Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Kosttillskott är säkra och läkemedel kan vara livsfarliga visar studie

publicerad 18 november 2012
- Peter Pettersson

Behöver vi ytterligare bevis på att kosttillskott verkligen är säkra, särskilt jämfört med läkemedelsindustrins mediciner? Alliance for Natural Health International presenterade 2012 en riskbedömningsstudie som visade hur riskabelt det egentligen är att ta kosttillskott och farmaceutiska läkemedel.

Text: Peter Pettersson

Tack vare de återkommande temat som utbasuneras via de konventionella och dominerande medierna, hör vi ofta talas om “farorna” med att ta kosttillskott, men denna riskbedömning, som gjordes på brittiska medborgare och baserades på officiella siffror, fann något helt annat.

Studien, som beställdes av Alliance fro Natural Health International, en internationellt verksam, icke-statlig organisation som främjar naturliga och hållbara strategier för hälsa, kom bland annat fram till dessa åtta punkter:

1. Utvärderingen av studien visar att rökning fortfarande är den enskilt mest riskfyllda aktivitet som en brittisk medborgare kan ägna sig åt. Som jämförelse löper du 797 940 gånger större risk att dö av rökning än av att ta ett kosttillskott!

2. En person bosatt i Storbritannien löper otrolig nog 293 006 gånger större risk att dö av medicinska skador som går att förebygga än från att ta ett kosttillskott. För naturläkemedel är skillnaden fortfarande enorma – 36 625 gånger större risk att dö av medicinska skador!

3. En vistelse på ett brittisk sjukhus utgör en lika stor risk för dödsfall som aktiv militärtjänst i Irak eller Afghanistan!

4. Risken att dö av farmaceutiska läkemedel i Storbritannien är 62 000 gånger större än att ta kosttillskott.

5. Farmaceutiska läkemedel utgör nästan ett dubbelt så stort risk för dödsfall jämfört med motorcykelolyckor på brittiska vägar.

6. Statistiken i studien visar att naturläkemedel och kosttillskott båda kan betraktas som “supersäkra” och inte utgör någon betydande risk för dödsfall. Risken för dödsfall är mindre än 1 på 10 miljoner för människor som tar kosttillskott!

7. Tvärtom befinner sig medicinska skador på sjukhus i Storbritannien, vilka kan förebyggas, i kategorin “farliga”, med en risk för dödsfall som är större än 1 på 1 000 – på samma nivå som rökning och militärtjänst i Irak och Afghanistan.

8. En invånare i Storbritannien löper ungefär lika stor sannolikt att drabbas av ett blixtnedslag eller att dödas i Londons tunnelbana som att dö från att ta naturläkemedel eller kosttillskott.

Källa

Text: Peter Pettersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq