Skillnaden mellan Dig och Dig Själv

publicerad 3 juni 2013
- Kent Bengtsson

PersonVi har alla någon gång undrat: vem är jag och vad är Jag? Undertecknad kanske inte kan ge en komplett klarhet, men Kent Bengtsson villl visa dig att du har två sidor som du kanske inte var medveten om eller som du såg som två skilda saker.

Text: Kent Bengtsson (Fredofrihet.blogspot.co.uk) | Illustration: Person, definition Wikipedia

Först och främst så är du en produkt av Naturen eller en skapande kraft. Vi människor kan ännu inte skapa liv från grundämnen och energi, såsom Naturen kan. Vi kan på sin höjd manipulera Naturens skapelser. Du föddes av din mor som ett resultat av den fortplantningsprocess vi har bland däggdjuren. Du är en levande organism som existerar i den verkliga världen, närmare bestämt denna vår Jord.

Detta är den första aspekten av dig. Varför inte kalla denna ”Dig Själv”? Du Själv existerar vare sig du har ett namn, ett personnummer, ett personbevis, en adress, ett bankkonto, etc. Man kan beröra din kropp och känna och se att du är där. Man kan prata med dig och (förhoppningsvis) få ett intelligent svar.

Sedan har vi det andra ”Dig”. Detta är din ”Person”. Din Person existerar inte utan ett namn, ett personnummer, personbevis, registrering, etc. helt enkelt för att detta är en artificiell skapelse. Din Person skapades i och med att din födsel rapporterades eller registrerades, inte från det faktum att du föddes. Eller om du invandrade till Sverige, så skapades din svenska person när du fyllde i alla papper och accepterades som Svensk medborgare eller annan behörig att bo i Sverige.

Din person är en papperskonstruktion. En av Staten skapad artificiell person (juridisk person). Ingen kan se eller vidröra denna person. Det skulle vara som att försöka vidröra ”Volvo”. Volvo är en juridisk person som bara existerar på papper. Du kan inte prata med ”Volvo” direkt, för Volvo är en abstraktion som saknar liv, tanke eller skapande förmåga. Om du vill tala med Volvo, så kommer det att vara en människa som agerar i egenskap av någon befattning inom abstraktionen Volvo. Volvo kommer till liv tack vare människorna som agerar i egenskap av Volvo.

Detsamma gäller din Person. Du är den som tagit på dig rollen att agera för din Person. Utan dig så skulle den inte göra mycket alls (utom vad Staten kanske använder den för). Stat och andra offentliga instanser har ett intresse i din Person också. Men du har huvudintresset, då den inte skulle ha skapats utan dig eller dina föräldrar. När du är omyndig så är dina föräldrar ansvariga för den, och när du är myndig så blir den ditt fulla ansvar. Glöm inte detta, det kan rädda ditt skinn en vacker dag. Du är den främsta skaparen eller ansvarstagaren för din Person. Som sådan är du den med mest auktoritet.

Vi har uppfostrats av Storebror till att tro att vi som människor av naturen och som artificiella personer är en och samma sak – att där inte råder någon åtskillnad. Men är det verkligen så?

När jag gick till skolan fick jag lära mig att skriva mitt namn med stor bokstav först och resten i små bokstäver, men om du tittar på ditt körkort eller pass, så står din Persons namn med enbart stora bokstäver – som namnet på ett skepp (ett livlöst objekt).

Varför har vi då dessa två delar av oss – en naturlig och en artificiell?

Som jag förstår det har det med jurisdiktion eller kontroll att göra. Alla människor föds med lika mänskliga rättigheter. Ingen är förmer än en annan som en naturlig människa. Ingen har rätt att diktera vad en annan kan och inte kan göra, så länge ingen skada begås och inga naturliga mänskliga rättigheter kränks. Vi är alla i grunden lika eller likställda. Vi är i grunden, i vår naturliga kapacitet, var och en vår egen Nation med full suveränitet och makt över våra liv. Det enda möjliga alternativet är att vi är födda slavar.

Men hur skulle vårt samhälle fungera om alla gick omkring och gjorde vad de ville? Ja, om alla var ansvariga för sig själva och sin omgivning, så skulle det säkert fungera jättefint om man bara hade vissa grundläggande överenskommelser. Men hur många människor lever på en sådan ansvarsnivå, eller ens vill ha så mycket frihet och ansvar? Om vi tittar oss omkring idag så ser vi exempel överallt på ansvarslöshet, beroende och maktmissbruk.

Så vad bättre än att skapa något som verkar vara en människa, men som är skapad helt eller delvis av Staten (vilken är en annan juridisk/artificiell person) och vilken därmed kan klassas som en mänsklig skapelse (i motsats till en naturlig skapelse) och bestämmas över av människor. Och än bättre, som kan ses som en skapelse av Staten, och eftersom Skaparen är överordnad Skapelsen, så faller denna Person under Statens makt. Människor skapade Staten, så Staten är därför naturligtvis underordnad människorna – och så kan man ju inte ha det.

Vi har nästan fulländat bilden här. Vi har fortfarande problemet med ”Dig Själv”. Om du skapades av Naturen, är du då inte fri att välja hur du vill samverka med en eventuell Stat? Jo, men Staten ser det inte som dess skyldighet att informera dig om hur saker och ting egentligen ligger till, och har inget intresse i att forma individuella avtal med varje levande människa som bor i det område där den bedriver sina affärer. Så om vi alla från barnsben inpräntas att vi är vår Person och inte oss själva och att vi måste göra som Staten dikterar, så är det lätt att få oss att ingå i olika kontrakt vilka antas ha ingåtts i frivilligt och medvetet av alla – som att ansöka om ID handlingar, körkort och Pass vilka beskriver oss som Personer med namn i stora bokstäver och ett personnummer. Eller fylla i och skriva under blanketter som gör oss till medborgare, skattebetalare, patienter, etc. – allt inom ramen av den artificiella av människor skapade Staten.

Allt detta gjordes frivilligt. Ingen vred upp armen bakom ryggen på oss och hotade att bryta den om vi inte skrev under, eller höll en pistol mot huvudet och hotade att döda oss om vi inte gjorde som vill blev tillsagda. Om det gjordes på det viset så skulle ”kontraktet” vara ogiltigt, eftersom det inte är ett kontrakt om det inte ingick i medvetet och frivilligt. Så vi har inga andra än oss själva att skylla om vi inte gillar det styre vi har idag.

Om en polisman håller upp ditt körkort och frågar ”Är det här du?” och du svarar ”Ja”, då har du identifierat dig som en Person som antas underlyda och existera inom Staten och alla dess lagar och förordningar. Du satte fast dig själv.

Allt detta skulle vara ganska OK, om nu Staten verkligen arbetade för folkets goda och var där för att tillhandahålla vissa tjänster och beskydd. Ingen skulle ha särskilt mycket emot att bidra till en Regering som verkade för folket och som spenderade rimligt på att göra detta. Om Schweizarna klarade att ha ett prydligt och mycket välordnat land med bara en månad av årsinkomsten tagen i skatt, så borde Sverige kunna göra det samma (detta var i slutet på 80 talet när jag var där).

Men vad har vi idag. Skatter runt 80%. Staten säljer folkets resurser i så kallade privatiseringar. Sjukvård och långvård blir sämre. Ungdomsarbetslöshet. Priser går upp och löner stagnerar för vanligt folk. Brott och våld ökar. Staten anställer mer och mer folk att göra mindre och mindre nytta och detta blir till mycket mer av en belastning än fördel för folket. Fler regler, fler lagar, fler förbud, mindre frihet, etc etc. var kommer det hela att sluta?

Det ser ut som om de ”förtroendevalda” inte gör sitt jobb som de borde. Om detta är fallet, är det då inte dags att urträda vår roll som ”frivilliga slavar” och gå tillbaks till att bli människor av Naturen istället och leva enligt våra egna villkor? Kanske kan vi till och med ta kontroll av vår Person och använda den på ett mer förmånligt sätt för oss själva? När allt kommer omkring så är det vi som är huvudansvariga för den.

Om du anser att vi lever i ett mycket bra samhälle och att makthavarna gör ett utomordentligt bra jobb, glöm att du läst detta och gå tillbaks till din TV och din morgontidning. Det finns i så fall ingen anledning att bry sig om sådant här trams som jag skriver om.

Men om du bara finner detta en smula intressant – även om det verkar konstigt och fel, varför inte ta dig lite tid och undersöka det här lite mer.

Text: Kent Bengtsson | Person, definition Wikipedia


Resurser

Organisationen för Frihetligt Utträde ur Svenska Staten

Bloggen: Fred och frihet

Pål Bergström, blogg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag hörde nåt en gång om hur avtal gäller respektive inte gäller beroende på om man skriver sitt namn på ett kontrakt av något slag (Blandat stora och små bokstäver respektive enbart versaler) och lade märke till en del egendomligheter på mobiloperatörernas kontrakt och kanske det var du som svarade, det är ett par år sedan. Men det verkar som om folk som blir vräkta i USA från sina hus inte häftar för skulden som man gör i Sverige, möjligen också i förbindelse med hur dom skrivit under köpekontraktet. Kan du ta det en gång till?

 • Trevligt med så många kommentarer. Till “Björn Says” vill jag ge min uppskattning och respekt. Skulle vara trevligt att veta mer hur du gör det du gör.

  Till Jonas Ö: Javisst är detta “Freeman on the Land” principer. Jag föredrar att inte använda ord och uttryck som kanske inte så många känner till.
  Jag kan förstå att det inte är lätt att förstå sådant som verkar främmande. Det tog mig några månader att själv komma till att acceptera mycket av detta som en möjlig verklighet. Sedan tog det åtminstone ett år av lyssnande och läsande av olika förespråkare av denna filosofi, där varje svar jag fick i sin tur ställde två mya frågor.
  Men som den rebell jag av naturen är, så gav jag inte upp, och eftersom jag lärde mer. Testade och hade framgångar, så började det hela bli enklare och enklare.
  Så jag tror inte att jag med några ord här kan säga något som kommer att klargöra detta helt för dig. Ta en titt på min blogg “fred och frihet” ovan och se om du kanske finner något mer där som kan ge mer klarhet.
  Tyvärr finns inte mycket i det här ämnet på Svenska, och det är därför jag börjat skriva, så att de som inte har ett likvärdigt grepp på Engelskan som Svenskan, kan ta del av åtminstone grundbegreppen i den här filosofin.
  När det gäller skatter, så var det bara ett exempel. Som utlandssvensk är jag inte så där jätte intresserad av procentsatser. Jag kan ha fel, även om det är troligare att vi betalar mer skatt än offentliga siffror anger. Misstänker att de glömmer en del skatter eller dolda skatter (som avgifter alla “måste” betala). Jag är mer intresserad av principer och filosofiska synvinklar än kalla siffror.
  Om Schweiz tog en massa pengar från sina utländska bankkunder, skulle de då placera sina pengar där? Jag misstänker att det snarare är så att Schweiz istället för att låna till offentliga utgifter, och därmed dra på sig en massa räntor som också skall betalas, så har de hushållit med vad de har. De har också en helt annan kultur och inställning till sin omgiving än de flesta folk.

  • Den enkla förklaringen till det mesta i detta ämne är att man fostras i att be om saker och att det krävs tillstånd till allt. Ex. ansöka om körkort. Naturligtvis kostar detta pengar vilket är ett av målen men även att du som individ skall ha bytt bort en rättighet mot ett privilegium, och dessutom fått betala för detta.

   Det finns mycket att säga om detta men Olaus Petri domarregler är en sak som man särskilt skall beakta i dessa sammanhang. Jag är inte riktigt klar över exakt hur de passar i kontexten men det finns säkert en anledning till att de står främst i lagboken.

  • Jag borde nog ge en mer balanserad bild än vad som kanske framgick.
   Jag köper iden om att man skall hålla trafikregler, det gjorde inte Torbjörnpolis i exemplet.
   I luften är det en annan sak men jag landar inte på trafikerade flygplatser.
   Då är det rökt direkt.
   Av Torbjörnpolisfallet blev det rättegång, jag förlorade.
   Då förlorade jag också tilltron till rättssystemet.
   Att jag blev dömd för vad en annan gjort gör inte mig till en straffad person anser jag.
   Nu blir det kanske en ny rättegång snart.
   Jag har en del bilar för nöjes skull, för dessa måste man betala registerhållningsavgift, den är på 65 kronor/år o fordon.
   Jag betalar dessa men skickade in 1800kr o skrev ,varsågod, detta är betalning för registerhållningsavgifter, samt en trängselavgift på 20 kronor från besök i Stockholmsghettot.
   Av 20 kronor blev 1120 kronor och ärendet ligger hos kronofogden fast jag betalt.
   Det blir intressant att se om nan kan dömas för att ha betalat på fel sätt.

 • Bra artikel,

  Din persona/person har ett organisationsnummer vilket gör den till enskild firma, vilken staten då via indrivare – Skatteverket – tömmer på tillgångar för egen vinnings skull.

  Så. Din person är en enskild firma i vilken du ska administrera alla dina affärer/transaktioner.

 • Um. Är det nån som har tid att förklara mer? Det där låter som “Freeman of the land”-argument och jag har aldrig begripit dem. Så här ser jag det:
  -det offentliga (stat, kommun, landsting) stiftar lagar och ser till att de efterlevs med polis
  -många (de flesta!) av reglerna är “frivilliga”: du behöver inte ta körkort, ta ut personbevis, betala skatt osv.
  -men om du t.ex. vill köra bil (på vägar som sköts eller kontrolleras av det offentliga) så kräver samhället som motprestation att du skaffar körkort.
  -När det gäller bilar så kan du ju fortfarande köra runt på din egen mark utan körkort.
  Så… jag begriper inte vad detta har att göra med ordet person, med eller utan stort P?

  I övrigt tycker jag att inlägget handlar om skattenivå. Schweiz har aldrig haft en skattekvot under 10%; den låg på 29.4% 2012 enligt http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_as_percentage_of_GDP
  Jag har lättare att hålla med dig i diskussionen om skatterna, fast jag tycker att det är tveksamt att jämföra med länder som Schweiz som har en unik position med sina banker. Möjligen skulle man kunna tänka sig att vi i Sverige valde att slå in på “bank-spåret”?

  Slutligen: om man tittar i listan över länder med ett skattetryck under 10% så hittar man två typer av länder – oljeländer som Förenade Arabemiraten och… u-länder, som Afghanistan, Nigeria, Chad, Bangladesh osv. Min slutsats av det är att vi får det samhälle vi betalar för.

  • Jag kan ju ta ett exempel på hur mitt eget obstruerande började.
   Jag kör min nyvaxade, besiktigade Mercedes på en 80km/ timme väg.
   Bakom dyker en Volvo V 70 upp.
   Det blinkar lampor inuti bilen, han kör för nära, jag fortsätter som om jag inget sett, raggare tänker jag.

   Eftet ett tag kör raggaren om, det var en polisbil med en polis som heter Torbjorn.
   Jag frågar, vad är problemet, körde jag för fort, rvärtom säger han och skatten är inte betalad.
   Jo jag har betalat skatten, jag har papper på det.
   Det gäller skatten från förra året visar det sig, zigenaren som jag köpte bilen av har inte betalat skatten för tiden då jag inte ägde bilen.
   Betala böterna säger Torbjörn!
   Aldrig i livet säget jag.

  • Det man inte kan uttrycka på 20 sekunder är inte värt att lyssna till da Percy Barnevik.
   Kanske var det det ebda vettiga han sagt.

   DEN SVENSKA STATEN ÖR OND!!

   Därav följer aty det är var o ens plikt att göra motstånd mot onskan.
   Och, i en ond stat, ju mer skatt som betalas in desto mer ondska får vi.
   Jas i Libyen, krig i Afganistan.
   Entiteten bakom får inte nämnas i otd…

 • Ootroligt bra artikel!
  Jens Jerndal skrev något liknande som kommentar på kontantuppropet på Kristofferhell.
  Om allt hade används till det bästa hade vi inte haft några problem.
  Men jag tycker att knuten i magen växer för var dag.
  Decentralisering ser även jag som lösningen.
  Tillbaka till naturen, bort från de omänskliga städerna.
  Tillbaks till nationalstaten Sverige, åt helvete med Eu o världsregeringen.
  Men hur går det till?
  Alla riksdagspartier tillhör ju Storebror.

  • Den största barriären till ändring är att ändra sitt tänkande och självuppfatting. Att ändra sitt synsätt senare i livet till något som strider mot vad man själv alltid trott och alla andra tycks tro, är inte lätt och kräver mod och styrka.
   På samma sätt är det inte lätt att få sympati eller medhåll om man bara är en enskild individ. Men om vi kan bli fler och organisera oss runt vissa principer som många kan hålla med om, så är det lättare.
   Jag föreslår att du tar en titt på det som skrivs i de föreslagna resurserna under artikeln, för mer information och förslag på hur vi kan gå mot mer individuell frihet och alternativa samhällen.
   En av mina favoriter i det här ämnet/rörelsen är Dean Clifford från Canada. Han har inte betalt inkomstskatt på många år. Har en byggfirma. Äger fastigheter och en gård. Kör sina bilar med sina egena nummer plåtar utan försäkring. Han arresteras då och då men står orubbligt på dessa principer och i slutändan låter de honom gå. Sök hans namn på YouTube eller gå till hans site deanclifford.info för mer.

 • Tack för den insiktsfulla träffsäkra definitionen av “mej själv”. Dags att fundera kanske 🙂

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *