Är DN forum för nyateisterna?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 juni 2012
- NewsVoice redaktion

DN debatt

Denna replik från Föreningen Humanism och Kunskap som konfronterar  Sturmarks & Co:s debattartikel ”Se över lagen om statligt stöd till trossamfund” blev refuserad av DN Debatt. Ingen annan replik har publicerats, kanske för att även den/de har refuserats av DN. Man kan fråga sig varför DN Debatt inte vill ha debatt? Varför får inte nyateismen kritiseras i DN? Det gick ju bra i SvD.
/ Redaktören, NewsVoice |  uppdaterad 2012-06-24

I artikeln ”Se över lagen om statligt stöd till trossamfund” (DN 2012-06-13) framställer Sturmark sin verksamhet på ett förskönande sätt när man i själva verket regelbundet ägnar sig åt jakt på människor med andra livsåskådningar. Det är inte lika med ”att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.”

Text: Börje Peratt, ordförande, Föreningen Humanism och Kunskap

Tvärtom går strategin ut på att försvaga rätten att få tänka, tro och forska i vad man vill. Först och främst så måste man tydliggöra att nyateism inte är liktydigt med humanism.

Bland undertecknarna finns en f d president i den Internationella Humanistunionen som tidigt kapade både begreppet humanism och omvandlade sekulär humanism från respekt för troende och vetenskapare till intolerans och förföljelse av oliktänkande (Humanist Manifesto II, 1973). En av dess ideologer sa: ”Vår ideologi är inte förenlig med humanismen” och han menade att de var antihumanister. Naturligtvis var denna beteckning omöjlig och skulle inte gå hem vare sig i stugorna eller i politiken.

Man genomför sedan 1970-talet en plan som går ut på att förvilla allmänhet, media och beslutsfattare. Jag har i tidigare artiklar visat hur de som står bakom är en till synes ohelig allians, något som undertecknarna av artikeln nu ger belägg för. De har förenats i sin ambition att placera in sitt folk på centrala funktioner i samhället. Man vill förändra lagar och regler så att de passar egna syften. Strategin är formulerad av den marxistiska filosofen Gramsci och metoden kallas entrism. I detta ingår även att man undergräver och förstör rykten för dem man betraktar som fienden.

Christer Sturmark jämför sin organisation med Norges som påstås ha över 70 000 medlemmar. Om det nu är sant hur kommer det sig då att den svenska systerorganisationen bara har några tusental? Kan det vara så att förföljelse av dem med annan trosinriktning trots allt inte accepteras här.

Christer Sturmark beskriver på sin hemsida hur han smyger in på möten och dokumenterar folk som träffas för att diskutera enligt honom icke godkända livsåskådningsfrågor. Han uppmanar sina följare att göra samma sak. Sturmark vill ha statligt stöd till sin gudsförnekande organisation. Men vad är då livsåskådningsneutralt? De som vill förbjuda elever att sjunga ”Den blomstertid nu kommer”.

Han hävdar att de erbjuder sommarläger där man diskuterar etik och moral. I själva verket är det en plantskola för näthuliganism. Deras bloggar, forum och kommentarer avslöjar dem. I en artikel i mars ”Fullt möjligt förena tro och vetenskap” påtalar jag detta faktum.

Statsbidragens nuvarande regler diskvalificerar de förbund som ligger bakom förslaget om ny lag om statligt stöd. Ska en förändring ske bör man ha mänskliga rättigheter i åtanke. Dessa punkteras i stort sett dagligen av de förbund som representerar förslaget.

Börje Peratt, Ordförande
Föreningen Humanism och Kunskap


DN Debatt, 2012-06-13

Se över lagen om statligt stöd till trossamfund

Undertecknad av:

Christer Sturmark, ordförande Humanisterna
Bengt Westerberg, ledamot Humanisterna, fd socialminister och partiledare (FP).
Levi Fragell, fd president i den internationella Humanistunionen
Désirée Liljevall, riksdagsledamot (S), ersättare i kulturutskottet

DN Debatt tackar nej

Både chefen och redaktören för DN Debatt Nils Öhman och biträdande redaktör Lars Boström för DN Debatt tackar unisont nej till repliken ovan från Humanism och Kunskap som i sitt original inte var rubricerad: ”Är DN forum för nyateisterna?”

DN Debatt nyateisternas nya Mecka?


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq