FEMA

New York - Foto: Crestock.com

En kommande amerikansk kollaps – Hösten 2015

VÄRLDENDEBATT. I denna artikel redogör artikelförfattarna för vad som kan vara en nära förestående amerikansk kollaps. Tecken sammanställs och argumenten baseras på att det trots allt


Recension: Police state 4

FILMPolice state 4 handlar om polisstatens långsamma (tip-toe) införande i USA. Vi är väl kanske inte där än, men om man ska tro denna film,


Jan Eliasson: “Vi lever i en tid av naturkatastrofer”

KLIMAT MILJÖ NATUROklahoma visar att förödande oväder förekommer allt oftare, enligt Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare, skriver SvD i artikeln ”Extrema katastrofer blir allt vanligare”. Eliasson öppnade på tisdagen


NEWSVOICE på “XVITTER”