Börje Peratt: Nyateisterna trampar ner medmänskligheten

publicerad 21 mars 2012
- av Börje Peratt
Börje Peratt

Börje Peratt

Är det möjligt att på bara någon dag förvandla medmänsklighet till omänsklighet? Är det möjligt att på bara någon dag förvandla demokratins grundläggande värden till diktaturens hårda kärna? Ja, det är möjligt att omvandla särskilt unga människor till okritiska blinda följare. Det visar ett experiment från 1960-talet men det visar också dagens huliganmobbning som ironiskt nog fått stöd av Ungdomsstyrelsen.

Text: Börje Peratt | uppdaterad 22 mars kl 16:36

Förbundet Humanisterna (ett förvillarnamn) styrs av personer som påstår sig vilja bedriva verksamhet mot rasism och intolerans såsom islamofobi, antisemitism och homofobi.

Gott och väl men samtidigt bedriver man en aktiv och genomtänkt förföljelse. Den är inte ursprungligen en svensk företeelse utan styrd av en internationell organisation.

Här i Sverige ser vi hur Sturmarks Humanisterna och Vetenskap & Folkbildning, VoF agerar samordnat för att genomföra sina aktioner. Till dem hör att angripa fri tanke och tro.

I planerade kampanjer ingår även att kränka utövare av alternativ medicin och kostrådgivare som avviker från VoF stream. Angreppsmetoderna skulle överallt annars i samhället och på alla arbetsplatser klandras som allvarliga övergrepp.

Självdiskvalificerande Nyateism

I Svenska Dagbladet 20 mars 2012 kan vi läsa en artikel av Per Ewert och Mats Selander under rubriken ”Nyateismen diskvalificerar sig själv”. Här klargörs antihumanisternas samhällsfarliga intolerans i formen av nyateism.

Det som börjar med fridsbrott slutar i uppmaningar om värre brott.

"Antihumanisterna uppmanar till att störa hemfrid och mötesfrid. Sturmark med följe går oinbjudna in på privata sammankomster för att spionera och hänga ut deltagare där [Newsmill]. Sturmark förordar att sjukhus ska avskeda personal som inte vill delta i aborter på friska foster.

VoF gör allt för att sabotera forumplatser och dialoger för dem som har avvikande uppfattningar. De vill förbjudna psalmer i undervisning och olika slags andlig utövning.De har bestämt att varken gud eller andlighet finns.De driver således en mycket bestämd förföljelse av oliktänkande. De har gemensamma träffar för att rekrytera unga till sin huligankår som på nätet trakasserar enskilda individer och kommer i horder för att förstöra människors rykten. Man måste undra vems ärende de går."

Taktiken för Sturmarkhumanisterna och VoF är att komma i vågor där de avlöser varandra. Kampanjerna mot dem som anser att vi ska ha ett fritt val har för länge sedan överskridit en anständighetsgräns och är på en nivå där polisanmälningar nu duggar tätt. Till en av ironierna och naturligtvis med avsikt att förvilla hör att rörelserna har tidningar och förlag som kallar sig "Sans" och "Fri tanke". Det stämmer lika illa med deras faktiska agerande som de namn man antagit.

Strategin nu går ut på att mer intimt väva ihop Humanisterna och VoF och de ska mötas i ett öltält i slutet av mars för att snacka ihop sig om vilka de ska hoppa på. De gör dessa angrepp anonymt, under mask och pseudonym. Utan risk för att bli avslöjade ökar ”modet” att uttrycka sig allt grövre. Det är naturligtvis en uppenbar drift med demokratin.

Detta ger Ungdomsstyrelsen stöd till. Hit går statliga pengar. Ironin är uppenbar och man undrar vem på Ungdomsstyrelsen som är lierad med denna antihumanistiska konstellation.

Ungdomsstyrelsen ger stöd till pseudohumanister

Det är nämligen inte första gången Humanisterna får stöd. Tidigare var det 2008. Har dessa antihumanister fått en gräddfil till skattemedel som går till ett förråande av ungdomen. Eller är det bara ett allvarligt misstag?

Ungdomsstyrelsen svarade på följande sätt:

"Ungdomsstyrelsen avstår från att kommentera själva artikelns innehåll. Ungdomsstyrelsen har beviljat organisationen projektbidrag vid tre tillfällen de senaste åren.

Den 4/4, 2007 beviljade myndigheten Förbundet Humanisterna 400 000 kronor för att bygga upp en ungdomsorganisation.

Den 26/5, 2009 beviljades de 400 000 kronor i syfte att främja jämställdhet. Den 14/12, 2011 beviljades de 360 000 kronor i syfte att motverka rasism och intolerans.

Ungdomsstyrelsens bedömning var att Förbundet Humanisterna och föreslagen verksamhet i de olika projekten möter de syften och villkor som angivits i den förordning som reglerar de olika bidragen (Förordning 2001:1060, 2006:390 samt 2008:62).

Ifall nya uppgifter skulle komma fram att föreningen mottagit stöd på felaktiga grunder kan föreningen bli återbetalningsskyldig."

Med tanke på den offensiva rekrytering som nu pågår med stöd av Ungdomsstyrelsen pengar blir det synnerligen intressant att se vart pengarna går.

En kampanj senast denna helg riktades mot en ensamstående mor med två barn som öppet arbetar som medium. Denna grupp är särskilt utsatt för nyateisternas attacker.

Så här skriver hon (avidentifierad text):

"Det har samlats mejl titt som tätt under en längre tid men igår verkade de ha samlat ihop sig på något sätt och anstormade min mejlbox. Gick ut på min gästbok och det var ca 30 inlägg där. Alla hatiska, att jag var hjärntvättad , att jag var en bedragare och att jag skulle fundera på hur det känns att bli granskad… Mejlen var i exakt samma spår. Först läste jag sedan började jag blockera deras adresser och ip adresser från både mejlboxen och gästboken. Alla hade synonymnamn som Willy, Matt, Jakob, Mia osv…totalt handlade om några hundra mejl…som man spammade från bara några få ip adresser, jag har varit med om detta förut då 250 personer invaderade ett forum jag hade och spammade hela forumet .. då de gjorde en liknelse mellan sex och andliga sekter.

Nu har jag också beslutat att ta bort min gästbok, jag har även blockerat de IP-adresser som invaderat min mejl.
....
Brottas med .. är det värt att kämpa för sin tro…klarar jag det här, kommer jag bli kontrollerad….kan barnen råka illa ut…

En har lämnat kvar ett namn i gästboken som jag svarat på och söker jag på willy så hittar jag en Willy wegner, skeptisk utredare i vof."

Hur kan det då gå så illa och hur kan man förmå unga vuxna att handla så sammansvuret och illasinnat?

 

Socialt experiment: The Third Wave

Intet ont anande elever på Cubberley High School i Palo Alto, Kalifornien utsattes under en vecka i april 1967 för ett av en lärare iscensatt socialpsykologiskt experiment med syfte att demonstrera hur en fascistisk rörelse kan uppstå.

Historieläraren Ron Jones hade planerat en skolvecka där han varje dag steg för steg skulle omvandla sökande, utforskande och kritiska elever till indoktrinerade, blint lojala lydare.

Naturligtvis förstod inte eleverna att de var utsatta för manipulation. De trodde verkligen på slagorden och de var övertygade om betydelsen av sin gemensamma insats för att bidra till en ”bättre värld”. Projektet fick namnet The Third Wave. (TV dokumentär ”När läraren blev Führer”, finns på webben)

På bara tre dagar växte klassen om 30 elever till följare och 200 ”medlemmar” omfattande elever från flera andra av skolans klasser som gick med i ”tredje vågen”. Skolans elever delades snabbt upp i två polariserade hälfter där motståndare utsattes för glåpord och våld.

Ron Jones utsatte enskilda elever för häxprocesser och förpassade de opålitliga till biblioteket för resten av terminen. Där de tvingades att sitta utan kontakt med någon annan och utan vägledning av lärare. Att bli utkastad från klassgemenskapen upplevdes fruktansvärt. Och en kvinnlig elev som inte besvarat en väninnas wave hälsning blev direkt Persona Non Grata.

Ron Jones hade även infört en hitlerliknande hälsning som gjorde att eleverna direkt kunde identifiera fiender och vän. Angivarsystemet infördes dag två så att medlemmarna i ”Tredje vågen” fick reda på vilka som inte anslöt sig. Några få elever revolterade och gjorde aktivt motstånd med bland annat affischer som man satta upp på natten. Dessa revs snabbt ned.

De slagord som Ron Jones lurade på sina elever 1967 var "Styrka genom disciplin, styrka genom gemenskap, styrka genom stolthet och styrka genom handling".

På experimentets fjärde dag, avbröts experimentet. Entusiasmen för Third Wave hade gått över styr och Jones kunde inte längre kontrollera det. Eleverna hade på bara tre dagar byggt upp samma känsla av överlägsenhet som nazismen i Tyskland inför andra världskriget.

Den tredje vågens motsvarighet idag

I modern tid underlättar internet och mobiltelefonen spridningen. Tyvärr visar det sig vara ganska enkelt för en person med viss karisma och med enkla lättförståeliga budskap att skapa lydiga följare bland ungdom. Idag ser vi en liknande manipulation där ungdomar har styrts av Sturmark och andra förebilder som lärare på högskoleinstitutioner. De har organiserats av en humanistförening som utger sig för att vara något man inte är. Man är inte humanister och man är inte skeptiker utan antihumanister och fördomsfulla pseudoskeptiker som agerar internethuliganer. NYATEISTER är en samlande beteckning.

Manualen är militärisk och chefsideologen Paul Kurtz (amerikansk marxistisk professor) har tagit fram en handbok som dessa så kallade ”skeptiker” ska använda i sina angrepp på avvikande. Handboken är spridd över hela världen och finns i ett stort antal länder där organisationen är väletablerad.

Sveriges Radio gör reklam för huliganskeptiker

I Sverige hjälper Public Service (Sveriges Radio och TV) till att sprida den nyateistiska strategin och marknadsför den ut i grundskolorna.

Det som är intressant här är att SR använder begrepp som ”kritiskt” när det handlar om att manipulera fram åsikter. I radioprogrammet ”Publicerat Samtal och debatt om mediefrågor” med Åke Pettersson marknadsförs ohämmat Andreas Anundi och CJ Åkerberg två VoF-associerade förgrundsfigurer och deras bok. (Anundi-Åkerberg driver även bloggen Tankebrott.nu)

På Sveriges Radios hemsida kan vi läsa:

Lämpligt nyårslöfte att tänka mer kritiskt?
I så fall rekommenderar vi "Skeptikerskolan"
av Andreas Anundi och CJ Åkerberg

Det handlar dock inte om att vara skeptiker utan istället om att i detta fall svälja VoFs kampanjer. Sveriges Radio gör reklam med en okritisk hållning som strider mot Sveriges Radios regler om god journalistik.

Långt ned i kommentatorsfältet finner man en enskild kommentar som kritiserar författarna.

”Halv-voffarna Andreas Anundi och CJ Åkerberg är förmodligen av typ 2 skeptiker: Huliganskeptiker. En yngre grupp av akademiska skeptiker med ett starkt behov av grupptillhörighet. Dessa individer utgörs ofta av övervintrade studenter uppskattningsvis runt 28 år +/-5 år. Deras motsvarighet i den icke-akademiska världen är fotbollssupporters. Huliganskeptiker ser det som sin sport att driva ned allt vad de anser vara ovetenskapligt och deras främsta arenor är bloggosfären och diskussionsforum på nätet.” - Undertecknat Skeptiker.

Strategi

Den svenska antihumanistiska varianten av Vetenskap och Folkbildning är utspridd över hela Sverige. Den startades upp av professorn vid KTH Sven Ove Hansson. Tekniken är att medvetet överta metoder och begrepp från den ursprungliga humanismen och demokratin och sedan utnyttja detta.

Dessa nyateister har senare lierat sig med dem som på något sätt vill identifiera sig med rörelsens innehåll och det har blivit några oheliga allianser. Även detta ingår i strategin. Genom att infiltrera institutioner, organisationer, skolor och näringsliv blir revolutionen effektiv (Gramscitaktiken). Jo, de sitter som webbadministratörer i kommuner och i företag och nätverket gör dem blixtsnabba. Så fort de anar en möjlighet till gemensam attack går ordet som en löpeld och de slår skoningslöst ned på det ensamma offret.

Taktiken är att förvilla, avleda och slå till

Motiven är att skapa sig fördelar, bygga makt och försäkra sig om en god karriär. Det som under skoltiden handlade om betyg blir senare att komma åt medel och att ingå i ett sammanhang där det är viktigare att markera fiendskap än samförstånd.

Denna rörelse, i Sverige representerad av Vetenskap och Folkbildning och Christer Sturmarks Humanisterna, skiljer sig från dem som syftar till att bygga upp en ”god människa” med hög moral. Istället utvecklar man några av människans sämsta egenskaper såsom intolerans, förtryck och kränkande beteende. I vilka riktlinjer står det att bidragsgivande myndigheter och folkägda media ska ägna sig åt att supporta nyateismen och antihumanismen?

Text: Börje Peratt