En kommande amerikansk kollaps – Hösten 2015

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 31 augusti 2015
- NewsVoice redaktion
New York - Foto: Crestock.com

 amerikansk kollaps

DEBATT. I denna artikel redogör artikelförfattarna för vad som kan vara en nära förestående amerikansk kollaps. Tecken sammanställs och argumenten baseras på att det trots allt existerar en maktelit som konspirerar. NewsVoice publicerar artikeln eftersom den representerar en spridd uppfattning om hur situationen i USA kan förklaras. Artikeln kan anses vara mycket kontroversiell och NewsVoice inbjuder därför till repliker.

Text: Michael Zazzio och Anders Sultan, uppd. kl 16:24, 1 sep 2015 | Bild: Crestock.com

Världen styrs av ofattbart rika människor. De konspirerar genom diverse sammanslutningar med en gemensam agenda. Inga andra än de själva skall få veta vad som planeras av dessa hemliga sällskap. Det är framför allt mångmiljardärerna som har världens öde i sina händer och de har av allt att döma bestämt sig för att skapa en ny världsordning, en världsregering, en lagstiftning och en världsbefolkning som inte överstiger 500 miljoner [Georgia Guidestones]. De är på god väg att genomföra sin utrotningsplan.

Just nu förbereder sig de styrande i USA för ett avgörande, vilket med all sannolikhet kommer att iscensättas mot civilbefolkningen. De styrande har redan vidtagit en mängd åtgärder för att kuva folket – men amerikanerna har fått nog av regeringens lögner samt storföretagens och bankernas korrumperade sätt att styra landet.

Tecknen

Kraftigt skuldtyngt

USA har sedan 9/11 ökat på sin statsskuld dramatiskt – mer än till det dubbla bara under de senaste nio åren. Statens underskott per år är omkring fyra triljoner kronor och regleras nu på samma sätt som i Weimar-republiken under 1920-30-talet. Federal Reservs tryckpressar skapar nu omkring 1 triljon dollar per år, 5 % av den totala statsskulden – fem gånger mer än för sex år sedan. I dag finns det fyra gånger så mycket dollar som år 2000. Dollarn borde alltså vara värd en tredjedel till fjärdedel av dåtidens dollarkurs men i stället ligger den på samma värde som då, trots att statsfinanserna numera är mycket sämre och dollarn dessutom har fått konkurrens av såväl Euron som BRICS-ländernas valutor [BRICS]. Dessutom urholkas finanserna av den just nu så euforiska derivathandeln.

Sedan 1933 gäller inte längre ?the gold standard? – Federal Reserve har sålt ut sitt guld – så, den amerikanska dollarn har i sig ingen reell täckning, förutom det som den amerikanska staten äger i form av byggnader, mark och andra reella tillgångar.

I genomsnitt har amerikanen 80 000 kronor sparade på banken. Tre av fyra har inget eget sparkapital alls. I genomsnitt har amerikanen en skuld på 1,3 miljoner kronor medan hälften av löntagarna tjänar mindre än 250 000 kronor per år. De flesta är inte ens löntagare. Halva befolkningen uppbär någon form av bidrag och antalet som får mat via matkuponger har fördubblats på sex år. Förbud emot att ge hemlösa mat har införts i många stater och i vissa stater är det förbjudet att samla in regnvatten eftersom det anses tillhöra respektive delstat.

Tvångslagar

Lagar som tvingar befolkningen att vaccinera sig har redan införts i Kalifornien [se BBC]. Lagförslag planeras även om att det skall bli olagligt att kvalitetsmärka ekologiskt odlade matvaror. Monsanto har drivit det amerikanska jordbruket in i en återvändsgränd – nästan alla grödor är genmanipulerade och de Roundup¬ resistenta generna gör befolkningen allt sjukare. Cancersjukdomarna eskalerar och sjukvårdskostnaderna har blivit skyhöga på grund av den farmakologiska industrins vinstkrav.

Historiska erkännanden

Att regeringen medvetet lät Pearl Harbour anfallas, för att skapa en folkopinion för ett deltagande i andra världskriget, har staten erkänt.

Innan amerikanerna gick med i det första världskriget skickades fartyget Lusitania ut i tyskkontrollerade vatten. Inför resan annonserades det i de stora dagstidningarna om fartygets förestående resa och därmed visste tyskarna om var någonstans fartyget skulle vara vid en viss tid. Efter sänkningen av Lusitania svängde den amerikanska folkopinionen över till förmån för att gå med i det första världskriget.

Den påstådda beskjutningen av en amerikansk jagare i Tonkinbukten i Vietnam, vilket var orsaken till vietnamkriget, har av den dåvarande försvarsministerns McNamara erkänts vara en bluff.

Oklahoma City-bombningen

Bomben i Oklahoma City, år 1995, visade sig även den vara en konspiration. Förutom den skåpbil, i vilken det påstås ha funnits en sexhundrakilosbomb, fanns det två ännu större bomber inne i den byggnad som totalförstördes av explosionen. De två större bomberna detonerade dock aldrig.

Bombningarna under Boston Marathon har även de avslöjats vara en konspiration. Där sköt polisen ihjäl en av de män som utpekades som skyldiga till attentatet men som, med tanke på alla bevisning, inte alls kan ha varit skyldiga till dåden. Lägligt nog var de två männen muslimska syndabockar.

9/11 – i New York, Washington D.C. och Shanksville

De påstådda 9/11 attackerna har även de visat sig vara en konspiration. Bildbevis och vittnesmål visar entydigt att det i WTC-tornen fanns mängder av sprängämnen: trotyl, nanotermit och under tornen fanns det enligt uppgift dessutom kärnvapen som sannolikt detonerades, pulveriserade byggnaderna och skapade radioaktiva ångor som tog sig upp genom berggrunden och medförde mängder av cancer- och dödsfall bland dem som arbetade med uppröjningsarbetet. De drabbade har ännu inte fått någon ersättning av staten.

Mer än fem år efter 9/11-attackerna fann man 700 benrester på taket till Deutsche Banks skyskrapa, vilken låg ungefär 200 meter från det närmaste av WTC-tornen. Flera benrester tillhörde brandmän som kom till tornen efter det att de påstådda trafikflygplanen hade flugit in i dem. Hur kom benbitarna upp på taken? Jo, genom de explosioner som den amerikanska haverikommissionen avfärdade som rena spekulationer trots bildbevis, kemisk analys och vittnesmål.

Dagen före WTC-attacken rapporterade försvarsminister Donald Rumsfeld att det saknades 2,3 triljoner dollar i krigsmaktens bokföring – fyra förskingrade försvarsårsbudgetar. USA lägger varje år 600 miljarder dollar på krigsmakten – fem triljoner kronor. Just den del av det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon som hade hand om handläggningen av räkenskaperna blev föremål för den katastrof som drabbade Pentagon. Därmed blev det aldrig någon finansiell utredning om vart pengarna tog vägen.

Bevisningen för att 9/11 attackerna var en ?false flag operation? och ett ?inside job?, är i dag översvallande. Vissa av de telefonsamtal som påstås ha gjorts från de kapade flygplanen har FBI bevisat att de aldrig ringdes och att samtalen aldrig kom fram. Den flygvärdinna som påstod sig ringa från ett av planen och som sade sig vara Bettie Ong kan omöjligt ha varit någon flygvärdinna, eftersom hon i början av det påstådda, inspelade telefonsamtalet inte ens angav sitt anställningsnummer. Passagerarlistorna innehöll inga personer med arabiska namn och många av de påstådda kaparna har efteråt visat sig vara vid liv.

Däremot är det så att såväl flygpersonal som passagerare har mördats av de förövare som iscensatte hela operationen. Om det är så att det hela har förövats av personer inom den amerikanska regeringen, inom CIA eller rent av personer inom den israeliska underrättelsetjänsten Mossad, spelar mindre roll, eftersom Mossad-personal i sådana fall har fått hjälp av personer inom den amerikanska regeringen och CIA.

Enligt den kvinnliga Pakistanska premiärministern Benazir Bhutto skulle Osama Bin Laden ha avlidit den 26 december år 2001, vilket hon berättade om i en intervju den 3 november 2007, där hon sade att det var den engelske islamisten Omar Sheikh som mördade Bin Laden. Den 27 december – sju veckor senare – mördades hon själv. Hon blev först skjuten och därefter detonerade en kraftig sprängladdning vid hennes bil.

President Obama höll, efter den påstådda likvideringen av Osama Bin Laden den 2 maj år 2011, ett tal om det till det amerikanska folket. I sitt tal beskrev president Obama hur operationen hade gått till, vilket ?Seal Team 6? genomförde. En kort tid därefter störtade the Seal Team i Afghanistan med sin Boeing CH-47 Chinook militärhelikopter. Alla medlemmar av Seal-teamet dog vid kraschen [se Washington Times].

Den nederländske husdemoleringsexperten Danny Jowenko yttrade sig den 13 juli 2011 i nederländsk TV om WTC 7-byggnaden (the Salomon brothers building) och sade i TV att det var uppenbart att den kollapsade på grund av redan tidigare apterade sprängmedel – att det var ett arbete som helt klart bara kunde vara utfört av demoleringsexperter. Tre dagar efter TV-utsändningen dog Jowenko i en oförklarlig singelolycka i sin Volvo herrgårdsvagn [läs mer]. Olyckan inträffade på en liten väg när Jowenko tillsammans med sin hund var på väg till kyrkan. Bilen kom över på fel sida om vägen och krockade med ett träd. Bilen blev kraftigt demolerad – oförklarligt kraftigt demolerad med tanke på den hastighet som rådde på vägavsnittet. Hans hund överlevde olyckan.

Barry Jennings dog 53 år gammal, enligt officiella uppgifter en naturlig död. Varken dödsorsak eller dödsattest har meddelats. Någon obduktion av Barry Jennings genomfördes aldrig. Han avled efter att under flera dagar ha vårdats på sjukhus. Han dog dagen innan NIST-kommissionen skulle förhördas av den amerikanska senaten. Den första NIST-rapporten om 9/11 saknade information om kollapsen av det 47 våningar höga WTC 7, som inte träffades av något flygplan.

Barry Jennings var inlåst i WTC 7 under flera timmar men räddades ur innan huset rasade samman. Han vittnade om mängder av explosioner inne i huset innan det kollapsade och han förklarade att han klev över döda kroppar i lobbyn till WTC 7. Den officiella versionen påstår dock att ingen människa dog inne i WTC 7. Barry Jennings var ett av de få överlevande vittnen som under flera timmar hade bevittnat 9/11 inifrån någon av de skyskrapor som kollapsade.

WTC
Bild: ISGP.nl

De explosioner som förekom i WTC 1 och WTC 2 avslöjades bland annat av chockvågor som bland annat är filmade och som syntes i de persienner som var nedfällda. Det hände, långt innan de två tornen kollapsade, även att explosioner tryckte ut föremål och personer som vistades inne i huset.

Långt innan WTC-tornet kollapsar trycker en explosion med stor kraft ut stora mängder luft, rök och större föremål genom fönster med hastigheter i sidled på över 200 km/tim.

Inne i såväl WTC 1, WTC 2 som WTC 7 syntes, en lång tid före huskollapserna, explosioner som utsände vitt ljus (ett tecken på kraftig värme). Detta bevisar att det inne i samtliga av de tre skyskraporna fanns apterade sprängmedel.

Långt innan det drygt 100 våningar höga tornet kollapsar syns vita explosioner inne i ett av de båda WTC-tornen. De två bilderna ovan har bearbetats med kontrastförstärkning för att bevisa förekomsten av explosioner. Det lila, lodräta strecket är ett hörn på WTC-tornet. Det blå, lodräta strecket till höger, på den högra bilden, är ett annat av WTC-tornets hörn. Hela det svarta området är en av fasaderna. Bilderna är kontrastförstärkta för att kunna visa de explosioner som förekom.

WTC7
WTC7 kollaps – Foto: 911research.wtc7.net

Långt innan den 47 våningar höga WTC 7 kollapsade syntes explosioner inne i den 47 våningar höga skyskrapan, vilken inte träffades av något flygplan. Enligt vittnen briserade bomber i huset. Bilderna är kontrastförstärkta för att kunna visa de explosioner som förekom.

Under tiden 23 augusti till och med den 3 september 2001 kom det nattetid, varje dygn, stora lastbilar som lastade av stora mängder material som fördes in i WTC-husen. Detta pågick alltså i mer än tio dagar i sträck fram till och med en vecka före 9/11-attackerna. Personal inom CIA varnades av sin arbetsgivare för att vara i New York under september månad och inom CIA fördes det öppet samtal där en nära förestående attack diskuterades och det handlade alltid om att attacken skulle komma att baseras på kapade flygplan.

En ohållbar officiell version

Den officiella amerikanska versionen håller alltså inte och är uppenbarligen förfalskad. En stor del av det amerikanska folket känner numera till detta och har nu insett bluffen och att de styrande försöker att skrämma folket till underkastelse, så att ännu fler frihetsinskränkande åtgärder kan införas för att styra den stora massan. Presidenten George Bush har efter egna beslut startat krig trots att det enligt konstitutionen endast är kongressen som får fatta beslut om att landet skall kriga. Han har dock inte åtalats för sina krigsbrott och brott emot konstitutionen.

Moderna koncentrationsläger – FEMA

FEMA

Det byggs mängder av underjordiska städer som troligtvis är till för de utvalda. USA tar in tusen utländska legosoldater per dag och staten har byggt 800 ?FEMA camps?, vilka troligtvis är till för den del av den amerikanska befolkningen som inte kommer att låta sig kuvas. Redan nu interneras hemlösa i de färdigställda lägren. De frihetsberövas mot sin vilja och spärras in på obestämd tid. Dessa FEMA-läger är strukturerade på samma sätt som de tyska koncentrationslägren var under det andra världskriget. Till de taggtrådsinhägnade lägren leder järnvägsspår. Först förnekade regeringen förekomsten av dessa läger men senare har deras existens erkänts. Enbart i Alaska finns det sådana läger för två miljoner interner men befolkningen utgörs endast av 750 000. Så, varför bygger man så många och stora koncentrationsläger? Jo, för att någon planerar att deportera människor dit.

Inför Jade Helm 15-operationen [15 juli-9 sep 2015] har diverse Wallmart-köpcentra tömts på både varor och varuhusutrustning. Enligt den officiella versionen så har detta gjorts på grund av att man skall utföra rörarbete under varuhusen. Några tillstånd för sådana rörarbeten är inte utfärdade och dessutom har en del av Wallmart-varuhusen, bland annat i Lubbock, redan försetts med övervakningstorn från vilka man kan se åt alla håll, 360 grader – precis som på flygplatser och fängelser. Taggtråd har installerats runt flera av de tidigare stängda Walmart-varuhusen.

Internering och avväpning

Staten har inlett en avväpning av krigsveteraner samt den övriga befolkningen och planerar att även avväpna poliskåren, vars aspiranter inte antas till polisutbildningen om de har 100 eller mer i IQ. De nya antiterroristlagarna, vilka strider emot konstitutionen, medför att vem som helst kan skjutas på gatan eller interneras på obestämd tid – detta för att förebygga eventuella brott. Presidenten har sagt att det kan handla om tio års internering för en enskild individ.

Enligt ett beslut i det brittiska parlamentet så är en sådan internering ett brott mot de mänskliga rättigheterna om den skulle vara längre än 28 dagar. Det är den längsta tidsperioden som någon demokratisk stat någonsin har fastställt för ogrundade frihetsberövanden. USA går flera steg längre. De mänskliga rättigheterna fastställdes i slutet av 1940-talet av Förenta Nationerna som skapades av USA. Det finns inga likheter mellan det som USA var på den tiden och det som landet numera står för.

Planen inför den 11-13 samt 22-28 september

I slutet av september kommer påven till USA. Han kommer då troligtvis att förespråka en världsregering. Dollarn bör redan då ha kollapsat och de styrande planerar att göra dollarn värdelös den 13 september (kanske redan den 11 september), vilket – om det lyckas – kommer att få långtgående följder för alla länders valutor och inte minst för hela världsekonomin. Det riskerar att öppna för en ny världsordning.

Andra datum som har nämnts är 9 dagar under tidsperioden 2-11 maj (troligtvis år 2016). Under den tidsperioden skall fem till sex amerikanska städer komma att utsättas för våldsamma attentat. Uppenbarligen har alla dessa datum och tidsperioder någon form av symbolisk innebörd. Observera att 9/11 finns med i samtliga exempel.

I och med en ekonomisk krasch kan det mycket väl bli upplopp och kanske även ett nytt amerikanskt inbördeskrig.

 • I sådana fall kommer regeringen att införa undantagslagar och skicka stora mängder invånare till lägren.
 • Polisen och den amerikanska militären kommer troligtvis inte att i längden ställa upp på regeringens förtryckarregim, men då finns ju i stället de inhyrda legosoldaterna att tillgå och slaget om Amerika kan komma att bli det största och mest våldsamma krig som någonsin har utspelats på amerikansk mark.

Det amerikanska polis- och militärprojektet operation ?Jade Helm? [15 juli-9 sep 2015, PDF] omfattar de tio amerikanska staterna: Kalifornien, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Texas, Lousiana, Missisippi och Florida. I dessa stater tränar, under nattetid, svartklädd militär och ?SWAT teams? kommandoräder i städerna och har under vissa räder även tillfångatagit civilbefolkningen.

Något är uppenbarligen på gång i ?möjligheternas land? på andra sidan Atlanten.

Text: Michael Zazzio och Anders Sultan

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Åke i Sörmland

  Så sant. Likt prostituerade röstar väljarna på den som lovar dem störst antal hopknycklade sedlar på nattygsbordet. De skiter i hur det går för Sverige så länge de får ett antal hundralappar mer i månaden. Snacka om att gräva sin egen grav.

 • Ett helt träffande citat från “Alexander Fraser Tytler” vad gäller demokratins framtid och som är klart relevant för Sverige i nutid.

  A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves money from the Public Treasury. From that moment on the majority always votes for the candidates promising the most benefits from the Public Treasury with a result that a democracy always collapses over loose fiscal policy always followed by dictatorship. The average age of the world’s greatest civilizations has been 200 years. These nations have progressed through the following sequence:

  From Bondage to Spiritual Faith
  From Spiritual Faith to Great Courage
  From Courage to Liberty
  From Liberty to Abundance
  From Abundance to Selfishness
  From Selfishness to Complacency
  From Complacency to Apathy
  From Apathy to Dependency
  From Dependency back into Bondage

  http://www.actionamerica.org/fun/tytler.shtml

 • Dom har redan klart för sej hur det fungerar i det stora hela men energi och vapen är branscher styrda av bankirmaffian som inte vill ha konkurrens. Där har du rätt, de som eventuellt närmar sej sanningen köps upp eller begravs i papper. Eller tystas på andra sätt.

 • -> JR finner du det inte det lite märkligt att europeiska stadsbudgeter lägger ner milliarder på pytt, pytt partiklars beteende under stress? Jag menar med tanke på Europas skrala ekonomier? Det är som om de vill påskina att CERN är ett cool hak för tekniknördar? Naturligtvis kommer all denna grundforskning västs militära organ till handa förr eller senare! Ett sätt dölja detta är genom att upplösa skillnaderna mellan filosofi och fysik. Snacket om oändliga universum i oändlighet osv, osv. Istället för att koncentrera sig på fysik – inte filosofi. Detta har ett syfte enligt mig. “Titta åt ett annat håll”. Har kommit till åren och har följt utveckling från sena 60-talet när min far predikade fysik för mig.

 • @natureblogg Att just CERN är i skottgluggen är förståeligt. Vilken annan vetenskap än partikel- och kvantfysik har åstadkommit så mycket med så lite fakta? Med 95% av den empiriska bakgrunden som svart materia blir mörkertalet inget litet obstakel. Som bäddat för spågummor med Tarotkort och astrologiska dubbeltolkningar.

 • På tal Michael Zazzio och Anders Sultan apokalyptiska förutsägelser i artikeln, så googla på “CERN september 23 2015” under videor. 711 000 filmer som (möjligen?) alla förtäljer att CERN har öppnat portarna till H-vetet och att jorden kommer att går under. Många okunniga knäppgökar finns det som alla VET exakt vad som skall hända i framtiden. Pust …

 • Väntar med spänning på att den kontroversiella artikel skall bli besannad nu. Nå… Påven i USA – ska han där proklamera en världsregering? Dollarn starkare än någonsin? Frågorna hoppar sig inför artikelförfattarnas fantasier.

 • Martin Armstrong är den som upptäckte att det finns tidscykler när det gäller politik och krig. (Finns också cykler för exempelvis klimat och jordbävningar, som följer cykler för solaktiviteten och Jordens magnetiska fält.)

  Att det finns ekonomiska cykler visste man sedan tidigare. Men Armstrong har gått tusentals år tillbaka i tiden för att undersöka dessa cykler. Armstrong var chef för en hedge-fond och utvecklade en metod för att mäta kapitalrörelserna mellan olika länder och mellan olika tillgångsslag.

  Alla kapitalrörelser är sammankopplade. Om exempelvis aktiemarknaden faller stiger priset på obligationer. Men detta beror också på var man är i de olika tidscyklerna. Economic Confidence Model (ECM) når en topp 2015,75 (1 oktober) och nedgångscyklen är på 8,6 år. Nedgångscykeln är indelad i 3 vågor, 2 vågor ned och 1 våg upp.

  Under den kommande nedgångscyklen kommer förtroendet för det politiska systemet och den höga statliga skuldsättningen att sjunka. Obligationerna kommer således att nå toppen och priset på obligationer kommer att sjunka. Kapitalet kommer i stället att röra sig till aktiemarknaden och i eventuellt in i guld.

  Kommer dollarn att sjunka? Inte på kort sikt eftersom alla andra valutor sjunker mer i värde än dollarn. Kapitalet kommer att röra sig till tillgångar i dollar och dollarns värde kommer att stiga. Det är EURON som kommer att krascha (och ev EU) och detta leder till att dollarn stiger.

  EU:s ekonomi är i sämre skick än USA:s ekonomi. Inom EU är skatter och regleringar ett större problem än i USA. Näringslivet inom EU kommer därför att krympa och välfärdssektorn kommer därför på längre sikt att slaktas.

  Välfärdssektorn kan endast finansieras genom näringslivets produktion av varor och tjänster. Det är näringslivets produktion av varor och tjänster som skapar pengarnas köpkraft och välfärdssektorn betalas genom pengarnas köpkraft (inte av pengarna i sig själv).

  Den stora kraschen kommer således inom EU (USA kommer också att drabbas men i mindre utsträckning än EU). Detta innebär att EURON kommer att sjunka medan dollarn stiger, kapitalet lämnar EU och hamnar i USA.

  Kapitalet hamnar inte i Kina eftersom Kinas marknad för olika tillgångsslag än så länge är för liten. En reservvaluta kräver nämligen att människor kan parkera pengarna i obligationer, fastigheter, aktier etc. Det är idag endast USA som har en tillräckligt stor marknad för att kunna ha en reservvaluta.

  Varför har vi idag deflation? USA höjer skatter och möjligheten till att beskatta pengarna var de än befinner sig i världen. Pengarna parkeras därför i allt större utsträckning på bankkonton och kommer inte till någon användning. Denna politik har lett till att pengarnas omsättningshastighet sjunker och när pengarna inte används uppkommer deflation.

 • Hehe… Intressant censur av Sassersson, snyggt också att skriva motiveringen till censuren med glimten i ögat 😉
  Det hela får mig att tänka på den gamla frasen: “Om du vill veta vem som bestämmer över dig, fråga dig då vem du inte får lov att kritisera”

 • Publiceringen av denna artikel är mycket viktig. Den ekonomiska kollapsen i USA är oundviklig. och den kommer att dra med sig många andra länder. I detta skede handlar det om att banker i andra länder än USA kommer att gå omkull. Vi är nu inne i ett skede där länder kan komma att gå i konkurs. Den globala deflation som för närvarande råder kommer ofelbart att slå över i en kraftig inflation och därefter i en hyperinflation med skyhöga räntor. I det läget kommer en stor mängd företag att gå i konkurs och privatpersoner att förlora allt de äger och har. Den ekonomiska politiken har sedan år 2006 i huvudsak baserats på att dölja den annalkande katastrofen, vilket har lett till att den kommande recessionen kommer att fördjupas ytterligare på grund av det. Det finns inte en chans i hela helvetet att det kan fortgå så som det har gjort under lång tid.

  De agendor som ligger bakom USA:s världsherravälde är i sig avslöjade. Det finns folk till allt. Det pågår i USA en avväpning av befolkningen och sedan länge har de amerikanska medborgarnas rättigheter och ekonomi successivt urholkats. Det är en liten och finansiellt sett enormt förmögen elit som styr politiken och de beslut som fattas. Detta faktum har vi påpekat i vår artikel som dessutom innehåller en hel lista av företeelser som inte kan eller får förekomma i en demokratisk stat som baseras på en konstitution som den som gäller för Amerikas förenade stater.

  I dagsläget inkommer det fler och fler rapporter som verifierar det som vi redan har skrivit. Det som nu kan bekräftas borde övertyga varje förnuftig människa om vad som just nu är på gång i “möjligheternas land” och i resten av världen.

  Sälj alla tillgångar i aktier och aktieandelsfonder! Sprid ert sparande på olika banker! Investera i guld och silver! Dessa ädelmetaller är just nu kraftigt undervärderade och ökar eventuellt i värde med upp till 10 eller 20 gånger inom loppet av något år.

 • Bra kommentar Anders, instämmer. Jag fick dock skribenternas tillstånd att stryka viss text innan publicering, men inte deras tillstånd att stryka två stycken som kan uppfattas som stötande. Jag tog bort styckena eftersom de väckte anstöt hos vissa läsare.

  Jag försäkrade mig om att dessa strykningar inte ändrade budskapet i den intressanta kontroversiella artikeln som aldrig skulle publiceras i mainstream media.

  Jag vill skapa debatt om censur, den censur som svenska läsare aldrig ser eftersom den inte redovisas. Jag skapar denna debatt genom att censurera i en redan publicerad artikel. Kan det bli mer tydligt och provocerande?

  Har ni blivit arga nu? Bra.

  Marina, inkom med en skarp kritik mot mig som redaktör och NewsVoice i formen av en separat replik/artikel. Jag ska inte censurera den. 😉

  / Redaktören

 • Om det är så att det tas bort, redigeras och stuvas om i texter och kommentarer, så kan jag inte ta ansvar för innehållet i det som publiceras ens av mig själv.

  Texter och sammanhang kan få oväntade och märkliga syftningar som helt eller delvis är lösryckt ur sitt sammanhang eller kan uppfattas som stötande eller ovidkommande.

 • Jag tog det ensidiga beslutet att censurera ett kort avsnitt i artikeln som avhandlade en viss typ av “årsschema” som enligt artikelförfattarna ska ha en viss innebörd. Censuren handlar om att jag inte vill att NewsVoice ska få en viss onödig kritik från vissa håll.

  Artikeln innehåller redan det ursprungliga budskapet och det förblir intakt.

  Eftersom det alltså finns en viss överkänslighet för vissa ord finns det skäl att överväga att börja använda vissa ersättningsord för dessa ord. Dessa ord kan dock i sin tur generera en förnyad överkänslighet som bekymmersamt också måste beaktas.

  För att gå händelserna i förväg finns det därför anledning att byta ut dessa ersättningsord mot någon typ av ordlös kommunikation tex mikrouttryck eller ögonspasmer, men även dessa ryck kan leda till kritik. Jag föreslår därför att de känsliga orden och alla deras ersättningsord samt spasmer byts ut mot ren tystnad, som dock måste vara så kort så att det dessa tystnadsögonblick inte kan feltolkas och leda till ofördelaktig kritik.

  Jag kan tyvärr inte förklara vad jag menar mer exakt än så här eftersom även det är förenat med risker. Jag raderade även alla kommentarer som avhandlade dessa ord och vissa insinuationer.

  /Red [humor]

 • Carl: läs historia och dra lite paralleller.
  Varför göra om samma misstag för att flertalet är för bekväma för att sätta sig in i skeenden?
  Min tolkning är att de som underlåter att informera sig, får skylla sig själva. Det är de som informerat sig, och försöker agera, som kommer i kläm. Först för att de framställs som sopprötter och konsekvenserna av sociala konflikter, och sedan för att de tvingas in i samma knipa som de riktiga morötterna.

 • Håkan, vet inte om jag missuppfattat dig eller du missuppfattat mig pga. Att jag skrivit otydligt.

  Genom att skapa konflikt och oro behövs ingredienser som exempelvis massiv invandring, (som sker bl.a. i Sverige) som bryter ner nationell gemenskap och delar länder i flera läger (grupperingar).

  Redan nu ökar oron/konflikter och när den ekonomiska kollapsen väl kommer, så är det ju inte svårt att räkna ut vad som sker. Sverige och andra länder kommer införa ännu strängare lagar, bevakning och restriktioner. (Precis som eliten planerat). Det är bara att se hur 2:a världskriget utvecklade sig och vilka finansmän som låg bakom och gjorde de stora pengarna både under och efter kriget. Så varför skulle det inte kunna återupprepas, fast i en modern version?

  Sunda människor blir inte politiker, och försöker dom ändå, så tar det inte lång tid innan de blir utfrysta och kastade till vargarna.

 • Zetatronica.
  Hetsar befolkningen inför tredje världskriget? Ett krig kombineras bra ihop med ekonomi som vacklar. Nu när vi idag ser dagligen mängder av Afrikaner tar sig in i Europa i media och väldigt många jag vet är förbannade på politikernas lamhet att sätta stopp för denna invasion.

 • USA kommer inte utlösa martial law för att det finns människor i USA som satt motkrav att om det blir martial law så kommer ritningar till hur man kör motorer på vatten att spridas ut över internet. USA har gått runt martial law genom att göra om polis till militär.

 • Dessa scenarion i sitt riktiga sammanhang är det största bedrägeriet i världshistorien. En stor del av den mänskliga allmänheten kommer antagligen att välkomna sina skarprättare i vanlig ordning. Rovkapitalismen ska sedan ersättas med ett teknokratiskt samhälle som en positiv motsats till dessa skurkars osämja och den mänskliga girigheten. Den till många delar styrda klimatbluffen är också en bit på vägen mot en teknokrati som ska förmodas bli en räddning. Ett utopiskt samhälle styrt av ”experter” i klimat, vacciner och robotiserad transhumanism med drönare över varje kvarter. Lyssna gärna på Patrick Wood om detta i http://www.redicecreations.com/radio/2015/04/RIR-150422.php
  EU är det centraliserade slavsamhällets grindvakt som kontrollerar att allt går rätt till i det brunsvarta skiktet som sprids av FN och den trilaterala komissionen sedan 40 år.

 • Tack för en mycket bra sammanfattning! Dock känns Walmartkopplingen lite “udda”. Det finns över 11500 Walmartanläggningar runt om i Usa. Att Walmart stäng en del för ombyggnation är i sig inte konstigt, inte heller konstigt att man inhängnar området (det görs alltid vid byggnation). Det övervakningstorn som florerar på internet, är ett mobilt övervakningstorn som likaväl kan användas av privat säkerhetsföretag för att övervaka området mot inbrott, skadegörelse och etc. Det s.k. Tornen på anläggningen i Lubbock är ju ventilationssystem. Givetvis kan det mycket väl vara så att Walmart är inblandat i de kommande förändringarna, men anser att man skall även skall tänka i från båda hållen.

  En annan iakttagelse är att Obama byts ut nu (valet 2016) och Donald Trump får härja i medierna nu med tokerier och märkliga uttalande, vilket gör att människor i allmänhet lägger sin tankeverksamhet på honom. Så när valet närmare sig kommer Jeb Bush framstå som vettig kandidat och bli president. Märk väl också hur Trump hetsar befolkningen gällande illegala invandrare i Usa, allt för att skapa oro och konflikter.

  Även i lilla Sverige så ser man förändringar. År 2006 ändrades återigen lag (2006:343), så att Polisen kan sätta in militär (försvarsmakten) för bekämpa “terroristbrott” och “andra sådana omfattande brottsliga angrepp på samhället”. Just nu ser vi samma tendenser i Sverige som i Usa att skapa oro och konflikter. Det här pågår i mängder av länder just nu.

  Allt som behövs är en kollaps av ekonomin så är bollen i rullning…

 • Den TRILLION (1.000.000.000.000) som jänkarna (och numera tyvärr även engelsmännen) använder motsvaras av vår BILJON. Vår TRILJON är 1.000.000.000.000.000.000 .

 • Intressant sammanställning och ett bra försök !
  Men det är oerhört viktigt att det anges referenser till de uppgifter som lämnas.
  Om inte annat för att den enskilde läsaren skall komma vidare i sina studier v verkligheten.

  som här:
  *************************
  Halva befolkningen uppbär någon form av bidrag och antalet som får mat via matkuponger har fördubblats på sex år. Förbud emot att ge hemlösa mat har införts i många stater och i vissa stater är det förbjudet att samla in regnvatten eftersom det anses tillhöra respektive delstat.
  *******************

  Förmodligen går den att göra mer korrekt efter att alla läsare tyckt till 🙂

 • “Andra datum som har nämnts är 9 dagar under tidsperioden 2-11 maj (troligtvis år 2016). Under den tidsperioden skall fem till sex amerikanska städer komma att utsättas för våldsamma attentat. Uppenbarligen har alla dessa datum och tidsperioder någon form av symbolisk innebörd. Observera att 9/11 finns med i samtliga exempel.”

  Enligt flera föreläsare i ämnet är perioden april maj av speciell betydelse:
  http://occultpopagenda.blogspot.se/2012/04/occult-season-of-sacrifice.html

 • Utmärkt sammanfattning. Vad som nu ibland händer vid sådana här kompletta sammandrag är att de tusentals befintliga parametrarna ändras för att skapa ett nytt scenario i detta globala krigsspel. Hur mycket det nu går utan att korthuset faller samman. Detta är vad krigsindustrin har superdatorerna till, och spelet verkar kunna begränsas till västvärlden tack vare balansen från BRICS. Å andra sidan har toppen redan kladdat bort ett decennium på inre stridigheter och lär fortsätta i samma spår. Alla i den gruppen är inbitna hyenor som stjäl av varandra och lär aldrig komma överens om någonting överhuvudtaget. Att ha med den typen av individer i ledande positioner i en världsregering vore en total katastrof.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *