nyateism

Å ena sidan och å den andra

utkast[caption id="attachment_1819" align="aligncenter" width="474"] Börje Peratt © sommarskägg[/caption] "Börje Peratt - #!±" Jo jag har fått ta emot en del skällsord efter att jag lyft


Är DN forum för nyateisterna?

KULTURI artikeln ”Se över lagen om statligt stöd till trossamfund” (DN 20120613) framställer Sturmark sin verksamhet på ett förskönande sätt när man i själva verket regelbundet ägnar sig åt jakt på människor med andra livsåskådningar.


Kritik av Humanist Manifesto 1 (1933)

utkastHär presenteras en grov översättning av det manifest som ligger till grund för kommande Humanist manifesto som i sin tur bildar ideologisk grund för InternationellaDen humana humanismen

utkastEfter att under ett år ha granskat det som kallas antihumanismen vill jag nu återgå till mitt ursprungliga spår som är att utveckla de godaPseudoskepticismens återuppståndelse

VETENSKAPPseudoskepticismens felslut kännetecknar dem som gärna vill kalla sig skeptiker men som i många fall visar sig vara pseudiker. Återkommer till en del av kommentarerna