Den Humana humanismen vill återupprätta medmänsklighet

publicerad 31 mars 2012
- Börje Peratt
Börje Peratt. Foto: eget verk, 27 april 2021

Föreningen Humanism och Kunskap har bildats för att återta och återupprätta humanismen.
Vi måste först klargöra att det ateistiska Förbundet Humanisterna är en i grunden felaktig benämning och det förbundet borde heta Ateisterna. Deras systerorganisation benämner sig Vetenskap och Folkbildning vilket också är förvillande då de är en opinionsbildande förening för en ytterst begränsad del av vetenskapen.
När nu det ateistiska förbundet Humanisterna i SvD försöker försvara sig med att ytterligare förvilla samhället med vilseledande uppgifter blir det angeläget att korrigera några av dessa rena rökridåer.
De kallades tidigt av sina egna avhoppare för antihumanister och pseudoskeptiker.
En av initiativtagarna till skeptikerrörelsen, professor Truzzi, reagerade på den intolerans och fördomsfullhet som präglade dem. Deras förföljelse av oliktänkande gick så långt att de hotade människors liv och karriärer. Denna verksamhet har förvärrats med internets möjligheter att förstöra folks rykte.
Ett öppet demokratisk samhälle kännetecknas av en dialog ansikte mot ansikte. Antihumanisterna uppträder ofta ansiktslöst, anonymt och i hordliknande angrepp. De har infiltrerat samhällets viktigaste pelare och vittrar inifrån sönder fundamentet för mänskliga rättigheter och en mänsklig värld.
Det är obestridligt att ursprunget är en marxistiskt influerad ideologi med en hård Nyateism som vill utrota alla religioner. I detta ursprung finns också eugeniken, rasbiologin som ligger till grund för rashygien som i sin tur ligger till grund för nazismen. Man kan hävda att rörelsens initiativtagare aldrig tog det steget. Men visst fanns just dessa värderingar med i bilden. Det vi kan fastställa är att Julian Huxley ansåg att samhällets lägre klasser, som inte förmådde klara sig ekonomiskt, skulle steriliseras. Barnrika familjer skulle inte få medicinsk vård så kunde istället det naturliga urvalet rensa bort de svaga. (Eugenics in evolutionary perspective, Julian Huxley, 1962).
Kan vi föreställa oss något mer antihumanistiskt?
Visst ateisterna kan idag försvara sig med att de inte har sådana värderingar. Men det förändrar inte ursprunget. I detta ingår att de medvetet kapade humanismen för att kunna föra fram sitt antihumanistiska budskap.
Chefsideologen Paul Kurtz alla olika Manifest visar hur transformationen gått till sedan man förvandlade ursprungsdokumentet, Humanist Manifesto från 1933. Då var sekulär humanist både troende och vetenskapsman. Idag är man renodlad ateist. Då accepterades alla akademier och forskningsvägar till vetenskap. Idag accepteras bara en konservativ form av naturalism. Man kallar sig rationella på det sunda förnuftets bastion. Verkligheten uppvisar en mästare i att förvilla. Man anser sig vara skeptiker som ifrågasätter. Verkligheten uppvisar ett undertryckande av kritiskt tänkande.
Antihumanisternas mål är att alla ska acceptera och lyda deras enda sanna bild av verkligheten. De vill alltså förestå den enda giltiga globala religionen.
Den humana humanismen tillerkänner människan rätten att tycka tänka tro i enlighet med sin egen övertygelse. Den humana humanismen tillstår andlighet och även möjligheten till en själ liksom man accepterar en ateistisk tro. Därmed är inte den humana humanismen en religion utan en ideologi som står över såväl politik som religion.
Den humana humanismen grundar sig på medmänsklighet, vilja att förstå världen i alla dess aspekter och en önskan om internationellt utbyte på alla plan. Denna humanism ledde fram till mänskliga rättigheter, demokrati och internationella organisationer för förening av resurser och hjälpinsatser. Den internationella (Ateist-)Humanistunionen försöker med fagra ord och infiltration också kapa medmänsklighetens organisationer som WHO för att kunna släppa lös läkemedelsindustrins version av det mentalt och kroppsligt vaccinerade samhället.
Börje Peratt
Humanism och Kunskap på Vetapedia
Humanism på Vetapedia
Humanism och vetenskap i nytt sken


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq