Jan Eliasson: “Vi lever i en tid av naturkatastrofer”

publicerad 22 maj 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

Jan EliassonOklahoma visar att förödande oväder förekommer allt oftare, enligt Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare, skriver SvD i artikeln ”Extrema katastrofer blir allt vanligare”. Eliasson öppnade på tisdagen FN:s toppmöte om klimatkatastrofer i Genève. 

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikimedia Commons

Jag minns för några år sedan debatterna på internetforum i Sverige om framtidens katastrofer och klimatförändringar. Många varnade för att världen skulle gå under medan andra menade att katastroferna skulle öka, men att jorden skulle stå kvar.

Skeptiker försökte ideligen avfärda betydelsen av nya data och försökte lugna diskussionerna med vetenskapliga spekulationer. Nyttiga idioter försökte vända på data för att minska "oron" medan andra ville diskutera urtida framtidsprediktioner om en nutid fylld av extrema och eskalerande förändringar. "Halvapokalyptikerna" hade mest rätt visade det sig.

Ingen hade väl trott år 2003 att FN:s generalsekreterare skulle yttra följande år 2013:

"Stormar, översvämningar och andra extrema naturkatastrofer blir allt vanligare och alltmer våldsamma. Det är Oklahoma ett exempel på. Jag är mycket tagen av det som hänt, säger Jan Eliasson."

Konferensen i Genève konstaterades att FN kraftigt underskattat kostnaderna för naturkatastrofer i världen åren 2000 till 2012. Data från länder har inkommit som även inbegriper mindre katastrofer och inte bara de mest dramatiska. I stället för 1,700 miljarder dollar uppgår kostnaden till hisnande 2,500 miljarder dollar, skriver SvD.

Summan 2500 miljarder USD omräknad till svenska kronor blir 16,632 miljarder kronor. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) var på 3,555 miljarder kronor 2012, enligt EkonomiFakta.

När förlusterna är så stora blir det enklare att förstå varför tex USA investerat miljardbelopp för att bygga underjordiska bunkersystem och "städer". Dessa underjordiska baser som ska kunna svälja 100,000-tals personer har ibland placerats under flygplatser så att personer snabbt ska kunna flyga in via de reguljära flyglinjerna. Alla 314 miljoner amerikaner får inte plats i dessa skyddsrum. För de som inte får plats bygger FEMA (the Federal Emergency Management Agency) anläggningar i markplanet över hela USA.

Text: Torbjörn Sassersson