Börje Peratt: Nyateisterna trampar ner medmänskligheten

publicerad 21 mars 2012
- Börje Peratt
Börje Peratt

Börje Peratt

Är det möjligt att på bara någon dag förvandla medmänsklighet till omänsklighet? Är det möjligt att på bara någon dag förvandla demokratins grundläggande värden till diktaturens hårda kärna? Ja, det är möjligt att omvandla särskilt unga människor till okritiska blinda följare. Det visar ett experiment från 1960-talet men det visar också dagens huliganmobbning som ironiskt nog fått stöd av Ungdomsstyrelsen.

Text: Börje Peratt | uppdaterad 22 mars kl 16:36

Förbundet Humanisterna (ett förvillarnamn) styrs av personer som påstår sig vilja bedriva verksamhet mot rasism och intolerans såsom islamofobi, antisemitism och homofobi.

Gott och väl men samtidigt bedriver man en aktiv och genomtänkt förföljelse. Den är inte ursprungligen en svensk företeelse utan styrd av en internationell organisation.

Här i Sverige ser vi hur Sturmarks Humanisterna och Vetenskap & Folkbildning, VoF agerar samordnat för att genomföra sina aktioner. Till dem hör att angripa fri tanke och tro.

ArcanumSkolan 2024

I planerade kampanjer ingår även att kränka utövare av alternativ medicin och kostrådgivare som avviker från VoF stream. Angreppsmetoderna skulle överallt annars i samhället och på alla arbetsplatser klandras som allvarliga övergrepp.

Självdiskvalificerande Nyateism

I Svenska Dagbladet 20 mars 2012 kan vi läsa en artikel av Per Ewert och Mats Selander under rubriken ”Nyateismen diskvalificerar sig själv”. Här klargörs antihumanisternas samhällsfarliga intolerans i formen av nyateism.

Det som börjar med fridsbrott slutar i uppmaningar om värre brott.

“Antihumanisterna uppmanar till att störa hemfrid och mötesfrid. Sturmark med följe går oinbjudna in på privata sammankomster för att spionera och hänga ut deltagare där [Newsmill]. Sturmark förordar att sjukhus ska avskeda personal som inte vill delta i aborter på friska foster.

VoF gör allt för att sabotera forumplatser och dialoger för dem som har avvikande uppfattningar. De vill förbjudna psalmer i undervisning och olika slags andlig utövning.De har bestämt att varken gud eller andlighet finns.De driver således en mycket bestämd förföljelse av oliktänkande. De har gemensamma träffar för att rekrytera unga till sin huligankår som på nätet trakasserar enskilda individer och kommer i horder för att förstöra människors rykten. Man måste undra vems ärende de går.”

Taktiken för Sturmarkhumanisterna och VoF är att komma i vågor där de avlöser varandra. Kampanjerna mot dem som anser att vi ska ha ett fritt val har för länge sedan överskridit en anständighetsgräns och är på en nivå där polisanmälningar nu duggar tätt. Till en av ironierna och naturligtvis med avsikt att förvilla hör att rörelserna har tidningar och förlag som kallar sig “Sans” och “Fri tanke”. Det stämmer lika illa med deras faktiska agerande som de namn man antagit.

Strategin nu går ut på att mer intimt väva ihop Humanisterna och VoF och de ska mötas i ett öltält i slutet av mars för att snacka ihop sig om vilka de ska hoppa på. De gör dessa angrepp anonymt, under mask och pseudonym. Utan risk för att bli avslöjade ökar ”modet” att uttrycka sig allt grövre. Det är naturligtvis en uppenbar drift med demokratin.

Detta ger Ungdomsstyrelsen stöd till. Hit går statliga pengar. Ironin är uppenbar och man undrar vem på Ungdomsstyrelsen som är lierad med denna antihumanistiska konstellation.

Ungdomsstyrelsen ger stöd till pseudohumanister

Det är nämligen inte första gången Humanisterna får stöd. Tidigare var det 2008. Har dessa antihumanister fått en gräddfil till skattemedel som går till ett förråande av ungdomen. Eller är det bara ett allvarligt misstag?

Ungdomsstyrelsen svarade på följande sätt:

“Ungdomsstyrelsen avstår från att kommentera själva artikelns innehåll. Ungdomsstyrelsen har beviljat organisationen projektbidrag vid tre tillfällen de senaste åren.

Den 4/4, 2007 beviljade myndigheten Förbundet Humanisterna 400 000 kronor för att bygga upp en ungdomsorganisation.

Den 26/5, 2009 beviljades de 400 000 kronor i syfte att främja jämställdhet. Den 14/12, 2011 beviljades de 360 000 kronor i syfte att motverka rasism och intolerans.

Ungdomsstyrelsens bedömning var att Förbundet Humanisterna och föreslagen verksamhet i de olika projekten möter de syften och villkor som angivits i den förordning som reglerar de olika bidragen (Förordning 2001:1060, 2006:390 samt 2008:62).

Ifall nya uppgifter skulle komma fram att föreningen mottagit stöd på felaktiga grunder kan föreningen bli återbetalningsskyldig.”

Med tanke på den offensiva rekrytering som nu pågår med stöd av Ungdomsstyrelsen pengar blir det synnerligen intressant att se vart pengarna går.

En kampanj senast denna helg riktades mot en ensamstående mor med två barn som öppet arbetar som medium. Denna grupp är särskilt utsatt för nyateisternas attacker.

Så här skriver hon (avidentifierad text):

“Det har samlats mejl titt som tätt under en längre tid men igår verkade de ha samlat ihop sig på något sätt och anstormade min mejlbox. Gick ut på min gästbok och det var ca 30 inlägg där. Alla hatiska, att jag var hjärntvättad , att jag var en bedragare och att jag skulle fundera på hur det känns att bli granskad… Mejlen var i exakt samma spår. Först läste jag sedan började jag blockera deras adresser och ip adresser från både mejlboxen och gästboken. Alla hade synonymnamn som Willy, Matt, Jakob, Mia osv…totalt handlade om några hundra mejl…som man spammade från bara några få ip adresser, jag har varit med om detta förut då 250 personer invaderade ett forum jag hade och spammade hela forumet .. då de gjorde en liknelse mellan sex och andliga sekter.

Nu har jag också beslutat att ta bort min gästbok, jag har även blockerat de IP-adresser som invaderat min mejl.
….
Brottas med .. är det värt att kämpa för sin tro…klarar jag det här, kommer jag bli kontrollerad….kan barnen råka illa ut…

En har lämnat kvar ett namn i gästboken som jag svarat på och söker jag på willy så hittar jag en Willy wegner, skeptisk utredare i vof.”

Hur kan det då gå så illa och hur kan man förmå unga vuxna att handla så sammansvuret och illasinnat?

 

Socialt experiment: The Third Wave

Intet ont anande elever på Cubberley High School i Palo Alto, Kalifornien utsattes under en vecka i april 1967 för ett av en lärare iscensatt socialpsykologiskt experiment med syfte att demonstrera hur en fascistisk rörelse kan uppstå.

Historieläraren Ron Jones hade planerat en skolvecka där han varje dag steg för steg skulle omvandla sökande, utforskande och kritiska elever till indoktrinerade, blint lojala lydare.

Naturligtvis förstod inte eleverna att de var utsatta för manipulation. De trodde verkligen på slagorden och de var övertygade om betydelsen av sin gemensamma insats för att bidra till en ”bättre värld”. Projektet fick namnet The Third Wave. (TV dokumentär ”När läraren blev Führer”, finns på webben)

På bara tre dagar växte klassen om 30 elever till följare och 200 ”medlemmar” omfattande elever från flera andra av skolans klasser som gick med i ”tredje vågen”. Skolans elever delades snabbt upp i två polariserade hälfter där motståndare utsattes för glåpord och våld.

Ron Jones utsatte enskilda elever för häxprocesser och förpassade de opålitliga till biblioteket för resten av terminen. Där de tvingades att sitta utan kontakt med någon annan och utan vägledning av lärare. Att bli utkastad från klassgemenskapen upplevdes fruktansvärt. Och en kvinnlig elev som inte besvarat en väninnas wave hälsning blev direkt Persona Non Grata.

Ron Jones hade även infört en hitlerliknande hälsning som gjorde att eleverna direkt kunde identifiera fiender och vän. Angivarsystemet infördes dag två så att medlemmarna i ”Tredje vågen” fick reda på vilka som inte anslöt sig. Några få elever revolterade och gjorde aktivt motstånd med bland annat affischer som man satta upp på natten. Dessa revs snabbt ned.

De slagord som Ron Jones lurade på sina elever 1967 var “Styrka genom disciplin, styrka genom gemenskap, styrka genom stolthet och styrka genom handling”.

På experimentets fjärde dag, avbröts experimentet. Entusiasmen för Third Wave hade gått över styr och Jones kunde inte längre kontrollera det. Eleverna hade på bara tre dagar byggt upp samma känsla av överlägsenhet som nazismen i Tyskland inför andra världskriget.

Den tredje vågens motsvarighet idag

I modern tid underlättar internet och mobiltelefonen spridningen. Tyvärr visar det sig vara ganska enkelt för en person med viss karisma och med enkla lättförståeliga budskap att skapa lydiga följare bland ungdom. Idag ser vi en liknande manipulation där ungdomar har styrts av Sturmark och andra förebilder som lärare på högskoleinstitutioner. De har organiserats av en humanistförening som utger sig för att vara något man inte är. Man är inte humanister och man är inte skeptiker utan antihumanister och fördomsfulla pseudoskeptiker som agerar internethuliganer. NYATEISTER är en samlande beteckning.

Manualen är militärisk och chefsideologen Paul Kurtz (amerikansk marxistisk professor) har tagit fram en handbok som dessa så kallade ”skeptiker” ska använda i sina angrepp på avvikande. Handboken är spridd över hela världen och finns i ett stort antal länder där organisationen är väletablerad.

Sveriges Radio gör reklam för huliganskeptiker

I Sverige hjälper Public Service (Sveriges Radio och TV) till att sprida den nyateistiska strategin och marknadsför den ut i grundskolorna.

Det som är intressant här är att SR använder begrepp som ”kritiskt” när det handlar om att manipulera fram åsikter. I radioprogrammet ”Publicerat Samtal och debatt om mediefrågor” med Åke Pettersson marknadsförs ohämmat Andreas Anundi och CJ Åkerberg två VoF-associerade förgrundsfigurer och deras bok. (Anundi-Åkerberg driver även bloggen Tankebrott.nu)

På Sveriges Radios hemsida kan vi läsa:

Lämpligt nyårslöfte att tänka mer kritiskt?
I så fall rekommenderar vi “Skeptikerskolan”
av Andreas Anundi och CJ Åkerberg

Det handlar dock inte om att vara skeptiker utan istället om att i detta fall svälja VoFs kampanjer. Sveriges Radio gör reklam med en okritisk hållning som strider mot Sveriges Radios regler om god journalistik.

Långt ned i kommentatorsfältet finner man en enskild kommentar som kritiserar författarna.

”Halv-voffarna Andreas Anundi och CJ Åkerberg är förmodligen av typ 2 skeptiker: Huliganskeptiker. En yngre grupp av akademiska skeptiker med ett starkt behov av grupptillhörighet. Dessa individer utgörs ofta av övervintrade studenter uppskattningsvis runt 28 år +/-5 år. Deras motsvarighet i den icke-akademiska världen är fotbollssupporters. Huliganskeptiker ser det som sin sport att driva ned allt vad de anser vara ovetenskapligt och deras främsta arenor är bloggosfären och diskussionsforum på nätet.” – Undertecknat Skeptiker.

Strategi

Den svenska antihumanistiska varianten av Vetenskap och Folkbildning är utspridd över hela Sverige. Den startades upp av professorn vid KTH Sven Ove Hansson. Tekniken är att medvetet överta metoder och begrepp från den ursprungliga humanismen och demokratin och sedan utnyttja detta.

Dessa nyateister har senare lierat sig med dem som på något sätt vill identifiera sig med rörelsens innehåll och det har blivit några oheliga allianser. Även detta ingår i strategin. Genom att infiltrera institutioner, organisationer, skolor och näringsliv blir revolutionen effektiv (Gramscitaktiken). Jo, de sitter som webbadministratörer i kommuner och i företag och nätverket gör dem blixtsnabba. Så fort de anar en möjlighet till gemensam attack går ordet som en löpeld och de slår skoningslöst ned på det ensamma offret.

Taktiken är att förvilla, avleda och slå till

Motiven är att skapa sig fördelar, bygga makt och försäkra sig om en god karriär. Det som under skoltiden handlade om betyg blir senare att komma åt medel och att ingå i ett sammanhang där det är viktigare att markera fiendskap än samförstånd.

Denna rörelse, i Sverige representerad av Vetenskap och Folkbildning och Christer Sturmarks Humanisterna, skiljer sig från dem som syftar till att bygga upp en ”god människa” med hög moral. Istället utvecklar man några av människans sämsta egenskaper såsom intolerans, förtryck och kränkande beteende. I vilka riktlinjer står det att bidragsgivande myndigheter och folkägda media ska ägna sig åt att supporta nyateismen och antihumanismen?

Text: Börje Peratt

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Börje Peratt inleder sin artikel genom att ta upp intolerans och förbundet Humanisterna.
  Det är rätt ironiskt, menar jag, att ett förbund som kallar sig för “humanister”, som Sturmarks förbund, är ett förbund som visar intolerans mot oliktänkare, och de visar intolerans mot människor som har en annan världsbild, upplevelser och erfarenheter och även verkligheter än de själva representerar.

  På en annan blogg läste jag nyligen en humanist i en ungdomsorganisation som menade att skepticism är att vara humanist, men det hon menar med skepticism det var att visa intolerans mot människor med andra världsåskådningar än hennes egen. Nej, jag kan inte se att det är humanistiskt att bete sig så.

  De som kritiserar medier utgår från att det inte finns någon andeverklighet, och de tycker om att säga att de som berättar om sin personliga upplevelser av en andeverklighet bluffar. De anser alltså att de kan veta något om andra människors personliga upplevelser och de kan veta så mycket att de även kan avgöra om andra människors ljuger om sina egna upplevelser eller inte. Men grejjen är, det kan de inte veta. Men eftersom de har den inställningen att människor ljuger om sina personliga upplevelser, ja kan det vara så att de har den inställningen därför att de själva ljuger om sina personliga upplevelser? Att eftersom de själva ljuger så utgår de från att andra människor också ljuger? Det ser jag som en logisk och rationell förklaring till de s k “sekulära humanisternas” beteende (som inte alls är humanism).

  Jag menar, vad är det som säger att de inte pratar med andar? Ok, de säger att andevärlden inte finns men kan vi verkligen veta att de inte upplever en andevärld? Kan de bevisa deras personliga upplevelse av att de inte pratar med andar? Kan de bevisa att de har en personlig upplevelse av att Gud inte finns?

  Mina frågor är givetvis retoriska, för jag är inte intresserad av att de ska bevisa – eller inte bevisa – sina egna personliga upplevelser av den verklighet de har. Jag respekterar nämligen andra människor att ha sina personliga upplevelser, oavsett om de har en upplevelse av att andevärlden finns eller att de har en personlig upplevelse av att andevärlden inte finns. I denna respekt som jag visar ligger även att jag inte avkräver dem bevis för sin egen upplevelse av att andevärlden inte finns, och jag kallar dem inte för bluffmakare när de delger andra människor sin personliga upplevelse av att inte uppleva andevärlden. Jag respekterar dem för deras trosuppfattning att andevärlden inte finns, och i ett öppet och demokratiskt samhälle så har de givetvis rätt att delge andra sin personliga trosuppfattning precis som alla andra.

  Jag tror nämligen på en värld där vi kan inkludera varandra, en värld där olika upplevelser av verkligheten får plats, olika världsbilder och olika teorier om världen.

  Sen att det finns de som anser sig ha monopol på vad som är en “sann” världsbild, ja det är ju något som visar omognad och avsaknad av respekt för andra människors livsupplevelser.

  Jag erkänner rätten för människor att ha olika världsbilder, det finns ju redan olika uppfattningar om världen i vetenskapen och humanism, som jag ser det, är att erkänna detta. Att om världens förskaffning så finns många olika teorier och ingen har något monopol. Men man har rätt att uttrycka sin upplevelse av världen och sin egen verklighet, sitt eget vetande. Som jag har skrivit så många gånger redan – den som har en personlig upplevelse, det är den som har den.

  För mig som upplever en andeverklighet som något naturligt och självklart, så är det märkligt för mig en världsbild där det andliga inte finns. Jag kan inte förstå eller veta hur det är att inte uppleva andar eller en levande natur och ett levande medvetande i allt. Jag kan inte förstå dem som tror att det andliga inte finns. Det är för mig som att tro att solen inte lyser fast jag ser den klart. Men jag förstår att människor kan ha olika verkligheter, och humanism är att kunna respektera denna skillnad mellan människor och låta den finnas där.

  Humanism är, för mig, att visa tolerans mot människors olika upplevelser av verkligheten – även gällande de upplevelser man själv inte förstår eller har eller ens kan föreställa sig.

  Jag hälsar ljuset och kärleken i livet och önskar dig som läsare en härlig dag och ett fantastiskt liv!

  • Erkänner du också människor rätten att använda vilka “traditionella naturmediciner” som helst?

   http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/cancer/vaxtmedicin-bakom-flera-cancerfall/

   Jag accepterar ej att oskyldiga drabbas fysiskt eller psykiskt eller ekonomiskt av lögnare och charlataner! PGA det drabbar samhället i stort och många släktingar till offren.

   T.ex. Anders Behring Breivik har förbrukat sina rättigheter, bl.a. åsiktsfrihet, uttrycksfrihet, mötesfrihet, trosfrihet genom sina uppenbart samhällsfarliga åsikter. Det är ingen “hets mot folkgrupp” eller “förföljelse” att tycka att han, och vissa andra farliga individer skulle tystas och hindras få sprida sina irrläror och hat!

   • Käre Johan!

    Jag anser att det inte drabbar någon när jag uttrycker mina personliga upplevelser av andlighet.
    Du tar upp Breivik, men Breivik har skjutit ihjäl människor. Jag skjuter inte ihjäl någon människa när jag berättar om mina personliga upplevelser av andlighet. Och om Terry Evans berättar om sina personliga upplevelser av andlighet så skjuter inte han ihjäl någon människa heller.

    Vi kan lika gärna säga att det är du som drabbar oskyldiga fysiskt eller psykiskt genom dina prediktningar om en ateistisk och anti-humanistisk världsbild. Genom dina prediktningar om att människor med andliga upplevelser är charlataner och lögnare, bara för att de är sanna och ärliga om vad de upplever, så begår du psykiskt våldtäkt på människor!

    Och du har fel när du påstår att vetenskapen är så homogen med bara en världsbild, vetenskapen är faktiskt inte överens i frågan om det finns en andlig dimension eller inte. Det finns evidens för den andliga dimensionen. Människor har i tusentals år upplevt andlighet, det har varit naturligt för de flesta människor. Så dina argument om att människor är hjärnskadade håller inte heller, för med din logik är de flesta människor genom människans historia hjärnskadade och det håller inte som ett argument. Det kan lika gärna vara du och dina likar Johan som är hjärnskadade, att det är ni som har en nevrologisk störning vilket förklarar varför ni inte kan se och uppleva den andliga dimension som är så verklig, äkta och sann för väldigt många människor i världen.

    Det finns en stor skillnad mellan oss Johan – och det är att jag är en verklig humanist som respekterar att människor får ha personliga upplevelser av andlighet och dessutom berätta om dem, men du är en anti-humanist som inte tillåter människor sina ärliga och sanna upplevelser av den faktiska och existerande andliga dimensionen och du påstår att människor “drabbas” bara för att man berättar om sina egna personliga upplevelser av andlighet.

    Men trots att du begår psykisk våldtäkt genom dina skadliga prediktningar om att andevärlden inte finns, så ger jag dig ändå rätten att hålla dina prediktningar även fast jag anser att du skadar samhället. Jag respekterar nämligen demokrati och den tros- och yttrandefrihet som vi har i Sverige. Du har din tro, jag håller inte dig om din trosuppfattning men jag ger dig rätten att ha den.

    Jag önskar dig en bra dag!

   • Min käre vän Johan

    Det finns mycket att kritisera inom den svenska sjukvården. Vi har lögnerna och bluffmakeriet från vaccinationsindustrin exempelvis. Där har du de verkliga charlatanerna som skadar människor!

    http://vaccin.me/2012/04/16/vaccinernas-verkliga-verkan-manga-manniskor-insjuknar-allvarligt-trots-gott-om-antikroppar/

    Jag skadar ingen när jag är ärlig och sann om mina personliga upplevelser av andlighet. Och som jag har skrivit – jag delar inte din trosuppfattning om verkligheten, men jag ger dig rätten att ha och uttrycka den för de som önskar lyssna, och om du skulle hålla ett föredrag om din trosuppfattning och även ta betalt för detta så skulle jag inte ha några invändningar för ett demokratiskt samhälle ger dig den rätten – även fast jag anser att du är en charlatan som skadar människor med dina ateistiska prediktningar, men om människor vill lyssna på dig och finner ett värde i det så låter jag dem vara lyckliga med det även fast du representerar en annan syn på verkligheten än den jag har.

    Jag önskar dig en vacker dag!
    Ja, Johan – även fast vi har olika uppfattningar om världen så kan jag med kärlek önska dig en härlig dag. För jag ser människor som mina vänner. Man behöver inte stå för krig och ovänskap bara för att man har olika personliga upplevelser av verkligheten.

    Kärlek till dig!
    Från din vän i etern…

    Jag har förresten tagit uttrycket från radioprogrammet “Christer – din vän i etern” som sänds av Sveriges Radio. Det var roande att läsa dina reflektioner av mig som född före första världskriget för jag använde detta vedertagna uttryck… Jag tackar dig för att du fick mig att le, det var vänligt av dig.

   • Käre min vän Johan!

    Jag menar att samhället utvecklas av människor som vågar tänka själva istället för att likt zombier matas av PR-maskineriet från den ekonomiska- och politiska eliten. Samhället utvecklas av människor som vågar ifrågasätta det rådande paradigmet. Förmågan att tänka självständigt och kritiskt är inte något som omhuldas inom det svenska skolsystemet precist, utan den svenska skolan försöker utbilda konsumenter. Vi ska vara tysta, lugna och överlämna makt och beslut åt en ekonomisk och politisk elit. Men som många av oss kan se idag så är samhället dysfunktionellt. Vi har ett ungomdsvåld som ökar, vi har en brottslighet som ökar, vi har att människor upplever sig som allt mindre sedda, vi har många som är besvikna på den traditionella sjukvården och därför söker upp alternativen – det finns berättelser på denna webbsida om detta.

    Ja, denna webbsida är just en sajt för människor som tänker självständigt och fritt och som vågar utmana det sittande etablissemangets ekonomiska och politiska särställning. Detta är en sajt för människor som tror på humanismens sanna värden som människovänner där att vara människovän innebär fred, frihet, broderskap och harmoni, och där man respekterar människors personliga upplevelser – även av andar, andeverkligheter, djurs själar, naturväsen etc. En humanism som innebär att stå för demokrati med yttrandefrihet och trosfrihet.

    Jag tackar dig för att du visar sådant intresse för denna webbsida med nyheter och synsätt som går utanför mainstream och jag hoppas att du finner inspiration och kunskap i den myriad av artiklar som ger hopp om ett annat och mer funktionellt paradigm i världen än det sittande etablissemanget representerar.

    Det är hos gräsrötterna denna revolution startar – den nya humanistiska revolutionen, som ifrågasätter forskningens traditionella koppling till den ekonomiska eliten och den anti-humanism som sprids av ateister som vill gå i etablissemangets ledband.

    Jag tror på människan, jag tror att är vi i hjärtat och följer våra känslor – utan att dyka under av rädsla eller anti-humanisterna och ateisternas försök till förtryck – så kan vi rädda den här planeten också och skapa ett samhälle i fred, frihet och harmoni mellan allt levande.

    Jag önskar dig en härlig dag!

   • Käre Johan!

    Jag menar att det finns anledning att vara skeptisk gällande detta med cancerlarm från företrädare för den etablerade sjukvårdsindustrin.

    http://www.naturalnews.com/035616_cancer_industry_scientific_fraud_studies.html#ixzz1sUl8vFSN

    “C. Glenn Begley, a former head of global cancer research at drug giant Amgen and author of the review, was unable to replicate the findings of 47 of the 53 studies he examined. It appears as though researchers are simply fabricating findings that will garner attention and headlines rather than publishing what they actually discover, which helps them to maintain a steady stream of grant funding but deceives the public.”

    Från din vän i etern…

   • Käre Johan!

    Jag förstår inte varför du inte kämpar mot lögnarna och bluffmakarna inom den ekonomiska och politiska eliten, som är de som styr och kontrollerar sjukvårdsindustrin – en bransch som levererar falska premisser, falsk evidens och fejkade undersökningar för att kunna sälja sina fejkpreparat med statligt understöd och bidrag.

    http://www.naturalnews.com/031121_medical_research_fraud.html

    Många skolmedicinskt troende brukar hänvisa till att det som står i en “peer review” tidskrift, det har större värde än andra källor. Men, inte ens “peer review” tidskrifterna själva håller med om det – iallafall inte “peer review”-tidskriften Nature som säger så här:

    “scientists understand that peer review per se provides only a minimal assurance of quality, and that the public conception of peer review as a stamp of authentication is far from the truth.”

    http://www.nature.com/nature/peerreview/debate/nature05032.html

    Jag önskar dig en härlig dag!
    Från din vän i etern…

 • Ännu en gång behöver jag förtydliga att jag har ingen tro!
  Det finns dom som har en trosuppfattning som inbillar sig att alla “måste” ha en tro, antingen på en gud eller på en icke-gud eller på vetenskapen.

  Det jag hävdar är att jag saknar tro. Jag känner till att det finns tillräckligt många forskare, vetenskapsmän och lärda, som tillsammans har tillräckligt många bevis för att vetenskapens världsbild är sann.
  Det leder till att jag ej har någon “blind faith” eller “trosuppfattning” pga det helt enkelt ej behövs någon, hos oss lekmän. Vi behöver ej heller plugga på alla områden, men ändå hävda med säkerhet att det finns många fakta som är just fakta om världen.

  (jag vet också att om jag skulle spendera massor av år på att vidareutbilda mig och att forska kring något, så skulle jag kunna göra det, men förmodligen ej komma fram till några spännande paradigmbrytande resultat.)

  Missuppfattningarna och “irrlärorna” blir extremt tydliga i debatterna med andra lekmän, jag citerar Skeptisk mot skeptiker:
  “Det blir dock rätt komiskt när troende som Johan säger att de saknar en tro, det innebär ju att de vet istället och står för universiella sanningar – för motsatsen till tro är att veta. Men när Johan hänvisar till olika vetenskapliga teorier, som inte står för en universiell sanning, så är det alltså TRO som han hänvisar till. En teori är nämligen något man TROR och inte något man vet. Vetenskapens teorier är därför tro. Att tro på vetenskapens teorier är en trosuppfattning.”

  Att sammanblanda uttrycket “vetenskaplig teori” med att det är något flummigt, ofullständigt, opålitligt som man måste TRO på för att det ska fungera, är okunnigt och speciellt absurt när det kommer ifrån någon som samtidigt har skrutit om sin akademiska bildning.

  att också inbilla sig att motsatsen till tro är att veta är ju katastrofalt felaktigt, det är ju att inte tro!
  Vänder man på det blir det ju övertydligt: motsatsen till att veta är att tro (då blir det ju bara fånigt, det är ju att inte veta)

  Alltså: Jag påstår ej att jag VET eller KAN alla detaljer inom alla “universella sanningar”.
  Det jag påstår att jag VET, är att det finns väldigt många andra kunniga, pålitliga, samstämmiga personer som vet hur saker och ting fungerar. De har gemensamt tillräckliga mängder bevis, analyser och fakta, för allt som vi idag VET tillsammans.

  • “Ännu en gång behöver jag förtydliga att jag har ingen tro!”

   Men i detta samhälle så kallas en verklighetsuppfattning för tro.

   “Det jag hävdar är att jag saknar tro. Jag känner till att det finns tillräckligt många forskare, vetenskapsmän och lärda, som tillsammans har tillräckligt många bevis för att vetenskapens världsbild är sann.”

   Vetenskapen har inte en världsbild, utan flera. Det beror på vilka forskare och vilka teorier som du TROR på. Vetenskapen representerar inte EN sanning, utan det finns många olika teorier och flera av dem går i stick och stäv med varandra.

   “Vi behöver ej heller plugga på alla områden, men ändå hävda med säkerhet att det finns många fakta som är just fakta om världen.”

   Det finns olika åsikter om vad som är fakta och inte, alltså olika tro.

   “Att sammanblanda uttrycket ”vetenskaplig teori” med att det är något flummigt, ofullständigt, opålitligt som man måste TRO på för att det ska fungera, är okunnigt och speciellt absurt när det kommer ifrån någon som samtidigt har skrutit om sin akademiska bildning.”

   Ah, men jag har inte skrivit att det är flumigt, det är ändå en trosuppfattning.
   Jag anser att ditt inlägg är djupt okunnigt. Och när det gäller akademisk bildning så var det du som tog upp din först så kom inte här och skryt.

   Jag ser dock ingen motsättning i att vara akademisk bildad och ändå veta att vetenskap handlar om vilka teorier vi väljer att tro på, för just genom den akademiska bildning jag har kan jag också se att det finns många olika uppfattningar vad vetenskap är och inte är, och det finns olika uppfattningar hos forskare om världen och det finns många olika teorier. Därför är det tydligt för mig att vetenskapen inte står för en universiell sanning, utan är något som ändrar sig löpande.

   “att också inbilla sig att motsatsen till tro är att veta är ju katastrofalt felaktigt, det är ju att inte tro!”

   Nu har du fal. Motsatsen till tro är att veta.
   Det man vet vet man, och det är inte tro.

   “Det jag påstår att jag VET, är att det finns väldigt många andra kunniga, pålitliga, samstämmiga personer som vet hur saker och ting fungerar. De har gemensamt tillräckliga mängder bevis, analyser och fakta, för allt som vi idag VET tillsammans.”

   Och det finns olika uppfattningar om vad vi “vet” tillsammans.

  • Käre Johan

   Du har vid upprepade tillfällen påstått att andar inte finns, att det inte finns en andeverklighet.
   Kan du bevisa detta? Jag har inte sett någon vetenskapare bevisa att andeverkligheten inte finns.
   Och kan du bevisa att du INTE talar med andar? Du kan säga att du inte pratar med andar, men varför ska jag tro dig? Det kan ju vara så att du ljuger. Hur ska du bevisa för mig att du inte dagligen har kontakt med andar?

   Och det kan ju faktiskt vara så att du har kontakt med andar, men att du TROR att du inte har det.
   Och då är det en trosuppfattning att inte ha kontakt med andar, att inte uppleva andeverkligheten blir då en trosuppfattning.

   Jag har upplevt världen som levande ända sedan jag var liten. Detta är min norm. Detta är min verklighet. Du kommer här och säger att andeverkligheten inte finns, och då säger jag Johan – men det är ju bara som du tror. Det är ju den trosuppfattning du har. Kan du bevisa att du inte bara ljuger för mig?

   Det jag vill säga med detta, det är att man VET om sin egen verklighet. Och jag har rätt att uttrycka min verklighet och det jag upplever i min verklighet, på samma sätt som du har rätt att uttrycka din verklighet och det du upplever i din verklighet. Men, det som är fakta för mig är inte nödvändigtvis fakta för dig.

   Och som jag redan har visat för dig så finns det olika forskning som har kommit fram till olika resultat, olika teorier och olika världsbilder. Det är upp till varje person att själv bedöma vilken forskning och vilka teorier som man ska tro på.

   Jag har gett länkar nedan till forskning som visar evidens för andeverklighet, så din bild av en homogen vetenskap med en världsbild – den stämmer inte. Inom vetenskapen finns det olika världsbilder. Jösses, vetenskapen är ju inte ens överens om universum expanderar eller tvärtom, och så är det ju med vetenskapen – olika teorier, olika världsbilder, olika “fakta” och därmed presenterar inte vetenskapen några sanningar.

   Teori är ingen sanning Johan, det är just en teori. En idé om världen och verkligheten, en förklaringsmodell. Det är inte nödvändigtvis samma sak som verkligheten. Och det finns olika idéer, olika förklaringsmodeller, om verkligheten. Och flera av dem är väl underbyggda, men det är fortfarande bara modeller och inte samma sak som verkligheten.

   Därför hävdar jag att du har en tro, för du tror på ditt eget urval av vetenskapen.
   Det är en tro därför att när vi inte vet, så tror vi.

   Jag önskar dig en vacker dag.

   • en teori är en teori.
    en vetenskaplig teori är en helt annan sak än en gissning, det är en samling av idéer baserad på observerbara fakta och experimenterande.

    Gravitationen är vetenskaplig teori. Säger du att det ej är en sanning?

    DU feltolkar allt pga dina antiskeptiska anti-anti-humanistiska konspirationsteorier!

    Det är EJ “upp till varje person att själv bedöma vilken forskning och vilka teorier som man ska tro på” ! Det är isåfall fritt fram att EJ tro på gravitationsteorierna, bara för att man får välja själv!
    Säger du att det är sant att universum krymper, bara för att någon haft en sån teori förut?

    Jag vägrar låta idioter få åsiktsfrihet och uttrycksfrihet att utbilda i våra skolor, om det är sån här skit som man vill tro på och ljuga för andras barn…

    • Käre Johan!

     Jag tackar dig för ditt vänliga inlägg.
     Jag har analyserat det och kommit fram till slutsatsen att du genom ditt inlägg visar sedvanliga anti-humanistiska värderingar och du visar återigen att du är emot den demokratiska tros- och yttrandefriheten som vi har i vårt land, vilket gör att jag även anser att du är en anti-demokrat. Du fyller dina inlägg med anti-humanistiska och ateistiska prediktningar som innebär psykisk våldtäkt på oskyldiga.

     Jag har inte kallat teorier för gissningar, jag kallar teorier för teorier och gissningar för gissningar. Däremot är teorier ingen sanning. Teorier handlar om sannolikheter, vad man tror är sant – så det handlar alltså om en trosuppfattning, det handlar om TRO. Man gör en analytisk bedömning och kommer fram till ett resultat som man TROR kan vara sant, eller iaf sannolikt.

     Titta nu på historien Johan, så kommer du att lägga märke till att genom den vetenskapliga historien har man lagt fram många teorier och de har också ändrats genom århundradena. Gamla teorier ersätts med nya. Kan man då verkligen säga att teorier är sanna när de ändras eller ersätts? Nej, jag anser inte att sanning är något som är temporärt eller tillfälligt, jag anser inte att sanning är något med ett bäst-före-datum.

     Därför är teorier inga sanningar och inte något man vet, det är ingen äkta och sann vetskap utan det är det man TROR sig veta, och man TROR sig veta det tills det kommer en ny teori – en ny idé – som visar något annat.

     Det jag menar att det enda vi verkligen kan veta, det enda vi verkligen kan ha sann vetskap om, det är våra egna upplevelser. Därför är det den som har en personlig upplevelse som äger sina personliga upplevelser, som kan säga något om den.

     Så när jag säger att jag upplever en andlig dimension, så säger jag det därför att jag har fått evidens för detta i mitt liv, det är min upplevelse och det är sanning och verklighet för mig. Det är min vetskap. Och jag har givetvis rätt att uttrycka mina personliga upplevelser för andra, för jag har rätt att uttrycka mig ärligt och sant om det jag verkligen upplever – för vi har en demokrati i Sverige som tillåter människor att vara ärliga och sanna om sina upplevelser.

     Jag tänker inte ljuga och säga att det inte finns en andevärld, för jag upplever ju faktiskt att andar finns, jag upplever att djur, växter och allting har ett medvetande. Jag tänker inte ljuga bara för att göra en anti-humanist som dig nöjd.

     Och äkta humanism, det är att tillåta människor att vara sanna och ärliga om sina personliga upplevelser och erkänna människors rätt att berätta om sina personliga upplevelser för den som vill lyssna.

     Jag önskar dig en trevlig dag.
     Från din vän i etern.

    • Käre vännen Johan!

     Tillåt mig vänligt inleda denna kommentar med ett citat från dig:
     “Jag vägrar låta idioter få åsiktsfrihet och uttrycksfrihet att utbilda i våra skolor, om det är sån här skit som man vill tro på ”

     Enligt min mening så är det inte precis att visa respekt för andra människor och andras verkligheter att kalla människor som tänker annorlunda eller har andra upplevelser av verkligheten än den man själv har för “idioter”. Jag anser att du har missförstått begreppet pacifism när du visar en fientlig inställning till de med annan världsbild än din egen.

     Det är fullt möjligt att vara både klok, bildad, intelligent och uppleva en andlig verklighet.
     Vad som är “idioti” eller inte, det är olika för olika människor. Vi lever i en relativistisk värld utan en universiell sanning, även om du ihärdigt protesterar mot världens mångkulturalism tankemässigt och upplevelsemässigt.

     Som humanist anser jag att mångfald berikar vårt samhälle.

     Jag önskar dig en vacker dag!
     Från din vän i etern…

 • Antihumanisterna anser sig ha rätten att bestämma över andra människor, över vad andra ska tycka, tänka och uppleva och om människor upplever världen på ett annat sätt än det som är godkänt enligt antihumanisternas agenda, ja då är den personen “lättlurad” eller “misshandlad”. Men den verkliga misshandeln och övergreppet mot människor, det sker när människor försöker bestämma över andras personliga upplevelser.

  Det är ju, återigen, den som har en personlig upplevelse som vet om denna upplevelse. Ingen annan. Antihumanisterna för en kampanj mot något de inte vet något om och inte kan veta något om.

  Antihumanister tycker gärna om att hänvisa till psykiatri, men psykiatrin har haft många antihumanister genom åren. Exempelvis så sa psykiatrin och den neurobiologiska forskningen att homosexualitet var en sjukdom, en hjärnskada och en psykisk störning. Därför tvångsvårdades homosexuella på svenska mentalsjukhus och man försökte bota de intagna mot sin homosexualitet genom diverse grymma metoder, som elchockbehandling.

  Vad vi kan se här, det är att forskare lätt bedömer icke-normativt beteende eller icke-normativa upplevelser som en sjukdom som ska behandlas. På 60-talet och en bit in på 70-talet var det homosexualitet. Idag är det andliga upplevelser som är utsett till en fara för samhället.

  Om vi är förnuftiga och tänker till här så förstår vi även varför. Att ha andliga upplevelser gör att man har sett igenom illusionen av världen och därmed även ser illusionen av läkemedelsbolagens falska propaganda, falskheten i vaccinationsprogrammet, falskheten i den räntebaserade ekonomin, falskheten i konsumtionssamhället. Antihumanisterna försöker upprepa som ett mantra att andlighet är samhällsfarligt, och visst är det det – det är farligt för antihumanisternas fascistoida diktatursamhälle.

  Humanism, det är att respektera människors rätt till sina egna upplevelser och rätten att uttrycka dessa även i offentliga rum och rätten att göra detta ifred.

  Vi bör också förstå den andliga upplevelsen natur, att den som har en andliga upplevelse har den – det är något som händer. Antihumanisterna försöker ständigt formulera det som att det är en fråga om en intellektuell idé, att man har en andlig upplevelse för att någon utomstående säger det, att man har lyssnat på någon annan.

  De flesta jag känner, mig inkluderad, har andliga upplevelser och har haft dessa så långt tillbaks man kan minnas. I min familj pratade vi inte om det, och eftersom andliga upplevelser var naturligt för mig så trodde jag att alla andra också såg det som jag såg, att alla andra upplevde det jag också upplevde. Jag upplevde minnen av tidigare liv och livet som evigt innan jag ens hade hört talas om ordet “reinkarnation”. Och det roliga med dessa “hallucinationer” är ju att de har visat sig stämma i mina möten med andra människor, jag har fått bekräftelse gång på gång genom mitt liv att det jag upplever är sant, det har verifierats genom mina livsupplevelser.

  Andlighet är alltså något som händer människor, det är ingen intellektuell konstruktion. Och jag har givetvis rätt att uttrycka min andlighet som sann och fakta för mig, eftersom den är det – annars skulle jag ju ljuga men antihumanisterna vill att man ljuger för de klarar inte av att människor har olika upplevelser av verkligheten så därför vill de att man ska säg att man inte vet om sin egen upplevelse. Antihumanisterna försöker även ofta säga att andliga upplevelser är det bara något som få människor har, men jag hävdar att de flesta människor har andliga upplevelser – det är bara det att antihumanisternas fascistiska förtryck har gått så långt att många människor inte vågar uttrycka sina andliga upplevelser till vem som helst, för de är rädda för konsekvenserna av det. Antihumanisterna har alltså lyckats skrämma människor till tystnad, vilket ju är något alldeles förfärligt. De agerar verkligen “hets mot folkgrupp” och det är människor med andliga upplevelser som är folkgruppen de hetsar mot. I antihumanisternas idealsamhälle så tycker alla människor likadant och upplever samma verklighet. Det är ett väldigt intellektuellt samhälle. Men, eftersom människor har upplevelser av andlighet och fortsätter att ha det, hur mycket antihumanisterna än försöker förtrycka, så misslyckas antihumanisterna med sina förföljelser och aggressiva hatkampanjer mot de som de ser som oliktänkande, eller kanske ännu mer olikkännande.

  Människor med andliga upplevelser vet i sitt hjärta det som är sant om sina egna upplevelser och det är detta som gäller för dem. Olika människor har olika vägar att vandra i livet och äkta humanism är att tillåta detta, att tillåta människor rätten till sina egna upplevelser och att uttrycka dessa i fred.

  Jag önskar ljus och kärlek för alla människor
  Ljus och kärlek till allt levande
  Ljus och kärlek till allt det som är.

  • Men, tjohejsan, här är det fullt av slagord från konspirationsteoretikerna, som gör att du tyvärr helt misskrediterar dig själv! Men att du inte ser det själv, att du är indoktrinerad av andra galningars irrläror är fantastiskt!

   Att i en lång harang samtidigt ta upp läkemedelsbranschen, vaccination, räntor, konsumtion, hets mot folkgrupp. Om du försöker måla upp vissa personer som själva tycker att de är humanister för antihumanister, fascister, rasister, homofober… du tog även upp nazism någonstans…
   då kan du väl också inkludera Chemtrails, tarotkort, numerologi osv också.

   • Käre Johan

    Nu har du missförstått mitt inlägg.
    Jag skrev inte om några konspirationsteorier överhuvudtaget.
    Jag förstår att du inte håller med mig i mina åsikter eller ens min verklighetsupplevelse och det som är fakta för mig. Till skillnad från dig så respekterar jag människor för deras tro, så jag respekterar dig för den tro som du representerar – för ateism är också en tro. Jag anser att du representerar irrläror, men i den demokrati som Sverige är så ger jag dig ändå rätten att predika dina irrläror. Dock visar du bara genom ditt beteende att du är motståndare till humanism och det beklagar jag.

    Jag önskar dig en vacker kväll!

    • ateism är ingen tro, oavsett hur många gånger ni tjatar om det… Läs en bok, eller lyssna på fler människor som kan förklara för dig!

     Din feltolkning av att jag är motståndare till humanism är fantastiskt rolig.
     Det jag är motståndare till är dumhet och lögner och brottslighet.
     Jag vet att uttrycket humanism är behäftat med massor av tolkningar, så jag tror ej på humanism längre, samt är ej motståndare till det pga jag ej bryr mig.
     Jag är snarare pacifist, emot våld och emot religon… Anti-teist eller anticlericalist om det gör att du förstår något bättre…

     jag respekterar andra människor. Att påstå att jag dömer någon individ eller gör personangrepp på dom för deras tro är fel, och lögner.

     Men du har bevisat om och om igen att du ej kan se hur min verklighetsupplevelse ser ut, så du kommer ändå att fortsätta med dina lögner, pga att du ej förstår.

     • Käre Johan!

      Ateism är en trosuppfattning om verkligheten, som bygger på idén eller föreställningen att det inte finns något mer än den fysiska verkligheten. Du må tro att du vet att det inte finns något mer, men eftersom det är min ärliga och verkliga upplevelse att det finns något mer så blir din verklighetsupplevelse inte sann enligt min verklighet. Enligt min verklighet så ljuger du och du är en charlatan som begår psykisk våldtäkt mot oskyldiga genom dina anti-humanistiska och ateistiska prediktningar.

      Men, genom att jag är en humanist och demokrat så låter jag dig fortsätta med dina pediktningar, även fast jag anser att det ateistiska budskapet är en psykisk våldtäkt och en lögn som drabbar oskyldiga. Jag anser att du lurar människor när du påstår att andar inte finns.

      Du är en anti-humanist som påstår att människor ljuger när de berättar ärligt och sant om den andliga verkligheten, och du respekterar inte andra människor när du påstår att man ljuger bara för att man berättar om sin ärliga och sanna upplevelse att andar finns och att man kan kommunicera med dem.

      I din värld finns det uppenbarligen “rätt” och “fel” upplevelser av verkligheten, och genom det så respekterar du inte andra människor. Och du står inte för någon pacifism när du för ett krig mot människor bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten än vad du har.

      Du respekterar inte att människor har olika verklighetsupplevelser och du respekterar inte Terry när du kallar honom för lögnare fast han är ärlig och sann om sina upplevelser av andlighet. Du är en anti-humanist därför att du kallar människor för lögnare bara för att de har en annan upplevelse av världen och verkligheten än vad du personligen har.

      Och du är en anti-humanist som inte erkänner att det finns flera olika verkligheter, och olika människor “tonar in” på olika verkligheter.

      Om du verkligen vore en humanist och pacifist Johan, då skulle du respektera att människor både upplever andar och en andlig verklighet och berättar om detta för andra!

     • Min käre vän Johan

      Du skriver att du är emot “dumhet”, detta innebär att du är emot att människor visar något som inte passar enligt ditt synsätt på världen och verkligheten, du gör alltså dig själv till norm om vad som är “dumhet” eller inte. Genom detta sätter du dig till doms över andra människor, och om du verkligen klarade av att visa respekt för andra människor så skulle du inte skriva som du gör i dina inlägg.

      För det är så tydligt att du i inlägg efter inlägg visar att du inte respekterar andra människor. Du respekterar inte Terry Evans därför att han upplever en andeverklighet, du kritiserar honom för att han berättar om sina upplevelser för andra. Det är ju ingen respekt av hans livsupplevelse och världsbild där.

      Du respekterar inte de som söker upp Terry Evans, som ber honom att berätta om hans upplevelser av den andliga verkligheten och av andarna. Du kallar det för “trams” när människor vill lösa emotionella frågor med bortgångna anhöriga.

      Och du respekterar inte mig när du påstår att jag kommer med lögner bara för att jag har en annan upplevelse av verkligheten än vad du har.

      Att respektera människor Johan, det är att låta människor ha sina livsupplevelser i fred. Och du söker konflikt när du kritiserar människor för att de upplever andekommunikation och berättar om denna för andra. Du respekterar inte andra människors upplevelser när du kallar det för “trams”.

      Du uttalar dig om vetenskapen som vore homogen där bara en åsikt gäller men så är det inte, vetenskapen rymmer många olika åsikter och många olika teorier och evidens därför står inte vetenskap för en sanning, utan får olika hypoteser. Det är upp till varje människa att själv välja ut vad man vill tro på av denna evidens, just för att det finns så många hypoteser om allt möjligt. Olika vetenskapare har olika uppfattningar. Forskare är inte överens. Det finns ingen enhetlig världsbild inom vetenskapen, utan världsbilden är heterogen inte homogen. Finns många olika åsikter och idéer om universum, olika dimensioner, fysisk verklighet, imateriell verklighet. Och vetenskapen ändrar sig dessutom ständigt och kontinuerligt. Så nej, är det sanning du söker så hittar du inte den inom vetenskapen – utan du hittar hypoteser och intellektuella konstruktioner.

      Och varje person har rätt till sin egen världsbild, till sina egna upplevelser och berätta dessa för andra. Det är vad respekt för andra människor innebär, för det handlar även om att respektera andra människor för sina egna val. Det finns olika åsikter om vad som är “dumhet” eller inte. Det finns säkert mycket i ditt liv som jag tycker är “dumhet”, du gör säker många saker som jag tolkar som “dumhet”. Människor är helt enkelt olika. Det som är förnuftigt i din personliga verklighet, är inte nödvändigtvis förnuftigt för andra människor.

      När man har relationer med människor så lär man sig att människor är olika, och man låter dem vara så.

      Jag önskar dig en vacker dag!

 • Tack Skeptisk mot skeptiker för att du i den här tråden på ett ypperligt sätt, förmedlat det viktiga budskapet om medmänsklighet, tolerans ( riktig humanism ) och även förklarat varför det är det enda hållbara!

  • enligt flertalet källor som jag tagit del av på flera olika sätt, men eftersom jag bara är lekman och intresserad av allt möjligt, så samlar jag ej på källhänvisningar, referenser till medicinsk litteratur eller nät-bokmärken till allt möjligt som jag läser.

   Googla själv, och kolla in några dokumentärer som handlar om psykiska sjukdomar hos historiska figurer som profeten Mohammed och Brigidette i Lourdes, Jeanne d’Arc osv… det finns indicier i dagboksanteckningar från personer i deras umgängeskretsar, om att dessa var sjukdomsdrabbade (på sätt som vid de tidpunkterna inte kunde förklaras).

   • “…Det var från början något sjukligt i hans upprörda själstillstånd,
    och denna sjuklighet, som yttrade sig i epileptiska
    anfall, gaf honom den första anledningen att tro,
    att han vore gripen af osynliga makter. Under dessa
    anfall störtade han omkull “som en drucken man”,
    blef röd, fradgade och “uppgaf läten som en ung
    kamel”. Ofta trodde M., att han var besatt af onda
    andar, och han drefs däraf till förtviflan och tankar
    på själfmord. Men […] blef han
    snart öfvertygad, att Guds ande fått makt med honom
    och att hans kroppsliga lidanden voro beviset på hans
    utkorelse. Därtill kommo helt naturligt drömmar och
    syner (hallucinationer)…”
    (Källa: Nordisk Familjebok 1913 sid 1275-1276 : http://runeberg.org/nfbr/0666.html )

    ————

    Sorry, hon i Lourdes hette visst Bernadette Soubirous (avled 35 år gammal, klen och sjuklig hela livet, konstigt att inte hon fick nån effekt av vattnet i Lourdes, när så många andra tror att det botar vad som helst)

    “The term “catalepsy” has been used since medieval times to describe a similar state of rigidity and unresponsiveness that was often associated with epilepsy. In the original Greek, the term implies a seizing, or to “seize down from”. Patients experiencing a seizure were often thought to have been seized by a god or some other outside force.

    Bernadette’s trance state also bears some resemblance to the symptoms of anesthesia…”
    Källa Vissions at Lourdes : http://www.thestarofthemagi.com/visionsatlourdesi.htm )

    hittar just nu ej de medicinska artiklar där man analyserat kranierna efter personer som haft gudomliga syner, där man funnit bevis på kraftiga inflammationsliknande ärr och skador på hjärnan, som är desamma bevis som personer man vet lidit av temporallobs- och andra former av epilepsi.

    Indicier, men det finns många sådana. Med fler undersökningar och forskning så har man snart entydiga naturvetenskapligt belagda bevis för “gudomliga uppenbarelser” och alla “andliga upplevelser”

    • överallt där jag har skrivit gudomliga syner eller upplevelser, har jag helt missat att skriva orden “påstådda” eller “inbillade”.

     just pga de endast pågår inne i personens hjärna och därför är otestbara, och ej upprepningsbara och därför högst troligt endast hallucinationer pga sjukdom eller skada, eller skada efter en tidigare sjukdom… eller resultat av personens egna kemikalier som lever rövare i kroppen, eller pga någon kemikalie som personen intagit.

    • Hej min käre vän Johan!

     Inget av det där bevisar att alla människor som har upplevelser av andlighet har en störning i hjärnan eller hallucinationer eller tar droger. Du visar bara confirmation bias. Jag har redan besvarat det nedan, men jag kan återupprepa att det som gör att människor tror på sina andliga upplevelser av en expanderad verklighet, det är ju faktiskt för att upplevelsen i sig innehåller bevis och man får evidens genom sin livsupplevelse.

     Jag kan ge ett konkret exempel.
     För 18 år sedan fick jag ett mejl från en kvinna i Texas som beskrev mitt sovrum och hur jag låg i sängen. Hon beskrev mönstret och färgen på min tapet, att badrummet låg i direkt anslutning till sovrummet och hon beskrev även mitt datorbord och dator som jag hade i sovrummet. Detta var en lördag och ett par timmar innan hon skrev mejlet så hade jag en upplevelse av en närvaro i rummet, en närvaro som störde min sömn och som gjorde att jag vaknade, jag kände en själ i rummet och det var en kvinna.

     Detta går inte att bortförklara. Hon och jag hade inte diskuterat mitt sovrum, vi diskuterade musik och enbart musik för vi var deltagare på en internetlista för musik. Hon hade inte kunnat se några bilder av mitt sovrum, eftersom jag på den tiden inte ägde någon digitalkamera och inte hade lagt upp några bilder på internet. Hon visste inte ens hur jag såg ut eftersom jag inte fanns med bilder på internet, ändå kunde hon skriva hur jag såg ut. Och nej, hon var inte någon av mina kompisar som skulle skoja med mig eftersom knappt någon hade besökt min lägenhet för jag var precis nyinflyttad så det var bara jag och min egen familj som kunde veta hur min lägenhet såg ut. Och min mor hade ingen dator och kunde inte skriva fejkmejl som en kvinna från Texas.

     Jag kan nämna flera upplevelser. Min poäng är – ingen av dina bortförklaringar passar in.
     Och så är det för många människor också, att många människor delar andliga upplevelser med varandra – alltså att man märker att man upplever saker som andra kan bekräfta för de har också upplevt det. Jag kan nämna många fall där människor har sagt saker om andra som de omöjligt kan veta, och fått evidens från andar som har bekräftats. Ett exempel till – jag fick en gång ett budskap från en manlig ande om ett emajlöga. Så jag sa det till den person det gällde. Hennes avlidne man hade ett emajlöga.

     Och nej, jag nyttjar inga droger inte ens alkohol och min hjärna har ingen neurologisk skada så där har du fel om det också.

     Det du skriver är därför inte relevant, utan bortförklaringar och teorier men ingen evidens. Teorier är inte evidens. Du gör misstaget att tro att om en naturvetare kan säga “ja det beror på xxx” så är det så automatiskt, men så är det ju inte menar jag. Det är ju fortfarande bara teorier och det är vad vetenskapen sysslar med – teorier, inte några universiella sanningar. Sedan får varje människa av detta hitta sin egen sanning för du hittar den inte i vetenskapen.

     Jag önskar dig en fantastisk dag!
     Ljus och kärlek till allt levande från Din Vän i etern…

     • vilka anekdoter du levererar, men den bevisar ingenting; du fick så kallade “Barnum statements”; badrum ligger oftast i direkt anslutning till sovrum, både i stora hus och i små lägenheter, datorer ser oftast likadana ut i hela världen. Hon gav dig säkert fler statements, som säkert inte matchade lika “bra”, så därför har du glömt dom, och fokuserat mera på de som var riktigt nära din tolkning av din uppfattning. En form av “Cold Reading”.

      emalj stavas med l före j, och fanns det inte någon som helst förhandskunskap hos dig om den avlidna mannen? En form av “Hot Reading” kanske? du är också en lurendrejare alltså 😀 najs för din trovärdighet att skriva så mycket dynga…

      en av nackdelarna med neurologiska skador är att personen som har dom inte behöver veta om dom. Ev. bevis för sånt visar sig egentligen endast bara på avancerade magnetröntgen. Och det kan vara ärrbildning från inflammationer eller infektioner som gör hjärnskador, så det behöver ej vara en incident som du märkt.

      Det är så typiskt nät-troll att agera sådär; du kan blankt avfärda alla sorters bevis och referenser jag levererar på vad andra kan och vet (inte mycket av vad jag lagt fram är mina egna kunskaper, jag bara hänvisar dig till vad många andra kan och vet).

      Och samtidigt så får inte jag avfärda något av dina referenser till pseudoforskare, pga då begår jag personangrepp, hets mot folkgrupp eller vill utplåna alla oliktänkande och äta upp era nyfödda barn. När dina referenspersoner inte har trovärdighet, och inte ens kan, vill, vågar visa upp sina underlag eller bevis för något som andra mer kunniga forskare kan granska…

      Om någon sitter på kunskap och bevis, så är det brottsligt, egoistiskt och fel mot alla andra i samhället att ej dela med sig. För tänk om det skulle vara så att någon ande, eller flera andar kan meddela via medium hur botemedlet för Aids eller Cancer ska se ut, eller hur vi får fram dricksvatten och mat till varje svältande och döende person???

      Men, nej, alla andarna som kontaktat dig och T.Evans verkar endast vilja berätta om emaljögon och hur dom kvävs och hur dom skojar om gardiner och hur dom faktiskt fortfarande älskar och förlåter de kvarlevande och annat strunt.

      Vi är fortfarande ej vänner, så sluta lägg din tid på att hyckla och försöka nöta med dina låtsasförolämpningar. Och att du använder uttrycket etern tyder på att du är född före andra världskriget, det finns ingen eter, och internet nyttjar ej radiovågor i luften.

      • Hej min käre vän Johan!

       “badrum ligger oftast i direkt anslutning till sovrum, både i stora hus och i små lägenheter, datorer ser oftast likadana ut i hela världen.”

       Trams! Jag har bara haft EN ENDA lägenhet där badrummet hade en dörr in till sovrummet och det råkade vara just den lägenheten som jag precis hade flyttat in i och det var mitt sovrum i den lägenheten hon beskrev. I inget av mina andra lägenheter eller hus har badrummet haft en direkt ingång till sovrummet. Och faktum är att ingen i min familj har ett badrum som ligger i anslutning till mitt sovrum.

       Du bortser från konkreta bevis bara för att de säger sådant som inte passar din egen verklighet.

       “Hon gav dig säkert fler statements, som säkert inte matchade lika ”bra”, så därför har du glömt dom, och fokuserat mera på de som var riktigt nära din tolkning av din uppfattning. En form av ”Cold Reading”.”

       Nej, det där stämmer inte alls. Hon skrev bara saker som matchade och inget som inte stämde. Hon var väldigt exakt och detaljerad, men du klarar inte av sanningen bara för att det inte rimmar med din verklighet.

       “emalj stavas med l före j, och fanns det inte någon som helst förhandskunskap hos dig om den avlidna mannen? En form av ”Hot Reading” kanske? du är också en lurendrejare alltså najs för din trovärdighet att skriva så mycket dynga…”

       Nej, jag hade inga förkunskaper. Jag hade inte träffat kvinnan tidigare, jag visste inte att hon ens hade haft en man som var avliden, jag visste absolut ingenting om henne eller hennes liv.

       Det är så typiskt dig som nät-troll att agera såhär; du kan blankt avfärda alla sorters bevis och referenser jag levererar på vad andra kan och har fått evidens för och du gör detta bara för att det inte stämmer med din uppfattning om verkligheten.

       Jag har fått många bevis gällande mina upplevelser av andevärlden, och det är inte en “nevrologisk skada” att få ett mejl eller få kommentarer från andra som bevisar mina egna upplevelser.

       Min analys är att du har en nevrologisk skada eftersom du inte är mottaglig för evidens och bevis.

       “Men, nej, alla andarna som kontaktat dig och T.Evans verkar endast vilja berätta om emaljögon och hur dom kvävs och hur dom skojar om gardiner och hur dom faktiskt fortfarande älskar och förlåter de kvarlevande och annat strunt.”

       I fallet jag refererade till så hade kvinnans avnlidne man ett emaljöga, den informationen kom därför att han ville idenitifera sig inför henne.

       Låt oss ta detta igen: Hon sätter sig framför mig och jag ska känna in.
       Jag vet ingenting om henne, jag har aldrig träffat henne innan.
       Vi sitter tysta framför varandra och ser på varandra. Inget ord yppas.
       Jag blundar och jag får inom mig upp en bild av en man och ett emaljöga, så jag öppnar mina ögon och berättar detta för henne. Hon svarar att hennes avlidne man hade ett emaljöga.

       Du kallar detta för “nevrologisk störning”, jomenvisst…

       Detta med kärlek mellan dimensionerna, ja du må tycka att det är strunt i din verklighet men det är inte nödvändigtvis strunt i andras verkligheter. Att du ser kärlek och förlåtelse som “strunt” visar upp en tragisk människosyn från din sida.

       Som jag redan har förklarat, anledningen till att andar söker upp människor i den fysiska verkligheten, det är för att de har en emotionell bindning kvar, det är det något som är ouppklarat för dem och som de behöver reda ut, klara upp, för att de helt och fullt ska kunna gå in i den andliga verkligheten och fortsätta sitt liv och sin resa i den. Och just därför så är det känslor som de kommunicerar, eftersom det är det känslomässiga bandet som är deras intention för kommunikation. Och just därför kan man inte få kontakt med vilka andar som helst hursomhelst, utan det är bara de som fortfarande upplever att det finns något känslomässigt ouppklarat som är de som försöker kommunicera via ett medium. Och det som de kommunicerar är det som, som jag redan har förklarat se gärna mina tidigare inlägg om det, är det som betyder något för mottagaren, alltså den personen som de har detta känslomässiga ouppklarade med.

       Och det som betyder något för mottagaren behöver inte betyda något alls för en åhörare. Det är därför som jag säger gång på gång att en utomstående för denna kommunikation inte kan göra en bedömning av vad som sker i kommunikationen, eftersom en utomstående inte sitter inne med de kunskaper och känslomässiga band och livshistoria som mottagaren har.

       Ändå är det precis det som ni anti-humanister försöker göra, ni uttrycker er om andras kommunikation och letar fel och förstår inte att det handlar om känslor, ni tror man kan fråga andar om vad som helst och att andar pratar om vad som helst men det är inte så det fungerar – andar söker upp oss för att lösa något ouppklarat emotionellt, och de förmedlar sådant som mottagaren ska känna igen dem på, och det kan vara något som de fortfarande har en energi kvar för deras energimedvetande.

       Andeverkligheten är ingen logisk verklighet och andar har ingen hjärna, däremot så har de ett medvetande, ett energimedvetande och de kommunicerar med energimönster. De styr själva andeverkligheten genom sina energimönster. Enklast kan man beskriva andeverkligheten som att likna vid “lucid dreams”, alltså klardrömmar, men det är ändå inte en riktig beskrivning, men det kan vara en riktning för vad det handlar om.

       Och jag har som sagt nedan givit länkar till vetenskaplig evidens för att världen är mer än enbart det fysiska, men jag konstaterar att du enkelt bortser från vetenskaplig forskning som visar på möjligheten för andeverklighet och jag konstaterar att du bortser från forskning som visar att medier inte gör cold reading utan faktiskt är ärliga och sanna och gör ett viktigt arbete för många människor.

       Människor har i tusentals år upplevt en andeverklighet, och människor fortsätter att göra det. Det är normalt, naturligt och fullständigt verkligt, äkta och sant. Men de som inte gör det har tydligen en nevrologisk störning av något slag som begränsar deras sinnen och det är ju bara att beklaga din sjukdom Johan.

       Jag önskar dig en underbar dag!
       Och som den humanist och pacifist jag är ser jag människor som mina vänner, för det är kärlek.

       Kärlek till dig!

      • Min käre vän Johan

       Nej, det är faktiskt inte så att man oftast måste gå in i sovrummet för att gå in i badrummet, och det är faktiskt inte heller så att badrum oftast saknar toalett och att det enda som finns i badrummet är ett badkar och ett handfat och att toaletten är i hallen. Det är heller inte så att alla har sin dator i sovrummet och alla har inte heller ett så litet sovrum som jag hade.

       Jag konstaterar att du fantiserar och fabulerar om min upplevelse, du hittar på vad hon skrev och inte skrev till mig fast det är bara jag som kan veta vad hon skrev, och du fäller ett omdöme att hon gjorde en “cold reading” när du inte ens har läst hennes mejl.

       Du känner inte heller till att jag kände hennes närvaro i rummet den morgonen, jag kände en närvaro som svävade ovanför mig i sängen och jag vet när hon kom och när hon gick. Jag vet precis hur länge som hon stannade för jag vet när min upplevelse av närvaro upphörde, och den upphörde när jag gjorde en specifik rörelse och hade ett specifikt ansiktsuttryck som hon också kommenterade. Och ja, jag hade en klockradio invid sängen – i fönstret ovanför fötterna så klockan var synlig för mig hela tiden därför kunde jag även tidsbestämma det.

       En sådan fascinerande “nevrologisk störning” och “hallucination” med ett mejl som korresponderade mot mina egna upplevelser av den morgonen. Och det var inte så att jag hade mejlat henne först om detta, jag var faktiskt rätt tagen av denna upplevelse av närvaro så det tog flera timmar för mig att sätta på datorn och kolla mejlen. Och där hade jag ett mejl från henne som beskrev hennes resa till mig med detaljer om mitt sovrum, mitt badrum, om hur jag låg i sängen och vad jag gjorde och mina ansiktsuttryck och även en kommentar om tidsåtgången. Och just detta med att hon kommenterar att jag vaknar, ja det var förmiddag och det var sol och jag vaknade just av att jag kände en närvaro som störde min sömnn…

       Enligt dig var allt detta bara en chansning från henne, men ändå så stämde allt precis in och hon visste inget om min lägenhet, inget om mig personligen, inget om mina vanor och jag brukar inte sova länge på lördagsförmiddagar jag brukar gå upp tidigt men just den lördagen så sov jag lite länge än vanligt… plus att jag faktiskt kände en närvaro i rummet. Jag såg inget i luften framför mig, inte med mina fysiska ögon, men jag kände att något-någon fanns där ovanför mig. Jag kan inte beskriva den exakta känslan för orden räcker inte till, jag nöjer mig med att säga att jag kände en närvaro.

       Och sådana här saker, liknande detta, har hänt mig många gånger i mitt liv.
       Alltså att jag känner, upplever och så får jag evidens och bekräftelse för min egen upplevelse genom skeenden i livet. Det kan vara något som händer, kan vara något som en annan människa säger, som bekräftar just min egen upplevelse min egen känsla.

       Nej, jag kallar det inte för “nevrologisk störning” eller “hallucination” när andra människor och skeenden i livet utanför mig personligen berörs av och är kopplade till mina upplevelser på ett väldigt tydligt sätt.

       Och det är precis det som gör att man tror på sina upplevelser, för man får evidens för dem – evidens i rummet utanför sig själv.

       Jag kan ge ett annat exempel. Vid ett tillfälle visualiserade jag en ljuspyramid, för att rensa ett rum, och i denna ljuspyramid placerade jag en blomma. En av mina vänner var i närheten och kommenterade detta, alltså hon t o m skojade med mig om just blomman som jag placerade där för hon tyckte den var onödig. Hon såg alltså min visualisering av energin, hon berättade för mig det jag gjorde inom mig. Ja, hon berättade det minuten efter att jag hade gjort det. Jag stod i rummet, rakt upp och ner, blundade, visualiserade, inga rörelser eller någonting sådant (jag är inte mycket för att showa, jag gör det inom mig) och när jag är klar så kommenterar hon det jag gjorde inom mig. Just denna person har gjort det flera gånger så det är inget konstigt, och det roliga är – hon lyckas ju se rätt. Och det är inte så att jag gör samma sak varje gång, för det är jag alldeles för kreativ för. Jag brukar inte placera blommor i ljuspyramider faktiskt, men just den gången gjorde jag det och just den gången klagade hon på mig för det (på ett skämtsamt sätt)…

       Jag kan nämna hur många sådana här grejjer som helst, men jag vet att det spelar ingen roll hur mycket evidens man har för du har din trosuppfattning klar.

       Jag vill bara att du ska förstå att människor tror på sina upplevelser därför att de har fått evidens för dem, som inte går att bortförklara med “nevrologisk störning” eller “hallucination” eller “cold reading” elller andra tramsigheter som ni anti-humanister använder för att slippa ta till er evidens för att världen är så mycket mer än ni är medvetna om.

       Och detta jag beskriver här är inget märkligt alls, utan vardagligt, vanligt, naturligt och enkelt och många människor har upplevelser som liknar mina. De flesta av mina vänner har andliga upplevelser och har fått evidens för dem i sina liv, att det andliga finns att själen finns att vi med vårt medvetande är större och mer än våra fysiska kroppar och vi kan resa med själen och vi kan uppleva andra dimensioner och vi kan ha kontakt med andra medvetanden i andra dimensioner. Och det har många människor haft genom tusentals år, det är en norm i flera av de äldre kulturerna, det var vanligt då. Det är idag många inte vågar berätta om det, inte vågar öppna sig, för de är rädda för kritiken från anti-humanister och därigenom diskriminerar ni anti-humanister människor för ni gör människor rädda genom era attacker, personangrepp och ert besinningslösa förtal och era lögner.

       Nå, jag önskar dig ändå kärlek.
       En dag kanske du också kommer att vakna upp ur den begränsande bubbla som du lever i och därmed börjar se och upptäcka uppleva hela verklighetens storhet – som så många andra människor har gjort och fortsätter att göra. För det är mänskligt och naturligt.

       Ha en bra dag.

   • Hej min vän Johan

    Tillåt mig att rekommendera Dr. John Hagelin
    http://www.youtube.com/watch?v=OrcWntw9juM

    Han är forskare inom kvantfysiken och är mannen bakom Unified field theory, som i praktiken innebär ett medvetandefält som är evigt och som vi alla är delar av – att allting i världen är delar av detta medvetandefält – detta “unified field” som är consciousness, som är ett medvetandefält bestående av supersträngar och detta går ovan det som kan kallas för “mind and matter”.

    Enligt Dr. Johan Hagelin så är inte grunden i världen fysiska eller kemiska processer, utan det är just detta medvetna fält av energi som världen har skapats genom.

    Och detta medvetande finns från makro till mikroperspektiv.
    Detta medvetande – consciousness – finns i alla partiklar, alla protoner och allting…
    Du har tidigare kallat conscousness för “vidskepelse”, men som jag visar här så är detta modern forskning och vetenskap inom kvantfysiken.

    Jag önskar dig en härlig dag!
    Ljus och kärlek!

   • Hej min vän Johan!

    Tillåt mig att vänligt besvara ditt inlägg med en länk till en intervju med Dr. Rupert Sheldrake.
    http://www.skeptiko.com/rupert-sheldrake-responds-chris-french/

    En detalj i intervjun värd att uppmärksamma:
    “You know, the cold reading thing for psychic phenomena, especially for mediums, has been a standard skeptical explanation for decades, maybe centuries.

    I think the only person I know who’s tested it systematically was Gary Schwartz. As you probably know, he did experiments where he had people sitting behind screens and then he asked experienced cold readers, skeptic types, to by fishing for information by doing cold reading, to find out what they could from these people. He then had competent mediums, people who had a track record of being good, you know, mediumistic séances do with the same people, also get information. All this was recorded. And he found out that the cold readers did get some accurate information, but nowhere near as much as the genuine or seemingly genuine mediums.

    So he’s actually put to a test the cold reading thing by actually getting people to do cold readings and see just how well they can do compared with professional mediums. And the answer is, they get some points, right? But it’s by no means a complete explanation of what’s going on.”

    Vad Gary Schwartz gjorde, det var att istället för att ställa upp en laboratoriekonstruktion a’la Randi som inte har ett dugg med verkligheten att göra och därför inte säger något om verkligheten, så lät han medier helt enkelt göra sitt jobb som de gör det och han lät dem träffa ett slumpmässigt urval av olika människor så att situationen helt enkelt var precis som en verklighetstrogen sittning med ett medium, dock med den skillnaden att mediet var bakom en skärm så att varken mediet eller besökaren kunde se varandra.

    Nu vet jag att skeptikerna säger att just deras laboratorietester är de enda man kan tro på, men jag hävdar att just för att de är laboratorietester och därmed fejkade situationer så kan man inte tro på dem. Resultatet man får gäller ju bara inom testets egen kontext, inte verkligheten utanför laboratoriet. Och som sagt, ett medium kan inte styra över informationen som andarna förmedlar, så tester som utgår från att medium ska ta reda på viss information fungerar inte eftersom andarna säger det som de vill säga och som handlar om sökaren. Därför var G S en observation snarare än ett test, där sökarna själva fick bedöma resultatet av medierna. Och för att göra det hela ännu mer trovärdigt så hade man kontrollgrupper som inte var medium. Sökarna hade ingen aning om de satt framför ett äkta medium eller ett icke-medium från kontrollgruppen. Och de fick heller inte se mediet, utan både mediet och sökaren var anonyma för varandra.

    Dr. Rupert Sheldrake forskar i kommunikation mellan människor, djur och växter. Han har format idén “morphgenetic field theory” som i stora drag påminner mycket om Dr. John Hagelins “unified field theory”.

    Detta handlar i grunden om att medvetandet lever, är evigt, finns i allt och är universums grundläggande mekanism som allt liv ingår i.

    Vi kan se andevärlden som en icke-fysisk del av detta medvetande-fält. Detta medvetandefält är alltså bakom även den icke-fysiska världen.

    Medvetande-fältet går alltså genom dimensioner och vi kan kommunicera med det.. På den högsta makronivån är detta medvetande ett, och vi kan kalla det för Gud, men på lägre nivåer så finns individuella upplevelser av detta medvetande, medvetandet som observerar sig själv i olika konstellationer och nivåer, både i den andliga/icke-fysiska och fysiska verkligheten.

    Och som du ser från denna moderna forskning så har det inget med droger eller sjukdomar etc att göra.

    Jag önskar dig kärlek och lycka idag!
    Ljus och kärlek från din vän i etern…

    • Bra att du länkar till personer som Sheldrake och Schwarz, det blir så transparant vad du håller på med:

     “Sheldrake’s work has little support in the mainstream scientific community. Members of the scientific community consider Sheldrake’s claims to be currently unfalsifiable and therefore outside of the scope of scientific experiment.”

     “University of Oregon professor Ray Hyman criticizes Schwartz for research errors such as inappropriate statistical tests and using subjects predisposed to believe in psychic abilities.”

     “James Randi har bett om att få Schwartz forskningsunderlag, för att erbjuda honom priset på en miljon dollar, om det skulle vara så att han kan bevisa något övernaturligt. Schwartz har vägrat att visa upp någonting till en oberoende bedömning, inte ens intervju-utskrifterna.”

     • Hej min käre vän Johan!

      Jag tackar dig varmt för ditt svar, för det ger mig tillfälle att vänligt påpeka att revolutionärerna inom forskning och vetenskap sågs som kontroversiella av sin samtid. De stora tänkarna inom vetenskap och forskning förlöjligades av sin samtid, precis som Dr. Sheldrake och Dr. Schwartz förlöjligas nu. Men precis som andra stora tänkare och vetenskapliga revolutionärer så kommer även historien att ge Dr. Sheldrake och Dr. Schwartz rätt. Men det är alltid kontroversiellt och provocerande för vetenskapen att ändra paradigm, det är helt enkelt för smärtsamt för gamla vetenskapliga tänkare att ta till sig ny kunskap, ny forskning som pekar på något annat än det gamla vedertagna och bekväma.

      Jag tackar dig för att du tar upp James Randi, en illusionist och bluffmakare, en charlatan och anti-humanist. Han är en fejk och jag tycker det är intressant att du har gått på hans lurendrejeri. Här är en de-bunking av James Randi: http://www.skepticalinvestigations.org/Examskeptics/Prescott_Randi.html

      Jag önskar dig en härlig dag!

 • Som var på Börjes grundliga artikel, så vill jag ta upp begreppet humanism – att vara en människovän.

  Detta innebär för mig en respekt för andra människors inre och yttre liv och världsbild och livsåskådning. I en definition av att vara människovän skulle jag vilja ha in förmågan att respektera andra människors personliga upplevelser och rätten att uttrycka den för de som vill lyssna på dessa personliga upplevelser. Eftersom människor upplever vardagliga ting som andar, änglar, Gud, energier i naturen, auror, osv så säger jag helt enkelt – låt dem göra det när det gör dem lyckliga. Detta tillhör den mänskliga historien, att människor har dessa upplevelser. Att vara människovän är därför, i min mening, att respektera människor till att vara som de är och låta dem vara utan att de ska kritiseras eller ifrågasättas för att de följer sitt hjärta. Att kritisera människor för att de har en viss världsbild eller livsåskådning eller personliga upplevelser, det är att vara ovän med människor och mänskligheten. Att vara människovän handlar alltså för mig även om att respektera andra människors val, rätten till sitt egna val, rätten till att ha friheten att göra val.

  I ett humanistiskt samhälle har alla rätt till att ha sin världsbild, ett samhälle som erkänner att det finns olika uppfattningar om världen och därmed ingen universiell sanning. Och därmed sätter sig inte ett sådant samhälle sig till doms över någon. Jag hävdar, det är den demokratiska rätten för människor att de världsbilder de upplever som sanna, äkta och fakta för dem och de har rätten att uttrycka detta även om det inte är min sanning, min fakta eller min världsbild.

  Ett humanistiskt samhälle är även ett samhälle där man ser igenom den ekonomiska- och politiska maktelitens försök till kontroll och styrning av våra medborgare. Det är ett samhälle för folket av folket, inte för en elit på toppen. Jag är helt klart för självhushållning och mer tjänsteutbyte och mer samverkan mellan “gräsrötter”.

  Idag, i vårt icke helt humanistiska samhälle, så har vi har ett samhälle med många brister inom sjukvård och ekonomi. Människor förtrycks av bankernas oligopol och en räntebaserad ekonomi. Vi har läkemedelsföretagens patentverksamhet som driver ut naturliga preparat från marknaden till förmån för kemiska preparats och dessa kemiska preparats biverkningar. Vi har en vaccinationsindustri som utnyttjar människor godtrogenhet, som genom en form av masspsykos genom vinklade informationskampanjer spinner på människors rädsla och därför får människor att vaccinera sig i onödan. Vi har ett samhälle med en fundamentalistisk vetenskapsideologi som undantrycker annan forskning än ett gammalt paradigm kopplat till storindustriella intressen.

  Låt mig även ge ett scenario om framtiden, som kan gälla för det humanistiska samhället.

  Att leva i hjärtat, det innebär att släppa det som på engelska kallas för ”mind”, och som bygger på egot, och gå in i en högre form av medvetande ”consciousness”. När vi släpper intellektuella konstruktioner och har förmågan att observera dem, när vi släpper våra tankar om ”rätt”, ”fel”, ”bra” och ”dåligt”, när vi släpper vårt dömande, när vi släpper vårt kritiska tänkande och när vi släpper intellektet och därmed släpper egot, då får vi fred i världen.

  Alla de krig som finns i världen, kommer från intellektets ego som berättar historien. Historier om sig själva, historier om andra, och värderingar, attityder etc. Detta är kulturellt betingat, vad som är ”rätt” i ett samhälle kan vara ”fel” i ett annat. Vi kan också se att människor har olika logik. Vad som är logiskt för person A kan vara helt ologiskt för person B. Vad som är rationellt för person A kan vara orationellt för person B. Allt detta är produkter av egot, av intellektet, av ”mind”. När vi människor släpper ”mind”, alltså går in i ”no mind”, som är ”consciousness” så är vi i hjärtats medvetande. Vi är i kärleken. Denna kärlek som värnar och vårdar liv, denna kärlek som är utan egoism och därmed utan konflikt.

  Om alla människor är i ”consciousness”, alltså utgår från hjärtats medvetande, så får vi fred i världen. Det behövs inga lagar, inga regler, ingen statsapparat, inga fastställda strukturer. Människan skulle vara lycklig, i fred med sig själv och omvärlden, och människan skulle av sig självt leva ett liv som tar hand om världen. När vi är i ”consciousness” så tillåter vi andra människor att vara som de är, utan att döma eller värdera dem. Vi är i närvaro, i upplevelsen, vi är i Samadhi – det upplysta tillståndet där vi inte längre etiketterar vår omvärld, där vårt egostyrda intellekt inte längre behöver skapa strukturer och separation.

  Lösningen för världen är därför att människan stiger i medvetande, ett medvetande som utgår från hjärtats medvetande istället för egots intellektualism. Och alla människor behöver vara med på den resan för att vi ska kunna släppa staten, lagar och regler och samhällsstrukturer, när vi släpper tankar om ”gott” och ”ont”, moral och etik och värderingar.

  För när vi alla människor lever utifrån hjärtats medvetande, det som är utan rädsla, utan ego, utan intellektualisering och skapande av berättelser om världen, när vi lever i närvaro med det som är utan etikettering av vad som är, utan analys och separation, så beter vi oss automatiskt vårdande, hänsynstagande och kärleksfullt mot alla människor, alla djur och all natur. Det är inget vi skapar intellekt, utan det händer och sker automatiskt genom vårt förändrade medvetandetillstånd genom närvaro i hjärtat.

  Men för att komma dit, så behöver vi förstå intellektets illusion, observera intellektet, observera våra tankar, möta och transformera våra rädslor, även möta och transformera smärtor i hjärtat. När vi inte längre identifierar oss med vårt intellekt och ego, när vi inte längre ser oss som ett ”jag”, då kan vi uppgå i Samadhi och leva paradiset på jorden.

  Därför är lösningen att utforska hjärtat, för där finns sanningen. Det är inte våra tankar (”mind”) som är sanningen, utan det är vår känsla som kommer från ”consciousness”, där vi överlämnar oss själva till livet som vill leva genom oss och uttrycka sig genom oss. Detta är tao. Och det handlar om att släppa taget, letting go, av intellektet och analysen och värderingar och bedömningar och rädslor. Och det är också detta tillstånd som är egots största rädsla, egots största hot.

  • Hur ska vi då förvalta, kultivera, oss för att detta ska hända? Jag menar så här:

   Varje människa bär en skaparkraft, en förmåga att bringa ljus till mörkret. Det var vi som skapade krigen, det var vi som uppfann tortyren och våldtäkten. Tillsammans kan vi förändra detta och skapa fred och frihet. Vägen till fred går via våra egna hjärtan. För att skapa fred i världen, behöver vi nå fred och frid med oss själva. Om vi står på barrikaderna och ropar slagord åt hur andra ska göra och bete sig, utan att ha frid i våra egna hjärtan, så brister vi i trovärdighet. Vi kan inte begära fred av andra om vi inte har fred med oss själva.

   När vi når vår inre sanning, så når vi oundvikligen vårt hjärta och därmed kärleken. Vi har alla detta inom oss, men kanalen kan ha täppts till genom händelser i livet. Kanalen till vårt hjärta täpps till av hat, begär, vrede, avundsjuka, svartsjuka, rädslor, sår, sorg och outtryckt eller obemött sanning. På vägen genom livet har vi mött hinder och utmaningar. Vi känner oss befriade när vi lyckas och vi mår dåligt av det vi ser som misslyckande. Vi sätter upp mål, saker vi vill åstadkomma och vara. Det du ser som misslyckanden, är återkoppling från det omkring dig. Genom återkopplingen får du en möjlighet att ändra ditt förhållningssätt, ditt beteende, dina tankar, till något annat. Så varje ”misslyckande” är egentligen en gåva för dig, en lärdom som hjälper dig framåt.

   För varje liv finns en övergripande livsplan eller karta över lärdomar, händelser och skeenden. För varje liv vi lever så bygger vi också våra kommande liv, därför att allting vi gör, tänker och är – är energi som vi skickar ut bortom tid och rum. Inom oss så vet vi vår livsväg eller livsuppgift. Kontakten med vår inre sanning kan fördunklas genom det som vi har upplevt i livet, upplevelser som påverkar våra tankar och känslor. Allting omkring oss påverkar – tidningar, radio, internet och andra människors uttryck. Omgivningens påverkan kan få oss att tro att våra mål och vår önskan, är annan än det som vi bär inuti. Det kan också vara så att vi har negativa förväntningar på vad som händer och sker när vi lever vår inre sanning. Kanske tankar om otillräcklighet kommer, att inte duga, att inte vara bra nog, inte kunna ordentligt. En rädsla för att göra fel och vara fel.

   Vägen till frid är inte att ge näring åt egots rastlöshet, vägen till frid är enligt min upplevelse att upptäcka vår inre sanning och därmed vår gudomlighet; därför att när vi upplever att vi inom oss redan har och är allt, att kärleken och helheten redan finns, så behöver vi inte längre leta efter det i det yttre. Genom denna insikt händer lugn och frid, en tillfredsställelse som kommer av kontakten med själva livet i sig.

   Det kan göra ont att vända sig till den egna, inre verkligheten och därför har så många av oss ett motstånd. Detta är egots smärta. Det kanske inte är ett motstånd som vi är medvetna om, därför att det finns i det undermedvetna. Detta motstånd har skapats av föreställningar om rätt och fel och hur man gör och inte gör, det är det ”bagage” som vi har med oss och som har fyllts på sen vi föddes till detta liv. När vi når denna del i oss, blir vi berörda, det kan komma känslor upp till ytan som behöver helas och läkas.

   Vipassana-meditation, eller buddistisk meditation…
   Att sitta och observera det som är. Våra tankar och känslor, utan att vi är dem, gör att egot tappar sin makt. Att släppa din identifkation med din hjärna, dina känslor, tankar ditt jag. Har du ett “jag” kan du vara säker på det, vem är du i varje nu? Och nu? Och nu? Vem tänker, känner, skapar? Eller är det ett vad mer än ett vem?

  • När du möter andra människor, hur skulle det vara om du kunde möta dem inifrån en grund i dig själv som innebär att du är kärlek och öppenhet istället för i dina tankar och i din berättelse?

   Det är så lätt för oss människor att befinna oss i vår berättelse, vilket innebär rent konkret att våra tankar skapar en berättelse om det som vi har omkring oss. Denna berättelse påverkar våra känslor och hur vi uttrycker oss till världen omkring oss. Grunden till de berättelser som skapas i oss, det är våra övertygelser, värderingar och vår tro. När berättelsen är skapad så leder den till en aktivitet eller uttryck, helt enkelt en reaktion.

   Vår hjärna tolkar information från kroppens sinnen och denna information skapar våra känsloreaktioner och våra tankar. Tolkningen utgår från våra minnen och tidigare upplevelser, från värderingar och trossatser, som ligger i det undermedvetna som ett filter som sinnenas information filtreras genom. Vår verklighet skapas inuti oss och denna verklighet kan vara väldigt olik en annan människas verklighet.

   För att kunna vara närvarande i nuet och i det som är, behöver vi finna närvaron i oss själva. Vi uppnår ett tillstånd av meditation när vi flyttar fokus från hjärnan till ett lyssnande varande. Hjärnan är van att producera tankar och bilder, van vid att författa berättelser om våra känslor och sinnesförnimmelser. Det är ett ständigt pågående som vi lätt rycks med av. Genom att betrakta tankarna istället för att gå upp i dem och vara dem, når vi närvaro i oss själva och därmed vår verkliga essens.

   Att betrakta är att uppleva det som är, utan att ge energi till det som är. Det är att se utan att vilja göra något, utan att vara på väg någonstans och utan att ha en intention med att se. Om vi betraktar därför att vi vill något med det, så välkomnar vi in egot igen och betraktandet övergår till ett aktivt iakttagande, en ansträngning till att vara. När vi anstränger oss till att vara, så slutar vi att vara. Så upphör med ansträngningen.

   Och i detta kan vi komma närmare att djupare medvetande, det som kan kallas för Samadhi inom buddismen – en tillfredsställelse, en lycksalighet och en kontakt med en djupare verklighet som innefattar verklighetens alla dimensioner och livets medvetenhet, det oändliga, det eviga, det som ligger bortom allt.

   Jag menar, att när vi alla är i detta så är vi utan krig. Då har vi fred och det sanna humanistiska samhället där människor tillåts vara som de är och följa medvetandets rörelse genom dem, det är det som är Tao – följa livet som det är, flyta med, låta det gudomliga medvetandet ska livet genom dig, uttryckas genom dig.

   Som att du och jag och vi är fibrer i en gitantisk fiberlampa för universums medvetande.

   Jag hälsar dig med kärlek och ljus på denna resa! Låt oss mötas i detta humanistiska samhälle tillsammans! Alla oss, så unika och ändå så lika.

 • http://sv.wikipedia.org/wiki/Temporallobsepilepsi

  alla människor som har “upplevelser” som de kallar för gudomliga eller andliga, har högst troligt någon sorts sjukdom eller skada. Det är högst troligt endast medicinskt bevisbara hallucinationer!

  alla som litar till 100% på vad de påstår, lider av Confirmation Bias (och är ej skeptiker, ty de är helt okritiska till obevisbara påståenden)
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfirmeringsbias

  • Det du gör är att sätta dig till doms över alla de som är kritiska, skeptiska över saker som du envetet tror på helt utan evidens, eller indikation på att det stämmer.
   För att du tycker att T.Evans behöver skyddas, eller för att du tycker att du är finare och bättre än alla andra.

   Jag är absolut inte rädd att bli avslöjad som att ha varit lurad, om T.Evans någon gång skulle bevisa för mig att han har haft rätt hela livet. Om han, eller något annat medium skulle lyckas med det, då har ju jag lärt mig något nytt!

   Du är rädd att bli avslöjad som opålitlig, lögnare och lurad av T.Evans, om han någon gång kommer att berätta att han bara bluffat hela livet, för att tjäna pengar och bli berömd (då kommer hela ditt liv och världsbild rämna? och du har ej lärt dig något nytt, bara att du trott på fel saker)

   • Hej världens finaste Johan!

    Låt mig börja med att jag tackar dig för ditt inlägg.
    Du är en bra människa och skriver välformulerade inlägg.

    Jag är skeptisk mot skeptiker, jag har en kritisk hållning till skeptiker. Jag har en kritisk hållning till de människor som på olika sätt vill diskmininera andra människors rätt att uttrycka sin personliga upplevelse av verkligheten. Jag är kritisk till skeptiker som tror sig ha monopol på världsbild och verklighet. I min värld tillåter jag människor ha olika världsbilder och livskåskådningar och se dessa som verkligheter. Jag tror att vi människor kan ha olika verkligheter, detta gör att jag inte tror på en universiell sanning eller världsbild eller fakta som gäller för alla människor.

    När det gäller Terry så vet jag inte vem du adresserar ditt inlägg till om att han skulle behöva skyddas.

    Jag menar att människor har rätt till sin upplevelse och har rätt att uttrycka den i ett demokratiskt samhälle.

    Jag ser inte detta som en fråga om rädslor, utan en fråga om demokrati. Jag värnar om demokratin och därför människors rätt att ha sina upplevelser av verkligheten och att uttrycka denna för andra, därför att den som har den personliga upplevelsen är den som verkligen vet om den. Bara den som har en personlig upplevelse av andevärlden, kan veta om sin upplevelse – den som har upplevelsen har tolkningsföreträde om den. Detta är min syn och den står jag för.

    Jag värnar om yttrandefriheten och trosfriheten.

    Jag avslutar detta vänskapliga inlägg med att önska dig en härlig fortsättning på dagen!

    • “Jag är kritisk till skeptiker som tror sig ha monopol på världsbild och verklighet.”

     Den av oss två som tror sig ha monopol på det är du!

     Du är fördomsfull och ej öppen för att ta till dig nya fakta, när du presenteras för motsatsen till din envisa tro.

     Jag gissar och spekulerar bara om att jag tror att du agerar som du gör, för att du kanske ev. tror att Terry ska skyddas mot hatmejl och från alla försök att avslöja honom som en bluff.

     Du påstår att du värnar om demokratin, men varför värnar du ej om demokratin och rättigheter hos de som är offer till medium och homeopaters felbehandlingar???

     En parallell, till den amerikanska politikervärlden, där många evangelical christian politiker vägrar gå med på abort till våldtagna kvinnor, kanske av deras egen far eller bror. Politikerna kräver att fostrets rätt till liv, utan att bry sig om kvinnans rätt till att slippa bära på barnet och återuppleva våldtäkten eller incestövergreppet om och om igen, först i 9 månader, och sedan leva med det i resten av livet…

     Varför är offrets mänskliga rättigheter åsidosatta, bara för att du vill att T.Evans ska ha rätt att säga vad han vill?

     • Hej världens bästa Johan!

      Tack för ännu ett välformulerat inlägg.

      “Den av oss två som tror sig ha monopol på det är du!”

      Jag ber om ursäkt för detta missförstånd.
      I min värld har alla rätt till att ha sin världsbild, jag erkänner att det finns olika uppfattningar om världen och därmed ingen universiell sanning.

      “Du är fördomsfull och ej öppen för att ta till dig nya fakta, när du presenteras för motsatsen till din envisa tro.”

      Vad som är fakta eller inte är personliga åsikter. Jag erkänner att människor har olika världsbilder och livskåskådningar. Detta gör att människor har personliga fakta. Du har dina fakta och jag mina.

      Det blir ett problem när du redogör för dina åsikter som en sanning som ska gälla andra människor, jag menar att alla människor har rätt till sina egna upplevelser och sin egen sanning. Därför sätter jag mig heller inte till doms över någon. Om en människa X är lycklig med sin sanning så låter jag den människan vara lycklig, även om den sanningen inte är min sanning.

      Jag är ointresserad av en “min världsbild är bättre än din”-diskussion, det jag hävdar, det är den demokratiska rätten för människor att de världsbilder de upplever som sanna, äkta och fakta för dem och de har rätten att uttrycka detta även om det inte är min sanning, min fakta eller min världsbild.

      Du talar om felbehandlingar.
      Inom skolmedicinen dör människor av felbehandlingar, vi har människor som får livslånga biverkningar av vaccin, vi har närmare 200 som fick narkolepsi av Pandremix och det kommer fortfarande in anmälningar om biverkningar. Jag ser inte dig värna om de demokratiska rättigheterna hos de som har blivit offer för skolmedicinen och den traditionella sjukvårdens felbehandlingar.

      I avhandlingen “Boteberättelser” (AnnCristin Winroth) så visas flera människor som har blivit felbehandlade av den svenska sjukvården, men fått rätt vård och rätt behandling av bland annat homeopater. Äntligen blev dessa människor friska.

      I ett demokratiskt samhälle så menar jag att det är viktigt att vi människor har rätten till flera alternativ. Homeopatins funktion är bevisat vetenskapligt av över 200 undersökningar. Homeopati har dessutom inga biverkningar, det är en säker, trygg och stabil läkemetod. Jag har tidigare gett hänvisningar till fakta om detta.

      Jag avslutar detta inlägg med att önska dig ljus och kärlek genom dagen.
      Med högaktningsfulla hälsningar.

     • Kära vännen Johan

      “Du är fördomsfull och ej öppen för att ta till dig nya fakta, när du presenteras för motsatsen till din envisa tro.”

      Jag tackar dig för att du skriver det till mig, och låt mig påpeka att jag inte ser någon öppenhet från din sida att ta till dig faktan om att det finns över 200 vetenskapliga undersökningar som ger stöd för homeopatins positiva behandlingsresultat, att homeopati är en trygg, säker och tillförlitlig behandlingsform utan biverkningar och minst dubbelt så bra som placebo. Så när jag presenterar dig för motsatsen till din “envisa tro”, för att uttrycka mig som dig”, så ser jag inte att du tar till dig detta.

      Men, det är inget jag heller begär att du ska göra eftersom du har din upplevelse, din tro och din sanning och jag låter dig vara lycklig i din upplevelse av världen. Det är inte min sak att bestämma för dig vilken sanning eller fakta som ska gälla i din personliga verklighet. Som sagt, jag tror inte på universiella sanningar eller universiell fakta. Varje person har rätt att göra sin egen bedömning och välja ut de fakta och den sanning som känns rätt för just den personen.

      För mig är det en fråga om respekt.

      Jag önskar dig en härlig dag.
      Med högaktningsfulla hälsningar.

  • Hej världens bästa Johan!

   Tillåt mig att vänskapligt skriva till dig att jag är kritisk till Wikipedia och ser inte det som en relevant källa till information. Mina argument för detta synsätt har jag redan tagit upp tidigare här nedan i tråden och jag hänvisar till de inläggen. Grunden i min kritik är att Wikipedia inte är neutralt utan har en slagsida åt ett visst håll. Jag har även längre ner i tråden gett evidens för min åsikt om detta.

   Jag önskar dig en härlig fortsättning på denna soliga dag!
   Med högaktningsfulla hälsningar.

   • det enda du gör med det där är bevisa din paranoida felaktiga konspirationsteori om att alla människor som skrivit någonting på wikipedia är med i en sammansvärjning emot alla sanningar som ej stämmer med din verklighetsuppfattning!

    vill du inte upprepa några av dina mantra ett par gånger till? det kanske är några som ej har läst det tillräckligt många gånger?

    • Hej min vän Johan!

     Tack för ditt välformulerade inlägg.
     Du är varmt välkommen att tycka att min åsikt är “paranoida felaktiga konspirationsteori”.
     Jag accepterar och respekterar att vi har olika åsikter om detta ämne.

     Nej jag tror inte att alla människor som skriver på Wikipedia är med i en sammansvärjning. Jag ber om ursäkt för detta missförstånd och jag tackar dig för att du tar upp det så att jag ges möjlighet att reda ut detta missförstånd. Det jag menar är att det finns människor som organiseras i att redigera artiklar så att Wikipedia blir en slagsida åt ett håll. Det gäller inte alla artiklar. Jag har gett länkar och argumentation om detta nedan.

     Tack än en gång för din kommentar.
     Jag önskar dig ljus och kärlek genom dagen!
     Med högaktningsfulla hälsningar.

  • Men vännen, även om det är din tolkning och personliga sanning att det där förklarar människors personliga upplevelser – så håller jag inte med dig om din personliga sanning. Min sanning är att du söker förklaringar som passar in med din egen världsbild, din egen förförståelse, och du går också efter intellektet – den vänstra hjärnhalvan. Min sanning är därför att du inte är öppen för en vidare upplevelse eller meta-syn över verkligheten. Och det intressanta är, jag har en verklighet som man kan kalla för mångdimensionell, det är naturligt för mig, och du begär av mig att jag ska begränsa min verklighet för att ha din verklighet för annars är jag “close minded”, men att begränsa verklighetsupplevelsen ser jag inte som att öppna sinnet, utan som att begränsa sinnet.

   Det är uppenbart för mig att du vill att jag ska tycka som du i den här diskussionen, men det gör jag inte eftersom jag har en annan sanning, en annan livsupplevelse. Och det jag har gjort, det är att jag har visat upp något annat än det som du visar upp. Jag visar att man kan tycka på ett annat sätt och jag har också gett referenser till det.

   I den här diskussionen kanske det är så att du får vänja dig vid att det finns människor som har en annan uppfattning än du har och ser dina personliga fakta på ett annat sätt än det sätt som du ser dem på. Du anser att jag är obildad bara för att jag har en annan uppfattning om dig, Det tycks mig som att du inte är van vid att diskutera med människor som ser världen annorlunda än du gör, eftersom du öser dina inlägg med åsikter om min person som alla grundar sig på att jag ser världen annorlunda än du gör.

   Jag kommer aldrig att bli som du, för jag är inte du. Och jag har en annan personlig sanning än du har. Det är så i den här världen, människor är olika och tycker olika, har olika världsbild med olika fakta. Det finns ingen universiell fakta, så när du säger att jag kommer med faktafel så kan jag säga att du kommer med faktafel, vi väljer vilka fakta vi vill tro på för det handlar om tro. Världen är inte statisk och fast, utan den är dynamisk, rörlig och relativ. Därför kan människor ha olika personliga fakta och olika sanning.

   Humanism innebär respekt för detta. Du gav dig in i den här diskussionen för du inte klarade av de åsikter som yttrades här, för den är annorlunda än din världsbild och det du ser som fakta. Världen innehåller många olika uppfattningar, även vetenskapen, mycket mer än som syns på Wikipedia. Välkommen till den mångkulturella verkligheten!

   Jag önskar dig allt gott och jag hoppas att du får en trevlig påsk.
   Med varma hälsningar.
   //Din vän i etern.

  • Käre vän

   Jag ber att vänligt få påpeka att på 60-talet var den rådande meningen inom vetenskapen och den medicinska forskningen att homosexualitet var en sjukdom, t o m en hjärnsjukdom, så homosexuella lades in på psykiatriska kliniker för att botas. Det gick inte så bra…

   Min poäng, det är att bara för att det finns förklaringar inom vissa vetenskapsgrenar så innebär inte det automatiskt att de stämmer, även fast det finns forskare som menar att de stämmer. Vetenskapen handlar ju också även om tro, om teorier, om sannolikheter.

   Jag hoppas att du har haft en minst lika skön dag idag som jag har haft!
   Med varma hälsningar
   från Din Vän i etern…

  • Jag kan ge ett exempel, om jag har en upplevelse som innebär att jag får till mig information och sedan säger denna information till en person som bekräftar det jag säger, och detta gäller då något som jag inte har en aning om och inte kan veta och det kan gälla en person som jag inte har träffat tidigare, då är ju detta en tydlig evidens för mig att detta inte är en hallucination. Och jag vet även att jag inte gör någon cold/hot reading för jag har inga kunskaper om hur man gör det, utan det råkar hända mig att jag får information som jag upplever kommer utifrån som en närvaro i rummet som ger mig information. Och det jag beskriver här, är inget märkligt alls utan fullständigt vardagligt och naturligt och jag vet många som har varit med om precis samma sak.

   Och om vi nu ponerar att detta även händer Terry, ja då spelar ju faktiskt inga teorier om hallucinationer eller cold/hot reading inte någon som helst roll. Han vet ju vad han gör och inte gör, han vet sin sanning och han får bekräftelse av dem han berättar sina upplevelser för. Man kan också se det som att en evidens för att Terry inte sysslar med cold/hot reading, det är ju faktiskt att *om* han gör det så är han dålig på det. Illusioner och trolltricks är ofta tydligare än verkligheten, det är grejjen med dem. Som jag har skrivit, att någon kan utåt sett kan likna en konstruerad illusion innebär inte automatiskt att det är det. Därför är det även lätt för mig att avfärda sådana teorier och jag uppfattar att de inte har någon relevans och jag utgår från mina direkta erfarenheter. Jag har haft många personliga upplevelser som visar att s k “naturliga förklaringar” inte gäller för dem. Jag skriver det inom citationstecken därför att i min värld så är den naturliga förklaringen givetvis en mångdimensionell verklighet och själen som levande och vi fortsätter i en andevärld, men i er värld så innebär “naturlig förklaring” en naturvetenskaplig förklaring, vilket i min värld är en högst onaturlig och irationell och ologisk förklaring. Men vi människor är helt enkelt olika och lever i olika verkligheter. Jag har även haft många upplevelser av tidigare liv och det är roligt när man möter människor man mötte senast för 250 år sedan och pratar igen om gamla tider, och det är fullständigt naturligt lika naturligt som om det var 10 år sedan man träffades. Det finns mängder med grejjer som har hänt i mitt liv och jag vet givetvis om dem därför att det är min personliga upplevelse som är vetskap, kunskap och sanning för mig. Som jag har skrivit förr, står jag i regnet och jag blir blöt så är det en tydlig evidens. Så tydlig evidens har jag fått för min egen del, därför är skeptikers förklaringar helt ointressanta för mig för min upplevelse är att de inte gäller min verklighet. Skeptikerna har ju inte upplevt just det som jag har upplevt så varför ska de kunna säga något om mina upplevelser? Det vore ju bara ologiskt. Och nej, jag är ingen speciell människa och detta är inget övernaturligt eller speciellt.

   Det är vanligt, vardagligt, enkelt och fullständigt naturligt och min övertygelse är att alla människor kan ha upplevelser av en expanderad och mångdimensionell gränslös verklighet, och jag vet att det finns många som har det och det finns mängder som har haft det genom historien, så man får sådana upplevelser när det är dags för en. Det kommer till alla förr eller senare i något liv, vi alla är på resa och ingen är mer eller mindre än någon annan och ingen är bättre eller sämre än någon annan och ingen är mer rätt eller mer fel än någon annan vi är alla likar, men i detta har vi olika resor, olika saker vi gör i livet, olika syften med våra liv och det är precis så det ska vara. Det viktiga är att vi kan acceptera och respektera varandra trots våra olikheter i våra livsupplevlelser, och vi kan respektera att alla har olika sanningar, att det finns olika fakta och att alla är på resa. Därför kan vi lägga ner kritik mot människor som uttrycker sina personliga sanningar, för om vi ska kritisera människor för att de har andliga upplevelser så kan vi kritisera skeptikerna för att de inte har det, ska vi kritisera människor för att de håller föredrag om sin andlighet så kan vi också kritisera de som håller föredrag om molekyler eller annat som tillhör verkligheten. Därför att både det andliga och det fysiska tillhör verkligheten, inte nödvändigtvis för samma människor men det finns upplevelser av det hos människor och då tillhör det verkligheten på ett metaplan eftersom det är en del av samhället.

   Och medmänsklighet, äkta humanism, det är att tillåta denna bredd hos människor i sina livsupplevelser och även respektera människor utan att kritisera deras livsåskådning.

   Ljus och kärlek till alla människor, alla djur, allting levande för livet är evigt.
   // från Vännen i etern…

  • I sammanhanget kan det även vara värt att ta upp skeptikerorganisationers uppmaning till deras anhängare att kontrollera Wikipedia för att tillse att “rätt” information läggs upp.
   http://www.skeptic.com/get_involved/fix_wikipedia.html

   Det finns alltså organiserat förtryck av information där Wikipedia styrs och kontrolleras av organiserade sammanslutning för att förhindra att information läggs in där som strider mot dessa organisationers agenda. Utåt sett kan det se ut som enskilda privatpersoner, men verkligheten är alltså en annan.

   Wikipedia visar därför en förvrängd bild av verkligheten och är därmed inte en trovärdig källa.

  • jag kan ingenting om kolesterol eller statin. Därför svarade jag ej. (Om jag läser om det nån gång i framtiden så kanske jag kan bilda nån uppfattning då)

   jag ser inte enbart religionen i bara sverige som en skada, därför är jag emot religionerna i helhet. Och all andlighet, nyandlighet och allt annat som är lögner och “hittepå”, som skadar människor och samhället!

  • jag kan ej heller tillräckligt om usas medicinska system, försökte läsa igenom dina länkar, men har ej tid att sätta mig in i det tillräckligt för att kunna ge dig någon kommentar eller svar.

 • Humanism innebär att man är en människovän, att vara en människovän innebär – menar jag – en respekt för andra människors inre och yttre liv och världsbild och livsåskådning. Det Börje här i sin artikel visar är att det finns människor och grupperingar i det demokratiska Sverige som hotar vår demokrati genom en icke-demokratisk världsbild där människor med, vad vi kan kalla för “icke-normativa världsbilder” trakasseras och hånas på olika sätt.

  Börje i sin artikel tar upp några av sådana fall och jag menar att han gör det exemplariskt och välformulerat. Vi kan också se att det finns de som känner sig träffade och som använder sin verbalitet för att föra ut åsikter om att människor med vissa personliga upplevelser i praktiken ska diskriminineras.

  Man kan fråga sig, vad är de rädda för? Att människor plötsligt upptäcker att världen är större än dessa anti-humanister / ny-ateister vill erkänna? Vad det handlar om, det är egots rädsla. Egot är en intellektuell funktion kopplad till människans överlevnadsinstinkter och detta ego uppskattar struktur och kontroll. Detta ego ser det som hotande när människor har personliga upplevelser som intellektualismen och naturvetenskapen inte kan bevisa, för det innebär att egot inte kan kontrollera eller strukturera upp det.

  Vi måste förstå att det gör ont i dessa människor, att de upplever en inre smärta som driver dem att föra ut sina åsikter och attackera människor med andra personliga upplevelser. Vi kan se det i deras forum på nätet där människor med personliga upplevelser anklagas för att ha bristande intellekt och så vidare.

  Men jag menar att vi människor behöver bejaka hela vårt väsen. Det finns mycket som naturvetenskapen inte vet om. Naturvetenskapen har inte förklarat hela världsbilden än, och vi bör också vara medvetna om att naturvetenskapen står för teorier och olika sannolikheter snarare än ett absolut vetande. Naturvetenskapen tror väldigt mycket och detta varierar sig över tiden.

  Så dessa anti-humanister som på olika sätt vill begränsa de demokratiska rättigheterna för människor med personliga upplevelser av andlighet – jag uppmanar dem till mer ödmjukhet. För vi kan ställa oss frågan, om de vill begränsa demokratiska rättigheter för människor med vissa upplevelser av verkligheten och livsåskådning, då kan vi hävda att deras världsbild ska diskriminieras och att de ska begränsas. Vi kan hävda att deras världsbild är som ett destruktivt gift för människor, en tankekontroll för att förhindra människor att uppleva och expandera sina inre resurser.

  Men nej, jag är inte helt allvarlig nu – jag ville bara måla upp bilden för att skapa en förståelse för att börjar vi begränsa demokratiska rättigheter så åker Sverige in på en väg som är destruktivt för samhällets framtid.

  Sverige har en demokratisk tradition, låt oss värna om den och utöka den istället för att begränsa den. Nazimen infördes steg för steg i Tyskland, man började smått med begränsande lagar och så utökade man. Man satte en boll i rullning.

  Låt inte anti-humanisternas anti-demokratiska beteende sätta en sådan boll i rullning i Sverige. Låt oss värna om varandra, låt oss inkludera människor istället för att exkludera dem. Vi fick nog av nazimen på 30-talet och 40-talet, vi såg den förödelse det ledde till i världen.

  Jag menar, att vi skapar ett förtryckarsamhälle om människor med pesonliga upplevelser av andlighet ska utestängas från det offentliga rummet, bara för att “fel” upplevelser händer dem.

 • Anti-humanism innebär att inte respektera den svenska yttrande- och trosfriheten. Anti-humanisterna vill begränsa demokratiska rättigheter för personer som har en annan världsåskådning än anti-humanisterna står för. Anit-humanisterna sätter därmed sig själva till doms över vad som ska vara en “korrekt” eller “fel” världsbild, och har du “fel” världsbild så ska dina rättigheter begränsas.

  Vi kan se det genom den smutskastningskampanj som anti-humanisterna begår mot människor som har en annan världsbild, där personliga upplevelser av andlighet likställs med att injicera heroin och där man inte respekterar att människor uttrycker sina personliga upplevelser.

  Självfallet ska människor med personliga upplevelser av andlighet få uttrycka dessa för den som önskar lyssna och självfallet är det även en demokratisk rättighet att de ska få ekonomisk ersättning som vilken föredragshållare som helst. Jämför även med svenska präster i kyrkan so får betalt för att sprida Guds ord och den helige ande, men detta drivs det inte några hat-kampanjer mot.

  Vilken signal ger vi våra barn om staten tar ställning för och emot vissa personliga upplevelser eller trosuppfattningar? Våra skolor är redan fulla av vissa vetenskapliga trosuppfattningar, för balansens skull och för att uppnå en äkta neutralitet, så menar jag att det är viktigt att både det offentliga och det privata tillåter deltagande i det offentliga rummet av människor med personliga upplevelser.

  En stöttefråga tycks vara om medier är humbug, men personliga upplevelser kan inte bevisas. Dock så är medier tydliga med personliga upplevelser är just personliga och ingen allmängiltig sanning, alla har därför rätt att tro vad de vill och göra sin egen bedömning.

  Jag menar att vårt samhällsbyggande ska vara så öppet och neutralt som möjligt utan att staten tar ställning för vissa livsåskådningar. Men tyvärr har staten tagit ställning för vissa livsåskådningar. I svenska skolor har kristendom en betydande tonvikt, en annan tonvikt är en föråldrad och diskriminerande vetenskapssyn som framhärdar ett visst naturvetenskapligt vetenskapsparadigm där andra vetenskapssyner inte ges utrymme, vilket alltså begränsar barnens möjligheter till information om hela verkligheten och därmed begränsar deras möjligheter att ta ställning.

  Om vi börjar begränsa de demokratiska rättigheterna för människor med personliga upplevelser av andlighet, så begränsar vi yttrandefriheten och trosfriheten i Sverige och då är vi inne på farliga vägar. Det är redan så att människor med personliga upplevelser av andlighet diskrimineras i Sverige och jag konstaterar ledsamt att anti-humanisterna skeptikerna vill öka denna diskriminering och detta tryck på personer med andliga upplevelser än mer.

  Jag menar att vi undviker konflikten när vi tillåter och ger utrymme åt människors personliga upplevelser, när vi kan acceptera att olika personliga upplevelser finns och har rätt att finnas och uttryckas och få utrymme. Genom detta expanderar vårt samhälle i välstånd och fred, genom att fler människor upplever sig inkluderande.

  Jag tror att den våg av ungdomsvåld som har eskalerat de senaste åren, beror på den sekulära utvecklingen där ungdomars helhet inte bekräftas – där skola och stat inte ser helheten i människan, alltså även den kreativa själen och inte bara den mekanisk-biologiska kroppen. Vi kan motverka detta genom att öppna upp för en hollistisk syn på människan, och där är olika världsåskådningar viktiga.

 • jag citerar Skeptisk mot Skeptiker: “om du menar att människor misshandlas för att de går till Terry, då misshandlas ju också människor när de går till den svenska kyrkan ”

  och svarar: JA! jag tycker det är exakt samma lurendrejeri! Nästan på exakt samma sätt och vis som t.ex. heroin-, nikotin- & alkoholmissbruk skadar samhället och individerna och individers intellekt, fortplantningsförmåga, ekonomi och så vidare…

  Många direkta märkbara skador och mångfalt fler halvt dolda indirekta skador i flera led.

  och att tillåta medium hålla “kurser” där de “utbildar” och “inbillar” andra till dessa påhittade “förmågor” och “upplevelser” är exakt samma fenomen som att sälja heroin.

  • en andlig upplevelse är ingen drog man injicerar. När du injicerar en drog så begår du en aktiv handling av att ta in en kemisk substans i din kropp. En andlig upplevelse är ingen aktiv handling. Terry Evans har exempelvis varit tydlig med olika intervjuer att han inte bestämmer om andarna ska prata med honom eller inte, det är inget han väljer. Det är andarna som väljer om de ska prata med honom eller inte. Han begår alltså ingen aktiv handling för att han ska uppleva dem, det är de som väljer att komma till honom när de vill detta.

   För Terry Evans började andarna prata med honom när han var fyra år gammal. Det är inget som Terry Evans har valt. Andarna valde honom. Han kan inte styra eller kontrollera dem. Det är de som kommer och pratar genom honom när de själva vill.

   Terry Evans utlovar ingenting, han är helt öppen med att han delar sin personliga upplevelse och att varje person får göra sin egen bedömning. Han säger inte att det han berättar är en vedertagen sanning, bara att den är sann och äkta för honom. Det som är sant och äkta för honom är inte automatiskt sant och äkta för någon annan. Det är upp till varje person att göra den bedömningen själv.

   För den som har en personlig upplevelse av en andeverklighet så handlar det inte om huruvida man vill tro eller inte. Det handlar om en personlig upplevelse som händer en.

   Precis som att för den som upplever att det regnar och blir blöt, för den personen handlar det inte om huruvida man vill tro eller inte på att det regnar. För den personen är det en personlig upplevelse av att det just regnar och man blir blöt. Inte för att man vill tro det, eller inte vill tro det, utan för att det just är något som HÄNDER.

   Jag ser en fara i skeptikernas samhälle där andra människor ska bestämma vad som är rimligt eller inte i upplevelser de själva inte har haft. Vi får en diktatur där skeptikerna bestämmer vad som är okej eller inte okej för andra att uppleva. Här fråntar skeptikerna människors rätt till sin egen upplevelse, och jag finner att detta är anti-humanistiskt och djupt omänskligt. Detta visar, som så mycket annat, att den skeptiska rörelsen är en icke-demokratisk och anti-humanistisk rörelse som vill kontrollera andra människors tyckande om sina egna upplevelser.

   Ett sådant samhälle vill iaf inte jag leva i.

   • jag har ej skrivit att en tro är något man injicerar, Jag har JÄMFÖRT de, religion & andlighet är LIKT heroin, ungefär lika farligt som heroin (som injiceras eller röks eller sniffas)

    alla personliga upplevelser går att förklara, om man har tillräckligt med fakta kring personen och tillfället då personen påstår att den haft en form av upplevelse.

    Jämför med anekdoten kring mina egna “upplevelser” som jag kunde förklara väldigt enkelt genom att analysera alla detaljer och omständigheter!

    Och det är alltid bättre att analysera för att kunna förklara hur och varför något hänt!
    Det är alltid dåligt och farligt för samhället om alla bara skulle säga att saker som händer är “oförklarliga”

    • “Jag har ej skrivit att en tro är något man injicerar”

     Vännen Johan, Jag har inte skrivit att du har skrivit det.

     “Jag har JÄMFÖRT de, religion & andlighet är LIKT heroin”

     Men det är det ju inte kom vi fram till precis eftersom heroin har egenskaper, exempelvis detta med reproduktionsapparaten, som tro inte har.

     “alla personliga upplevelser går att förklara, om man har tillräckligt med fakta kring personen och tillfället då personen påstår att den haft en form av upplevelse.”

     Absolut går alla personliga upplevelser att förklara, men det är olika uppfattningar om vilken förklaring som är den rätta och det jag skriver min vän, det är att det är den som den personliga upplevelsen som har tolkningsföreträde om den därför att det är den med den personliga upplevelsen som vet om den därför att det är den personen som har den.

     “Jämför med anekdoten kring mina egna ”upplevelser” som jag kunde förklara väldigt enkelt genom att analysera alla detaljer och omständigheter!”

     Jag har redan gett dig ett svar på det, och givetvis har du tolkningsföreträde för din egen upplevelse eftersom det är du som har den.

     “Och det är alltid bättre att analysera för att kunna förklara hur och varför något hänt!”

     Jag håller helt med dig om det!

     “Det är alltid dåligt och farligt för samhället om alla bara skulle säga att saker som händer är ”oförklarliga””

     Jag håller helt med dig om det! Det finns givetvis en förklaring till att människor har personliga upplevelser av exempelvis andar, och det är för att de finns och att dessa andar pratar med dem. Det är inte något oförklarligt alls.

     Däremot är olika människor olika överens om vilka förklaringar som gäller, och där är det givetvis den som har den personliga upplevelsen som sitter på sanningen om sin egen upplevelse och därför har den personen tolkningsföreträde därför att vi inte kan veta något om andras personliga upplevelser, det är den som har den personliga upplevelsen som vet om sin egen.

     Det känns så bra för mig att vi har en så gemytlig diskussion i all vänskaplighet nu. Vi är ju helt överens!

     Jag önskar dig en härlig dag!

     • “Det finns givetvis en förklaring till att människor har personliga upplevelser av exempelvis andar, och det är för att de finns och att dessa andar pratar med dem.”

      Ja, förklaringarna är att personen har någon form av hallucinationer som kanske beror på en psykologisk sjukdom, eller en skada på hjärnan.
      se Temporallobsepilepsi t.ex. och dess inverkan på “gudomliga uppenbarelser” i mellanöstern och t.ex. på Bernadette i Lourdes.

      • Hej min vän Johan!

       Tack för ditt inlägg.
       Jag håller inte med dig. Du drar alla över en och samma kam (detta är en metafor, ska inte tolkas bokstavligt). Alla med personliga upplevelser av andlighet är inte sjuka, de flesta människor har personliga upplevelser av andlighet i vårt samhälle. Det är fullkomligt naturligt och vanligt.

       Som jag redan har skrivit så anser jag att människor med personliga upplevelser är de som har tolkningsföreträde för sin egen upplevelse eftersom det är de som har den och därmed de enda som vet om den. Jag anser att denna rättighet ska respekteras i ett demokratiskt samhälle som värnar om yttrande- och trosfriheten.

       För ett djupare svar hänvisar jag till mina tidigare inlägg i tråden som redan är svar på din argumentation.

       Jag avslutar detta inlägg med att önska dig en trevlig fortsättning på dagen!
       Med högaktningsfulla hälsningar.

       • jag skrev ej heller att alla är sjuka. Det kan vara en sjukdom, det kan vara en medfödd skada, det kan vara många små eller stora saker. (någon kanske har många skador och sjukdomar, jag uteslöt ej det)

        Det kan också vara inbillning, pga att personen har lärt sig irrläror och lyssnar för mycket på andra, som kan ha sjukdomar eller skador i hjärnan.

        konfirmationsbias!

