Kent Bengtsson om den registrerade personen, den fria människan och marken kallad Sverige

publicerad 14 juni 2013
- av Kent Bengtsson

Sweden from space STS059-223-65

Vad är egentligen Sverige? Detta kan vid första anblick ses som en idiotisk fråga. Visst fan vet vi alla vad Sverige är, det är ju utmarkerat på alla kartor. Är Sverige en landmassa med tillhörande territorialvatten, eller är det något annat?

Text: Kent Bengtsson (Fredofrihet.blogspot.co.uk) | Foto: NASA Shuttle mission STS059-223-65

Om du var en Silvertärna som flög mellan Sydatlanten och Nordatlanten i ditt årliga flyttmönster, skulle du då vara medveten om att du var över ett visst land vid olika tillfällen under ditt flytt, eller skulle du bara se land och hav? Om du var ett lodjur i västra Värmland, skulle du vara medveten om att du ibland var i Norge, när du strövade omkring?

Jag tror vi alla kan hålla med om att ett land är ett mänskligt begrepp, utan förankring i naturen.

Innan vi hade de politiska länder vi har idag, så levde folk i grupper, med olika sedvanor och kanske olika språk, och om de levde i fred med kringliggande liknande grupper, så hade de liksom vissa rovdjur, sina revir, som de såg som sitt land. Men det fanns också folk som levde helt nomadiskt och rörde sig över stora obefolkade områden och som bara flyttade vidare när brist på föda eller vandringslust drev dem vidare.

Jag har inte lust att gå in i detalj på hur vi kom att ha det vi idag kallar länder. Faktum är att vi nu har ett land vi kallar Sverige. Snart kommer det kanske att upphöra som land för att bli en delstat i den Europeiska Unionen, och längre fram kommer det kanske bara att vara en region under en central planetär regering.

Vad jag vill visa här är att Sverige är inte så mycket en landmassa som en ide som gemensamt hålls av en grupp människor.

Om Sverige var den mark vi går på, hur kan då Sverige ha lagar? Kan marken skriva lagar?

Vi hör ofta politiker säga saker som: ”I vårt svenska samhälle” eller ”vårt moderna samhälle”

Ordboken definierar ”samhälle” som:

”En grupp individer som står i ömsesidiga, oftast i reglerade relationer till varandra och handlar i ett gemensamt intresse”.

Ordboken säger om ordet ”Land”:

”(land)område, rike, stat, välde, territorium.”

Här fastnar min uppmärksamhet på det sista ordet, territorium. Det är alltså inte landmassan som sådan, utan det anspråk en grupp gör på den, som utgör en aspekt av ett Land. För att ta en jämförelse i djurriket så har den landmassa som en vargflock anser som sitt territorium (revir), inget att göra med ett par Kungsörnars territorium – även om de överlappar varandra. Deras territorium är endast relevanta vad andra vargflockar eller Kungsörnar anbelangar.

Så om en nation i grunden är en ide eller tanke som gemensamt hålls av en grupp människor, är den då inte ett slags fantasifoster, skapat av människans tankeförmåga?

Om Sverige är ett samhälle enligt definitionen ovan, kan man då inte urskrida detta samhälle om man så skulle vilja, utan att lämna landmassan?

Vad skulle hända om tre millioner svenskar plötsligt sade:

 • Nej nu har jag fått nog av att bli bestulen på nästan allt jag producerar.
 • Jag har fått nog av millioner av idiotiska regler och förordningar inom Sverige och EU som gjort att nästan allting är ett brott nuförtiden.
 • Jag har fått nog av att behandlas som ett omyndigt barn från vagga till grav.
 • Jag har fått nog av att betala för en övervuxen statsapparat och millioner med pappersskyfflare och feta tjänstemän som inte gör annat än att sätta käppar i hjulet för dem som vill få något gjort här i världen, medan nödvändiga tjänster som barnomsorg, sjuk- och äldrevård, etc. dras ner på hela tiden, eller blir så dyra att folk inte har råd med dem.
 • Jag kan tillsammans med andra likasinnade skapa ett bättre samhälle utanför det vi kallar Sverige och EU.
 • Vi kan skapa vår egen valuta, som är baserad på verkligt värde, och inte som den rådande valutan, skapad genom lån, där pengarna för räntan inte skapades (vilket betyder att mer och mer pengar måste lånas hela tiden – tills bubblan en dag spricker).
 • Vi kan skapa våra egna lagar som är enkla och vettiga nog för alla att förstå.
 • Vi kan göra bättre själva!

Om en tillräckligt stor grupp bestämde sig för att göra detta, så skulle det kunna fungera, eftersom vi inom gruppen skulle ha alla kompetenser och yrken representerade för att kunna ha vårt eget utbytessystem/valuta och alla varor och tjänster skulle kunna tillhandahållas inom vårt eget alternativa Sverige.

Den övriga befolkningen skulle då ha två samhällen att välja mellan och om vårt uppfattades som bättre av de flesta så skulle det snart bli det dominerande samhället.

Vikingen är sedan länge död och begraven

En svensk tigerNu tror jag personligen att det skall otroligt mycket till för att något sådant skulle hända. Svensken är i min åsikt idag alltför apatisk och hjärntvättad för att ens kunna begrunda ett sådant alternativ. Vikingen är sedan länge död och begraven och i hans ställe står nu en person som kanske inte gillar vad som händer, men som inte vågar och som inte tror att han kan göra något åt det, och bara gnäller om det till andra likasinnade, utan att göra något effektivt.

Bild: Maxmagnusnorman.com

Min förhoppning är trots allt att det finns en del slumrande vikingar eller andra rebeller som vill leva sina liv på sina egna villkor och inte som en slags slav eller livegen till ett fantasifoster som bara är en ide i människornas sinnen. Det är till dessa jag skriver. Det är dem jag hoppas skall börja studera vissa lagar och hur Sverige grundades. Det är dem jag hoppas skall förstå att de som män och kvinnor är långt mer verkliga och auktoriserade att bestämma över sina liv, än en något som helt saknar substans.

Sverige som företag

Om vi skulle jämföra Sverige med ett företag, säg Coca Cola Sverige (om det nu finns ett Coca Cola för enbart Sverige). Om du jobbade för detta företag, så skulle du förväntas följa alla regler som gäller inom företaget, när du är på jobbet!

När du påtar i trädgården eller tar en promenad med hunden, så har Coca Colas regler inget med dig att göra, för du är nu inte en anställd som håller en befattning och som får betalt för vad du gör. Du är en privat människa (Jag försöker undvika order ”person” efter som det har en mening som inbegriper att man är en anställd eller befattningshavare inom företaget Sverige).

Om du gick runt på huvudkontoret på Coca Cola Sverige, så kanske du skulle se en karta någonstans, med samma gränser som landet Sverige gör anspråk på, och med lokala säljdistrikt utritade i olika färger. Betyder det att Coca Cola Sverige äger landet som är utmarkerat på kartan? Nej, det betyder att i dessa landområden säljer vi drycken Coca Cola. Kanske skulle av praktiska skäl också svenskbygderna i Finland vara på Coca Cola Sveriges karta. Det är helt enkelt en karta som används internt för att beskriva det område som företaget verkar inom.

Sak samma gäller för företaget Sverige. Hur kan en mänsklig ide, uttryckt på papper, äga en bit av moder jord, som vi delar med hundratusentals om inte miljoner andra livsformer? Är det inte snarare så att som samhälle så säger vi att vi bedriver vår verksamhet på den markerade landmassan.

Och när det gäller företagets Sveriges regler och förordningar, så vill styrelsen för detta företag att vi alla skall tro att vi alltid är på jobbet och att vi vid alla tillfällen, var vi än är, agerar som anställda eller agenter för detta företag, så att de interna reglerna som gäller inom företaget Sverige alltid tillämpar på våra liv och vad vi gör.

Men hur kan det vara så?

Skapades vi inte av Naturen, av Gud (eller som vissa vetenskapsmän tycks tro – av ett blixtnedslag i en gyttjepöl en gång i tiden) eller vad det nu kan ha varit som skapade Universum och liv däruti. Skapade inte vi människor våra nationer och samhällen? Hur kan vi i så fall helt uppslukas av vår egen skapelse, till den grad att vi ständigt är inom den och alltid måste lyda under den?

Men fråga dig själv detta – om jag uppfattas hålla en befattning inom företaget Sverige, var är min lön? Om vi måste göra saker utan ersättning, är vi då inte slavar? Är inte slaveri förbjudet? Har Sverige inte undertecknat Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter, där slaveri är ett brott mot mänskliga rättigheter? Om vi inte är slavar, hur kan då någon eller något vara vår herre? Hur kan vi vara något annat än i fullkomlig besittning av vår kropp och våra liv, om vi inte är slavar?

Nej, företaget Sverige är, eller snarare borde vara, en väldigt liten del av oss och våra liv. Om du och jag sitter och pratar, så involverar det oss två, och ingen annan – eller hur? Om jag hjälper dig att fixa bilen som en gentjänst för att du passade mina barn nyligen, så är det åter en privat affär mellan oss. Men säg att jag har gjort mer för dig än du för mig, och du frågar om jag vill ha något för att jag fixade bilen, och jag säger ”Om du vill kan du ge mig en hundring”. Då skulle företaget Sverige kanske kunna säga ”AHA!

Ni använder det medium för utbyte som gäller inom Sverige, så ni måste därför agera inom Sverige – därför måste ni följa alla lagar och förordningar som gäller inom företaget Sverige och betala en viss procent av transaktionen till Sverige för förmånen att bedriva verksamhet inom Sverige (skatt). Dessutom så är den bilen registrerad i Sverige och därmed delvis ägd av Sverige (du har nyttjanderätt, men inte fullt ägande – mer om detta i andra avsnitt).

Personen är registrerad – Människan är fri!

Nu skulle man kunna säga att vi är alla registrerade som svenska medborgare, och därför är vi alla statsegendom. Nej – vår person kan möjligen ses som statsegendom, men hur kan vi som tänkande levande människor på moder jord vara detta? Jag vill påstå att det är vår person som är registrerad, inte vi som människor.

Så om vi inte agerar i egenskap av vår person, utan sköter oss själva i vårt privata liv, så kan inte företaget Sverige hävda att vi måste följa alla dess idiotiska lagar, regler och förordningar.

Om jag skulle köra förbi en skola under påsklovet, fortare än 30 km/tim och en nitisk polisman som saknar förmågan att tänka logiskt och inte besitter sunt förnuft, gav mig en böteslapp för detta, så skulle jag be polisen att framlägga bevis på att jag inte färdades i min privata kapacitet, utan agerade i någon officiell Svensk kapacitet där Sveriges hastighetsförordningar eller trafikförordningar har gällande kraft. Nu bor jag inte på den landmassa vi kallar Sverige, så kan inte testa detta. Men jag är ganska säker på att representanterna för företaget Sverige skulle göra sitt yttersta för att försöka få mig att ändra min ståndpunkt, och träda in i fållan som alla andra lydiga fårskallar.

Låt mig också säga här, att jag gör inte sprider dessa ide’er för att sprida laglöshet eller djungelns lag. När människor lever nära inpå varann så behövs det överenskommelser får uppförande och vad som är acceptabelt och inte. Det finns också vad en del kallar Naturlig Lag.

Under denna rubrik skulle falla saker som de flesta ser som självklara. Till exempel ”mörda inte, skada inte andra eller deras egendom, bedra inte din nästa, hedra dina överenskommelser, vi har alla lika rättigheter, tills vi försummar dem genom att inte hedra andras rättigheter, etc.” Om alla var ärliga och ansvarsfulla, detta skulle vara all lag vi behövde, plus vissa regler hur vi uppför oss i trafiken och när vi gör affärer med varandra.

Men vad vi har idag inom företaget Sverige och de allra flesta andra företag som kallar sig Nationer, är millioner regler om allt mellan himmel och jord, som är alltför många för att någon enstaka individ skall kunna lära sig ens en bråkdel av dem. Och man kan ursäktas för att få intrycket att mycket av dessa förordningar är till för att skapa inkomsttillfällen för företaget Sverige och dess dotterbolag (kommuner, domstolar, polis, etc.).

Vad vi behöver är ett ärligt samhälle där de som har axlat rollen att tjäna folket i landet, gör sitt arbete med allas bästa i åtanke, och inte en liten elit som antingen belönar dem för att gynna denna elit på folkets bekostnad (och Naturens) eller som skrämmer dem till lydnad (Palme mordet?). Det skulle vara ett mer frivilligt samhälle där individen kan välja hur involverad han-hon vill vara. Är det inte frivilligt, så är det ett slags slaveri. Små länder kan göra detta lättare än stora länder. Se på Island till exempel.

Text: Kent Bengtsson (Fredofrihet.blogspot.co.uk)

Resurser

Organisationen för Frihetligt Utträde ur Svenska Staten

Bloggen: Fred och frihetSå här kan du stötta Newsvoice

 • Till att börja med kan jag tycka att de här 40-talet kommentarer som skrivits av folk, mer eller mindre kommer glömmas bort. Finns något mer relevant sätt att ta tillvara på det, mer strukturerat? Jag tänker mig antingen en kopia av allt som skrivits, och typ lägga den på något forum eller så.

  Någon som har någon resurs som skulle kunna användas?

  Går det tex att skapa någon slags avdelning under den här sidan, newsvoice, som skulle vara mer inriktad om sånt här?

  Sure, det kommer säkert komma fler nyheter liknande den här, men det är ju onödigt att spilla bort vad som reellt kan ge framtida resonemang osv. Om inte annat så man kanske slipper upprepa sig så mycket.

 • Det går nu att skönja grundbulten i den här diskussionen – för att inte säga alla diskusisoner om alternativa framtider för de västerländska s k demokratierna.

  Att diskutera nya “system” och “lagar” är som att putsa kandelabrarna på Titanic – totalt meningslöst.

  Svaret är inte att göra rockader med på brädet redan befintliga pjäser, eller försöka uppfinna nya hybridpjäser.

  Problemet är själva chackbrädet – d v s den självbild och världsbild den vita människan lider av.

  Det här för oss till styrkebalansen mellan den vite mannen och alla andra på planeten.

  Andra kulturer har inom sig fungerande alternativ till den vite mannens samhällssystem.

  När den vite mannens “system” kollapsar har dessa andra civilisationer och kulturer därför alternativa självbilder, världsbilder och sätt att fungera i grupp att falla tillbaka på.

  Det här saknar den vite mannen..

  Det finns civilisationer på den här planeten som betraktar själva tanken på “lagar” som en hädelse, ett mått på misslyckande för den gruppgemenskap de lever i.

  Signing off.

  • Jag ser två problem med resonemanget – vi tillhör den vite mannens stam med det kulturella arv det innebär. Den vite mannens framfart på den här planeten har varit av ett slag som utrotat mycket av den kunskap du säger finns där som alternativ.

   I detta läge skulle det vara intressantare att söka sig tillbaka till tiden före den romerska lagen, den vi har idag och som grundas på ägande. Vi skulle istället kunna snegla på brehonsk lag, det system som grundades på sociala strukturer och antagligen användes av de mer fredliga kelterna som befolkade större delen av Europa innan romarna ödelade dessa gamla kulturer.

   • Det största problemet är att historieskrivningen är på en sådan nivå att grundlig revidering behöver göras för att kunna göra korrekta analyser, och dra relevanta slutsatser.

 • Bra diskussion!

  Vad är den kritiska punkten?

  Är det lagarna, och dess giltighet eller irrelevans? Och hur man i så fall bör lägga resurser på att forska omkring varför lagarna reellt har effekt på ‘invånare’. Om så är fallet, så vore det är ett negativt orienterat perspektiv, alltså rent tekniskt, så skulle det vara en ansträngning i att gå bort från någonting. Ett positivt orienterat perspektiv skulle vara att just hitta någonting att sträva emot, exempelvis just egna lagar, eget samhälle, eller motsvarande. Det kan vara bra att täcka in både negativt och positivt orienterat, eller så gör man endera.

  defria.se är ju tydligen en politisk grupp, som gästade bilderberg-mötet nu i början av månaden. De har säkert samlat ett antal personer som kan ha liknande intressen av att se nya tankegångar som dessa, alltså att det kanske kräver okonventionella metoder (också) för oss alla att komma någonstans i den här frågan. Min tanke var att det är en visst etablerad grupp som skulle kunna komma med både ideer och hjälp – om de bara visste om att diksussionen faktiskt fördes någonstans. Detsamma kan jag tänka mig gäller andra små partier, som vi inte känner till i dagsläget, eftersom de just är så små, och media inte är intresserade av att sprida deras budskap. Eller andra minoritetsgrupper. Piratpartiet tänker jag mig också kan hålla personer med både kunskap och intresse.

  Om man skulle göra mer allvar i saken, så är det också relevant att tänka igenom sina strategier – en av medias favoritsätt att smutskasta strömningar, är typ att kalla dem rasistiska, högerextrema, antisemiter, eller något liknande. Förvisso svårt att egentligen göra något åt, men man skulle behöva vara medveten om det i alla fall, så att man kanske går ut i förväg och poängterar någonstans att så inte är fallet. För spridning av budskapet är en kritisk poäng i sig självt, det är inte säkert att det kommer uppmuntras, eller ens tillåtas…

  Lösa tankar..

  • Du nämner lagarna och där kan man ju resa vissa frågor.

   Idag ser hierarkin ut så här.

   FN, världen

   EU, USA stormakter

   Länder

   Regioner

   Län

   Kommuner

   Individer

   Och hur blev det så snett när den stora ordningen är som följer:

   Naturen, Gud

   Individen med dess inneboende rättigheter

   Juridiska personer.

   Det gick snett när de juridiska personerna jämställdes med människan och individen.
   Då vändes strukturen upp o ned.

   VV vänd rätt igen.

 • Ha ha – Monsato äger min kropp!

  Ett internet samhälle låter som en utmärkt ide. Minst lika “verkligt” som företaget Sverige. Ett bra sätt att bygga upp ett medlemskap, som när det når en kritisk massa kan skapa sitt eget penga- eller utbytes-system.
  Mitt intryck av Svenskarna är att de har en tendens att “vara och göra som alla andra”, så om man kan göra det trendigt eller inne att vara en frihetssträvare så kommer vissa att intressera sig bara för att verka vara aktuella, trendiga och informerade.
  Att oroa sig för att vi skulle få ett Somalia om den nuvarande “Regeringen” föll, är långsökt. Vi har en helt annan kultur. Och vem säger att allt måste förstöras. Se på Island. De bytte ut vissa politiker och bankirer, men behöll sin samhällsform – under folklig kontroll (enligt vad jag förstått).

  Det största hindret till att gå vidare är att ändra tankebanor och en verklighetsuppfattning som präntats in sedan barnsben. Jag kan bara se hos mig själv. Jag kan lyssna till någon “Guru” för 15:e gången och plötslkgt inse vad han menar med något jag hört honom säga 14 gånger redan – och jag är intresserad och öppen när det gäller ämnet.

  Någon nämnde ovan att “om vi inte kan få 95%, varför ens försöka göra vad vi gör”. Det finns inga garantier för att vi kommer att lyckas, men om vi inte försöker så kan vi aldrig veta. Små hängivna grupper har genom historien vuxit och ändrat människans kurs. Det här är ett spel lika gott som ett annat. Man kan ha jäkligt kul med att tampas med myndigheter eller gå till en Domstol. Det stimulerar alltid lite när risk är en del av det man gör, och få saker får oss att tänka till såsom när något står på spel.

  Den styrande eliten har faktiskt dragit på sig den här rörelsen. Om de bara kunde hålla sina kliande fingrar i styr, och lät folk ha ett drägligt liv, så skulle vi inte sitta här idag och försöka väcka upp Svensson. Men till och med Svensson börjar se att något är fel och kan tänkas låna ett öra till vad vi har att säga. Eliten skulle kunna ha all makt den önskade och alla sina privilegier om de låtit folket sköta sig själv och ha en hyfsad trygghet, frihet och välstånd. Så de är inte så smarta som de ibland verkar.

 • Är det möjligt att starta en virtuell stat som existerar på internet, en stat med egna lagar, egen ekonomi och en högre moral? Alla som vill skulle kunna bli medborgare. Den folkvärldsstaten kan skydda alla sina medborgare och långsamt bygga upp styrka och suveränitet. Den staten behöver inte på något sätt stå i konflikt med de fysiska staterna, eller?

  Någon säger, men du har en kropp så du lyder under de fysiska staternas kontroll. Ok, men om jag hävdar att jag är en själ och att kroppen jag byggde av allt jag åt på tallriken är suverän och inte kan ägas eller kontrolleras av en fysisk stat, vad händer då?

  Monsanto kliver in och säger: “Nej, du har ätit av vår mat och vi kan vetenskapligt bevisa att våra gener finns i din kropp alltså äger vårt bolag din kropp där din själ sitter fast, så vi har kontroll på den också.”

  • Intressant idé, vad skulle hindra? Man kan tänka sig en virtuell Riksbank som ger ut de pengar som behövs, kontanter kan vara vad som helst. Folk har använt fjädrar och snäckor som betalningsmedel, nu kanske något modernare. När man köper ett hus får man gå till en bank och låna i den virtuella valutan. Vad skulle SKV kunna göra åt det? En självständig virtuell stat där inte medborgarna rånas av ett skatteverk, där arbete får ett värde. Det fina med en sån stat är också att man kan slänga ut de som försöker förstöra och infiltrera. Mycket intressant idé.

   Jag tycker att kontantupproret skulle titta på din idé. Kan Vatikanen vara en stat i staten, kan vi också.

  • > Är det möjligt att starta en virtuell stat som existerar på internet, en stat med egna lagar,
   > egen ekonomi och en högre moral?

   Förhållandet mellan en sådan “stat” och existerande maktstrukturer skulle vara detsamma som mellan Gud (för de som nu tror på en sådan) och Universum.

   1. Vem äger infrastrukturen i vilken den här “staten” beror på för sin existens?

   2. Vem är det som i realtid kan se in i allt som händer i den här “staten”?

   3. Vem är det som “invånarna” i den här “staten” varje månad måste betala riktiga pengar till för att inte bli utkastade ur den – d v s för att överhuvudtaget kunna existera i den här virtuella världen?

   4. Vem är det som genom att trycka på en knapp kan få den här “staten” att uphöra att existera?

   5. Vem är det alla människor – även de som ev inte är “medborgare” i den här virtuella “staten” – måste betala pengar till för att överhuvudtaget kunna existera i den fysiska världen?

  • Jag tycker förslaget låter mycket intressant. Det skulle fungera som nåt lajv kan jag tänka mig. En möjlighet att testa och känna på samtidigt som man bygger om en positiv motbild till det system vi har idag.

   Får jag föreslå inspirerande tankegods från annat håll:

   Votorola – program för direktdemokratisk process
   http://zelea.com/project/votorola/home.html

   Juridiska system:
   Brehonsk lag – det som antagligen användes av kelterna innan romarna tog över Europa och införde den hierarkiska/militära ordningen och “romersk lag”.

   Pengasystem ur mänskligt perspektiv
   http://positivemoney.co.uk/

   Cyclos – egen bank på nätet
   https://communities.cyclos.org/

   Samhällsorganisation
   http://prout.org/

   Medborgarlön – har i några år testats lokalt i Afrika och Indien med mycket gott resultat.

   Miljöbörs – miljöavgifter som återbetalas direkt till folket, med effekten att de som smutsar mest betalar dem som smutsar mindre.
   http://tssef.se/

   Det finns så mycket om man bara letar lite. Jag har försökt samla bra saker under Inspiration från andra på bonnarlunda.se.

 • Istället för nytt parti kan vi ju starta en lobbygrupp. Vi kan ju kalla den “Föreningen svenska folket” med enda mål att lobba in mer demokrati och möjlighet till lokala lösningar. Hur många medlemmar skulle vi kunna få?

   • Nej, du är “opinionsbildare” tillsammans med en mängd andra som Newsvoice, Alternativjournalen, Mateja etc etc.

    Vad jag pratar om är en “lobbyliga” med stöd av svenska folket, med medlemmar som betalar pengar i medlemsavgift/donationer vilket kan avlöna ett antal personer som kan jobba heltid med att vara fysiskt närvarande i maktens korridorer, träffa politikerna som ska ta besluten och vara med i utformningen av motionerna. Precis som de stora ekonomiska intressena. Så långt har ingen kommit än med tanke på det motstånd jag ser i inkorgen på politiker som högljutt vill slippa informationen från vår sida av staketet.

    • Fast det framgår av ovanstående diskussion att starka tvivel finns på att riksdagen speglar folkviljan och går våra ärenden.
     Istället går dem andras ärenden.
     Och om det stämmer, vilket jag tror, vad kan en lobbygrupp åstadkomma?
     På förslag har varit militära lösningar, men inte många tror på dem,så har iallafall jag uppfattat det.
     Civil olydnad i de små detaljerna kanske skulle fungera.
     Iallafall såtillvida att den verkliga makten ändrar spelreglerna, kanske till det bättre, kanske till det sämre…
     Precis som när Sovjet gjordes om till kapitaliststater.

     • Nej riksdagslobbing är inget för framtiden. Folket måste upplysas om hur dagens “representativa demokrati inte fungerar”. För att över huvud taget föra ut realpolitiken till folket måste vi börja med civil olydnad, vägra rösta på några som helst partier som inte arbetar för att avskaffa den representativa demokratin utan i stället vill arbeta för folkdemokrati! Inga ledare inga aktivister, inga partier utan ett folkligt medvetet uppvaknande och tron på “utopin” om ett mänskligare samhällsbygge. Bygg upp nya samhällen som är självförsörjande, sluta arbeta för eliterna och sluta betala deras skatter, räntor, polis, krigsindustri osv! Det behövs inga “penga-krediter” endast mat och sjukvård, du blir inte mätt på att äta papper, kopparmynt och dylikt. Utan arbetare i krigsindustrin inga krig, utan arbetare i den “sjuka”vårdindustrin inga oförklarliga dödsfall. Civil olydnad till både mammon och eliten är vägen utan blodsspillan endast försvar för din rätt att fatta egna beslut.
      Den dag 95% avstår sin “rösträtt” och sparkar ut partierna ur riksdagen är vi fria själar att forma vår framtid med folkkommuner eller liknande. Inga partier, inga ledare, inga aktivister bara ett arbetande folk för sin försörjning och intellektuella skolning.
      Kanske detta är en grund att föra diskussionen vidare på?

      • Det låter utopiskt. Att få “alla” att vakna tror jag inte på. Man försökte i Sovjet, men det lyckades inget vidare.

       Den amerikanska revolutionen drevs av och omfattade ca 3% av befolkningen, medan den stora massan skötte sina åkrar, sålde sina varor och ägnade sig åt sitt.

       Alla “revolutioner” som totalt omformat samhällen har hittills skötts av särintressen som inte gått folkets ärenden. Man kan säga vad man vill om den orange revolutionen, den arabiska våren och kriget i Libyen, men bakom dessa omvälvningar verkar det finnas en liten klick av konsulter och avlönade agent provocateurs.

       Om 95% struntar i att rösta kommer de återstående fem procenten att befolka riksdagen och ta makten ifrån oss därför att de har den formella rätten att göra det.

      • Tänk de 95% och civil olydnad? Bättre än någon annan revolution. Är 95% omöjligt? Då fattar jag inte vad vi håller på med här inne, då är det bara en utopi! Okej då snackar vi revolution, en grön, en brun, en röd, en rosa eller vilken föredrar du Stella? Att några “ledare” med folket med sig kommer aldrig att finnas om han eller hon inte är en gud som träder in på scenen ovanifrån eller genom en vägg och ut bland folket, då har vi en riktig folklig ledare!

      • Öh? Jag har inte förordat någon revolution, jag skrev att jag inte tror att det är möjligt att få med sig 95% på det sätt du skrev.

      • Om vi dessutom bara undandrar oss systemet så kommer det att bestå formellt. Jag röstar inte, därför att jag vill behålla min röst, tack så mycket, men i praktiken innebär det ändå att jag avsäger mig den formella rätten att ha sagt vad jag tycker – i det nuvarande systemet. Och det är det systemet som äger legimitet i omvärlden. Tänk bara på Somalia. Den staten existerar inte i praktiken, men formellt gör den det därför att omkringstående stater respekterar gränserna och därför att det formellt och institutionellt existerar. Så blir det nog om en stat imploderar vilket är vad som händer om vi bara drar som Icke uppmanar oss till.

       Att däremot bygga upp ett bättre alternativ så att människor går dit av aktivt val istället för att bara passivt lämna dess motsats, det skulle vara en evolution värd att delta i.

     • Därför att “folkviljan” bara finns som inledande anslag till Svea rikes lagar. Resten är undantag… och folket som sådant är bara en tom kuliss som får vara med i folkldräkt på nationaldagen och midsommar.

      Vi måste förstå att vi INTE lever i en demokrati utan i en polyarki eller demokratur som vissa kallar det. Det är bara i reklamen vi lever i en demokratisk rättsstat. Det finns rundligt med bevis som pekar på motsatsen.

      Det system vi har innebär att “folkviljan” får göra sin röst hörd vart fjärde år, men när vi väl har lämnat bort vår röst till någon av de röstaggregerande grupperingarna (partierna) förväntas vi hålla käft och gilla läget. Det finns ingen “intressegrupp” som driver folkets frågor. Därför saknas det folkliga perspektivet i politiken. Politiker är en grupp stressade individer med en egen agenda som samtidigt har krav på sig att smälta in och göra som partiledningen tycker. De är oftast vänliga och lyssnar intresserat även när de tänker på annat, och vill att man “skickar det där” för att de säger sig vilja driva frågan. Sen hör man sällan av dem igen.

      I en polyarki står striden om makten mellan olika grupper i samhället. “Folket” är den största men också den som syns minst. Makten att påverka minskas till ett minimum, inte minst på grund av strukturen i sig som gör att Folket inte har någon egentlig makt att utkräva att utlovad politik infrias. Det finns ingen uppföljning, ingen utfallsrapport på om partierna har skött sitt jobb och gjort det “folket” förväntade sig.

      Tänk om vi alla som intresserar oss för olika frågor kunde samarbeta och “punkta” lagstiftarna? Upprätta kontaktvägar till några som verkligen lyssnar och mata dem med förslag och kunskap. Förse dem med den info de behöver eftersom de själva inte har tid och kraft att sätta sig in i alla frågor de behöver kunna för att rösta på ett sätt som gagnar oss alla? Att i alla lägen fråga “på vilket sätt ger detta förslag mer demokrati i Sverige?”.

      Vad skulle hända om vi gick samman och startade en sån demokrati-lobby? Då behöver vi inte sätta oss utanför eller motsätta oss samhället. Vi kommer heller inte att utgöra ett hot eller särintresse eftersom det enda vi gör är att ständigt påpeka att politikerna är där därför att “vi” har satt dem där. Den påminnelsen kanske vissa av dem behöver höra flera gånger om dagen för att börja fatta vad det handlar om, ur Folkets perspektiv. De är våra tjänare, inte våra herrar eller föräldrar.

      • Varför diskuteras bara demokrati?
       Det är ju en misslyckad styrelseform.
       Bakom demokrati ligger illuminaterna.
       DDR, i deras flagga fanns på röd botten frimurarutensilierna
       Kan det inte vara så att vad som behövs är en envåldshärskare.
       I Sverige hat en sådan kallats kung, inte diktator, som är mediaspråk för något man vill smutskasta och tydligen fruktar.
       Kungen har att se till Svenska intressen, lyckas han inte med sin uppgift blir det midvinterblot av Carl Larsson.

      • Det beror på vilken sorts demokrati du menar. Den vi har idag är “polyarki”, men kallas “representativ demokrati”. Eftersom demokrati betyder “folkstyre” så tycker jag att det är ett helt ok ord, men man kan ju för all del hitta på nåt coolare. Om man ska blanda in miljön, djuren och andra saker som inte har en röst att använda i det gemensamma beslutssystemet så kan man väl kalla det gaiokrati, eller kanske sofiokrati – kunskapsstyre. Jag är öppen för förslag så länge syftet ändå är detsamma; ökad autonomitet, icke-hierarkiska strukturer och rättigheter/ansvar i lämplig avvägning.

       För övrigt anser jag att vi borde återgå till att välja vår kung/drottning…

      • Men så dras ju alltid valsen…
       Just det vi har här är inte den verkliga demokratin, kommunismen, etc.
       Te.x, den mest lyckade formen av kommunism, socialism kanske var Chaves Venezuela.
       Vem var hans fiender?
       Vem var Khddafis fiender?
       Vilka fiender har Nordkorea och framförallt, vad, om vi tar bort vad demokraterna berättar för oss om Nordkorea.
       I mitt fall en turistbroshyr med vackra bilder på disken till Aeroflots kontor.
       Propagandan mot alternativa lösningar, då dessa röner framgång är enorm.
       Enorm men knappast vad du beskriver som demokratisk.

      • Vad har vi kvar om vi tar bort vad demokraterna berättat för oss skall det stå.
       Sedan har vi systemet med den kontrollerade oppositionen.
       Lenin sa att det bästa sättet att kontrollera oppositionen är att vara den.
       Vad kan vi förvänta oss av kontrollerad opposition, jo att den tar
       upp ovesäntliga saker som de flesta redan vet.

    • Där är du helt ute och cyklar, Stella.

     kristofferhell.net bedriver sedan flera år lobbyingverksamhet via bl a de upprop som drivs, t ex kontantuppropet.nu som samlat över 3300 personer med specifikt krav på vad folkvalda skall fatta för beslut.

     Vet inte hur demokratiutredningen.se sköter sina kontakter men den respons vi sett är inte entydigt negativ, då kontantuppropet förra hösten resulterade i en riksdagsinterpellation..

     http://kristofferhell.net/regeringen-om-kontanternas-utraderande-vi-kommer-inte-stoppa-processen/

     Vad pengar beträffar så tror jag att detta skulle vara en showstopper får många.

     Tror allt mindre på formella organisationer såsom föreningar utan mer på spontana virtuella nätverk.

     En stor fördel med sådana är att den dolda maktens knektar har svårare att infiltrera.

     • Jag förordar för det första inga hierarkiska föreningar av den typ vi är vana vid. Vi behöver organisera oss organiskt, men total avsaknad av gemensamma ramar är också något som gör det svårt att veta vem avsändaren är och kan leda till maktövertagande. Det är lätt att tänka polariserat i sats och motsats, men för att ta oss ur synvillan behöver man nog börja tänka i triader där det inte finns två tydliga motsatser utan minst tre balanserande synsätt. Total frihet i kontrast till totalt förtryck kan tyckas vara det rätta svaret, men vi behöver nån sorts mentalt vägnät för att kunna navigera i sociala relationer. Total frihet leder inte till ett paradis utan bara till ökad användning av våld och därmed utslagning. Den tredje vägen ut ur förtryck är inte att kräva frihet, det är att skapa ökad autonomi.

      Lobbying i min värld är när man i välorganiserade former skapar nära band med beslutsfattare så att en sorts symbios uppstår där beslutsfattaren gärna tar emot, eller till och med efterfrågar information. I ett sånt läge kan lobbyisten helt fräckt överlämna klara förslag som beslutsfattaren gärna har med i överläggningarna.

      Kristofferhell.net är vad jag förstår en enmansshow där högljudda e-meddelanden skickas till alla möjliga vare sig de är intresserade eller ej. Även om det sker upprop emellanåt (jag har själv skrivit under flera), så ser jag inte projektet som representant för mig eller mina åsikter. Jag själv saknar någon som helst kontroll över min röst när jag väl skrivit på listan och min röst används av en röstaggregerande enhet (dock inte ett parti i det här fallet) som använder min namnunderstkrift som hävstång för att framföra en åsikt som jag inte har kontroll över eller vet varifrån grundtankarna kommer. Efter vårens många e-meddelanden från riksdagsledamöter och partifunktionärer som vanmäktigt försöker få stopp på inflödet, undrar jag om det hela bara rör sig om nån sorts skrammelorkester a la Alex Jones som skriker högljutt om vissa saker och avleder uppmärksamheten från insikten att det inte skriks om andra saker.

      Min benägenhet att skriva under listor eller läsa meddelanden från kristofferhell.net har drastiskt minskat under de senaste månaderna i alla fall. Jag tror metoden väcker mer anstöt än intresse, vilket i så fall missar målet.

      När det gäller hur man kommunicerar sin sanning så är det alltid lättare att få kontakt om man är hövlig och håller sig till fakta. Genom att skrika och fäkta för mycket skapar man bilden av en motsättning som kanske inte ens finns där. Riksdagsledamöter är också människor med samma svagheter och brister som vi andra. De har 24 timmar om dygnet till att göra sånt människor gör. De är delar i samma hierarkiskt programmerade paradigm som vi andra och är inte fria att bestämma vad de vill bara för att de råkat hamna i en nations lagstiftande församling. Vi får inte göra misstaget att se dem som föräldrar och gör vår vilja till ökad frihetsgrad till någon sorts tonårsfrigörelse. Politikerna korrumperas eller blir ett offer för det korrumperade systemet. Att häckla dem och beskylla dem leder inte till dialog, utan är bara ett ytterligare uttryck för den hierarkiska förtryckarmentaliteten när vi kräver att de ska lyssna och göra som vi säger. Även om du slår underifrån så är det ett uttryck för att använda våld för att få din världsbild att bli den rådande och accepterande. Vi accepterar inte det beteendet från den nuvarande staten, så varför ska vi acceptera det hos oss själva?

      Oavsett vilken sorts “system” vi har eller vilka “lagar” vi använder, så har alla fungerande folkgrupper ett förhållningssätt till världen och personerna omkring sig. Vi som diskuterar här anser att det gamla förhållningssättet inte tjänar oss längre och letar efter ett nytt. Och det kommer, vare sig vi vill eller ej. Förändring är universums enda konstant… Du säger att det är kört om kontanterna avskaffas, men det kanske är tvärtom? Insikten hos folk att man inte behöver ha nåt som backar “pengarna” kanske äntligen går in? Det kanske kan bli ett uppsving för bytescirklar etc eller så importerar vi bartercard och andra lösningar från annat håll. Insikten att det är “vi själva” som skapar pengarna ligger närmre tillhands.

      • Har kommit till insikten att något slags ansvar vilar på mig att rätta den felaktiga bild Stella ger av kristofferhell.net under sin långa kommentar.

       Om Stella har sakfrågor (i motsats till allmänt tyckande) rör kristofferhell.nets upprop och verksamhet i övrigt går det bra att lämna dessa på sajten det handlar om via kontaktformuläret – inte i kommentarsfälten på en annan sajt (newsvoice) som inte har med saken att göra.

       Stella skriver bl a om attd et skulla komma “många e-meddelanden från riksdagsledamöter och partifunktionärer” som “vanmäktigt försöker få stopp på” mejl.

       Verkligheten är att inte en enda av dessa förmenta ledamöter eller funktionärer för riksdagspartierna kontaktat kristofferhell.net om detta.

       Jag tror skälet är att man som folkvald är mycket väl införstådd med principerna för den svenska demokratin, bl a den fria åsiktsbildningen och YTF. Verkligheten är att det ännu är och har varit helt naturligt att folk kontaktar sina representanter i beslutsfattande församlingar.

       Att Stella försöker ge sken av att det inte är så och att något som inte är bra pågår, är faktiskt rätt allvarligt.

       Ännu allvarligare vore om det hon skriver stämmer – att folkvalda faktiskt hör av sig till henne och försöker vinkla översändandet av namnlistor i sakfrågor til folkvalda som något felaktigt eller onaturligt.

       Betr uppropen på kristofferhell.net så räcker det med att titta på dessas sidor för att inse att Stellas beskrivning inte stämmer. Både upproprstext och mottagare är angivna.

       Beträffande Stellas inledande kommentar om att “Lobbying i min värld..” så skulle det nog hjälpa henne att hon använder den vedertagna definitionen på ord när hon skriver – och inte hittar på egna innebörder. Det blir svårt att förstå, och ännu svårare att diskutera med någon, som tar sig rätten att definiera om ord efter behag.

 • Trevligt att se så många kommentarer. Det verkar som om några vikingasjälar fortfarande susar omkring.
  Personligen rekommenderar jag inte ett aggressivt fysiskt motstånd. De har folk och vapen för att ta itu med sådant. Mycket bättre att bara vända ryggen och starta olika alternativ eller gå med i existerande begynnande alternativ. Ta en titt på OFUSS i resurs länkarna ovan.
  Räkna med att bli förlöjligad och trakasserad – ett litet pris för att bana en väg många kan följa.

  Snacka om tyska tänkare… Jag tror det var Nitche som sade “Det som är på väg att falla, förtjänar att knuffas omkull”.

 • Trevligt att läsa om era konkreta förslag till den förändring som moder jord så väl behöver. Inte bara gnäll utan flera faktiska förslag! Sånt är bra men frågan återstår – vem tar täten för handling?

  • Inget parti i riksdagen eller några nya heller! Ett upplyst folk som avstår att rösta på månglarna,myglarna är rätta vägen till verklig demokrati. Tycker jag! Sen gäller det att få med sig resten? Omöjligt? Ja kanske, men då är jag dö när det är så dags.

   • Kjell, ingenting är omöjligt i nutid, nära framtid och rum, om du vill, kan och vågar producera budskap, som informerar enskild medborgare med HYPERMAKT om Nytta, Ansvar och Risk.

    Kvalitetssäkrad hälsning
    En som mentalt i nutid, nära framtid och rum vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR!

   • Sverige på riksnivå är kört – skälet är graden av korruption. Detsamma gäller länen – möjligen med undantag för Jämtland och Gotland.

    Kvarstår kommunerna.

    Finns det någon svensk kommun där ett parti med ett program så pass medvetet om hur det egentligen är som Kent Bengtssons skulle kunna vinna?

    I sådana fall har Illuminatis svenska lokalkontor d v s Bonnier & Wallenberg (BW) och deras meste politiska torped Carl Bildt ett stort problem.

    Ännu omhuldas nämligen den svenska kommunala självbestämmandeprincipen.

    Vilka garantier har BW att om BW via “staten” tar i med hårdhandskarna mot en kommun som förklarat sin självständighet gentemot staten, då inte väcker alla andra kommuner ur deras ondskefulla Törnrosasömn – med ett kommunalt strömavhopp och ett helt nytt Sverige som följd?

    Vem vet, med lite tur, kanske Sveriges huvudstad om några månader inte längre heter Stockholm.

 • Oj!
  Det här blir alltmer revolutionärt.
  Nån tysk tänkare som jag glömt namnet på lär ha sagt , att leva i ett långvarigt krig är inte lätt men att leva i en långvarig fred blir outhärdligt.
  Som jag ser det är Sverige och många andra länder inne i en fas av förfall, både formellt, hur landet styrs och mentalt i människornas sinnen.
  Enligt Konfucius är receptet i sådana situationer att återgå till det gamla beprövade.
  Men det var innan masshypnosens tid…

 • Jag känner igen argumenten från Dean Clifford. Mycket intressant, men jag skulle vilja göra en riktig djupdykning i dem och se vilken nyans av brunt just territoriet Sverige har. Vi har ju även andra aspekter som t ex SWEDEN, KINGDOM OF och de finansiella reviren som verkar styras av de 13 familjerna.

  När det gäller ett konceptet “som förr – fast bättre” har vi grunnat i flera år på det hemma vid köksbordet. “Bonnarlunda” kallar vi det och du kan läsa mer här om du ids: bonnarlunda.se. Sidan är inte helt lättnavigerad och texterna är inte helt begripliga – det är lixom meningen… de är inte färdigtuggade åt dig.

  I svallvågorna efter vårens våg av nya småpartier har jag slutligen kommit fram till att enda sättet att ta över territoriet Sverige är att göra ett “sälval” som Mp gjorde 1988. När nöden så kräver kommer tillräckligt många att vakna upp och fatta och donera sin röst (och därmed förverka sin rätt att använda den själv) till en röstackumulerande gruppering även kallad “parti” som gör något helt nytt. Det gäller bara att det dyker upp rätt sorts “säl”.

  Att starta partier stöpta i samma form som de gamla och genast hänge sig åt hetsiga strider på detaljnivå om svulstiga partiprogram är bortkastad tid och kraft. Vi behöver ett parti med en enda punkt på sitt program, ett enda syfte; att alltid rösta på de förslag som leder till ökad demokrati, ökat lokalt självstyre samt minskat centralstyre och detaljreglering. Ett parti där analys av riksdagens propositioner och motioner sker inför öppen ridå och byxorna dras ner på de intressen som förtjänar det. Vad vi behöver är ett parti som inte fungerar hierarkiskt. Såna strukturer kan kapas alldeles för lätt. Vi behöver därför nåt organiskt sätt att samarbeta – vilket jag också råkar ha i bakfickan, kallat OLSON – Organiskt Ledningssystem för Själv-Organiserande Nätverk. (Jag har skrivit Lilla boken om OLSON, men inte lagt upp den på nätet än. Den ska ligga på Bonnarlunda så fort jag orkar. Direktadress olson.bonnarlunda.se. Sådärja, nu måste jag ta tag i det också…)

  Mellan stort och smått tror jag den vägen kan vara lättare än Kents förslag om att starta ett nytt samhälle, även om det ligger helt i linje med våra egna funderingar. Jag är helt med på att ta över någon övergiven by eller bygga nåt nytt (och kalla byn Bonnarlunda?) där detta är lämpligt. Enda problemet stavas ju “pengar”, men fixar man bara det samtidigt så är det genomförbart. Det finns många exempel i andra delar av världen. Dessutom måste det finnas någon liten panikslagen kommun någonstans som skulle kunna tänka sig att driva det som EU-projekt, så får vi lite tillbaka, fniss. Det gäller bara att förpacka idén enligt gällande språkbruk.

  • > Vi behöver ett parti med en enda punkt på sitt program, ett enda syfte; att alltid rösta på de
   > förslag som leder till ökad demokrati, ökat lokalt självstyre samt minskat centralstyre och
   > detaljreglering.

   En sådan passiv strategi skapar beroende på att andra lägger fram vettiga förslag.

   Den kommer inte heller åt problemet med extra-demokratiska angrepp – som t ex Wallenbergargans utraderande av kontantväsendet.

   > Ett parti där analys av riksdagens propositioner och motioner sker inför öppen ridå och
   > byxorna dras ner på de intressen som förtjänar det.

   Riksdagens arbete sker redan inför öppen ridå..

   http://kristofferhell.net/regeringen-om-kontanternas-utraderande-vi-kommer-inte-stoppa-processen/

   • Allting som görs inom systemet, kommer att ätas upp av systemet. Det är liksom en naturlag.
    Tricket är att stödja det man vill ha. Positiva aktioner, dvs inte arbeta mot något. Det har inte fungerat hittills, och kommer inte att fungera nu heller. Egna projekt som är vid sidan om och inte kan tas över är det som kan fungera.

 • Armén finns redan i Skåne – P7.

  Därifrån är steget inte långt att få med sig LV6 i Halland – vars första uppdrag blir att skjuta ned alla chemtrailare. Samt F17 i Blekinge och Karlskrona Marinbas.

 • Inte omöjligt på något sätt det Kristoffer beskriver. Det handlar bara om att bestämma sig vilket system man gillar att bo och verka i. Hade vi fått Skåne fritt igen så blir den första åtgärden att riva alla HAARP-anläggningar. Nästa steg är att skaffa fram ett organ som bara arbetar med djupekologiska frågor. Dvs hur människan skall leva i harmoni med naturen, i stort och smått. Mycket blir det, men allt handlar bara om att bestämma sig, för vad skulle Stockholm kunna göra? Skicka armén på oss?

  Blir Jämtland fritt på riktigt, flyttar jag med en gång. Trots kylan.

 • Intressanta tankegångar. Om Lappland skulle bli en egen republik att förvalta själv sina gruvor och vattenkraft osv.

  • Jämtland är redan en egen republik:

   https://www.facebook.com/Befrielserorelsen

   Det största problemet med den västerlänska s k demokratiernas civilisation är att den inte – till skillnad från shamanska traditioner och naturfolk, och faktistk även hur den vite mannen levde till för bara några hundra år sedan, respekterade och vördade planetens biosfär som ett gemensamt arv – vilket alltså tillät olika samhällen eller “nationer” att samexistera på överlappande territorier.

   Med den vita mannen är detta en omöjlighet.

   Den vite mannens samhällsform är nämligen som ett virus som exproprierar, slår sönder och transformerar till oigenkännlighet allt den kommer åt.

   Det handlar om de facto terraformering av hela planeten – en process vi alla är mitt inne i, vare sig vi vågar se det eller inte..

   • Kristoffer, är målet att få bort den vite mannen och så tror jag att det är, då ehövs inget göras, sitt lungt ner och vänta.
    Kommunisterna styr redan Sverige och hur har väl alla märkt.
    I takt med att klimatet för den vite mannen, Adam, blir allt sämre så ökar nödvändighetsgraden att agera.
    Själv tror jag på decentralisering, motsatsen till den planerade världsregeringen,fast jag är ett blekansikte och kan rodna.

 • Jag undrar om inte herr Bengtsson, när han laborerar med begreppen “samhälle” och “land”, faktiskt identifierar de kanske djupaste skälet till den ensidiga utfasning av kontanter pirvatbanker i Sverige just nu genomför.

  Det har hitills nämligen gott relativt lätt att upprätta ett parallellt samhälle inom samma territorium där annan gruppering med annan livsåskdning existerar – inklusive att inte betala skatt till det andra samhället.

  En sak som skulle kunna försvåra det här är om kontanväsendet plötsligt försvann.

  Efter det har nämligen ett av samhällena stryptag på medlemmarna i det andra.

  Det här är det egentliga skälet till alla dessa frågor som i dag ställs när man försöker sätta in pengar på sin bank: det handlar inte om terrorism, utan rädsla för att många människor som fortfarande är med i det gamla samhället helt enkelt ger upp hoppet om det – och en ny, människo-och naturvänligare och fredligare civilisation utkristallerar sig parallellt med denna – och att människor börjar hoppa av till denna.

  Det är därför det tisslas och tasslas så mycket om terrorism, svarta sektorer och kriminalitet – det ena samhällets etablissemang vill förhindra människor från överge detta och utan att fysiskt migrera gå över till och starta sina egna samhällen.

  Kanske kan man jämföra med hur Romarriket helt enkelt ruttnade sönder inifrån – vilket till slut stod klart vid stormningen av Rom 410 e.k.

  Notera att någon bifurkation bort från Gustav Vasas, Bernadottes och Wallenberg-Bonniers “Sverige” ännu inte skett – men uppenbarligen är något Wallenberg och de andra familjerna på Illuminatis svenska lokalkontor man verkligen fruktar.

  När nu detta är sagt – hur bygga det här nya samhället?

  Börja med att i nästa val ta över ett par kommuner?

  I Spanien har man redan påbörjat den här processen..

  http://kristofferhell.net/kataloniens-sjalvstandighet-borjan-pa-slutet-for-lilleputtemakten-stockholm/

 • Problemet är inte att det finns ett land som heter Sverige.
  Problemet är att landet Sverige styrs mot svenskarnas intresse.
  I början av förra seklet samlade svenska folket frivilligt ihop pengar som bekostade örlogsfartyget Sverige.
  Detta skulle inte kunna hända idag.
  All solidaritet med fosterlandet är helt förintat, nu är det sko sig själv som gäller, egoismen blomstrar, liksom självmorden och lyckopillerskonsumtionen och aborterna.
  Sveriges försvar är ställ

  der Natos befäl, sveriges tillgångar utsålda till
  främmande intressen.
  Sveriges folk förtrycks av sina egna

  • Forts.representanter.
   Hoppet att en borgerlig regering skulle kunna åstadkomma en förändring till det bättre är borta.
   Finns det något som skulle kunna väcka vikingen till liv på nytt?
   En möjlighet ligger kanske i att svensken återupprättar sin känsla och ansvar för vårt land, tar bestämt avstånd från allt vi och domtänkande som styrt oss mot avgrunden.
   Söndra och härska måste få ett slut, men att lyfta sig själv i håret, går det?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *