha fel, ät bajs” för att nu skämta till det, men betänk att min skämtsamhet även innehåller en viktig poäng. Bara för att många tycker en viss sak, är ingen garanti för att det är “rätt”. Men eftersom du nu pratar om kvanitet, låt mig då citera Dr. Robert Hahn: “Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedelsprövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo. Det finns ingen vetenskapsman som kan påstå något annat än just detta. För så är det.” http://roberthahn.nu/2011/10/01/sanningen-om-homeopati/ Vi har inte bara kvantitativa studier utan även kvalitativa, där majoriteten av studierna – inte ett fåtal utan just majoriteten – visar att homeopati fungerar och är bättre än placebo. Det är bättre statistik än en del läkemedel inom den traditionella skolmedicinen. Följaktligen är det vetenskapligt bevisat att homeopati fungerar. Varför då motstånd mot dessa resultat, varför förnekas resultaten? Varför kommer inte dessa resultat upp på Wikipedia fast de både är kvantitativt och kvalitativt tillfredsställande? För att hitta svaren på dessa frågor behöver vi alltså hitta på motivbilden. Varför sponsrar Läkemedelsbolag en professur i England om alternativ medicin, som bara går ut på att misskreditera homeopati? (och nämnde professorn har nu äntligen avgått). Svaret är enkelt – därför att om det kom till allmän kännedom att homeopati är verkningsfullt, hjälper många människor, är vetenskapligt bevisat – vad händer då med vården? Det säger sig självt, att vården som vi idag känner den, inte kan fortsätta existera. Homeopati bygger ju på en annan världsbild om hur kroppen och sinnet fungerar. Detta skulle tvingas en omskolning av vårdpersonal, en omläggning av vården och det skulle bryta de stora läkemedelsbolagens makt. Särskilt eftersom man inte kan ta patent på homeopati… Läkemedelsbolag gillar patent. Plötsligt skulle alla läkare och all vårdpersonal, sitta med ett system som är förlegat, ålderdomligt och vars verkan är vetenskapligt motbevisat. Självfallet vill patienter söka sig till det som fungerar och med så lite biverkningar som möjligt, och svaret på detta är homeopati. Läkemedelsbolagens kunder skulle vara… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 11:54

Det som är personangrepp är denna mening:
“du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant.”

Det som inte är personangrepp, men fortfarande kommentarer om min person det är exempelvis följande (jag tar inte upp allt du har skrivit, jag bara ger några exempel så du ska förstå vad jag menar):

” du verkar ha glömt bort”
“du plockar bara fakta-russinen ur kakan och gör din världsbild efter de få begrepp som du förstår och tror på.”
“Du bara inbillar dig att du behärskar många områden, ”
“Du gör oss alla en tjänst om du slutar fransa ut i kanten och ta in exempel ifrån områden som du ej behärskar. Sluta kommentera annat än ämnet och delarna i huvudartikeln i bloggen där du vill kommentera.”
“Du, har så mycket faktafel att det är pinsamt för mig, och andra lider nog av att du visar din okunnighet”

Oavsett om det är reguljära personangrepp, eller kommentarer om min person med åsikter om vad jag gör eller inte gör, så hör inte det till sakfrågan.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:41

“I litteraturen finns runt 200 publicerade studier om den medicinska effekten av homeopati. Ungefär 2/3 av dem är av typen randomiserad klinisk prövning (RCT), alltså dubbel-blindad och randomiserad. Det är precis så man skall genomföra en studie av ett läkemedels effekt.

Om vi ser till samtliga dessa RCT så erhålls ett starkt stöd för homeopati. Sådana preparat ger ungefär dubbelt så god effekt som placebo. Att det är så framgår både av Lindes originalstudie, av hans re-analys, av Cucherats studie och av Figur 2 i Shangs meta-analys.”

Detta enligt Dr. Robert Hahn (länk finns ovan).
Det är alltså både kvalitativt och kvantitativt säkerställt att homeopati fungerar, och ändå accepteras inte homeopati – då menar jag att svaren finns i ekonomiska och politiska intressen som motarbetar homeopati. Oavsett hur mycket man än bevisar homeopati så fortsätter starka ekonomiska och politiska krafter att motarbeta homeopati, därför att om homeopati accepteras i samhället så skulle det innebära en kraftig förändring av vårt vårdsystem och det naturvetenskapliga paradigmet och det är tydligt att många krafter har djupt investerat i att samhället fortsätter på sin inslagna linje av en destruktiv skolmedicin som gynnar de stora läkemedelsbolagens agenda.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 12:06

Jag känner också att jag sitter på min stol. Finns inga känslor inblandat i det, bara intryck. och om jag säger att jag kan känna min näsa, betyder bara att jag uttrycker vad jag gör… Det är bara ord!!!

när jag skriver “du verkar ha glömt” osv… då är det enbart ord, som uttrycker min åsikt, ej ett personangrepp!

jag har alltid rätt att säga att “jag tror att den här personen som kommer från Jugoslavien/afrika har stulit en cykel” om jag tror att den personen har stulit en cykel. Vad jag ej får säga eller tycka är att “alla jugoslaver/afrikaner/blattar/negrer stjäl cyklar” bara för att jag tror att en person kanske kan ha stulit en cykel. Det är generaliseringar som gränsar till rasism eller personangrepp.

att nämna egna åsikter och uttryck är tillåtet i en debatt, diskussion!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:23

Johan, läs det jag skrev igenom.

Jag påpekade att “”du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant.” är personangrepp, eftersom det är angrepp på min person. Du fäller en åsikt om den jag är. Alltså angrepp på min person.

“när jag skriver ”du verkar ha glömt” osv… då är det enbart ord, som uttrycker min åsikt, ej ett personangrepp!”

Jag har inte påstått att det var ett personangrepp. Jag lade in “du verkar ha glömt” under kategorin kommentarer om vad jag gör och inte gör. Det är inte samma kategori som personangrepp, utan en annan kategori, en kategori som handlar om vad jag gör och inte gör – och det har inte med sakfrågan att göra eftersom jag inte är sakfrågan.

Naturligtvis får du ha egna åsikter i en diskussion, om sakfrågan.
Men när du har åsikter om mig, då blir du oseriös för du försöker du undvika sakfrågan genom att börja diskutera mig istället. Och det är ohederligt, det är bara försök från din sida att blanda bort korten.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:27

Att känna stolen man sitter på, är inte samma som att känna sig ledsen. Att vara ledsen uppfattas som de flesta människor i vår värld för en känsla. Om du gråter och jag kommer fram till dig och frågar “Men käre vän, känner du dig ledsen?” då kommer du alltså att svara med “Nej, jag bara uppfattar ett intryck”??? Och “pinsamt” är också uttryck för en känsla, inget sinnesintryck.

Du tycks använda språket på ditt eget sätt, men när man frångår språkliga konventioner – som du gör – så uppstår lätt missförstånd.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 19:14

Det är intressant att du har åsikter om vad som är tillåtet i en diskussion, får jag fråga – vem är det som har bestämt vad som är tillåtet i en debatt eller diskussion?

Är inte det en överenskommelse man gör med de parter som man har en diskussion med? Och om jag nu tycker att det är fel av dig att fälla åsikter och omdömen om min person eller om vad jag gör, så varför då inte lyssna på det och koncentrera dig på sakfrågorna istället?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 13:08

“och du kan bara lita på mitt ord när jag säger att jag har 15 års erfarenhet om chattar, debatter och kommentarsfält via internet, så jag har lärt mig att endast se till sakfrågorna och diskussionen,”

Du menar att det är en tävling nu om vem som har mest erfarenhet av internet?
Kära du, jag chattade med människor via datorer när Internet var bara en baby. Låt oss enkelt konstaterare att jag har dubbelt så lång erfarenhet som du, alltså 30 år, av chattar, debatter och kommentarer i datorbaserade forum. Inte för att det spelar mig någon roll, men jag tar upp det för att det spelar roll för dig.

Och du har inte lärt dig att se enbart sakfrågorna, det visar dina ständigt återkommande nedsättande kommentarer om min person och vad jag gör och inte gör, som du gödslar dina inlägg med.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 15:41

Nej, det är ingen tävling.
Att jag nämner/skriver att jag har erfarenhet, är bara för att påvisa för dig och andra att jag har en erfarenhet. (det var inget skrytförsök, inte heller det som visr på min ålder)
Hade jag velat tävla med dig, hade jag frågat dig om hur många år har du varit ute på internet. eller formulerat mig på annat vis, som om jag hade trott att det var en tävling.
Jag gjorde inte det, var inte heller intresserad. Frågade inte heller dig om just det.

du skrev också någonstans ungefär: “min vän Johan”. Det är också ett retoriskt grepp, som du tog till. Och jag anser det vara “patronizing” (har just nu ej lagom bra, lämpligt svenskt ord nära till hands), enbart pga jag EJ betraktar oss som vänner.
och därför anser jag dig tala nedsättande/nedlåtande/översittande till mig.

Men det är intressant, att med all din samlade erfarenhet, att du ej klarar argumentera sakfrågorna. och mestadels försöker picka på irrelevanta smådetaljer i allt annat.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 17:15

“Att jag nämner/skriver att jag har erfarenhet, är bara för att påvisa för dig och andra att jag har en erfarenhet.”

Och? Det är självfallet helt irrelevant vilken erfarenhet du har av internet, för det är inte din erfarenhet av internet som tillhör sakfrågorna.

“du skrev också någonstans ungefär: ”min vän Johan”. Det är också ett retoriskt grepp, som du tog till. Och jag anser det vara ”patronizing” (har just nu ej lagom bra, lämpligt svenskt ord nära till hands), enbart pga jag EJ betraktar oss som vänner.
och därför anser jag dig tala nedsättande/nedlåtande/översittande till mig.”

Ok, du ser det alltså som nedsättande att jag uppfattar mina meddiskuterare som vänner.
Eftersom du uppfattar vänskapliga diskussioner som nedsättande, så visar det att du har en fientlig attityd i diskussioner.

“Men det är intressant, att med all din samlade erfarenhet, att du ej klarar argumentera sakfrågorna.”

Det som är intressant det är att det är just jag som hela tiden försöker få diskussionen att återvända till sakfrågorna, medan du ständigt flyter ut i värderande omdömen om mig vilket inte tillhör sakfrågor. Detta är evidens för mig att du är totalt ointresserad av att diskutera sakfrågor.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 19:47

Du agerar exakt som en patologisk lögnare gör. Jag gissar att du antingen kan ha mild eller allvarlig autism, aspergers, paranoid schizofreni eller något annat som ger dig din skeva världsuppfattning, förföljelsemani samt konspirationer överallt. Detta ska ej ses som ett personangrepp, det är inget angrepp, det är min tolkning och mina gissningar baserat på allt som du skriver och hur du väljer att kommentera vad jag skrivit. har jag rätt i någon diagnos så är det bara en lyckträff, av en lekman… Har jag fel, så kommer jag ändå antagligen att fortsätta tro att du är något av ovanstående, tills att jag kan få det motbevisat av: att du beter dig på annat sätt. (då har jag ändå fortfarande tolkningsföreträde till min åsikt, utan att det blir personangrepp, just för att det är så man använder sina åsikter för att lättare kunna bedöma fortsatta bajset som du kommer hälla ur dig) Låt mig ge ett par bevis (gissar att Otmeahij eller Mikael kan langa upp flera andra, men det behöver han ej göra, för jag har fått tillräckligt med fakta ifrån dig) Jag anser ditt bruk av “min vän” som nedsättande. PGA vi är ej vänner. Varför: jag ser ej random nät-troll som vän, efter enbart ett par dagars kommentar-tennis. Jag ser inte ens personer på mitt jobb som vänner om det vi har gemensamt är att vi varit anställda på samma arbetsplats i 8 timmar per dag i mindre än 5-6 månader. Man ska vara betydligt mer än så för att bli vän i min värld. Jag uppfattar ej vänskapliga diskussioner som nedsättande! Din felaktiga tolkning syns där du skriver: “Eftersom du uppfattar vänskapliga diskussioner som nedsättande,” OCH: Jag uppfattar ej allt detta kommenterande som en diskussion. du för en monolog, jag försöker med en dialog. (du är close-minded, har du sett videon jag länkade till Qualia-soup?) OCH: Jag uppfattar ej denna diskussion som vänskaplig. Den har INGA känslomässiga värden för mig. Min attityd är ej fientlig! (kanske för dig, om du tolkar det som en vänskap eller som fientlig attityd… ja, då är det endast din tolkning, som spökar igen) OCH: Det enda jag uppfattar som nedsättande är att du inbillar dig att jag är din vän. trots att vi EJ har någonting gemensamt, och INGET intresse av att vara vänner och umgås. Vi har ej en liknande syn på världen. NEJ. jag uppfattar ej vänskapliga diskussioner… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 21:46

“Du agerar exakt som en patologisk lögnare gör.” Min vän, detta är ett intressant reaktion på ett inlägg från mig där jag bl a skriver att jag inte ser det som relevant för diskussionen hur mycket du har varit på internet. Din reaktion är intressant. “Jag gissar att du antingen kan ha mild eller allvarlig autism, aspergers, paranoid schizofreni eller något annat som ger dig din skeva världsuppfattning, förföljelsemani samt konspirationer överallt.” Det är även intressant att när man har en annan världsuppfattning än dig, så har man alltså allvarlig autism är paranoid schizofren eller något annat. Och nej, jag ser inte konspirationsteorier överallt. Det tycks mig snarare du som ser dem för att du anklagar mig för att ha dem. Jag anser att man på goda grunder kan misstänka Wikipedia för att vara vinklad och jag har även skrivit hur det kommer sig att jag tänker så. Om du vill se detta som en konspirationsteori så säger det mer om dig än om mig. Och nej, jag anser mig inte vara förföljd av någon speciell så varifrån detta med “förföljelsemani” kommer det är för mig okänt. “Jag anser ditt bruk av ”min vän” som nedsättande. PGA vi är ej vänner.” Då konstaterar jag att vi har en annan åsikt om detta. Jag tackar dig för din fina förklaring hur du tolkar begreppet. Jag hoppas att du nu ger mig den respekten att förklara mig. Jag ser människor i min omvärld som mina vänner. Det finns ett uttryck från en vis människa: “När jag stiger in i ett rum så är jag medveten om att de älskar mig och ser mig som vän, även om de själva inte är medvetna om det än”. Det jag vill ha sagt med detta, det är att jag inte tror på fiender. Jag tror på vänner, jag tror på att vi i världen ska se varandra som vänner och ha vänskapliga diskusioner. Jag ser alla mina diskussioner som just vänskapliga, ja vänner emellan. För jag tycker det är fint. Man behöver inte känna varandra djupt för att vara vänner. Att vara vän innebär en fin ingång till diskussion. Jag beklagar att du uppfattar det som nedsättande, jag använder inte det som ett uttryck för nedsättande. “OCH: Jag uppfattar ej allt detta kommenterande som en diskussion. du för en monolog, jag försöker med en dialog.” Det förstår jag inte. Jag kommenterar det du skriver. Då… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 09:47

Sakfråga: homeopati: rationalwiki.org/wiki/Homeopathy
http://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy#Evidence
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homeopati
(notera att den svenska och engelska artikeln på wikipedia är något olika i små delar, bra bevis på att det pågår aktiv peer-review och konsensus är att artiklarna som de ser ut just nu, är det som är närmast sanningen baserat på aktuell forskning och bevis)

du länkade till den lilla bit av vetenskapsvärlden som ger stöd, eller ej helt kan avskriva dess effekt. När du länkar bara till sånt, så antar jag att du ignorerar alla andra undersökningar som gjorts. Det är det jag kallar plocka russinen ur kakan.

jag citerar Läkemedelsverkets text: “Det är tillåtet i Sverige att sälja homeopatmedel i spädningar från D4 och uppåt, eftersom de saknar dokumenterad effekt. Läkemedelsverket påpekar också att de inte ska ses som en ersättning för medicinska läkemedel. Medlen måste dock vara registrerade hos Läkemedelsverket, vilket med detta endast har för avsikt att reglera att beredningar tillkommer på ett hygieniskt sätt. Registreringstvånget är inte relaterat till eventuell effekt.”

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 11:21

intressant att denna kommentar fortfarande inväntar moderering. Kanske beror på att jag la in 3 http-länkar? vem vet varför?

nåja, jag gissar att denna tråd snart blir låst, de andra har ju blivit det vid väldigt många kommentarer, så det kommer antagligen bli någon annan som får sista ordet. nu är det påsklov, jag ska iväg och jobba.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 13:47

Tack Johan, det glädjer mig att du länkar till homeopati på Wikipedia. Det är ett alldeles utmärkt exempel på just hur vinklad Wikipedia är. Som Dr. Robert Hahn skriver (som jag har citerat och länkat till i flera tidigare inlägg här) så finns det mängder med vetenskapliga studier som visar på att homeopati fungerar. Så evidensen finns alltså redan. Varför finns inte dessa studier på Wikipedia? Jo, därför att de visar upp en annan verklighet än starka ekonomiska intressen och politiska intressen vill.

Dina länkar är evidens för min argumentation, det är ett tydligt exempel på där Wikipedia vinklar och alltså inte är den neutrala plattform för kunskap som du tror.

När det gäller Läkemedelsverket så gäller samma sak, Läkemedelsverket finansieras delvis av den traditionella läkemedelsindustrin som också har stolar i styrelsen på Läkemedelsverket. Självfallet förnekar Läkemedelsverket alla de studier som visar på homeopatins effekt.

Det spelar ingen roll hur många akademiska studier man gör om homeopatins positiva funktion och hjälp för många människor, det är ändå en alltför het potatis för de ekonomiska och politiska intressen som sätter normen i samhället.

Tack än en gång Johan för att vi äntligen kom in på detta.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 14:10

“du länkade till den lilla bit av vetenskapsvärlden som ger stöd, eller ej helt kan avskriva dess effekt. När du länkar bara till sånt, så antar jag att du ignorerar alla andra undersökningar som gjorts”

Det stämmer inte, för jag har redan i skrift sagt att det finns forskning som visar att homeopati inte fungerar. Om du inte har sett det jag har skrivit så har du inte läst mina inlägg. Däremot så är det intressant att du hävdar att “lilla bit av vetenskapsvärlden” ger stöd till homeopati. Det stämmer inte.

Om vi ser till undersökningarnas antal, så är det fler undersökningar som ger stöd till homeopati, än som avskriver homeopati. Och om vi går igenom de undersökningar så avskriver homeopati, så ser vi att flertalet av dem bygger på en undersökningsmetodik som inte utgår från det sätt som homeopati fungerar på och då blir resultatet givet från början. Exempelvis detta med “sömnmedel” och skeptikernas test. Det är ett typexempel på ett felaktigt utfört test (homeopati har inga sömnmedel eller bedöningsmedel, så i testet förutsätts något om homeopati som inte är sant och det påverkar resultatet av utgången).

Så vad du gör, det är att du förnekar den mängd forskning som visar att homeopati fungerar – för du är inte medveten om att det finns mer akademisk forskning som stödjer homeopati, än som inte gör det.

För felet du gör, det är att du blint litar på Wikipedia. Men den är alltså inte objektiv, som jag redan har skrivit tidigare. Den tar inte hänsyn till den mängd akademiska studier som stödjer homeopati, och då kan man givetvis spekulera i varför dessa studier inte får vara med.

Som Dr. Robert Hahns genomgång visar, så håller majoriteten av dessa studier hög kvalitativ och kvantitativ nivå, i många fall högre vetenskaplighet än flera studier som har gjorts på traditionella läkemedel. Och ändå får dessa studier inte vara med på Wikipedia.

Om nu Wikipedia verkligen är så oberoende och ideell som du påstår så skulle givetvis dessa studier finnas med där.

Jag hävdar att deras frånvaro är evidens nog för att Wikipedia är något det fuskas med, att det finns personer som går andra ärenden än sina privata och genom detta påverkar vad som får visas och inte. Och därför är inte Wikipedia en trovärdig källa.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 14:23

Det är helt korrekt att homeopati bygger på en funktionalitet som inte accepteras av normativ naturvetenskap, och därför finns det de som vill utmåla homeopati som placebo trots att homeopati i kontrollerade försök (länkar finns i de Robert Hahn artiklar jag redan länkat till) visar att homeopati är dubbelt så bra som placebo. Patienterna har alltså inte vetat om när de har fått homeopati eller placebo. Och i dessa studier har homeopati alltså dubbel effekt jämfört med placebo.

Att homeopati utgår från mekanismer som inte accepteras av normativ naturvetenskap, är skälet till att homeopati är så provokativt för många. Det handlar helt enkelt om att de med gammal världsbild är hotade av nya sanningar. Det är därför som Johan med flera agerar mot homeopati, för de hotar den världsbild de är vana vid.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 08:26

Wikipedia är ingen trovärdig källa då flera av redigerarna är anti-humanister som är motståndare till information som visar något annat än dessa anti-humanister vill.
http://www.skeptic.com/get_involved/fix_wikipedia.html

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
2 april 2012 kl 19:47

Det är intressant att du lägger ord och uttryck och meningar i min mun som jag inte har använt, att du påstår jag tycker si och så fast jag inte har skrivit något om det. Det må vara din retoriska stil, men jag anser att det hör mer hemma hos politiker än i en gemytlig diskussion vänner emellan.

Det tycks mig som att du är obekväm med att jag argumenterar emot dig, men det är vad man gör i diskussioner – man bemöter varandras åsikter. Genom det kan man bringa till mer förståelse över världen, en värld som inte har en homogen vetenskap där alla tycker likadant. Det finns olika åsikter om “vetenskaplig fakta” och värdet av olika former av evidens på olika områden. Oavsett om vi talar om homeopati, mobilstrålning, Terry Evans, eller något annat – så finns det olika uppfattningar.

Av detta kan vi sluta oss till att det inte finns någon objektiv sanning eller allomfattande kunskap. Det är vårt val som individer att själva ta ställning för den information som finns när vi fattar vårt beslut om vad vi tycker.

Det är mycket evidens som inte kommer allmänheten till kännedom, som inte finns på wikipedia och som inte släpps via traditionella medier. Därför att denna evidens strider mot ekonomiska intressen och politiska synsätt. Det finns en styrning i samhället om vissa vetenskapliga synsätt som är “politiskt korrekta”, och andra vetenskapliga synsätt falskeligen utmålas som “pseudovetenskap” bara för att det visar upp något annat.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 10:00

jag och mina vänner diskuterar lite likt hur politiker diskuterar, så vaddå? jag har aldrig lagt ord, uttryck eller meningar i din mun. Jag har enbart generaliserat för att spara på antal ord i mina kommentarer. Jag har ej försökt förvränga något du påstått till felaktigheter som ej var essensen eller i närheten av det du påstod. Jag har däremot tagit en del exempel, från helt olika håll, för att jag tror ibland att jag blir tydligare av att ta ett annat exempel, kortfattat in i diskussionen, istället för att jag inbillar mig att du ej förstår argumenten, om jag ej försöker förenkla, generalisera, förkorta mina kommentarer.

Det jag är obekväm med, är egentligen bara saker i huvudartikeln. Om du tolkat in något annat, så är det enbart i din tolkning.

du avslutar med något som antyder till att du tror på en del konspirationsteorier om lobbyism som tystar “sanningen” osv.
Mycket intressant ordval kring hur något “falskeligen utmålas som “pseudo””. Det vet jag att många använder, men enbart kring företeelser som ej är verifierbara, kontrollbara. Men det är också många (som tror på övernaturligheter, fantasisaker, hittepå-andlighet och falsifieringar) som falskeligen försöker utmåla alla de som kritiserar allt detta som “pseudo-” eller “antihumanist”

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 10:26

“jag har aldrig lagt ord, uttryck eller meningar i din mun.”

Stämmer inte, jag har redan gett exempel på när du har gjort det. Som exempel med detta med “storföretag” när du lade det ordet i min mun och du t o m erkände att jag inte hade skrivit det.

“Jag har enbart generaliserat för att spara på antal ord i mina kommentarer.”

Dina generaliseringar av det jag skriver blir fel, vilket jag har påpekat och då hävdar du ändå att jag menade din generalisering fast den var din och inte min.

“Jag har ej försökt förvränga något du påstått till felaktigheter som ej var essensen eller i närheten av det du påstod.”

Jag anser att du gjorde precis det när du påstod att jag specifikt menade “storföretag”, för att ta ett exempel.

En anti-humanist är en som inte låter människor vara som de är och ha sina personliga upplevelser som de har dem. Att kritisera andra människors personliga upplevelser, som kritik mot människor som har upplevelser av en andevärld och som uttrycker sin upplevelse till andra, det är inte humanism för det är inte respekt för andra människors personliga upplevelser.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 11:43

Meeen, vääänta lite nu… sakta och lugnt nu, jag undrar, på exakt vilket sätt blev min generalisering till ordet “storföretag” en lögn?

Vilken grymt ointressant meta-diskussion det blir här 🙂

Jag undrar hur exakt användandet av det ordet inte skulle peka, sammanfatta eller demonstrera vad du egentligen menade?
Isåfall; Vad menar du, som inte på något sätt eller vis är någotsånär relaterat till stora företag?
Jag citerar dig återigen: “…i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt.”

Vad är min lögn där???
Vilka företeelser i samhället avskedar folk???
och inte är storföretag???

(detta exempel kan du se som bara ett exempel, på ett argument, men som tyder på hela tendensen att du har gjort ungefär likadant på många fler ställen)

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:15

Du skrev ”Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal. ”

Jag försökte inte förklara något alls specifikt för storföretag, därför blir din generalisering felaktig eftersom den förminskar mitt uttalande och lägger in en specificering som blir en generalisering som jag inte håller med om. Därför blir ditt uttalande en lögn. Det är som journalister som ska skriva om det som deras intervjuobjekt säger… och sen får man rätta dem efteråt.

Din generalisering blir också en lögn eftersom du inte gjorde en generalisering, du gjorde en specificering.

Ja, jag skrev ”i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt”

Som du ser så hade jag redan gjort en generalisering där i mitt uttryck. Du hävdar alltså att du gör en generalisering av min generalisering genom att lägga in mer specifik information? Men det är inte generalisering! Generalisering är det övergripande perspektivet, inte att gå in på detaljer. Och du gick in specifikt på detaljer, vilket förminskar mitt uttalande och detta blir fel.

Utgår vi från metaperspektivet, så innehåller därför min generalisering allt – just för att det var en generalisering. När man går in på detaljer så exkluderar man samtidigt, och det var inte mitt syfte. Mitt syfte var att inkludera, inte exkludera. Det blir en förvrängning av diskussionen om den ska hållas till enbart storföretag. Det jag skrev är inte specifikt relaterat till storföretag, utan just till alla verksamheter, en trend i samhället. Även små företag, kommuner, landsting, ideella verksamheter etc etc etc. Jag innefattar alla dessa genom mitt uttryck, men när du specificerade mitt uttryck så exkluderade du samtidigt de andra och det är det som blir fel.

Du hade kunnat lägga till ”t ex stoföretag” och det hade jag inte opponerat mig emot, men nu gjorde du inte det. Det blir olika betydelser i meningenom man har med ”t ex” innan ”storföretag” och om man inte har med det.

Därför är det också så viktigt exakt vad vi skriver.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:19

“vilket sätt blev min generalisering till ordet ”storföretag” en lögn?”

För att det inte var en generalisering utan en specificering.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:43

“Vilken grymt ointressant meta-diskussion det blir här ”

Om diskussionen är “grymt ointressant” (jag anser “grymt” vara ett emotionellt argument kopplad till en känsla i kroppen eller sinnet av att något är “grymt”), så varför för du denna meta-diskussion?

Nu kan jag ju bara tala för mig själv, men jag diskuterar bara det som jag finner intressant. Du är tydligen annorlunda.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:55

“Jag skiter fullständigt i om det är någon som helst skillnad på generalisering, exemplifiering och specificering.”

Men min vän Johan, du frågade mig vad det var som jag reagerade på och jag besvarade dig. Och när jag förklarade för dig så svarar du med att du “skiter i” det. Varför då ställa en fråga om du inte var intresserad av svaret?

“jag hade kunnat lagt till t.ex. storföretag, men gjorde det ej!
så vaddå? det spelar ingen roll!”

Jag har redan förklarat för dig varför det spelar roll, därför att det är skillnad på att ge “Storföretag” som ett exempel på verksamheter och att specifikt mena enbart “Storföretag”. Lägger man till “t ex” så öppnar man för att även inkludera andra verksamheter och det hade varit mer korrekt i förhållande till det som jag verkligen skrev.

“kommuner och landsting driver enheter i samhället som är som stora företag!”

Det må vara din personliga uppfattning att kommuner och landstings enheter är stora företag, jag anser det är skillnad på storföretag inom det privata näringslivet och den service som erbjuds inom kommuner och landsting.

“Ideella verksamheter och småföretag har inte anställda i den stora omfattningen att man kan anse det relevant att inkludera dessa när man säger ”avskeda folk”.”

Fel. Du menar att du inte anser det vara relevant att inkludera dem, vilket är något annat än “man”. Jag anser det vara relevant att inkludera dem.

“du försöker bara förvilla och dribbla bort allting.”

Nej, det är du som försöker göra det genom att skriva om det jag säger till att innebära något annat än det jag menar. Så det jag gör, det är att jag tydliggör för vad jag menar för att bromsa dina försök att förvilla och dribbla bort sakfrågan.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 11:14

När du skriver ” Bara det att du försöker ”förneka” att du har diskuterat storföretag är konstigt, tyder på att du har foliehatt på och försöker slåss mot halmgubbar.” så lägger du ord och uttryck i min mun.

Jag diskuterade inte storföretag specifikt, jag nämnde dem inte ens. Du lägger in saker i mina inlägg som jag inte skriver och sedan när jag påpekar det så börjar du prata om foliehattar och halmgubbar.

Om du menar att det du för är en seriös diskussion, så är det uppenbart för mig att du har en annan definition av det än vad jag har. Nej, jag tycker inte att du är seriös i den här diskussionen.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 12:07

Du skrev “Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal. ”

Jag försökte inte förklara något alls specifikt för storföretag, därför blir din generalisering felaktig eftersom den förminskar mitt uttalande och lägger in en specificering som blir en generalisering som jag inte håller med om. Därför blir ditt uttalande en lögn. Det är som journalister som ska skriva om det som deras intervjuobjekt säger… och sen får man rätta dem efteråt.

Din generalisering blir också en lögn eftersom du inte gjorde en generalisering, du gjorde en specificering.

Ja, jag skrev “i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt”

Som du ser så hade jag redan gjort en generalisering där i mitt uttryck. Du hävdar alltså att du gör en generalisering av min generalisering genom att lägga in mer specifik information? Men det är inte generalisering! Generalisering är det övergripande perspektivet, inte att gå in på detaljer. Och du gick in specifikt på detaljer, vilket förminskar mitt uttalande och detta blir fel.

Utgår vi från metaperspektivet, så innehåller därför min generalisering allt – just för att det var en generalisering. När man går in på detaljer så exkluderar man samtidigt, och det var inte mitt syfte. Mitt syfte var att inkludera, inte exkludera. Det blir en förvrängning av diskussionen om den ska hållas till enbart storföretag. Det jag skrev är inte specifikt relaterat till storföretag, utan just till alla verksamheter, en trend i samhället. Även små företag, kommuner, landsting, ideella verksamheter etc etc etc. Jag innefattar alla dessa genom mitt uttryck, men när du specificerade mitt uttryck så exkluderade du samtidigt de andra och det är det som blir fel.

Du hade kunnat lägga till “t ex stoföretag” och det hade jag inte opponerat mig emot, men nu gjorde du inte det. Det blir olika betydelser i meningenom man har med “t ex” innan “storföretag” och om man inte har med det.

Därför är det också så viktigt exakt vad vi skriver.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 12:37

nu är inte detta en akademisk uppsats eller vetenskaplig rapport. Jag skiter fullständigt i om det är någon som helst skillnad på generalisering, exemplifiering och specificering. (vilket är det enklare ordet att skriva och stava rätt?) 🙂
jag hade hellre använt ett annat lättare ord än generalisering, men gjorde det ej! (minns att ordet “förtydligande” låg nära till hands när jag skrev, men använde det ej, pga jag misstänkte att du skulle tolka det som att jag såg ner på dig)
jag hade kunnat lagt till t.ex. storföretag, men gjorde det ej!
så vaddå? det spelar ingen roll!

din generalisering innefattade i princip endast stora företag!
kommuner och landsting driver enheter i samhället som är som stora företag! där kan du sätta likhetstecken, om man generaliserar som jag gjorde.
Ideella verksamheter och småföretag har inte anställda i den stora omfattningen att man kan anse det relevant att inkludera dessa när man säger “avskeda folk”.

du försöker bara förvilla och dribbla bort allting. (och mina kommentarer där jag lagt med länkar är fortfarande under väntan på en moderator, hoppas de ej blir raderade)

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 11:17

Det finns inget värde i sig att en artikel är länkad till akademiska studier, det handlar om vilka studierna är. Och här kan vi just se det, att urvalet är selektivt och följer den norm som ekonomiska intressen och den politiska makten vill. Andra akademiska studier finns inte med, och när man har försökt få med dem har skeptikerna på olika sätt saboterat dessa försök. Så Wikipedia är manipulerad för att “rätt” åsikter ska lyftas fram. Att enbart hänvisa till Wikipedia blir därför snedvridet i en diskussion, för Wikipedia ser jag inte som en trovärdig källa.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 11:28

på wikipedia råder konsensus, med 100tals medförfattare till varje större artikel. Att försöka diskreditera wikipedia, betyder att man ej förstått. wikipedia är “mer rätt” än tryckta källor, då wikipedia snabbare kan förändras med aktuell forskning och aktuella konsensus. Prova lägg in en lögn i någon artikel, så ska du se hur snabbt & lätt modererarna ändrar tillbaks till “sanningen”!

att vissa akademiska studier ej finns med, betyder bara att de ej är relevanta, eller att de är av den minoritet som ej har “mest aktuella” slutsatserna!

Jag har kanske enbart länkat till wikipedia, men har också sagt på några ställen att jag inhämtar info från många fler källor. Att du snedvrider det till att jag bara går på en källa blir också en lögn och icke trovärdigt.

jag har aldrig fått pengar från någon för att tycka som jag gör. Glad påsk!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:13

Precis som du kan skriva till mig att jag inte har “förstått” Wikipedia, så kan jag skriva till dig att det är i själva verket du som inte har förstått Wikipedia. Att Wikipedia snabbt kan förändras därför att det är på internet, det säger jag inget om. Det är inte Wikipedias snabba förändring som är målet för min kritik. Du missförstår min kritik när du tar upp Wikipedias snabba förändring som ett svar på min kritik, för du diskuterar något annat än jag diskuterar.

För att ta det då igen – min kritik handlar alltså om urvalet av källor, inte om Wikipedias eventuella hastighet på sin förändring. Och urvalet är vinklat och snedvridet.

Exempel på detta är företag som har hand om sin egen information på Wikipedia, där blir det mer reklam än information Det är som “infocomercials”.
Och vi kan också se att det finns mängder med seriös forskning av hög kvalitet och hög kvantitet, som inte ryms på Wikipedia. Forskning som har den gemensamma faktorn att det strider mot de stora läkemedelsföretagens åsikter.

Detta visar att Wikipedia styrs av ekonomiska och politiska intressen.
Jag beklagar om jag nu krossar din illusion om Wikipedia genom detta.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:44

inga företag eller privatpersoner har hand om sin egen information på wikipedia, de granskas! de ska vara objektiva, se t.ex. diskussionen bakom Börje Peratts artikel på wikipedia!

jag säger att wikipedia KAN förändras snabbt, urvalet är ett konsensus av många granskare, du har fortf ej förstått!

jag har förstått din synpunkt och “tro” att wikipedia är snedvridet! men jag tror dej ej, pga den konspirationsteorin inte stämmer!

wikipedia är ideellt, tusentals oberoende modererare och granskare jobbar helt ideellt och utan politiska intressen.
Jag har INGA “illusioner” om wikipedia, jag har bara tagit reda på hur det fungerar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 13:01

“inga företag eller privatpersoner har hand om sin egen information på wikipedia, de granskas!”

Jag är medveten om att de granskas, men de justeras ändå av representanter från företag.

“jag säger att wikipedia KAN förändras snabbt”

Och? Jag har inte förnekat att Wikipedia kan förändras snabbt. Det har dock inget att göra med min kritik gentemot Wikipedia, som jag redan har förklarat för dig.

“du har fortf ej förstått!”

Nej, jag har förstått. Det är du som inte har förstått.

“jag har förstått din synpunkt och ”tro” att wikipedia är snedvridet! men jag tror dej ej, pga den konspirationsteorin inte stämmer!”

Nej, jag har inte utmålat en konspirationsteori. Jag konstaterar att mängder med högkvalitativ och seriös forskning inte får utrymme på Wikipedia, om forskningen går emot det som är normativt i samhället som exempelvis Läkemedelsbolagens syn.

“Jag har INGA ”illusioner” om wikipedia”

Inte? Och ändå skrev du: “wikipedia är ideellt, tusentals oberoende modererare och granskare jobbar helt ideellt och utan politiska intressen.”

Vilket alltså är din illusion av Wikipedia. Men att du inte är medveten om din egen illusion är knappast förvånande.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:18

“Jag har enbart generaliserat för att spara på antal ord i mina kommentarer.”

Och du tror att du sparar antal ord genom att du lägger till ord till det jag skriver?
Jag förstår inte din logik här, hur kan man spara ord genom att lägga till ord? Hur är det att generalisera genom att specifiera en generalisering som jag gör?

Kan pannkakor samtidigt vara en måne som cirklar runt solen?
Det är många frågor jag har till dig…

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 12:48

jag har bara försökt spara på ord och tid genom att använda ett ord eller kort begrepp, där du har använt långa meningar, ibland upp emot flera rader. Det är i min värld en förenkling/sammanfattande val av begrepp, och ibland kan man också kalla såna grepp för generalisering.

jag antydde nånstans att jag kanske kunde bli dryg, men där slog du mig med hästlängder!
Grattis!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 13:04

Så genom att omformulera “”i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt”” till “Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal. ” så sparar du ord?

Mitt uttryck innehåller 17 ord.
Din generalisering, som du gör för att spara ord, innehåller 21 ord.

Grattis!

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 14:21

ordet “storföretag” är 1 ord, eller i vissa fall 2, om man säger “stora företag” (vilket också är en förkortning av företagsliknande konstruktioner)

1 och 2 är betydligt färre ord än både 17 och 21 (oavsett vem av oss det var som skrev det)

ordet “grym” insatt i en mening som t.ex. grym överdrift, är endast ett värdeförstärkningsord, traditionellt använt extremt ofta bland 70talister, utan att anspela på någon känsla.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 17:17

Min poäng är att du skriver om det jag skriver och så argumenterar du gentemot din omskrivning av det jag skrev, istället för att argumentera mot det jag verkligen skrev.

Och det är förvisso ett intressant retoriskt grepp, men det visar bara dina försök att diskutera helt andra frågor än sakfrågor.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
2 april 2012 kl 21:18

Jag förstår inte varifrån du har fått det ifrån att du ville diskutera homeopati “grundligt utan och innan”. Det stämmer inte. Jag bara menade att om du inte ville diskutera homeopati så fanns det ingen anledning för dig att ta upp det. “grundligt utan och innan” är ord jag aldrig använde mig av, så de är ditt eget påhitt i den här diskussionen. Och nej, disskusioner är inte automatiskt “grundligt utan och innan” för mig även om det kan vara det för dig. Man kan diskutera på olika nivåer och det är ändå en diskussion. Jag konstaterar att du i din syn på homeopati utgår från den skolmedicinska synen och bortser från att homeopatin bygger på något helt annat. För det första så arbetar inte homeopati symptomatiskt. Dvs, homeopati går inte på symtomen utan på orsaken. Låt oss ta det där exemplet med “homeopatiska sömnmedel” som du refererat till tidigare. Det finns inga homeopatiska bedövningsmedel eller sömnpiller. Homeopatiska medel får inte en patient att somna. Medlen läker orsaken till sömnproblemen, så att det inom patienten som leder till symtomen sömnstörningar läks och när orsaken till sömnstörningen läks så kan patienten somna som vanligt. Som du ser är detta ett helt annat tänkande än skolmedicin. Skolmedicinens sömnpiller botar ju inte orsaken till sömnproblemen, det är ju bedövningsmedel. Du visar din okunnighet om homeopati när du bedömer homeopati utifrån skolmedicinens synsätt, istället för att sätta dig in det homeopatiska synsättet. Och då borde du också lärt dig att det inte är molekylerna i de homeopatiska medlen som har effekt, för det är ju molekylerna man vill få bort (det är vad man gör genom utspädningen) utan det handlar om lalddningsenergin hos substansen. Utspädningen separerar alltså molekylerna från laddningen och kvar finns laddningen där vattnet är en bärare av laddningen, och molekylerna är bortfiltrerade. Laddningen möter den laddning som finns i kroppens celler och påverkar dem till att läka sig själva. Anledningen till att molekylerna filtreras bort, det är just för att inte åstadkomma en traditionell kemisk-biologisk reaktion / påverkan. Det är därför som homeopati inte har några biverkningar. Du får inga biverkningar av laddningen, men du kan få verkningar av molekylerna i substansen. Homeopati är en säker, effektiv och skonsam behandlingsform utan biverkningar och jag kan referera till många undersökningar som visar att homeopatins positiva effekt är vetenskapligt bevisad. Anledningen till att det finns de som bekämpar homeopati handlar om ekonomi och… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 07:42

“Jag har under mina 40 år sett, läst, hört fler detaljer som byggt upp min kunskapsbank såhär pass mycket, att jag vet hur man använder wikipedia, ”

Enligt min uppfattning så kan inte studier av Wikipedia ersätta akademiska studier.
Wikipedia är begränsat i den meningen att Wikipedia innehåller relativt korta artiklar som till stor del innehåller vinklad information där helheten inte tas upp. Att förlita sig på Wikipedia är som att förlita sig på mainstream media, det finns mycket där som inte tas upp. Jag förstår att det är skeptikernas favoritverktyg, där skeptiker går in och vinklar de artiklar som visar upp något annat än skeptikernas världsbild. Det är precis som i George Orwells 1984 där man reviderar och “korrigerar” informationsmaterial efter en viss syn. Detta gör att Wikipedia faller i trovärdighet.

Jag rekommenderar dig akademiska studier istället för Wikipedia, och jag kan rekommendera dig studier i vetenskapsfilosofi för att bredda den vetenskapssyn som du ger uttryck för och som jag uppfattar som begränsad, inskränkt och intolerant.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 09:08

Nästan alla artiklar på wikipedia bygger på många akademiska studier! Sammanfattat, så att lekmän ska förstå, precis som Nationalencyklopedien eller bra böckers lexikon.

gör det att trovärdigheten faller, av att man sammanfattat och förenklat något?

du klippte dessutom bort sista delen av min mening efter wikipedia, som nåt försök till att misskreditera min trovärdighet, och att peka på att jag endast använder wikipedia som källa.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 10:01

Johan, jag förnekar inte att det finns akademiska studier länkade till flera Wikipedia artiklar. Min kritik handlar om att världen är betydligt större än så än vad Wikipedia visar upp. Wikipedia innehåller ett selektivt urval av akademiska studier, det finns många akademiska studier som visar upp världen på ett annat sätt än det som länkas till i Wikipedia. Därför har Wikipedia också ett begränsat värde och därför faller Wikipedia i sin trovärdighet.

Wikipedia innehåller exempelvis inte referenser till akademiska studier som visar att homeopatins effekt är vetenskapligt bevisad, för att ta ett exempel. Wikipedia utgår från samma vetenskapssyn som “mainstream media” och den är styrd av den ekonomiska och politiska eliten, den är alltså kraftigt selektiv och därmed inte neutral.

Neutralitet uppnås är man visar flera olika sidor men det gör inte Wikipedia som alltså har en kraftig slagsida åt sina akademiska studier åt ett visst håll, och därför är skeppet ständigt på kantring.

Verkligen är större än vad Wikipedia eller Bra böckers lexikon rymmer.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 21:33

“du bara inbillar dig att du behärskar många områden,”

Var skulle jag ha gjort det?

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 21:49

där du nämner förindustriella svenska samhället (som jag gissar att du tog upp för att det hade något att göra med sakfrågorna i ovanstående artikel av Börje Peratt???)
du inbillar dig att världen såg ut som i en Astrid Lindgren-film. Och inbillar dig att det området har du full koll på och tolkningsföreträde till din sanning, så att du ignorerar alla andra fakta kring hur folk tvingades slita dygnet runt för att få ihop mat.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 21:52

Nu har du inte besvarat min fråga. Exakt var har jag uttryckt att jag “behärskar många områden” och vad innebär “många områden” för dig?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 22:02

Johan, vi diskuterade begränsningar i naturvetenskapen och dess människosyn. Jag skrev det som en reaktion på ditt första inlägg här där jag tog upp exempel på hur skeptiker agerar mot människor med en annan världsbild. Här lämnade du diskussionen om Börjes artikel genom ett sidospår om homeopati.

Och som svar till dig valde jag att visa en annan världsbild än din, och att vår skola behöver uppmuntra känslan mer, för känslan använde vi mer förr.

Som exempel skrev jag:
“Jämför det förindustriella samhället där människorna vårdade naturen, lyssnade in naturen, lyssnade in vädret och anpassade sig, följde med årstidernas växlingar, med den otyglade skövling av naturen och miljöförstöring som kom med industrialismens genomförande. Jag kan ge mängder med exempel på denna bakåtsträvan i samhället där människans inbyggda förmågor inte längre får utvecklas eftersom skolan är så inkörd på en analytisk logik som gör oss mer till robotar än till människor, och det blir ett avhumaniserat samhälle som föder frustration hos mängder med våld och konflikter som följd därutav.”

Och du klarade inte av denna syn utan argumenterade emot mig.
Det var så diskussionen började.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 22:04

“Du inbillar dig att världen såg ut som i en Astrid Lindgren-film”

Vad är din evidens för det påståendet?
Jag har inte ens nämnt Astrid Lindgren, så hur kan du påstå att jag inbillar mig något om sådana filmer? Kan du verkligen veta om jag har sett en Astrid Lindgren film eller inte? Är du tankeläsare?

Vad jag har gjort Johan, det är att jag gav referenser till forskning om det förindustriella Sverige. Inte till någon Astrid Lindgren-film.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 18:33

jag gav bara referensen till Astrid Lindgren-film, som ett exempel på hur vissa nutida personer inbillar sig att svenska samhället såg ut förr.
jag kan slå vad om att alla svenskar har sett minst en sådan film, om idylliskt, romantiserat landsbygd där ingen verkar arbeta eller slita eller svälta.

genom hela mitt resonemang kring förindustriella sverige har jag utgått från många av mina olika referenser från historik, ekonomiska & medicinska data och dokumentär litteratur och självbiografier, som bättre beskriver hur vardagen såg ut för de fattiga svenskarna.

(ja, jag är tankeläsare och synsk, jag vet exakt vad du kommer att göra nu)

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 19:46

Min kära vän

Jag hade fokus på människans känslomässiga förhållande till naturen, det var det jag diskuterade. Inget annat. Detta är väl beskrivet i den svenska folklivsforskningen. Det finns inget romantiserat med detta, utan människan i Sverige har haft en lång tradition av en känslomässig vördnad och respekt för naturen och naturens väsen, en besjälad och magisk natur.

Att jag diskuterar människans känslomässiga förhållande till naturen, betyder inte automatiskt några påståenden om människans övriga liv. Men jag hade ett fokus i mitt inlägg på ett specifikt område. Därför blir det fel när du anklagar mig för att inte diskutera de andra sakerna, jag har rätt att välja vad jag vill lägga mitt fokus på i det jag diskuterar. Bara för att jag lade ett fokus på ett visst område så innebär inte det automatiskt att jag inte har kunskap om andra områden, bara att jag inte hade intresse av att diskutera dem just nu.

Som jag skrev, jag kan kritisera dig för att du inte sa något om svenskens sexualliv på 1600-talet och barnafödandet, men varför skulle jag det när det inte var uppe till diskussion? Du kritiserar mig alltså för att inte diskutera något vi inte ens hade uppe på dagordningen att diskutera.

Människans födointag och arbetssituation, har inget att göra med människans emotionella koppling till naturens väsen därför att denna koppling fanns oavsett om det fanns mat på bordet eller inte. Så matfrågan har inte att göra med frågan om människans emotionella koppling till naturens väsen.

Människans emotionella koppling till naturens väsen och vördnaden för naturen, finns beskrivet i folklivsforskning – alltså etnologi. Det finns beskrivet i avhandlingar om samernas shamanism exempelvis. Jag har även gett referenslitteratur som är två tunga böcker inom folklivsforskningen och som behandlar just svensken i det förindustriella samhället, för att nämna bara några av de referenser jag har tillgång till. Jag har läst många olika sorters historia på akademisk nivå, politisk, ekonomisk, vetenskapshistoria, filosofisk historia med mera med mera.

Men självfallet plockar jag ut det i mina diskussioner det som jag själv har ett intresse för och som jag kan relatera till just livsåskådning och världsbild, och där har du kopplingen till Börjes artikel som handlar just om angrepp av människor med vissa livsåskådningar som sker av de som han kallar för anti-humanister och pseudoskeptiker.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 22:11

“Och inbillar dig att det området har du full koll på och tolkningsföreträde till din sanning, så att du ignorerar alla andra fakta kring hur folk tvingades slita dygnet runt för att få ihop mat.”

Men Johan, hur människorna skaffade mat var aldrig något jag diskuterade. Du kan inte anklaga mig för att ignorera fakta om något som vi inte ens diskuterade. Eller nej, det är ju vad du gör så du kan tydligen det.

Det jag diskuterade, det var människans förhållande till naturen, människans natursyn där människan utgick från känsla och sina sinnen istället för den världsbild som ledde till industrialismen. Jag diskuterade inte människors olika sätt att få tag i föda. Det är orimligt att begära av mig att jag ska ta upp alla aspekter av människors liv i mina inlägg.

Jag kan lika gärna anklaga dig för att ignorera alla fakta kring människans sexualitet i det förindustriella samhället. Jag vet vi inte har diskuterat det, men jag kan göra som du och anklaga dig för att ignorera fakta kring något vi inte ens har diskuterat.
Då blir jag en spegelbild av dig. Och så kan jag anklaga dig för att du bara inbillar dig om att du kan något om det förindustriella Sverige därför att du inte har tagit upp något om vad Stockholm gjorde med avloppsvattnet på 1700-talet.

Men nej, detta vore inte seriöst av mig så jag avstår därför.
För jag bryr mig iaf om vad som är seriöst i en diskussion.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 08:28

Nej Johan, du har missförstått här.
Jag frågade inte efter dina inbillningar, så därför var det onödigt att du listar de sakerna du inbillar dig om – men eftersom du nu ändå gjorde det så tackar jag dig för det för det var intressant.

Min fråga gällde var jag skulle ha uttryckt / skrivit att jag inbillar mig att jag har kunskap om “många områden”? Jag kan inte se någonstans i mina inlägg att jag skulle ha uttryckt det så därav min vänliga fråga till dig.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 07:59

“som t.ex. homeopati som är verkningslöst och många undersökningar pekar på exakt det, bara en eller två är så formulerade att du tolkar dom som belägg för att det kan ha någon som helst verkan.”

Stämmer inte. Enligt Dr. Robert Han finns det över 200 stycken som är välformulerade och som visar att homeopati har verkan. Det är rätt många fler än “en eller två”. Så där ljuger du.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
4 april 2012 kl 18:37

Nej, jag ljuger inte. Det var andarna som sa exakt så till mig “en eller två”

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
4 april 2012 kl 19:13

Men Johan, vad kär jag blir i dig nu!
Andarna talar genom dig, grattis!
Helt underbart! Tack!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
2 april 2012 kl 15:23

Låt oss nu titta lite på referenslitteratur om detta. Jag har ju redan nämnt “Den kultiverade människan”, av Jonas Frykman och Orvar Löfgren som är forskare vid Etnologiska institutionen i Lund. Denna bok berättar om människans livssituation och utveckling från det förindustriella samhället till dagens samhälle, den berättar om allmogen på landsbyden som blev en storstadsbo. Det finns även en annan bok som kan vara intressant i detta sammanhang där vi diskuterar det förindustriella samhället, och det är “Land och stad”, av Mats Hellspong och Orvar Löfgren. Mats Hellspong är docent i etnologi vid Stockholms universitet. Jag tänker särskilt på kapitel 8 här – Arbetsliv, och det som börjar på sidan 285 med “Bondesamhällets samarbetsformer”. Vad vi förstår utifrån detta, det är att det fanns ett stort kollektivt ägande där man hjälpte varandra. Nu var ju det ekonomiska inte lika utbredd som idag, eftersom man inte hade en pengaekonomi som man har idag, så pengar var inte så viktigt eftersom det inte fanns så mycket man kunde göra med dem. Man hade ju självhushållning, inte ett konsumtionssamhälle med gallerior och tillverkning i Kina av elektronikprodukter. Notera detta “De lag som bildats för att förvalta en gemensam naturtillgång, har främst haft två syften: dels att åstadkomma en rättvis fördelning och dels att förhindra en överexploatering” (Hellspong, Löfgren 1994, 287). Dessa lag-varianter (byalag, fäbolag, vall-lag etc) hade vi i Sverige för att hjälpas åt och fördela resurserna rättvist. Istället för en toppstyrning så var det decentraliserat. Givetvis är jag medveten om att livet i det förindustriella samhället hade sina utmaningar, alla samhällen i alla tider har haft sina utmaningar, men det jag gillar är just den decentraliseringen där man hjälpte varandra. Det gör vi inte i dagens Sverige. Vi är avskärmade från varandra, vilket är ironiskt med tanke på våra vidsträckta kommunikationsmöjligheter. Jag menar att dagens konsumtionssamhälle, och den intellektuella mekaniska världsbilden (som är grunden för industrialismen och konsumtionssamhället, som jag redan visat) leder till miljöförstöring. Lösningen är därför att frigöra sig från intellektets egoism och börja samarbeta med varandra igen, börja titta på närmiljöerna, se hur vi kan samordna våra resurser. Det finns många idag som har tankar om ekobyar, som liknar gamla tiders decentralisering med en byform där man har sin egen jord och delar en allmänning som kommer alla till del. Det finns också många som önskar en avveckling av den räntebaserade ekonomin, vi har JAK banken som en… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
2 april 2012 kl 16:14

Jag glömde visst att lägga till tydligare referens.. Så här kommer den.

Alltså…

Referens:
Hellspong och Löfgren 1994: “Land och stad. Svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid”, Gleerups förlag

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 10:07

vi är väl inte avskärmade från varann idag? jag umgås med människor varje dag, alla människor är fortfarande inkluderade i varandras liv. Människor hinner med att hålla på med allt mer fritidsaktiviteter idag och umgås med större grupp släktingar & människor i hela världen, hela tiden om de så vill (tack vare effektiviseringar och teknik)

Det man gör mer och mer är att välja selektivare vilka man vill umgås med, och man kan lättare ignorera de man ej har något gemensamt med. Där har du en liten avskärmning, men det är ibland positivt kan jag tycka, att man spenderar mer tid där man tycker att man får ut mer av relationen eller hobbyn, och försöker att inte spendera tid på oväsentligheter som bara tär. Mer emotionell koppling, mindre av de ytliga, onödiga kopplingarna. tack vare vetenskapen och utvecklingen!

och ja, jag hade en halvtimma över idag också på förmiddagsfikat 🙂

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 10:37

Jag jämför med det kollektiva storhushållet som fanns för där man delade på sysslorna och hjälpte varandra. Man samlade traktens män och grävde dräneringsdiken tillsammans, det var en självklarhet att de som bodde nära hjälptes åt. Man delade en allmänning som man gemensamt hade ansvar för. Och man hjälpte varandra med att ta hand om de gamla, ta hand om barnen och så vidare. Man tog även ansvar för sjuka och fattiga inom den egna byn.

Bysamhället försvann när man lade om åkrarna på 1800-talet.

Hur många stadsbor känner sina grannar?

Vi har inte en sammanhållning inom storfamiljen längre i Sverige, jämför med Sydeuropa exempelvis där familjen har större betydelse för det sociala livet. Men vi hade en sådan sammanhållning i Sverige i det förindustriella samhället.

Nu har vi allt mer gått till en mentalitet som innebär att man betalar sin skatt och staten gör vissa saker och då behöver man inte bry sig mer. Det gör oss också känslokalla. Och där ligger avskärmningen.

Det finns rapporter om gamla som dör och det tar en vecka innan man upptäcker att den personen är död, typ att den gamles barn ringer och märker ingen svarar och då börjar undra. Efter en vecka… Det har funnits många sådana fall rapporterade i massmedia och som fortsätter att rapporteras…

Vi har gamla och sjuka inom vården och på hem som mår dåligt av den behandling de utsätts för. Det är kärlek de vill ha, och de får inte det. Så det finns mycket i vårt samhälle som är avskärmat känslomässigt, trots all kommunikationsteknik.

Ensamheten ökar i samhället, många mår dåligt av sin ensamhet. Det är intressant att upplevelsen av ensamhet ökar samtidigt som kommunikationstekniken expanderar… Vi har många ungdomar som mår dåligt, som vill ta livet av sig. Vi har många som lever som singlar i enmanshushåll och är olyckliga. Ja det finns lyckliga singlar också, men jag menar det finns också många som är olyckliga.

Jag ser en ökad avskärmning i samhället, där människor blir allt mer ensamma och mår dåligt. Trots internet och ökad kommunikation. Internet är ju inte samma sak som en mänsklig fysisk kontakt.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 12:19

hur många stadsbor behöver känna sina grannar för att kunna överleva och klara sig bra???

Man umgås ju i sitt egna sociala nätverk med personer som man väljer att umgås med???

att det finns ungdomar som vill ta livet av sig kan du ej direkt eller enbart härleda till internet eller avskärmning i samhället!
Det finns många ungdomar som tvingas umgås på skolan eller med föräldrar som inte är nyttiga för dom att umgås med (tänker på alla de ungdomar som alltid känner sig utanför pga den stora risken att de blir hotade, misshandlade, förföljda pga de kanske ej är heterosexuella, hedersvåld osv) Där hade kanske en mer avskärmad social krets varit nyttigare? (bara min lekmannagissning, andra får göra forskningen om dom vill)

Återigen flera felaktiga analyser och konstig tolkning av orsak-verkan-samband av dig.
För varje kommentar som du skriver så bekräftar du mer och mer att mina åsikter allt mer stämmer om att du är obildad och ologisk osv… Vet ej vad konsensus blir, men än så länge pekar det ej helt otvetydigt till din förmån.

så du verkar bara gör dig själv en björntjänst, när du fortsätter… (jag kommer göra alla en stor tjänst, för nästa inlägg från mig kommer antagligen bara kunna bli drygare och kanske riskera att bli elakt slaktande av dina allt tokigare argument)

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 12:35

Jag konstaterar att du lämnade min argumentation om människans ökande ensamhet, trots expanderade kommunikationsmöjligheter, utan kommentar.

“Återigen flera felaktiga analyser och konstig tolkning av orsak-verkan-samband av dig.”

Det är din åsikt, men i seriösa diskussioner så gödslar man inte bara med värderande åsikter utan man kommer med en verklig argumentation och det är precis det som du inte gör.

“För varje kommentar som du skriver så bekräftar du mer och mer att mina åsikter allt mer stämmer om att du är obildad och ologisk osv… ”

För varje kommentar som du skriver så bekräftar du att du är ointresserad av en seriös diskussion där man diskuterar sakfrågor, för du gödslar dina inlägg med värderande omdömen om min person. Givetvis är jag “obildad” och “ologisk” för att jag har en annan uppfattning än vad du har.

“Nästa inlägg från mig kommer antagligen bara kunna bli drygare och kanske riskera att bli elakt slaktande av dina allt tokigare argument”

Personer som är intresserade av en seriös diskussion, undanhåller sig från emotionellt laddade pseudo-argument om “drygare”, “elakt” och “tokigare”.

Jag fortsätter att önska mig en koncentration på sakfrågor, men skeptiker verkar ju ointresserade av att diskutera sakfrågor. Diskutera personer är ju tydligen så mycket roligare för dem.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 20:17

Jag lämnade ej argumentationen om människans ensamhet, jag kommenterade den i hela första halvan av det där inlägget från kl.12:19. (ska jag kopiera ner det hit, eller kan du gå tillbaks upp och läsa om det???)
Det du gjorde kl.12:35, var att ignorera hela mitt svar till din argumentation totalt, pga du hade din uppfattning klar och ville ej läsa någon annans åsikt i ämnet.

Och därför var det symptomatiskt att du endast kommenterade de sista 7-8 raderna av mitt svar 😀

Jag är inte så värst intresserad av om denna diskussion ser ut som seriös eller oseriös. Det enda viktiga numer är att du ej ska få skriva din gödsel och stolligheter helt oemotsagd.

(nu antar jag att tråden är stängd, för mitt förra kloka svar, som ej innehöll orden “gödsel” och “stolligheter” blev raderat, eller så försvann det bara)

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 20:44

Åh, det smickrar mig att du tycker att mina inlägg innehåller stolligheter och gödsel. När det kommer från dig min vän så är det en komplimang som jag varmt tackar för att tar emot.

Ensamhet innebär en stor sorg för många, trots ökande kommunikationsmöjligheter. Ensamheten är större hos unga med stort socialt nätverk. Nu är ju ensamhet en subjektiv upplevelse, och det är intressant att många unga känner sig ensamma även när de har ett stort socialt nätverk. Samtidigt som det finns unga som inte känner sig ensamma när de har ett litet socialt nätverk.

Detta må vara “stolligheter” och “gödsel” att konstatera detta, men det är ju ett problem därför att för många, om än inte alla, så är ensamheten negativ. När man levde i ett storhushåll, med nära och tät kontakt med djupa relationer, så var man mindre ensam i sin upplevelse. Ja, jag hävdar alltså att de unga med stora sociala nätverk som känner sig ensamma, gör det därför att det finns en ytlighet i dessa nätverk som de känner sig obekväma med. Det är lätt att ha många ytliga kontakter idag, delvis tack vare internet, men djupet och den fysiska närheten, existerar inte på samma sätt som förr.

Så ur detta perspektiv finns det de som avskärmas från andra på ett negativt sätt, även om de har många sociala kontakter. Och en upplevelse av ensamhet kan leda till depression.

Människor har en önskan om att bli sedda, förstådda, upplevda. De behöver få sina kreativa behov tillgodosedda. Vi kan enkelt konstatera att ungdomsvåldet ökar i samhället, trots mängder med kreativa möljigheter med datorer och allt och sociala kontaktnät etc. Så det är något som inte stämmer här.

Så för att hitta svar och lösningar så menar jag alltså, hur stolligt det än må vara för dig, att vi behöver se det större perspektivet. Jag menar, att människors hela väsen behöver bli sedda och bekräftade. Inte bara intellektet.
Och det är där skolan fallerar idag.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
2 april 2012 kl 15:51

“du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant.”

Och det bara för att jag har en annan åsikt än du har. Det är lätt att tolka att du anser dig ha monopol på sanningen, eftersom du kommer med sådana personangrepp till mig för att jag har en annan åsikt än du. Som jag redan har skrivit flera gånger, det finns ingen intellektuell sanning eller kunskap eller äkta vetenskapligt vetande – eftersom vetenskap handlar om teorier och inte om sanningar, eller om man så vill “preliminär kunskap” vilket alltså inte är äkta kunskap utan något man tror är kunskap, tillfälligtvis, tills man tror något annat. Därför är vetenskapen också en tro.

Vad vi gör i den här diskussionen, det att är jag besvarar din argumentation, jag visar en annan bild än den du för fram. Och istället för att ha en sansad diskussion där vi diskuterar sakfrågor, så fäller du kommentarer om min person.

Jag ser fram emot att diskutera med dig igen när du har nått den mognad som seriösa och sakliga diskussioner förutsätter för att diskussionen ska kännas givande och utvecklande.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
2 april 2012 kl 16:38

Min poäng, Johan, det är att dagens samhälle har rationaliserat bort familjekänslan, sammanhållningen och att vi ska bry oss om varandra. Istället för att vi tar hand om varandra så betalar vi en summa till staten, via skatt, för att staten ska stå för kärleken om omvårdnaden, men givetvis blir det inte samma resultat känslomässigt när anställda av staten ska ersätta en familj för våra gamla.

Och jag hävdar att denna rationalism har sin grund i den mekaniska världsbilden där man inte längre ser människor med själen utan ser människor som konsumenter. Själen, hjärtat och den mänskliga hänsynen – rationaliseras allt mer bort från vårt samhälle. Det må vara vetenskapligt, men det är inte mänskligt.

Människor är inte bara en fysisk kropp av kemiska-biologiska funktioner, vi människor – precis som alla andra djur – är även något mer, och när vi börjar bry oss om detta i varandra då kan vi ersätta dagens vetenskapliga samhälle med ett samhälle som även tillåts innehålla värden vi kan kalla för mänskliga, eller naturliga.

Det vetenskapliga samhället leder till frustration hos människor och det leder även till förtryck, vilket i sin tur leder till våld och konflikter. Vi kan se detta redan idag. Sverige blir allt omänskligare. Vi har fått in Sverige demokraterna i riksdagen, vi har ett ökande ungdomsvåld, vi har allt mer uttalade strider mellan olika grupperingar i samhället, vi har den ekonomiska eliten som skapar ett större avstånd till de som inte har lika mycket pengar, vi har Försäkringskassan som stödjer sig på vetenskapen vilket leder till att många människor far illa och inte får den hjälp och stöd som de behöver, och vi har skeptiker som hånar och förlöjligar människor med en annan världsuppfattning än de själva. Detta är vetenskapsfacism.

Vi är inte människor om vi inte även tillåts ha vår själ och vår känslighet och vår intuition.
Ett vetenskapligt samhälle leder inte till klarhet, utan det leder till förtryck och ett dömande. Det blir en ny häxjakt på oliktänkande, den pågår redan nu och är iscensatt av Sturmark och hans humanistiska förbund.

Det är George Orwell 1984 när Sturmark har gjort om begreppet humanism till att stå för något som går emot människans rätt att vara människa. Och därför är han och hans förening även anti-humanister, för de är emot det mänskliga i oss.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 10:31

Nej, människan är bara ett djur, en fysisk kropp—inget mer. Men tack vare förändrad diet och levnadsvanor så har vi evolverat och utvecklat några fler delar av hjärnan till att bli de enda djuren som har förmågan att filosofera och fundera över meningen med livet. Vetenskapliga sekulära samhället innehåller så mycket civiliserat, mänskligt, naturligt, logiskt—i motsats till förvetenskapliga vidskepliga sektdrivna samhällen. Frustrationen kommer ej ifrån vetenskapen, det är delvis ursprung i människors önskan att få mer prylar till lägre kostnad, människans oförmåga att förstå sin plats i samhället eller i universum, eller oförmåga att förstå vetenskap. Du tar in SD i detta, intressant, jag har också kollat på dom tendenserna, läst mycket från EXPO och andra antirasister, och de som röstat in SD har inte så stor vana av vetenskap eller akademisk bildning. Så din slutledning om att vetenskap lett till SD och våld och konflikter är i stort sett helt felaktig. Barn som är på dagisverksamhet och förskola får ju minst lika bra emotionella bindningar med sina släktingar och får som bonus umgås med några andra vuxna, som förhoppningsvis är utbildade på barnomsorg, och med andra barn, som kanske kommer från annan etnisk eller kulturell bakgrund (så att de får ytterligare dimensioner i sin uppväxt, till skillnad från barnen som ganska ofta tvingades arbeta hela året om i jordbruket eller i gruva, vanligt ända fram till 1800-talet.) Jag kan ej så mycket om Sturmark, (har bara hört hans namn användas likt ett skällsord från vissa individer här och där) men jag är emot personer som är i princip i samma “läger” men som försöker splittra grupperingarna bara för att man tycker illa om varandras åsikter i vissa detaljer. Är man pacifist och humanist, så blir man ej automatiskt antihumanist eller våldsam bara för att någon annan tycker illa om något som man har sagt. Det påminner mig om en bra dokumentär av Louis Theroux, som jag såg nyligen, där man hade några olika religiösa, kristna och katolska företrädare i samma rum, och konstigt nog var de ej överens på en enda punkt, och i princip “hatade” varandra, trots att de i grunden har exakt samma tro, och heliga skrift och gudar och profeter. Att ta upp försäkringskassan, som exempel på när vetenskap gör att människor drabbas och far illa är konstigt, jag gissar att andelen som blir hjälpta av att vi har systemet med F-kassan är tiofalt fler, än… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 10:54

“Nej, människan är bara ett djur, en fysisk kropp—inget mer.” Jag håller inte med dig om det. Jag anser att människan har en själ som är evig och som är kopplat till ett medvetande, det som Dr. John Hagelin kallar för “unified field theory”. Vi kan också lägga in Terrence McKenna här och hans diskussioner om “consciousness”. “Men tack vare förändrad diet och levnadsvanor så har vi evolverat och utvecklat några fler delar av hjärnan till att bli de enda djuren som har förmågan att filosofera och fundera över meningen med livet.” Så du menar att djur inte filosofierar eller funderar över meningen med livet? Hur kan du vara så säker på det? Du tycks anta den gamla grekiska uppfattningen att bara för att man inte förstår logos så är varelsen inte intelligent. I det gamla Grekland gick man så långt som att de människor vars språk man inte förstod, de var inte människor. Genom att titta på hjärnan så kan vi inte göra en bedömning huruvida en hund eller katt eller en häst filosoferar över livet eller inte. Bara för att vi inte förstår deras språkliga uttryck eller kommunikation, så innebär ju inte det automatiskt att de inte filosoferar. Apropå detta så vill jag nämna forskningen som Dr. Rupert Sheldrake står för, som menar att vi kommunicerar undermedvetet med varandra, det liknar Dr. John Hagelins “Unified field theory” men Dr. Rupert fokuserar mer på kommunikation mellan människa och djur, och djur – djur. Jag förstår Johan att du inte upplever dagens samhälle som förtryckande för människors personliga upplevelser, eftersom du inte har de personliga upplevelser som förtrycks. Det får mig att tänka på mobbare som inte förstår att människor kan uppleva sig som mobbade, för mobbarna upplever sig ju inte som mobbade… Jag har visat i min diskussion hur den mekaniska världsbilden och synen på människan som enbart en mekanisk-biologisk maskin, leder till ett förtryck av människor. Exempel på detta är vaccinationskampanjer där människor med biverkningar inte för det bemötande och den vård och den omsorg som de har rätt att kräva, istället bemöts de kyligt och kallt av de ansvariga inom vården och vaccinationsföretagen tar inte sitt ansvar. Den som har fått sitt liv förstört av vaccination får kämpa, inte bara för livet, utan även för att få den vård och omsorg som den personen har rätt att kräva att samhället. Det är rätt mycket begärt av personer… Read more »

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 11:58

“djur inte filosoferar eller funderar över meningen med livet?” Det vet inte jag, men det vet vetenskapen, pga det inte finns några andra djur som har de nyutvecklade delar i hjärnan som används till såna saker.

“du inte upplever dagens samhälle som förtryckande för människors personliga upplevelser, eftersom du inte har de personliga upplevelser som förtrycks.”
Jag har haft ett par sådana personliga upplevelser, men de har varje gång kunnat förklaras med naturliga förklaringar.

Varje personlig upplevelse (om övernaturlighet eller om en minoritet som fått biverkning av vaccinering eller F-kassan) är alltid enbart en anekdot som ej skulle hålla i en rättegång, så varför skulle det hålla som bevis inom vetenskapen?

Jag vet att vad som förtrycks är ej personerna, de få individerna, som påstått sig ha övernaturliga upplevelser. Jag vet att det som många argumenterar emot, och som bör begränsas, är de här fåtalet individers rätt att predika om sina irrläror och fantasier till andra. (se: flygande spagettimonster, enhörningar osv)

“Jag har visat i min diskussion hur den mekaniska världsbilden och synen på människan som enbart en mekanisk-biologisk maskin, leder till ett förtryck av människor.”
Du har gjort felaktiga slutledningar. Vi har antagligen i stort sett liknande uppsättning av kunskap, info och fakta, och vi tolkar på diametralt olika sätt. i många frågor.

kolla in denna korta film, som visar på tendenser, säger många, kloka, förklarande saker på bra, tydliga, sammanfattade sätt:
http://www.youtube.com/watch?v=T69TOuqaqXI&list=PL85F1EE32A438AEB8&index=4&feature=plpp_video

glad påsk, och trevlig sommar!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 14:00

” ”djur inte filosoferar eller funderar över meningen med livet?” Det vet inte jag, men det vet vetenskapen, pga det inte finns några andra djur som har de nyutvecklade delar i hjärnan som används till såna saker.” Du menar alltså att djur måste ha en hjärna som är identisk med människohjärnan för att kunna filosofiera och reflektera över sin tillvaro. Du fallerar att se att den forskning som görs på den mänskliga hjärnan, inte säger någonting alls om andra arter än just människan. Låt oss klargöra en sak här – djur har inte ett språk på samma sätt som vi människor har. Människan skriver böcker, skapar olika saker och är aktiv på många sätt, som andra arter inte är. Andra arter har inte behov av människans hjärna eftersom de uttrycker sig på andra sätt, men människan är inte automatiskt mer intelligent. Jag anser det vara ett felslut att bedöma andra arters inre värld utifrån ett studium av hur människohjärnan fungerar, för det bygger på antagandet att hjärnor – oavsett var de sitter – har liknande funktion, och jag ser faktiskt inte någon evidens för det. Det som brister i förståelsen av andra arter än människan, det är just detta att den mänskliga vetenskapen saknar förmåga att kommunicera med andra djur för att verkligen ta reda på deras inre värld och verklighet. Vi lär oss inte något om djurs inre värld, vad de reflekterar över eller inte, genom studier av hjärnan. Så nej, vetenskap vet inte. Vetenskapen är en samling teorier. Inte vetande. “Jag har haft ett par sådana personliga upplevelser, men de har varje gång kunnat förklaras med naturliga förklaringar.” Men då har du inte haft de personliga upplevelser som inte är relaterade till naturliga förklaringar, för om du hade haft det skulle du veta om dem och du skulle veta om att människan är mer än bara en kropp, du skulle veta om att det finns en andevärld. Att du inte vet om det, är i sig evidens för att du inte haft en sådan upplevelse. “Jag vet att det som många argumenterar emot, och som bör begränsas, är de här fåtalet individers rätt att predika om sina irrläror och fantasier till andra. (se: flygande spagettimonster, enhörningar osv)” Du vill alltså skapa en diktatur istället för ett demokratiskt samhälle. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att värna om yttrandefriheten och trosfriheten, det är viktigt att värna om människors… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 14:14

Det är ett förtryck när människor blir hotade, trakasserade och förföljda bara för att de uttrycker sin personliga upplevelse om världen. Det är ett kollektivt förtryck när detta sker i grupp, och detta förtryck hände mot Terry Evans.

Att förtrycka människor på grund av deras livsupplevelser, det är omänskligt och i ett sådant förtryck finns ingen humanism. Därför är det rätt allvarligt när organisationer som sägs vara just humanistiska, är organisationer som står bakom förtryck av människor.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
3 april 2012 kl 14:26

det är ingen som förtrycker T.Evans, vi begär bara att få se bevis för hans egna påståenden om hans egna personliga upplevelser.

Om Person X påstår att han kan vissla, eller se en Gud eller ett spagettimonster, då faller det på person X att bevisa att den kan vissla, eller att Guden eller spagettimonster finns. Det är ej upp till de andra att försöka motbevisa något som ej finns.

det är inget förtryck! och ej något odemokratiskt!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 17:25

Intressant, så det är inget förtrycka att skriva mängder med hatmejl till personer, det är inget förtryck att försöka hindra människor med en annan llivsåskådning än den egna att uttrycka sin livsåskådning till andra, och det är inget förtryck att anklaga andra människor för att vara bedragare bara för att man inte delar deras personliga upplevelser.

Men, lika lite som mobbare brukar erkänna att de mobbar – lika lite vill ni förtrycka erkänna att ni förtrycker. Så jag är inte förvånad över ditt inlägg.

Däremot har du fel, för Terry Evans får utstå mängder med förtryck i detta samhälle. Det är ett förtryck som många som har personliga upplevelser av andevärlden utsätts för på många olika sätt, och det visar bara att ni skeptiker inte respekterar andra människors personliga upplevelser.

Personliga upplevelser kan inte bevisas för andra, det har jag ju redan talat om för dig. Det är inte mitt eller Terry Evans fel att det är så.

Om du respekterar människors personliga upplevelser, så diskuterar du inte vad som är rimligt eller trovärdigt i dem eftersom det är de som har dessa personliga upplevelser som har tolkningsföreträde om vad som är trovärdigt eller rimligt i dem, för det är de som har dem.

För att du ska kunna göra en bedömning om vad som är trovärdigt eller rimligt, så behöver du ha tillgång till deras personliga upplevelse, och det har du inte. Din intellektuella analys ger ingen förståelse, för förståelse kommer endast genom upplevelse.

Du kan inte förstå hur en cola smakar genom att intellektuellt analysera andras berättelser om smaken, du kan bara förstå smaken genom att uppleva den. Och det är inte att respektera andra människors personliga upplevelser när du hävdar om dem som orimliga eller inte trovärdiga, eftersom du har inget att basera det på eftersom du inte har erfarit upplevelsen själv. Det blir bara intellektuellt fluff.

Därför kan inte personliga upplevelser bevisas för andra, men vi kan respektera andra människors egna upplevelser och det är precis det som ni skeptiker inte gör ni avkräver omöjliga bevis för andras personliga upplevelser. Ni respekterar inte andras personliga upplevelser och ni respekterar inte människors rätt att uttrycka sina egna personliga upplevelser.

Och genom detta så bygger ni upp ett förtryck mot människor som har andra personliga upplevelser än vad ni själva har.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 18:30

Det är klart att jag anser att en värld byggd på den skeptiska trosuppfattningen är en obekväm, mekanisk och rotobiserad värld där människor inte tillåts känna in i sig själva, det är en värld där intuition och känsla inte får plats – och det blir då en diskriminerande värld. Redan idag har vi en diskriminerande värld för de som inte delar den skeptiska trosuppfattningen, och denna diskriminering gör att många människor far illa, samtidigt som det dränerar den mänskliga utvecklingen. Genom att vi har en skolform som bygger på den skeptiska trosuppfattningen så uppmuntras inte inre känsla och intuition, våra barn får inte lära sig det i skolan, det uppmuntras inte. Barn lär sig att stänga av och att det bara är intellektuella konstruktioner som betyder något.

Det ser jag som en beklämmande utvecklingen som hämmar vår civilisations utveckling, för skeptikerna har glömt bort det mänskliga och det som gör människor till just människor.

Därför anser jag det viktigt att uppmuntra intuition och känsla och få upp det i samhället och minska den skeptiska trosuppfattningens dominans i våra massmedier. Men eftersom den ekonomiska och politiska eliten tillhör den skeptiska trosuppfattningens sfär, så kommer förändringen från gräsrötterna – vi som står för känsla och intuition, vi revolutionerar från rötterna och uppåt.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 18:30

Jag ser en fara i skeptikernas samhälle där andra människor ska bestämma vad som är rimligt eller inte i upplevelser de själva inte har haft. Vi får en diktatur där skeptikerna bestämmer vad som är okej eller inte okej för andra att uppleva. Här fråntar skeptikerna människors rätt till sin egen upplevelse, och jag finner att detta är anti-humanistiskt och djupt omänskligt. Detta visar, som så mycket annat, att den skeptiska rörelsen är en icke-demokratisk och anti-humanistisk rörelse som vill kontrollera andra människors tyckande om sina egna upplevelser.

Ett sådant samhälle vill iaf inte jag leva i.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 18:31

för den som har en personlig upplevelse av en andeverklighet så handlar det inte om huruvida man vill tro eller inte. Det handlar om en personlig upplevelse som händer en.

Precis som att för den som upplever att det regnar och blir blöt, för den personen handlar det inte om huruvida man vill tro eller inte på att det regnar. För den personen är det en personlig upplevelse av att det just regnar och man blir blöt. Inte för att man vill tro det, eller inte vill tro det, utan för att det just är något som HÄNDER.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 18:31

Oavsett om andevärlden kan bevisas genom skeptikernas testförfarande eller inte, så finns det en annan fråga som är viktig – bör den bevisas? Om det gick att bevisa, om vi leker med den tanken, bör andeverkligheten bevisas för alla? Mitt svar är nej, och det handlar om människors inre resa. Den som har läst Martinus, eller Steiner eller liknande, förstår att vi går genom liven för att utvecklas. Vi skaffar oss erfarenheter i olika liv, vi söker olika livsupplevelser för att expandera vår livsupplevelse. Genom de erfarenheter vi gör, så växer vi i medvetenhet, våra själar växer, vi utvecklar talanger och förmågor i olika liv. Vi expanderar vår livsupplevelse, vi går framåt.

Alla människor har sin egen resa, och på denna resa så hittar vi olika saker som stödjer vår utveckling på olika sätt. Andeverkligheten handlar om våra inre sinnens utveckling. Vi kan inte öppna våra sinnen genom att läsa en bok, och om vi läser boken så får vi ändå inte upplevelsen av hur det är att ha öppna sinnen. Vi utvecklar våra sinnen och vi gör det när det är meningen så, när vi är redo för det. Det är en personlig resa i andlig och själslig utveckling. På denna resa finns det ingen som är sämre eller bättre än någon annan, för alla är på resa.

Det är inte meningen att vi alla ska ha precis samma upplevelser av verkligheten. Vi utvecklar olika saker.

Och om allt fanns redo och klart som universiella sanningar i en bok, så skulle vi inte behöva utvecklas. Vi skulle inte behöva göra något annat än att läsa böcker och därigenom försvinner även anledningen till mänskligt liv och evolutionen.

Därför behöver också människan stå över vetenskapen, det är tingens ordning, eftersom det är människan som utvecklas framåt och öppnar sina sinnen och gör en personlig resa. Vetenskapen är en uppfinning som människan har gjort för att strukturera sin omvärld, det är när man försöker göra vetenskapen som överordnad människan och t o m till något som existerar oberoende av människan (fast människan uppfann vetenskapen) som det blir rätt galet…

Människan har alltid avgörandet för sin egen verklighet hos sig, och det är precis som det ska vara för det är så det är. För att citera Martinus – allt er meget godt.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Johan
3 april 2012 kl 18:32

För att man ska testa andar måste de kunna kontrolleras, och man kan inte kontrollera andar därför att de är dynamiska och levande. De avgör själva utifrån sin verklighet vad de vill förmedla, och vi måste förstå att intentionen med att de söker kommunikation med den fysiska verklighet som de har lämnat, det är för att de vill läka sin energmässiga koppling till den fysiska verkligheten. Syftet med deras kommunikation är alltså läkning av sin energmässiga bindning till den fysiska verkligheten och i detta förmedlar de det som de upplever behövs för att förmedla för att kunna läka denna energimässiga bindning.

Den som söker sig till en person med personlig upplevelse av kontakt med andevärlden, gör detta också i syfte av energimässig läkning, och anden har redan försökt få denna person uppmärksam det är alltså på andens initativ denna person kommer till ett medium – när denna person kommer inte utifrån sin intellektuella idé eller tanke, utifrån sin känsla att här finns något viktigt, magkänslan, intuitionen säger – detta är viktigt. Det är så anden kommunicerar.

Tester är falsk kommunikation, och har inte med verklighet att göra, bygger på ett labbscenario som inte visar verkligheten, därför uppstår inget av värde i tester och därför kan man inte testa andar. Andarna kommunicerar inte på testarnas premisser, utan på sina egna som handlar om läkning och detta kan vi inte kontrollera. Eftersom vi inte kan kontrollera andarna, kan vi inte heller testa dem.

Och tester görs inte utifrån en äkta och ärlig känsla av att läka en energimässig koppling till den fysiska verkligheten, testerna görs ju utifrån en intellektuell idé om att bevisa någonting, och detta blockerar kommunikationen eftersom kommunikation med andar sker utifrån hjärtat och där är varken egot eller intellekt med. Mediet stänger ju av sitt intellekt i kommunikationen, stänger av sitt ego, och blir en öppen kanal. Försöker mediet styra anden, så stängs kanalen av, det fungerar inte helt enkelt eftersom intellektet och andekommunikation inte är förenliga. Ett aktivt intellekt stänger kanalen mot andevärlden, för intellektet är i vägen. Kommunikation öppnas när vi lägger intellektet åt sidan, först då skapas ett utrymme inom oss för att uppleva kommunikation – när intellektet inte längre är med och lägger sig i och försöker styra eller kontrollera.