        • om du hade läst på lite kring den epilepsi-formen jag länkade till, eller andra epilepsi-sjukdomar och hjärnsjukdomar, då hade du upptäckt att många lever sitt liv utan att märka denna sjukdom/skada.

         men eftersom du ignorerar wikipedia-länkar som jag ger dig, så antar jag att du föredrar att leva i ovisshet och hellre tro på spöken och andar.

         Ignorance is bliss, eller hur? 😀

        • Hej igen min vän Johan!

         Det jag försökte säga i mitt inlägg, det är att alla med personliga upplevelser av andlighet är inte sjuka eller har någon form av fysisk skada. Om någon påstår det så drar den personen andra människor över en och samma kam (en metafor, ej bokstavligt).

         Jag hävdar att alla med personliga upplevelser av andlighet är inte sjuka och att de flesta människor har personliga upplevelser av andlighet i vårt samhälle. Det är fullkomligt naturligt och vanligt.

         Som jag redan har skrivit så anser jag att människor med personliga upplevelser är de som har tolkningsföreträde för sin egen upplevelse eftersom det är de som har den och därmed de enda som vet om den. Jag anser att denna rättighet ska respekteras i ett demokratiskt samhälle som värnar om yttrande- och trosfriheten.

         För ett djupare svar hänvisar jag till mina tidigare inlägg i tråden som redan är svar på din argumentation.

         Jag avslutar detta inlägg med att önska dig en trevlig fortsättning på dagen!
         Med högaktningsfulla hälsningar.

        • Hej min vän!

         “Jag skrev ej heller att alla är sjuka.”

         Jag har inte påstått det heller.

         Ljus och kärlek önskas dig genom dagen.
         Med högaktningsfulla hälsningar.

        • Johan skrev att han inte skulle ha möjlighet att nu sätta sig in i vad jag skrev utan han skulle senare titta på det. Om det är inget att säga, men det konstiga blir, när det visar sig, att du Johan påstår att jag sysslar med konspirationsteorier, fastän johan inte granskat de fakta jag presenterade .
         Så Johan TROR och klistrar etiketter på mig med utgångspunkt från hansTRO. Det är inte fel att Johan tror, men det är
         fel när han låtsas att hans TRO representerar VETENSKAPEN. Det brukar kallas “scientism”, och Johan verkar förespråka en variant som är utformad av läkemedelsindustri lobbyister. De försöker skapa “kulturell auktoritet” genom att sprida sina idéer genom “oberoende” grupper. En sådan grupp är “Sense about Science” en annan är Stephen Barretts grupp där ingår NCAHF(Se Bolen Report : http://www.bolenreport.com/feature_articles/bobbie%20ripped%20again.htm ) Barrett gruppen är gammal och mycket korrupt. De brukar hota opponenter med stämningar. men blir de rättegångar så brukar de förlora. Det finns mycket info på Bolen report. Även advokaten Carlos F Negerete har info om den gruppen. Joseph P lisa har också skrivit om S Barrett:
         http://www.whale.to/a/lisa_b.html Så det är verkligen ingen brist på information.
         Johan det stör mig inte att du är en troende. Men det stör mig att du kallar dig “skeptiker”, eftersom om du vore en sann
         skeptiker så skulle du undersökt fakta, och inte bara starta att klistra etiketter på mig med utgångspunkt från din TRO.

         Det gör att den korrekta beteckningen på dig är pseudo-skeptiker. Naturligtvis kan du ändra dit beteende, om du vill, men du vågar kanske inte granska din egen tros grundvalar.
         Du kanske heller dricker öl tillsammans med andra likasinnade, än undersöker din egen tro . Det är vanligt bland vof-sektens
         anhängare. Det är en tragisk grupp, för deras självbild stämmer så dåligt med verkligheten.
         “skeptisk mot skeptiker” kanske också tror på en del jag inte tror på.Men eftersom han är en tolerant människa, som är öppen
         för att vi inte vet allt om världens mysterium, och inte dömer oliktänkande på det fördomsfulla sätt du och övriga vof sympatisörer gör.

         “Skeptisk mot skeptiker” och jag skulle säkert kunna ha ett civiliserat utbyte av idéer, utan att förfasa oss över olikheter i uppfattningar, och kanske skulle vi bägge vara klokare efter den diskussionen, som så ofta sker vänner emellan.

        • En klockren analys av läget och jag tackar för den.
         Ja, humanism är att respektera andra människors personliga upplevelser av verkligheten och erkänna dem rätten att uttrycka detta, och att kunna erkänna detta även fast man själv har en annan världsbild eller livsåskådning. För jag menar att det är genom att exkludera människor – som att säga att de är lögnare, bedragare och charlataner bara för att de uttrycker en annan världsåskådning än den man själv har – som man startar konflikter och osämja. Yttrandefrihet och trosfrihet gäller för alla, men antihumanisterna vill begränsa yttrandefriheten och trosfriheten genom att göra så att den endast gäller dem själva för i deras världsbild så är det bara de själva som kommer med sanning och resten är bluff och båg.

         Antihumanisterna anser sig ha rätten att bestämma över andra människor, över vad andra ska tycka, tänka och uppleva och om människor upplever världen på ett annat sätt än det som är godkänt enligt antihumanisternas agenda, ja då är den personen “lättlurad” eller “misshandlad”. Men den verkliga misshandeln och övergreppet mot människor, det sker när människor försöker bestämma över andras personliga upplevelser.

         Det är ju, återigen, den som har en personlig upplevelse som vet om denna upplevelse. Ingen annan. Antihumanisterna för en kampanj mot något de inte vet något om och inte kan veta något om.

         Antihumanister tycker gärna om att hänvisa till psykiatri, men psykiatrin har haft många antihumanister genom åren. Exempelvis så sa psykiatrin och den neurobiologiska forskningen att homosexualitet var en sjukdom, en hjärnskada och en psykisk störning. Därför tvångsvårdades homosexuella på svenska mentalsjukhus och man försökte bota de intagna mot sin homosexualitet genom diverse grymma metoder, som elchockbehandling.

         Vad vi kan se här, det är att forskare lätt bedömer icke-normativt beteende eller icke-normativa upplevelser som en sjukdom som ska behandlas. På 60-talet och en bit in på 70-talet var det homosexualitet. Idag är det andliga upplevelser som är utsett till en fara för samhället.

         Om vi är förnuftiga och tänker till här så förstår vi även varför. Att ha andliga upplevelser gör att man har sett igenom illusionen av världen och därmed även ser illusionen av läkemedelsbolagens falska propaganda, falskheten i vaccinationsprogrammet, falskheten i den räntebaserade ekonomin, falskheten i konsumtionssamhället. Antihumanisterna försöker upprepa som ett mantra att andlighet är samhällsfarligt, och visst är det det – det är farligt för antihumanisternas fascistoida diktatursamhälle.

         Humanism, det är att respektera människors rätt till sina egna upplevelser och rätten att uttrycka dessa även i offentliga rum och rätten att göra detta ifred.

        • jag har ingen tro. Jag har avsaknad av all tro, sektarianism och “blind faith” i någon enstaka auktoritet eller organisation.

         Och jag behöver inte sätta mig in i alla detaljer inom alla grenar av vetenskap för att acceptera att andra människor gemensamt har förklaringar till sånt som vi lekmän ej förstår.

         jag behöver ej umgås med andra ateister eller antiteister eller anticlericalister för min världsbild. Jag umgås heller aldrig med andra i syfte att “stärka” eller “blåsa upp” min självbild eller världsbild. Eller ens att “lära mig mer” kring min “påstådda trosuppfattning”.

        • Helge, det kan ju vara för mycket begärt av en troende ateist som Johan att han ska släppa sin idé om att han inte tror. Som vi vet så är ju vetenskapen stor och bred som rymmer många olika åsikter, och eftersom inte ens vetenskapen säger sig ha patent på sanningen så handlar det i slutänden vilken evidens man själv vill tro på eller inte – och här är det en fråga om tro. Vetenskapen har ju levererat många olika saker genom årens lopp och den ändrar sig hela tiden så vetenskapen står ju inte får en fastlagd sanning, utan mer är något vi använder oss av för att orientera oss i världen.

         Det blir dock rätt komiskt när troende som Johan säger att de saknar en tro, det innebär ju att de vet istället och står för universiella sanningar – för motsatsen till tro är att veta. Men när Johan hänvisar till olika vetenskapliga teorier, som inte står för en universiell sanning, så är det alltså TRO som han hänvisar till. En teori är nämligen något man TROR och inte något man vet. Vetenskapens teorier är därför tro. Att tro på vetenskapens teorier är en trosuppfattning.

         Det vi uppfattar som vetande för oss själva, ja det är det vi upplever inom vår verklighet. Våra egna upplevelser är de som vi vet eftersom vi upplever dem.

         Detta är min uppfattning i frågan. 🙂

         En härlig dag önskas alla!

  • Att påstå att Terry skulle påverka sina besökares fortplantningsförmåga och intellekt, då visar du bara att du inte har kännedom om vad som händer. Terry hjälper människor, han ägnar sig åt själavård och fyller därmed en viktig funktion i samhället.

   Du sätter dig alltså till doms över andra människors frivilliga beslut för att söka upp Terry.
   Du sätter dig även till doms över Terrys besökares förmågor att tänka själva och fatta sina egna beslut och avgöra själva vad som är sant för dem. Jag anser att alla människor kan avgöra vad som är sant för dem själva.

   Därför har vi trosfrihet i Sverige, och jag konstaterar att ditt inlägg visar att du vill begränsa yttrandefriheten och trosfriheten i Sverige och därmed begränsa det demokratiska samhälle som Sverige är.

   • du är bättre än mig på att lägga ord i andras munnar!

    jag har aldrig skrivit att Terry påverkar fortplantningsförmågan. jag skrev att Heroin och Nikotin och Alkohol missbruk ger den effekten.

    Jag sätter mig ej till doms över någon, jag föreslår för samhället att fler behöver ställa sig upp och säga till, så att vi får någon sorts kontrollfunktion, som hindrar att medium och andliga ej får sälja sin skit helt oemotsagda.

    jag vill begränsa indoktrineringen, masspsykoserna, lurendrejeriet! ej den personliga privata rätten till en egen tro!

    Du är korkad om du tror att människor blir nöjda över Terry Evans katastrofalt dåliga Cold Reading och Hot Reading. Han har INGEN förmåga som skiljer sig från mig eller andra vanliga djur. Han är bara lite bättre på att ljuga! och att leva med sin livslögn.

    • På vilket sätt bedriver Terry själavård på denna stackars kvinna i programmet???
     http://www.youtube.com/watch?v=3InByO6qKsA

     Han förolämpar henne grovt, tröstar ej! Han försöker inbilla henne massor av flummerier och lögner. Jag är förvånad att kvinnan godkände att programmet fick sändas. Men det kanske var bra, så att fler fick se att Terry EJ har någon förmåga!

     Vem av oss är mer människovän? Terry Evans eller undertecknad?

     (i programmet påstår också Terry att det är han som kontaktar andarna, inte som du tror att det är tvärtom)

     • Rubriken på huvudartikeln här ovan är: Nyateisterna trampar ner medmänskligheten!

      Den borde vara: alla medium, vidskepliga, kvacksalvare och teister trampar ner medmänskligheten! (pga de vill skapa ett samhälle med mer skrock och flumm och lögner, för deras metoder ej har några som helst belägg att vara sanna eller fungera)

      men ta på er offerkoftan och gråt; för vi vill EJ tillåta er att sälja er Snake Oil och Barnum Statements!

      • Hej världens bästa Johan!

       Jag tackar dig för ännu ett välformulerat inlägg.
       Jag håller dock inte med dig i sakfrågan.
       Jag har redan besvarat dina argument flera gånger tidigare i tråden och jag hänvisar till mina tidigare inlägg.

       Jag avslutar detta vänskapliga inlägg med att önska dig en fortsatt bra dag.
       Med högaktningsfulla hälsningar.

      • Min vän Johan
       Låt mig också lägga till att samhället skapas av de människor som befolkar det.
       Människor *upplever* en andlig värld och verklighet, och människor har rätt att uppleva det som de upplever. Det är en demokratisk rättighet. Att kämpa emot eller försöka förhindra människor att uppleva det som de upplever, det ser jag personligen inte som en framkomlig väg – och dessutom vore det en väg som inte respekterar andra människors personliga upplevelser. Att döma ut andra människors personliga upplevelser bara för att det är något annat än man själv upplever eller erfar, det anser jag är fel metod. Jag står för att inkludera, inte exkludera.

       Ljus och kärlek till dig genom dagen!

      • Min vän

       Jag ber att vänligt få påpeka att det finns vetenskapliga belägg, men du väljer att bortse från dem. Vi har exempelvis homeopati med över 200 forskningsresultat som belägger att homeopati fungerar, är säkert och utan biverkningar och minst dubbelt så bra jämfört med placebo. Det har jag visat länkar till tidigare.

       Det finns seriösa studier av parapsykologiska fenomen..
       http://lifestyle.inquirer.net/37787/hard-scientific-evidence-of-psychic-phenomena

       Men som vi redan har förstått i den här diskussionen så är vetenskapen inte homogen, utan heterogen – alltså vetenskapen rymmer många olika “sanningar” samtidigt. Så vetenskap handlar om sannolikheter, inte sanningar och ej heller inte universiella fakta. Det är upp till varje människa själv att fatta beslut vad man ska tro på. Vetenskapen är subjektiv, vi påverkar alla undersökningar, ja även när vi låter maskiner utföra mätningar eftersom människan har konstruerat maskinerna. Så vi lever i en subjektiv, relativistisk värld där varje människa har sin egen verklighet och det fantastiska är att vi går in och ur olika verkligheter löpande genom dagen.

       Medmänsklighet är att även se att var människa blir salig på sin egen sanning och har rätt att göra sin egna val utifrån det, för det gör människan lycklig. Att avgöra för andra människor vad som ska göra dem lyckliga, det menar jag är fundamentalism och ett översitteri som inte har med medmänsklighet att göra.

       Alternativa terapeuter hjälper många människor, många av klienterna har felbehandlats iav den traditionella sjukvården. Därför är det bra att det finns alternativ. Ingen har någonsin dött av homeopati, eller fått biverkningar av homeopati, men tusentals människor varje år i Sverige blir sjuka av sjukhusrelaterade sjukdomar. Har stått artiklar om detta i SvD bland annat.

       Det är bra med alternativ och människan bör ha rätten att välja. För varje människa vet bäst vad som är bäst för den, så det mest medmänskliga är helt enkelt att låta människor följa sin sanning. Det innebär respekt. Även om man inte delar den sanningen.

       I kärlek och ljus!
       från Din Vän i etern…

      • Käre Johan

       Låt mig bara vänligt tillägga:
       Jag VET att Terry är äkta och sann.
       Och många med mig VET detta också.
       Jag VET att andeverkligheten finns.
       Jag VET att vår själ lever vidare efter kroppens fysiska död.
       Jag VET att homeopati fungerar.
       Jag VET att alternativa behandingsformer fungerar och hjälper mängder med människor.
       Jag VET att alternativen gång på gång får städa upp efter skolmedicinen och den traditionella sjukvårdens misslyckande.

       Jag VET allt detta för jag har fått evidens och bevis för det genom min egen upplevelse.
       Äkta humanister respekterar min upplevelse och respekterar min vetskap.
       De som inte respekterar att jag vet detta, det är de människorna som misshandlar.

       Jag tackar för ordet och önskar dig en helt underbar dag!
       Kärlek och ljus till alla människor och allt levande i alla dimensioner!
       //från Din Vän i etern…

     • Hej min vän!

      Jag tackar dig för att du tar upp just det, men jag har redan besvarat det tidigare i tråden – denna problematik som uppstår när utomstående försöker bedöma en kommunikation som inte är riktad till utomstående och varför utomståendes tolkningar av det som sker, som inte är riktat till dem, därför blir felaktiga. Som jag skrev i min tidigare argumentation om detta, så handlar det helt enkelt om att andarna väljer för Terry vad de ska uttrycka för motparten, de gör detta via bilder, symboler eller direkta ord men det kan även komma som känslor. Då detta är riktat till en specifik mottagare, så innebär detta att en utomstående betraktare inte med relevans kan bedöma den informationen och det som sker mellan mediet och mottagaren av informationen därför att den utomstående betraktaren inte har den information som mottagaren av informationen har.

      Terry har många gånger sagt i olika sammanhang, senast i en intervju som finns på Aftonbladets blogg, att andarna finns med honom mer eller mindre hela tiden. Så det som Terry menar när han säger “kontakta andarna”, det är helt enkelt att lyssna på dem som redan finns där. Vi kan likna det vid att svara i en telefon. Andarna ringer ständigt på Terry och han trycker på knappen “on hold”. Det är givetvis jobbigt för dem att de vill prata med honom så ofta, det har han också uttryckt flera gånger, så han försöker hålla dem på “on hold” för att han ska kunna fungera i vardagslivet. När det är dags att prata med andarna, så släpper han igenom dem. Typ att han släpper upp knappen “on hold” och lyfter på luren.

      Nu menar jag inte denna bild bokstavligt, utan det är en metafor för att ge en idé om hur det fungerar.

      Jag avslutar detta med ljus och kärlek till din dag.
      Med högaktningsfulla hälsningar.

     • Hej min vän

      I en definition av att vara människovän skulle jag vilja ha in förmågan att respektera andra människors personliga upplevelser och rätten att uttrycka den för de som vill lyssna på dessa personliga upplevelser. Eftersom människor upplever vardagliga ting som andar, änglar, Gud, energier i naturen, auror, osv så säger jag helt enkelt – låt dem göra det när det gör dem lyckliga. Detta tillhör den mänskliga historien, att människor har dessa upplevelser. Att vara människovän är därför, i min mening, att respektera människor till att vara som de är. Att säga till andra människor att de ljuger när de berättar om sin personliga upplevelse, det är inte att vara människovän. Människor har rätt att uttrycka sina personliga upplevelser av andar, änglar, andra dimensioner, naturväsen, auror etc… ifred utan att bli kritiserade för sina personliga upplevelser. Att kritisera människor för att de har en viss världsbild eller livsåskådning eller personliga upplevelser, det är att vara ovän med människor och mänskligheten. Vi bör även komma ihåg att människor med dessa upplevelser gärna söker sig till varandra, lika söker lika, det är en mänsklig egenhet. De som söker upp Terry har redan en tro, en upplevelse, vet redan något om den världen, det finns redan ett intresse – annars skulle man ju inte söka upp honom. Även den människan som söker upp Terry förtjänar respekt för sitt val. Den människan ska respekteras för sitt val, det är ju ändå frivilligt och inget tvång att lyssna på Terry. Det finns många som gillar honom och det han gör och dessa människor har rätt att tycka så och de har rätt att gå till honom om de vill, för att de vill det. Att vara människovän handlar alltså för mig även om att respektera andra människors val, rätten till sitt egna val, rätten till att ha friheten att göra val.

      Ljus och kärlek till din dag.
      Med ljusa hälsningar.

     • Hej snyggingen Johan!

      Låt mig vänligt och respektfullt påpeka detta:
      Kvinnan du refererar till har själv skrivit i forum att hon är nöjd med Terry. Det har jag läst själv. Uppenbarligen skiljer sig din åsikt om hennes upplevelse från hennes åsikt om hennes egen upplevelse. Det är lätt att förstå hur det kan komma sig – för den som har en upplevelse är ju den som vet om sin egen upplevelse, ingen utomstående.

      När vi betraktar en kommunikation mellan två, som inte har med oss som utomstående att göra, så kan inte vi avgöra vad som verkligen händer och sker. Därför är det felaktigt av oss att ens försöka göra det, för om vi gör det så sätter vi oss till doms över andra människor.

      Min bestämda åsikt är att enskilda Youtube-klipp säger verkligen inte så mycket. Enligt mig är det lika felaktigt att ta Youtube som referens som att ta Wikipedia som referens.

      Terry är fullbokad, ha fyller ett behov hos tusentals människor som upplever att det är bra att han finns. Om du erkände människors rätt att själva ha tolkningsföreträdet om sin egen upplevelse, om du erkände människors rätt till sina egna upplevelser och att det är Terrys publik som bestämmer vad som stämmer när det gäller Terry, och om du respekterar människors önskan och frivilliga val att ge Terry ersättning för sina föreläsningar med andligt tema, då skulle du vara en humanist.

      Jag önskar dig en härlig och solig fortsättning på dagen!

      • hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha…. ha

       miljontals barn VET också att tomten existerar, tills de förstår att han EJ finns. Att exakt den kvinnan som var i T.Evans Tsunamikatastrof var exakt samma kvinna som skrivit på ett forum på nätet finns det också en TRO på ser jag.

       ännu en konspirationsteori om att youtubeklipp ej kan användas som referens, oavsett vad det är för innehåll i filmerna!!! wow.

       Om vi betraktar en relation mellan två personer, där den ena gör i ordning en kanyl med gift och förbereder sig för att injicera den ena av personerna… Skulle du hävdå åsiktsfrihet, mänskliga rättigheter eller …
       Försöka stoppa mordförsöket?

       om det bara är en person, som förbereder självmord, skulle du stoppa försöket?

       Vilket är humanistiskt “riktigt” att göra?

       • Hej käre Johan!

        Vad trevligt av dig att du är glad, det glädjer mig.
        Jag konstaterar att du återigen redovisar din trosuppfattning, självfallet respekterar jag din trosuppfattning, din rätt att TRO på det du väljer att tro på. Men din trosuppfattning har inget med min verklighet att göra.

        Du redovisar din trosuppfattning att det är en konspirationsteori att hävda att det är fel av utomstående att tolka vad som händer i kommunikationen mellan två personer när kommunikationen inte är riktad mot den utomstående. Som jag ser det så är det en fråga om respekt, att respektera att det är den som är mottagare av information, som är med om kommunikationen, som vet och upplever vad som händer där. Detta därför att det är logiskt att den som är mottagare av kommunikationen sitter med kunskap om det ämne som just diskuteras i kommunikationen. Exempelvls, Terry säger något som handlar om något i en mottagares liv. Då menar jag att det är logiskt att den som kommunikationen berör – alltså mottagaren i detta fall – har de erforderliga kunskaper som behövs (för det handlar ju om mottagarens liv i detta fall) för att avgöra värdet av kommunikationen. En utomstående har inte det.

        Och kvinnan var nöjd med kommunikationen, just för att hon sitter inne med information som du inte vet om eftersom det handlade inte om dig.

        Ingenstans här sker ett övergrepp, misshandel eller mord. Din fråga är inte relevant till diskussionen.

        Om du hade sett hela programmet, istället för bara ett litet klipp på nätet, så hade du sett att hon även tackar Terry och säger att hon är mycket nöjd med kommunikation. Denna interjvu av kvinnan kanske du borde kolla in…

        Nu förstår jag att det passar inte in i din trosuppfattning att kvinnan var nöjd, för det gör ju att hela din argumentation faller. Men min poäng är den – att du försöker ha åsikter om andras liv och upplevelser och uppfattningar när det är andra människor som faktiskt bestämmer över sitt eget liv. Jag anser att det är respektlöst av dig att sakna respekt för andra människors upplevelse av verkligheten. Även om det inte är en sanning i din verklighet, så är det en sanning i Terrys verklighet, i min verklighet och den nämnda kvinnans verklighet, att livet fortsätter efter döden och att man kan kommunicera med detta.

        Det är du som står för misshandeln och övergreppen när du inte kan respektera andra människors verkligheter än just din egen. Medmänsklighet bygger ju på respekt för andra människors verkligheter, annars är det inte medmänsklighet.

        Och det är mänskligt att uppleva andevärlden, det har vi människor gjort sedan urminnes tider. Det är snarare omänskligt att inte göra det…

        Jag önskar dig en underbar dag!
        Ljus och kärlek!

    • Jag är medveten om att det finns trollkonstnärer som använder sig av dessa tekniker, men bara för att dessa tekniker finns så innebär det inte att Terry Evans använder sig av dem. Det är som att säga att om Uri Geller påverkar en konmpass, och en illusionist visar att man kan påverka en kompass med magneter gömda i händerna, så innebär det automatiskt att Uri Geller påverkar kompassen med gömda magneter i händerna. Det är så ni skeptiker resonerar, att om man kan skapa en illusion av något så är det illusionen som är sann och då måste andra göra på samma sätt som illusionisten gör. Men att en illusionist använder tricks för att åstadkomma något är ingen evidens överhuvudtaget på något annat än att illusionisten använder tricks. Det säger NOLL om någon annan än om illusionisten själv.

     Så det du påstår om Terry är bara dina egna illusioner.

     Som jag redan har skrivit många gånger så kan en utomstående inte göra någon bedömning av vad som sker mellan ett medium den som är mottagaren av mediets kommunikation. Detta därför att det är andarna som väljer sin kommunikation och väljer det som de kan nå mottagaren med. Observera nu, andarna väljer inte sitt sätt att kommunicera för att säga något till utomstående åhörare, de utomstående åhörarna saknar överhuvudtaget relevans för andarna. Det är inte till de utomstående åhörarna som andarna kommunicerar med, så de bryr sig överhuvudtaget inte vad utomstående åhörare tror eller inte. Det handlar om den kommunikation som finns mellan anden och mottagaren, det är den som är viktig.

     Andekontakt handlar inte om vad som är trovärdigt eller inte för en utomstående. Den som upplever andekontakten upplever det, inte för att verka trovärdig eller inte trovärdig för någon annan, utan det är helt enkelt en UPPLEVELSE och ingen intellektuell konstruktion.

    • “Han har INGEN förmåga som skiljer sig från mig eller andra vanliga djur.”

     Det stämmer och Terry Evans är helt öppen med detta att han inte har någon speciell förmåga. Det är bara hans kritiker som påstår att Terry har någon speciell förmåga, det är inte vad Terry säger. Det som Terry säger, det är andarna pratar med honom och att han inte kan kontrollera det. Om han kunde kontrollera det, ja då skulle han ha en speciell förmåga, men han kan inte det. Det är andarna som bestämmer om de vill prata med Terry eller inte, inte Terry. Du kritiserar alltså Terry för att andarna pratar med honom, fast det inte är hans fel. Det vore mer hederligt om du kritiserade andarna istället eftersom det är de som har valt att prata med Terry, Terry har inget att säga till om i detta fall.

     Detta med att andar pratar med människor, ja det har de gjort i hundratusentals år ända sedan människan uppstod. Det är inget speciellt eller särkilt med Terry där. Andar pratar med väldigt många människor. Och givetvis har andarna rätt att göra det om de vill detta.

     När det gäller huruvida de även pratar med andra djur eller inte, så påstår jag att det är inget som du kan veta något om.

     “Han är bara lite bättre på att ljuga! och att leva med sin livslögn.”

     Åh, men där har du missförstått det hela. Terry lever med sin livssanning. Eftersom du påstår att han ljuger om sina personliga upplevelser, så är det du som har bevisbördan att visa att han ljuger – och hittills finns det ingen som har kunnat visa det.

     • jag citerar dig: “Terry Evans är helt öppen med detta att han inte har någon speciell förmåga.”

      jag kan citera Terry Evans, direkt från flera intervjuer med honom i TV, och på youtube, där han säger att han kan tala med andar, och att andar talar med honom. Det är ganska kraftiga påståenden om speciell förmåga, som jag och många andra ej har!

      Det intressanta är att du tolkat Terry Evans på ett annat sätt än han själv har påstått! Precis så reagerar också besökarna på sittningarna och storseanserna också, man väljer att minnas det som låter relevant och som låter sant (vad passar in i min stängda close-minded värld?), och så glömmer man bort allt som är frågor från mediumet (i sin jakt på ledtrådar och bekräftelse på att han kan fortsätta fiska åt det hållet)

      Allt detta med att andar pratar med levande människor är nonsens. Alla döda människor är döda! Det finns inga andar! (förr inbillade man sig saker, som tröst, som försök till förklaring till små barn, sagor, skrönor, som du tror på idag!!!)

      Jag har ej bevisbördan, den ligger på den som hävdar en egenskap! jag påstår att han ljuger, Jag VET att medium ljuger! Det finns ingen som kan visa att medium kan någonting annat än att ljuga! har du ej kollat in den korta filmen jag länkade till? QualiaSoup förklarar där med tydliga illustrationer att bevisbördan ligger alltid hos den som påstår X, ej hos alla de som VET att X är en lögn.

      • “jag kan citera Terry Evans, direkt från flera intervjuer med honom i TV, och på youtube, där han säger att han kan tala med andar, och att andar talar med honom.”

       Det stämmer att andarna pratar med Terry, och att Terry svarar dem när de pratar med honom. Jag skrev även i mitt inlägg att andarna pratar med Terry.

       “Det är ganska kraftiga påståenden om speciell förmåga, som jag och många andra ej har!”

       Nej, det är ingen speciell förmåga att andarna pratar med Terry. Terry har aldrig påstått att det är en speciell förmåga, det är Terrys kritiker som påstår att detta är en “speciell förmåga” inte Terry.

       “Det intressanta är att du tolkat Terry Evans på ett annat sätt än han själv har påstått!”

       Det intressanta är att det är du som gör det. Återigen, Terry har aldrig sagt att han har “en speciell förmåga”. Det han säger, det är att andarna pratar med honom och att han inte kan styra detta. Andarna började prata med honom när han var fyra år gammal, de valde ut honom och han kan inte styra över detta.

       “Allt detta med att andar pratar med levande människor är nonsens.”

       Det är din trosuppfattning och självfallet tillåter jag dig att ha den, men det är dags att du tillåter att andra människor har upplevelser av något annat.

       “Alla döda människor är döda!”

       Det förnekar varken jag eller Terry.

       “Det finns inga andar!”

       Det är din personliga sanning som gäller i din verklighet och jag respekterar dig för detta. Däremot finns det människor som har en annan verklighet.

       “Jag har ej bevisbördan, den ligger på den som hävdar en egenskap!”

       Du hävdar att det är en egenskap att andar pratar med en, jag hävdar att det inte är en egenskap utan en händelse. Andarna valde att prata med Terry, det har han sagt själv många gånger. Om du har kritik mot detta, så ge den till andarna som har valt att prata med Terry. Det är inte Terrys fel att andarna pratar med honom, och det är heller ingen egenskap hos Terry att andar pratar med honom.

       Andar pratar med många människor, de har gjort det i tusentals år. Det är ingen egenskap, det är något som händer. Och när andarna väljer att prata med en, så kan man prata tillbaks med dem. Återigen, det är ingen egenskap utan en händelse. Det är inte så att Terry uppsöker andarna, det är ett missförstånd. Det är andarna som söker upp honom.

       “jag påstår att han ljuger, Jag VET att medium ljuger!”

       Jag är medveten att detta är din personliga sanning och jag respekterar dig för den men det är inte en personlig sanning för andra. Jag VET att han inte ljuger, därför att det är min sanning.

       • Jag hävdar att bevisbördan för X (eller påståendet att X finns) ligger hos den som påstår det!
        Oavsett om det är en händelse, eller egenskap eller erfarenhet eller kunskap eller en GUD, eller något annat…

        om din sanning och världsbild är att lita blint till en annan persons utsaga utan någon som helst bevis, då gör det bara dig till en korkad person.

        Men det gör ju också att ingenting annat som du tror är sant, kan någon av oss andra lita på, för att du har så dåligt omdöme!

        alltså kan vi vara säkra på att inget av vad du skrivit på internet kan vara sant!
        och inget av vad du kommer skriva i framtiden kommer vara sant, tills du kommer till insikt om vilka personer som talar sanning eller ljuger!

        • “Jag hävdar att bevisbördan för X (eller påståendet att X finns) ligger hos den som påstår det!”

         Och därför ligger bevisbördan hos dig att bevisa att Terry ljuger eftersom det är du som påstår att Terry ljuger.

         “om din sanning och världsbild är att lita blint till en annan persons utsaga utan någon som helst bevis, då gör det bara dig till en korkad person.”

         Tack vännen Johan, jag är tacksam över att du anser att det gör mig till en korkad person. Det var vänligt av dig. Du är välkommen att kalla mig för korkad hur många gånger som helst.

         Det jag gör, det är att jag respekterar människors personliga upplevelser och att det är de som har tolkningsföreträde för sin egen upplevelse.

         “Men det gör ju också att ingenting annat som du tror är sant, kan någon av oss andra lita på, för att du har så dåligt omdöme!”

         Jag är tacksam över att du berättar det för mig, du är en riktig kompis!
         Ja, jag har “dåligt omdöme” i din värld och verklighet.
         Tack för att du delar din personliga uppfattning om mig med mig.

         “alltså kan vi vara säkra på att inget av vad du skrivit på internet kan vara sant!”
         och inget av vad du kommer skriva i framtiden kommer vara sant, tills du kommer till insikt om vilka personer som talar sanning eller ljuger!”

         Åh min vän, här har du missförstått. Jag har redan en insikt om vilka som talar sanning och vilka som ljuger. Och jag VET att Terry talar sanning.

         Men du är självfallet välkommen att ha en annan åsikt, för jag respekterar din åsikt. Det anser jag att vi ska göra i ett demokratiskt land.
         Jag älskar dig för det!

        • Min vän Johan, det jag gör, det är att jag ger människor rätten att ha sin egen personliga upplevelse och jag gör detta därför att jag respekterar andra människors rätt att uppleva det som de upplever, deras rätt att det som händer dem händer dem. I detta ligger även att jag respekterar deras rätt att uttrycka detta, deras rätt att uttrycka detta för den som önskar lyssna.

         Jag respekterar därför Terrys upplevelse av att andarna pratar med honom och jag respekterar hans rätt att uttrycka detta för andra. För det är den verkligheten han lever i, det är den som han har. Det är hans upplevelse. Jag sätter mig inte till doms över hans personliga upplevelse.

         Jag respekterar även din upplevelse av mig som korkad och att jag har dåligt omdöme, jag sätter mig inte till doms över din personliga upplevelse av mig.

         Jag önskar dig en härlig dag min vän och jag hoppas att solen lyser på dig som den lyser på mig!

        • Det du gör är att sätta dig till doms över alla de som är kritiska, skeptiska över saker som du tror på. För att du tycker att T.Evans behöver skyddas, eller för att du tycker att du är finare än alla andra.

         Och för att du är rädd att bli avslöjad som opålitlig och lurad av T.Evans, om han någon gång skulle berätta att han bara bluffat hela livet. (då skulle väl hela ditt liv och världsbild rämna?)

         Confirmation Bias (jag länkade till det i ett nytt inlägg, men det väntar på moderators godkännande)

         Jag är absolut inte rädd att bli avslöjad som att ha varit lurad, om T.Evans någon gång skulle bevisa för mig att han har haft rätt hela livet. Om han, eller något annat medium skulle lyckas med det, då har ju jag lärt mig något nytt!

        • Hej världens finaste Johan!

         “Det du gör är att sätta dig till doms över alla de som är kritiska, skeptiska över saker som du tror på. För att du tycker att T.Evans behöver skyddas, eller för att du tycker att du är finare än alla andra.”

         Vännen, jag tycker inte att Terry behöver skyddas och jag tycker inte att jag är finare än alla andra. Jag är lika fin som du är och du är världens bäste Johan!

         “Och för att du är rädd att bli avslöjad som opålitlig och lurad av T.Evans, om han någon gång skulle berätta att han bara bluffat hela livet. (då skulle väl hela ditt liv och världsbild rämna?)”

         Åh, jag respekterar dig för att du tror det men min sanning är att jag inte har några rädslor. Min världsbild och mitt liv är inte beroende av Terry.

         “Jag är absolut inte rädd att bli avslöjad som att ha varit lurad, om T.Evans någon gång skulle bevisa för mig att han har haft rätt hela livet.”

         Kära Johan, det har jag inte påstått att du är heller! Det är bra att du inte heller är rädd.
         Då är vi två om det!

         Kram till dig idag, eftersom du är en så fin människa så önskar jag dig extra mycket kärlek och ljus idag!

      • Ditt och andra kritikers missförstånd, det är att det är en egenskap att andarna börjar prata med en människa. Men det stämmer inte. Du ljuger om Terry när du kallar det för “speciell egenskap”. Terry har aldrig uttryckt det så, för det är ingen egenskap. Det är en händelse! Det händer att andarna pratar med honom, det är inget Terry gör för detta. Det är något som andarna gör, inte Terry. Han påverkar inte detta på något sätt, därför finns det inget i Terry som gör så att detta händer och därmed är det inte en egenskap hos Terry.

       Andarna lever i en annan dimension och har själva valt att kontakta Terry och de pratar med honom när de själva vill.

       Så du ljuger när du kallar detta för en egenskap hos Terry, för det är inte en egenskap!

      • Men bästa vännen Johan, älskade vän – det är uppenbart att det har skett ett missförstånd här och jag beklagar detta.

       Det är orimligt att kalla det för “egenskap” bara för att något händer en människa.
       Om det händer mig att regnet börja falla och jag blir blöt, då är det faktiskt inte en egenskap hos mig. Regnet faller och jag blir blöt, det är en händelse som händer mig.

       På samma sätt är det ingen egenskap att andar pratar med människor, det är en händelse.

       Så du ser min vän, det är bara ett missförstånd och nu har vi rett ut det i vår vänskapliga diskussion och jag tackar dig för att jag fick möjligheten att reda ut detta missförstånd.

       Jag önskar dig en fantastisk dag!

       • varje gång jag tar ett exempel som egenskap, då skulle jag egentligen också ha skrivit ut en lång kommentar, att jag lika väl kunnat inkludera “händelse” “upplevelse” eller “föremål”

        att du enbart försöker bryta ner mina argument pga att jag bara skrev egenskap, blir det en barnslig nivå.

        När du står i regnet blir dina kläder och ditt hår och hud blöta! Ja, det är en händelse! Men att kläder, hår och hud är blöta är en egenskap! att du kan känna din blöta hud, är en egenskap! VI kan vrida och vända på enskilda ord in absurdum, det förändrar ej sakfrågan eller argumenten.

        du kan påstå att du står ute i regnet, för att du känner att du blir blöt. Men jag har ej någon som helst fakta om vädret där du bor, jag vet ej att du är utomhus eller inomhus. Så jag har ej tillräcklig fakta att bedöma det. Alltså antar jag att du ljuger, tills jag vet mer, eller kan se bevis för att du är ute i regnet.

        min dag kommer bli exakt så som den kommer att bli, oavsett dina fåniga föraktfullt laddade ömhetsbetygelser och välönskan!

        • Ett föremål, det är ett fysiskt objekt i den fysiska världen som varken är ett träd, en människa eller något annat djur.

         “att du enbart försöker bryta ner mina argument pga att jag bara skrev egenskap, blir det en barnslig nivå.”

         Jag är tacksam för att du skriver till mig att du tycker det är en barnslig nivå och jag respekterar självfallet att du tycker så.

         “du kan påstå att du står ute i regnet, för att du känner att du blir blöt. Men jag har ej någon som helst fakta om vädret där du bor, jag vet ej att du är utomhus eller inomhus. Så jag har ej tillräcklig fakta att bedöma det. Alltså antar jag att du ljuger, tills jag vet mer, eller kan se bevis för att du är ute i regnet.”

         Ok, så du menar att du utgår alltid från att människor ljuger när de berättar något för dig? Då vet vi det och jag tackar för att du har delget mig denna information om dig själv. Det är bra med tydlighet!

         “min dag kommer bli exakt så som den kommer att bli, oavsett dina fåniga föraktfullt laddade ömhetsbetygelser och välönskan!”

         Det finns de som tycker det är fånigt att önska andra människor välgång, det finns de som inte tycker det är fånigt. Det finns de som kan ta emot kärlek, det finns de som inte kan ta emot det. Det finns de som kan möta en utsträckt hand, och det finns de som vänder sig om och går.

         Oavsett det så är du min vän och jag önskar dig en härlig dag och att allt gott kommer till dig.

        • jag utgår alltid ifrån att alla människor kan ljuga. Förutom de som bevisat att de är pålitliga och talar sanning.

         confirmation bias lider du av, om du utgår ifrån att alla människor talar sanning!

         Vem av oss två är skeptisk / kritisk ? och vem är helt okritisk /oskeptisk /lättlurad ?

        • “jag utgår alltid ifrån att alla människor kan ljuga. Förutom de som bevisat att de är pålitliga och talar sanning.”

         Det är ditt val och jag respekterar dig för det min vän.
         Jag gör ett annat val. Humanism är att respektera människors vall.

         “confirmation bias lider du av, om du utgår ifrån att alla människor talar sanning!”

         Lider? Jag upplever inte att jag lider, jag upplever mig som lycklig. Det är min sanning.

         När jag möter andra människor så känner jag in i mitt hjärta vad som är sant.
         Och jag ger andra människors rätten att ha tolkningsföreträde om sin egen personliga upplevelse, jag ger andra människor rätten att veta för sin egen del om sin egen upplevelse vad som är sant i den och inte.

         “Vem av oss två är skeptisk / kritisk ? och vem är helt okritisk /oskeptisk /lättlurad ?”

         Jag tackar dig för denna fråga. Jag ser att vi båda är både kritiska och okritiska, det beror på vad det handlar om. Jag är exempelvis djupt skeptiskt och kritisk till Läkemedelsindustrin och Wikipedia, och jag menar att du köper Wikipedia rakt av. Där ser jag dig som lättlurad.

         Men oavsett detta så är det inte en fråga om “rätt” eller “fel” att vara kritisk eller okritisk, det är så människor är och människor har rätt att vara som de är. Du har rätt att vara som du är, för du är du, och jag har rätt att vara som jag är. för jag är jag.

         I detta önskar jag dig kärlek och ljus och en fortsatt trevlig dag!

        • En händelse är något som vi råkar ut för, som att regnet faller eller att chefen avskedar oss från jobbet eller att vi får en kram av vår bästa vän.

         Om du gör egenskap synonymt med händelse, så blir det svårt att förstå varandra. Jag menar, att regnet faller där jag står eller att solen lyser där jag står är inte en egenskap eller “speciell förmåga” hos mig.

         Egenskap, händelse eller föremål – är alla tre så olika saker.

         Jag är för tydlighet i en diskussion, för det gör det lättare att förstå varandra.
         Det blir otydlighet i kommunikationen om vi har olika språk.

         Det är en viktig distinktion mellan att upplevelser händer en person, och att en person har särskilda egenskaper. För upplevelser kommer utifrån till en person, och därför är det en händelse. Genom att markera det som en händelse så markerar vi även att denna händelse inte är en personlig kvalitet eller egenskap hos en person.

         jag ansåg detta var viktigt, men du är givetvis fri att ha en annan åsikt om det. Det är så i en demokrati.

         Må väl och ha det bra min vän!

        • En till viktig skillnad, min vän, det är att personliga egenskaper kan vi ändra på medan händelser är något vi råkar ut för och följaktligen har mindre styrning och kontroll över. En händelse blir därför ingens “fel”. Om regnet faller på mig, så är det därför inte mitt “fel” att det händer och då blir det fel att anklaga mig för att regnet föll på mig.

         Jag lägger till denna information i välmening och vänskap.
         Önskar dig ljus och kärlek i ditt liv!

        • men vi kan anklaga dig för att försöka ljuga om att regnet föll på dig (din upplevelse eller händelse eller egenskap eller incident eller uppenbarelse), om vi vet att du var inomhus, eller att vi vet att det ej regnade när du var utomhus.

         om du dessutom försöker tjäna pengar på din lögn om att regnet föll på endast dig, och ej oss andra som stod bredvid, då MÅSTE vi alla anklaga dig som kommer med lögnen!

        • Kära Johan, jag tackar dig varmt för ditt inlägg.
         Du har så rätt i din verklighet, och det är fint att du öppnar dig för oss så att vi får ta del av den personliga verklighet som du lever i. Det skänker mig en djup tillfredsställelse att läsa dina inlägg, jag blir så glad. Vi kommunicerar! Är inte det härligt även för dig, så säg?!

         En underbar dag, en underbar konversation. Vad mer härligt kan hända nu?

         När det gäller detta med “måste”, så sa en vis person en gång “You don’t have to do anything, but certain choices has certain consequences”. Utifrån denna avspekt så är min livsvisdom den att det finns inga måsten, bara valmöjligheter.

         När det gäller att tjäna pengar på lögner, så förstår jag inte vad det har i den här diskussionen att göra.

         Människor som har en personlig upplevelse, exempelvis av andar, berättar om den för andra och det är sanning för dem. Det är vad som händer dem i deras verklighet, det är vad som är sant i deras verklighet. De vet om sin egen verklighet, eftersom det är de som har denna upplevelse.

         Du vet inget om andra människors personliga upplevelser av andar, eftersom det är inte du som har den upplevelsen som dessa människor har. Den som har en personlig upplevelse, det är den personen som har tolkningsföreträde om den.

         Och om denna person berättar sin sanning för andra människor, utifrån att det är just en personlig sanning, så ser jag inget fel i det. Vi rätt i Sverige att hålla föredrag om vad vi vill, att hålla föredrag om personliga upplevelser av andevärlden är alltså något som är tillåtet och som också ska vara tillåtet, det har jag redan argumenterat för och jag hänvisar till min argumentation om detta som jag redan har skrivit där jag har förklarat varför det ska vara tillåtet därför att det är en demokratisk rättighet. Och självfallet har föredragshållare rätt att få betalt för sin föreläsning. Att påstå att vissa teman inte är okej att berätta om, det ser jag som odemokratiskt.

         Om vi begränsar denna rätt att människor berättar om sin personliga sanning för andra, då kan vi givetvis även begränsa rätten för dig att uttrycka din sanning.

         Och visst kan jag säga att du ljuger, jag kan säga att jag VET att du ljuger och jag kan anklaga dig för lögn om din egen personliga upplevelse. Men jag gör inte det, därför att jag respekterar andra människors rätt till sin personliga upplevelse och att uttrycka den, för den som har en personlig upplevelse är den som har tolkningsföreträde om den.

         För det är helt enkelt så, vi kan inte veta om andras personliga upplevelser.
         Men vi kan ge dem som har personliga upplevelser rätten att veta om den för sig själva och att uttrycka den. För vi lever i ett demokratiskt samhälle.

         Jag avslutar detta vänskapliga inlägg från mig genom att önska dig…
         Ljus och kärlek genom din dag. Må den bli din bästa dag!

        • Hej världens bästa Johan!

         Intressant i detta sammanhang, det är ju att andlig kommunikation kan uppstå närsomhelst och hursomhelst. Den är alltså gränslös. Och andarna väljer vilka de vill prata med. Ett medium kan inte påverka detta. Det är något som händer, eller inte händer. Andarna talar genom en persons sinnen.

         Du vet inte hur denna upplevelse är, om andarna inte har talat till dig genom dina sinnen. Därför har den personen som har en upplevelse, tolkningsföreträde av den.

         Människor har upplevelser av att andar talar med dem, därför att det är det som händer dem. Människor har upplevelser av en andeverklighet därför att den andeverkligheten finns att uppleva. Människor har upplevelsen av sin själ för att själen finns att uppleva, och människor har upplevelsen av en värld bortom det fysiska därför att den världen finns att uppleva, och människor minns sina tidigare liv därför att det finns tidigare liv att finnas. Det är dessa människors verklighet och de vet om denna verklighet därför att det är de som har den, och de har rätt att uttrycka den för de som önskar att lyssna.

         Människor har rätt att göra sin egen bedömning av vad som är sant eller lögn, för människor har friheten att tänka, känna och uppleva – och människor har rätt att delge andra sina upplevelser, berätta om sina upplevelser för den som önskar lyssna – i stora eller små sammanhang. Det finns människor som berättar om olika teman och upplevelser för pengar, en demokrati som försöker bestämma vad som man får berätta om och vad man inte får berätta om – det är ingen demokrati. Det blir en begränsning av yttrandefriheten och trosfriheten och det leder till ett samhälle som går bakåt istället för framåt, det leder bara till konflikt, diskriminering och destruktion och vi har redan sett hur det gick i Tyskland på 30- och 40-talet.

         Därför är jag för öppenhet, demokrati och människors rätt till sina egna upplevelser och att uttrycka dem. Det är inkludera vi ska göra, det är en stats uppgift, inte exkludera. Nazisterna exkluderar människor, jag är demokrat och jag inkluderar.

         Nu är jag medveten om att du har en annan åsikt, och självfallet får du ha den för du är världens bästa Johan och jag älskar dig för det.

         Kram från mig.

        • Käre vän

         Åh du kan självfallet anklaga mig för lögn och säkert massa andra saker också, men eftersom jag vet min sanning, jag vet min upplevelse så är jag trygg i mig själv för jag ju vad som är sant för mig, jag vet min verklighet, jag har min sanning och jag vet att jag uttrycker det som är sant för dig för jag har tolkningsföreträdet för min upplevelse. Du behöver inte tro på mig om du inte vill, men om du skulle diskriminera min rätt att uttrycka min personliga upplevelse och det som är sant för mig då skulle jag försvara min rätt att få uppleva det jag gör och uttrycka min upplevelse och det som är sant för mig för andra, för de som frivilligt vore intresserade av att lyssna på mig. För det är det som vi med personliga upplevelser av andlighet gör, vi berättar om våra personliga upplevelser till de som självmant vill lyssna. Vi tvingar inte oss på någon. Jag menar, vi är ju inte som Percy Nilegård haha.

         Jag önskar dig en skön kväll och även en god natt sen med inspirerande drömmar. Vad mer härligt kan hända nu?
         // från Din Vän i etern…

    • “Jag sätter mig ej till doms över någon”

     Inte?

     “Han är bara lite bättre på att ljuga! och att leva med sin livslögn.”

     I ett och samma inlägg lyckas du alltså skriva två oförenliga påståenden och därmed säga emot dig själv.

    • “Du är korkad ”

     Tack min vän, taget från dig ser jag det som en komplimang.
     Dina ömhetsbetygelser är rörande och det värmer mitt hjärta.
     Nu kan jag gå ut i denna dag och känna den vänskap och kärlek som lever mellan oss.
     Helt underbart!

     Tack än en gång vännen Johan, min bästis.
     Det är så fint för mig att vi kan hålla den här vänskapliga diskussionen som vi har, tycker inte du det också? Visst blir även du varm i ditt hjärta nu?

     Jag önskar bästa vännen Johan en fantastisk dag!
     Jag älskar dig!

  • Kära vännen Johan
   Jag hoppas att du har en lika strålande dag idag som jag har.

   Låt mig vänligt besvara ditt inlägg.
   Jag anser att det är människorna själva som är de som avgör om de har blivit “misshandlade” eller inte. Det jag ser en tendens till hos skeptiker, det är att avgöra för andra människor vad de ska känna eller tycka och därmed fråntar skeptikerna andra människors rätt att känna och tycka.
   Tillåt mig vänligt ge en liknelse om detta – det är som när någon säger till en person “Du blev misshandlad av din far i barndomen” och denna person då säger “Nej, det blev jag inte” och så blir svaret då “Jo, för jag vet det”. Om människor inte upplever denna “misshandel” som ni skeptiker påstår finns, så händer den ju inte. Människor avgör själva om sin egen livsupplevelse.

   Medmänsklighet och humanism, det är att ge människor rätten till sin egen upplevelse.
   Anti-humanism och er form av skepticism, det är att frånta människor rätten till sin egen upplevelse.

   Med detta vänliga inlägg från mig så önskar jag dig en underbar dag!
   Kärlek och ljus till dig och alla människor genom dagen!
   //från er Vän i etern…

  • Hej vännen Johan

   Eftersom du anklagar medier etc för lurendrejeri, så är det du som ska bevisa att det är just lurendrejeri och hitills har ingen skeptiker lyckats med det. Ni har bevisbördan därför att ni anklagar människor. Det är så det svenska rättssystemet fungerar, att det är den som anklagar som är den som åtalar och då är den som ska komma med bevis för sitt åtal.

   Om jag säger att min verklighet är att andarna pratar med mig, så behöver jag inte bevisa det eftersom mitt uttalande gäller just min verklighet. Jag behöver inte bevisa min verklighet för dig. Om du anklagar mig för att ljuga om min egen verklighet, så är det du som ska bevisa att jag ljuger om min personliga verklighet.

   Jag önskar dig en fantastisk dag!
   Ljus och kärlek till dig!
   //från Din Vän i etern…

 • Citat fr Skeptisk mot skeptiker: “förindustriella samhället där människorna vårdade naturen, lyssnade in naturen, lyssnade in vädret och anpassade sig, följde med årstidernas växlingar,”

  Det var inte så mycket emotionellt med det, folk var ju tvungna att försöka utnyttja naturen så mycket som möjligt för att överleva, därav framväxandet av jordbruksteknikerna. Väldigt logiskt och enl evolutionsteorin “Survival of the fittest” så blev de grupper som anammade jordbruken och muta in fasta boplatser, blev bättre anpassade, klarade sig lite lättare och de andra grupper som försökte fortsätta leva nomadiskt inte direkt klarade sig så bra här i europa. Absolut ej så romantiskt som du verkar tolka det.

  du fortsätter “med den otyglade skövling av naturen och miljöförstöring som kom med industrialismens genomförande.”
  Det var inte så mycket logiskt med det, för det hängde väl mest på egoism och girighet, att många insåg de kunde utnyttja och skövla naturen i vinstsyfte, för att försöka skapa tillväxt i detta pyramidspel som ej är hållbart, pga att vi bara har ett jordklot.

  • Johan, jag rekommenderar dig den akademiska studien “Den kultiverade människan” av Frykman och Löfgren, som går igenom bland annat det som jag tar upp, nämligen det förindustriella samhället. Man lyssnade på naturen och man följde sina känslor. Man lärde sig att läsa av naturen och man plockade det som behövdes för att tillverka exempelvis korgar. Människan hade en organisk natursyn och respekterade naturens andar i hela sitt arbete, man var nära naturen.

   Den mekanistiska världsbilden som infördes tydligt genom industrialismen, förde även med sig girighet och konsumtionssamhället. Ta detta med utlåning och bankerna, det var i mitten av 1800-talet som utlåningen övertogs av bankerna och därmed infördes den räntebaserade ekonomin. Innan dess var det köpmännen som stod för utlåning av krediter. Men när man gick till ett pengafokuserat samhälle som hörde samman med industrialismens utveckling och som utgick från den mekanistiska världsbilden, till skillnad från tidigare där man hade självhushållning och utbyte av tjänster och varor och där pengar var inte alls lika betydande som det blev sen – så skapade man också ett förtryck av människor.

   Proletariatet, arbetarklassen, fanns inte före industrialismen. Uppdelningen av ekonomin och hushållen såg helt annorlunda ut före industrialismen.

   Så vad vi har här är mekanisk världsbild -> industrialism -> bankers utlåning och räntebaserad ekonomi -> girighet -> skövling av naturen. Det börjar med den mekanistiska världsbilden där man tappade känslan för naturen och respekten för naturen, och det har definitivt att göra med att den mekanistiska världsbilden inte rymmer en respekt för naturen som det väsen naturen är.

   Jag kan ge dig närmare referenser till boken med sidhänvisningar när jag har den tillgänglig, jag har den inte det just nu.

   • skövlingen av naturen hade varit mycket mer omfattande mycket tidigt i världshistorien, men det var så liten befolkning till varje hektar skog, så de få människorna orkade ej skövla mer än vad de behövde till sin egen familj. (man hade inga maskiner eller avancerad motordriven utrustning, så varje dag var en mycket hård kamp att få föda, något som du verkar ha glömt bort i din romantisering/glorifiering kring hur världen var innan ångmaskiner och olja)

    återigen, du plockar bara fakta-russinen ur kakan och gör din världsbild efter de få begrepp som du förstår och tror på.

    • Johan, jag har inte kommenterat vare sig olja eller ångmaskiner specifikt. Det jag visar, det är att den mekaniska världsbilden och den logiska intellektualismen är en förutsättning för industrialismen och jag menar att industrialismen har bidragit till en kraftig miljöförstöring. I samband med industrialismen uppstod det bankväsen som vi har idag, eftersom industrialismen kostade mängder med pengar och det byggde även på idén om ett konsumtionssamhälle med ett proletariat – alltså en arbetarklass – som köpte industrialismens konsumtionsvaror. Som jag skrev så skötte inte banker någon utlåning före mitten av 1800-talet, och vi hade inte ett samhälle baserat på pengar som vi har idag. Bankernas utveckling är alltså tydligt kopplat till industrialismen och konsumtionssamhällets utveckling.

     Och denna utveckling har sin grund i den mekanistiska världsbilden som gjorde att människorna tappade sin kontakt med naturen.

     “så varje dag var en mycket hård kamp att få föda, något som du verkar ha glömt bort i din romantisering/glorifiering kring hur världen var innan ångmaskiner och olja”.

     Nu har du uppenbarligen inte läst det jag skrev. Jag har inte ens diskuterat människans födointag, så nu har du läst in något i mitt inlägg som jag inte har skrivit. Och eftersom jag inte har diskuterat människans födointag vad är det då specifikt som jag har “glömt”? Jag har heller inte diskuterat världen som helhet, utan det jag diskuterar det är människans emotionella och intuitiva koppling till naturen. Du ser saker i mitt inlägg som inte finns där. Jag anser heller inte att jag romantiserar eller glorifierar någonting, utan jag diskuterar fakta här.

     “återigen, du plockar bara fakta-russinen ur kakan och gör din världsbild efter de få begrepp som du förstår och tror på.”

     Det tycker jag är precis det du gör i dina inlägg.

     Innan den industrialiserade skogsskövlingen där maskiner bara gick på av bara farten utan någon som helst hänsyn tagen till naturen, så lärde sig varje barn en naturträning för det var en förutsättnng för hantverk. Barnen lärde sig sånger typ “Sälgelöv göder mig, aspelög föder mig, rönnelov svälter mig, ardelöv välter mig” (Frykman, Löfgren 1979, 50). Här fick ju barnen en direkt koppling till landskapet omkring sig, till naturen och växterna och djuren omkring sig. Det var inte något man såg på TV, utan det var något man levde i och hade en direkt erfarenhet av och i detta landskap så tränade man sina sinnen. Häri blev man emotionellt kopplad till landskapet.

     “Den natur som bonden, fångstmannen eller fiskaren rörde sig i var magiskt laddad” (Frykman, Löfgren 1979, 50). Genom att man såg naturen som magisk laddad så visade man också en hänsyn till naturen, man brydde sig om den eftersom naturen var besjälad. Genom detta så tog inte människan mer än hon absolut behövde, det fanns ingen girighet här. Industrialismen är girig och kör över, men den förindustriella människan lyssnade på naturen och brydde sig om naturen. Även i Sverige. Det var i mitten av 1800-talet, i samband med industrialismens framväxt, som denna natursyn sjönk undan till förmån för den mekaniska världsbilden och denna mekaniska världsbild har, som vi kan se tydligt idag, orsakat en enorm miljöförstöring och ett överutnyttjande av naturens resurser.

     Referens:
     Jonas Frykman, Ovar Löfgren 1979: “Den kultiverade människan”, Gleerups Förlag

     • nej, det var jag som tog upp ånga och olja. bara som exempel! det är retorik! (men nu kommer du skriva en avhandling på minst 4 stycken om dina känslor för mig, i syfte att försöka väcka någon arg känsla för dig, vilket jag är helt apatisk till)

      du passar exakt in i rollen som nät-troll, så varje sekund som du lägger på att kommentera mig, är en sekund som du ej kan vara på andra forum och förstöra med ditt hat och förakt mot oliktänkande. Detta har varit mitt enda syfte det senaste dygnet, att mildra dina skador mot andra oskyldiga.

      • Hej världens bästa Johan!

       “men nu kommer du skriva en avhandling på minst 4 stycken om dina känslor för mig, i syfte att försöka väcka någon arg känsla för dig, vilket jag är helt apatisk till.”

       Jag skickar mina avhandlingar till universitetet, inte till dig. I dagsläget har jag inga planer att skriva en avhandling om mina känslor för dig då det inte skulle passa i min akademiska profession, men vad som händer i framtiden vet jag inget om och det får vi se då.

       “du passar exakt in i rollen som nät-troll, så varje sekund som du lägger på att kommentera mig, är en sekund som du ej kan vara på andra forum och förstöra med ditt hat och förakt mot oliktänkande. Detta har varit mitt enda syfte det senaste dygnet, att mildra dina skador mot andra oskyldiga.”

       Kära Johan, jag står för kärlek. Inte hat och förakt.
       I min värld ser jag även de du kallar för “oliktänkande” som mina vänner.

      • Käre Johan!

       Låt mig bara vänligt påpeka att för varje sekund som du lägger på att kommentera mig, är en sekund som du ej kan vara på andra forum och förstöra med din respektlöshet mot oliktänkande. Detta har varit mitt enda syfte det senaste dygnet, att mildra dina skador mot andra oskyldiga.

       Tack för ordet min vän och ha en bra dag!
       //från Din Vän i etern…

    • “Något som du verkar ha glömt bort i din romantisering/glorifiering kring hur världen var innan ångmaskiner och olja)” […] “återigen, du plockar bara fakta-russinen ur kakan och gör din världsbild efter de få begrepp som du förstår och tror på.”

     Här släpper du den sakliga diskussionen och övergår till att diskutera mig.
     Jag skulle välkomna en saklig diskussion, för jag anser att jag som person i sig är ointressant. Jag diskuterar för att just diskutera sakfrågor och jag skulle välkomna ett intresse för sakfrågor.

  • Om vi tittar på vad begreppet “rationalism” innebär i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt. Det innebär även att det är mer vetenskapligt grundat och rationellt att sätta våra gamla på hem, där de får sitta ensamma och må dåligt, än andra lösningar.

   I det förindustriella samhället så omhändertogs de gamla av barnen. När ett av barnen tog över gården så skrevs det kontrakt med föräldrarna och i detta kontrakt skrev man in att föräldrarna fick bo kvar på gården och bli omhändertagna tills deras liv tog slut. De flesta gamla vill vara med sina barn, vill vara med sin släkt. Dessutom var det praktiskt eftersom den äldre generationen kunde hjälpa till med att ta hand om de yngsta.

   Men detta har helt kommit bort i dagens “vetenskapliga” och “rationella” samhälle.
   En till detalj värd att nämna, det är att man hade byalag i det förindusteriella samhället. Byarna var alltså till stor del organiserade som kollektiv. Ja, kollektivet och en gemensam allmänning som man hade hand om, det fanns före kommunismen och proletariatet. Vi bör förstå att kommunismen och proletariatet var en effekt av industrialismen som skapade en arbetarklass för att prångla ut konsumtionsvaror och i detta fick bankerna makt eftersom det behövdes pengar för att köpa konsumtionsvarorna. Innan detta hade man främst en självhushållning och lön för många togs i tjänster och varor och förnödenheter istället för pengar. Det fanns inget riktigt pengasamhälle innan mitten på 1800-talet, och ej heller en räntebaserad ekonomi.

   Men när människan släppte sin vördnad för livet och naturen och blev allt mer mekanistisk och rationell i sin syn, så släppte människan även mycket av sin mänsklighet och i detta uppstod en girighet, en egoism och att man inte längre behövde bry sig om varandra.

   Vi kan också se detta i rasbiologins utbredning i slutet av 1800-talet och in i 1900-talet, detta hör samman med det mekanisk-biologiska synsättet på kroppen där själen och känslor ansågs irationellt och inget att ta hänsyn till. Ett annat exempel på hur destruktiv denna mekanisk-biologiska och “vetenskapliga” människosyn är, det är de el-chocker man gav homosexuella på 60-talet för man ansåg att de led av en sjukdom. Intressant är att fram till mitten av 40-talet så tvångssteriliserade svenska staten människor med funktionshinder, och även detta var en effekt av den känslokalla och rationella mekanisk-biologiska människosynen. Den mekanisk-biologiska människosynen lever kvar än idag, det visar vaccinationskampanjerna där utvecklarna av Pandremix inte tar ansvar för biverkningarna. Att människor blir sjuka av vaccin, det bryr man sig inte om – det handlar ju om att åstadkomma en rationell nytta. Att bry sig om människor och visa empati, medkänsla – det är varken rationellt eller vetenskapligt enligt den mekanisk-biologiska människosynen.

   Och jag hävdar med bestämdhet, att det är denna mekanisk-biologiska människosyn som är en fundamental anledning till att många barn och ungdomar mår dåligt idag, för de blir inte sedda, inte hörda, inte lyssnade på, och vi lär dem redan i skolan att de ska vara rationella och därmed godkänner vi inte känslor och emotionalitet, vilket givetvis leder till frustration och desperata uttryck.

   Vi kan se detta genom att våldet och konflikterna ökar i samhället, för människor blir allt mer frustrerade.

   • Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal. Det stämmer ej. Arbetskraften är minst 70% så effektiv idag som den var i början av 1970-talet, så det behövs ej lika många anställda för att kunna producera lika mycket produkter. Och så har anställda i europa blivit mycket dyra att betala löner till, så där storföretagen ser möjlighet att anställa 100 fattiga i en annan världsdel till samma kostnad som 1-10 svenska anställda, självklart att de ser möjlighet till ökad vinst, genom att stänga fabriken i europa och köpa in produkterna från Kina osv…

    det är ibland rationellare för småbarnsföräldrar att lämna barnen till de som har en yrkesutbildning och lokaler anpassade för barnverksamhet, istället för att låta sina föräldrar försöka sköta om dom, som har mindre ork och mindre rörlighet och ibland är på väg att bli senildementa osv… Och vilken barnpassning ska de få som ej har några föräldrar som bor i närheten? eller som ej lever längre? du tänker så väl men så fel det blir…

    vissa saker ska jag ej kommentera, men om du tycker att byalagen var bra, då blir jag ledsen. De ledde till korruption och stam-lagar som ofta var baserade på intuition, skrock, vidskepelse och brände folk levande på bål, ibland bara som hämnd för incidenter. Se t.ex. på Albanien, (valt som exempel endast för att det är ett land i europa) som fortfarande har stam-lagar och bya-lag och som är fruktansvärt plågat av korruption och hänsynslöst dåliga mänskliga rättigheter.

    survival of the fittest, dog eat dog… världen fungerar såhär, rationellt, den som anpassar sig bäst till omvärldens tillgång och efterfrågan och lägre priser, större försäljningsvolymer… behöver jag nämna igen russinen i kakan???

    Du gör oss alla en tjänst om du slutar fransa ut i kanten och ta in exempel ifrån områden som du ej behärskar. Sluta kommentera annat än ämnet och delarna i huvudartikeln i bloggen där du vill kommentera.

    Jag har nu sagt mitt sista ord på denna extremt fördomsfulla blog, och det enda jag lyckades med var att andra kunde se att du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant. Godnatt!

    • “Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal.”

     Nej Johan, det var inte det jag skrev. Läs detta som jag har skrivit:

     Om vi tittar på vad begreppet ”rationalism” innebär i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt.

     Exakt var har jag nämnt “storföretag”? Du ser, du lägger in saker i mina inlägg som jag inte skriver. Det vore mycket mer seriöst av dig om du kommenterar det jag verkligen skriver istället för det som du hittar på att jag skriver.

     “Arbetskraften är minst 70% så effektiv idag som den var i början av 1970-talet, så det behövs ej lika många anställda för att kunna producera lika mycket produkter.”

     Vilket alltså leder till att personal avskedas för att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket är precis det jag skrev. Företag och verksamheter som “rationaliserar” sina verksamheter, gör det genom att avskeda personal. Och vad jag kan se så håller du ju med om att rationalisering innebär att man minskar personalstyrkan, så jag förstår inte vad det är du kritiserar mig för.

     “Och så har anställda i europa blivit mycket dyra att betala löner till, så där storföretagen ser möjlighet att anställa 100 fattiga i en annan världsdel till samma kostnad som 1-10 svenska anställda, självklart att de ser möjlighet till ökad vinst, genom att stänga fabriken i europa och köpa in produkterna från Kina osv…”

     Vilket innebär att de avskedar personal här för att tjäna så mycket pengar som möljigt.

     “Och vilken barnpassning ska de få som ej har några föräldrar som bor i närheten?”

     Det jag skrev var att i det förindustriella samhället i Sverige så bodde föräldrarna kvar på gården som barnen tog över. Föräldrarna, barnen och barnbarnen bodde alltså i närheten av varandra. Det fanns en familjementalitet som vi inte har kvar längre i Sverige, en mentalitet där familjen värnade om varandra. En mentalitet där våra gamla slapp sättas på hem med dålig kontakt med sin familj. Det må vara rationellt och vetenskapligt att sätta gamla på hem, men det är få gamla som trivs med det. Är det att tacka våra gamla för det som de har gjort för samhället och sin familj, att sätta dem på hem? Det är många gamla som mår dåligt på dessa hem, och det är tydligt att dessa hem vansköts. Så, det må vara rationellt med gamla på hem – men det är inte mänskligt. Detta är ett exempel där rationalismen och det mänskliga hamnar i strid med varandra. I Sverige hade vi en mer betydande familjekänsla och familjesammanhållning i det förindustriella samhället än vad vi har idag.

     När det gäller byalagen, så innebar det i Sverige att de som bodde i byn brydde sig om varandra och hjälpte varandra. Du skriver om korruption, men korruption i ett samhälle som betalar varandra i natura och tjänsteutbyte istället för pengar, hur tänker du då? Byalagen i Sverige innebar att byalaget, alltså byns medlemmar, vallade korna tillsammans, grävde dräneringsdiken tillsammans, hade ett brandskydd tillsammans och så vidare – byn som en blandning mellan ett kollektivt jordbruk med en allmänning som byns medlemmar alla var ansvariga för och hjälptes åt med, och individuella jordlotter för den egna familjens självhushållning.

     Ditt exempel med Albanien håller inte i den här diskussionen, eftersom i dagens samhälle som bygger på pengar och konsumtion, så säger det sig självt att det inte går att ha ett byalag som man hade förr. Jag förstår att det finns korruption i Albanien, men det är inte kopplat till byalaget som sådant utan till konsumtions- och pengasamhället. Byalagen fungerade i en tid då dagens pengasamhälle och konsumtionssamhälle och räntebaserad ekonomi inte fanns.

     “Du gör oss alla en tjänst om du slutar fransa ut i kanten och ta in exempel ifrån områden som du ej behärskar.”

     Men snälla Johan, jag tar bara in exempel från områden som jag behärskar.

     “Sluta kommentera annat än ämnet och delarna i huvudartikeln i bloggen där du vill kommentera.”

     Varför gjorde inte du det när du började diskutera homeopati, ett ämne som du uppenbarligen saknade all kunskap om?

     “Jag har nu sagt mitt sista ord på denna extremt fördomsfulla blog”

     Ja, du har skrivit många inlägg här där du sagt att du har sagt ditt sista ord här…

     “du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant.”

     Du beter dig som skeptikerna brukar bete sig när deras argument tar slut. Istället för att föra en logisk och saklig diskussion om sakfrågor, så hemfaller du till känslor och att ha åsikter om min person. Detta är så typiskt för er skeptiker att ni alltid ska gå till personangrepp bara för att er argumentation inte håller.

     • Du, har så mycket faktafel att det är pinsamt för mig, och andra lider nog av att du visar din okunnighet, så jag tvingas här att lägga en halvtimme på att försöka hjälpa dig reda ut begreppen. och framförallt så vill jag peka på att du ska läsa mer, och ej “känna” så mycket inåt utan att ha tillräcklig mängd med info, fakta, data.

      jag tog vid ett tillfälle upp homeopati, men bara som exempel i en bisats. (man får göra så i en debatt, ta upp exempel) Du fick det till att jag ville diskutera homeopati grundligt utan och innan. Det ville jag ej, du tolkade mej fel! (men i en bisats kan jag berätta att jag vet så mycket om homeopatins grundare, grunder, filosofi och metoder, och vet att det ej finns nån medicinsk verkan i kraftigt utspätt vatten som saknar molekyler av de ämnen som påstås ska ha en verkan. Och om outbildade jag kan veta så mycket, så antog jag att många andra här också hade kunskap om i princip samma detaljer. Det var därför homeopati bara blev en bisats i ett exempel)

      Du skrev: “vad begreppet ”rationalism” innebär i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt.”
      Du skrev aldrig ordet storföretag, men du menade just såna. Det var jag som valde ordet, (man kan göra så i en debatt) för att ditt sätt var för ospecifikt.
      Du menade ju alla de som tjänar mycket pengar i vårt samhälle, där ser jag nästan bara storföretag. Ibland inkluderar man även i det begreppet kommunalt ägda eller landstingsägda verksamheter som är som just stora företag, i vårt samhälle. Bara det att du försöker “förneka” att du har diskuterat storföretag är konstigt, tyder på att du har foliehatt på och försöker slåss mot halmgubbar.

      du bara inbillar dig att du behärskar många områden, som t.ex. homeopati som är verkningslöst och många undersökningar pekar på exakt det, bara en eller två är så formulerade att du tolkar dom som belägg för att det kan ha någon som helst verkan.

      Du tvivlar på att det finns kvar byalag i t.ex. Albanien (pga pengar???) kolla in vilka som är europas fattigaste länder, har lägst utvecklat rättssystem, och vilka som har bland de högsta korruptionssiffrorna… där hittar du Albanien. Det är i princip bara i några centrala kvarter i Tirana som det finns en polis och en “konsumtion” i butiker.

      Att korruptionen i byalagen fanns kan du se i alla de häx-rättegångar, där vissa dömdes till dränkning pga dom hade stulit en limpa bröd eller en levande kyckling av nån granne. Vissa unga flickor brändes på bål för såna saker som att dom hade varit taskiga mot nån högreståendes dotter, eller bara av ryktespridning för att dom snott nåns pojkvän…! Vissa kunde köpa sig fri från domar, om de hade lite pengar, eller makt över andra…

      Jag har skrivit och betett mig som jag gjort för att jag från början var nyfiken på vad de olika personerna hade för omvärldssyn (jag förutsatte ingenting och var ärligt intresserad) till att jag försöker avsluta diskussionen (för att jag ej har tid, energi eller lust att diskutera oväsentligheter när jag fått reda på er omvärldssyn)

      Jag har inte någonstans hemfallit till känsloutbrott. När du läser text, och blir arg eller ledsen för något ord eller en mening, då inbillar du dig att jag skrivit texten med samma känslor som du förknippar en sån aktion/reaktion med ute i real life. Våra hjärnor är primitiva, så det krävs mycket för att förstå de delar i diskussioner som bedrivs på nätet.

      Jag har massor av argument, till allt som du försöker ta upp. Men…Du misstar dig när du tror att jag går till känslor och personangrepp! Du tror bara att mina argument har tagit slut, för att jag ej orkar motbevisa alla felaktiga detaljer. Tycker de rättelser jag ändå gjort indikerar att jag har under mina 40 år sett, läst, hört fler detaljer som byggt upp min kunskapsbank såhär pass mycket, att jag vet hur man använder wikipedia, uppslagsböcker osv innan man tar saker ur luften och kastar in i en debatt med andra lärda.

      Du feltolkar mina försök att avsluta, och försöker därför utnyttja händelseförloppet till att “Jaaa! jag vann! jag har rätt, i allt!”. Detta är helt klart självbedrägelse och i många fall ökar på kommentarsfältens storhetsvansinne.

      Jag hoppas att fler kan se denna konstiga diskussion, som ej går att följa kronologiskt, så att de tänker sig väldigt noga för innan de eventuellt kommenterar något av alla knasigheter. Slösa ej er tid, för motståndarsidan har redan bestämt sig för sin åsikt, och de kommer ej att lyssna. (och de lyssnar ej, just för att de upplever ett motstånd från motståndarsidan, och känner ändå att de har rätt o ej behöver höra på fler fakta, info, data, input för att bry sig)

      • “Du, har så mycket faktafel att det är pinsamt för mig, och andra lider nog av att du visar din okunnighet”

       Istället för att visa det du påstår är “faktafel” så skriver du generaliseringar och tar in känslomässiga argument som att något är “pinsamt” för dig. Jag vore tacksam för om du kunde hålla dig till sakfrågor istället för dina emotionella utsvävningar om vad du känner är “pinsamt” eller inte.

       “så jag tvingas här att lägga en halvtimme på att försöka hjälpa dig reda ut begreppen.”

       Det är intressant att du känner dig tvingad, för här är det ingen som tvingar någon. Det är helt frivilligt att diskutera, finns inget tvång. Det är ditt eget val att lägga tid på en diskussion här. Det tycks mig som en konspirationsteori att någon skulle tvinga dig deltaga. Tro mig, allt deltagande här är helt frivilligt. Det förekommer inget tvång.

       “och framförallt så vill jag peka på att du ska läsa mer, och ej ”känna” så mycket inåt utan att ha tillräcklig mängd med info, fakta, data.”

       Jag säger samma uppmaning till dig.

       “en i en bisats kan jag berätta att jag vet så mycket om homeopatins grundare, grunder, filosofi och metoder, och vet att det ej finns nån medicinsk verkan i kraftigt utspätt vatten som saknar molekyler av de ämnen som påstås ska ha en verkan.”

       Den verkan som finns ligger i vattnets laddning, inte i ämnets molekyler utan laddningen av vattnet som ämnet färgar av sig. Utspädningen tar bort molekylerna men har kvar laddningen. Det är det som homeopati går ut på. Det är alltså inte molekylerna som påverkar kroppen biologiskt eller fysiskt, utan laddningen i vattnet. Jag är medveten om att detta är ett annat synsätt än traditionell skolmedicin, men ett annat synsätt är inte automatiskt fel bara för att det är ett annat synsätt. Men visst är det ett utmanande synsätt för den traditionella skolmedicinen, därför gör de vad de kan för att med olika medel smutskasta en behandlingsform som hjälper många människor – för de är rädda för konkurrensen.

       Att homeopati fungerar finns det vetenskaplig evidens för, så låt mig därför ge några länkar till det:

       http://roberthahn.nu/2011/10/01/sanningen-om-homeopati/
       http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16047154
       http://www.businesswire.com/news/home/20111123005581/en/Heel-Neuroscience-2011-Research-supports-Multitarget-Approach
       http://www.naturalnews.com/023697_homeopathy_child_children.html

       För att ta några exempel hur högen. Givetvis finns det många fler exempel, det har gjorts hundratals undersökningar om homeopati och majoriteten av studierna visar på evidens för homeopati.

       Som jag redan har skrivit flera gånger så är inte vetenskapen homogen, utan heterogen. Detta innebär att vetenskapen rymmer många olika uppfattningar.

       “Du skrev aldrig ordet storföretag, men du menade just såna. Det var jag som valde ordet, (man kan göra så i en debatt) för att ditt sätt var för ospecifikt.”

       Men Johan, du erkänner alltså att jag inte skrev ordet “storföretag” och ändå så påstår du att jag menar “storföretag”. Du anser tydligen att det är du som bestämmer vad jag menar i en diskussion och inte jag. Det är förvisso ett intressant retoriskt grepp, men det är inte seriöst.

       “Du menade ju alla de som tjänar mycket pengar i vårt samhälle, där ser jag nästan bara storföretag.”

       Nej, jag skrev inte ens “mycket pengar”. Läs det jag skriver istället för att hitta på om det jag skriver.

       “Bara det att du försöker ”förneka” att du har diskuterat storföretag är konstigt, tyder på att du har foliehatt på och försöker slåss mot halmgubbar.”

       Men Johan, jag skrev inte “storföretag” och du har själv erkänt att jag inte skrev det. Jag uttryckte mig inte specifikt om storföretag eller ens om “mycket pengar” därför att jag diskuterade det som en generell trend i dagens samhälle, att rationalisering i vårt samhälle innebär personalnedskärningar. Det är inte kopplat bara till storföretag, utan gäller även mindre företag och även statliga organisationer såväl som ideella föreningar.

       “du bara inbillar dig att du behärskar många områden”

       Stämmer inte. Jag vet vilka områden jag behärskar och vilka områden som jag inte behärskar. Däremot vet inte du det eftersom jag inte har talat om det för dig. Och jag har aldrig skrivit att jag “behärskar många områden”. Jag har inte ens gjort reflektionen om det är få eller många områden, och eftersom jag inte ens har gjort den reflektionen själv så är det fel av dig att anklaga mig för det.

       “Du tvivlar på att det finns kvar byalag i t.ex. Albanien”

       Återigen har du inte läst det jag skrivit. Nej, jag tvivlar inte på att det finns kvar byalag. Om jag tvivlade på att det finns kvar byalag i Albanien hade jag väl inte kunnat ge en förklaring till varför byalag inte fungerar i Albanien?! Och ja, jag hänvisar till pengar. Albanien är inte den isolerade ö som det en gång var, de som bor där påverkas av världen omkring och denna omvärldspåverkan leder till girighet vilket gör att byalagen inte fungerar.

       Jag rekommenderar dig att ta till dig den historieforskning om hur det fungerade i Sverige, på den tid då vi hade en annan typ av samhälle än idag. Detta visar en annan bild.

       “Jag har inte någonstans hemfallit till känsloutbrott.”

       Du hemfaller till känsloutbrott när du erfar känslan att något är pinsamt, exempelvis.

       “När du läser text, och blir arg eller ledsen för något ord eller en mening, då inbillar du dig att jag skrivit texten med samma känslor som du förknippar en sån aktion/reaktion med ute i real life.”

       Men Johan, jag har inte blivit arg eller ledsen för någonting. Det tycks mig som att du tillskriver mig dessa känslor i denna diskussion därför att du uppenbarligen har erfarit dem.

       “Jag har massor av argument, till allt som du försöker ta upp.”

       Vilket inte märks eftersom du hemfaller dig åt att diskutera min person istället för att kommentera sakfrågor.

       “Du misstar dig när du tror att jag går till känslor och personangrepp!”

       Så jag misstog mig när jag läste “du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant”. Det är alltså inte något du har skrivit?

       “Tycker de rättelser jag ändå gjort indikerar att jag har under mina 40 år sett, läst, hört fler detaljer som byggt upp min kunskapsbank såhär pass mycket, att jag vet hur man använder wikipedia, uppslagsböcker osv innan man tar saker ur luften och kastar in i en debatt med andra lärda.”

       Intressant, inte för att det spelar någon roll för mig hur gammal du är men eftersom det tydligen spelar roll för dig så låt oss göra klart för oss att jag har över 40 års livserfarenhet, och dessutom mångåriga akademiska studier bakom mig.

       “Du feltolkar mina försök att avsluta, och försöker därför utnyttja händelseförloppet till att ”Jaaa! jag vann! jag har rätt, i allt!”.”

       Stämmer inte alls. Jag uttrycker mig inte på sådant vis. Det är möjligt att du ser diskussioner som en tävling där man kan vinna. Det är inte vad det handlar om för mig. I dina inlägg utgår du från vissa saker, det jag gör är att jag argumenterar mot dig därför att jag visar upp något annat. Vetenskapen är, som sagt, inte homogen utan heterogen. Och jag konstaterar att du hemfaller åt att diskutera min person istället för att diskutera sakfrågorna – bara för att jag inte håller med dig.

       “Slösa ej er tid, för motståndarsidan har redan bestämt sig för sin åsikt, och de kommer ej att lyssna.”

       Det är uppenbart att “att lyssna” innebär för dig att man inte kommer med argument. Ja, om du skrev här i tron att få applåder och få medhåll, så tror jag du trodde fel. Jag diskuterar, jag bemöter det du skriver och jag visar upp något annat än det du skriver. Jag berättar för läsarna att vetenskapen inte är så homogen som du ger uttryck för, och genom detta så bidrar jag till ökat vetande. Vilket du inte bidrar till genom att ständigt hemfalla dig åt att diskutera min person istället för att diskutera sakfrågor.

       Och det är intressant att du uttrycker det med “motståndarsidan”, du har alltså en idé om att det finns motståndare här? Jag trodde vi hade en gemytlig diskussion vänner emellan.

       Jag skulle välkomna mer fokus på sakfrågor från din sida.

       • jag visar ju på dina faktafel överallt. Andra kan säkert se dom, men du har din världsbild klar för dig, så du ser inte dom som jag pekar på. Jag kan inte fokusera mer på någon sakfråga, för du tar allt personligt och säger det är personangrepp. Därför kan vi ej ha någon diskussion, där vi talar förbi varann.

        • “Jag kan inte fokusera mer på någon sakfråga, för du tar allt personligt och säger det är personangrepp.”

         Stämmer inte heller. Jag säger att du flyter ut i diskussioner kring min person istället för att diskutera sakfrågor. Att diskutera mig som person och diskutera vad jag gör och inte gör, det är inte automatiskt personangrepp – men det är diskussioner om min person istället för sakfrågor.

         Här är exempel från dig där du diskuterar min person och vad jag gör och inte gör, istället för att diskutera sakfrågor. Du förnekar alltså det du själv skriver när du säger att du fokuserar på sakfrågor, för nedanstående är evidens just på dina skriverier om person och inte om sakfrågor:

         “Du gör oss alla en tjänst om du slutar fransa ut i kanten och ta in exempel ifrån områden som du ej behärskar. Sluta kommentera annat än ämnet och delarna i huvudartikeln i bloggen där du vill kommentera.”

         “Jag har nu sagt mitt sista ord på denna extremt fördomsfulla blog, och det enda jag lyckades med var att andra kunde se att du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant. Godnatt!”

         “Du, har så mycket faktafel att det är pinsamt för mig, och andra lider nog av att du visar din okunnighet, så jag tvingas här att lägga en halvtimme på att försöka hjälpa dig reda ut begreppen. och framförallt så vill jag peka på att du ska läsa mer, och ej ”känna” så mycket inåt utan att ha tillräcklig mängd med info, fakta, data.”

         Tydligen är du inte medveten om vad du själv skriver eftersom dina egna kommentarer om mig är något du själv inte vet om att du har skrivit.

       • att jag använde uttrycket “känner mig tvingad” har inget med någon känsla att göra!!! det är ett bildligt, språkligt uttryck. Jag vill inte att dina sanningar ska få stå helt oemotsagda, så att andra kanske kan läsa dom och tro att det är dom sanningarna som är konsensus ute i världen av forskare, vetenskapare. Och så länge ingen annan synar dina försök till bluff, så ja, jag tar väl på mig den rollen då.

        Citat från dig: “därför att jag diskuterade det som en generell trend i dagens samhälle, att rationalisering i vårt samhälle innebär personalnedskärningar. Det är inte kopplat bara till storföretag, utan gäller även mindre företag och även statliga organisationer såväl som ideella föreningar.”
        När man diskuterar samhället och pengar i grova drag så brukar man oftast titta på dom stora trenderna, där det rullar runt mest pengar och omsätts mest personal, alltså kan man skära bort 200.000 mindre företag, och ideella föreningar (där man inte tjänar på att skära ned på personal, som ju jobbar ideellt) Vad blir kvar då? jo, storföretag, stora statliga organisationer. Varför jag måste bevisa för dig att du pratade om, och menade storföretag är helt orimligt. Du pratar ju inte heller om sakfrågan, du bryr dig mer om petitesser och retoriken, och gnäller om du tycker att jag bryter mot någon citatregel eller försöker förenkla för att spara antal ord.

        och då du återigen upprepar ditt mantra om att jag är “känslosam” så är det inget sådant från min sida, jag upprepar, för att du ej förstår, för att det är ofokuserat av dig, att läsa in något i mina texter som inte finns där. Se på all faktahänvisningar istället för det språkliga bruket.

        Ett lite krångligt citat här, som inleder med ett citat från mig, för att kontentan ska hänga kvar: “”När du läser text, och blir arg eller ledsen för något ord eller en mening, då inbillar du dig att jag skrivit texten med samma känslor som du förknippar en sån aktion/reaktion med ute i real life.”
        Men Johan, jag har inte blivit arg eller ledsen för någonting. Det tycks mig som att du tillskriver mig dessa känslor i denna diskussion därför att du uppenbarligen har erfarit dem. ”

        Jag skrev endast detta som ett exempel, på mänsklig reaktion. i ordet du, så ingår du och alla andra som läser texter. Jag tillskriver ej specifikt dina känslor på specifikt dig, i den meningen. Den är en generell utsaga från mig, om hur människor fungerar på nätet. (och du kan bara lita på mitt ord när jag säger att jag har 15 års erfarenhet om chattar, debatter och kommentarsfält via internet, så jag har lärt mig att endast se till sakfrågorna och diskussionen, utan att göra dessa känslomässiga utbrott själv)

        Om jag skriver eller säger till någon person (inte just du denna gång) att du är obildad. Då är det min åsikt om den personen, baserat på alla samlade detaljer och intryck av vad jag erfarit i umgänge med den personen. Det är ej något personangrepp eller påhopp eller känslomässigt eller ens ett mobbningsförsök. Det är ej menat som något personangrepp eller påhopp eller känslomässigt eller mobbningsförsök. Det är ENBART jag som uttrycker min åsikt om den personen. (det finns säkert massor i det här stycket som du kan missuppfatta och feltolka, du har ju för vana att göra det. Men jag hoppas att du kan börja förstå mig)

        Citat:”Det är möjligt att du ser diskussioner som en tävling där man kan vinna.”
        NEJ! jag gissade där, baserat på dina retoriska grepp, att du kanske hade en sån syn på din del av diskussionen, men jag hoppas ju att du har den åsikten som du där svarar med. Jag tog upp 40 år, enbart för att jag skulle visa på att jag är vuxen och bildad. INTE för att jag ville vinna över dig. Din kommentar där tycks indikera på att du skrev ett svar för att du ville bräcka mig och trumfa mig. Jag skiter i din ålder, jag vet att det inte spelar någon direkt roll.

        Jag är som du av den åsikten, att diskussioner, debatter är till för att man ska kunna lära sig lite mer. tyvärr har jag endast lärt mig att vi har kollat på i princip samma fakta och forskning, men tolkat dom på diametralt motsatta sätt. (bl.a. homeopati, förindustriella svenska samhällena)

        Jag har aldrig påstått att vetenskap är homogen eller konservativ eller statisk. Se där på Otmeahij’s små korta meningar som sammanfattar mycket bättre än vad jag kan göra. (Du lyckas ju på nåt sätt läsa mellan raderna av alla mina ord att jag tror att vetenskap är låst och oföränderlig och likt en religiös sekt. det är också feltolkning och missuppfattning av vad jag skrivit)

        • “att jag använde uttrycket ”känner mig tvingad” har inget med någon känsla att göra!!!”

         Men varför skriver du att du känner om du inte känner? Och vem är det som tvingar dig att skriva? Allt deltagande här är frivilligt, det finns inget tvång.

         “Och så länge ingen annan synar dina försök till bluff, så ja, jag tar väl på mig den rollen då.”

         Jag försöker inte bluffa någon, jag visar bara upp att vetenskapen innehåller mycket olika information.

         “När man diskuterar samhället och pengar i grova drag så brukar man oftast titta på dom stora trenderna, där det rullar runt mest pengar och omsätts mest personal”

         Vad “man ofast” brukar titta på är ointressant, för det är mig du diskuterar mig. Jag är inte “man” som “oftast” brukar titta på något.

         “Varför jag måste bevisa för dig att du pratade om, och menade storföretag är helt orimligt.”

         Johan, jag vet vad jag pratade om och det vet inte du. Jag har inte pratat om storföretag specifikt, jag nämnde dem inte ens. Du lägger in saker i mina texter som jag inte skriver.

         “Du pratar ju inte heller om sakfrågan, du bryr dig mer om petitesser och retoriken, och gnäller om du tycker att jag bryter mot någon citatregel eller försöker förenkla för att spara antal ord.”

         Jag diskuterar sakfrågan, och sakfrågan definieras genom tydlighet om vad sakfrågan är. Därför reagerar jag självfallet när du blandar bort korten genom att lägga in saker som jag inte har skrivit, och det gör att sakfrågan blir en annan än den jag diskuterar. Jag pekar alltså ut att du gör detta för att vi ska kunna återvända till sakfrågan.

         “och då du återigen upprepar ditt mantra om att jag är ”känslosam” så är det inget sådant från min sida, jag upprepar, för att du ej förstår, för att det är ofokuserat av dig, att läsa in något i mina texter som inte finns där.”

         Du skriver att du känner dig tvingad, du skriver att du upplever något som pinsamt. Detta är känslor. Du uttrycker känslor i dina texter och sedan förnekar du att du gör detta. Jag läser det du skriver, till skillnad från dig som påstår att jag använder ord jag inte har använt.

         “Se på all faktahänvisningar istället för det språkliga bruket.”

         Du hänvisar inte till någon fakta, du uttrycker dina åsikter.

         “Om jag skriver eller säger till någon person (inte just du denna gång) att du är obildad. Då är det min åsikt om den personen, baserat på alla samlade detaljer och intryck av vad jag erfarit i umgänge med den personen.”

         Ja och den åsikten om personer har inget att göra i seriösa diskussioner om sakfrågor.

         “Det är ej något personangrepp eller påhopp eller känslomässigt eller ens ett mobbningsförsök.”

         Jag har inte trott det var menat som ett mobbningsförsök, men personliga åsikter om personer har inget med sakfrågan att göra. Du försöker diskutera mig istället för sakfrågor och det är oseriöst.

         “Jag tog upp 40 år, enbart för att jag skulle visa på att jag är vuxen och bildad.”

         Man kan vara 20 år och vuxen och bildad, och man kan vara 50 år utan att vara vuxen och bildad. Ålder säger ingenting. Huruvida du är bildad eller inte har ingen betydelse för mig i diskussionen.

         “Din kommentar där tycks indikera på att du skrev ett svar för att du ville bräcka mig och trumfa mig.”

         Inte alls, jag skrev som jag gjorde för att ålder och erfarenhet var viktigt för dig – och jag tolkade det som viktigt för dig eftersom du själv tog upp det. Jag tolkar att du tar upp det som är viktigt för dig.

         “Jag har aldrig påstått att vetenskap är homogen eller konservativ eller statisk.”

         Det märks inte när du förnekar den forskning om homeopati som bevisar att homeopati fungerar och hjälper många människor.

         Jag erkänner det finns forskning som säger att homeopati fungerar och att det finns forskning som säger att homeopati inte fungerar, precis som jag erkänner att det finns forskning som visar evidens att mobilstrålning är farligt och att det finns forskning som visar att mobilstrålning inte är farligt. Forskning innehåller därför inga vedertagna sanningar, utan helt enkelt olika teorier och uppfattningar om saker och ting.

        • Jag citerar “Det märks inte när du förnekar den forskning om homeopati som bevisar att homeopati fungerar och hjälper många människor.
         Jag erkänner det finns forskning som säger att homeopati fungerar och att det finns forskning som säger att homeopati inte fungerar, precis som jag erkänner att det finns forskning som visar evidens att mobilstrålning är farligt och att det finns forskning som visar att mobilstrålning inte är farligt. Forskning innehåller därför inga vedertagna sanningar, utan helt enkelt olika teorier och uppfattningar om saker och ting.”

         Ja. För det är ju så man gör, om det t.ex. finns 10 forskningsrapporter kring ett ämne, då tittar man på tendenserna, har 8 rapporter av de 10 entydiga bevis för en åsikt, då kan man avskriva de sista 2 rapporterna som motbevisar. Då har man kommit fram till aktuella konsensus i det ämnet. Men om de 8 rapporterna är de enda bevisen, och det kommer fram 20 eller 90 andra som motbevisar, då har ju konsensus förändrats.
         Det du gör på något konstigt sätt är att ty dig till minoriteten, plocka russinen ur kakan, och du litar till “underdogs”, som är ett fåtal som inbillar sig att dom har rätta uppfattningen, trots att lejonparten har en helt annan.

         och jag har aldrig påstått att du menar andra saker än de du skrivit, jag har endast försökt generalisera genom att försöka använda andra lättare begrepp, termer. För att jag ska kunna få ner en kommentar på så enkelt och snabbt sätt som möjligt.
         Konstigt också att du här inte längre påstår att jag har gått till personangrepp, då kanske du formulerat dig fel på andra ställen, eller kanske att jag har läst fel, där du tyckte att jag gick till personangrepp.

        • “som är ett fåtal som inbillar sig att dom har rätta uppfattningen, trots att lejonparten har en helt annan.”

         Intressant, istället för att prata om kvalitet går du nu över till kvantitet. Det påminner mig om uttrycket “Miljoner flugor kan inte ha fel, ät bajs” för att nu skämta till det, men betänk att min skämtsamhet även innehåller en viktig poäng. Bara för att många tycker en viss sak, är ingen garanti för att det är “rätt”.

         Men eftersom du nu pratar om kvanitet, låt mig då citera Dr. Robert Hahn:
         “Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedelsprövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo. Det finns ingen vetenskapsman som kan påstå något annat än just detta. För så är det.”
         http://roberthahn.nu/2011/10/01/sanningen-om-homeopati/

         Vi har inte bara kvantitativa studier utan även kvalitativa, där majoriteten av studierna – inte ett fåtal utan just majoriteten – visar att homeopati fungerar och är bättre än placebo. Det är bättre statistik än en del läkemedel inom den traditionella skolmedicinen.

         Följaktligen är det vetenskapligt bevisat att homeopati fungerar.
         Varför då motstånd mot dessa resultat, varför förnekas resultaten?
         Varför kommer inte dessa resultat upp på Wikipedia fast de både är kvantitativt och kvalitativt tillfredsställande?

         För att hitta svaren på dessa frågor behöver vi alltså hitta på motivbilden. Varför sponsrar Läkemedelsbolag en professur i England om alternativ medicin, som bara går ut på att misskreditera homeopati? (och nämnde professorn har nu äntligen avgått).

         Svaret är enkelt – därför att om det kom till allmän kännedom att homeopati är verkningsfullt, hjälper många människor, är vetenskapligt bevisat – vad händer då med vården?

         Det säger sig självt, att vården som vi idag känner den, inte kan fortsätta existera. Homeopati bygger ju på en annan världsbild om hur kroppen och sinnet fungerar. Detta skulle tvingas en omskolning av vårdpersonal, en omläggning av vården och det skulle bryta de stora läkemedelsbolagens makt. Särskilt eftersom man inte kan ta patent på homeopati… Läkemedelsbolag gillar patent.

         Plötsligt skulle alla läkare och all vårdpersonal, sitta med ett system som är förlegat, ålderdomligt och vars verkan är vetenskapligt motbevisat. Självfallet vill patienter söka sig till det som fungerar och med så lite biverkningar som möjligt, och svaret på detta är homeopati. Läkemedelsbolagens kunder skulle vara borta, miljarders dollar i investeringar skulle vara borta.

         Ett nytt paradigm, en ny värld, skulle uppstå.
         Det är fullkomligt logiskt för mig att läkare, vårdpersonal och andra representanter för traditionell skolmedicin, motarbetar homeopati med all kraft de har tillgång till – oavsett hur mycket vetenskaplig evidens det än framkommer som bevisar att homeopati fungerar och dessutom bättre än skolmedicinen.

         Det är en för laddad fråga både ekonomiskt och politiskt. Det handlar inte om vad som är bäst för patienterna.

        • Det som är personangrepp är denna mening:
         “du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant.”

         Det som inte är personangrepp, men fortfarande kommentarer om min person det är exempelvis följande (jag tar inte upp allt du har skrivit, jag bara ger några exempel så du ska förstå vad jag menar):

         ” du verkar ha glömt bort”
         “du plockar bara fakta-russinen ur kakan och gör din världsbild efter de få begrepp som du förstår och tror på.”
         “Du bara inbillar dig att du behärskar många områden, ”
         “Du gör oss alla en tjänst om du slutar fransa ut i kanten och ta in exempel ifrån områden som du ej behärskar. Sluta kommentera annat än ämnet och delarna i huvudartikeln i bloggen där du vill kommentera.”
         “Du, har så mycket faktafel att det är pinsamt för mig, och andra lider nog av att du visar din okunnighet”

         Oavsett om det är reguljära personangrepp, eller kommentarer om min person med åsikter om vad jag gör eller inte gör, så hör inte det till sakfrågan.

        • “I litteraturen finns runt 200 publicerade studier om den medicinska effekten av homeopati. Ungefär 2/3 av dem är av typen randomiserad klinisk prövning (RCT), alltså dubbel-blindad och randomiserad. Det är precis så man skall genomföra en studie av ett läkemedels effekt.

         Om vi ser till samtliga dessa RCT så erhålls ett starkt stöd för homeopati. Sådana preparat ger ungefär dubbelt så god effekt som placebo. Att det är så framgår både av Lindes originalstudie, av hans re-analys, av Cucherats studie och av Figur 2 i Shangs meta-analys.”

         Detta enligt Dr. Robert Hahn (länk finns ovan).
         Det är alltså både kvalitativt och kvantitativt säkerställt att homeopati fungerar, och ändå accepteras inte homeopati – då menar jag att svaren finns i ekonomiska och politiska intressen som motarbetar homeopati. Oavsett hur mycket man än bevisar homeopati så fortsätter starka ekonomiska och politiska krafter att motarbeta homeopati, därför att om homeopati accepteras i samhället så skulle det innebära en kraftig förändring av vårt vårdsystem och det naturvetenskapliga paradigmet och det är tydligt att många krafter har djupt investerat i att samhället fortsätter på sin inslagna linje av en destruktiv skolmedicin som gynnar de stora läkemedelsbolagens agenda.

        • Jag känner också att jag sitter på min stol. Finns inga känslor inblandat i det, bara intryck. och om jag säger att jag kan känna min näsa, betyder bara att jag uttrycker vad jag gör… Det är bara ord!!!

         när jag skriver “du verkar ha glömt” osv… då är det enbart ord, som uttrycker min åsikt, ej ett personangrepp!

         jag har alltid rätt att säga att “jag tror att den här personen som kommer från Jugoslavien/afrika har stulit en cykel” om jag tror att den personen har stulit en cykel. Vad jag ej får säga eller tycka är att “alla jugoslaver/afrikaner/blattar/negrer stjäl cyklar” bara för att jag tror att en person kanske kan ha stulit en cykel. Det är generaliseringar som gränsar till rasism eller personangrepp.

         att nämna egna åsikter och uttryck är tillåtet i en debatt, diskussion!

        • Johan, läs det jag skrev igenom.

         Jag påpekade att “”du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant.” är personangrepp, eftersom det är angrepp på min person. Du fäller en åsikt om den jag är. Alltså angrepp på min person.

         “när jag skriver ”du verkar ha glömt” osv… då är det enbart ord, som uttrycker min åsikt, ej ett personangrepp!”

         Jag har inte påstått att det var ett personangrepp. Jag lade in “du verkar ha glömt” under kategorin kommentarer om vad jag gör och inte gör. Det är inte samma kategori som personangrepp, utan en annan kategori, en kategori som handlar om vad jag gör och inte gör – och det har inte med sakfrågan att göra eftersom jag inte är sakfrågan.

         Naturligtvis får du ha egna åsikter i en diskussion, om sakfrågan.
         Men när du har åsikter om mig, då blir du oseriös för du försöker du undvika sakfrågan genom att börja diskutera mig istället. Och det är ohederligt, det är bara försök från din sida att blanda bort korten.

        • Att känna stolen man sitter på, är inte samma som att känna sig ledsen. Att vara ledsen uppfattas som de flesta människor i vår värld för en känsla. Om du gråter och jag kommer fram till dig och frågar “Men käre vän, känner du dig ledsen?” då kommer du alltså att svara med “Nej, jag bara uppfattar ett intryck”??? Och “pinsamt” är också uttryck för en känsla, inget sinnesintryck.

         Du tycks använda språket på ditt eget sätt, men när man frångår språkliga konventioner – som du gör – så uppstår lätt missförstånd.

        • Det är intressant att du har åsikter om vad som är tillåtet i en diskussion, får jag fråga – vem är det som har bestämt vad som är tillåtet i en debatt eller diskussion?

         Är inte det en överenskommelse man gör med de parter som man har en diskussion med? Och om jag nu tycker att det är fel av dig att fälla åsikter och omdömen om min person eller om vad jag gör, så varför då inte lyssna på det och koncentrera dig på sakfrågorna istället?

        • “och du kan bara lita på mitt ord när jag säger att jag har 15 års erfarenhet om chattar, debatter och kommentarsfält via internet, så jag har lärt mig att endast se till sakfrågorna och diskussionen,”

         Du menar att det är en tävling nu om vem som har mest erfarenhet av internet?
         Kära du, jag chattade med människor via datorer när Internet var bara en baby. Låt oss enkelt konstaterare att jag har dubbelt så lång erfarenhet som du, alltså 30 år, av chattar, debatter och kommentarer i datorbaserade forum. Inte för att det spelar mig någon roll, men jag tar upp det för att det spelar roll för dig.

         Och du har inte lärt dig att se enbart sakfrågorna, det visar dina ständigt återkommande nedsättande kommentarer om min person och vad jag gör och inte gör, som du gödslar dina inlägg med.

        • Nej, det är ingen tävling.
         Att jag nämner/skriver att jag har erfarenhet, är bara för att påvisa för dig och andra att jag har en erfarenhet. (det var inget skrytförsök, inte heller det som visr på min ålder)
         Hade jag velat tävla med dig, hade jag frågat dig om hur många år har du varit ute på internet. eller formulerat mig på annat vis, som om jag hade trott att det var en tävling.
         Jag gjorde inte det, var inte heller intresserad. Frågade inte heller dig om just det.

         du skrev också någonstans ungefär: “min vän Johan”. Det är också ett retoriskt grepp, som du tog till. Och jag anser det vara “patronizing” (har just nu ej lagom bra, lämpligt svenskt ord nära till hands), enbart pga jag EJ betraktar oss som vänner.
         och därför anser jag dig tala nedsättande/nedlåtande/översittande till mig.

         Men det är intressant, att med all din samlade erfarenhet, att du ej klarar argumentera sakfrågorna. och mestadels försöker picka på irrelevanta smådetaljer i allt annat.

        • “Att jag nämner/skriver att jag har erfarenhet, är bara för att påvisa för dig och andra att jag har en erfarenhet.”

         Och? Det är självfallet helt irrelevant vilken erfarenhet du har av internet, för det är inte din erfarenhet av internet som tillhör sakfrågorna.

         “du skrev också någonstans ungefär: ”min vän Johan”. Det är också ett retoriskt grepp, som du tog till. Och jag anser det vara ”patronizing” (har just nu ej lagom bra, lämpligt svenskt ord nära till hands), enbart pga jag EJ betraktar oss som vänner.
         och därför anser jag dig tala nedsättande/nedlåtande/översittande till mig.”

         Ok, du ser det alltså som nedsättande att jag uppfattar mina meddiskuterare som vänner.
         Eftersom du uppfattar vänskapliga diskussioner som nedsättande, så visar det att du har en fientlig attityd i diskussioner.

         “Men det är intressant, att med all din samlade erfarenhet, att du ej klarar argumentera sakfrågorna.”

         Det som är intressant det är att det är just jag som hela tiden försöker få diskussionen att återvända till sakfrågorna, medan du ständigt flyter ut i värderande omdömen om mig vilket inte tillhör sakfrågor. Detta är evidens för mig att du är totalt ointresserad av att diskutera sakfrågor.

        • Du agerar exakt som en patologisk lögnare gör. Jag gissar att du antingen kan ha mild eller allvarlig autism, aspergers, paranoid schizofreni eller något annat som ger dig din skeva världsuppfattning, förföljelsemani samt konspirationer överallt.

         Detta ska ej ses som ett personangrepp, det är inget angrepp, det är min tolkning och mina gissningar baserat på allt som du skriver och hur du väljer att kommentera vad jag skrivit.

         har jag rätt i någon diagnos så är det bara en lyckträff, av en lekman… Har jag fel, så kommer jag ändå antagligen att fortsätta tro att du är något av ovanstående, tills att jag kan få det motbevisat av: att du beter dig på annat sätt. (då har jag ändå fortfarande tolkningsföreträde till min åsikt, utan att det blir personangrepp, just för att det är så man använder sina åsikter för att lättare kunna bedöma fortsatta bajset som du kommer hälla ur dig)

         Låt mig ge ett par bevis (gissar att Otmeahij eller Mikael kan langa upp flera andra, men det behöver han ej göra, för jag har fått tillräckligt med fakta ifrån dig)

         Jag anser ditt bruk av “min vän” som nedsättande. PGA vi är ej vänner.
         Varför: jag ser ej random nät-troll som vän, efter enbart ett par dagars kommentar-tennis.
         Jag ser inte ens personer på mitt jobb som vänner om det vi har gemensamt är att vi varit anställda på samma arbetsplats i 8 timmar per dag i mindre än 5-6 månader.
         Man ska vara betydligt mer än så för att bli vän i min värld.

         Jag uppfattar ej vänskapliga diskussioner som nedsättande!
         Din felaktiga tolkning syns där du skriver: “Eftersom du uppfattar vänskapliga diskussioner som nedsättande,”

         OCH: Jag uppfattar ej allt detta kommenterande som en diskussion. du för en monolog, jag försöker med en dialog. (du är close-minded, har du sett videon jag länkade till Qualia-soup?)

         OCH: Jag uppfattar ej denna diskussion som vänskaplig. Den har INGA känslomässiga värden för mig.
         Min attityd är ej fientlig! (kanske för dig, om du tolkar det som en vänskap eller som fientlig attityd… ja, då är det endast din tolkning, som spökar igen)

         OCH: Det enda jag uppfattar som nedsättande är att du inbillar dig att jag är din vän. trots att vi EJ har någonting gemensamt, och INGET intresse av att vara vänner och umgås. Vi har ej en liknande syn på världen.
         NEJ. jag uppfattar ej vänskapliga diskussioner som nedsättande! det är ditt sätt att använda det nedsättande, emot en person som ej är din vän! Förstått?

         (jag använde också uttrycket bajs här ovan, endast för att du på minst 2 andra ställen använt uttrycket gödslar, om mina sätt att argumentera emot dina argument och sakfrågor. Det använder jag ej som en hämnd. men du kommer antagligen inbilla dig att jag gör det därför.)

         Jag erkänner att jag varit lite vårdslös med ordvalen lite här och där, men det är inget jag tänker be om ursäkt för, eller ändra på. Jag bara erkänner att jag vet om att jag gjort det, och det är för att jag hellre bara skriver ner tankarna så snabbt som är möjligt, utan att finputsa orden eller meningsbyggnaderna.

        • “Du agerar exakt som en patologisk lögnare gör.”

         Min vän, detta är ett intressant reaktion på ett inlägg från mig där jag bl a skriver att jag inte ser det som relevant för diskussionen hur mycket du har varit på internet. Din reaktion är intressant.

         “Jag gissar att du antingen kan ha mild eller allvarlig autism, aspergers, paranoid schizofreni eller något annat som ger dig din skeva världsuppfattning, förföljelsemani samt konspirationer överallt.”

         Det är även intressant att när man har en annan världsuppfattning än dig, så har man alltså allvarlig autism är paranoid schizofren eller något annat. Och nej, jag ser inte konspirationsteorier överallt. Det tycks mig snarare du som ser dem för att du anklagar mig för att ha dem.

         Jag anser att man på goda grunder kan misstänka Wikipedia för att vara vinklad och jag har även skrivit hur det kommer sig att jag tänker så. Om du vill se detta som en konspirationsteori så säger det mer om dig än om mig. Och nej, jag anser mig inte vara förföljd av någon speciell så varifrån detta med “förföljelsemani” kommer det är för mig okänt.

         “Jag anser ditt bruk av ”min vän” som nedsättande. PGA vi är ej vänner.”

         Då konstaterar jag att vi har en annan åsikt om detta.
         Jag tackar dig för din fina förklaring hur du tolkar begreppet. Jag hoppas att du nu ger mig den respekten att förklara mig.

         Jag ser människor i min omvärld som mina vänner. Det finns ett uttryck från en vis människa: “När jag stiger in i ett rum så är jag medveten om att de älskar mig och ser mig som vän, även om de själva inte är medvetna om det än”.

         Det jag vill ha sagt med detta, det är att jag inte tror på fiender. Jag tror på vänner, jag tror på att vi i världen ska se varandra som vänner och ha vänskapliga diskusioner. Jag ser alla mina diskussioner som just vänskapliga, ja vänner emellan. För jag tycker det är fint. Man behöver inte känna varandra djupt för att vara vänner.

         Att vara vän innebär en fin ingång till diskussion. Jag beklagar att du uppfattar det som nedsättande, jag använder inte det som ett uttryck för nedsättande.

         “OCH: Jag uppfattar ej allt detta kommenterande som en diskussion. du för en monolog, jag försöker med en dialog.”

         Det förstår jag inte. Jag kommenterar det du skriver. Då är det en diskussion och ingen monolog. Jag bemöter dina inlägg, jag besvarar dig. Eller menar du att det inte är en diskussion bara för att jag inte håller med dig?

         “OCH: Det enda jag uppfattar som nedsättande är att du inbillar dig att jag är din vän. trots att vi EJ har någonting gemensamt, och INGET intresse av att vara vänner och umgås. Vi har ej en liknande syn på världen.”

         Jag uppfattar alla i min omvärld som mina vänner. Men vi har uppenbarligen olika syn om detta.

         “Det använder jag ej som en hämnd. men du kommer antagligen inbilla dig att jag gör det därför.”

         Hm, är detta en konspirationsteori du ger uttryck för?
         Nej, jag ser det inte som en hämnd att du använder uttrycket “bajs”. Varför skulle jag göra det?
         Nu förstår jag inte vad du menar.

       • Sakfråga: homeopati: rationalwiki.org/wiki/Homeopathy
        http://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy#Evidence
        http://sv.wikipedia.org/wiki/Homeopati
        (notera att den svenska och engelska artikeln på wikipedia är något olika i små delar, bra bevis på att det pågår aktiv peer-review och konsensus är att artiklarna som de ser ut just nu, är det som är närmast sanningen baserat på aktuell forskning och bevis)

        du länkade till den lilla bit av vetenskapsvärlden som ger stöd, eller ej helt kan avskriva dess effekt. När du länkar bara till sånt, så antar jag att du ignorerar alla andra undersökningar som gjorts. Det är det jag kallar plocka russinen ur kakan.

        jag citerar Läkemedelsverkets text: “Det är tillåtet i Sverige att sälja homeopatmedel i spädningar från D4 och uppåt, eftersom de saknar dokumenterad effekt. Läkemedelsverket påpekar också att de inte ska ses som en ersättning för medicinska läkemedel. Medlen måste dock vara registrerade hos Läkemedelsverket, vilket med detta endast har för avsikt att reglera att beredningar tillkommer på ett hygieniskt sätt. Registreringstvånget är inte relaterat till eventuell effekt.”

        • intressant att denna kommentar fortfarande inväntar moderering. Kanske beror på att jag la in 3 http-länkar? vem vet varför?

         nåja, jag gissar att denna tråd snart blir låst, de andra har ju blivit det vid väldigt många kommentarer, så det kommer antagligen bli någon annan som får sista ordet. nu är det påsklov, jag ska iväg och jobba.

        • Tack Johan, det glädjer mig att du länkar till homeopati på Wikipedia. Det är ett alldeles utmärkt exempel på just hur vinklad Wikipedia är. Som Dr. Robert Hahn skriver (som jag har citerat och länkat till i flera tidigare inlägg här) så finns det mängder med vetenskapliga studier som visar på att homeopati fungerar. Så evidensen finns alltså redan. Varför finns inte dessa studier på Wikipedia? Jo, därför att de visar upp en annan verklighet än starka ekonomiska intressen och politiska intressen vill.

         Dina länkar är evidens för min argumentation, det är ett tydligt exempel på där Wikipedia vinklar och alltså inte är den neutrala plattform för kunskap som du tror.

         När det gäller Läkemedelsverket så gäller samma sak, Läkemedelsverket finansieras delvis av den traditionella läkemedelsindustrin som också har stolar i styrelsen på Läkemedelsverket. Självfallet förnekar Läkemedelsverket alla de studier som visar på homeopatins effekt.

         Det spelar ingen roll hur många akademiska studier man gör om homeopatins positiva funktion och hjälp för många människor, det är ändå en alltför het potatis för de ekonomiska och politiska intressen som sätter normen i samhället.

         Tack än en gång Johan för att vi äntligen kom in på detta.

        • “du länkade till den lilla bit av vetenskapsvärlden som ger stöd, eller ej helt kan avskriva dess effekt. När du länkar bara till sånt, så antar jag att du ignorerar alla andra undersökningar som gjorts”

         Det stämmer inte, för jag har redan i skrift sagt att det finns forskning som visar att homeopati inte fungerar. Om du inte har sett det jag har skrivit så har du inte läst mina inlägg. Däremot så är det intressant att du hävdar att “lilla bit av vetenskapsvärlden” ger stöd till homeopati. Det stämmer inte.

         Om vi ser till undersökningarnas antal, så är det fler undersökningar som ger stöd till homeopati, än som avskriver homeopati. Och om vi går igenom de undersökningar så avskriver homeopati, så ser vi att flertalet av dem bygger på en undersökningsmetodik som inte utgår från det sätt som homeopati fungerar på och då blir resultatet givet från början. Exempelvis detta med “sömnmedel” och skeptikernas test. Det är ett typexempel på ett felaktigt utfört test (homeopati har inga sömnmedel eller bedöningsmedel, så i testet förutsätts något om homeopati som inte är sant och det påverkar resultatet av utgången).

         Så vad du gör, det är att du förnekar den mängd forskning som visar att homeopati fungerar – för du är inte medveten om att det finns mer akademisk forskning som stödjer homeopati, än som inte gör det.

         För felet du gör, det är att du blint litar på Wikipedia. Men den är alltså inte objektiv, som jag redan har skrivit tidigare. Den tar inte hänsyn till den mängd akademiska studier som stödjer homeopati, och då kan man givetvis spekulera i varför dessa studier inte får vara med.

         Som Dr. Robert Hahns genomgång visar, så håller majoriteten av dessa studier hög kvalitativ och kvantitativ nivå, i många fall högre vetenskaplighet än flera studier som har gjorts på traditionella läkemedel. Och ändå får dessa studier inte vara med på Wikipedia.

         Om nu Wikipedia verkligen är så oberoende och ideell som du påstår så skulle givetvis dessa studier finnas med där.

         Jag hävdar att deras frånvaro är evidens nog för att Wikipedia är något det fuskas med, att det finns personer som går andra ärenden än sina privata och genom detta påverkar vad som får visas och inte. Och därför är inte Wikipedia en trovärdig källa.

        • Det är helt korrekt att homeopati bygger på en funktionalitet som inte accepteras av normativ naturvetenskap, och därför finns det de som vill utmåla homeopati som placebo trots att homeopati i kontrollerade försök (länkar finns i de Robert Hahn artiklar jag redan länkat till) visar att homeopati är dubbelt så bra som placebo. Patienterna har alltså inte vetat om när de har fått homeopati eller placebo. Och i dessa studier har homeopati alltså dubbel effekt jämfört med placebo.

         Att homeopati utgår från mekanismer som inte accepteras av normativ naturvetenskap, är skälet till att homeopati är så provokativt för många. Det handlar helt enkelt om att de med gammal världsbild är hotade av nya sanningar. Det är därför som Johan med flera agerar mot homeopati, för de hotar den världsbild de är vana vid.

      • Det är intressant att du lägger ord och uttryck och meningar i min mun som jag inte har använt, att du påstår jag tycker si och så fast jag inte har skrivit något om det. Det må vara din retoriska stil, men jag anser att det hör mer hemma hos politiker än i en gemytlig diskussion vänner emellan.

       Det tycks mig som att du är obekväm med att jag argumenterar emot dig, men det är vad man gör i diskussioner – man bemöter varandras åsikter. Genom det kan man bringa till mer förståelse över världen, en värld som inte har en homogen vetenskap där alla tycker likadant. Det finns olika åsikter om “vetenskaplig fakta” och värdet av olika former av evidens på olika områden. Oavsett om vi talar om homeopati, mobilstrålning, Terry Evans, eller något annat – så finns det olika uppfattningar.

       Av detta kan vi sluta oss till att det inte finns någon objektiv sanning eller allomfattande kunskap. Det är vårt val som individer att själva ta ställning för den information som finns när vi fattar vårt beslut om vad vi tycker.

       Det är mycket evidens som inte kommer allmänheten till kännedom, som inte finns på wikipedia och som inte släpps via traditionella medier. Därför att denna evidens strider mot ekonomiska intressen och politiska synsätt. Det finns en styrning i samhället om vissa vetenskapliga synsätt som är “politiskt korrekta”, och andra vetenskapliga synsätt falskeligen utmålas som “pseudovetenskap” bara för att det visar upp något annat.

       • jag och mina vänner diskuterar lite likt hur politiker diskuterar, så vaddå? jag har aldrig lagt ord, uttryck eller meningar i din mun. Jag har enbart generaliserat för att spara på antal ord i mina kommentarer. Jag har ej försökt förvränga något du påstått till felaktigheter som ej var essensen eller i närheten av det du påstod. Jag har däremot tagit en del exempel, från helt olika håll, för att jag tror ibland att jag blir tydligare av att ta ett annat exempel, kortfattat in i diskussionen, istället för att jag inbillar mig att du ej förstår argumenten, om jag ej försöker förenkla, generalisera, förkorta mina kommentarer.

        Det jag är obekväm med, är egentligen bara saker i huvudartikeln. Om du tolkat in något annat, så är det enbart i din tolkning.

        du avslutar med något som antyder till att du tror på en del konspirationsteorier om lobbyism som tystar “sanningen” osv.
        Mycket intressant ordval kring hur något “falskeligen utmålas som “pseudo””. Det vet jag att många använder, men enbart kring företeelser som ej är verifierbara, kontrollbara. Men det är också många (som tror på övernaturligheter, fantasisaker, hittepå-andlighet och falsifieringar) som falskeligen försöker utmåla alla de som kritiserar allt detta som “pseudo-” eller “antihumanist”

        • “jag har aldrig lagt ord, uttryck eller meningar i din mun.”

         Stämmer inte, jag har redan gett exempel på när du har gjort det. Som exempel med detta med “storföretag” när du lade det ordet i min mun och du t o m erkände att jag inte hade skrivit det.

         “Jag har enbart generaliserat för att spara på antal ord i mina kommentarer.”

         Dina generaliseringar av det jag skriver blir fel, vilket jag har påpekat och då hävdar du ändå att jag menade din generalisering fast den var din och inte min.

         “Jag har ej försökt förvränga något du påstått till felaktigheter som ej var essensen eller i närheten av det du påstod.”

         Jag anser att du gjorde precis det när du påstod att jag specifikt menade “storföretag”, för att ta ett exempel.

         En anti-humanist är en som inte låter människor vara som de är och ha sina personliga upplevelser som de har dem. Att kritisera andra människors personliga upplevelser, som kritik mot människor som har upplevelser av en andevärld och som uttrycker sin upplevelse till andra, det är inte humanism för det är inte respekt för andra människors personliga upplevelser.

        • Meeen, vääänta lite nu… sakta och lugnt nu, jag undrar, på exakt vilket sätt blev min generalisering till ordet “storföretag” en lögn?

         Vilken grymt ointressant meta-diskussion det blir här 🙂

         Jag undrar hur exakt användandet av det ordet inte skulle peka, sammanfatta eller demonstrera vad du egentligen menade?
         Isåfall; Vad menar du, som inte på något sätt eller vis är någotsånär relaterat till stora företag?
         Jag citerar dig återigen: “…i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt.”

         Vad är min lögn där???
         Vilka företeelser i samhället avskedar folk???
         och inte är storföretag???

         (detta exempel kan du se som bara ett exempel, på ett argument, men som tyder på hela tendensen att du har gjort ungefär likadant på många fler ställen)

        • Du skrev ”Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal. ”

         Jag försökte inte förklara något alls specifikt för storföretag, därför blir din generalisering felaktig eftersom den förminskar mitt uttalande och lägger in en specificering som blir en generalisering som jag inte håller med om. Därför blir ditt uttalande en lögn. Det är som journalister som ska skriva om det som deras intervjuobjekt säger… och sen får man rätta dem efteråt.

         Din generalisering blir också en lögn eftersom du inte gjorde en generalisering, du gjorde en specificering.

         Ja, jag skrev ”i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt”

         Som du ser så hade jag redan gjort en generalisering där i mitt uttryck. Du hävdar alltså att du gör en generalisering av min generalisering genom att lägga in mer specifik information? Men det är inte generalisering! Generalisering är det övergripande perspektivet, inte att gå in på detaljer. Och du gick in specifikt på detaljer, vilket förminskar mitt uttalande och detta blir fel.

         Utgår vi från metaperspektivet, så innehåller därför min generalisering allt – just för att det var en generalisering. När man går in på detaljer så exkluderar man samtidigt, och det var inte mitt syfte. Mitt syfte var att inkludera, inte exkludera. Det blir en förvrängning av diskussionen om den ska hållas till enbart storföretag. Det jag skrev är inte specifikt relaterat till storföretag, utan just till alla verksamheter, en trend i samhället. Även små företag, kommuner, landsting, ideella verksamheter etc etc etc. Jag innefattar alla dessa genom mitt uttryck, men när du specificerade mitt uttryck så exkluderade du samtidigt de andra och det är det som blir fel.

         Du hade kunnat lägga till ”t ex stoföretag” och det hade jag inte opponerat mig emot, men nu gjorde du inte det. Det blir olika betydelser i meningenom man har med ”t ex” innan ”storföretag” och om man inte har med det.

         Därför är det också så viktigt exakt vad vi skriver.

        • “vilket sätt blev min generalisering till ordet ”storföretag” en lögn?”

         För att det inte var en generalisering utan en specificering.

        • “Vilken grymt ointressant meta-diskussion det blir här ”

         Om diskussionen är “grymt ointressant” (jag anser “grymt” vara ett emotionellt argument kopplad till en känsla i kroppen eller sinnet av att något är “grymt”), så varför för du denna meta-diskussion?

         Nu kan jag ju bara tala för mig själv, men jag diskuterar bara det som jag finner intressant. Du är tydligen annorlunda.

        • “Jag skiter fullständigt i om det är någon som helst skillnad på generalisering, exemplifiering och specificering.”

         Men min vän Johan, du frågade mig vad det var som jag reagerade på och jag besvarade dig. Och när jag förklarade för dig så svarar du med att du “skiter i” det. Varför då ställa en fråga om du inte var intresserad av svaret?

         “jag hade kunnat lagt till t.ex. storföretag, men gjorde det ej!
         så vaddå? det spelar ingen roll!”

         Jag har redan förklarat för dig varför det spelar roll, därför att det är skillnad på att ge “Storföretag” som ett exempel på verksamheter och att specifikt mena enbart “Storföretag”. Lägger man till “t ex” så öppnar man för att även inkludera andra verksamheter och det hade varit mer korrekt i förhållande till det som jag verkligen skrev.

         “kommuner och landsting driver enheter i samhället som är som stora företag!”

         Det må vara din personliga uppfattning att kommuner och landstings enheter är stora företag, jag anser det är skillnad på storföretag inom det privata näringslivet och den service som erbjuds inom kommuner och landsting.

         “Ideella verksamheter och småföretag har inte anställda i den stora omfattningen att man kan anse det relevant att inkludera dessa när man säger ”avskeda folk”.”

         Fel. Du menar att du inte anser det vara relevant att inkludera dem, vilket är något annat än “man”. Jag anser det vara relevant att inkludera dem.

         “du försöker bara förvilla och dribbla bort allting.”

         Nej, det är du som försöker göra det genom att skriva om det jag säger till att innebära något annat än det jag menar. Så det jag gör, det är att jag tydliggör för vad jag menar för att bromsa dina försök att förvilla och dribbla bort sakfrågan.

        • När du skriver ” Bara det att du försöker ”förneka” att du har diskuterat storföretag är konstigt, tyder på att du har foliehatt på och försöker slåss mot halmgubbar.” så lägger du ord och uttryck i min mun.

         Jag diskuterade inte storföretag specifikt, jag nämnde dem inte ens. Du lägger in saker i mina inlägg som jag inte skriver och sedan när jag påpekar det så börjar du prata om foliehattar och halmgubbar.

         Om du menar att det du för är en seriös diskussion, så är det uppenbart för mig att du har en annan definition av det än vad jag har. Nej, jag tycker inte att du är seriös i den här diskussionen.

        • Du skrev “Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal. ”

         Jag försökte inte förklara något alls specifikt för storföretag, därför blir din generalisering felaktig eftersom den förminskar mitt uttalande och lägger in en specificering som blir en generalisering som jag inte håller med om. Därför blir ditt uttalande en lögn. Det är som journalister som ska skriva om det som deras intervjuobjekt säger… och sen får man rätta dem efteråt.

         Din generalisering blir också en lögn eftersom du inte gjorde en generalisering, du gjorde en specificering.

         Ja, jag skrev “i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt”

         Som du ser så hade jag redan gjort en generalisering där i mitt uttryck. Du hävdar alltså att du gör en generalisering av min generalisering genom att lägga in mer specifik information? Men det är inte generalisering! Generalisering är det övergripande perspektivet, inte att gå in på detaljer. Och du gick in specifikt på detaljer, vilket förminskar mitt uttalande och detta blir fel.

         Utgår vi från metaperspektivet, så innehåller därför min generalisering allt – just för att det var en generalisering. När man går in på detaljer så exkluderar man samtidigt, och det var inte mitt syfte. Mitt syfte var att inkludera, inte exkludera. Det blir en förvrängning av diskussionen om den ska hållas till enbart storföretag. Det jag skrev är inte specifikt relaterat till storföretag, utan just till alla verksamheter, en trend i samhället. Även små företag, kommuner, landsting, ideella verksamheter etc etc etc. Jag innefattar alla dessa genom mitt uttryck, men när du specificerade mitt uttryck så exkluderade du samtidigt de andra och det är det som blir fel.

         Du hade kunnat lägga till “t ex stoföretag” och det hade jag inte opponerat mig emot, men nu gjorde du inte det. Det blir olika betydelser i meningenom man har med “t ex” innan “storföretag” och om man inte har med det.

         Därför är det också så viktigt exakt vad vi skriver.

        • nu är inte detta en akademisk uppsats eller vetenskaplig rapport. Jag skiter fullständigt i om det är någon som helst skillnad på generalisering, exemplifiering och specificering. (vilket är det enklare ordet att skriva och stava rätt?) 🙂
         jag hade hellre använt ett annat lättare ord än generalisering, men gjorde det ej! (minns att ordet “förtydligande” låg nära till hands när jag skrev, men använde det ej, pga jag misstänkte att du skulle tolka det som att jag såg ner på dig)
         jag hade kunnat lagt till t.ex. storföretag, men gjorde det ej!
         så vaddå? det spelar ingen roll!

         din generalisering innefattade i princip endast stora företag!
         kommuner och landsting driver enheter i samhället som är som stora företag! där kan du sätta likhetstecken, om man generaliserar som jag gjorde.
         Ideella verksamheter och småföretag har inte anställda i den stora omfattningen att man kan anse det relevant att inkludera dessa när man säger “avskeda folk”.

         du försöker bara förvilla och dribbla bort allting. (och mina kommentarer där jag lagt med länkar är fortfarande under väntan på en moderator, hoppas de ej blir raderade)

        • Det finns inget värde i sig att en artikel är länkad till akademiska studier, det handlar om vilka studierna är. Och här kan vi just se det, att urvalet är selektivt och följer den norm som ekonomiska intressen och den politiska makten vill. Andra akademiska studier finns inte med, och när man har försökt få med dem har skeptikerna på olika sätt saboterat dessa försök. Så Wikipedia är manipulerad för att “rätt” åsikter ska lyftas fram. Att enbart hänvisa till Wikipedia blir därför snedvridet i en diskussion, för Wikipedia ser jag inte som en trovärdig källa.

        • på wikipedia råder konsensus, med 100tals medförfattare till varje större artikel. Att försöka diskreditera wikipedia, betyder att man ej förstått. wikipedia är “mer rätt” än tryckta källor, då wikipedia snabbare kan förändras med aktuell forskning och aktuella konsensus. Prova lägg in en lögn i någon artikel, så ska du se hur snabbt & lätt modererarna ändrar tillbaks till “sanningen”!

         att vissa akademiska studier ej finns med, betyder bara att de ej är relevanta, eller att de är av den minoritet som ej har “mest aktuella” slutsatserna!

         Jag har kanske enbart länkat till wikipedia, men har också sagt på några ställen att jag inhämtar info från många fler källor. Att du snedvrider det till att jag bara går på en källa blir också en lögn och icke trovärdigt.

         jag har aldrig fått pengar från någon för att tycka som jag gör. Glad påsk!

        • Precis som du kan skriva till mig att jag inte har “förstått” Wikipedia, så kan jag skriva till dig att det är i själva verket du som inte har förstått Wikipedia. Att Wikipedia snabbt kan förändras därför att det är på internet, det säger jag inget om. Det är inte Wikipedias snabba förändring som är målet för min kritik. Du missförstår min kritik när du tar upp Wikipedias snabba förändring som ett svar på min kritik, för du diskuterar något annat än jag diskuterar.

         För att ta det då igen – min kritik handlar alltså om urvalet av källor, inte om Wikipedias eventuella hastighet på sin förändring. Och urvalet är vinklat och snedvridet.

         Exempel på detta är företag som har hand om sin egen information på Wikipedia, där blir det mer reklam än information Det är som “infocomercials”.
         Och vi kan också se att det finns mängder med seriös forskning av hög kvalitet och hög kvantitet, som inte ryms på Wikipedia. Forskning som har den gemensamma faktorn att det strider mot de stora läkemedelsföretagens åsikter.

         Detta visar att Wikipedia styrs av ekonomiska och politiska intressen.
         Jag beklagar om jag nu krossar din illusion om Wikipedia genom detta.

        • inga företag eller privatpersoner har hand om sin egen information på wikipedia, de granskas! de ska vara objektiva, se t.ex. diskussionen bakom Börje Peratts artikel på wikipedia!

         jag säger att wikipedia KAN förändras snabbt, urvalet är ett konsensus av många granskare, du har fortf ej förstått!

         jag har förstått din synpunkt och “tro” att wikipedia är snedvridet! men jag tror dej ej, pga den konspirationsteorin inte stämmer!

         wikipedia är ideellt, tusentals oberoende modererare och granskare jobbar helt ideellt och utan politiska intressen.
         Jag har INGA “illusioner” om wikipedia, jag har bara tagit reda på hur det fungerar.

        • “inga företag eller privatpersoner har hand om sin egen information på wikipedia, de granskas!”

         Jag är medveten om att de granskas, men de justeras ändå av representanter från företag.

         “jag säger att wikipedia KAN förändras snabbt”

         Och? Jag har inte förnekat att Wikipedia kan förändras snabbt. Det har dock inget att göra med min kritik gentemot Wikipedia, som jag redan har förklarat för dig.

         “du har fortf ej förstått!”

         Nej, jag har förstått. Det är du som inte har förstått.

         “jag har förstått din synpunkt och ”tro” att wikipedia är snedvridet! men jag tror dej ej, pga den konspirationsteorin inte stämmer!”

         Nej, jag har inte utmålat en konspirationsteori. Jag konstaterar att mängder med högkvalitativ och seriös forskning inte får utrymme på Wikipedia, om forskningen går emot det som är normativt i samhället som exempelvis Läkemedelsbolagens syn.

         “Jag har INGA ”illusioner” om wikipedia”

         Inte? Och ändå skrev du: “wikipedia är ideellt, tusentals oberoende modererare och granskare jobbar helt ideellt och utan politiska intressen.”

         Vilket alltså är din illusion av Wikipedia. Men att du inte är medveten om din egen illusion är knappast förvånande.

        • “Jag har enbart generaliserat för att spara på antal ord i mina kommentarer.”

         Och du tror att du sparar antal ord genom att du lägger till ord till det jag skriver?
         Jag förstår inte din logik här, hur kan man spara ord genom att lägga till ord? Hur är det att generalisera genom att specifiera en generalisering som jag gör?

         Kan pannkakor samtidigt vara en måne som cirklar runt solen?
         Det är många frågor jag har till dig…

        • jag har bara försökt spara på ord och tid genom att använda ett ord eller kort begrepp, där du har använt långa meningar, ibland upp emot flera rader. Det är i min värld en förenkling/sammanfattande val av begrepp, och ibland kan man också kalla såna grepp för generalisering.

         jag antydde nånstans att jag kanske kunde bli dryg, men där slog du mig med hästlängder!
         Grattis!

        • Så genom att omformulera “”i vårt samhälle, så är det i praktiken avskeda folk och tjäna så mycket pengar så möjligt”” till “Men du, snälla nån, i första stycket förenklar du rationalism och försöker förklara att storföretag tjänar pengar på att avskeda personal. ” så sparar du ord?

         Mitt uttryck innehåller 17 ord.
         Din generalisering, som du gör för att spara ord, innehåller 21 ord.

         Grattis!

        • ordet “storföretag” är 1 ord, eller i vissa fall 2, om man säger “stora företag” (vilket också är en förkortning av företagsliknande konstruktioner)

         1 och 2 är betydligt färre ord än både 17 och 21 (oavsett vem av oss det var som skrev det)

         ordet “grym” insatt i en mening som t.ex. grym överdrift, är endast ett värdeförstärkningsord, traditionellt använt extremt ofta bland 70talister, utan att anspela på någon känsla.

        • Min poäng är att du skriver om det jag skriver och så argumenterar du gentemot din omskrivning av det jag skrev, istället för att argumentera mot det jag verkligen skrev.

         Och det är förvisso ett intressant retoriskt grepp, men det visar bara dina försök att diskutera helt andra frågor än sakfrågor.

      • Jag förstår inte varifrån du har fått det ifrån att du ville diskutera homeopati “grundligt utan och innan”. Det stämmer inte. Jag bara menade att om du inte ville diskutera homeopati så fanns det ingen anledning för dig att ta upp det. “grundligt utan och innan” är ord jag aldrig använde mig av, så de är ditt eget påhitt i den här diskussionen. Och nej, disskusioner är inte automatiskt “grundligt utan och innan” för mig även om det kan vara det för dig. Man kan diskutera på olika nivåer och det är ändå en diskussion.

       Jag konstaterar att du i din syn på homeopati utgår från den skolmedicinska synen och bortser från att homeopatin bygger på något helt annat. För det första så arbetar inte homeopati symptomatiskt. Dvs, homeopati går inte på symtomen utan på orsaken.

       Låt oss ta det där exemplet med “homeopatiska sömnmedel” som du refererat till tidigare. Det finns inga homeopatiska bedövningsmedel eller sömnpiller. Homeopatiska medel får inte en patient att somna. Medlen läker orsaken till sömnproblemen, så att det inom patienten som leder till symtomen sömnstörningar läks och när orsaken till sömnstörningen läks så kan patienten somna som vanligt.

       Som du ser är detta ett helt annat tänkande än skolmedicin. Skolmedicinens sömnpiller botar ju inte orsaken till sömnproblemen, det är ju bedövningsmedel.

       Du visar din okunnighet om homeopati när du bedömer homeopati utifrån skolmedicinens synsätt, istället för att sätta dig in det homeopatiska synsättet.

       Och då borde du också lärt dig att det inte är molekylerna i de homeopatiska medlen som har effekt, för det är ju molekylerna man vill få bort (det är vad man gör genom utspädningen) utan det handlar om lalddningsenergin hos substansen. Utspädningen separerar alltså molekylerna från laddningen och kvar finns laddningen där vattnet är en bärare av laddningen, och molekylerna är bortfiltrerade. Laddningen möter den laddning som finns i kroppens celler och påverkar dem till att läka sig själva.

       Anledningen till att molekylerna filtreras bort, det är just för att inte åstadkomma en traditionell kemisk-biologisk reaktion / påverkan. Det är därför som homeopati inte har några biverkningar. Du får inga biverkningar av laddningen, men du kan få verkningar av molekylerna i substansen.

       Homeopati är en säker, effektiv och skonsam behandlingsform utan biverkningar och jag kan referera till många undersökningar som visar att homeopatins positiva effekt är vetenskapligt bevisad. Anledningen till att det finns de som bekämpar homeopati handlar om ekonomi och politik. Homeopati är ju ett hot mot den traditionella sjukvården, det är klart att skolmedicinen vill få bort homeopatin.

       Jag vet många människor som inte har blivit hjälpta av den traditionella vården men blivit hjälpta av homeopati. Allergier, eksem, olika former av hudproblem, magproblem, tarmproblem. Jag vet en som blev botad från schizofreni genom homeopati. Jag kan ge många exempel.

       Vi kan helt enkelt konstatera att det finns olika uppfattningar om detta i världen och inom vården. Jag vet även läkare som går till homeopater privat, men de vill hålla detta hemligt för de är rädda för hur kollegerna reagerar. Det finns ett akademiskt tryck mot homeopati.

       “Ingen rök utan eld” brukar man ju säga… märkligt att “bara vatten” kan vara så kontroversiellt. Och du, det finns många studier som visar att homeopati fungerar bättre än placebo! Och det finns studier av skolmedicin som visar att placebo fungerar bättre än skolmedicin, så man kan säga att skolmedicin är sämre än placebo och dessutom har biverkningar. Det är bluff och båg helt enkelt, men det är ju inte politiskt korrekt.

      • “Jag har under mina 40 år sett, läst, hört fler detaljer som byggt upp min kunskapsbank såhär pass mycket, att jag vet hur man använder wikipedia, ”

       Enligt min uppfattning så kan inte studier av Wikipedia ersätta akademiska studier.
       Wikipedia är begränsat i den meningen att Wikipedia innehåller relativt korta artiklar som till stor del innehåller vinklad information där helheten inte tas upp. Att förlita sig på Wikipedia är som att förlita sig på mainstream media, det finns mycket där som inte tas upp. Jag förstår att det är skeptikernas favoritverktyg, där skeptiker går in och vinklar de artiklar som visar upp något annat än skeptikernas världsbild. Det är precis som i George Orwells 1984 där man reviderar och “korrigerar” informationsmaterial efter en viss syn. Detta gör att Wikipedia faller i trovärdighet.

       Jag rekommenderar dig akademiska studier istället för Wikipedia, och jag kan rekommendera dig studier i vetenskapsfilosofi för att bredda den vetenskapssyn som du ger uttryck för och som jag uppfattar som begränsad, inskränkt och intolerant.

       • Nästan alla artiklar på wikipedia bygger på många akademiska studier! Sammanfattat, så att lekmän ska förstå, precis som Nationalencyklopedien eller bra böckers lexikon.

        gör det att trovärdigheten faller, av att man sammanfattat och förenklat något?

        du klippte dessutom bort sista delen av min mening efter wikipedia, som nåt försök till att misskreditera min trovärdighet, och att peka på att jag endast använder wikipedia som källa.

        • Johan, jag förnekar inte att det finns akademiska studier länkade till flera Wikipedia artiklar. Min kritik handlar om att världen är betydligt större än så än vad Wikipedia visar upp. Wikipedia innehåller ett selektivt urval av akademiska studier, det finns många akademiska studier som visar upp världen på ett annat sätt än det som länkas till i Wikipedia. Därför har Wikipedia också ett begränsat värde och därför faller Wikipedia i sin trovärdighet.

         Wikipedia innehåller exempelvis inte referenser till akademiska studier som visar att homeopatins effekt är vetenskapligt bevisad, för att ta ett exempel. Wikipedia utgår från samma vetenskapssyn som “mainstream media” och den är styrd av den ekonomiska och politiska eliten, den är alltså kraftigt selektiv och därmed inte neutral.

         Neutralitet uppnås är man visar flera olika sidor men det gör inte Wikipedia som alltså har en kraftig slagsida åt sina akademiska studier åt ett visst håll, och därför är skeppet ständigt på kantring.

         Verkligen är större än vad Wikipedia eller Bra böckers lexikon rymmer.

      • “du bara inbillar dig att du behärskar många områden,”

       Var skulle jag ha gjort det?

       • där du nämner förindustriella svenska samhället (som jag gissar att du tog upp för att det hade något att göra med sakfrågorna i ovanstående artikel av Börje Peratt???)
        du inbillar dig att världen såg ut som i en Astrid Lindgren-film. Och inbillar dig att det området har du full koll på och tolkningsföreträde till din sanning, så att du ignorerar alla andra fakta kring hur folk tvingades slita dygnet runt för att få ihop mat.

        • Nu har du inte besvarat min fråga. Exakt var har jag uttryckt att jag “behärskar många områden” och vad innebär “många områden” för dig?

        • Johan, vi diskuterade begränsningar i naturvetenskapen och dess människosyn. Jag skrev det som en reaktion på ditt första inlägg här där jag tog upp exempel på hur skeptiker agerar mot människor med en annan världsbild. Här lämnade du diskussionen om Börjes artikel genom ett sidospår om homeopati.

         Och som svar till dig valde jag att visa en annan världsbild än din, och att vår skola behöver uppmuntra känslan mer, för känslan använde vi mer förr.

         Som exempel skrev jag:
         “Jämför det förindustriella samhället där människorna vårdade naturen, lyssnade in naturen, lyssnade in vädret och anpassade sig, följde med årstidernas växlingar, med den otyglade skövling av naturen och miljöförstöring som kom med industrialismens genomförande. Jag kan ge mängder med exempel på denna bakåtsträvan i samhället där människans inbyggda förmågor inte längre får utvecklas eftersom skolan är så inkörd på en analytisk logik som gör oss mer till robotar än till människor, och det blir ett avhumaniserat samhälle som föder frustration hos mängder med våld och konflikter som följd därutav.”

         Och du klarade inte av denna syn utan argumenterade emot mig.
         Det var så diskussionen började.

        • “Du inbillar dig att världen såg ut som i en Astrid Lindgren-film”

         Vad är din evidens för det påståendet?
         Jag har inte ens nämnt Astrid Lindgren, så hur kan du påstå att jag inbillar mig något om sådana filmer? Kan du verkligen veta om jag har sett en Astrid Lindgren film eller inte? Är du tankeläsare?

         Vad jag har gjort Johan, det är att jag gav referenser till forskning om det förindustriella Sverige. Inte till någon Astrid Lindgren-film.

        • jag gav bara referensen till Astrid Lindgren-film, som ett exempel på hur vissa nutida personer inbillar sig att svenska samhället såg ut förr.
         jag kan slå vad om att alla svenskar har sett minst en sådan film, om idylliskt, romantiserat landsbygd där ingen verkar arbeta eller slita eller svälta.

         genom hela mitt resonemang kring förindustriella sverige har jag utgått från många av mina olika referenser från historik, ekonomiska & medicinska data och dokumentär litteratur och självbiografier, som bättre beskriver hur vardagen såg ut för de fattiga svenskarna.

         (ja, jag är tankeläsare och synsk, jag vet exakt vad du kommer att göra nu)

        • Min kära vän

         Jag hade fokus på människans känslomässiga förhållande till naturen, det var det jag diskuterade. Inget annat. Detta är väl beskrivet i den svenska folklivsforskningen. Det finns inget romantiserat med detta, utan människan i Sverige har haft en lång tradition av en känslomässig vördnad och respekt för naturen och naturens väsen, en besjälad och magisk natur.

         Att jag diskuterar människans känslomässiga förhållande till naturen, betyder inte automatiskt några påståenden om människans övriga liv. Men jag hade ett fokus i mitt inlägg på ett specifikt område. Därför blir det fel när du anklagar mig för att inte diskutera de andra sakerna, jag har rätt att välja vad jag vill lägga mitt fokus på i det jag diskuterar. Bara för att jag lade ett fokus på ett visst område så innebär inte det automatiskt att jag inte har kunskap om andra områden, bara att jag inte hade intresse av att diskutera dem just nu.

         Som jag skrev, jag kan kritisera dig för att du inte sa något om svenskens sexualliv på 1600-talet och barnafödandet, men varför skulle jag det när det inte var uppe till diskussion? Du kritiserar mig alltså för att inte diskutera något vi inte ens hade uppe på dagordningen att diskutera.

         Människans födointag och arbetssituation, har inget att göra med människans emotionella koppling till naturens väsen därför att denna koppling fanns oavsett om det fanns mat på bordet eller inte. Så matfrågan har inte att göra med frågan om människans emotionella koppling till naturens väsen.

         Människans emotionella koppling till naturens väsen och vördnaden för naturen, finns beskrivet i folklivsforskning – alltså etnologi. Det finns beskrivet i avhandlingar om samernas shamanism exempelvis. Jag har även gett referenslitteratur som är två tunga böcker inom folklivsforskningen och som behandlar just svensken i det förindustriella samhället, för att nämna bara några av de referenser jag har tillgång till. Jag har läst många olika sorters historia på akademisk nivå, politisk, ekonomisk, vetenskapshistoria, filosofisk historia med mera med mera.

         Men självfallet plockar jag ut det i mina diskussioner det som jag själv har ett intresse för och som jag kan relatera till just livsåskådning och världsbild, och där har du kopplingen till Börjes artikel som handlar just om angrepp av människor med vissa livsåskådningar som sker av de som han kallar för anti-humanister och pseudoskeptiker.

        • “Och inbillar dig att det området har du full koll på och tolkningsföreträde till din sanning, så att du ignorerar alla andra fakta kring hur folk tvingades slita dygnet runt för att få ihop mat.”

         Men Johan, hur människorna skaffade mat var aldrig något jag diskuterade. Du kan inte anklaga mig för att ignorera fakta om något som vi inte ens diskuterade. Eller nej, det är ju vad du gör så du kan tydligen det.

         Det jag diskuterade, det var människans förhållande till naturen, människans natursyn där människan utgick från känsla och sina sinnen istället för den världsbild som ledde till industrialismen. Jag diskuterade inte människors olika sätt att få tag i föda. Det är orimligt att begära av mig att jag ska ta upp alla aspekter av människors liv i mina inlägg.

         Jag kan lika gärna anklaga dig för att ignorera alla fakta kring människans sexualitet i det förindustriella samhället. Jag vet vi inte har diskuterat det, men jag kan göra som du och anklaga dig för att ignorera fakta kring något vi inte ens har diskuterat.
         Då blir jag en spegelbild av dig. Och så kan jag anklaga dig för att du bara inbillar dig om att du kan något om det förindustriella Sverige därför att du inte har tagit upp något om vad Stockholm gjorde med avloppsvattnet på 1700-talet.

         Men nej, detta vore inte seriöst av mig så jag avstår därför.
         För jag bryr mig iaf om vad som är seriöst i en diskussion.

        • Nej Johan, du har missförstått här.
         Jag frågade inte efter dina inbillningar, så därför var det onödigt att du listar de sakerna du inbillar dig om – men eftersom du nu ändå gjorde det så tackar jag dig för det för det var intressant.

         Min fråga gällde var jag skulle ha uttryckt / skrivit att jag inbillar mig att jag har kunskap om “många områden”? Jag kan inte se någonstans i mina inlägg att jag skulle ha uttryckt det så därav min vänliga fråga till dig.

      • “som t.ex. homeopati som är verkningslöst och många undersökningar pekar på exakt det, bara en eller två är så formulerade att du tolkar dom som belägg för att det kan ha någon som helst verkan.”

       Stämmer inte. Enligt Dr. Robert Han finns det över 200 stycken som är välformulerade och som visar att homeopati har verkan. Det är rätt många fler än “en eller två”. Så där ljuger du.

        • Men Johan, vad kär jag blir i dig nu!
         Andarna talar genom dig, grattis!
         Helt underbart! Tack!

    • Låt oss nu titta lite på referenslitteratur om detta. Jag har ju redan nämnt “Den kultiverade människan”, av Jonas Frykman och Orvar Löfgren som är forskare vid Etnologiska institutionen i Lund. Denna bok berättar om människans livssituation och utveckling från det förindustriella samhället till dagens samhälle, den berättar om allmogen på landsbyden som blev en storstadsbo.

     Det finns även en annan bok som kan vara intressant i detta sammanhang där vi diskuterar det förindustriella samhället, och det är “Land och stad”, av Mats Hellspong och Orvar Löfgren. Mats Hellspong är docent i etnologi vid Stockholms universitet.

     Jag tänker särskilt på kapitel 8 här – Arbetsliv, och det som börjar på sidan 285 med “Bondesamhällets samarbetsformer”.

     Vad vi förstår utifrån detta, det är att det fanns ett stort kollektivt ägande där man hjälpte varandra. Nu var ju det ekonomiska inte lika utbredd som idag, eftersom man inte hade en pengaekonomi som man har idag, så pengar var inte så viktigt eftersom det inte fanns så mycket man kunde göra med dem. Man hade ju självhushållning, inte ett konsumtionssamhälle med gallerior och tillverkning i Kina av elektronikprodukter.

     Notera detta “De lag som bildats för att förvalta en gemensam naturtillgång, har främst haft två syften: dels att åstadkomma en rättvis fördelning och dels att förhindra en överexploatering” (Hellspong, Löfgren 1994, 287).

     Dessa lag-varianter (byalag, fäbolag, vall-lag etc) hade vi i Sverige för att hjälpas åt och fördela resurserna rättvist. Istället för en toppstyrning så var det decentraliserat.

     Givetvis är jag medveten om att livet i det förindustriella samhället hade sina utmaningar, alla samhällen i alla tider har haft sina utmaningar, men det jag gillar är just den decentraliseringen där man hjälpte varandra. Det gör vi inte i dagens Sverige. Vi är avskärmade från varandra, vilket är ironiskt med tanke på våra vidsträckta kommunikationsmöjligheter.

     Jag menar att dagens konsumtionssamhälle, och den intellektuella mekaniska världsbilden (som är grunden för industrialismen och konsumtionssamhället, som jag redan visat) leder till miljöförstöring. Lösningen är därför att frigöra sig från intellektets egoism och börja samarbeta med varandra igen, börja titta på närmiljöerna, se hur vi kan samordna våra resurser.

     Det finns många idag som har tankar om ekobyar, som liknar gamla tiders decentralisering med en byform där man har sin egen jord och delar en allmänning som kommer alla till del. Det finns också många som önskar en avveckling av den räntebaserade ekonomin, vi har JAK banken som en alternativ bank för det. Jag ser inget fel i att inspireras av historien, jag anser att den väg som vårt samhälle är inne i och har vandrat sedan industrialismen inte är hållbar på något sätt för människan eller jorden.

     Och den förklaring jag ser till att många människor inte bryr sig om naturen, det är just det att de inte har fått skapa sig en känsla för naturen. Hur mycket man än försöker nå människor intellektuellt, så räcker det inte om inte känslan finns där. Och känslan är det som inte längre får plats i de svenska skolorna. Vi kan inte intellektuellt skapa en kärlek för naturen, en kärlek för djuren, för träden och växterna och fiskarna i haven. Kärlek är inte en intellektuell konstruktion, utan en känsla i själen. Den känslan kommer genom upplevelse av naturens varande, och detta var människan bättre på innan industrialiseringen.

     Därför är dagens milöförstöring också en effekt av den mekaniska världsbilden, och därför kan vi inte hitta lösningen på världens miljöproblem i den mekaniska världsbilden.

     Människorna behöver hitta tillbaka till sin känsla och i känslan ta in naturen, och genom kärlek till naturen kan vi hitta lösningar som hjälper hela planeten. Men, som sagt, du kan inte skapa kärlek genom intellektuell logik. Det är en känsla.

     Därför behövs det mer känsla, inte mindre.
     Och känsla leder till kunskap, till självupplevd kunskap.
     “preliminär kunskap” för att använda ett begrepp som en annan tog upp i diskussionen, är ju inte en verklig kunskap eftersom den saknar emotionell koppling. Det är den emotionella kopplingen som behövs för verklig kunskap och verklig utveckling av människan.

     • Jag glömde visst att lägga till tydligare referens.. Så här kommer den.

      Alltså…

      Referens:
      Hellspong och Löfgren 1994: “Land och stad. Svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid”, Gleerups förlag

     • vi är väl inte avskärmade från varann idag? jag umgås med människor varje dag, alla människor är fortfarande inkluderade i varandras liv. Människor hinner med att hålla på med allt mer fritidsaktiviteter idag och umgås med större grupp släktingar & människor i hela världen, hela tiden om de så vill (tack vare effektiviseringar och teknik)

      Det man gör mer och mer är att välja selektivare vilka man vill umgås med, och man kan lättare ignorera de man ej har något gemensamt med. Där har du en liten avskärmning, men det är ibland positivt kan jag tycka, att man spenderar mer tid där man tycker att man får ut mer av relationen eller hobbyn, och försöker att inte spendera tid på oväsentligheter som bara tär. Mer emotionell koppling, mindre av de ytliga, onödiga kopplingarna. tack vare vetenskapen och utvecklingen!

      och ja, jag hade en halvtimma över idag också på förmiddagsfikat 🙂

      • Jag jämför med det kollektiva storhushållet som fanns för där man delade på sysslorna och hjälpte varandra. Man samlade traktens män och grävde dräneringsdiken tillsammans, det var en självklarhet att de som bodde nära hjälptes åt. Man delade en allmänning som man gemensamt hade ansvar för. Och man hjälpte varandra med att ta hand om de gamla, ta hand om barnen och så vidare. Man tog även ansvar för sjuka och fattiga inom den egna byn.

       Bysamhället försvann när man lade om åkrarna på 1800-talet.

       Hur många stadsbor känner sina grannar?

       Vi har inte en sammanhållning inom storfamiljen längre i Sverige, jämför med Sydeuropa exempelvis där familjen har större betydelse för det sociala livet. Men vi hade en sådan sammanhållning i Sverige i det förindustriella samhället.

       Nu har vi allt mer gått till en mentalitet som innebär att man betalar sin skatt och staten gör vissa saker och då behöver man inte bry sig mer. Det gör oss också känslokalla. Och där ligger avskärmningen.

       Det finns rapporter om gamla som dör och det tar en vecka innan man upptäcker att den personen är död, typ att den gamles barn ringer och märker ingen svarar och då börjar undra. Efter en vecka… Det har funnits många sådana fall rapporterade i massmedia och som fortsätter att rapporteras…

       Vi har gamla och sjuka inom vården och på hem som mår dåligt av den behandling de utsätts för. Det är kärlek de vill ha, och de får inte det. Så det finns mycket i vårt samhälle som är avskärmat känslomässigt, trots all kommunikationsteknik.

       Ensamheten ökar i samhället, många mår dåligt av sin ensamhet. Det är intressant att upplevelsen av ensamhet ökar samtidigt som kommunikationstekniken expanderar… Vi har många ungdomar som mår dåligt, som vill ta livet av sig. Vi har många som lever som singlar i enmanshushåll och är olyckliga. Ja det finns lyckliga singlar också, men jag menar det finns också många som är olyckliga.

       Jag ser en ökad avskärmning i samhället, där människor blir allt mer ensamma och mår dåligt. Trots internet och ökad kommunikation. Internet är ju inte samma sak som en mänsklig fysisk kontakt.

       • hur många stadsbor behöver känna sina grannar för att kunna överleva och klara sig bra???

        Man umgås ju i sitt egna sociala nätverk med personer som man väljer att umgås med???

        att det finns ungdomar som vill ta livet av sig kan du ej direkt eller enbart härleda till internet eller avskärmning i samhället!
        Det finns många ungdomar som tvingas umgås på skolan eller med föräldrar som inte är nyttiga för dom att umgås med (tänker på alla de ungdomar som alltid känner sig utanför pga den stora risken att de blir hotade, misshandlade, förföljda pga de kanske ej är heterosexuella, hedersvåld osv) Där hade kanske en mer avskärmad social krets varit nyttigare? (bara min lekmannagissning, andra får göra forskningen om dom vill)

        Återigen flera felaktiga analyser och konstig tolkning av orsak-verkan-samband av dig.
        För varje kommentar som du skriver så bekräftar du mer och mer att mina åsikter allt mer stämmer om att du är obildad och ologisk osv… Vet ej vad konsensus blir, men än så länge pekar det ej helt otvetydigt till din förmån.

        så du verkar bara gör dig själv en björntjänst, när du fortsätter… (jag kommer göra alla en stor tjänst, för nästa inlägg från mig kommer antagligen bara kunna bli drygare och kanske riskera att bli elakt slaktande av dina allt tokigare argument)

        • Jag konstaterar att du lämnade min argumentation om människans ökande ensamhet, trots expanderade kommunikationsmöjligheter, utan kommentar.

         “Återigen flera felaktiga analyser och konstig tolkning av orsak-verkan-samband av dig.”

         Det är din åsikt, men i seriösa diskussioner så gödslar man inte bara med värderande åsikter utan man kommer med en verklig argumentation och det är precis det som du inte gör.

         “För varje kommentar som du skriver så bekräftar du mer och mer att mina åsikter allt mer stämmer om att du är obildad och ologisk osv… ”

         För varje kommentar som du skriver så bekräftar du att du är ointresserad av en seriös diskussion där man diskuterar sakfrågor, för du gödslar dina inlägg med värderande omdömen om min person. Givetvis är jag “obildad” och “ologisk” för att jag har en annan uppfattning än vad du har.

         “Nästa inlägg från mig kommer antagligen bara kunna bli drygare och kanske riskera att bli elakt slaktande av dina allt tokigare argument”

         Personer som är intresserade av en seriös diskussion, undanhåller sig från emotionellt laddade pseudo-argument om “drygare”, “elakt” och “tokigare”.

         Jag fortsätter att önska mig en koncentration på sakfrågor, men skeptiker verkar ju ointresserade av att diskutera sakfrågor. Diskutera personer är ju tydligen så mycket roligare för dem.

        • Jag lämnade ej argumentationen om människans ensamhet, jag kommenterade den i hela första halvan av det där inlägget från kl.12:19. (ska jag kopiera ner det hit, eller kan du gå tillbaks upp och läsa om det???)
         Det du gjorde kl.12:35, var att ignorera hela mitt svar till din argumentation totalt, pga du hade din uppfattning klar och ville ej läsa någon annans åsikt i ämnet.

         Och därför var det symptomatiskt att du endast kommenterade de sista 7-8 raderna av mitt svar 😀

         Jag är inte så värst intresserad av om denna diskussion ser ut som seriös eller oseriös. Det enda viktiga numer är att du ej ska få skriva din gödsel och stolligheter helt oemotsagd.

         (nu antar jag att tråden är stängd, för mitt förra kloka svar, som ej innehöll orden “gödsel” och “stolligheter” blev raderat, eller så försvann det bara)

        • Åh, det smickrar mig att du tycker att mina inlägg innehåller stolligheter och gödsel. När det kommer från dig min vän så är det en komplimang som jag varmt tackar för att tar emot.

         Ensamhet innebär en stor sorg för många, trots ökande kommunikationsmöjligheter. Ensamheten är större hos unga med stort socialt nätverk. Nu är ju ensamhet en subjektiv upplevelse, och det är intressant att många unga känner sig ensamma även när de har ett stort socialt nätverk. Samtidigt som det finns unga som inte känner sig ensamma när de har ett litet socialt nätverk.

         Detta må vara “stolligheter” och “gödsel” att konstatera detta, men det är ju ett problem därför att för många, om än inte alla, så är ensamheten negativ. När man levde i ett storhushåll, med nära och tät kontakt med djupa relationer, så var man mindre ensam i sin upplevelse. Ja, jag hävdar alltså att de unga med stora sociala nätverk som känner sig ensamma, gör det därför att det finns en ytlighet i dessa nätverk som de känner sig obekväma med. Det är lätt att ha många ytliga kontakter idag, delvis tack vare internet, men djupet och den fysiska närheten, existerar inte på samma sätt som förr.

         Så ur detta perspektiv finns det de som avskärmas från andra på ett negativt sätt, även om de har många sociala kontakter. Och en upplevelse av ensamhet kan leda till depression.

         Människor har en önskan om att bli sedda, förstådda, upplevda. De behöver få sina kreativa behov tillgodosedda. Vi kan enkelt konstatera att ungdomsvåldet ökar i samhället, trots mängder med kreativa möljigheter med datorer och allt och sociala kontaktnät etc. Så det är något som inte stämmer här.

         Så för att hitta svar och lösningar så menar jag alltså, hur stolligt det än må vara för dig, att vi behöver se det större perspektivet. Jag menar, att människors hela väsen behöver bli sedda och bekräftade. Inte bara intellektet.
         Och det är där skolan fallerar idag.

    • “du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant.”

     Och det bara för att jag har en annan åsikt än du har. Det är lätt att tolka att du anser dig ha monopol på sanningen, eftersom du kommer med sådana personangrepp till mig för att jag har en annan åsikt än du. Som jag redan har skrivit flera gånger, det finns ingen intellektuell sanning eller kunskap eller äkta vetenskapligt vetande – eftersom vetenskap handlar om teorier och inte om sanningar, eller om man så vill “preliminär kunskap” vilket alltså inte är äkta kunskap utan något man tror är kunskap, tillfälligtvis, tills man tror något annat. Därför är vetenskapen också en tro.

     Vad vi gör i den här diskussionen, det att är jag besvarar din argumentation, jag visar en annan bild än den du för fram. Och istället för att ha en sansad diskussion där vi diskuterar sakfrågor, så fäller du kommentarer om min person.

     Jag ser fram emot att diskutera med dig igen när du har nått den mognad som seriösa och sakliga diskussioner förutsätter för att diskussionen ska kännas givande och utvecklande.

    • Min poäng, Johan, det är att dagens samhälle har rationaliserat bort familjekänslan, sammanhållningen och att vi ska bry oss om varandra. Istället för att vi tar hand om varandra så betalar vi en summa till staten, via skatt, för att staten ska stå för kärleken om omvårdnaden, men givetvis blir det inte samma resultat känslomässigt när anställda av staten ska ersätta en familj för våra gamla.

     Och jag hävdar att denna rationalism har sin grund i den mekaniska världsbilden där man inte längre ser människor med själen utan ser människor som konsumenter. Själen, hjärtat och den mänskliga hänsynen – rationaliseras allt mer bort från vårt samhälle. Det må vara vetenskapligt, men det är inte mänskligt.

     Människor är inte bara en fysisk kropp av kemiska-biologiska funktioner, vi människor – precis som alla andra djur – är även något mer, och när vi börjar bry oss om detta i varandra då kan vi ersätta dagens vetenskapliga samhälle med ett samhälle som även tillåts innehålla värden vi kan kalla för mänskliga, eller naturliga.

     Det vetenskapliga samhället leder till frustration hos människor och det leder även till förtryck, vilket i sin tur leder till våld och konflikter. Vi kan se detta redan idag. Sverige blir allt omänskligare. Vi har fått in Sverige demokraterna i riksdagen, vi har ett ökande ungdomsvåld, vi har allt mer uttalade strider mellan olika grupperingar i samhället, vi har den ekonomiska eliten som skapar ett större avstånd till de som inte har lika mycket pengar, vi har Försäkringskassan som stödjer sig på vetenskapen vilket leder till att många människor far illa och inte får den hjälp och stöd som de behöver, och vi har skeptiker som hånar och förlöjligar människor med en annan världsuppfattning än de själva. Detta är vetenskapsfacism.

     Vi är inte människor om vi inte även tillåts ha vår själ och vår känslighet och vår intuition.
     Ett vetenskapligt samhälle leder inte till klarhet, utan det leder till förtryck och ett dömande. Det blir en ny häxjakt på oliktänkande, den pågår redan nu och är iscensatt av Sturmark och hans humanistiska förbund.

     Det är George Orwell 1984 när Sturmark har gjort om begreppet humanism till att stå för något som går emot människans rätt att vara människa. Och därför är han och hans förening även anti-humanister, för de är emot det mänskliga i oss.

     • Nej, människan är bara ett djur, en fysisk kropp—inget mer. Men tack vare förändrad diet och levnadsvanor så har vi evolverat och utvecklat några fler delar av hjärnan till att bli de enda djuren som har förmågan att filosofera och fundera över meningen med livet.

      Vetenskapliga sekulära samhället innehåller så mycket civiliserat, mänskligt, naturligt, logiskt—i motsats till förvetenskapliga vidskepliga sektdrivna samhällen. Frustrationen kommer ej ifrån vetenskapen, det är delvis ursprung i människors önskan att få mer prylar till lägre kostnad, människans oförmåga att förstå sin plats i samhället eller i universum, eller oförmåga att förstå vetenskap. Du tar in SD i detta, intressant, jag har också kollat på dom tendenserna, läst mycket från EXPO och andra antirasister, och de som röstat in SD har inte så stor vana av vetenskap eller akademisk bildning. Så din slutledning om att vetenskap lett till SD och våld och konflikter är i stort sett helt felaktig.

      Barn som är på dagisverksamhet och förskola får ju minst lika bra emotionella bindningar med sina släktingar och får som bonus umgås med några andra vuxna, som förhoppningsvis är utbildade på barnomsorg, och med andra barn, som kanske kommer från annan etnisk eller kulturell bakgrund (så att de får ytterligare dimensioner i sin uppväxt, till skillnad från barnen som ganska ofta tvingades arbeta hela året om i jordbruket eller i gruva, vanligt ända fram till 1800-talet.)

      Jag kan ej så mycket om Sturmark, (har bara hört hans namn användas likt ett skällsord från vissa individer här och där) men jag är emot personer som är i princip i samma “läger” men som försöker splittra grupperingarna bara för att man tycker illa om varandras åsikter i vissa detaljer. Är man pacifist och humanist, så blir man ej automatiskt antihumanist eller våldsam bara för att någon annan tycker illa om något som man har sagt.
      Det påminner mig om en bra dokumentär av Louis Theroux, som jag såg nyligen, där man hade några olika religiösa, kristna och katolska företrädare i samma rum, och konstigt nog var de ej överens på en enda punkt, och i princip “hatade” varandra, trots att de i grunden har exakt samma tro, och heliga skrift och gudar och profeter.

      Att ta upp försäkringskassan, som exempel på när vetenskap gör att människor drabbas och far illa är konstigt, jag gissar att andelen som blir hjälpta av att vi har systemet med F-kassan är tiofalt fler, än de få som drabbats.
      Människans hjärna är mycket bra på att generalisera och vi gaddar ihop oss mot gemensam fiende/makten, det blir speciellt tydligt på en järnvägsstation, när tåget är sent blir främlingar sociala och kan gemensamt diskutera det där jävla SJ! Det är ju tabu på alla vanliga dagar när tåget går i tid.

      det uppstår onödiga konflikter överallt! Men orsaken är ej vetenskap, orsakerna är mänskliga primära överlevnadsinstinkter och barnsliga hämndreaktioner.

      • “Nej, människan är bara ett djur, en fysisk kropp—inget mer.”

       Jag håller inte med dig om det. Jag anser att människan har en själ som är evig och som är kopplat till ett medvetande, det som Dr. John Hagelin kallar för “unified field theory”. Vi kan också lägga in Terrence McKenna här och hans diskussioner om “consciousness”.

       “Men tack vare förändrad diet och levnadsvanor så har vi evolverat och utvecklat några fler delar av hjärnan till att bli de enda djuren som har förmågan att filosofera och fundera över meningen med livet.”

       Så du menar att djur inte filosofierar eller funderar över meningen med livet? Hur kan du vara så säker på det? Du tycks anta den gamla grekiska uppfattningen att bara för att man inte förstår logos så är varelsen inte intelligent. I det gamla Grekland gick man så långt som att de människor vars språk man inte förstod, de var inte människor. Genom att titta på hjärnan så kan vi inte göra en bedömning huruvida en hund eller katt eller en häst filosoferar över livet eller inte. Bara för att vi inte förstår deras språkliga uttryck eller kommunikation, så innebär ju inte det automatiskt att de inte filosoferar.

       Apropå detta så vill jag nämna forskningen som Dr. Rupert Sheldrake står för, som menar att vi kommunicerar undermedvetet med varandra, det liknar Dr. John Hagelins “Unified field theory” men Dr. Rupert fokuserar mer på kommunikation mellan människa och djur, och djur – djur.

       Jag förstår Johan att du inte upplever dagens samhälle som förtryckande för människors personliga upplevelser, eftersom du inte har de personliga upplevelser som förtrycks. Det får mig att tänka på mobbare som inte förstår att människor kan uppleva sig som mobbade, för mobbarna upplever sig ju inte som mobbade…

       Jag har visat i min diskussion hur den mekaniska världsbilden och synen på människan som enbart en mekanisk-biologisk maskin, leder till ett förtryck av människor. Exempel på detta är vaccinationskampanjer där människor med biverkningar inte för det bemötande och den vård och den omsorg som de har rätt att kräva, istället bemöts de kyligt och kallt av de ansvariga inom vården och vaccinationsföretagen tar inte sitt ansvar. Den som har fått sitt liv förstört av vaccination får kämpa, inte bara för livet, utan även för att få den vård och omsorg som den personen har rätt att kräva att samhället. Det är rätt mycket begärt av personer som lider av sjukdom att de också ska behöva använda den lilla energi de har för att kämpa för att få vård och omsorg och att någon tar sitt ansvar för de besvär som åsamkats dem.

       • “djur inte filosoferar eller funderar över meningen med livet?” Det vet inte jag, men det vet vetenskapen, pga det inte finns några andra djur som har de nyutvecklade delar i hjärnan som används till såna saker.

        “du inte upplever dagens samhälle som förtryckande för människors personliga upplevelser, eftersom du inte har de personliga upplevelser som förtrycks.”
        Jag har haft ett par sådana personliga upplevelser, men de har varje gång kunnat förklaras med naturliga förklaringar.

        Varje personlig upplevelse (om övernaturlighet eller om en minoritet som fått biverkning av vaccinering eller F-kassan) är alltid enbart en anekdot som ej skulle hålla i en rättegång, så varför skulle det hålla som bevis inom vetenskapen?

        Jag vet att vad som förtrycks är ej personerna, de få individerna, som påstått sig ha övernaturliga upplevelser. Jag vet att det som många argumenterar emot, och som bör begränsas, är de här fåtalet individers rätt att predika om sina irrläror och fantasier till andra. (se: flygande spagettimonster, enhörningar osv)

        “Jag har visat i min diskussion hur den mekaniska världsbilden och synen på människan som enbart en mekanisk-biologisk maskin, leder till ett förtryck av människor.”
        Du har gjort felaktiga slutledningar. Vi har antagligen i stort sett liknande uppsättning av kunskap, info och fakta, och vi tolkar på diametralt olika sätt. i många frågor.

        kolla in denna korta film, som visar på tendenser, säger många, kloka, förklarande saker på bra, tydliga, sammanfattade sätt:
        http://www.youtube.com/watch?v=T69TOuqaqXI&list=PL85F1EE32A438AEB8&index=4&feature=plpp_video

        glad påsk, och trevlig sommar!

        • ” ”djur inte filosoferar eller funderar över meningen med livet?” Det vet inte jag, men det vet vetenskapen, pga det inte finns några andra djur som har de nyutvecklade delar i hjärnan som används till såna saker.”

         Du menar alltså att djur måste ha en hjärna som är identisk med människohjärnan för att kunna filosofiera och reflektera över sin tillvaro. Du fallerar att se att den forskning som görs på den mänskliga hjärnan, inte säger någonting alls om andra arter än just människan.

         Låt oss klargöra en sak här – djur har inte ett språk på samma sätt som vi människor har. Människan skriver böcker, skapar olika saker och är aktiv på många sätt, som andra arter inte är. Andra arter har inte behov av människans hjärna eftersom de uttrycker sig på andra sätt, men människan är inte automatiskt mer intelligent.

         Jag anser det vara ett felslut att bedöma andra arters inre värld utifrån ett studium av hur människohjärnan fungerar, för det bygger på antagandet att hjärnor – oavsett var de sitter – har liknande funktion, och jag ser faktiskt inte någon evidens för det.

         Det som brister i förståelsen av andra arter än människan, det är just detta att den mänskliga vetenskapen saknar förmåga att kommunicera med andra djur för att verkligen ta reda på deras inre värld och verklighet. Vi lär oss inte något om djurs inre värld, vad de reflekterar över eller inte, genom studier av hjärnan.

         Så nej, vetenskap vet inte. Vetenskapen är en samling teorier. Inte vetande.

         “Jag har haft ett par sådana personliga upplevelser, men de har varje gång kunnat förklaras med naturliga förklaringar.”

         Men då har du inte haft de personliga upplevelser som inte är relaterade till naturliga förklaringar, för om du hade haft det skulle du veta om dem och du skulle veta om att människan är mer än bara en kropp, du skulle veta om att det finns en andevärld.

         Att du inte vet om det, är i sig evidens för att du inte haft en sådan upplevelse.

         “Jag vet att det som många argumenterar emot, och som bör begränsas, är de här fåtalet individers rätt att predika om sina irrläror och fantasier till andra. (se: flygande spagettimonster, enhörningar osv)”

         Du vill alltså skapa en diktatur istället för ett demokratiskt samhälle.
         I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att värna om yttrandefriheten och trosfriheten, det är viktigt att värna om människors rätt till sina personliga upplevelser och att även få uttrycka sina personliga upplevelser för de som önskar lyssna. Att begränsa människors rätt att uttrycka sina personliga upplevelser, är ett steg mot diktatur där en stat bestämmer vilka livsåskådningar som är “rätt” och vilka som är “fel”. Då får vi monopol av livsåskådning, och det är en facistisk inställning till livet.

         För att skapa ett fredligt samhälle är därför respekten och yttrandefriheten för andra människors personliga upplevelser central, för genom att inkludera människor – inte exkludera – kan vi bygga ett samhälle där alla får plats och det vinner alla på. Att exkludera människor bara för att de har “fel” upplevelser, det blir ett förtryckar samhälle och när man väl har börjat förtrycka så är det enkelt att fortsätta. Då kan man också förtrycka olika vetenskapssyner och vetenskapliga begrepp som inte tillhör den norm som är bestämd av staten. Då går samhället tillbaka istället för framåt.

        • Det är ett förtryck när människor blir hotade, trakasserade och förföljda bara för att de uttrycker sin personliga upplevelse om världen. Det är ett kollektivt förtryck när detta sker i grupp, och detta förtryck hände mot Terry Evans.

         Att förtrycka människor på grund av deras livsupplevelser, det är omänskligt och i ett sådant förtryck finns ingen humanism. Därför är det rätt allvarligt när organisationer som sägs vara just humanistiska, är organisationer som står bakom förtryck av människor.

        • det är ingen som förtrycker T.Evans, vi begär bara att få se bevis för hans egna påståenden om hans egna personliga upplevelser.

         Om Person X påstår att han kan vissla, eller se en Gud eller ett spagettimonster, då faller det på person X att bevisa att den kan vissla, eller att Guden eller spagettimonster finns. Det är ej upp till de andra att försöka motbevisa något som ej finns.

         det är inget förtryck! och ej något odemokratiskt!

        • Intressant, så det är inget förtrycka att skriva mängder med hatmejl till personer, det är inget förtryck att försöka hindra människor med en annan llivsåskådning än den egna att uttrycka sin livsåskådning till andra, och det är inget förtryck att anklaga andra människor för att vara bedragare bara för att man inte delar deras personliga upplevelser.

         Men, lika lite som mobbare brukar erkänna att de mobbar – lika lite vill ni förtrycka erkänna att ni förtrycker. Så jag är inte förvånad över ditt inlägg.

         Däremot har du fel, för Terry Evans får utstå mängder med förtryck i detta samhälle. Det är ett förtryck som många som har personliga upplevelser av andevärlden utsätts för på många olika sätt, och det visar bara att ni skeptiker inte respekterar andra människors personliga upplevelser.

         Personliga upplevelser kan inte bevisas för andra, det har jag ju redan talat om för dig. Det är inte mitt eller Terry Evans fel att det är så.

         Om du respekterar människors personliga upplevelser, så diskuterar du inte vad som är rimligt eller trovärdigt i dem eftersom det är de som har dessa personliga upplevelser som har tolkningsföreträde om vad som är trovärdigt eller rimligt i dem, för det är de som har dem.

         För att du ska kunna göra en bedömning om vad som är trovärdigt eller rimligt, så behöver du ha tillgång till deras personliga upplevelse, och det har du inte. Din intellektuella analys ger ingen förståelse, för förståelse kommer endast genom upplevelse.

         Du kan inte förstå hur en cola smakar genom att intellektuellt analysera andras berättelser om smaken, du kan bara förstå smaken genom att uppleva den. Och det är inte att respektera andra människors personliga upplevelser när du hävdar om dem som orimliga eller inte trovärdiga, eftersom du har inget att basera det på eftersom du inte har erfarit upplevelsen själv. Det blir bara intellektuellt fluff.

         Därför kan inte personliga upplevelser bevisas för andra, men vi kan respektera andra människors egna upplevelser och det är precis det som ni skeptiker inte gör ni avkräver omöjliga bevis för andras personliga upplevelser. Ni respekterar inte andras personliga upplevelser och ni respekterar inte människors rätt att uttrycka sina egna personliga upplevelser.

         Och genom detta så bygger ni upp ett förtryck mot människor som har andra personliga upplevelser än vad ni själva har.

        • Det är klart att jag anser att en värld byggd på den skeptiska trosuppfattningen är en obekväm, mekanisk och rotobiserad värld där människor inte tillåts känna in i sig själva, det är en värld där intuition och känsla inte får plats – och det blir då en diskriminerande värld. Redan idag har vi en diskriminerande värld för de som inte delar den skeptiska trosuppfattningen, och denna diskriminering gör att många människor far illa, samtidigt som det dränerar den mänskliga utvecklingen. Genom att vi har en skolform som bygger på den skeptiska trosuppfattningen så uppmuntras inte inre känsla och intuition, våra barn får inte lära sig det i skolan, det uppmuntras inte. Barn lär sig att stänga av och att det bara är intellektuella konstruktioner som betyder något.

         Det ser jag som en beklämmande utvecklingen som hämmar vår civilisations utveckling, för skeptikerna har glömt bort det mänskliga och det som gör människor till just människor.

         Därför anser jag det viktigt att uppmuntra intuition och känsla och få upp det i samhället och minska den skeptiska trosuppfattningens dominans i våra massmedier. Men eftersom den ekonomiska och politiska eliten tillhör den skeptiska trosuppfattningens sfär, så kommer förändringen från gräsrötterna – vi som står för känsla och intuition, vi revolutionerar från rötterna och uppåt.

        • Jag ser en fara i skeptikernas samhälle där andra människor ska bestämma vad som är rimligt eller inte i upplevelser de själva inte har haft. Vi får en diktatur där skeptikerna bestämmer vad som är okej eller inte okej för andra att uppleva. Här fråntar skeptikerna människors rätt till sin egen upplevelse, och jag finner att detta är anti-humanistiskt och djupt omänskligt. Detta visar, som så mycket annat, att den skeptiska rörelsen är en icke-demokratisk och anti-humanistisk rörelse som vill kontrollera andra människors tyckande om sina egna upplevelser.

         Ett sådant samhälle vill iaf inte jag leva i.

        • för den som har en personlig upplevelse av en andeverklighet så handlar det inte om huruvida man vill tro eller inte. Det handlar om en personlig upplevelse som händer en.

         Precis som att för den som upplever att det regnar och blir blöt, för den personen handlar det inte om huruvida man vill tro eller inte på att det regnar. För den personen är det en personlig upplevelse av att det just regnar och man blir blöt. Inte för att man vill tro det, eller inte vill tro det, utan för att det just är något som HÄNDER.

        • Oavsett om andevärlden kan bevisas genom skeptikernas testförfarande eller inte, så finns det en annan fråga som är viktig – bör den bevisas? Om det gick att bevisa, om vi leker med den tanken, bör andeverkligheten bevisas för alla? Mitt svar är nej, och det handlar om människors inre resa. Den som har läst Martinus, eller Steiner eller liknande, förstår att vi går genom liven för att utvecklas. Vi skaffar oss erfarenheter i olika liv, vi söker olika livsupplevelser för att expandera vår livsupplevelse. Genom de erfarenheter vi gör, så växer vi i medvetenhet, våra själar växer, vi utvecklar talanger och förmågor i olika liv. Vi expanderar vår livsupplevelse, vi går framåt.

         Alla människor har sin egen resa, och på denna resa så hittar vi olika saker som stödjer vår utveckling på olika sätt. Andeverkligheten handlar om våra inre sinnens utveckling. Vi kan inte öppna våra sinnen genom att läsa en bok, och om vi läser boken så får vi ändå inte upplevelsen av hur det är att ha öppna sinnen. Vi utvecklar våra sinnen och vi gör det när det är meningen så, när vi är redo för det. Det är en personlig resa i andlig och själslig utveckling. På denna resa finns det ingen som är sämre eller bättre än någon annan, för alla är på resa.

         Det är inte meningen att vi alla ska ha precis samma upplevelser av verkligheten. Vi utvecklar olika saker.

         Och om allt fanns redo och klart som universiella sanningar i en bok, så skulle vi inte behöva utvecklas. Vi skulle inte behöva göra något annat än att läsa böcker och därigenom försvinner även anledningen till mänskligt liv och evolutionen.

         Därför behöver också människan stå över vetenskapen, det är tingens ordning, eftersom det är människan som utvecklas framåt och öppnar sina sinnen och gör en personlig resa. Vetenskapen är en uppfinning som människan har gjort för att strukturera sin omvärld, det är när man försöker göra vetenskapen som överordnad människan och t o m till något som existerar oberoende av människan (fast människan uppfann vetenskapen) som det blir rätt galet…

         Människan har alltid avgörandet för sin egen verklighet hos sig, och det är precis som det ska vara för det är så det är. För att citera Martinus – allt er meget godt.

        • För att man ska testa andar måste de kunna kontrolleras, och man kan inte kontrollera andar därför att de är dynamiska och levande. De avgör själva utifrån sin verklighet vad de vill förmedla, och vi måste förstå att intentionen med att de söker kommunikation med den fysiska verklighet som de har lämnat, det är för att de vill läka sin energmässiga koppling till den fysiska verkligheten. Syftet med deras kommunikation är alltså läkning av sin energmässiga bindning till den fysiska verkligheten och i detta förmedlar de det som de upplever behövs för att förmedla för att kunna läka denna energimässiga bindning.

         Den som söker sig till en person med personlig upplevelse av kontakt med andevärlden, gör detta också i syfte av energimässig läkning, och anden har redan försökt få denna person uppmärksam det är alltså på andens initativ denna person kommer till ett medium – när denna person kommer inte utifrån sin intellektuella idé eller tanke, utifrån sin känsla att här finns något viktigt, magkänslan, intuitionen säger – detta är viktigt. Det är så anden kommunicerar.

         Tester är falsk kommunikation, och har inte med verklighet att göra, bygger på ett labbscenario som inte visar verkligheten, därför uppstår inget av värde i tester och därför kan man inte testa andar. Andarna kommunicerar inte på testarnas premisser, utan på sina egna som handlar om läkning och detta kan vi inte kontrollera. Eftersom vi inte kan kontrollera andarna, kan vi inte heller testa dem.

         Och tester görs inte utifrån en äkta och ärlig känsla av att läka en energimässig koppling till den fysiska verkligheten, testerna görs ju utifrån en intellektuell idé om att bevisa någonting, och detta blockerar kommunikationen eftersom kommunikation med andar sker utifrån hjärtat och där är varken egot eller intellekt med. Mediet stänger ju av sitt intellekt i kommunikationen, stänger av sitt ego, och blir en öppen kanal. Försöker mediet styra anden, så stängs kanalen av, det fungerar inte helt enkelt eftersom intellektet och andekommunikation inte är förenliga. Ett aktivt intellekt stänger kanalen mot andevärlden, för intellektet är i vägen. Kommunikation öppnas när vi lägger intellektet åt sidan, först då skapas ett utrymme inom oss för att uppleva kommunikation – när intellektet inte längre är med och lägger sig i och försöker styra eller kontrollera.

         Seriösa medier låter sig inte testas för de vet det är meningslöst

        • Johan, du skrev till mig så här: “Jag vill också be om att: vill ni hävda åsiktsfrihet och uttrycksfrihet, så bör ni också acceptera att andra personer får ha sin åsikt och uttrycka den i fred.”

         Men börja då med att via det själv genom att låta de med personliga upplevelser av en andlig verklighet få uttrycka den i fred för de människor som vill lyssna på detta. Det är varje persons demokratiska rättighet i detta land med yttrandefrihet och trosfrihet att göra just detta.

         Tillåt detta uttryck även i det offentliga rummet.
         Jag kan bara se att du står för diskriminering av människor som har personliga upplevelser av en andeverklighet när du ifrågasätter deras personliga upplevelser och du ifrågasätter deras rätt att uttrycka detta i det offentliga rummet.

         Istället för att förfölja människor med personliga upplevelser av en andeverklighet, så låt dessa personer vara i fred. För annars kan du inte hävda åsiksfrihet och yttrandefrihet. Varför ska du ha rätten att uttrycka din världsbild i det offentliga rummet, om inte de med andra världsbilder också ska få göra det?

        • Genom att du avkräver bevis på människors personliga upplevelser, så respekterar du inte andras personliga upplevelser. Har man en personlig upplevelse så har man rätt att ha den i fred, och man har rätt att uttrycka sin egen sanning om den eftersom det är en själv som har den och därför är det en själv som verkligen kan veta något om den. Därför har den med personlig upplevelse tolkningsförträde på sin sida.

         Och när du ifrågasätter människors personliga upplevelser, genom att avkräva bevis för deras upplevelser, så respekterar du inte deras rätt att uppleva sin upplevelse som de gör. Särskilt inte när de med personlig upplevelse framställer sin personliga upplevelse som just deras egen personliga sanning. Att avkräva bevis på en annans personliga sanning, det är inte respektfullt. Människor har rätt att ha vilken personlig sanning de vill utan att den ska ifrågasättas. Alla människor har rätt till sin egen verklighet.

         I den värld vi lever så är det dags att vi människor accepterar att olika människor har olika sanningar, för att inkludera är vägen till fred och demokrati, inte att exkludera människor.

        • Hej min vän Johan!

         I det svenska rättssamhället så är det den som anklagar en annan människa för något, som är den som har bevisbördan. Detta innebär att eftersom du anklagar medier för lögn så är det du som har bevisbördan att medier ljuger. Det är den som åtalar, alltså anklagar, som ska bevisa att den svarande är skyldig.

         Det är så lagen fungerar i vårt land.

         Ljus och kärlek till dig.

        • vi kan ju också låta allmänheten injicera heroin om dom vill. hur rimligt är det för samhället att låta dessa personer få vara ifred med sina personliga upplevelser???

         du använde nånstans metaforen “miljoner flugor äter skit” Du tog det som exempel till där jag försökte peka på att majoriteten av forskarna har rätt. Eller varför inte räkna röster i ett politiskt val, ger beslutet om vem som får leda landet… varför skulle minoriteterna som röstar på sina olika extremt galna partier få ha ensamrätt till sanningen??? och företrädesrätt före alla de andra??? det är ju betydligt mer troligt att om 50,01% tycker en sak, så har de tillräckligt mycket bevis för att alla de ska tycka samma sak: konsensus! (alternativet kan vara om det saknas tillräckligt med data, och då skjuter man upp omröstningen ett tag)

         Exemplet m heroin tog jag för att det blir absurt om vi ska låta personer få hålla på med vilken hobby som helst, som är skadligt emot samhället. och som kommer drabba många oskyldiga ekonomiskt och känslomässigt (vi ska ej heller prata pengar eller känslor, eftersom det också är bara exempel och irrelevant)

         jag låter var och en tro på sin egen andlighet, om det nu gör dom lyckligare. Men jag låter ej de här “mediumen” berätta om det för andra, om det ej samtidigt presenteras den andra åsikten: hur lite bevis de här har för någon andlighet eller övernaturlighet. 😀 Man kan få utbilda om kreationismen i skolan, om samtidigt presenteras evolutionsteorin 😀 (nej, jag vill ej diskutera, debattera detta, tog det enbart som ett exempel i en bisats)

         åsikts- yttrande- tryck-, religions-frihet osv… är bara friheter. Ingen har rätt att missbruka/utnyttja någon av dessa, om man tänker göra det för att våldföra sig på någon annan. eller riskerar att skada samhället.

         Alla har också en hel del skyldigheter som kommer i samma paket med dessa friheter och rättigheter. skyldighet att ej bryta mot någon lag, att säga ifrån när någon misshandlas, att säga ifrån när någon vill utnyttja mötesfriheten för att indoktrinera oskyldiga med lögner…

        • “vi kan ju också låta allmänheten injicera heroin om dom vill. hur rimligt är det för samhället att låta dessa personer få vara ifred med sina personliga upplevelser???”

         Johan min vän, en andlig upplevelse är ingen drog man injicerar. När du injicerar en drog så begår du en aktiv handling av att ta in en kemisk substans i din kropp. En andlig upplevelse är ingen aktiv handling. Terry Evans har exempelvis varit tydlig med olika intervjuer att han inte bestämmer om andarna ska prata med honom eller inte, det är inget han väljer. Det är andarna som väljer om de ska prata med honom eller inte. Han begår alltså ingen aktiv handling för att han ska uppleva dem, det är de som väljer att komma till honom när de vill detta.

         För Terry Evans började andarna prata med honom när han var fyra år gammal. Det är inget som Terry Evans har valt. Andarna valde honom. Han kan inte styra eller kontrollera dem. Det är de som kommer och pratar genom honom när de själva vill.

         Terry Evans utlovar ingenting, han är helt öppen med att han delar sin personliga upplevelse och att varje person får göra sin egen bedömning. Han säger inte att det han berättar är en vedertagen sanning, bara att den är sann och äkta för honom. Det som är sant och äkta för honom är inte automatiskt sant och äkta för någon annan. Det är upp till varje person att göra den bedömningen själv.

         Oavsett om man vill hyra en lokal för att delge sina personliga upplevelser av en resa till Hawaii, eller sin personliga upplevelse av att bada i Medelhavet, eller ens personliga upplevelse av att andarna kontaktar en, så anser jag att man har rätt att göra det och man ska ha rätt att göra det i ett demokratiskt och öppet land.

         Om vi börjar begränsa denna rättighet, så begränsar vi yttrandefriheten och trosfriheten i Sverige och då är vi inne på farliga vägar. Det är redan så att människor med personliga upplevelser av andlighet diskrimineras i Sverige och jag konstaterar ledsamt att du vill öka denna diskriminering och detta tryck på personer med andliga upplevelser än mer, och därför är du för krig och inte för fred.

        • Terry berättar inte några lögner, han delar sin personliga upplevelse och han rätt att uttrycka sin verklighet som sann för honom eftersom den är sann för honom. Han har rätt att ha tolkningsföreträdet för sin egen upplevelse eftersom det är han som har den.

         Det är inga offer som kommer till Terry eftersom de vet om att Terry delar just sin personliga upplevelse, som inte är en vedertagen sanning. Det är alltså en överenskommelse mellan Terry och den som söker upp honom, det Terry berättar är Terrys personliga upplevelse – ingen vedertagen sanning.

         Det är också en överenskommelse att värdet i denna berättelse är något som uppsökaren själv hittar. Terry utlovar ingenting, han ger inga garantier, detta är han också tydlig med.

         Så det finns ingen lögn i det och inget bedrägeri, inte från Terrys sida. Han är ärlig om sin upplevelse. Däremot kan han inte bevisa sin upplevelse, för man kan inte bevisa personliga upplevelser men det är inte Terrys fel.

        • Så om du menar att människor misshandlas för att de går till Terry, då misshandlas ju också människor när de går till den svenska kyrkan eftersom den svenska kyrkan förmedlar kontakt med den heliga ande – vilket jag också har skrivit i den här tråden och jag hänvisar till mitt inlägg om detta. Prästen symboliserar den helige ande under gudstjänsten, den heliga andes ord kommer genom prästen. Och detta är helt accepterat i samhället. Svenska präster tjänar pengar genom att uttolka den heliga ande, genom att representera den heliga ande, alltså Gud. Det vet den som kommer till gudstjänsten. Eftersom både prästen och besökaren är medvetna om detta är det ingen som blir lurad, för de delar samma verklighet. Precis som den som besöker Terry.

        • Jag hänvisar till mina tidigare inlägg där jag menar att du står i praktiken för ett förtryck när du vill begränsa människors rätt att dela med sig av sina upplevelser till den som önskar lyssna. I Sverige har vi rätt att hålla föreläsningar om vad som helst och även till och med ta betalt för detta. Det ingår i yttrandefriheten och trosfriheten, och om du vill begränsa denna rätten bara för att det finns människor med en annan livsåskådning än din personliga – ja då kan vi ju vända på det och begränsa din och dina likars rätt att använda yttrandefriheten för att berätta om din livsåskådning och världsbild. Om vi börjar begränsa yttrandefriheten och trosfriheten så kan vi faktiskt begränsa den även för dig och dina likar.

         Till skillnad från dig tror jag på en annan väg, jag tror på att expandera yttrandefriheten och trosfriheten istället för att begränsa den.

        • Och jag vill också poängtera det att de som går till Terry är nöjda.
         De är faktiskt det. Och det är ändå de som besöker honom som avgör vad de anser om upplevelsen. Inte några skeptiker.

        • Jag hänvisar till det jag skrivit tidigare därför att jag redan har besvarat din argumentation, så jag lyfter därför fram min text igen.

         Det som sker mellan Terry och den som besöker honom, det är mellan dem. Du som utomstående kan inte bedöma det äkta eller korrekta eller ens värdet i den kommunikationen. Och om du läser mina andra inlägg i den här tråden, så har jag förklarat varför man inte kan testa andar (och det handlar om att andar har sin egen vilja, de väljer själv vem de vill prata med och vad de vill säga, det kan ett medium inte styra och därför fungerar inte testerna eftersom tester förutsätter att medium kan styra andar).

         Det går alltså inte att för en utomstående bedöma vad som händer mellan Terry och den som söker upp honom av egen fri vilja för att ta del av hans personliga upplevelse. Och därför är det meningslöst att ens föra diskussioner om vad som är rimligt eller orimligt. Det är som att diskutera smaken på en maträtt som man inte har smakat på, eller göra vetenskaplig analys av ett litterärt verk som man inte har läst.

         Och det är dags att skeptiker tar och accepterar detta faktum istället för att ständigt tjata om tester hit och dit. Det är inte ni skeptiker som har tolkningsföreträde om vad som händer mellan Terry och den som söker upp honom, utan det är Terry och den som söker upp honom, som står för detta.

         Ni utgår från att människor ljuger, det är er inställning, och den kallas för skepticism. I er värld är lögnen och bluffen den troligaste förklaringen, men den förklaringen är en intellektuell idé som grundar sig på att ni inte har haft de upplevelser som Terry haft.

         Om ni hade haft upplevelser som Terry haft, hade ni fått evidensen genom den.

         Det Terry vill, det är att han vill bli respekterad och han vill kunna fortsätta uttrycka sina personliga upplevelser, han vill fortsätta kunna berätta om sina personliga upplevelser – därför att han har den rätten i ett samhälle med yttrandefrihet och trosfrihet. Han har rätt att göra det utan att bli angripen personligen och kallad för ”bedragare”.

         Det Terry vill, det är att han vill bli respekterad och han vill kunna fortsätta uttrycka sina personliga upplevelser, han vill fortsätta kunna berätta om sina personliga upplevelser – därför att han har den rätten i ett samhälle med yttrandefrihet och trosfrihet. Han har rätt att göra det utan att bli angripen personligen och kallad för ”bedragare”.

         Terry Evans utlovar ingenting, han är helt öppen med att han delar sin personliga upplevelse och att varje person får göra sin egen bedömning. Han säger inte att det han berättar är en vedertagen sanning, bara att den är sann och äkta för honom.

         Oavsett om man vill hyra en lokal för att delge sina personliga upplevelser av en resa till Hawaii, eller sin personliga upplevelse av att bada i Medelhavet, eller ens personliga upplevelse av att andarna kontaktar en, så anser jag att man har rätt att göra det och man ska ha rätt att göra det i ett demokratiskt och öppet land.

         Om vi börjar begränsa denna rättighet, så begränsar vi yttrandefriheten och trosfriheten i Sverige och då är vi inne på farliga vägar.

        • Jag noterar att det blev en dubbelpostning där, jag ber om ursäkt för det.

        • Detta med skadligt mot samhället är intressant.
         Jag anser det vara skadligt mot samhället att begränsa yttrande- och trosfriheten. Det vore den största skadan av alla, att begränsa människors frihet att uttrycka sina personliga upplevelser för den som av eget fritt val önskar lyssna.

         Jag anser det även vara skadligt gentemot samhället om staten agerar förmyndare för vad människor ska tänka, tycka och tro. Om staten ska släppa sin neutralitet i livsåskådningsfrågor och ta ställning för vissa och emot andra.

        • Käre Johan!

         Ja, och därför är det då så viktigt att kritisera dig och andra anti-humanister som predikar och sprider era irrläror. När jag läser dina inlägg min vän, så är det tydligt för mig att ditt sinne är fördunklat av det gift och den drog som din fundamentalistiska ateism är. Det är min medmänskliga uppgift att rekommendera dig en avgiftning, exempelvis en kurs i personlig utveckling, för att återfå kontakten med ditt sanna och verkliga jag. Det smärtar mig att se att det anteistiska gift du intager så grovt förvirrar ditt sinne och sänker din förmåga att tänka klart, förnuftigt och rationellt.

         Din ateistiska trosuppfattning begränsar dina sinnen och din verklighet, och visst vore det bekvämt om vi hade en stat som kunde förbjuda dig och dina ateistiska vänner att sprida era irrläror och lura i svenska folket en massa dogmatiska lögner – men då vi nu har en yttrandefrihet och trosfrihet i Sverige så tänker jag ändå respektera den svenska demokratin och ge dig friheten att uttrycka dina förljugna och verklighetsfrånvända irrläror bortom all sans och vett.

         Men jag önskar dig självfallet ett gott tillfrisknande och att även du ska se ljuset och äntligen ta in hela verkligheten istället för att leva i den illusion som du nu lever i.

         Ljus och kärlek önskas dig min vän!

      • Det mekanisk-biologiska synsättet på människor, som alltså är vetenskapligt förankrat, innebär ett förtryck av människor och därför är många missnöjda med den traditionella vården.

       Det finns undersökningar om detta, och ett exempel är en undersökning av Ann-Cristin Winroth som heter “Boteberättelser”. Detta är en vetenskaplig avhandling och handlar om människors egna boteberättelser, alltså människor som lider av sjukdom och deras väg till läkning.

       Intressant i denna avhandling, det är att flera av informanterna började sin resa hos den traditionella sjukvården – men gick över till alternativen. De gick över till alternativen på grund av den felaktiga behandling de utsattes för av den traditionella sjukvården, men faktiskt även av den attityd som rådde inom sjukvården. Nu är inte denna avhandling pinfärsk, men som vi kan se av rapporterna om Försäkringskassan så har det inte blivit bättre utan tvärtom… Vi kan också se att det är många som dör och får problem inom sjukvården. Felaktig vård, felaktiga piller med massa biverkningar, och dålig attityd hos personalen. Det är också intressant att det visar att de som har den bästa attityden, det är undersköterskor. Ju högre upp i hierarkin, desto mer människofientlig attityd gentemot patienterna.

       Jag menar att detta grundar sig i just uppfattningen att känslor, omsorg, empati – inte är vetenskapligt grundade och därför är de oviktiga. En uppfattning om människor som enbart en mekanisk-biologisk varelse, blir därför förtryckande – den leder till en bristfällig vård som stjälper människor mer än hjälper, det leder till att ingen ansvarig vågar ta debatten för debatten utmålas redan på förstadiet som “ovetenskaplig” och då finns det ju ingen anledning att diskutera…

       Vi kan också se att denna syn om människan som en mekanisk-biologisk varelse, är den syn som skapade industrialismen och konsumtionssamhället och därmed även har skapat den miljöförstöring som finns i samhället. Detta skapar frustration.

       Våldet ökar i samhället, särskilt hos barn och ungdomar, och det ökar i samhället samtidigt som samhället blir mer sekulärt och synen på människan som mekanisk-biologisk ökar. Vi ser en ökning av ateism hos ungdomar.

       I ett samhälle där egots intellektualism värderas högre än människors hjärtan, så är det för mig inte konstigt att våldet och konflikterna ökar. Det är heller inte konstigt att de som delar detta synsätt om människan som enbart mekanisk-biologisk är så hemmablinda så de inte ser den utveckling som händer i samhället på grund av deras syn.

    • Jag är medveten om att det finns de som har uppfattningen att girighet är något som styr människan, det har blivit som en vedertagen sanning för vissa. Det har ju också med Darwinismen att göra, även fast det inte uttrycks riktigt som “girighet” där utan kallas för överlevnadsinstinkt.

     Det finns en berättelse om en antropolog som besökte Afrika och gjorde ett experiment. Han utlyste en tävling där försten till trädet fick en mango. Han hade förväntat sig att barnen nu skulle springa och tävla om mangon. Men vad de gjorde var att de tog tag i varandra och sprang på led och således blev det så att alla vann och följaktligen kunde dela på mangon tillsammans.

     När antropologen frågade om detta – så sa barnen, att hur kan de vara lyckliga om någon annan är olycklig?

     De hade alltså en gruppmentalitet, de värnade om sin familj. Om vi tittar på djur så är flocken, familjen, central. Det finns även hos många människor. Istället för att nu odla oss som individer som ska sko oss på varandras bekostnad, vad skulle hända med oss om vi återgick till familjesamhället mer och i detta expanderade våra familjer till att inrymma fler?

     Om vi tittar på familjebegreppet i Sverige så har det förändrats genom historien. Byalagen fungerade i Sverige därför att man även hade expanderade familjer, storfamilj eller storhushåll. Men i dagens Sverige bestående av individer med väldigt små familjer, skulle det inte fungera för det förutsätter storhushåll, kollektiv…

     Men jag tror att vi i Sverige behöver samla oss i större grupper igen, för att värna om varandra. Skapa självhushållning, ekobyar, hjälpas åt… bli storfamiljer igen. Det finns många kollektiv som fungerar i Sverige, och kollektivet kan sägas vara en modern form av storhushållet – och ett kollektiv av flera storhushåll blir som en modern variant av byalag.

     Jag känner till flera kollektiv i Sverige, och jag är medveten om att det absolut kan vara en utmaning, men detta med korruption och förtryck av människor är inget jag känner igen från svenska kollektiv. Snarare handlar kollektivets utmaningar om att flera individer ska fungera som en grupp. Det är inte självklart längre. I det förindustriella Sverige så var det självklart, för det handlade om överlevnad. Man sov i samma rum, man åt vid samma bord, man hade väldigt lite privat space så att säga. Storbonden, hans hustu, barnen, drängarna och pigorna, och svärfar och svärmor… hela gänget… bodde tillsammans. Här fanns en gemenskap.

     Jag tror absolut att det finns anledning att hämta inspiration från historien för att bygga ett modernt samhälle utifrån en ekologisk grundsyn, och en förutsättning menar jag är just detta med intuitionn, känsla och kärlek. Kärleken är inte intellektuell, medmänsklighet och känsla för naturen, är inte intellektuella konstruktioner. Man vårdar det man älskar. Vi kan inte skapa kärlek för naturen genom naturvetenskapen, eller genom logisk analys. Men jag menar denna kärlek, denna känsla, är förutsättning för människans överlevnad. Och den når vi genom medvetandets utveckling för i det ingår utveckling i hjärtat, i kärleken.

     • Johan skriver:
      “Jag hoppas att fler kan se denna konstiga diskussion, som ej går att följa kronologiskt, så att de tänker sig väldigt noga för innan de eventuellt kommenterar något av alla knasigheter. Slösa ej er tid, för motståndarsidan har redan bestämt sig för sin åsikt, och de kommer ej att lyssna.”
      Johan försöker skrämma andra från att läsa här. med vilken auktoritet gör han det? Jo:
      ,”Tycker de rättelser jag ändå gjort indikerar att jag har under mina 40 år sett, läst, hört fler detaljer som byggt upp min kunskapsbank såhär pass mycket, att jag vet hur man använder wikipedia, uppslagsböcker osv innan man tar saker ur luften och kastar in i en debatt med andra lärda.”
      och :”
      “Jag har inte någonstans hemfallit till känsloutbrott.”
      om “Skeptisk mot skeptiker” skriver Johan:
      “du bara inbillar dig att du behärskar många områden, som t.ex. homeopati ”
      Johan skriver också:
      “Våra hjärnor är primitiva, så det krävs mycket för att förstå de delar i diskussioner som bedrivs på nätet.”

      Johans förmåga att förstå vad andra skriver visar också, att han gärna omtolkar vad andra anser på ett grovt och osakligt sätt. I stället för som att som brukligt är citera det man vill bemöta, och sedan lämna sin kommentar.
      Det är en demagogisk metod som är vanlig bland missnöjespolitiker. Men inget har att göra med vetenskap.
      Här är ett av exemplena på Johans tolknings förmåga:

      “Du menade ju alla de som tjänar mycket pengar i vårt samhälle, där ser jag nästan bara storföretag. Ibland inkluderar man även i det begreppet kommunalt ägda eller landstingsägda verksamheter som är som just stora företag, i vårt samhälle. Bara det att du försöker ”förneka” att du har diskuterat storföretag är konstigt, tyder på att du har foliehatt på och försöker slåss mot halmgubbar.”
      Så det Johan har gemensamt med andra pseudo-skeptiker är oförmågan att sakligt bemöta argumentation. mer från Johan:

      “Du menade ju alla de som tjänar mycket pengar i vårt samhälle, där ser jag nästan bara storföretag. Ibland inkluderar man även i det begreppet kommunalt ägda eller landstingsägda verksamheter som är som just stora företag, i vårt samhälle. Bara det att du försöker ”förneka” att du har diskuterat storföretag är konstigt, tyder på att du har foliehatt på och försöker slåss mot halmgubbar. ”

      Jag försökte få Johan att diskutera det faktum ,att många av de ledande inom “skeptiker”rörelsen är lobbyister för industri-intressen. Men detta döljs inte bara av lobbyistrena själva, utan de “vanliga” skeptikerna undviker ALLTID en diskussion om detta faktum, utan de har inga invändningar emot lobbyisternas roll inom “deras” rörelse.
      Johan försökte fly från frågan:

      “Så det är en riskabel väg att gå om någon försöker ta sig den makten att försöka bestämma vem/vilka som har rätt till att skriva eller läsa vetenskap eller pseudo-vetenskap. Låt det förbli fritt att lära sig och läsa vad man känner för, och låt var och en bedöma vad som verkar riktigt, rimligt, och det kommer märkas i framtiden vilka konspirationsteorier som bara var fantasifoster och skapade rök-kulliser. (smoke&mirrors)” (Jag antar Johan menar “rökridåer”. Ridåer har en annan roll än kulliser.Helges anmärk.)

      Så en analys av den rörelse han är en del av, i så motto att han troget följer deras agenda i sakfrågorna, kan han inte tänka sig.Han tar till det anarkistiska argumentet. Han står bara för sina EGNA åsikter, men att de
      är typiska för den “skeptiska” rörelsen vill han bortse ifrån. Hans agenda är utpräglat demagogisk. Misstänliggör motparten, men undvik diskussioner om den egna rörelsens bevekelsegrunder. Brist på självinsikt är något som kännetecknar pseudoskeptikerna. De TROR sig vara talesmän för rationalism och vetenskap, men granska den tanken förmår de inte.
      De förmår inte granska den egna rörelsens bevekelsegrunder, så hur skulle det kunna vara skepticism?

      • Helge, Jag försöker ej skrämma någon, eller mobba någon. Jag försöker förklara mig, på de sätt jag själv väljer, med ord som är så kortfattade och generella som möjligt.
       Mitt citat du valde i början där, betyder inte att jag vill hindra någon från att läsa. Det jag skriver är att jag hoppas att andra kommer läsa, men att de behöver tänka efter både en och två gånger innan de väljer att skriva något i denna tråd (om de tänker skriva någon kommentar som strider emot något som är emot “Skeptisk mot skeptiker” eller dina åsikter om världen)

       jag är ej medlem av någon rörelse, följer ingens agenda, jag går ej på några möten eller läser några tidningar, jag har mina åsikter enbart grundat på många, många källor.
       OM mina åsikter liknar några andra människor, är det enbart en slump, och indikerar att det inte bara är jag som har en sån verklighetssyn. (och det är endast din tolkning av att jag ingår i ett mönster, sammansvärjning, konspiration, jag hänvisar återigen till Pareidolia & Apophenia)
       Jag skulle kunna granska “den egna rörelsen” om det fanns någon sån rörelse, som agerade så som kritikerna påstår. Men det är klart viktigare att outa och debunka såna som syns och hörs mest i media med osanningar och lurendrejeri mot oskyldiga. (jag tycker ungefär lika inom teologi, jag är antiteist, anticlericalist, och tycker det är mycket viktigare att först debunka teister som påstår de har rätt och är ofelbara. sen kanske man kan bry sig om att granska ateister, nyateister och antiteisterna, om det nu skulle finnas något behov av det)

       Angående lobbyism och pengaintressena är jag medveten om företeelserna i många branscher, men då jag ej tycker de inverkar mer än marginellt just i de frågor som är huvudämnet i ovanstående artikel eller i kommentarsfälten så lägger jag ej nån krut på dom. (du drog dessutom upp områden som t.ex. ACSH, LCHF och SNF som exempel, och där har jag ingen koll, och ingen lust att just sätta mig in i vad det gäller just nu, så det var väldigt lätt för mig att undgå att kommentera sånt just nu)

       Tack för att du rättade mitt uttryck om rökridåer (det spelade här ingen som helst roll att jag ej hittade rätt ord just då, men intressant att du också bryr dig om att lägga tid och energi på att märka ord och dess innebörd ist.f sakfrågorna) Jag hade helt enkelt just då bara de engelska uttrycken på hjärnan och hittade ej rätta formuleringen.

       • johan skriver:

        “Jag skulle kunna granska ”den egna rörelsen” om det fanns någon sån rörelse, som agerade så som kritikerna påstår. Men det är klart viktigare att outa och debunka såna som syns och hörs mest i media med osanningar och lurendrejeri mot oskyldiga. ”
        I denna menning så är synsättet det samma som mitt.:
        ” Men det är klart viktigare att outa och debunka såna som syns och hörs mest i media med osanningar och lurendrejeri mot oskyldiga. ”

        Men vem av oss lever upp till det? Du tycker tydligen det är religiösa, som skapar mest problem i samhället? jag är inte alls enig med dig om det.
        Ett av de stora problemen i dagens svenska samhälle är den vettlösa försäljning av statin tabletter till folk pga bluffen, att människor har “för höga” Kolesterol värden, och statiner sänker dem. men det är bevisat att de som får
        hjärtinfarkt inte har “höga kolesterolvärden”, utan normala kolesterolvärden. Men läkemedelsindustrin satsar miljoner på att upprätthålla myten om det farliga kolesterolet, som måste sänkas.

        Det finns väldigt mycket att läsa om detta, men här är en artikel av en som är drabbad av statin biverkningar(För två år sedan stötte jag ihop med en kompis som hängde i samma gäng som jag i tonåren. Han såg väldigt hängig ut och jag frågade vad som var fatt med honom.

        Han berättade att han fått Statiner mot höga kolesterolnivåer(han har alltid varit vältränad), och när han hade fått njurvärdena kontrollerade vid ett återbesök sa läkaren till honom att sluta ta statinerna omedelbart. Nu gick han på dialys, där av tröttheten. Han gick och väntade på en njurtransplantation. Han hade drabbats av en ovanlig statin biverkan. Här är en artikel, där en person har drabbats av en vanligare Statin biverkan.:
        http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/11/jag-ar-forgiftad-av-simvastatin

        Du verkar tycka att det är viktigare att bekämpa religionen här i Sverige, än att bekämpa skadliga medciner, som inte har några positiva effekter hos huvud-
        delen av de som de skrivs ut till( De som inte haft några hjärta och kärl problem
        utan bara får Statiner för de har högt kolesterol.).

        Det finns massor av vetenskapliga undersökningar(Vill du ha länkar säg bara till.), Men läkemedels industrin
        har lyckats hålla myten vid liv, och tjänar miljarder på myten om kolesterolets farlighet..

        Vilket religiöst inslag i det svenska samhället är farligare än Statinerna?

        Varför gick skeptiker-rörelsen över från att varit en ateistisk rörelse till att bli en rörelse, som bekämpade “alternativ-medicin??

        Här kommer det mest rimliga svaret. Det gick i två steg. Se dessa länkar:

        http://www2.fiu.edu/~mizrachs/truzzi.html

        http://www.anomalist.com/commentaries/pseudo.html

        Det andra steget kom, när president Bill Clinton började tala om att effektivisera USAs hälsovård. Se;

        http://www.quackpotwatch.org/WisconsinWar/who_are_these_so.htm

        Du kan naturligtvis säga att DU inte bryr dig om läkemedelsindustrin och vad de gör. Men då bör du omformulera ditt påstående:

        ” Men det är klart viktigare att outa och debunka såna som syns och hörs mest i media med osanningar och lurendrejeri mot oskyldiga. ”

        Annars bör du belägga på vilket sätt religionen i sverige är farligare än fusket
        inom läkemedelsindustrin.

        PS Att kommentera fel översättnigen av rökridåer tog ingen tid alls, utan det var väl lite för att pseudo-skeptikerna tränas att attackera alternativ-medicinen I STÄLLET FÖR FUSKET INOM LÄKEMEDELSINDUSTRIN(fastän fusket inom Big pharma är mycket större än hela “alternativmedicinen” tillsammans. Om du nu tror att de är en “konspirationsteori” varför debunkar du den inte och visar att den är falsk??

      • Den girighet du tar upp är en effekt av konsumtionssamhället, den är alltså skapad av konsumtionssamhället och industrialismen – som alltså börjar med den mekaniska världsbilden. Jag har inte skrivit att girighet inte finns, så där feltolkar du mig och därmed har dina länkar och ditt inlägg ingen relevans till det jag skrev i mitt inlägg. Jag skrev att girighet inte är naturligt, vilket alltså är något helt annat.

       • wow, du menar att moderna samhället har skapat girighet? eller som du säger på annat ställe ungefär såhär: att i darwinismen kallas girighet överlevnadsinstinkt.

        Girighet som den ser ut idag är från många millenium tillbaks, och den har hängt kvar genom evolutionen pga det finns någon sorts fördel i att föra den vidare: de som varit lagom giriga har fått reproducera lite mer. Det gäller matinsamling och lagring för att övervintra och inom andra sidor av livet.

        Religionens maktfigurer har försökt tygla eller bekämpa eller eliminera girighet innan den ska ha skapats alltså ? kan man säga faktafel? 😀 Puss!

        • Johan, det glädjer mig att jag har kunnat ge dig känslan av “wow”.
         Men du missförstår mig igen, jag ber att hänvisa till det jag skrev “Den girighet du tar upp är en effekt av konsumtionssamhället, den är alltså skapad av konsumtionssamhället och industrialismen – som alltså börjar med den mekaniska världsbilden.” För att förstå detta uttalande av mig kan det vara bra att förstå att det finns olika former av girighet, och den girighet du tar upp ser jag som en direkt koppling till konsumtionssamhället och ja jag kan se det kopplingar tillbaks till industrialismens början och den mekanisk-biologiska världsbilden.

         När det gäller religionens maktfigurer så har jag överhuvudtaget inte kommenterat dem här, jag antar att du med dessa menar “kyrkans män”. Visst, jag har studerat religionshistoria också, men mitt intresse är fokuserat på den personliga världsbilden, personliga upplevelser av världen som ett levande väsen, och om vi jämför det med kristendom så är inte det en syn som återfinns där. Min egen världsbild är panteistisk. Jag är inte ens medlem av svenska kyrkan.

         Människan har vissa grundläggande behov, men detta är inte girighet. Girigheten kommer när du vill ha mer än tillfredsställa grundläggande behov. Om du köper några skjortor skulle jag inte kalla det för girighet. Om du slåss på en rea för att köpa 10 skjortor, då kan jag kalla det för girighet.

         Sen är ju även det en flytande gräns i samhället och i olika tider.

         Denna över-girighet är en effekt av konsumtionssamhället och industrialismen ja, för i samband med industrialismen så uppstod det nuvarande pengasystemet. Man släppte lönen in basvaror och tjänster och fick lön i pengar istället för att köpa konsumtionsvaror.

         I det förindustriella samhället så finns det många exempel på människor som valde frihet framför hög materiell standard. Finns de som hade möjlighet att arrendera en gård, men de ville inte vara beroende av en husbonde för arrenderingen förde med sig vissa skyldigheter, och då valde de ett enklare liv och enklare boende. Det finns exempel på detta i det förindustriella samhället. Detta är ett exempel på att inte vara girig.

         Så konsumtionssamhället har konstruerat en girighet, har konstruerat behov, det är vad konsumtionssamhället bygger på – att skapa behov som kan tillfredsställas genom konsumtionsvaror. Och detta börjar med industrialismen och lönearbetet, proletariatets uppkomst – den sk arbetarklassen.

         *hångel*

        • Käre vän

         Jag vill också lägga till, angående detta med girighet, att om vi flyttar vår blick till exempelvis urbefolkningarna, de tidigare kulturerna och då just nu till det vi kallar för USA, så hade deras samhällen ingen girighet i den betydelse som vi idag skulle lägga in i ordet. De tillfredsställde sina grundläggande behov, mer var det inte. De levde nära naturen utifrån respekt för naturen och de såg naturen som besjälad.

         I mitt liv har jag haft förmånen att träffa och diskutera med flera personer som är delar av folkslag i det vi idag kallar för Amerika, och de har låtit mig ta del av deras folks berättelser och deras syn och deras tradition. Det är klart att deras liv hade utmaningar på många sätt, men de levde i stort sett i fred med varandra. Allt detta ändrades när den vite mannen kom över till det vi idag kallar för Amerika. Men före Columbus, då levde man i fred och frihet med varandra. Man hade en naturreligion och en vördnad för det som fanns omkring. Nu vet jag att västerlandets historieböcker gärna ger en annan bild, men jag tror mer på att lyssna på de traditioner och berättelser som finns hos ett folk än västerlandets i flera fall skruvade historieframställning.

         Historia är ingen exakt vetenskap, den är relativistisk och olika forskare kommer fram till olika resultat. Därför känns det lite märkligt att påstå saker som “faktafel”, när “historiska fakta” är ett relativt begrepp.

         Men min poäng här, det är att dessa folkslag var av naturen i avsaknad av girighet.
         De visste inte om det. De tillfredsställde sina grundläggande behov och that’s it.

         Jag anser att girigheten framförallt är en västerländsk företeelse, som desvärre har påverkat omvärlden att också bli giriga. Västerlandets kultur har blivit en norm och jag är inte helt bekväm med det.

         Ser vi utanför Sverige, så uppstod girigheten tidigare än här. Men industrialismen inföll också tidigare utanför Sverige, Sverige i början av 1800-talet sågs i omvärldens ögon som ett efterblivet land som låg efter på många områden. I Europa uppstod även en tidigare kommersialisering och konsumtionssamhälle än i Sverige. Det uppstod en överklass som fick makt och makt kan göda girighet. Det kom av maktstrukturen. När Europa allt mer började skapa samhällsstrukturer som började girigheten gro, i de högre skikten för att sedan förankras i de lägre när industrialismen allt mer tog fart. Men innan allt detta så var inte girigheten lika uttalad.

         Så visst vi kan också koppla girighet till den tydligare definitionen av samhällsstrukturen, som hör samma med maktstrukturer.

         Men ändå, min poäng är – människan innan allt detta var inte sådan. Så det är därför jag hävdar att girighet är kulturellt betingat snarare än ligger i mänsklighetens innersta natur. Det fanns ju människor utanför Europa, som inte var giriga.. så girigheten är skapad och därefter har blivit en vana, en norm i samhället. Även om vi inte har det när vi föds, så påverkas vi av samhället under uppväxten till att bli giriga, till att bli goda konsumenter. Och vi kan avstå från det, vilket också visar att det inte tillhör människans natur utan är skapat.

         Jag önskar dig en en god kväll.
         //från Din Vän i etern…

      • Käre vän

       Det som är själviskt, det är att anse att man har tolkningsrätten för andras personliga upplevelser, som exempelvis att tala om för andra att de har misshandlats när de inte upplever det själva. Det är den som har den personliga upplevelsen som har tolkningsrätten för sin egen upplevelse. Att ifrågasätta andra människors personliga upplevelser, det är höjden av själviskhet och visar på anti-humansm.

       Osjälviska personer förstår och begriper att Terry Evans är sann och äkta.
       Själviska personer är de som säger att Terry ljuger.

       Jag avslutar mitt vänskapliga inlägg genom att önska dig en god dag.
       Ljus och kärlek till dig, alla männisor, allt levande i alla dimensioner!
       Ljus och kärlek!
       // från Din Vän i etern…

       • Vi som samhälle i helhet kan se att vissa personer våldtagits och misshandlats, trots att de själva motsätter sig polisanmälan (pga de är rädda för upprepat våld och hot osv… de inbillar sig att gärningspersonen egentligen älskar dom och ej kommer upprepa såna avskyvärda brott osv…)

        Kan inte du se att det är skadligt i samhället i stort, med övergrepp? Det är det jag kallar inskränkt och ignorant.

        Om alla får fullständigt fritt fram att hålla kvar sina skadliga åsikter, hat, rasism, lögner, hot om våld, uppmaning till våld, hets mot folkgrupp… (vi har viss begränsning i lagen om åsiktsfrihet, uttrycksfrihet, mötesfrihet… av goda skäl)

        …och jag måste bara fråga; ingen comeback eller replik på Godwin’s Lag? 🙂

        • Hej min käre vän Johan

         Tillåt mig att börja min replik till dig genom att varmt tacka dig för ditt som vanligt kloka och genomtänkta svar. Vad du tycks bortse ifrån, vilket förvånar mig då jag vet att du är en synnerligen klok, begåvad och mycket intelligent människa, det är att människor söker frivilligt upp Terry för att ta del av hans berättelse om sina personliga upplevelser. Det kan inte sägas vara ett övergrepp på någon när Terry besvarar en människas behov av hans egen berättelse om den verklighet som han upplever. I ett öppet demokratiskt land så ska man självfallet tillåta att människor öppet berättar om sina personliga upplevelser även av andra verkligheter än dina egna.

         Jag ser en tendens hos dig att tala om för andra människor vad de ska känna, uppleva och tänka. Jag säger så här – du begår ett övergrepp och misshandel mot andra människor när du talar om för dem vad de ska uppleva. De som kommer till Terry är nöjda med det han gör, och det är faktiskt hans besökare som avgör hur de upplever de han gör. Som jag redan har varit inne på så blir det fel när en utomstående försöker tolka en kommunikation som inte riktar sig till en utomstående, vilket jag menar är precis det som händer när du missförstår det som Terry gör.

         Du redovisar åsikter som är skadliga för samhället och som i praktiken våldför sig på människor som har en annan världsbild än den som du personligen har, och jag beklagar det. Jag menar att vägen till fred och demokrati är att inkludera människor, inte exkludera dem eftersom konflikter uppstår av exkludering. Därför måste vi värna om yttrandefriheten och trosfriheten. Och det är uppenbart för mig att du inte förstår den verklighet som människor med andliga upplevelser lever i.

         Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg!
         Ljus och kärlek genom din dag!
         Från Din Vän i etern…

    • “då blir jag ledsen.”

     Jag ber att du lämnar dina känslor därhän och fokuserar på sakfrågor istället för känsloargument som uppenbarligen försöker få läsaren att tycka synd om dig.

     • att fortsätta att märka ord istället för mina argument eller sakfrågan, är ju något som du gör oftare än jag. om du citerade mig där, så är det endast ett uttryck. Jag skulle inte börja gråta av något som du skriver, eller av något som någon annan tänker. Bildligt talat, allmänt språkligt uttryck, som används av många fler än jag. Och jag måste anmärka, att jag skriver detta ganska snabbt i mina kommentarer, eftersom detta ej är någon uppsats, så jag sitter ej och korrekturläser mig själv eller väger mina meningar eftertänksamt. Det är eg bara ett flöde av mina tankar. Då blir det generaliseringar och korta vanliga uttryck.

      • Johan, det finns många andra sätt att uttrycka sig på än känslor och eftersom du gång på gång poängterar att du inte är emotionell så rimmar det illa att du använder så många emotionella uttryck i dina inlägg. Det håller inte att hänvisa till “vedertagna uttryck”, för det är lika vedertaget att skriva “jag tänker att” som att “jag känner att”.

       Jag går på exakt de ord som du skriver, till skillnad från dig som lägger in andra ord än jag skrivit. Det blir märkligt för mig när du argumenterar emot storföretags rationalism när jag inte ens har nämnt eller menat dem specifikt, och när jag säger det för dig så försöker du bevisa för mig att jag visst menade dem fast jag inte skrev det. Detta visar att du läser in saker i mina inlägg som jag inte skriver.

       Jag, däremot, jag läser precis det du skriver och inget mer än just det du skriver och jag kommenterar de ord du skriver. Och när jag kommenterar de ord du skriver, så säger du att du inte menar dem för det var “bildligt uttryckt”.

       Så vi har alltså en situation här, där du inte läser det jag skriver bokstavligt utan lägger in olika meningar i det jag skriver som inte finns där – samtidigt som du klagar på mig när jag läser dina inlägg bokstavligt.

       Lösningen för mig är enkel – skriv precis det du menar, och inget annat.
       Och läs det jag skriver och precis de ord jag skriver och lägg inte in något annat än precis det som står när du läser det.

       Och om du inte vill uppfattas som emotionell, lägg då inte in emotionella uttryck som ledsen, pinsamt, känna sig tvingad etc…

       • Jag argumenterar ej emot storföretags rationalism. jag säger att den girigheten är naturlig. Förstod du ej det heller?

        Jag läste allt du skrev som du skrev det, det var bara när jag försökte kommentera det som jag använda lite andra ord och begrepp och förenklade exempel. Det är också tillåtet i en debatt & diskussion.

        men kul att du tolkar mig som att jag ej lyssnar på vad du säger. Det är en mycket indikativ tolkning!

        • Genom det sättet du uttryckte dig så specificerade du “storföretag” särskilt, och därmed exkluderade resten. Och jag menade inte enbart “storföretag”. Det hade löst sig enkelt genom ett “t ex storföretag”.

         Och nej, jag har inte tolkat det som att du inte lyssnar på det jag säger. Eftersom jag inte säger något här, utan jag skriver. Jag menar alltså att du inte läser det jag skriver. Men iofs, du kanske har talsyntes på din dator, det vet jag inget om.

         När du kommenterade det jag skrev så vred du om det jag skrev så det innebar något annat än det jag skrev, och jag har redan kritiserat dig för det. Du vill få det till att jag menar dina “generaliseringar” (det är lustigt att du anser det är generaliseringar när du specificerade min generalisering, alltså gick ner i detaljnivå istället för att höja upp till metaperspektiv. Generaliseringar innebär ju mer meta, inte mindre meta… men du har uppenbarligen ditt helt egna språk här)…

         Nå, men jag menar inte dina generaliseringar om det jag skriver. Jag menar det jag skriver, inte det du menar om det jag skriver. Det är en skillnad där i vår uppfattning.

         Dessutom ser jag inte den girigheten om pengar som naturlig. Jag menar att det är naturligt för oss människor att bry oss om varandra, inte motsatsen. Men det mekanisk-biologiska synsättet har gjort att samhället har blivit kallare, kyligare där medmänsklighet och känsla inte får plats på samma sätt som det fanns plats för det förr.

        • Det är en mycket indikativ tolkning att du gör om “inte läser” till “inte lyssnar på”.
         För du ser tydligen inte att du omformulerar det jag skriver till något annat än jag skrev, och därför har du inte läst det jag skrev, och sen slår du ifrån dig när jag kritiserar dig för just detta.

         Vad du gör, det är alltså att istället för att argumentera mot det jag verkligen skriver, så baserar du din argumentation på dina egna omskrivningar av det jag har skrivit, och det är där det blir fel.

         Du förväntar dig tydligen att jag ska besvara din argumentation om dina egna påhitt om vad jag skrivit och menat, men det tänker jag inte göra utan jag påpekar att du har omfomulerat mig fel och när jag påpekar det så hävdar du att du har rätt att göra det i en diskussion. Intressant. Vem har gett dig den rätten att omformulera mina inlägg till något annat än det jag skriver?

     • mycket snyggt klipp av citatet där: “då blir jag ledsen.” du förstör det hela genom plocka russinen ur kakan igen!
      jag skriver i hela meningen att jag syftar på en ev. kommande händelse i framtiden. Där du inte vet om jag kommer att bli ledsen eller ej! 😀

      oavsett om jag valde de orden bildligt eller bokstavligt eller känslomässigt så var det fel retoriskt grepp av dig.

      och om jag på några ställen har slarvat och förväxlat uttrycken läsa/skriva/säga/lyssna/prata/diskutera (trots att man bara skriver och läser text på internet) så ber jag så extremt mycket om ursäkt att jag använder synonymer till exakt vad man brukar använda i vardagligt tal.
      Jag hade självklart kunnat klämma in massor av citat-tecken och paranteser i den där meningen: “men kul att du tolkar mig som att jag ej lyssnar på vad du säger. ” men det hade bara gjort det rörigt.
      och jag skrev det ju bara som allmän kommentar i en personlig iakttagelse

      Varför fokuserar du mer på att försöka kritisera såna här små detaljer och strunta i sakfrågorna???

      I allt jag skrivit här, skulle jag uppskatta att höra nån kommentar ifrån en tredje, fjärde part, om vem av alla oss kommentatorer, som verkar mest insnöad och som mest tror på konspirationer (ja, att man inbillar sig att någon har makt över wikipedia är en felaktigt antagen konspirationsteori, helt utan grund och utan bevis)

      • Det är intressant att du försöker diskutera vad som är fel eller rätt retorik, men jag förstår givetvis varför du gör det – det är återigen ett av dina många försök att diskutera något helt annat än sakfrågor och därmed blanda bort korten.

       Du glömmer bort att det var du som lämnade diskussionen av sakfrågorna till att diskutera mig, och du lämnade även diskussionen av sakfrågorna när du skrev om mina argument och argumenterade emot dina egna påhitt om vad jag skrev istället för att komma med saklig argumentation gentemot det som jag verkligen hade skrivit.

       Du påstår att det saknas evidens för att Wikipedia manipuleras. Där har du helt fel.
       Det finns evidens för att skeptikerorganisationer bevakar och manipulerar Wikipedia och därmed ser till så att den information som inte passar deras världsbild, inte får utrymme.

       Det är en förklaring att att de akademiska studierna som är positiva till Homeopati, inte får vara med på Wikipedia.

       Ett exempel på detta är den svenska skeptikerrörelsen VoF som själva tydigt uppmanar sina medlemmar att bevaka vissa artiklar på Wikipedia, för att säkerställa att “rätt” information dyker upp där.

        • Pseudoskeptikerna anstränger sig för att kontrollera wikipedia och det är inte bara i sverige. Se t ex :

         “One effort you may wish to join is the Wikiproject Rational Skepticism, a voluntary association of skeptical Wikipedia editors. These editors keep a watchlist of articles of interest, cooperating to keep an eye on those for improvement and ongoing maintenance.”

         Citatet är från: skeptic.com/get_involved/fix_wikipedia.html

         I sverige blev en läkare varnad för att han använt wikipedia när han skulle ställa en diagnos. Det är en självklarhet att man inte får använda en källa som vilken okunnig och fördomsfull människa som helst får ändra.

         Så “skeptiker” rörelsens förstörelseverk på wikipedia är något som bidrar till opålitligheten hos wikipedia. I fler länder ses wikipedia som ett “dagis”.

        • Tack Helge, en utmärkt analys av läget.
         Ja, Wikipedia är inte en trovärdig källa utan en vinklad källa som bara visar upp en viss slagsida och därmed är inte Wikipedia neutralt.

     • om jag vill få läsare att tycka synd om mig, då skulle jag ta på mig offerkoftan, det har jag ej gjort. Och det finns andra retoriska grepp, som t.ex. det i Godwin’s lag och självpåtaget martyrskap, som du och Terry Evans vänner är så bra på!

      buhu, ni känner att ni är “förtryckta” och “utrotade” när ni vill fortsätta utöva era kriminella dåd emot oskyldiga som blir lurade på pengar!

      • Hej min käre vän Johan

       Om du anser att ett brott har begåtts så kan göra en anmälan till polisen så får de utreda fallet. Det ålägger dig att bevisa att brott har begåtts eftersom det är du som kommer med de anklagelser som du går. Det är den som åtalar som har bevisbördan, det är så det svenska rättssamhället fungerar.

       Jag anser det är ett förtryck när människor inte får uttrycka sin personliga sanning om sin egen verklighet i fred. Terry Evans är helt öppen med att han berättar om sin egen personliga verklighet, de som kommer till honom betalar för att få höra honom berätta om sin egen personliga upplevelse. Det är ingen som blir lurad i detta. De som kommer till Terry vet om att hans verklighet inte automatiskt är andras verklighet, de som kommer till Terry vet om att Terry inte har monopol på sanningen. Och om människor vill betala för att lyssna på en människa berätta om sina upplevelser om andevärlden, så låt människor då göra det om det gör dem lyckliga.

       Du respekterar inte människors val när du dömer ut deras val.

       Du respekterar inte yttrande- och trosfriheten i den demokrati som Sverige är.
       Du vill begränsa svenska medborgares demokratiska rättigheter, och det bara för att du inte accepterar människor som har en annan världsbild än du personligen har.

       Jag önskar dig en härlig dag!
       Ljus och kärlek till dig.

  • Så, för att summera då Johan, min åsikt det är att vi människor är inget utan vår känsla. Egenskaper som intuition, känsla, lyssna inåt, att vara i hjärtat, empati och medmänsklighet – det är egenskaper som behövs i vårt samhälle. Ett samhälle baserat enbart på intellektualism och logik, det är möjligen ett samhälle som Mr Spock trivs i men kanske inte människor.

   Därför behöver vi återupprätta statusen för intuition och känsla i vårt samhälle.
   Idag har vi ett samhälle styrt under den kalla logiken och naturvetenskapens positivistiska diktatur, och det är ett samhälle där många far illa, det är ett samhälle som skapar en konflikt med det mänskliga inuti oss.

   Det må vara väldigt rationellt och vetenskapligt att ha äggfabriker och manipulera hönorna (genom att styra deras äggcykler genom tidsstyrda lampor) att producera mer ägg än naturligt för dem, men det är ett utnyttjande av våra medvarelser på jorden och djur far illa. Detta är ett exempel på när den vetenskapliga logiken och rationalismen används till utnyttjande, och den gör det därför att hjärtat och vår känslighet inte får plats i det vetenskapliga logiska samhället. Vi kan också se miljöförstöring runtomkring oss som effekter av denna kalla vetenskapliga logik, och jag kan nämna flera exempel från vår sjukvård och “omhändertagande” av våra gamla som visar på lidande människor som har kommit i kläm just på grund av den vetenskapliga logiken där intuition, känsla och medmänsklighet inte får plats.

   • Hej, “Skeptisk mot skeptiker”!

    Du framför en falsk motsättning. Så här menar jag att det ligger till:

    1: Vetenskapen är, per definition, amoralisk; den söker kunskap – eller sanningen, om du så vill. Om man låter moral (eller omoral) helt eller delvis styra forskning, minskar vetenskapligheten i motsvarande omfattning.

    2. Begreppet sinnelagsetik vore ointressant om vi besatt fullständig kunskap. Det vill säga, om vi exakt kunde förutse våra handlingars konsekvenser, vore våra avsikten med en handling och dess konsekvenser identiska.

    3: Kunskap minskar diskrepansen mellan avsikt och utfall. Om vi antar att goda avsikter är i majoritet, är detta önskvärt.

    • Ärligt talat förstår jag inte vad ditt inlägg har att göra med det jag skrev.
     I mina inlägg har jag visat effekten av den mekaniska världsbilden inom naturvetenskap satt i en historisk kontext. Du tar upp moral och etik, vilket inte är något mina inlägg behandlar. Man kan säga att mina inlägg behandlar rationalismen vs intuition och känsla, och vi har ett de-facto utfall att vårt rationella samhälle är dysfunktionellt. Här använder jag “rationalism” som en intellektuell konstruktion, något som uppstår i vänster hjärnhalva som en analys. Intuition är en mänsklig känslighet för livet och varandra, det är varken en tanke eller intellektuell konstruktion. Rationalismen uppmuntrar intellektuell analys framför intuition och känsla, vilket leder till en kyla hos människor. Exempelvis har vi en rationell vårdapparat i Sverige, men tyvärr inte särskilt mänsklig. Och vi har rationella institutioner som omhändertar gamla, men det har också visat sig att det finns många fall där våra gamla mår dåligt för de önskar mer mänsklighet i sin vardag.

     Intuition, förmågan att lyssna inåt, att följa sin känslighet och sin närvaro i hjärtat, är inget som praktiseras i svenska skolor. Kommunikation från staten är att den intellektuella kunskapen står högre än emotionell kunskap.

     Med din definition av vetenskap som ett sökande efter kunskap och sanning, så innebär det att även intuition och hjärtat är vetenskap – där blir meditation en vetenskaplig handling eftersom meditation handlar om att få mer insikt, få reda på mer sanning, om livet och tillvaron.

     Jag har redan skrivit ett inlägg längre ner om ett brett vetenskapsbegrepp och att olika vetenskapliga traditioner har olika definitioner vad vetenskap är och inte är, men inom naturvetenskapen och den mekaniska rationalismen så ÄR det en motsättning mellan rationalism och intuition, mellan en mekanisk världsbild och en organisk-oändlig upplevelse av livet med ett evigt medvetande som går igenom allt.

     Det är därför som rationalisterna rör sig med begrepp som “pseudo-vetenskap” när det inte passar in i deras kalla rationalism. För att tala om etik och moral, eftersom du ändå tar upp det, så anser jag att den kalla rationalismen leder till för samhället destruktiv etik och moral.
     Det avspeglas inte minst genom rationalisternas förföljelse och ordkrig gentemot Terry Evans.

     • svar till “Skeptisk mot skeptiker”: Din första mening där, bevisar för mig att du ej förstår sammanhangen som vi andra diskuterar. Du feltolkar dessutom en hel del i det du lärt dig, du plockar russinen ur kakan precis som du vill, använder ett smalt selektivt seende, för att se din verklighet förklarad.

      Du är felunderrättad kring mycket av pre-industriella världen. Ta en sån sak som att du kopplar ihop banker och utlåning, krediter med starten av förtryck. Det var inte så länge sedan som människor ej hade rätt att resa genom landet, eller ens byta hemort om dom ville. Man behövde tillstånd från högre ort. Feodal-liknande samhälle, innan man hade centrala penningssystem eller banker.

      (med mitt sidospår här vill jag ej inleda någon diskussion kring pengar, banker eller skuld, jag försöker bara visa på att det finns fler fakta och fler verkligheter som du skulle tjäna på att antingen ta reda på mer kring, för att bilda dig en mer komplett och sanninsenlig omvärldsuppfattning. Eller så kan du strunta i att ta reda på något mer, och öppna dina sinnen och bara acceptera de vetenskapliga modellerna som finns som är väl accepterade av en majoritet av mänskligheten)

      Otmeahij är skitduktig på att sammanfatta och förenklat förklara något som är uppenbart för lejonparten av de intelligenta människorna. Förstår du ej det resonemanget otmeahij för här och på andra ställen, så kanske din trovärdighet kommer lida av att du fortsättar ranta om områden du ej har tillräcklig kompetens inom.

      Intuition ger ofta fel signaler på input av fakta, alla människor har olika fördomar, förutfattade meningar, förutsättningar att förstå olika ämnen. Så människorna kommer ej att kunna bli klokare och ej reagera på rätt sätt om de låter sin intuition eller magkänsla blanda sig i vad man tycker om det man läser eller hör. För stor tillit till känsla och intuition leder till skrock, vidskepelse, istället för till en klar och tydlig bild av omvärlden. Exakt det som otmeahij försökte förklara för dig.

      Om din definition av intuition är något bra; främja förmågan att lyssna inåt— då tvivlar jag på att du klarar lyssna på kunskap som andra kommit fram till, men som du ej ännu lärt dig. Just pga den kunskapen ej finns inom dig, och du kommer att förkasta allt nytt som uppfinns eller utvecklas eller upptäcks från och med nu.

      • Johan, det är intressant att se alla de inlägg du skriver trots att du själv skrivit vid upprepade tillfällen att du inte kommer att skriva något mer här.

       Jag konstaterar att hela ditt inlägg är angrepp på min person, att istället för att diskutera sakfrågor börjar du diskutera mig. Det är så ni skeptiker gör när ni själv inser att er argumentation inte håller längre.

       “Du feltolkar dessutom en hel del i det du lärt dig, du plockar russinen ur kakan precis som du vill, använder ett smalt selektivt seende, för att se din verklighet förklarad.”

       Det är intressant att du anklagar mig för att göra precis det som du gör.

       “Du är felunderrättad kring mycket av pre-industriella världen.”

       Nej, däremot är det du som är felunderrättad kring mycket av den förindustriella epoken.

       “Ta en sån sak som att du kopplar ihop banker och utlåning, krediter med starten av förtryck.”

       Det jag skrev, det var att bankernas framväxt började i mitten av 1800-talet på grund av den industrialismens ökade krav på pengar. Tidigare var det köpmännen som hade hand om utlåningen, men när industrialismen växte sig starkt så behövdes det för dem mer praktiska och ordnade finanseringsmöjligheter vilket bankerna då kunde erbjuda och därigenom övertog de utlåningen från köpmännen. Industrialismen skapade arbetarklassen, och industrialismen finansierades av bankerna. Industrialismens förtryck och utnyttjande av människor, finansierades alltså av bankerna och därmed är bankerna en del av förtrycket.

       “Intuition ger ofta fel signaler på input av fakta, alla människor har olika fördomar, förutfattade meningar, förutsättningar att förstå olika ämnen.”

       Nej, det stämmer inte. Intuitionen stämmer alltid, intuitionen har alltid rätt. Däremot finns det människor som inte kan skilja på sin intuition och sina tankar. Och människor kan inte det därför att de inte får lära sig det, det är inte precis ett skolämne.

       Den vetenskapssyn som är allmänrådande i Sverige, hjälper inte våra barn och ungdomar att lyssna inåt och utveckla sin intuition, lära sig känna sin intuition, istället fastnar våra barn och ungdomar i intellektet.

       Ett intellekt som är kopplat till egot och som tror på hjärnans berättelser. Ett intellekt som tror på hjärnans skapade bild av verkligheten, istället för att uppleva det medvetande som finns bortom våra kroppar, det medvetande som finns i allt och som lever i allt.

       “Så människorna kommer ej att kunna bli klokare och ej reagera på rätt sätt om de låter sin intuition eller magkänsla blanda sig i vad man tycker om det man läser eller hör.”

       Problemet är att människor inte lyssnar på sin intuition, inte lär sig vad som är äkta inution. Och därigenom skapas ett förtryck av människor som sker genom den logiska hjärnhalvans diktatur och det skapar ett samhälle där många inte blir sedda, där många far illa, och där människor behandlas som mekanisk-biologiska konsumerare som man inte bryr sig om och detta leder i förlängningen till ett samhälle med våld, krig och konflikter.

       För att vi ska skapa fred i vårt samhälle, så är alltså inte lösningen mer intellektualism – eftersom det logiska intellektet utgår från egot och därmed ger en grumlig bild av verkligheten.

       Lösningen är just den jag redan presenterat, nämligen att människorna lyssnar inåt och därmed går bortom den logiska hjärnhalvans diktatur och upptäcker närvaron med det medvetande som finns bortom logiken. När vi är närvarande med medvetandet bortom logiken, närvarande med det som verkligen är, så ser vi illusionen i resten och genom det kan vi agera utifrån världens eviga livskraft istället för den intellektuella och kyliga egoism som präglar det vetenskapligt byggda samhället.

       Och när vi agerar utifrån medvetandet bortom logiken, så agerar vi även bortom egot. Då behövs det inga lagar och regler i samhället, eftersom när vi är i detta medvetande bortom logiken och intellektualismen, så hjälper och vårdar vi liv, allt liv.

       Krig, konflikter, och dina personangrepp som du ger mig, är tecken på att vara utan kontakt med detta medvetande och livskraft. Livskraften är den energi som expanderar liv, som främjar liv.

       Det finns olika uppfattningar om vad som är logiskt, vad som är rationellt, det finns även olika uppfattningar om vad som är vetenskapligt och inte. Det finns många vetenskaper och många vetenskapliga begrepp, inte bara ett enda. Betänk det faktum istället för att utmåla det som att det finns bara ett.

       Jag kan se både positivismen och hermeneutiken, och jag kan se att de är motsättningar till varandra och båda är ändå vetenskaper. Men i det du skriver är det så tydligt att du utgår från endast en vetenskap och gör den vetenskapssynen till allenarådande.

       Och det är givetvis lustigt att du för in begrepp som “intelligenta människor” och att de kan se vissa saker på ett visst sätt, precis som om det skulle betyda något. Det är ju bara ditt sätt att gå ifrån sakfrågor a’la skeptikernas sedvanliga agenda att diskutera personer istället för sakfrågor.

    • Vi kan också diskutera vad som är sanning och vad som är kunskap.
     Är kunskap det som är bevisat enligt naturvetenskapens metoder, eller är kunskap det som vi människor upplever? Och detta med sanning, ser vi på naturvetenskapens utveckling genom historien så ser vi att naturvetenskapen ändrar sig och omformar sig ständigt och löpande, vilket gör att det som är “vetenskapligt sant” också ändrar sig, det är en sanning med bäst-före-datum och kan man då verkligen tala om sanning? Istället för begreppet “sanning” vill jag tala om “sannolikheter”, och vad som är mer eller mindre sannolikt förändras ständigt. I detta så innebär att vi aldrig riktigt kan veta något med hjälp av naturvetenskap, däremot kan vi tro en massa. Då blir den enda sanningen, den enda äkta kunskapen, det som vi själva erfar med våra sinnen – alltså den personliga upplevelsen blir kunskapen för den person som har den personliga upplevelsen, men den kunskapen är också individuell.

     • Vetenskapens rön är alltid preliminära, och detta ödmjuka förhållningssätt är en omistlig del av dess väsen. Du avslöjar alltså ingen brist i vetenskapen. Snarare sparkar du in en vidöppen dörr, med sådan kraft att du flyger över tröskeln och landar hårt på ryggen ett par meter in i hallen.

      Med detta sagt, varierar graden av säkerhet mellan “njaaa, mätpunkterna är för få och osäkra” och “bara en idiot går fortfarande runt och brölar triumferande om att detta bara är en teori”.

      Om du vill hylla subjektiviteten, tycker jag att du ska göra det.

      • Precis, och därför är vetenskapen ingen sanning eftersom den sanningen saknar bäst före datum, och därför vetenskapen också utan verklig kunskap. Det kan ju inte vara kunskap när denna kunskap ständigt förändras, det som du kallar “preliminär sanning” kan man också kalla “preliminär kunskap”. Så de som använder vetenskapliga argument utgår alltså från det som är preliminärt, och vi kommer aldrig att gå från preliminärt till mer fastställt och därför är det märkligt att ödmjukhet saknas hos de som styrs av sin logiska hjärnhalva och intellektualism.

       En sak reagerar jag på “bara en idiot går fortfarande runt”, just detta synsätt att det finns idioter. Och vi har Johan som i ett inlägg har skrivit “intelligenta människor”, underförstått då att det finns människor som är “ointelligenta”. Jag ser här en strävan efter att dela upp människor, i idioter och icke-idioter, i intelligenta och ointelligenta. Och i denna dualism som utgår från den intellektuella konstruktioner om att människor kan vara “fel” och “rätt”, så uppstår konflikt. Detta dualistiska tankesätt gynnar inte en humanistisk människosyn.

       Människor är givetvis varken “rätt” eller “fel”, utan människor “är”. Det är enkelt.

       • intelligenta människor kan man definiera som de som är lite över genomsnittsintelligensen, givet är då att några ligger lite under genomsnittet, om man kan något om statistik.

        Man kan krasst säga idioter, om ointelligenta, men det är ej rättvist. Men man kan säga att de som ligger under genomsnittsintelligensen kan välja på att lyssna till de som är experter inom vissa ämnen och lita på att deras forskning och version av verkligheten stämmer (pga att de kanske har hög intelligens och lång erfarenhet i sitt ämne)
        eller så kan man ignorera världens samlade kunskaper och bevis, och det är nånstans där som jag tycker att man blir en idiot.

        Som t.ex. den som tycker att intuition alltid har rätt 🙂

        Som den som tar alla mina argument (som är emot sina egna argument) som personangrepp. Den personen kommer alltid bli uppfattad som oseriös.

        Som de som tror att krig och konflikter är utan kontakt med ett “medvetande” ? De flesta konflikter börjar med att någon vill ha något som en annan äger, t.ex. Polen, och så eskalerar det. för att Polen hämnas, eller en tredje part vill försöka skydda Polen. (nu är andra världskriget bara taget som exempel, jag vill ej diskutera andra världskriget, det är bara som en metafor, för att du ska förstå att jag vet att små och stora konflikter startar med att en gör ett planerat, medvetet val)

        suck…

        • “intelligenta människor kan man definiera som de som är lite över genomsnittsintelligensen, givet är då att några ligger lite under genomsnittet, om man kan något om statistik.”

         Med detta menar du att människor som ligger på genomsnittsintelligens, alltså inte är “intelligenta människor”.. Jag konstaterar att det finns de som roar sig med att definiera människor som “intelligenta människor” eller “idioter”, medan jag är mer intresserad av att diskutera sakfrågor än att dänga varandra i huvudet med IQ siffror.

         “eller så kan man ignorera världens samlade kunskaper och bevis, och det är nånstans där som jag tycker att man blir en idiot.”

         När det gäller “världens samlade kunskaper och bevis” så säger det ingenting i sig, eftersom vetenskapen är heterogen och inte homogen. Låt mig ge ett exempel på detta – det finns evidens för att mobilstrålning är farligt för den mänskliga organismen, och det finns evidens för att mobilstrålning inte är farligt.

         Vi har alltså A och B som är motsatser till varandra och det finns evidens för båda. Detta är vanligt inom vetenskapen. Sedan finns det vissa synsätt inom vetenskapen, styrda av den ekonomiska och politiska eliten, som försöker popularisera viss evidens framför annan evidens, men det innebär ju inte att det inte finns annan evidens. Vetenskap handlar mycket om popularitet, inte om kunskap och sanning.

         “Som t.ex. den som tycker att intuition alltid har rätt”

         Ja, intuitionen stämmer – däremot så är många inte vana vid att lyssna på sin intuition och det är där felkällan ligger. Inte hos intuitionen som sådan, den signal vi får är rätt, men människor kan tolka

         “Som den som tar alla mina argument (som är emot sina egna argument) som personangrepp. Den personen kommer alltid bli uppfattad som oseriös.”

         Intressant påstående. Apropå personangrepp, så låt mig ge exempel från dig på det:
         “Du är obildad, orationell, ologisk, okunnig och inskränkt, ignorant.” Inget av de orden tillhör området saklig argumentation enligt mig. Det är exempel på ord som används när man har fått slut på sina argument och min åsikt är den att sådana tillmälen inte har i en seriös och saklig diskussion att göra.

         “Som de som tror att krig och konflikter är utan kontakt med ett ”medvetande” ? De flesta konflikter börjar med att någon vill ha något som en annan äger, t.ex. Polen, och så eskalerar det. för att Polen hämnas, eller en tredje part vill försöka skydda Polen. (nu är andra världskriget bara taget som exempel, jag vill ej diskutera andra världskriget, det är bara som en metafor, för att du ska förstå att jag vet att små och stora konfliktter startar med att en gör ett planerat, medvetet val”.

         Det finns olika nivåer av medvetande Johan. Det medvetande som konflikter härstammar ur, det är det medvetande som vanligtvis går under beteckningen “ego” och som är rädslostyrt. Egot söker efter makt.

         Bortom egots medvetande, bortom det intellektuella medvetandet, så finns ett annat – större – medvetandet. När vi är i kontakt med egot, så är vi inte i kontakt med detta världsomspännande medvetande, detta medvetande som kan uttryckas som “unified field” enligt Dr. John Hagelins forskning. När vi är i kontakt med det medvetandet, så värnar vi om livet – allas och alltings liv, inte bara vårt eget, och därför händer inga krig för egot inte är med där.

         Så det medvetande du beskriver här, det är egots medvetande. Men det är inte det enda medvetandet som finns. Det finns mycket intressant forskning om medvetandet och kvantmedvetande.

         http://www.invincibility.org/uf_consciousness.html

        • jag “roar mig” aldrig med att försöka definiera människor i kategorier eller gruppindelningar, men du bad om, eller krävde en definition, bara därför försökte jag ge dig en.

         Ditt försök med att mobilstrålning är både farligt och ofarligt. Det kan man väl bara skratta bort. Det beror på hur hög och långvarig dosen är, och avståndet från masterna och antennerna till din hjärna. till exempel en låg dos från långt avstånd kan vara farlig om den pågår dygnet runt i många år. och en hög dos på mycket nära avstånd kan vara ofarlig om den endast pågår i någon sekund per år.

         alltså saknar du tillräcklig data för att avgöra saken, du behöver kvantifiera mera fakta, men sen kan du avgöra om mobilstrålning är farlig eller ofarlig.

        • “jag ”roar mig” aldrig med att försöka definiera människor i kategorier eller gruppindelningar, men du bad om, eller krävde en definition, bara därför försökte jag ge dig en.”

         Var exakt menar du att jag skulle ha begärt eller krävt en definition?
         Jag har läst igenom mitt inlägg om detta och jag hittar varken en sådan begäran eller sådant krav från mig.

         Det jag gjorde i mitt inlägg, det var att visa att sådant var ointressant för mig därför att i min värld så är människor. Läs igenom mitt inlägg en gång till!

        • Jag skrev precis så här:
         “En sak reagerar jag på ”bara en idiot går fortfarande runt”, just detta synsätt att det finns idioter. Och vi har Johan som i ett inlägg har skrivit ”intelligenta människor”, underförstått då att det finns människor som är ”ointelligenta”. Jag ser här en strävan efter att dela upp människor, i idioter och icke-idioter, i intelligenta och ointelligenta. Och i denna dualism som utgår från den intellektuella konstruktioner om att människor kan vara ”fel” och ”rätt”, så uppstår konflikt. Detta dualistiska tankesätt gynnar inte en humanistisk människosyn.

         Människor är givetvis varken ”rätt” eller ”fel”, utan människor ”är”. Det är enkelt.”

         Var i detta hittar du en begäran efter definition av “intelligenta människor”?

        • intressant att bara de tre första raderna blev överanalyserat och kritiserat! Resten lämnades utan kommentar, trots att jag där tydligt argumenterade emot sakfrågan i ditt exempel med mobilstrålning.

         Puss!

        • Vi kan säga att det finns två läger inom mobilstrålning där det ena kan sägas representeras av journalisten Mona Nillson och det andra av Strålskyddsinstitutet. Båda dessa läger hänvisar till vetenskaplig forskning.
         Deras diskussion handlar om både masterna och mobiltelefonerna, så de tar upp alla de aspekter du tar upp och ändå har vi tydliga två läger med helt motsatta åsikter.

         Precis som mellan positivism och hermeneutik, för vetenskapen tillåter detta. Det är fortfarande vetenskap fast man har olika uppfattningar baserade på vetenskaplig forskning. Därför är den vetenskapliga sanningen att mobilstrålning är farligt och ofarligt samtidigt, om vi tittar ur ett meta-perspektiv. På en mer detaljnivå handlar det om vilket läger man själv väljer att tillhöra, och det är en trosuppfattning.

        • Det vanliga medvetande som människor utgår från i många sammanhang, det är det medvetande som är samma som egot. I detta finns även den intellektuella och logiska analysen. Egot finns för att vi ska få struktur i vår omvärld, problemet är att egot även innehåller det vi kan kalla för “reptilhjärnan”, som utgår från rädslor och att världen är en fiende med hotbilder.

         Om vi diskuterar detta utifrån ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv, istället för att använda naturvetenskapliga begrepp, så kan vi säga att egots medvetande egentligen innebär att människan sover och inte har kontakt med sitt djupare medvetande. Därav begreppet “vakna upp från illusionen” som ett gängse begrepp inom kretsar intresserade av livsfilosofi.

         Detta ska inte tas bokstavligt, utan bildligt.
         Det är en metafor där man ser egots medvetande som att i praktiken vara omedveten. Även om vi är fysiskt vakna kan vi vara omedvetna och fast i illusioner.

         Det jag vill komma till, det är att “medvetandet” är ett komplicerat begrepp. På engelska pratar man om “mind” och “consciousness”. På svenska säger vi “medvetande” för båda. Men “mind” “consciousness”. Ego-medvetandet blir lika med “mind” och det är “mind” som går ut och krigar, medan “consciousness” inte gör det.

         Så, när vi släpper “mind” och är i “consciousness” så bejakar vi alltings liv, för alltings liv kommer ur “consciousness”. När agerar utifrån “consciousness” så gör vi andra saker och åstadkommer ett annat resultat, jämfört med när vi agerar utifrån “mind”.

         Jag hoppas att denna lilla utläggning gjorde det hela lite klarare.

        • “suck…”

         Är detta ett emotionellt uttryck eller bara ett vedertaget uttryck för något bildligt?
         Exakt vad för sakfråga diskuterar du med det ordet, och vilket seriöst argument ger du uttryck för?

        • ja, skriver man ordet “suck”, fristående så från övrig text, så menar man i princip endast bara en utandning. Har man läst skönlitteratur eller serietidningar, någon gång under de senaste 35-40 åren så bör man ha sett det användas mången gång. av många olika författare. Det var inte menat som ett seriöst argument, detta är ju ingen seriös debatt.

         men det har ju ingenting med sakfrågan att göra, så varför frågar du om det? (eller sjunger du om det? eller skriver du om det? 🙂 ingen bryr sig, det är bara ett uttryckssätt)

        • Min poäng är att visa för dig att du fyller dina inlägg med grejjer som inte har med sakfrågorna att göra, vilket på ett plan är förvånande eftersom du själv hävdar att du inte är emotionell. Genom den utfyllnad du gör så får man leta för att hitta sakfrågorna i dina inlägg, vilket jag förstår som ett retoriskt grepp från din sida.

         Du säger att detta inte är en seriös debatt, och det visar din inställning.
         Min inställning är att hålla en seriös och saklig diskussion, men du saboterar ju detta hela tiden genom dina osakliga inlägg.

      • När det gäller detta med subjektivitet, det är en intressant diskussion i sig självt.
       För allting är ju subjektivt eftersom människan är subjektiv. Människan uppfann vetenskapen, människan har definierat vetenskapen. Redan här ser vi att vetenskapen är subjektiv, för vetenskapen har en intention. Intentionen gör det till subjektivt, att det finns en idé om vad vetenskapen ska göra. Det är vad subjektivitet är – att vi har tankar, idéer, föreställningar, och detta skapar våra konstruktioner vilket gör dem till subjektiva. Detta gör även att vetenskapens mätinstrument blir subjektiva, eftersom det är människan som har skapat instrumenten och dessutom även bestämt vad mätinstrumenten ska mäta och inte mäta, och människan har även bestämt hur mätinstrumenten ska ge utslag och vilken data som skall fram och sedan när diagramet eller datan finns där så är det människan som analyserar det. Det är subjektivt från A till Ö helt enkelt, från ax till limpa.

       Det enda objektiva mätinstrumentet är instrumentet som uppstår av sig självt och som mäter allting i en oändlighet och som presenterar materialet i oändliga former, men det hjälps inte för det är ändå människan som läser av detta instrument så det blir subjektivt i allafall ändå.

       Äkta objektivitet är därför en omöjlighet, det är som Platons idévärld om den perfekta cirkeln som egentligen inte finns i det fysiska även om idén finns som tanke i en egen värld.

 • En aspekt runt varför pseudo-skepteikerna hyllar trollkarlar mer än vetenskapsmän
  är att människor som är intresserade av vetenskap utgör ett hot mot pseudo-skepticismen.

  Tänk om en pseudo-skeptiker skulle få för sig att granska bägge sidornas argumentation i fallet Barrett mot Rosentahl.

  Fakta i målet är att Ilena Rosentahl leder en organisation, som kämpar för att kvinnor
  som skadats av läckande bröstimplantat skall få ersättning för sina lidanden av tillverkarna.

  Stephen Barrett är lobbyist för ACSH(en lobbyorganisation, som mot “donnationer”
  kämpar för kemi och läkemedellsindustrins intressen.

  S. Barrett stämmer Ilena Rosentahl för förtal! Vad har hon gjort . Jo hon har länkat till “Bolen Report”,där fakta om Barrett och andra skumisar lagts fram.

  Hur skildrar skeptikerna detta. De har bevakning av wikipedia och tillåter inget annat synsätt än det pseudo-skeptiska, som i detta fall går ut på att dölja S Barretts
  roll i affären.

  Lite läsning i frågan:

  humanticsfoundation.com/QuackWatchWatch.htm

  bolenreport.com/feature_articles/follow%20the%20money.htmBarrett har INTE stämt Tim Bolen(även om han låtsades att hn gjort det).

  Vad säger pseudo-skeptikerna då? Läs här:

  en.wikipedia.org/wiki/Barrett_v._Rosenthal

  Går man in på diskussions sidan (talk)så ser man hur pseudoskeptikerna skyddar artikeln. Helt i enlighet med denna artikel:

  skeptic.com/get_involved/fix_wikipedia.html

  Så industri-lobbyisten och “skeptikern” Barrett får de stackars pseudo-skeptikerna att hjälpa bröst-inplantat industrin, att hindra att kvinnor, som skadats av läckande inplantat får skadestånd.

  Kan någon på allvar beteckna det som skepticism?

  Nej och därför vill de ha trollkarlar i ledningen men inte vetenskapsmän (såvida de
  inte är industri-lobbyister.), för de vill inte att någon skall granska vad de ledande
  “skeptikerna” sysslar med.

  Vof bekämpar LCHF genom att påstå att det är alternativ-medicin! Kan det bero på att de har Susanne Bryngelsson VD för de stora livsmedelsföretagens lobbyorganisation, som kontaktperson i fråga om “kostråd & matmyter”.(Se: vof.se/visa-intresseomraden )

  SNF.:snf.ideon.se/kontakt/

  snf.ideon.se/medlemsforetag/

  Så “skeptiker”rörelsen är en blandning av pseudo-skeptiker och industri-lobbyister.

  • Helge, jag tycker det är strongt av vissa kända och halvkända vetenskapsmän, ateister, läkare, illusionister och “trollkarlar”, “idoler” ställer sig upp i medias strålkastare och säger att de står för vissa saker, och att de är emot och “de-bunkar” charlataner, opportunister, kvacksalvare.
   Det finns väl ingen som är emot att lekmän är intresserade av vetenskap, så länge vi förstår grunderna till hur vetenskap skapas och förändras, genom peer-review-granskning, möjlighet att oberoende återskapa experimenten flera gånger om m liknande utgång, konsensus osv…
   Neil de Grasse Tyson (heter han väl?) mycket duktig talare som alltid förmedlar de här hörnstenarna i hur vetenskap fungerar, alltid när han syns på youtube eller i något snack-TV-program.

   Däremot, hyllar eller tillber jag ej någon, ty jag är anti-teist, eller anti-clericalist som kommer sluta använda uttrycket skeptiker, just pga denna förvirring som vissa verkar ha. Och jag tycker det är synd att några kan använda humanist och skeptiker som skällsord och skapa nya mixade uttryck för att ge tecken för sitt missnöje och ovilja till att objektivt kunna lyssna på andras åsikter.

   Jag tycker illa om detta precis som jag tycker om de politiker&rasister som “skapat” och använder “mångkultur”, “multikulti”, anti-vit, svenskfientlig som skällsord emot de som ej har något emot en ökad invandring.

   jag läser ej heller någon vetenskaplig skrift som om det vore en “bibel” eller “helig skrift”. Jag vet att alla böcker och texter som existerar idag är skrivna av människor, och källkritik är befogad för allt man läser, för man bör alltid fundera över om någon skrivit med tvivelaktiga syften.

   Det enda som är nyttigt med att det finns offentliga personer som också är ateister osv, det gör förmodligen att flera kan känna att det är okej att ha samma åsikt, så att det förhoppningsvis är mindre risk för förföljelse, och att religionsfriheten inkluderar rätten till att ej ha någon religion.
   Tror nog att många vetenskapsmän på medeltiden hade behövt veta att man i framtiden kunde stå öppet för att ej tro på Gud. Det fanns ju till och med en engelsman, eller flera, som var religiösa, som försökte sig på att översätta och trycka engelsk version av Bibeln, för de tyckte engelsmän skulle få läsa det på språk som de kunde förstå. Och han blev brutalt avrättad, enbart pga det just då endast var tillåtet att ha bibeln på latin (som konstigt nog ej heller är det språk som dödahavsrullarna är skrivna på)

   Så det är en riskabel väg att gå om någon försöker ta sig den makten att försöka bestämma vem/vilka som har rätt till att skriva eller läsa vetenskap eller pseudo-vetenskap. Låt det förbli fritt att lära sig och läsa vad man känner för, och låt var och en bedöma vad som verkar riktigt, rimligt, och det kommer märkas i framtiden vilka konspirationsteorier som bara var fantasifoster och skapade rök-kulliser. (smoke&mirrors)

   • Johan, när jag läser ditt inlägg så märker jag att du utgår från en naturvetenskaplig vetenskapssyn. Jag tänker främst på detta “så länge vi förstår grunderna till hur vetenskap skapas och förändras, genom peer-review-granskning, möjlighet att oberoende återskapa experimenten flera gånger om m liknande utgång, konsensus osv…”

    Vetenskap är inte ett homogent begrepp utan heterogent. Det finns inte en syn på vetenskap, vad vetenskap är respektive inte är, utan det finns många olika syner. Jämför gärna det positivistiska vetenskapsbegreppet och det hermeneutiska vetenskapsbegreppet. Dessa är motsatser till varandra, och ändå är de båda vetenskaper.

    Detta innebär att i begreppet “vetenskap” ryms väldigt mycket, mycket mer än det du skriver.

    Jag har sett det varit vanligt hos skeptiker att de utgår från ett positivistiskt och naturvetenskapligt vetenskapsbegrepp och vill applicera det på områden utanför det som de begreppen är för, och det är då det blir platt fall.

    Talar vi Terry Evans, så har han upplevelser av en värld bortom den fysiska-biologiska-kemiska dimensionen. Att då använda vetenskapsbegrepp designade för den fysiska-biologiska-kemiska dimensionen för en icke-fysisk, icke-biologisk och icke-kemisk verklighet, det faller på sin egen orimlighet – och ändå är det precis det som skeptikerna försöker göra.

    Det naturvetenskapliga vetenskapsbegreppet fungerar inte på det mänskliga sinnet eller på mänsklig upplevelser, det fungerar inte med personliga upplevelser. Det finns andra vetenskaper, andra vetenskapsbegrepp. Men när man tar upp detta med skeptiker så får man (jag) höra att detta inte är vetenskap.

    Genom mina akademiska studier – och jag har bl a läst vetenskapsteori på universitetsnivå – så har jag sett att naturvetare gärna vill ha monopol på vad vetenskap är och inte är, jag har sett dem döma ut andra vetenskapsbegrep.

    Jag konstaterar att det finns många olika åsikter om vad vetenskap är och inte är, och att det faktiskt inte är den homogena och fastställda term som naturvetare slash skeptiker gärna vill framställa det som.

    • haha, du märker att jag utgår från en naturvetenskaplig vetenskapssyn:….? haha, ja, gör inte alla intelligenta människor det ??? Tror du kanske på att det finns övernaturlig vetenskap? Det där var retoriskt, du behöver ej svara, för det gör du så himla bra på andra ställen.

     Att Terry Evans “påstår” att han har haft övernaturliga upplevelser, betyder inte att han kan bevisa att han verkligen har haft de upplevelserna. Det betyder bara att han påstår det. (och att vissa är för lättlurade att ta honom bokstavligt på hans ord, utan att ifrågasätta det)
     Alternativet är ju att han bara inbillar sig det, eller att han bara bluffar. För vad jag vet så har han ännu ej varit med på något trovärdigt test.

     Det finns många nyfikna som ifrågasätter alla andliga upplevelser, och gärna vill göra tester, i hopp om att få veta mer, men det kan man ju bara lära sig om mediumen ställer upp på tester och visar. Men det är ett moment 22; inget medium har ställt upp på ett test och visat att det existerar något övernaturligt. så därför existerar ej ännu något övernaturligt, tills det bevisats i oberoende tester som kan återupprepas, och som ej kan fuskas med.

     Din anekdot om att du sett några döma ut andra vetenskapsbegrepp, fine, det är ju så vetenskap fortsätter att byggas ut, med teorier som stöts och blöts, så att vissa förändras, förbättras, och några som var felaktiga förkastas (just för att vetenskaparna får ompröva vetenskapen om och om igen, vartefter vi upptäcker nya företeelser)
     Man gör ej så för att man vill äga vetenskapen eller ha monopol på den och cementera den, utan man är öppen för förbättringar. Du har alltså kapitalt missuppfattat det! Och det syns på många ställen i nästan hela denna kommentarstråd.

     • “haha, du märker att jag utgår från en naturvetenskaplig vetenskapssyn:….? haha, ja, gör inte alla intelligenta människor det ??? Tror du kanske på att det finns övernaturlig vetenskap?”

      Du visar genom detta att du är okunnig om vetenskap. Naturvetenskapen är inte den enda vetenskapen. Det finns samhällsvetenskaper och kulturvetenskaper också. Och de har inte samma vetenskapsbegrepp som naturvetenskapen. Jämför gärna positivism och hermeneutik och du kommer att lägga märke till att de är motsatser, och ändå är de vetenskap.

      “Att Terry Evans ”påstår” att han har haft övernaturliga upplevelser, betyder inte att han kan bevisa att han verkligen har haft de upplevelserna.”

      Det stämmer. Vi kan inte bevisa våra personliga upplevelser, det har vi ju redan diskuterat.

      “Det finns många nyfikna som ifrågasätter alla andliga upplevelser, och gärna vill göra tester, i hopp om att få veta mer, men det kan man ju bara lära sig om mediumen ställer upp på tester och visar.”

      Naturvetenskapens tester fungerar inte på andevärlden för dessa tester går alla ut på att andevärlden går att kontrollera, vilket den inte gör. Mediet kan inte bestämma vilka andar som ska kontakta mediet och mediet bestämmer inte över andarnas svar. Det är andarna själva som gör det, de kontakter det medium de vill och de säger det som de vill till det mediet. Andarna är inga dockor som mediet kan styra eller ha kontroll över.

      Naturvetenskap fungerar på kemi, biologi och fysik, men inte på en icke-kemisk, icke-fysisk och icke-biologisk verklighet.

      “Din anekdot om att du sett några döma ut andra vetenskapsbegrepp, fine, det är ju så vetenskap fortsätter att byggas ut”

      Jag anser inte att vetenskapen byggs ut genom att naturvetare förkastar humanvetenskaper och kulturvetenskaper bara för att dessa använder sig av andra vetenskapsbegrepp som i flera fall är motsatser till de naturvetenskapliga.

      Som sagt, vetenskapen – inte ens naturvetenskapen – är homogen, utan den är heterogen och det finns många olika uppfattningar och synsätt som existerar samtidigt.

      • så du menar att när jag skriver om kemi eller epilepsi, som är i naturvetenskapsämnena, så ljuger jag, för att det ej är detsamma som i samhälls- eller kultur-vetenskap eller något annat område?

       Hermeneutik = religionsvetenskap, sociologi, som ej har någon relevans med naturvetenskap att göra.

       Naturvetenskapens tester kan ej testa andevärlden, för att det ej existerar någon andevärld. Det vi kan testa är kemi & fysik i kroppen på den som inbillar sig andevärlden och uppenbarelser, där hittar vetenskapen bevis!

       Motsägelser: Andarna är STÄNDIGT närvarande hos t.ex. Terry Evans (som en telefonväxel med massor av andar hela tiden har någon beskrivit det som) och alla präster i Svenska Kyrkan …MEN… Andarna VÄLJER och kan ej kontrolleras…(undanflykt för att man ska kunna skylla på tystnad från alla andar samtidigt)

       Visst, det finns många uppfattningar, vissa är totalt okunnigt jävla skogstokigt galna påhitt, andra verkliga!

       • Hej min käre vän Johan!

        Tack så mycket för din kommentar, tillåt mig att ge dig ett vederhäftigt svar.
        Du missförstår det jag skriver. Vetenskapen innehåller flera olika paradigm och synsätt, och jag konstaterar att du utgår från en syn av dessa och därmed bortser från de andra. Detta gäller även naturvetenskap. Naturvetenskapen är inte homogen utan heterogen som inrymmer flera olika vetenskapsbegrepp. Det blir enligt min mening fel när man säger “detta är vetenskap” och “detta är ej vetenskap” bara för att man bara väljer att tro på vissa vetenskapsbegrepp. Jag har tidigare gett dig exempel på att A skilt från B samtidigt som A och B båda kan vara sanna även fast de båda förutsätter att den andra är falsk för att de ska vara sanna. Det låter ju som en motsättning men är det inte, det handlar helt enkelt om vilket vetenskapsbegrepp vi pratar om.

        Sedan ditt påstående om att det är en motsägelse mellan att andarna är närvarande med Terry och att de inte kan kontrolleras. På vilket sätt skulle detta vara en motsägelse? Det är ju andarna som har valt att komma till Terry, och det kommer de andar som vill komma till honom. Han har inget inflytande över detta. Han kan inte kontrollera dem och han kan inte kontrollera vad de säger, han kan inte kontrollera vilka som kommer till honom och vilka som inte kommer till honom.

        En skeptisk hemsida försökte “bevisa” att Terry Evans är en bluffmakare för att Kennedys mördare inte har pratat genom Terry, men det är ju inte Terrys fel för han kan inte välja vilka andar som ska komma till honom eller inte för det avgör andarna och eftersom han inte kan avgöra det så fungerar inte skeptikernas laboratorietester.

        Du kallar detta för undanflykter, men vad har du för kunskap om andar som motsäger det jag skriver?

        Dessutom har du fel när du påstår att andar inte finns, men jag accepterar att det är så i den personliga verklighet som du lever i. Eftersom jag är humanist så ger jag dig rätten att uppleva att andar inte finns och du har rätt att uttrycka det, men i min verklighet så har du fel för i min verklighet finns andar och är en realitet även om de inte finns i din.

        “Visst, det finns många uppfattningar, vissa är totalt okunnigt jävla skogstokigt galna påhitt, andra verkliga!”

        En synnerligen intressant och välformulerad kommentar Johan, du visar återigen vilken charmör och lingvistiskt geni du är. Tack för det!

        Jag önskar dig en underbar dag!
        Ljus och kärlek!

     • Det är intressant att du påstår att jag har “missuppfattat” bara för att jag har en annan åsikt än du Johan. Det är intressant att du menar att jag har “missuppfattat” för att jag har kommit till ett annat resultat än du har gjort, utifrån ett liknande material. Härigenom illustrerar du just det begrepp som jag var inne på förut – nämligen religiocentrism. Och jag tackar dig för denna utmärkta illustration, det var vänligt av dig.

      Det är givetvis inte vetenskapligt att säga att min åsikt är en missuppfattning, det är givetvis inte heller vetenskapligt att påstå att alla som inte delar din personliga åsikt har missuppfattat det hela.

      Det tycks mig som att du gärna rör dig i en värld där alla tycker likadant, eftersom du verkar så ovan vid att människor har andra uppfattningar och åsikter än du själv har. Dina kommentarer till mig visar denna obekvämlighet du har med andra människors uppfattningar än din egen, vilket gör det lätt att ifrågasätta ditt deltagande i seriösa diskussioner för du tycks hemfalla åt osaklighet när man inte håller med dig.

      Men det är så skeptikerna arbetar. De släpper argumentationen och går över till kommentarer om dem de diskuterar med, istället för sakfrågorna, de släpper vad och går över till vem, när de blir sakligt och seriöst bemötta. För de är obekväma med att man kan ha en annan åsikt än dem. De ser deras egen syn som normativ, och därigenom har vi ett exempel på skeptikernas diktatur som sker genom exkludering istället för genom inkludering. Ett förskjutande istället för en omfamning.

     • Vi lever i ett trosbaserat samhälle – ett samhälle baserat på särskilda troslinjer inom den trosuppfattning som kallas för ”vetenskap”, och de som bekänner sig till denna trosuppfattning anser sig allt för uppenbart ha monopol på sanningen för de menar att det som just de tror, är det som är sant medan det som andra tror, det är tro. Genom detta skapas konflikt och krig. Jag ser heller ingen väg till samförstånd eftersom de troende på ”vetenskap” hävdar att deras sanning är universiell, vilket gör att de skiljer sig åt från andra troende – exempelvis Terry Evans – som säger att sanningen är individuell.

      Exempel på denna trosuppfattning på ”vetenskap” är det svenska samhällets tro på vaccinering. När det gäller vaccination så finns det många olika åsikter, som är baserade på evidens. Både de som är för vaccination och de som är motståndare, menar att de har evidens för sin åsikt. De som är för vaccination menar att det finns evidens för att vaccination hjälper och de hänvisar till detta, de som är emot vaccination hänvisar till evidens som visar att vaccination är en bluff som skadar människors liv istället för räddar liv.

      I slutnden handlar vetenskap alltid om vad som är sannolikt eller inte, och vad som är sannolikt eller inte bestäms oftast av ekonomiska intressen i vårt land. Trosuppfattning att vaccin hjälper, backas upp ekonomiskt av de företag som tjänar hundratals miljoner, ja miljarder, på att denna trosuppfattning gäller i samhället. De har investerat mycket i den trosuppfattningen, en trosuppfattning som understödjs genom olika former av propaganda och ett socialt tryck.

      Det finns mängder med evidens för att alternativa behandlingar fungerar, det finns evidens för att alternativt synsätt på kroppen fungerar – men eftersom de som för fram denna evidens inte har lika stora ekonomiska resurser som de som för fram trosuppfattningen att skolmedicinen fungerar, så är det trosuppfattningen på skolmedicinens evidens som råder. Detta handlar alltså inte om kvaliteten på evidensen, utan det handlar om ekonomisk vinning och politik.

      Vad som anses sannolikt eller inte inom vetenskapen, styrs alltså inte av ”fakta” eller ”universiella sanningar”, utan av ekonomiska intressen och politik. Vi har därför ett samhälle byggt på ekonomiska intressen och makt intressen, och detta påverkar synsättet på vetenskapens sannolikheter.

      Jag är för ett samhälle baserat på människors inre äkta känsla och hjärta, där man använder sitt hjärta för att hjälpa sina medmänniskor. Det är tragiskt när dessa människor ska attackeras och hängas ut bara för att dessa människors personliga upplevelser strider mot den trosuppfattning som starka ekonomiska resurser i samhället har investerat kraftfullt i.

     • I Sverige får präster betalt för att de är ”själavårdare” och för många fyller präster en viktig funktion i samhället, de gör ett jobb som betalas via skattesedeln.

      Terry Evans är som en alternativ präst. Han hjälper människor och fyller en viktig funktion i samhället för många människor, och självfallet har han rätt att få betalt för sitt arbete precis som präster i svenska kyrkan får betalt. Men eftersom den världsåskådning och trosuppfattning som Terry representerar inte är subventionerad av staten, och inte har rätt att få bidrag, så måste därför Terry – till skillnad från präster i svenska kyrkan – ta ut en avgift för sina besökare.

      Precis som präster i svenska nyrkan uttolkar Guds ord och låter den helige ande tala genom prästerna vid gudstjänst (vilket i princip innebär att den helige ande använder prästens fysiska gestalt, alltså en form av kanalisering) så talar andar med Terry. Detta är inte något undrlugt eller märkligt alla, utan en verklighet för många människor. Terry har ingen unik förmåga, de flesta människor har kontakt och känningar av andevärlden, men det som Terry gör är att han bejakar detta och införlivar det i sin vardag och använder sin kontakt till att hjälpa andra människor. Istället för att Terry är tyst om sina personluga upplevelser av en andeverklighet, så är han öppen och offentlig om sin perdonluga upplevelse. Han hjälper många människor och det är ju märkligt att en äkta humanist och filantrop som Terry ska kritiseras för att han hjälper människor.

      I grunden handlar det om att Terrys kritiker inte accepterar den världsbild och de personluga upplevelser som Terry har. Terrys kritiker glömmer att Sverige är ett land med religions- och trosfrihet. Terry har rätt till sin personliga upplevelse och han har rätt att berätta om sina upplevelser för den som vill lyssna. Detta är en mänsklug rättighet som vi bör vårda istället för att hemfalla åt det polissamhälle där människor ska kriminaliseras för att en personlig upplevelse av andevärlden händer dem. Föreningen Humanisterna med Sturmark i spetsen är motståndare till humanism!

      • varför måste Terry ta ut en avgift? Andarna jobbar gratis! Det är gratis att prata med andar! Det kan alla göra om dom vill!

       det finns inga präster i svenska kyrkan som kanaliserar något, de läser innantill ur sina manuskript, som de själva har skrivit. Har du kanske gått i andra kyrkor som talar i tungor?

       många svenska skattebetalare tycker att stat o kyrka ska vara åtskilda, så många går ur kyrkan och betalar enbart en begravningsavgift.

       • Johan, den heliga skriften är en kanaliserad bok.
        Prästernas manuskript är kanaliserad information, det är uttalat från svenska kyrkan att präster ska vara en symbol för den helige ande och låta den helige ande genomsyra gudstjänsten och prästen. Prästen är den helige andes röst, prästen uttalar den helige andes ord. I praktiken är det en kanalisering, men av den helige anden istället för av andra andar. Det är vad präster gör, de förmedlar den helige ande.

        Präster får betalt för sitt arbete, de får lön.
        Terry tar ut en avgift för att han också, precis som prästerna, ska få lön.
        Till skillnad från prästerna så är inte Terry finansierad av svenska staten.
        Majoriteten av svenska folket betalar till kyrkan genom skatten.

        Det Terry gör i praktiken, det är att han håller föredrag om sina personliga upplevelser. I Sverige får föredragshållare betalt. Terry tar ut väldigt lite pengar jämfört med många andra föredragshållare. Att vara föredragshållare är ett yrke i Sverige. Du kan och får prata om vad som helst och få betalt för det. Titta bara på organisationer som Talarforum eller Svenska Talare, som lever på att förmedla föredragshållare och föreläsare. Och många som är anslutna hos dem har som sitt levebröd att håla föreläsningar på heltid, i olika ämnen.

        Självfallet har Terry rätt att hålla föreläsning och föredrag precis som andra har, och han har rätt att ta betalt för detta precis som andra föreläsare har.

        • Det är en gigantiskt stor skillnad på att (felaktigt) påstå att prästerna kanaliserar, till verkligheten:

         Ingen av svenska kyrkans präster kanaliserar, de läser bara upp vad som står tryckt i böcker, och de skriver egna tal, baserat på valfria utdrag ur böcker.

         innehållet i de s.k. heliga skrifterna diktades upp av olika personer (som oftast var analfabeter) (en hel del av dom misstänks ha haft temporallobsepilepsi, efter analyser av de kranier som man kan hitta, osv)

         Dessa “medium” som påstod att någon kanaliserat gudomlig information till just dom, (och inte till alla människor?) betalade personer som spred vidare alla sagorna, endast muntligt, i några sekel innan man kunde börja skriva ner dom. Och redigera om, och översätta fram o tillbaks, och redigera om några fler gånger, och lägga till och ta bort, helt godtyckligt efter eget huvud. Så vad är heligt, eller kanaliserat, när så många lättlurade människor haft varsitt finger med i spelet?

         Varför ska Terry arbeta med detta på heltid? Han får väl skaffa ett jobb om han vill ha lön? Ditt resonemang här går i princip ut på att försöka skydda och rättfärdiga Terry.

         Det finns många tusentals oproffessionella föreläsare inom andra områden som inte tar betalt, de är bara glada att komma ut till skolor och bibliotek för att föreläsa och hålla föredrag och seminarium. (den världen är också heterogen)

        • Hej min käre vän!

         Nej, det du skriver stämmer inte.
         Enligt Svenska Kyrkan så symboliserar Prästen Den Helige Ande, och ska låta Den Helige Ande genomsyra gudstjänsten. Det är alltså Den Helige Ande som styr prästen under gudstjänsten. Det är Den Helige Ande som väljer åt prästen vilka delar utav den heliga skriften som Prästen ska läsa genom. Och det är Den Helige Ande som prästen är i kontakt med när prästen skriver sitt eget tal. Den Helige Ande är alltså hela tiden närvarande, precis som andarna är närvarande med Terry.

         Så det är ingen praktisk skillnad utan du hittar bara på.

         Terry är en efterfrågad föreläsare och efterfrågade föreläsare har rätt att ta betalt för sitt arbete, det finns många föreläsare som jobbar med sina föreläsningar på heltid och får betalt för det. Givetvis har Terry rätt att få betalt när andra föreläsare har rätt att få betalt.

         Terry är fullbokad, det finns inte tid för honom att ha ett annat arbete. Om han skulle ta ett annat arbete så skulle han inte ha möjlighet att möta alla de människor som vill att han kommer och föreläser för dem och då skulle väldigt många bli besvikna och ledsna. Så för att Terry därför ska kunna möta och berätta för dessa människor som vill lyssna på honom så behöver Terry ta ut en avgift som täcker hans omkostnader och betalar hans och hans hyra.

         Trots att Terry är fullbokad, till och med överbokad med med kölistor på alla som vill prata och träffa honom, så är han låginkomsttagare till skillnad från många andra föreläsare. Om du vill kritisera föreläsare för att de tar betalt, så finns det många andra att kritisera än Terry.

         Jag önskar dig en härlig dag!
         Ljus och kärlek.

        • Det finns ingen helig ande, inga oheliga andar, inga vanliga eller ovanliga andar. När man dör så dör man. Det tar slut! Eller har också alla myror och spindlar och alla miljoner utdöda arter varsin ande? (måste vara ganska trångt?)

         Därför så anser många att präster bara luras, i alla religioner om att det är någon som guidar dom, så att dom kan fortsätta lura pengar av lättlurade okritiska, oskeptiska följare. Det finns ju många olika religioner, vilken är “rätt”? och är alla andra “fel”? För alla kan ju ej vara “rätt” eftersom grundbasen är baserad på massa olika sagor och skrönor från olika världsdelar!!! Alltså är ingen religion den som äger sanning = det finns ingen sanning i någon religion! eller trosuppfattning!

         Att terry är fullbokad, och att han behöver ta betalt för de dyra omkostnaderna är fruktansvärt sjuka och klena ursäkter. Ha seanserna utomhus, det är gratis, inga dyra lokaler eller elräkningar behövs, för andarna och hans följare följer väl Terry dygnet runt ändå?

         att påstå att helige ande alltid är närvarande och att andarna alltid är närvarande hos Terry, hur kan det då ske att “ibland” “misslyckas” Terry totalt med kanaliseringarna?

         Det finns på band, han bara kör cold reading, begär att “offret” hela tiden ska bekräfta alla hans frågor, för att han ska kunna få guidning till mera lögner som just i den stunden kan verka som korrekta. Och flera gånger i Det Okända är det misstänkt likt hot reading (där “mediumet” fått eller skaffat fram info i förhand om platsen eller “offren”) det finns massor av klipp där medium misslyckas och avslöjas med bl.a. öronsnäckor osv på youtube.

         Och varför berättar aldrig någon ande några som helst fakta som är intressanta? (hur vägen till himlen ser ut, hur man lever “där uppe”, om dom umgås med andar till kändisar, har någon ande träffat elvis presley ande, eller om någon ande har botemedel mot cancer…)

         Allt ett medium säger är ju bara Barnum Statements, eller att andarna skojar eller kvävs??? eller att någon i rummet “blockerar” flödet (när dom totalt bommar med sin cold reading)

         Många andra vanliga föreläsare talar om fakta, eller om annat som dom vill förmedla om naturen, business eller resor… De har något att erbjuda, en tjänst eller produkt eller ärligt menad inspiration som kan vara nyttig till något i våra vardagsliv.

         Andliga föreläsare och kursledare håller bara på med lurendrejeri, humbug…

         Om nu Terry är en låginkomsttagare, överbokad, med kölistor, varför kan han inte bara höja priserna, tillgång-efterfrågan??? (det är bara gnäll och undanflykter, och såna som du hjälper till att skydda din idols “rykte”)

        • Hej allra käraste Johan

         Enligt Svenska Kyrkan så är Anden den som Jesus sänder som vår hjälpare, hjälper och stöder oss i vardagen. Den Heliga Ande är ständigt närvarande, det är Den Helige Ande som inspirerar och stödjer prästen under Gudstjänsten. Allting som en präst gör sker därför genom närvaro med Den Helige Ande. Den Helige Ande är alltid med oss. När vi människor visar kärlek till varandra, så är denna kärlek från Den Helige Ande. När en präst talar stödjande med en människa i sorg, så är Den Helige Ande närvarande i prästens röst, orden kommer från Den Helige Ande. Den Helige Ande är alltid med! Enligt Svenska Kyrkan så är det som så att när vi människor känner kärlek, lycka, glädje, inspiration, så är det Den Helige Ande som vi känner.

         Prästerna står alltså i ständig kontakt med Den Helige Ande, och ett medium står också i kontakt med andarna. Enda skillnaden är att prästerna säger sig uppleva närvaro med en ande – Den Helige Anden, och medier säger sig uppleva flera andar.

         Prästerna uttalar Den Helige Andes ord, medier uttalar orden från fler än en ande.

         Präster får lön för att vara närvarande med en ande och uttala den andens ord och förmedla den andens nådegåvor till sin publik – ja inom kristendomen kallas det för “nådegåvor”, det är gåvor som Den Helige Anden ger oss och som förmedlas via prästen i gudstjänsten. Gåvor som prästen får betalt för att leverera, för prästen får lön.

         Jag konstaterar enkelt att du kritiserar Terry för att han får lön för att andarna pratar med honom och han förmedlar deras ord, men du kritiserar inte prästerna i svenska kyrkan för att en ande styr dem och för att prästerna förmedlar denne andes gåvor till sin publik för betalning.

         Och jag ser att du försöker blanda bort korten om varför du kritiserar det ena men inte det andra.

         Kära Mr Spock, din logik här brister vilket jag vänligt ber att få påpeka för dig.

         Men i ett demokratiskt land där vi respekterar trosfriheten så respekterar vi självfallet människors fria val.

         För prästerna i Svenska Kyrkan är det en sanning att Den Helige Ande är med dem. För Terry är det en sanning att andarna är med honom. De har självfallet rätt att uppleva och uttrycka detta på det sätt som de önskar.

         Jag försvarar människors frihet och rätt till sina upplevelser.

         Ljus och kärlek till dig.

    • Vetenskapliga metoder fungerar mycket bra på det mänskliga sinnet och på mänskliga upplevelser. Det är bara du som ej har någon som helst koll på läget! Hellre håll tyst och låt oss tro att du har koll, än att öppna munnen och bevisa din okunnighet.

     Du kan läsa om bl.a. kemister som jobbar med att ta fram exakta fakta bakom ämnen som adrenalin, endorfiner, dopaminer osv, och vad de gör med våra känsloliv. (och hur man just nu forskar kring hur dessa är orsakerna till kärlekskänslor, drogberoende, ilska, andliga livet-efter-döden-upplevelser. Eller heter det nära-döden-uppl? jag har ej brytt mig om att ta reda på svenska riktiga termen, pga att det är endast hallucinationer i hjärnan på de som är allvarligt nära döden, och att jag endast läst och sett om detta på engelska och ryska forskningsresultat)

     Jag tänker ej fortsätta att försöka förklara saker som jag har lite för svårt att förklara på tillräckligt enkelt vis (utan att ta till bisatser m exempel som du bara kommer missuppfatta)…

     jag behöver inte heller bevisa något, för ingen lekman behöver egentligen lära sig allt om alla aspekter om världen och mänskligheten, men tro mig när jag säger att det finns miljontals med forskningsbelägg och vetenskapliga bevis, som många forskare håller med om och är överens om. Det räcker att vi vet om att de har full koll på aktuella läget.

     • Försök inte förklara för SmS att vetenskapen inte är en trosuppfattning, för det är lönlöst. Jag skulle säga att det överhuvudtaget är lönlöst att ens ge sig in något som ens liknar en diskussion med SmS. SmS tror att högskolepoäng automatiskt kvalificerar hen till en korrekt definition på vad vetenskap är.

      Särskilt om du försöker dig på att diskutera det här med Terry Evans. SmS har inte en millimeter i sig som tvivlar på Terrys påstående om hans upplevelser, eftersom SmS själv är andetroende. Vad du än säger så finns det liksom inget som biter på SmS, då andar per definition finns. Alla argument emot kan då bortförklaras lätt med god vilja.

      Det är en retorik som säger att vetenskap är en tro. En retorik á la allt-är-relativt och det finns inga riktiga ramar. Retoriken blir självemotsägande då SmS egna värld självklart styrs av andra ramar och där vetenskapen har en stor plats, precis som den har i allas våra liv.

      • Det stämmer att vetenskapen är en trosuppfattning.
       Låt oss ta en definition av religion och tro enligt religionsvetenskapen, där är religion ett meningssystem som är heltäckande. Ett meningssystem är de system som människor konstruerar i synen på sig själva, på andra och på världen runt omkring samt på deras relation till världen. Meningssystemet blir de glasögon som vi ser världen genom, det är detta meningssystem som skapar hur vi uppfattar världen.

       Enligt denna religionsvetenskapliga definition så blir då vetenskapen till religion.

       Referens: “Silberman, I. (2005). Religious Violence, Terrorism, and Peace: A Meaning-System Analsyis”.

       När det gäller människor med personliga upplevelser så hävdar jag med bestämdhet att det är den som har personliga upplevelser som är den som har tolkningsföreträde för dem. Det är bara den som har en personlig upplevelse som kan veta något om den, eftersom det är den personen som har den. Andra personer som inte har den personliga upplevelsen kan tro en massa saker, men inte veta. Den med den personliga upplevelsen äger sin egen upplevelse.

       Det är ingen motsättning mellan att vetenskap har en stor plats och ändå är relativ, att vetenskap är en trosuppfattning och ändå kan vara viktig. Trosuppfattningar är viktiga för oss människor. Ramarna du talar om Mikael är intellektuella konstruktioner, och det är när vi kan se igenom livets illusioner som vi också kan stiga i medvetenhet.

       • Enkel fråga: hur vet du att Terry inte ljuger rakt ut när han berätta om sina upplevelser? Du måste ju veta det på nåt sätt eftersom du ständigt utgår från det.

        Ser fram emot ett kort svar!

        • Det är intressant Mikael att du plötsligt diskuterar med mig efter att ha skrivit om och om igen att du inte skulle göra det. Du påminner mig om Johan här som gång på gång skriver att detta är det sista han skriver, och ändå så fortsätter han att skriva.

         Det är nästan som man kan tro att ni är samma person för det ni skriver liknar varandra…

         Nå, oavsett det.
         Jag har redan besvarat din fråga i en tidigare diskussion så det förvånar mig att du ställer den igen.

         Som jag har skrivit om och om igen, så är det den som har den personliga upplevelsen som har tolkningsföreträdet om den. Det är den personen som avgör, som vet, vad som är sant eller inte om den personens egen upplevelse.

         Låt oss då titta på det som händer och uppstår när Terry möter en annan människa, som frivilligt har sökt upp Terry. Terry väntar nu på att någon från andevärlden kontaktar honom. Han kan inte styra detta, utan det är andarna själva som kontaktar honom när de känner för det.

         Den som söker upp Terry gör det för den personen har en emotionell energi, något som är oläkt, olöst, något som behöver ett svar. Om anden också har detta, delar denna energi, så uppstår ett intresse hos anden att kommunicera via Terry till den person som har sökt upp Terry.

         Anden kommunicerar det som säger något för den som har sökt upp Terry. För en utomstående kan det tyckas trivialt, men det är inte till en utomstående som kommunikation är riktad. Kommunikationen är för den som söker upp Terry och den som söker upp Terry har därför tolkningsföreträde om sin upplevelse av denna session, av det som kommer genom Terry.

         Jag anser att en utomstående inte har rätt att säga något om den kommunikationen, eftersom informationen inte handlar om den som tittar på.

         Det tycks mig som Mikael att din kritik mot Terry utgår från storseanser, detta är sammanhang med flera människor. Givetvis släpper inte andarna ut känslig information, eftersom det är så många som lyssnar. Andarna har ingen önskan att genera någon i ett publikt sammanhang. Inte minst när det finns spioner från Sturmark och Co som spelar in detta utan lov. Det handlar helt enkelt om den sökandes trygghet och komfort, som är viktig för anden.

         Därför kommer “the juicy stuff” i privata sessioner, det är de som är mest intressanta.

         Så låt mig därför besvara dig enkelt – jag har erfarenhet av det, privat.
         Och min upplevelse, min känsla, och mitt hjärta, det är att Terry är äkta.
         Därför vet jag. Det är inte svårare än så.

         Det är min upplevelse, och jag vet om min upplevelse.
         Och som sagt, jag har tolkningsföreträde om min upplevelse.

         Men ni skeptiker respekterar inte andra människors personliga upplevelser.

        • Tycker du VERKLIGEN att det är intressant? Vad är det som är så sjukligt intressant att jag skrev här en gång till? Och att Johan sa samma sak? Förklara gärna hur himla intressant det är för dig och varför. Du kanske har någon spännande slutsats i bakfickan som handlar om psuedoskeptiker. En gissning bara.

         Du missade detta:
         “Ser fram emot ett kort svar!”

         Det är alltså ditt hjärta som säger så. Kanon! Då är det ju grundat och bevisat, medium och Terry är ingen bluff för SmS känner det i hjärtat. Mitt hjärta säger att det inte är så. Vems hjärta har företräde?

         Sen rundar du i vanlig stil av dina poster med något klyschigt “Men ni skeptiker respekterar inte andra människors personliga upplevelser.” Förstår inte hur du orkar med din egen självgodhet. Du och Börje är lika på det sättet, ni drar er inte en millimeter för att berätta hur himla bra ni är och har varit sedan lääänge. Du försöker och kämpar med att föra dig med en retorik som ska vara lite sådär halvt klämkäck men ändå enormt självgod.

         JO, jag respekterar andra människors upplevelser. Jo SmS det gör jag. Men jag förstår att det är mysigt för dig att slänga in en sån kommentar på slutet.

         Hade jag varit du hade jag tagit mig en funderare kring varför så många tycker att det helt enkelt inte går att föra en vettig diskussion med dig. Som du märkt så har jag och andra “skeptiker” haft dialoger med andra. Men just med dig så går det inte. Du verkar tro att bara för att du skriver spaltmeter med nonsens som ingen orkar besvara och hittar på saker, så vill ingen diskutera i brist på argument. Det är förresten sjukt förvånande att du fortfarande sitter och ÖSER in inlägg och inte lägger den minsta energin på att banta ner både antalet och längden.

        • “Tycker du VERKLIGEN att det är intressant?”

         Ja absolut, annars skulle jag inte ha skrivit det. Jag skriver precis det jag tycker. Gör inte du det?

         “Vad är det som är så sjukligt intressant att jag skrev här en gång till?”

         Nu har du missförstått mig, igen. Jag skrev inte att det var “sjukligt intressant”, jag skrev bara att det var “intressant”. Därför kan jag inte besvara din fråga om vad som är “sjukligt intressant” eftersom jag inte tycker det var “sjukligt intressant”, bara “intressant”.

         Jag vore tacksam för om du tog och läste det jag skrev istället för att hitta på om vad jag skriver. Finns ju ingen mening med att vi för en diskussion när du kommenterar sådant som jag inte har skrivit.

         “Och att Johan sa samma sak?”

         “Förklara gärna hur himla intressant det är för dig och varför. Du kanske har någon spännande slutsats i bakfickan som handlar om psuedoskeptiker. En gissning bara.”

         Du gissar fel. Jag har ingen åsikt om pseudoskeptiker.

         Ja, jag uppfattar det som intressant att du ställer samma fråga igen – en fråga som jag redan har besvarat tidigare. Betänkt nu, jag tycker inte det är “himla intressant”, utan bara just “intressant”, och jag tycker det därför att det visar att du inte är intresserad av svaren. Jag tolkar det som att ditt syfte är att ställa frågor, och när jag lägger ner både tid, energi och engagemang att ge ett så tydligt och vederhäftigt svar som möjligt så bortser du från det och ställer samma fråga igen, och igen. Du är alltså inte intresserad av svaret. Och ja, det är intressant för det visar att du inte har intresse av att föra en diskussion och därmed expandera människors upplevelse av kunskap.

         “Du missade detta:
         ”Ser fram emot ett kort svar!””

         Nej, det missade jag inte. Därför skrev jag ett kort svar till dig som svar på din fråga istället för flera stycken. Men vad som är “kort svar” och inte är ju givetvis relativt och subjektivt. Det svar jag skrev är väldigt kort om vi jämför med exempelvis seminarieinlägg på universitetsnivå.

         “Mitt hjärta säger att det inte är så. Vems hjärta har företräde?”

         Det är inget hjärta som har företräde, vi kan bara göra val för oss själva och inte för andra.

         “Sen rundar du i vanlig stil av dina poster med något klyschigt ”Men ni skeptiker respekterar inte andra människors personliga upplevelser.” ”

         Nej, det är inte klyschigt.
         När du vill ha bevis för Terrys personliga upplevelse, så respekterar du inte hans personliga upplevelse. Som jag redan har skrivit så äger han sin egen upplevelse, och därför är det han som har tolkningsföreträde för den. Det är han som vet om sin egen personliga upplevelse och inte du. Om du respekterar människor med personliga upplevelser så låter du dessa människor ha sina personliga upplevelser utan att gå in i diskussioner som utgår från att de har fel om sin egen personliga upplevelse. Trots allt så är det bara den som har den personliga upplevelsen som kan veta något om den.

         Ni skeptiker som jagar människor med personliga upplevelser, bara för att de har just personliga upplevelser av en verklighet och värld som inte passar in i er världsåskådning, visar genom er jakt och förföljelse att ni inte respekterar dessa personers personliga upplevelser. Om ni verkligen respekterade andra människors personliga upplevelser så skulle vi inte ha denna diskussion över huvudtaget.

         “Förstår inte hur du orkar med din egen självgodhet.”

         Det finns ingen självgodhet i att säga att ni inte respekterar andra människors upplevelser när ni jagar dem för deras upplevelsers skull. Självgodhet innebär att ha en åsikt om sig själv, men jag lägger inte in någon åsikt om mig själv när jag kritiserar er för att inte respektera människors personliga upplevelser.

         “Du och Börje är lika på det sättet, ni drar er inte en millimeter för att berätta hur himla bra ni är och har varit sedan lääänge.”

         Stämmer inte det heller. Jag har inte skrivit någonstans något om hur bra jag är och att jag har varit bra sedan lääänge. Återigen hittar du på massa saker om det jag skriver istället för att läsa det jag skriver och så anklagar du mig för dina egna påhitt. Det må vara logiskt och rationellt för en skeptiker att göra så, men jag kallar det för en ohederlig retorik.

         “JO, jag respekterar andra människors upplevelser.”

         Du gör inte det när du säger att Terry kan ljuga om sin personliga upplevelse. Genom ett sådant påstående som du gör om Terry, så ger du dig själv tolkningsföreträde – och att du ger dig själv tolkningsföreträde över hans personliga upplevelse – det är faktiskt inte att respektera hans personliga upplevelse.

         Om du respekterar Terrys personliga upplevelse, då erkänner du hans tolkningsföreträde för sin egen upplevelse eftersom det är han som har den!

         Så du visar med dina ord här att du inte respekterar människors personliga upplevelser när de skiljer sig från dina egna. Men det kan också vara så att du inte vet vad respekt för andras personliga upplevelser innebär.

         “Men jag förstår att det är mysigt för dig att slänga in en sån kommentar på slutet.”

         Nej, det handlar inte om ett försök att vara mysig. Jag kritiserar er skeptiker för att ni i er handling här visar att ni inte respekterar andra människors personliga upplevelser. Det har inget med mysighet att göra.

         “Hade jag varit du hade jag tagit mig en funderare kring varför så många tycker att det helt enkelt inte går att föra en vettig diskussion med dig.”

         Det går givetvis att föra en vettig diskussion med mig, men det problem som ni skeptiker har det är att ni är obekväma med att bli bemötta och eftersom ni är obekväma med att bli bemötta, så anser ni självfallet att det inte går att föra en vettig diskussion med mig.

         Det är ju faktiskt ni som går till att diskutera min person istället för att diskutera sakfrågor. Det som intresserar mig, det är sakfrågor men det är uppenbart att det kan inte ni skeptiker diskutera.

         Ni har en viss uppfattning om världen och ni utgår ständigt från en positivistisk naturvetenskap och lever i villfarelsen att det är det enda synsätt som finns, att det bara finns en vetenskap, en vetenskaplig modell och att det är den som gäller. Redan här visar ni er inskränkthet och ert underkännande av andra vetenskaper, andra vetenskapssyner och annan vetenskapsfilosofi. Och det omöjliggör en diskussion för ni utgår alltid från att ni vet något om världen och att det finns bara en fastlagd sanning och det är då ni som står för den.

         Men jag ser det andra och jag visar upp det andra för er och det klarar ni inte av att ta, och eftersom ni inte klarar av det så börjar ni diskutera min person istället för sakfrågor.

         “Det är förresten sjukt förvånande att du fortfarande sitter och ÖSER in inlägg och inte lägger den minsta energin på att banta ner både antalet och längden.”

         Det är intressant att du tycker så.

        • “Det är nästan som man kan tro att ni är samma person för det ni skriver liknar varandra… ”
         Mycket snyggt att bara antyda till att du tror dig se en konspiration, utan att kunna visa några belägg för det. Men också mycket fegt gjort!
         Du kanske kan kolla upp ip-nr eller jämföra nåt sånt på mig, Otmeahij och Micke (som jag ej känner och aldrig tidigare har umgåtts med på något sätt)

        • Det som är fegt Johan, det är att du undviker sakfrågor genom att dina värderande kommentarer om min person. Och observera jag skrev faktiskt “Det är nästan som man kan tro”. Observera ordet “nästan”.

         Du läser som vanligt in saker i mina inlägg som jag inte skriver och så anklagar du mig för det. Det är uppenbarligen din definition av “saklig diskussion”.

        • JAAA! jag såg ordet “nästan”. Det var ju endast därför jag kunde kommentera såhär: “Mycket snyggt att bara antyda…”

         Ser du?
         jag såg ordet “nästan” innan jag skrev den kommentaren!
         Så din lama respons/påminnelse/påpekande att du använt ordet “nästan” (som säkerhetsventil) blir bara…. ja, vad blir den? (vad jag än kommer att välja för ord så kommer du ta det som personangrepp…)

         Du inser att vi är flera som ser en annan sak, och kommenterar på sätt som liknar varandra! wow.

         jag gör inga som helst fega grepp i de första dagarnas kommentarer, där ihärdade jag med att hålla mig till sakfrågan och kommentarer endast kring sakfrågan och dina argument. Men du har nästan inte alls pratat sakfrågan, bara häller in uppsatser och länkar till boktips (om helt irrelevanta ämnen, som ej diskuteras här) och slutar svara på mina argument och bara kommenterar vilka ord jag använder och hur fel jag har när jag använder språket på det viset…

         då måste du ju förstå att det blir fritt fram för mig att använda samma grepp tillbaks mot dig, för att visa dig vad du pysslar med???

         och om du då tar sånt personligt så får det stå för dig, men jag har inte använt personangrepp som taktik. Men du använder försvarsmekanismen “Personangrepp” emot alla oliktänkande… (lite ungefär så ser jag ju att du verkar ha en historik av att göra mot Mikael, så jag bryr mig ej ett dugg)

        • “jag gör inga som helst fega grepp i de första dagarnas kommentarer, där ihärdade jag med att hålla mig till sakfrågan och kommentarer endast kring sakfrågan och dina argument.”

         Nej, jag håller inte med dig där.

         “Men du har nästan inte alls pratat sakfrågan, bara häller in uppsatser och länkar till boktips (om helt irrelevanta ämnen, som ej diskuteras här)”

         Stämmer inte, de ämnen som jag har tagit upp har alla varit relevanta för diskussionen. Du är uppenbarligen ovan vid seriösa och sakliga diskussioner eftersom du uppfattar mina referenshänvisningar som “boktips”. Det är faktiskt lite lustigt.

         “och slutar svara på mina argument”

         Stämmer inte, jag har besvarat precis varje argument du har kommit med.
         Även när du har argumenterat för saker som inte tillhörde diskussionen från början, men jag besvarade dina argument, och sedan beskyller du mig från att inte hålla mig till diskussionen när det var du som tog upp saker i dina inlägg som jag besvarade. Om du inte hade velat ha svar på din argumentation när du tog upp saker som inte hörde med det ursprungliga ämnet, så skulle du inte nämnt dem från början. Jag konstaterar att du kritiserar mig för att jag besvarar all din argumentation, även när du flyter ut i saker som inte har med ämnet att göra.

         “och bara kommenterar vilka ord jag använder och hur fel jag har när jag använder språket på det viset…”

         Men Johan, eftersom du förvränger det jag skriver så har jag därför varit tydlig om vad jag har menat och därför har jag diskuterat ord, för ordens betydelse är det som avgör vad vi menar. Jag har visat att du har tolkat mig fel och för att visa det så har jag gått in på orden, för att just peka för dig hur fel din argumentation blir när den bygger på något som jag inte har sagt eller menat.

         “Men du använder försvarsmekanismen ”Personangrepp” emot alla oliktänkande…”

         Stämmer inte. Jag har varit tydlig med, och gett flera exempel, på att jag kritiserar dig för att du fäller åsikter och omdömen om vad jag gör eller om min person, istället för att diskutera sakfrågor. Det var du som började fälla åsikter om mig och absolut kan man se det som en försvarsmekanism som du använder mot oliktänkande, att när du blir emotsagd så fäller du kommentarer om den som inte håller med dig istället för att diskutera sakfrågor.

         Men en mening du skrev var personangrepp och den har jag också visat för dig, för att du skulle förstå att det var just den enda meningen som var personangrepp. Jag har inte sagt att det andra du skrev var personangrepp, tvärtom har jag varit tydlig med att det var just den enda meningen. Jag har varit tydligt med att det andra var åsikter om vad jag gör och att det inte har i en saklig diskussion att göra. Och det var inte personangrepp, jag kallade aldrig det för personangrepp.

         Återigen lägger du in något som jag inte har skrivit.

        • Johan, du skrev så här: “Jag tycker alla ska få uttrycka sig, så länge de ej försöker sälja verkningslösa kurer till folk som behöver en riktig medicin. som i de flertalet bevisade fall där människor har avlidit och att det framkommit att de endast har fått homeopatiska kurer istället för att komma till en riktig läkare. det är alltid bra med en ”second opinion” av flera oberoende läkare.”

         Här startade du en diskussion om homeopati. Du tog in homeopati i diskussionen. Och jag besvarade det du skrev. Nu så här efteråt har du försökt tala om för mig att det är jag som har försökt diskutera något som inte fanns i diskussionen från början, men som du själv kan se Johan så stämmer inte detta. Det var du som drog igång diskussionen genom det du själv skrev.

         Så vad du gör Johan, det är du klagar på mig för att jag besvarar dina inlägg, du klagar på mig för att besvarar det du skriver. Samtidigt som du också påstår att jag inte besvarar det du skriver. Det går ju egentligen inte ihop alls, men det är så du gör.

         Så jag blir alltså anklagad för att besvara det du skriver, du försöker göra det till mitt fel. Och där säger jag enkelt så här – om du inte vill ha kommentarer på det du skriver, så skriv inte då! När du fäller kommentarer i en öppen diskussion får du helt enkelt räkna med att det du skriver, blir bemött. Att då komma och klaga på att man besvarar det du skriver, då kan man ifrågasätta att du gav dig in i diskussionen från början.

         När man ger sig in i en diskussion, så får man helt räkna med att bli emotsagd. Man får räkna med att det kommer någon som besvarar ens argumentation. Det är helt enkelt något man får vara beredd på. När du klagar på att detta sker så har du missförstått diskussioner.

         Diskussioner går ju ut på just det – att man argumenterar för sin sak och besvarar andras argumentation. Man bemöter varandras inlägg. Genom det uppstår en diskussion.

         Om man inte bemöter varandras inlägg så uppstår en monolog, alltså en kommunikation från en. Det uppstår ingen dialog, för en dialog, en diskussion, utgår nämligen från att det finns minst två personer med.

        • Om vi nu ser det faktum att medier är låginkomsttagare som ständigt hånas, förföljs och som får hatbrev och trakasseras på mängder med olika vis – är det då logiskt och rationellt att välja att vara ett medium?

         Tar vi hänsyn till mediers situation, så ser vi att det mest logiska och rationella – det är att de faktiskt har en upplevelse av andevärlden och att andar kommunicerar med dem. En kontakt de inte kan styra och en kontakt de inte själva har valt, utan det är något som händer dem.

         Detta innebär att mediumskapet blir ett livskall, ett uppdrag från Gud om du så vill – precis som präster kan uppleva sig kallade till sitt yrke av den helige ande. Men präster i svenska kyrkan tjänar mycket mer pengar än medier gör så det kanske inte bara är ett kall för dem…

        • Fast gud och andar finns inte. Det säger mitt hjärta. Så det är sant. Så hela din förklaring kring hur andar agerar är meningslös, eftersom dom inte finns.

        • Notera nu här hur jag sarkastiskt vände på ditt sätt resonera. Dvs, det går inte att diskutera något om man tar sin tro som en fakta. Inte nån gång har jag försökt föra en diskussion här med utgångspunkt att andar absolut inte finns. Även om det är så jag tror. För då blir all dialog meningslös. Du däremot utgår från att det som ditt hjärta säger dig, är fakta. Därför går det inte att diskutera med dig. Det spelar väl ingen roll vad ditt hjärta säger dig om huruvida Terry bluffar eller ej. Allas hjärtan säger olika och ska man ta allt det för fakta så kan man sluta ha diskussiontrådar överhuvudtaget.

        • Om det är sant så för dig så är det så, och jag respekterar dig för det. Du har självfallet rätt att uttrycka det som är sant för dig. Jag förstår att du uppfattar att min förklaring är meningslös, men jag försöker inte få dig att ändra din uppfattning om din världsbild. Det jag gör, det är att jag förklarar hur andarna fungerar i en annan världsbild än den du har. Och att denna världsbild är sann för den som upplever det. Att detta är fakta för dem.

         Det är alltså både sant att andar finns och inte finns, det beror på vem du frågar. Lika sant som att positivism och hermeneutik är två vetenskapsbegrepp som finns, fast de är varandras motsatser.

        • “Notera nu här hur jag sarkastiskt vände på ditt sätt resonera.”

         Jag uppfattade faktiskt inte sarkasmen.

         “Dvs, det går inte att diskutera något om man tar sin tro som en fakta”

         Men du tar ju din tro om vetenskapen som fakta.

         “Du däremot utgår från att det som ditt hjärta säger dig, är fakta.”

         Ja absolut, det är fakta för mig. Min personliga upplevelse är fakta för mig, din personliga upplevelse är fakta för dig, Terrys personliga upplevelse är fakta för honom. Och det är den som har den personliga upplevelsen är den som har tolkningsföreträde om sin egen personliga upplevelse.

         “Därför går det inte att diskutera med dig.”

         Därför klarar du inte av att diskutera med mig, för du kan inte respektera andra människors personliga upplevelser.

         Jag har däremot inga problem med att diskutera, bara vi förstår att för den som har en personlig upplevelse så är det fakta för den som upplever den. Det må inte vara fakta i din värld för du har en annan upplevelse, men det är ändå fakta för den som upplever det i sin värld.

         “Det spelar väl ingen roll vad ditt hjärta säger dig om huruvida Terry bluffar eller ej.”

         Jo därför att det mitt hjärta säger är fakta för mig.

         “Allas hjärtan säger olika och ska man ta allt det för fakta så kan man sluta ha diskussiontrådar överhuvudtaget.”

         Det stämmer att alla personer har olika sanning, och till skillnad från dig menar jag att man absolut kan diskutera i en relativistisk värld där människor har olika personliga upplevelse av fakta i sin världsbild. Jag har fört sådana diskussioner många gånger med olika människor. Grunden är att man respekterar varandras olika fakta.

         Men om man inte kan respektera att människor har olika personliga upplevelser av verkligheten och att detta är fakta för den som upplever det, om man inte kan respektera att det inte finns bara en sanning, då kan den personen ha det svårt att föra en diskussion. Och då behöver den personen öppna upp sig för en vidare syn där andra människors personliga upplevelser respekteras, och där man respekterar att den som har den personliga upplevelsen har tolkningsföreträde om den.

        • Det skänker mig tillfredsställelse att du har tagit upp detta med hjärtat, och tillåt mig även att välkomna dig in i diskussionen igen – jag tycker det är bra att du ändrade dig från din sturska inställning att vägra diskutera med mig bara för att jag har en annan åsikt än vad du har.

         Att leva i hjärtat, det innebär att släppa det som på engelska kallas för “mind”, och som bygger på egot, och gå in i en högre form av medvetande “consciousness”. När vi släpper intellektuella konstruktioner och har förmågan att observera dem, när vi släpper våra tankar om “rätt”, “fel”, “bra” och “dåligt”, när vi släpper vårt dömande, när vi släpper vårt kritiska tänkande och när vi släpper intellektet och därmed släpper egot, då får vi fred i världen.

         Alla de krig som finns i världen, kommer från intellektets ego som berättar historien. Historier om sig själva, historier om andra, och värderingar, attityder etc. Detta är kulturellt betingat, vad som är “rätt” i ett samhälle kan vara “fel” i ett annat. Vi kan också se att människor har olika logik. Vad som är logiskt för person A kan vara helt ologiskt för person B. Vad som är rationellt för person A kan vara orationellt för person B. Allt detta är produkter av egot, av intellektet, av “mind”.

         När vi människor släpper “mind”, alltså går in i “no mind”, som är “consciousness” så är vi i hjärtats medvetande. Vi är i kärleken. Denna kärlek som värnar och vårdar liv, denna kärlek som är utan egoism och därmed utan konflikt.

         Om alla människor är i “consciousness”, alltså utgår från hjärtats medvetande, så får vi fred i världen. Det behövs inga lagar, inga regler, ingen statsapparat, inga fastställda strukturer. Människan skulle vara lycklig, i fred med sig själv och omvärlden, och människan skulle av sig självt leva ett liv som tar hand om världen.

         När vi är i “consciousness” så tillåter vi andra människor att vara som de är, utan att döma eller värdera dem. Vi är i närvaro, i upplevelsen, vi är i Samadhi – det upplysta tillståndet där vi inte längre etiketterar vår omvärld, där vårt egostyrda intellekt inte längre behöver skapa strukturer och separation.

         Lösningen för världen är därför att människan stiger i medvetande, ett medvetande som utgår från hjärtats medvetande istället för egots intellektualism. Och alla människor behöver vara med på den resan för att vi ska kunna släppa staten, lagar och regler och samhällsstrukturer, när vi släpper tankar om “gott” och “ont”, moral och etik och värderingar.

         För när vi alla människor lever utifrån hjärtats medvetande, det som är utan rädsla, utan ego, utan intellektualisering och skapande av berättelser om världen, när vi lever i närvaro med det som är utan etikettering av vad som är, utan analys och separation, så beter vi oss automatiskt vårdande, hänsynstagande och kärleksfullt mot alla människor, alla djur och all natur. Det är inget vi skapar intellekt, utan det händer och sker automatiskt genom vårt förändrade medvetandetillstånd genom närvaro i hjärtat.

         Men för att komma dit, så behöver vi förstå intellektets illusion, observera intellektet, observera våra tankar, möta och transformera våra rädslor, även möta och transformera smärtor i hjärtat. När vi inte längre identifierar oss med vårt intellekt och ego, när vi inte längre ser oss som ett “jag”, då kan vi uppgå i Samadhi och leva paradiset på jorden.

         Därför är lösningen att utforska hjärtat, för där finns sanningen. Det är inte våra tankar (“mind”) som är sanningen, utan det är vår känsla som kommer från “consciousness”, där vi överlämnar oss själva till livet som vill leva genom oss och uttrycka sig genom oss.

         Detta är tao. Och det handlar om att släppa taget, letting go, av intellektet och analysen och värderingar och bedömningar och rädslor. Och det är också detta tillstånd som är egots största rädsla, egots största hot.

        • Och lägg märke till en sak Mikael, det är inte min “tro” jag tar som fakta, utan det är min upplevelse. Jag tar min upplevelse av verkligheten som fakta. Jag antar att du tar det som fakta att du lever och att de saker du uppfattar att du har omkring dig i ditt liv, är något som verkligen finns för dig eftersom du upplever det?

         Jag tar solen som fakta för jag upplever den, jag tar gräset som fakta för jag känner det mot mina fötter där jag går, jag tar regnet som fakta när det gör mig blöt, och jag tar andar som fakta när jag känner deras närvaro. Så ja, jag tar min livsupplevelse som fakta för min verklighet för det är vad som händer mig.

         Däremot säger jag inte att min livsupplevelse är samma som din livsupplevelse, och det gör inte Terry Evans heller. Han pratar ju om sin livsupplevelse, den är fakta och sanning för honom. Den är inte automatiskt det för någon annan.

         Jag förstår inte varför du ser detta som ett problem. Varken jag eller Terry går anspråk på att vår livsupplevelse är din. Jag säger bara att min livsupplevelse är min och fakta för mig, den behöver inte vara fakta för någon annan.

         Varför kan du inte tillåta människor ha olika fakta i sina liv, för människor har olika livsupplevelser?

        • Haha du behöver inte välkomna mig in i diskussionen igen. Jag gjorde bara ett kort instick. Det är för tidskrävande, Jag orkar bara inte med din retorik liksom.

         bara en sån här grej
         “Varför kan du inte tillåta människor ha olika fakta i sina liv, för människor har olika livsupplevelser?”
         Jag tillåter visst att människor har olika personliga sanningar eller vad du vill kalla det. Det har jag också understrukit kanske 100000000 gånger. Ändå ställer du liksom såna frågor gång på gång och försöker bygga någon slags sanning med det i trådarna. Att det är sån jag är. Och därmed ALLA skeptiker. Förstå att man inte orkar med den retoriken snälla.

        • “Jag tillåter visst att människor har olika personliga sanningar eller vad du vill kalla det.”

         Nej, du respekterar inte människors personliga upplevelser när du ifrågasätter andra människors personliga upplevelser. För när du vill hävda att du har tolkningsföreträde över andras personliga upplevelser, så respekterar du inte de människorna som har personliga upplevelser.

         Om du respekterar andra människors personliga upplevelser så respekterar du att de har tolkningsföreträde över sin egen upplevelse. Därför vet vi att Terry talar sanning om sin upplevelse därför att han har tolkningsföreträde om sin upplevelse för det är bara han som kan veta något om sin upplevelse inte du.

        • “Nej, du respekterar inte människors personliga upplevelser när du ifrågasätter andra människors personliga upplevelser”

         Du fortsätter och kör på. Fel igen SmS. Jag ifrågasätter INTE andra människors personliga upplevelser. Jag ifrågasätter PÅSTÅENDET om upplevelserna.

         Det är två helt skilda saker. Jag har försökt förklara det för dig nu en himla massa gånger men det går bara inte in.

        • ” Jag ifrågasätter INTE andra människors personliga upplevelser. Jag ifrågasätter PÅSTÅENDET om upplevelserna.”

         Vilket innebär ett ifrågasättande av andras personliga upplevelser. För när du ifrågasätter det som andra människor säger om sina personliga upplevelser, så respekterar du inte andra människors personliga upplevelser.

         Som jag har skrivit, det är den som har den personliga upplevelsen som har tolkningsföreträde om den. Det som den personen påstår om sin personliga upplevelse har alltså tolkningsföreträde, för det är den personen som vet om sin egen upplevelse.

         Och när du ifrågasätter vad den personen säger, så respekterar du inte den personens upplevelse eftersom den personen uttrycker just sin upplevelse.

         “Det är två helt skilda saker.”

         Nej där har du fel. Det är tydligt att du inte förstår hur det är för den som har en personlig upplevelse och uttrycker sin personliga upplevelse. Du uppfattas som att du inte respekterar människors personliga upplevelser när du ifrågasätter hur de uttrycker dem. Det är det misstaget som du och andra skeptiker ständigt gör – och därför förtrycker ni människor med personliga upplevelser.

         Jag har förklarat detta många gånger för dig, men det är alltför uppenbart att det inte går in. Du saknar förmågan att se det från perspektivet hos den som har en personlig upplevelse.

        • Du har givetvis rätt att uttrycka den uppfattningen Mikael, och du har rätt att uttrycka den uppfattningen utan att jag ifrågasätter din personliga upplevelse som ligger bakom den uppfattningen, därför att det helt enkelt är din verklighet och jag respekterar din verklighet.

         Jag respekterar din verklighet så mycket att jag även inte har några som helst problem med om du skulle hyra ett rum av en skola för att hålla en föreläsning inför en betalande publik om din upplevelse av verkligheten och din livskåskådning. Självfallet skulle du få göra detta, eftersom vi har yttrandefrihet och trosfrihet i detta samhälle.

         Självfallet har du även rätten att uttrycka din åsikt som fakta som gäller för din verklighet, och du har rätt att utrycka den för den som önskar lyssna – även i det offentliga rummet. Om någon skulle göra ett TV-program med dig där du uttrycker detta så skulle jag inte opponera mig, för du har den rätten i ett demokratiskt land.

         Jag skulle inte sätta igång diskussioner för att begränsa din rätt att uttrycka det som du uppfattar är fakta och sanning för dig.

         Och som sagt, jag ifrågasätter inte din uppfattning.
         I din verklighet är det helt sant och äkta att Gud och andarna inte finns, jag ger dig rätt på den punkten. För det är din verklighet och du är den som avgör vad som är sant och rätt i din verklighet.

         Så du ser, jag ifrågasätter inte ditt påstående att Gud och andar inte finns.
         Jag ger dig rätten att uttrycka det, och jag ger dig rätten att uttrycka det som fakta.

         Även fast det inte är min fakta eller min sanning, så har du rätten att uttrycka din utan att jag ifrågasätter dina påståenden om din verklighet.

         Det skulle heller aldrig falla mig in att ifrågasätta dina påståenden om din verklighet som din livsåskådning grundar sig på, för om jag skulle göra det så skulle jag ju inte respektera dig.

         Ta och reflektera över detta en stund…

        • Betänk också en sak Mikael, hur ska du veta om andra människors personliga upplevelser om de inte uttrycker den så att du vet om den? Men när människor uttrycker sina personliga upplevelser så ifrågasätter du vad de berättar om sin personliga upplevelse, alltså sina påståenden om sina upplevelser.

         Så vad vi får av detta det är att du bara respekterar andra människors personliga upplevelser om de håller tyst om den, alltså så länge som du inte vet om att de har sin personliga upplevelse. Och kan det verkligen vara att respektera andra människors upplevelser? För att vi aktivt ska kunna respektera någonting, behöver vi ju känna till dem. Det är därför som vi kan välja att respektera andra människors när de uttrycker den, alltså gör påståenden om den, och det gör vi genom att inte ifrågasätta det som de berättar om sin personliga upplevelse.

        • Vad har inkomsten för relevans till någonting annat i dessa trådar?
         och Samadhi? och Tao? du kan inte bara dra till med “hitte-på-ord” och inbilla dig att vi kommer ta någonting du skriver seriöst?

         Givet är ju att det finns medium som försöker tjäna pengar på sin “förmåga”, inbillade eller påstådda “förmåga”. Och därför blir det allas vårt problem, när en person eller en hel yrkesgrupp, får tjäna pengar på något som ej existerar. Och alla de personer som betalar dessa pengar, är då offer för något oseriöst och brottsligt.

         Och det är det vi reagerar emot. Vi förtrycker alltså ej enskilda oskyldiga individer, vi försöker bara försäkra samhället emot att oskyldiga blir utnyttjade.

         om alla medium och andliga bara satt hemma hos sig själva i sin ensamhet och utövade sin andlighet och pratade med döda (utan att försöka lura oskyldiga) så är det helt okej. Åsiktsfrihet!

         Men försöker någon missbruka uttrycksfriheten eller religionsfriheten till att misshandla eller utnyttja oskyldiga, då behöver vi andra sätta ner foten!

         (ursäkta Mikael att jag slarvigt kallade dig för Micke, nån annan stans!)
         (tack för att du försöker hjälpa till att stå upp emot det här dravlet!)

        • Vad du utgår från Johan, det är att människor ljuger när de berättar om sin personliga upplevelse.

         Jag anser det vara självklart att värna om yttrande- och trosfriheten i det svenska samhället och därför är det viktigt att detta får plats även i det offentliga rummet, att våra offentliga lokaler öppnas för olika yttringar och erfarenheter av livsupplevelsen.

         Om vi struntar i det neutrala samhällsbyggandet och väljer att exkludera, då tar samhället ställning och genom det så börjar vi en diskriminering och genom det skapas ett utanförskap och därmed en icke-mänsklighet. ”Icke-människa”, är människor som inte får vara med, som inte får vara delaktiga i samhället, det är människor som inte inkluderas av staten.

         Om staten understödjer ett utanförskap och diskriminering av människor med olika livsupplevelser, så understödjer staten konflikt. Konflikt skapas nämligen genom exkludering. Lösningen på konflikter är inkludering som utgår från ett tillåtande. Genom detta bygger vi ett multikulturellt och mångetniskt samhälle där alla är välkomna. Att inkludera människor är därför en förutsättning för ett fredligt samhälle.

         Därför är jag för ett neutralt samhällsbyggande som inkluderar människor, istället för ett samhällsbyggande som exkluderar. Och angående tro, så är vetenskapen också en trosuppfattning med olika riktningar och den får reda idag utrymme. För att uppnå balans i den neutrala samhällsbyggnaden så är det därför viktigt att samhället även tillåter andra livsåskådningar att och livsupplevelser att hyra offentliga lokaler, för om vi bara tillåter representanter för en mekanistisk och ateistisk världsbild så tar samhället ställning för ett utanförskap. Jag ser inte diskriminering som en väg att gå för kommuner och landsting.

         Därför är det neutrala samhällsbyggandet så viktigt där yttrandefriheten och trosfriheten respekteras och där man får hyra offentliga lokaler oavsett livsupplevelse. Det är vägen till fred och frihet. Börjar vi rucka på yttrande- och trosfriheten i Sverige så ruckar vi på demokratin och då får vi en diktatur och en diktatur är inte vad jag vill leva i.

        • Det Terry säger och är öppen med, det är att han har en personliga upplevelse av en kontakt med andevärlden. Detta är sanning, fakta och verklighet för honom. Han säger också att var och en för göra sin bedömning, ha sin egen tro för det han upplever som sant och verkligt för honom är inte automatiskt sant och verkligt för andra. Detta är han helt öppen med och de som söker sig till Terry vet om detta eftersom han talar om detta för dem.

         Detta innebär, att Terry inte gör ett löfte om att det han upplever är en universiell sanning.
         Han är tydlig med att alla människor har sin egen sanning, sina egna upplevelser.

         Människor går till Terry för att de vill ta del av hans personliga upplevelse av verkligheten. Jag ser inte det som ett moraliskt problem att någon berättar om sin personliga upplevelse för den som vill lyssna, särskilt inte när man är tydlig med att detta är just ens personliga upplevelse.

         Därför är det inte heller någon som luras, eftersom Terry gör inte anspråk på att hans personliga sanning är en allmängiltig sanning och de som går till Terry vet om detta.

         Terry har givetvis rätt att uttrycka sin sanning för de som vill, och han har rätt att hålla föredrag om detta för dem som vill lyssna och han har rätt att ta betalt för detta för att täcka sina omkostnader, precis som vilken föredragshållare som helst.

        • Det ska givetvis vara en självklarhet att Terry får hyra vilken lokal han vill, för annars är det diskriminering. Vilken signal ger vi våra barn om våra skolor tar ställning för och emot vissa personliga upplevelser eller trosuppfattningar? Våra skolor är redan fulla av vissa vetenskapliga trosuppfattningar, för balansens skull och för att uppnå en äkta neutralitet, så menar jag att det är viktigt att både det offentliga och det privata tillåter uthyrning av lokaler för föredrag och events kopplade till människors olika personliga upplevelser.

         En stöttefråga tycks vara om Terry är humbug, men personliga upplevelser kan inte bevisas. Dock så är Terry tydlig med att hans personliga upplevelse är just hans egen och alla får tro vad de vill, han säger inte att han står för en vedertagen sanning, utan just en personlig upplevelse.

         Det vore välkommet om människor med personliga upplevelser av andlighet inte bara fick hyra lokaler av det offentliga, utan även bjöds in i det offentliga rummet för att tala om sina personliga upplevelser. För att ge barnen ökad information om vår värld borde det vara en självklarhet att bjuda in människor att berätta om sina upplevelser av en eller annan livsåskådning. Skolan ska ju trots allt informera eleverna om livsåskådningsfrågor, och då är det ju lämpligt om representanter för olika livsåskådningar fick tillträde. Därför uppmanar jag skolor att bjuda in Terry Evans eller andra som har personlig upplevelse av andevärlden.

         Därför att vårt samhällsbyggande ska vara så öppet och neutralt som möjligt utan att staten tar ställning för vissa livsåskådningar. Men tyvärr har staten tagit ställning för vissa livsåskådningar. I svenska skolor har kristendom en betydande tonvikt, en annan tonvikt är en föråldrad och diskriminerande vetenskapssyn som framhärdar ett visst naturvetenskapligt vetenskapsparadigm där andra vetenskapssyner inte ges utrymme, vilket alltså begränsar barnens möjligheter till information om hela verkligheten och därmed begränsar deras möjligheter att ta ställning.

        • jag tror definitivt att den som inte har en personlig upplevelse av andevärlden inte kan förstå den som har en sådan upplevelse – därför att förståelsen kommer genom den personliga upplevelsen och inte genom en intellektuell konstruktion. Att uppleva någonting går ju djupare och vidare och bortom intellektuella konstruktioner och våra tankar, innehållet i en upplevelse kan vara så rikt och så fyllt.

         Det är som att beskriva hur coca cola smakar för den som inte har smakat det, och jag menar att den som inte har upplevt hur coca cola smakar kan inte förstå upplevelsen av hur det är att smaka på coca cola, det kan bara den göra som har smakat på den.

         Därför kan inte skeptiker och de humanister med andliga upplevelser mötas, eftersom skeptikerna utgår från intellektuella konstruktioner och dessutom utgår från att dessa humanister med andliga upplevelser också utgår från intellektuella konstruktioner (eftersom skeptikerna gör det måste ju alla andra också göra det, utifrån en skeptikers utgångspunkt). Här uppstår en skillnad därför att den med en personlig upplevelse av en andeverklighet, utgår från sin faktiska upplevelse istället för en intellektuell konstruktion.

         Däremot anser jag att mycket vore vunnet om skeptiker kunde acceptera att människor har personliga upplevelser av andeverkligheter, att det är något som händer dessa människor och inte är en intellektuell konstruktion, och att dessa människor har rätt att kommunicera om sina upplevelser för den som önskar lyssna utan att bli kritiserade och uthängda för det.

         Men ingenstans hos skeptiker har jag sett en vilja att ge humanister med andliga upplevelser den rätten.

        • Det som sker mellan Terry och den som besöker honom, det är mellan dem. Du som utomstående kan inte bedöma det äkta eller korrekta eller ens värdet i den kommunikationen. Och om du läser mina andra inlägg i den här tråden, så har jag förklarat varför man inte kan testa andar (och det handlar om att andar har sin egen vilja, de väljer själv vem de vill prata med och vad de vill säga, det kan ett medium inte styra och därför fungerar inte testerna eftersom tester förutsätter att medium kan styra andar).

         Det går alltså inte att för en utomstående bedöma vad som händer mellan Terry och den som söker upp honom av egen fri vilja för att ta del av hans personliga upplevelse. Och därför är det meningslöst att ens föra diskussioner om vad som är rimligt eller orimligt. Det är som att diskutera smaken på en maträtt som man inte har smakat på, eller göra vetenskaplig analys av ett litterärt verk som man inte har läst.

         Och det är dags att skeptiker tar och accepterar detta faktum istället för att ständigt tjata om tester hit och dit. Det är inte ni skeptiker som har tolkningsföreträde om vad som händer mellan Terry och den som söker upp honom, utan det är Terry och den som söker upp honom, som står för detta.

         Ni utgår från att människor ljuger, det är er inställning, och den kallas för skepticism. I er värld är lögnen och bluffen den troligaste förklaringen, men den förklaringen är en intellektuell idé som grundar sig på att ni inte har haft de upplevelser som Terry haft.

         Om ni hade haft upplevelser som Terry haft, hade ni fått evidensen genom den.

        • Det Terry vill, det är att han vill bli respekterad och han vill kunna fortsätta uttrycka sina personliga upplevelser, han vill fortsätta kunna berätta om sina personliga upplevelser – därför att han har den rätten i ett samhälle med yttrandefrihet och trosfrihet. Han har rätt att göra det utan att bli angripen personligen och kallad för ”bedragare”.

         Det går givetvis inte att bevisa att Terry är en bedragare, lika lite som han kan bevisa sin personliga upplevelse för andra i skeptikernas tester. Därför är Sturmarks angrepp helt meningslöst.

         Och till skillnad från Sturmark är jag för ett samhälle där man lyssnar på sin intuition, där människor uppmuntras till att göra det, där människor lär sig använda mer av sig själva för jag menar att det är vägen till fred och frihet för människorna. Att man lyssnar inåt och lyssnar på livet och universum istället för på intellektuella konstruktioner.

        • Grejen är, Johan, att du förmodligen kastar bort dyrbar tid av ditt liv i onödan genom att diskutera med SmS. Man kan inte ens kalla det en diskussion. Det är svårt att inte lockas in i det när SmS droppar den ena absurda saken efter den andra, men tro mig, det är bortkastad tid.

        • Vi har präster i den svenska kyrkan som tjänar pengar på att informera människor om Gud. Men skeptiker kritiserar inte svenska präster. Svenska prästerna får lön via skattsedeln. Enligt den svenska kyrkan så finns den helige ande närvarande under gudstjänsten, det är den helige ande som prästen symboliserar under gudstjänsten, alltså prästen är i praktiken samma som den helige ande – prästen uttrycker den helige andes ord.

         Enda skillnaden mellan Terry och en präst i den vanliga kyrkan, det är att det är fler andar än den helige ande som kommunicerar med Terry, medan det bara är den helige ande som kommunicerar genom prästen och inte några andra andar.

         Den helige ande är ett annat uttryck för Gud.
         Den som söker upp en kyrka och lyssnar på en gudstjänst, gör det för att ta del av Guds ord, såsom de förmedlas till åhörarna genom prästen.

         Den som söker upp Terry gör det för att ta del av en andes ord, såsom denna förmedlas genom Terry.

         Givetvis har präster rätt att göra det som de gör och få betalt för det, och Terry har givetvis samma rätt. Det finns en artikel på denna sajt av en viss Sara D som tar upp just detta. Läs den, den är belysande.

        • “och Samadhi? och Tao? du kan inte bara dra till med ”hitte-på-ord” och inbilla dig att vi kommer ta någonting du skriver seriöst?”

         Samadhi är ett buddhistiskt uttryck för det tillstånd när vi har gått bortom egots intellektualism och alla intellektuella konstruktioner och gått in i ett högre stadium av medvetandet, och med “medvetande” här menar jag en kombination av “consciousness” och “awareness”.

         Tao, kan även skrivas Dao, är ett kinesiskt uttryck för Vägen.
         Vad menar du med “hitte-på-ord”?
         Dessa är seriösa uttryck. Och nej, jag anser inte att jag inbillar mig någonting alls. Det är inte ett seriöst påstående att påstå att jag inbillar mig något.

       • när person X påstår att man upplevt något som inte många andra människor upplevt, då får X antingen välja att prata om det och acceptera att risken är stor att andra gärna vill undersöka anledningar, orsaken till detta. Och risken är ju också stor att det finns dom som kommer kritisera och förlöjliga människan som påstår något sådant. Man har också valfrihet, att inte berätta om X, och att inte ställa upp i tv-program varje vecka i flera år…
        (jag tror nog att även en sån som Leif “Loket” Olsson i BingoLotto fick ett par kritiska mejl eller brev några gånger, som man skulle kunna ha tolkat som “hatmejl” eller “mobbingkampanj” om man var konspiratoriskt lagd, om de dök upp i ungefär samma månad…)

        att släpa in “consciousness”, “tao”, “samadhi” osv i såna här kommentarsfält, tyder mest på att du går på en massa vidskepliga saker bara för att personen du hört dom från verkade seriös. Det låter okritiskt, och oskeptiskt, och rent av korkat.

        Lite grann respekterar jag ditt tålamod, energi, ordbajsande, men att du är så lättlurad, håller på med avgudadyrkan, eller idoldyrkan av T.Evans är patetiskt och inskränkt. Framförallt tyder det på stor okunnighet om vetenskapsteori och naturvetenskap.

        • Min käre vän Johan

         Till måg att tacka för din kloka och genomtänkta kommentar som visar vilken begåvad människa som du är.

         Terry Evans har aldrig sagt att han upplever något som inte många andra människor har upplevt. Tvärtom är hans inställning att alla människor kan uppleva andevärlden, och om vi tittar i historien så är det många människor som har upplevt andevärlden och fortsätter att uppleva den. De flesta av mina människor upplever den, jag upplever den. I äldre kulturer upplevde de flesta människor andevärlden, det var en norm för samhället och det var inget märkligt med det. Det är i dagens samhälle där människor fastnar i tankar och ytliga distraktioner som de har villfarelsen att andevärlden inte finns och om den finns så går det inte att uppleva den, men det är som sagt en trosföreställning och som inte har något med fakta att göra.

         “consciousness” är ett engelskt uttryck för medvetandet. Vidskepelse? Det är ett vanligt uttryck inom den vetenskapliga forskningen om medvetandets natur. Tao är ett kineiskt uttryck för Vägen och det har med en livsfilosofi att göra. Vidskepelse? Det är uppenbart att du inte vet vad ordet vidskepelse betyder.

         “Det låter okritiskt, och oskeptiskt, och rent av korkat.”

         Tack min vän, jag blir rörd av dina komplimanger.

         “Framförallt tyder det på stor okunnighet om vetenskapsteori och naturvetenskap.”

         Dina inlägg kan man använda som kurslitteratur på vad vetenskapsteori och naturvetenskap INTE är, och jag förvånas över att du inte kan något om vetenskapsteori.

         Med detta avslutar jag mitt vänskapliga inlägg och önskar dig en fortsatt trevlig dag!

         Ljus och kärlek till allt som du är!
         Ljus och kärlek från Din Vän i etern…

      • Sen finns ett begrepp inom religionsvetenskapen som heter “religiocentrism”. Detta begrepp kan definieras som där människor utgår från att deras meningssystem är normen för all tolkning, och där grunden är att man har en överdriven tro på det egna meningssystemet som gör att man menar att andras meningssystem automatiskt är felaktiga.

       Skeptikerna stämmer väl in på detta då de använder begrepp som “pseudovetenskap” hit och dit för att de menar att andras meningssystem inte är lika “vetenskapliga” som deras eget meningssystem, som ändå i grunden handlar om tro.

       Det är tro eftersom vetenskap inte sysslar med vetande. Som redan har diskuterats i tråden behandlar vetenskap sannolikheter, och det är personliga uppfattningar som styr vad som är mer eller mindre sannolikt. Vetenskap målar fram teorier, inga absoluta sanningar eller absolut kunskap eller absolut vetande. Därför är det relativistiskt.

       Tro innebär något vi inte vet. Allt vi inte har erfarit personligt blir en tro, för bara det vi själva erfar personligen tillhör vårt vetande. Så allt som vi inte har personlig erfarenhet av eller personlig upplevelse av, blir då också en tro. Vi kan bara tro om det vi inte har upplevt, men vi vet inte. Inte på riktigt. Vi vet bara genom våra egna upplevelser.

       Och i detta har jag en önskan om att skeptikerna ska respektera andras personliga upplevelser, vilket de inte gör när de försöker ge sig själva tolkningsföreträde för andras personliga upplevelser. Återigen, det är den som har den personliga upplevelsen som äger den.

      • Detta med “korrekt definition av vetenskap” är intressant i sig. Du Mikael tycks utgå från att det finns en “korrekt definition” av vetenskap. Om vi nu tittar på de olika vetenskaper som finns, och de olika vetenskapsbegrepp som finns, så finns det lite olika definitioner av vad vetenskap är och inte är. Kan man då verkligen uttrycka det som att det finns de som är mer, eller mindre, korrekta än någon annan?

       Välkommen till den relativa världen! Om du endast ser med naturvetenskapens-glasögon, så missar du mycket annan vetenskap där begrepp, definitioner och metoder är annorlunda. Och ändå är de alla vetenskaper. Det finns alltså många definitioner av vetenskap, även definitioner som går i strid med varandra – alltså är motsatser – och ändå kan man säga att samtliga är korrekta.

       Det kanske är obehagligt med relativism, men jag tror på en inkluderande världsbild istället för en exkluderande.

      • Då och då hör jag en retorik från skeptiker som går ut på att allt i världen kan förklaras vetenskapligt. Detta påminner mig om en illusion som vetenskapen lägen har haft och återkommit till, denna illusion om “nu vet vi allt, nu finns inget mer att veta” om än modifierat till en övertygelse att allting går att förklara vetenskapligt. Jag anser att detta är en övertro (ja, notera *tro* här..) på vetenskapen. Och vi kan samtidigt även fråga oss, även om allt kan förklaras vetenskapligt, är det då rätt och sant? Jag tror att de som säger att allting kan förklaras vetenskapligt, utgår från att vetenskapen stämmer.

       Men som vi har sett här, så rymmer vetenskapen många uppfattningar. Inom vetenskapen kan man säga att A finns, och att B finns, och att A inte kan finnas om B finns och att B inte kan finnas om A finns. Jag menar, någon av grupperna måste ju ha fel om de ska ta ut varandra? Eller så har båda rätt, inom sin egen kontext.

       Där har vi det relativa igen. Det finns, återigen, olika uppfattningar inom vetenskapen.
       Men jag tycker att detta inte avspeglas så mycket i rådande diskussion.
       Det gäller även saker som många tydligen tar för givet.

       • “Men som vi har sett här, så rymmer vetenskapen många uppfattningar. Inom vetenskapen kan man säga att A finns, och att B finns, och att A inte kan finnas om B finns och att B inte kan finnas om A finns. Jag menar, någon av grupperna måste ju ha fel om de ska ta ut varandra? Eller så har båda rätt, inom sin egen kontext.”

        Detta måste nog vara veckans bästa citat! Jag är besviken på landets högskolor om dom släppte ut dig därifrån med godkända betyg.

        • Jag har inte bara fått godkänt, utan jag har dunkat in VG på VG. Det må göra dig besviken, och jag förvånas över din emotionalitet i diskussioner som jag menar ska vara sakliga och seriösa istället för fyllda av emotioner.

         Det är intressant att ni skeptiker alltid går över till kommentarer om människorna i en diskussion, istället för att diskutera sakfrågorna. Ni gör alltid det när er argumentation fallerar. Sedan får ni säga hur mycket som helst att ni inte är en homogen grupp, men eftersom ni tycks bete er likadant så menar jag att era påståenden om er individualitet och förande av er egen agenda, inte håller.

         Den som har studerat vetenskapsteori på universitetet, och nu menar jag inte bara naturvetenskaplig vetenskapsteori, den personen förstår det jag skriver.

         Den vetenskapliga världen är nämligen heterogen, inte homogen. Det finns mängder av olika uppfattningar och åsikter, det finns mängder med olika evidens, och det finns många “skolor” inom vetenskapen vad vetenskap är och inte är. Det finns många uppfattningar om de “vetenskapliga sanningarna” och det finns många olika världsbilder.

         Vetenskapen handlar ju om teorier och sedan väljer man själv vilka man ska tro på eller inte, därför är det också en tro.

         Det är inte en homogen värld där alla vetenskapare och forskare tycker likadant och är överens, verkligen inte. Däremot så brukar inte de vetenskapliga konflikterna vara så välkända för allmänheten, de brukar inte föras fram genom traditionell media som bara för fram det som det finns starka ekonomiska och politiska intressen bakom och därigenom för de praktiken allmogen bakom ljuset.

        • “Det är intressant att ni skeptiker alltid går över till kommentarer om människorna i en diskussion, istället för att diskutera sakfrågorna. Ni gör alltid det när er argumentation fallera”

         haha veckans bästa nummer två. Om det är någon som gjorde JUST detta i den avgrundslånga tråden vi diskuterade i för några veckor sedan, så var det du. Gång på gång på gång skulle du kategorisera mig och berätta om hur allt jag sa berodde på att “ni skeptiker gör si och så, det är såna ni är.”

         Hela din retorik bygger på just detta. Precis som för Börje. Ni tar på er offermössan och kategoriserar alla icketroende.

         Om det är något som kategoriserar folk som dig och Börje, så är det just den totala avsaknaden av självinsikt. Det verkar vara totalt oförmögna till att se över ert eget beteende. Det är skrämmande på det sättet att jag aldrig tidigare sett folk kasta sen i glashuset på det sättet.

        • Men Mikael, du fäller ju kommentarer om mig hela tiden och det har du gjort i många inlägg – jag vet dock inte antalet för till skillnad från dig räknar jag inte inläggen, men jag noterar att du hela tiden försöker föra en diskussion om mig istället för att diskutera sakfrågor. Och du började med detta när jag bemötte din argumentation, för du klarade inte av att bli bemött.

         Och jag konstaterar att ni skeptiker gör detta, för du är inte ensam om detta beteende Mikael. Jag har märkt det i många forum, på många ställen, där skeptiker diskuterar med människor som har en annan världsåskådning än skeptiker har.

         Ett tydligt framträdande drag hos skeptiker är just det – diskussioner om personer istället för sakfrågor. Det ser jag tydligt. Och det händer just när man besvarar skeptikernas argumentation, när man visar upp något annat än de visar upp – det är då skeptikerna övergår till att diskutera personer istället för sakfrågor. Ni fäller omdömen om personer så fort ni får motargument i en diskussion, så får man inte håller med er så kommenterar ni den som inte håller med er istället för att diskutera sakfrågorna.

         Det är inte mitt fel att du som skeptiker har samma beteende i diskussioner som flera andra skeptiker. Du bara visar din avsaknad av självinsikt när du inte ser detta beteende hos dig själv. Jag har inte hittat på att ni gör detta, jag bara lägger märke till att ni gör detta. Det är ett framträdande drag.

         Och nej, jag ser mig inte själv som ett offer. Jag konstaterar neutralt det ni skeptiker håller på med. Jag har inte lagt in någon emotionell värdering i det. Du anklagar mig ständigt för det du själv gör.

        • När det gäller vad min retorik bygger på Mikael, så bygger den på att jag försvarar människors rätt till sina egna personliga upplevelser utan att bli jagade, förföljda eller anklagade för det ena eller det andra.

         Jag försvarar människors rätt att uttrycka sin personliga upplevelse i offentliga såväl som privata “rum” i samhället.

         Och jag kritiserar de som kritiserar personliga upplevelser, för att kritisera människors personliga upplevelser är att inte respektera andras personliga upplevelser. Den som har en personlig upplevelse väljer inte att ha den, det är en upplevelse som kommer – som händer eller uppstår. Därför är kritik mot personliga upplevelser meningslösa eftersom den som har dessa personliga upplevelser inte är skyldig till sin egen upplevelse, utan den händer och uppstår av sig självt. Ni försöker alltså skuldbelägga den som har en personlig upplevelse av andevärlden, ni försöker tala om att det är fel att ha det och att det är fel att uttrycka den, att det är fel att hyra en lokal och berätta om sin personliga upplevelse för den som frivilligt önskar att lyssna. Och därigenom skuldbelägger ni den som har en personlig upplevelse av andevärlden.

         Om ni skeptiker respekterade andra människors personliga upplevelse av andevärlden, så skulle denna diskussion vi har här inte hända. Sturmark och Co skulle inte skriva sina hatartiklar om Terry Evans, VoF skulle inte föra sina smutskastningskampanjer, det skulle inte finnas tidningsartiklar eller bloggar från skeptiker som kallar människor med personliga upplevelser av en andeverklighet för charlataner.

         Ni skeptiker krigar mot människor som har andra upplevelser av världen än vad ni själva har.

         Så nej Mikael, du och andra skeptiker respekterar inte andra människors personliga upplevelser av andeverkligheten. Ni gör inte det så länge som ni inte kan acceptera att den som har den personliga upplevelsen är den som har tolkningsföreträde om den, att det är den som har den personliga upplevelsen som är den som vet om sin egen upplevelse och det är den personen som avgör vad som är sant och inte om sin egen upplevelse eftersom det är den personen som har den upplevelsen och inte du.

        • “Men Mikael, du fäller ju kommentarer om mig hela tiden och det har du gjort i många inlägg – jag vet dock inte antalet för till skillnad från dig räknar jag inte inläggen, men jag noterar att du hela tiden försöker föra en diskussion om mig istället för att diskutera sakfrågor. Och du började med detta när jag bemötte din argumentation, för du klarade inte av att bli bemött.”

         Okej SmS. Då ber jag dig nu att gå tillbaka till den andra tråden då vi diskutera i ända och kopiera var jag fällde kommentarer om dig som inte handlade om vad du skrev utan om dig som person och därmed er personer som troende.

         Jag kan klistra in hur många såna som helst från dig. Så jag väntar spänt på dina exempel på var jag gick över den gränsen. Kör hårt!

         “…. för du klarade inte av att bli bemött.”
         här kör du på igen. Jag klarade inte av det. Det vet du liksom. Det var därför jag inte orkade med att prata mer med dig. Det bara MÅSTE vara det. Du kan inte för ditt liv tänka dig att det kan finnas en annan anledningen.

         JO, Sms, jag klarar av att bli bemött alldeles utmärkt. Jag o r k a r bara inte med ditt sätt. Och det är flera med mig. Jag fick, precis som i det här inlägget, lägga mer än hälften av energin på att försvara mig mot saker som du hittade på om hur jag var eller vad jag tyckte.

         Och det som är absolut mest tärande i en diskussion med dig, det är att du aldrig kan se detta. Du verkar har en totalt skild verklighetsuppfattning. Tillochmed Perra och Ruben gick in och bad om ursäkt och tyckte att du drev på för hårt i din vridna retorik. Men att du skulle ta det till dig är tydligen en övermäktig uppgift.

        • ” Okej SmS. Då ber jag dig nu att gå tillbaka till den andra tråden då vi diskutera i ända och kopiera var jag fällde kommentarer om dig som inte handlade om vad du skrev utan om dig som person”.

         Det jag kritiserar dig för Mikael, det är för att du i en diskussion om sakfrågor kommenterar vad jag gör och inte gör, vilket innebär att du försöker diskutera min person, istället för att hålla dig till sakfrågorna. Här är några exempel på det och kom ihåg – du bad om det själv.sion.

         “Den förstod du tydligen inte. Eller så sket du i vilket.”
         “Sjukt nog verkar det som du har läst fel.”
         “Halva den här sidan består av dina påhitt, samt jag som får försvara mig mot dom.”
         “Du borde lugna ner dig lite så kanske någon lyssnar.”
         “Tokigt att du missar precis allt.”
         ” om du läser mina inlägg, och inte SmS skeva tolkningar av dom”
         “Du har utsett dig själv till någon slags hjälte. ”
         “Vet inte om du förvirrar dig i all din upphetsning. ”
         “Orkar som sagt inte gå igenom dina inlägg. Det är liksom böcker som är fullpackade med missförstånd och osanningar”
         “du hugger dig själv i foten”
         “Du har gjort det här misstaget så många gånger i tråden”
         “Nej du visar däremot gång på gång att du antingen har en extrem svårighet att läsa texter eller att du helt enkelt inte vill se vad som står där.”

        • Vad jag gjorde löpande i den diskussionen, det var att jag vände dina kommentarer till dig själv för att du skulle se och förstå det meningslösa i att kommentera vad andra människor gör istället för att diskutera sakfrågor.

        • Oj du har fått ihop en bra lista på saker jag sagt om dig som person ser jag:

         ”Den förstod du tydligen inte. Eller så sket du i vilket.”
         Handlade inte om dig som person. Jag bad dig att inte kommentera då jag skrev till Torbjörn. Men det sket du i.

         ”Sjukt nog verkar det som du har läst fel.”
         Handlar inte om dig som person. Du hade uppenbarligen läst fel (eller förstått fel, men jag utgick från att du hade läst fel).

         ”Halva den här sidan består av dina påhitt, samt jag som får försvara mig mot dom.”
         Handlar inte om dig som person. Handlade om dina inlägg som bestod av saker om mig som person.

         ”Du borde lugna ner dig lite så kanske någon lyssnar.”
         Rätt, handlade om dig som person. Du verkade uppjagad eftersom du postar i den högsta frekvens jag någonsin sett.

         ”Tokigt att du missar precis allt.”
         Handlade itne om dig som person.

         ” om du läser mina inlägg, och inte SmS skeva tolkningar av dom”
         Handlade inte om dig som person utan om dina hittepå vad jag hade sagt och vad jag tycker och står för.

         ”Du har utsett dig själv till någon slags hjälte. ”
         Rätt handlade om dig som person. Det var efter du postat säkert 5 gånger samma text om hur du minsann står upp för de som behöver försvaras. Enligt dig d