Jan Eliasson


Jan Eliasson: ”Vi lever i en tid av naturkatastrofer”

KLIMAT MILJÖ NATUROklahoma visar att förödande oväder förekommer allt oftare, enligt Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare, skriver SvD i artikeln ”Extrema katastrofer blir allt vanligare”. Eliasson öppnade på tisdagen