Näthat och trakasserier på webben – Ta konflikten eller fly

publicerad 4 mars 2013
- Börje Peratt

näthat

DEBATT. I början på 2013 uppstod en debatt om näthat i mainstream media iscensatt av människor som fått nog av att bli trakasserade av internettroll i webbforum. Det berör humanismens kärnfrågor. Få saker upprör människor så mycket som orättvisa och förtryck. Människans drivkraft för frihet och rätten till sitt eget fria tänkande har emanerat i de sk ”mänskliga rättigheterna”.

Dessa rättigheter måste försvaras varje dag, skriver Börje Peratt som är ordförande i föreningen Humanism och Kunskap.

Föreningen startades för att återta den ursprungliga betydelsen av begreppet humanism, för att återerövra människors rätt att ostört få diskutera livsåskådning i forum, för att skydda människors rätt att träffas och där i fred få dela upplevelser och existentiella frågeställningar.

Här ingår, i dagens uppkopplade samhälle, möjligheten att kunna umgås ostört även på nätet.

Nu har styrelsen i samarbete med flera medlemmar diskuterat frågan. Börje Peratt skrev en artikel särskilt för Humanism och Kunskap. Den utgår från de som blivit attackerade och artikeln föreslår lösningar.

  • Vi kan bara bemöta näthatet med en stark samverkan och med respekt som grund.
  • Låt oss skapa en mer rättssäker gemensam svensk webb.

Läs artikeln: Näthat – Ta konflikten eller fly

Text: Torbjörn Sassersson, vice ordförande i Humanism och Kunskap

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq