Intervju: Bertil Wosk berättar om de nya reglerna för kosttillskott

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 januari 2013
- Torbjörn Sassersson red.
Bertil Wosk - Pressfoto: Holistic
Holistic, Bertil Wosk
Bertil Wosk – Pressfoto: Holistic

Från och med den 14 december 2012 gäller nya regler för hur kosttillskott får marknadsföras. Inga hälsopåståenden får lägre göras utan att det finns vetenskapliga bevis.

Det är visserligen bra, men problemet är att kravribban sätts orimligt högt för kosttillskott. Det ger de stora läkemedelsföretagen en enorm konkurrensfördel över små kosttillskottsproducenter.

Dessutom försvåras försäljningen för hälsokostbutikerna som inte längre får sälja kosttillskott där det står på burkarna vad tillskotten är bra för. Endast vaga hälsopåståenden får hävdas. Kunderna får även de svårare att hitta hälsofrämjande produkter.

Bertil Wosk från Holistic berättar mer.

Telefonintervju: 16 januari 2013 av Torbjörn Sassersson, 35 minuter


 

Musik: www.soundjay.com


Relaterade artiklar och dokument

Stöd NewsVoiceBertil Wosk, Holistic: Den 14 december 2012 förbjöds hälsopåståenden på kosttillskott

Livsmedelsverket ber om ursäkt för snedvinklat utlåtande i media

Holistic fick rätt om D-vitamin – Livsmedelsverket backar – seger för individen

Livsmedelsverkets bristande kompetens om D-vitamin bidrar till sjukdomar

Artikeln (Word) som refererar till undersökningen om att kosttillskott är ofarligt:  No deaths from supplements 2008

Holistic

Användarberättelser: om vilka kosttillskott och naturmedel som botar och lindrar

Nedan två länkar till mycket intressanta grafer på statistik som visar risken att dö i olika aktiviteter. Sjukhusvistelse ligger väldigt högt och kosttillskott längst ned på listan.

Individual Risk Relative to the Use of’ Food’Supplements in the UK

Societal vs Individual Risk of Death in the United Kingdom


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Antioxidanter är livsviktiga från naturlig föda.
  Antioxidanter är farliga som substrat.

  Detta har varit känt i många år.

  Läs t.ex. om tillförsel av pro-vitamin A till lungskadade patienter.
  Det ökade dödligheten.

 • coca cola och mjölk från arla ska klassas som läkemedel då och får endast säljas på apotek..utskrivet på recept av läkare hehe…denna värld är ju sjuk på något sätt!

 • Sitter och småklurar.
  Mjölk från T ex Arla berikas med bl a D-vitamin. Så här säger de på sin hemsida http://www.arla.se/Default____35487.aspx : ” Vitamin D bidrar till att bevara ett starkt skelett och starka tänder. Det beror på att vitamin D påverkar kalciumomsättningen i kroppen. Det är också viktigt för att immunförsvaret ska fungera normalt. Även musklernas funktion påverkas av vitamin D. ” Bevara=förebygga sjukdom. Viktigt för att immunförsvaret ska fungera normalt=förebygga. Att musklernas funktion påverkas=i positiv riktning, dvs besvär lindras, förebyggs eller botas.

  Kan jag som medborgare då åtala Arla för vad de “påstår” ? Alt: kan kosttillskotts företag använda samma “språk” som Arla gör i sin “reklam”? Är det någon här som vet det?

  Kan jag som medborgare åtala Coca-Cola för att de, i sin reklam, t ex påstår att: “C-vitamin är ett essentiellt mikronäringsämne och bidrar till att skydda cellerna.” Skydda cellerna=förebygga sjukdom. När en substans (i detta fall C-vitamin) “förebygger” ska ju det klassas som läkemedel och eftersom produkten ifråga http://www.coca-cola.se/nordic-corp/cc/se_SV/pages/products/glaceau.html inte är ett läkemedel, men påstås förebygga sjukdom genom att skydda celllerna så borde det vara ett solklart fall som strider mot:
  ” 1§ läkemedelslagen 1992:859). Med läkemedel avses i denna lag varje substans eller kombination av substanser
  1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur,
  eller
  2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.” http://www.svenskegenvard.se/images/stories/trycksaker/skra%20kosttillskott%20till%20konsument%20uppdat%202011.pdf

  Om det nu anses finnas en skillnad (vilket det uppenbarligen gör) mellan sk livsmedel (t ex mjölk och läsk med tillsatser av substanser som lindrar, förebygger och botar) och kosttillskott (som enbart innehåller tillsatserna), så är detta fullkomligt absurt.

  Vet någon (här) om det är möjligt för en enskild person att åtala Arla och Coca-Cola för att de, i sin marknadsföring, bryter mot 1§ läkemedelslagen 1992:859)?
  Att väcka åtal mot dem skulle kunna, om inte annat, ge publicitet åt hela frågeställningen. Dessutom är det 2 företag, med rejält med resurser bakom sig som säkert inte kommer att lägga sig utan vidare. Och, som jag ser det är deras enda möjlighet att försvara sig, att anfalla EUs nya regler för hur kosttillskott får marknadsföras. Alternativt att deras jurister ger sig på läkemedelslagen.

  Varför inte bussa jättarna mot varandra? Storföretagen (t ex Coca-Cola och läkemedelsbolag) är ju ändå de som drar in jättevinster och har ekonomiska resurser. Cola-Cola är fullt medvetna

  • Ooops…
   “Varför inte bussa jättarna mot varandra? Storföretagen (t ex Coca-Cola och läkemedelsbolag) är ju ändå de som drar in jättevinster och har ekonomiska resurser. Cola-Cola är fullt medvetna”
   Det skulle inte vara med. Det är början på något ännu outvecklad tanke/idé. Sorry!

  • Bra kommentar Else!
   Tycker du visat Kejsarens nya kläder. Eller Kejsarnas nya kläder. Effekter av tolkningarna om den nya lagen som ingen “hövding” tänkt på antar jag. Det kan sluta med att Coca Cola och andra liknande företag blir sänkta, och den fantastiska lagen får annat resultat än väntat…. Om man nu behagar följa den likvärdigt.

  • Det här blir helt klart konsekvensen. Om myndigheter börjar jaga enstaka enskilda individer och småföretag som odlar och säljer Johannesört bara för att “skeptiker” och annat löst folk angivit dessa genom att ge anonyma tips, så kan även individer och grupper i samhället anmäla och åtala storföretag. Myndigheter kan åtalas för att de låter storföretag få konkurrensfördelar och för att myndigheter har jäviga “experter” från industrin i “fina” rådgivande instanser.

   Det blir ett angiverisamhälle och risken är att några få storebrorsor i samhället får 100,000 lillebrorsor med humor emot sig. Hillarious. Ska vi starta?

 • Grunden till ett hälsosammare liv är inte hur det går och bevisas vetenskapligt, grund principen är vilket man litar på. Litar man på att andra kan ta bättre hand om dina pengar så litar man också på att andra kan bättre ta hand om din hälsa. Men om man är mån om sin hälsa så litar man på sitt eget omdöme. Vill man att profit hungrande företag skall bestämma vad som är bäst för hälsan så skall man visserligen göra det

 • Det finns vetenskaplig evidens för att vitaminer och mineraler höjer hälsan och kan verka läkande, det är vetenskapligt bevisat att ämnen som ingår i kosttillskott innehåller ämnen som skyddar och bevarar hälsa. Så det borde ju inte vara något problem att hänvisa till detta…

  Men det räcker inte, och det är det som är så skrämmande. För om kosttillskott verkligen har verkan, så ska de registreras som läkemedel och då gå igenom en helt annan producedur och varje kosttillskott ska gå igenom processen separat även om den innehåller ämnen vars verkan redan är vetenskapligt bevisad. Vi bör också poängtera att kosttillskott inte är designade för att vara läkemedel, utan de innehåller naturliga och organiska produkter som en hjälp för människors livskvalitet och hälsa. Har de en läkande effekt så är det en bonus. Den läkande effekten står moder natur för, så kosttillskotten är därför inte uppfunna utan de är naturliga. Ett naturligt komplement som behövs idag på grund av att många jordar har förstörts av det industriella jordbruket och därmed har brist på mineraler och grödorna kan inte producera det som inte finns i jorden. (Detta gäller även ekologiskt odlade produkter). Så kosttillskott blir allt viktigare för människors hälsa.

  Men de nya reglerna gör att kosttillskott som fungerar, de stoppas på marknaden även fast det är vetenskapligt bevisat att de fungerar – faktum är att de stoppas på marknaden på grund av att det är vetenskapligt bevisat att de fungerar. Läkemedelsverkets och livsmedelsverkets mål är att bara verkningslösa kosttillskott ska säljas på marknaden, eller iaf det ska påstås att de är verkningslösa och har ingen nytta – bara då får de säljas.

  Detta gynnar inte konsumenterna utan det gynnar big pharma läkemedelsbolagen med sina syntiserade produkter.

  Märk även att kosttillskott som innehåller ämnen som big pharma har skapat en syntetisk kopia av och som används i kemiska läkemedel, alltså har en “verksam medicinsk substans”, de kosttillskotten förbjuds på marknaden för de ska klassas som läkemedel. Reglerna förbjuder naturen till förmån för big pharmas kemiska konstruktioner. Det gagnar inte konsumenten.

  I USA finns det redan livsmedelsprodukter som ska klassas som läkemedel, ett av de mest absurda exemplen är amerikanska frukostflingor som är hälsofrämjande och därmed ska klassas som läkemedel. De onyttiga frukostflingorna fyllda med socker och kemikalier, de får säljas i vanliga livsmedelsbutiker, men de nyttiga, de som hjälper hälsan – ja de räknas som läkemedel och får inte säljas i matbutiker. Helt uppenbart går vi mot denna utveckling i Sverige – det nyttiga och hälsofrämjande förbjuds från matbutiker och bara onyttig skräpmat blir kvar, vilket gör människor mer sjuka så de söker hjälp och vård hos den traditionella sjukvården. Kopplingen är solklar…

  Det är dags att upphöra med detta förtryck av människor. Jag anser att i ett fritt och demokratiskt samhälle så ska människor ha rätt att göra sina egna val för sin egen hälsa. Rätt att avstå vaccinationer, rätt att avstå skolmedicinska produkter och rätt att använda kosttillskott och naturliga organiska produkter från naturen utan att staten ska lägga sig i och förbjuda.

  Det är bara att konstatera att de människor som hyllar de nya reglerna, de har helt klart gått på en enorm blåsning och är omedvetna, de tänker inte längre än näsan räcker och ser inte de allvarliga konsekvenser och inskränkning av medborgares friheter som reglerna innebär.

  Jag är djupt bekymrad över det allt mer polisiära, kontrollerande och odemokratiska Sverige som vi tydligen går mot.

  • Lösningen på detta kan ju vara att man helt enkelt kallar ALLA s k hälsokostpreparat för LivsMedel – som jag ser det. Ett sådant tidigare s k hälsokostmedel finns redan i vanliga livsmedelsbutiker i Sverige – och det är Donat Mg.

 • Kraven för kosttillskott är inte högre än för läkemedel, tvärtom. För läkemedel krävs studier både på effekt och säkerhet. Det krävs inte för kosttillskott.
  Däremot för påståenden så räcker det för läkemedel med ett par egna studier medan för kosttillskott så krävs många studier för att det vetenskapliga etablissemanget ska komma fram till att ett visst ämne har en viss effekt. Ovanpå detta har EFSA ännu strängare krav vilket gör att det krävs orimligt mycket vetenskapligt stöd för ingredienser som ingår i kosttillskott.

  • I praktiken högre krav på “vetenskaplig evidens” för kosttillskott än för läkemedel. Och det är inte bara orimligt utan även absurt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *