person


Skillnaden mellan Dig och Dig Själv

KULTURVi har alla någon gång undrat: vem är jag och vad är Jag? Undertecknad kanske inte kan ge en komplett klarhet, men Kent Bengtsson villl visa