En kommande amerikansk kollaps – Hösten 2015

publicerad 31 augusti 2015
- av NewsVoice
New York - Foto: Crestock.com

 amerikansk kollaps

DEBATT. I denna artikel redogör artikelförfattarna för vad som kan vara en nära förestående amerikansk kollaps. Tecken sammanställs och argumenten baseras på att det trots allt existerar en maktelit som konspirerar. NewsVoice publicerar artikeln eftersom den representerar en spridd uppfattning om hur situationen i USA kan förklaras. Artikeln kan anses vara mycket kontroversiell och NewsVoice inbjuder därför till repliker.

Text: Michael Zazzio och Anders Sultan, uppd. kl 16:24, 1 sep 2015 | Bild: Crestock.com

Världen styrs av ofattbart rika människor. De konspirerar genom diverse sammanslutningar med en gemensam agenda. Inga andra än de själva skall få veta vad som planeras av dessa hemliga sällskap. Det är framför allt mångmiljardärerna som har världens öde i sina händer och de har av allt att döma bestämt sig för att skapa en ny världsordning, en världsregering, en lagstiftning och en världsbefolkning som inte överstiger 500 miljoner [Georgia Guidestones]. De är på god väg att genomföra sin utrotningsplan.

Just nu förbereder sig de styrande i USA för ett avgörande, vilket med all sannolikhet kommer att iscensättas mot civilbefolkningen. De styrande har redan vidtagit en mängd åtgärder för att kuva folket – men amerikanerna har fått nog av regeringens lögner samt storföretagens och bankernas korrumperade sätt att styra landet.

Tecknen

Kraftigt skuldtyngt

USA har sedan 9/11 ökat på sin statsskuld dramatiskt – mer än till det dubbla bara under de senaste nio åren. Statens underskott per år är omkring fyra triljoner kronor och regleras nu på samma sätt som i Weimar-republiken under 1920-30-talet. Federal Reservs tryckpressar skapar nu omkring 1 triljon dollar per år, 5 % av den totala statsskulden – fem gånger mer än för sex år sedan. I dag finns det fyra gånger så mycket dollar som år 2000. Dollarn borde alltså vara värd en tredjedel till fjärdedel av dåtidens dollarkurs men i stället ligger den på samma värde som då, trots att statsfinanserna numera är mycket sämre och dollarn dessutom har fått konkurrens av såväl Euron som BRICS-ländernas valutor [BRICS]. Dessutom urholkas finanserna av den just nu så euforiska derivathandeln.

Sedan 1933 gäller inte längre ?the gold standard? – Federal Reserve har sålt ut sitt guld – så, den amerikanska dollarn har i sig ingen reell täckning, förutom det som den amerikanska staten äger i form av byggnader, mark och andra reella tillgångar.

I genomsnitt har amerikanen 80 000 kronor sparade på banken. Tre av fyra har inget eget sparkapital alls. I genomsnitt har amerikanen en skuld på 1,3 miljoner kronor medan hälften av löntagarna tjänar mindre än 250 000 kronor per år. De flesta är inte ens löntagare. Halva befolkningen uppbär någon form av bidrag och antalet som får mat via matkuponger har fördubblats på sex år. Förbud emot att ge hemlösa mat har införts i många stater och i vissa stater är det förbjudet att samla in regnvatten eftersom det anses tillhöra respektive delstat.

Tvångslagar

Lagar som tvingar befolkningen att vaccinera sig har redan införts i Kalifornien [se BBC]. Lagförslag planeras även om att det skall bli olagligt att kvalitetsmärka ekologiskt odlade matvaror. Monsanto har drivit det amerikanska jordbruket in i en återvändsgränd – nästan alla grödor är genmanipulerade och de Roundup¬ resistenta generna gör befolkningen allt sjukare. Cancersjukdomarna eskalerar och sjukvårdskostnaderna har blivit skyhöga på grund av den farmakologiska industrins vinstkrav.

Historiska erkännanden

Att regeringen medvetet lät Pearl Harbour anfallas, för att skapa en folkopinion för ett deltagande i andra världskriget, har staten erkänt.

Innan amerikanerna gick med i det första världskriget skickades fartyget Lusitania ut i tyskkontrollerade vatten. Inför resan annonserades det i de stora dagstidningarna om fartygets förestående resa och därmed visste tyskarna om var någonstans fartyget skulle vara vid en viss tid. Efter sänkningen av Lusitania svängde den amerikanska folkopinionen över till förmån för att gå med i det första världskriget.

Den påstådda beskjutningen av en amerikansk jagare i Tonkinbukten i Vietnam, vilket var orsaken till vietnamkriget, har av den dåvarande försvarsministerns McNamara erkänts vara en bluff.

Oklahoma City-bombningen

Bomben i Oklahoma City, år 1995, visade sig även den vara en konspiration. Förutom den skåpbil, i vilken det påstås ha funnits en sexhundrakilosbomb, fanns det två ännu större bomber inne i den byggnad som totalförstördes av explosionen. De två större bomberna detonerade dock aldrig.

Bombningarna under Boston Marathon har även de avslöjats vara en konspiration. Där sköt polisen ihjäl en av de män som utpekades som skyldiga till attentatet men som, med tanke på alla bevisning, inte alls kan ha varit skyldiga till dåden. Lägligt nog var de två männen muslimska syndabockar.

9/11 – i New York, Washington D.C. och Shanksville

De påstådda 9/11 attackerna har även de visat sig vara en konspiration. Bildbevis och vittnesmål visar entydigt att det i WTC-tornen fanns mängder av sprängämnen: trotyl, nanotermit och under tornen fanns det enligt uppgift dessutom kärnvapen som sannolikt detonerades, pulveriserade byggnaderna och skapade radioaktiva ångor som tog sig upp genom berggrunden och medförde mängder av cancer- och dödsfall bland dem som arbetade med uppröjningsarbetet. De drabbade har ännu inte fått någon ersättning av staten.

Mer än fem år efter 9/11-attackerna fann man 700 benrester på taket till Deutsche Banks skyskrapa, vilken låg ungefär 200 meter från det närmaste av WTC-tornen. Flera benrester tillhörde brandmän som kom till tornen efter det att de påstådda trafikflygplanen hade flugit in i dem. Hur kom benbitarna upp på taken? Jo, genom de explosioner som den amerikanska haverikommissionen avfärdade som rena spekulationer trots bildbevis, kemisk analys och vittnesmål.

Dagen före WTC-attacken rapporterade försvarsminister Donald Rumsfeld att det saknades 2,3 triljoner dollar i krigsmaktens bokföring – fyra förskingrade försvarsårsbudgetar. USA lägger varje år 600 miljarder dollar på krigsmakten – fem triljoner kronor. Just den del av det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon som hade hand om handläggningen av räkenskaperna blev föremål för den katastrof som drabbade Pentagon. Därmed blev det aldrig någon finansiell utredning om vart pengarna tog vägen.

Bevisningen för att 9/11 attackerna var en ?false flag operation? och ett ?inside job?, är i dag översvallande. Vissa av de telefonsamtal som påstås ha gjorts från de kapade flygplanen har FBI bevisat att de aldrig ringdes och att samtalen aldrig kom fram. Den flygvärdinna som påstod sig ringa från ett av planen och som sade sig vara Bettie Ong kan omöjligt ha varit någon flygvärdinna, eftersom hon i början av det påstådda, inspelade telefonsamtalet inte ens angav sitt anställningsnummer. Passagerarlistorna innehöll inga personer med arabiska namn och många av de påstådda kaparna har efteråt visat sig vara vid liv.

Däremot är det så att såväl flygpersonal som passagerare har mördats av de förövare som iscensatte hela operationen. Om det är så att det hela har förövats av personer inom den amerikanska regeringen, inom CIA eller rent av personer inom den israeliska underrättelsetjänsten Mossad, spelar mindre roll, eftersom Mossad-personal i sådana fall har fått hjälp av personer inom den amerikanska regeringen och CIA.

Enligt den kvinnliga Pakistanska premiärministern Benazir Bhutto skulle Osama Bin Laden ha avlidit den 26 december år 2001, vilket hon berättade om i en intervju den 3 november 2007, där hon sade att det var den engelske islamisten Omar Sheikh som mördade Bin Laden. Den 27 december – sju veckor senare – mördades hon själv. Hon blev först skjuten och därefter detonerade en kraftig sprängladdning vid hennes bil.

President Obama höll, efter den påstådda likvideringen av Osama Bin Laden den 2 maj år 2011, ett tal om det till det amerikanska folket. I sitt tal beskrev president Obama hur operationen hade gått till, vilket ?Seal Team 6? genomförde. En kort tid därefter störtade the Seal Team i Afghanistan med sin Boeing CH-47 Chinook militärhelikopter. Alla medlemmar av Seal-teamet dog vid kraschen [se Washington Times].

Den nederländske husdemoleringsexperten Danny Jowenko yttrade sig den 13 juli 2011 i nederländsk TV om WTC 7-byggnaden (the Salomon brothers building) och sade i TV att det var uppenbart att den kollapsade på grund av redan tidigare apterade sprängmedel – att det var ett arbete som helt klart bara kunde vara utfört av demoleringsexperter. Tre dagar efter TV-utsändningen dog Jowenko i en oförklarlig singelolycka i sin Volvo herrgårdsvagn [läs mer]. Olyckan inträffade på en liten väg när Jowenko tillsammans med sin hund var på väg till kyrkan. Bilen kom över på fel sida om vägen och krockade med ett träd. Bilen blev kraftigt demolerad – oförklarligt kraftigt demolerad med tanke på den hastighet som rådde på vägavsnittet. Hans hund överlevde olyckan.

Barry Jennings dog 53 år gammal, enligt officiella uppgifter en naturlig död. Varken dödsorsak eller dödsattest har meddelats. Någon obduktion av Barry Jennings genomfördes aldrig. Han avled efter att under flera dagar ha vårdats på sjukhus. Han dog dagen innan NIST-kommissionen skulle förhördas av den amerikanska senaten. Den första NIST-rapporten om 9/11 saknade information om kollapsen av det 47 våningar höga WTC 7, som inte träffades av något flygplan.

Barry Jennings var inlåst i WTC 7 under flera timmar men räddades ur innan huset rasade samman. Han vittnade om mängder av explosioner inne i huset innan det kollapsade och han förklarade att han klev över döda kroppar i lobbyn till WTC 7. Den officiella versionen påstår dock att ingen människa dog inne i WTC 7. Barry Jennings var ett av de få överlevande vittnen som under flera timmar hade bevittnat 9/11 inifrån någon av de skyskrapor som kollapsade.

WTC
Bild: ISGP.nl

De explosioner som förekom i WTC 1 och WTC 2 avslöjades bland annat av chockvågor som bland annat är filmade och som syntes i de persienner som var nedfällda. Det hände, långt innan de två tornen kollapsade, även att explosioner tryckte ut föremål och personer som vistades inne i huset.

Långt innan WTC-tornet kollapsar trycker en explosion med stor kraft ut stora mängder luft, rök och större föremål genom fönster med hastigheter i sidled på över 200 km/tim.

Inne i såväl WTC 1, WTC 2 som WTC 7 syntes, en lång tid före huskollapserna, explosioner som utsände vitt ljus (ett tecken på kraftig värme). Detta bevisar att det inne i samtliga av de tre skyskraporna fanns apterade sprängmedel.

Långt innan det drygt 100 våningar höga tornet kollapsar syns vita explosioner inne i ett av de båda WTC-tornen. De två bilderna ovan har bearbetats med kontrastförstärkning för att bevisa förekomsten av explosioner. Det lila, lodräta strecket är ett hörn på WTC-tornet. Det blå, lodräta strecket till höger, på den högra bilden, är ett annat av WTC-tornets hörn. Hela det svarta området är en av fasaderna. Bilderna är kontrastförstärkta för att kunna visa de explosioner som förekom.

WTC7
WTC7 kollaps - Foto: 911research.wtc7.net

Långt innan den 47 våningar höga WTC 7 kollapsade syntes explosioner inne i den 47 våningar höga skyskrapan, vilken inte träffades av något flygplan. Enligt vittnen briserade bomber i huset. Bilderna är kontrastförstärkta för att kunna visa de explosioner som förekom.

Under tiden 23 augusti till och med den 3 september 2001 kom det nattetid, varje dygn, stora lastbilar som lastade av stora mängder material som fördes in i WTC-husen. Detta pågick alltså i mer än tio dagar i sträck fram till och med en vecka före 9/11-attackerna. Personal inom CIA varnades av sin arbetsgivare för att vara i New York under september månad och inom CIA fördes det öppet samtal där en nära förestående attack diskuterades och det handlade alltid om att attacken skulle komma att baseras på kapade flygplan.

En ohållbar officiell version

Den officiella amerikanska versionen håller alltså inte och är uppenbarligen förfalskad. En stor del av det amerikanska folket känner numera till detta och har nu insett bluffen och att de styrande försöker att skrämma folket till underkastelse, så att ännu fler frihetsinskränkande åtgärder kan införas för att styra den stora massan. Presidenten George Bush har efter egna beslut startat krig trots att det enligt konstitutionen endast är kongressen som får fatta beslut om att landet skall kriga. Han har dock inte åtalats för sina krigsbrott och brott emot konstitutionen.

Moderna koncentrationsläger - FEMA

FEMA

Det byggs mängder av underjordiska städer som troligtvis är till för de utvalda. USA tar in tusen utländska legosoldater per dag och staten har byggt 800 ?FEMA camps?, vilka troligtvis är till för den del av den amerikanska befolkningen som inte kommer att låta sig kuvas. Redan nu interneras hemlösa i de färdigställda lägren. De frihetsberövas mot sin vilja och spärras in på obestämd tid. Dessa FEMA-läger är strukturerade på samma sätt som de tyska koncentrationslägren var under det andra världskriget. Till de taggtrådsinhägnade lägren leder järnvägsspår. Först förnekade regeringen förekomsten av dessa läger men senare har deras existens erkänts. Enbart i Alaska finns det sådana läger för två miljoner interner men befolkningen utgörs endast av 750 000. Så, varför bygger man så många och stora koncentrationsläger? Jo, för att någon planerar att deportera människor dit.

Inför Jade Helm 15-operationen [15 juli-9 sep 2015] har diverse Wallmart-köpcentra tömts på både varor och varuhusutrustning. Enligt den officiella versionen så har detta gjorts på grund av att man skall utföra rörarbete under varuhusen. Några tillstånd för sådana rörarbeten är inte utfärdade och dessutom har en del av Wallmart-varuhusen, bland annat i Lubbock, redan försetts med övervakningstorn från vilka man kan se åt alla håll, 360 grader – precis som på flygplatser och fängelser. Taggtråd har installerats runt flera av de tidigare stängda Walmart-varuhusen.

Internering och avväpning

Staten har inlett en avväpning av krigsveteraner samt den övriga befolkningen och planerar att även avväpna poliskåren, vars aspiranter inte antas till polisutbildningen om de har 100 eller mer i IQ. De nya antiterroristlagarna, vilka strider emot konstitutionen, medför att vem som helst kan skjutas på gatan eller interneras på obestämd tid – detta för att förebygga eventuella brott. Presidenten har sagt att det kan handla om tio års internering för en enskild individ.

Enligt ett beslut i det brittiska parlamentet så är en sådan internering ett brott mot de mänskliga rättigheterna om den skulle vara längre än 28 dagar. Det är den längsta tidsperioden som någon demokratisk stat någonsin har fastställt för ogrundade frihetsberövanden. USA går flera steg längre. De mänskliga rättigheterna fastställdes i slutet av 1940-talet av Förenta Nationerna som skapades av USA. Det finns inga likheter mellan det som USA var på den tiden och det som landet numera står för.

Planen inför den 11-13 samt 22-28 september

I slutet av september kommer påven till USA. Han kommer då troligtvis att förespråka en världsregering. Dollarn bör redan då ha kollapsat och de styrande planerar att göra dollarn värdelös den 13 september (kanske redan den 11 september), vilket – om det lyckas – kommer att få långtgående följder för alla länders valutor och inte minst för hela världsekonomin. Det riskerar att öppna för en ny världsordning.

Andra datum som har nämnts är 9 dagar under tidsperioden 2-11 maj (troligtvis år 2016). Under den tidsperioden skall fem till sex amerikanska städer komma att utsättas för våldsamma attentat. Uppenbarligen har alla dessa datum och tidsperioder någon form av symbolisk innebörd. Observera att 9/11 finns med i samtliga exempel.

I och med en ekonomisk krasch kan det mycket väl bli upplopp och kanske även ett nytt amerikanskt inbördeskrig.

  • I sådana fall kommer regeringen att införa undantagslagar och skicka stora mängder invånare till lägren.
  • Polisen och den amerikanska militären kommer troligtvis inte att i längden ställa upp på regeringens förtryckarregim, men då finns ju i stället de inhyrda legosoldaterna att tillgå och slaget om Amerika kan komma att bli det största och mest våldsamma krig som någonsin har utspelats på amerikansk mark.

Det amerikanska polis- och militärprojektet operation ?Jade Helm? [15 juli-9 sep 2015, PDF] omfattar de tio amerikanska staterna: Kalifornien, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Texas, Lousiana, Missisippi och Florida. I dessa stater tränar, under nattetid, svartklädd militär och ?SWAT teams? kommandoräder i städerna och har under vissa räder även tillfångatagit civilbefolkningen.

Något är uppenbarligen på gång i ?möjligheternas land? på andra sidan Atlanten.

Text: Michael Zazzio och Anders Sultan