Skillnaden mellan Dig och Dig Själv

publicerad 3 juni 2013
- Kent Bengtsson

PersonVi har alla någon gång undrat: vem är jag och vad är Jag? Undertecknad kanske inte kan ge en komplett klarhet, men Kent Bengtsson villl visa dig att du har två sidor som du kanske inte var medveten om eller som du såg som två skilda saker.

Text: Kent Bengtsson (Fredofrihet.blogspot.co.uk) | Illustration: Person, definition Wikipedia

Först och främst så är du en produkt av Naturen eller en skapande kraft. Vi människor kan ännu inte skapa liv från grundämnen och energi, såsom Naturen kan. Vi kan på sin höjd manipulera Naturens skapelser. Du föddes av din mor som ett resultat av den fortplantningsprocess vi har bland däggdjuren. Du är en levande organism som existerar i den verkliga världen, närmare bestämt denna vår Jord.

Detta är den första aspekten av dig. Varför inte kalla denna ”Dig Själv”? Du Själv existerar vare sig du har ett namn, ett personnummer, ett personbevis, en adress, ett bankkonto, etc. Man kan beröra din kropp och känna och se att du är där. Man kan prata med dig och (förhoppningsvis) få ett intelligent svar.

Sedan har vi det andra ”Dig”. Detta är din ”Person”. Din Person existerar inte utan ett namn, ett personnummer, personbevis, registrering, etc. helt enkelt för att detta är en artificiell skapelse. Din Person skapades i och med att din födsel rapporterades eller registrerades, inte från det faktum att du föddes. Eller om du invandrade till Sverige, så skapades din svenska person när du fyllde i alla papper och accepterades som Svensk medborgare eller annan behörig att bo i Sverige.

Din person är en papperskonstruktion. En av Staten skapad artificiell person (juridisk person). Ingen kan se eller vidröra denna person. Det skulle vara som att försöka vidröra ”Volvo”. Volvo är en juridisk person som bara existerar på papper. Du kan inte prata med ”Volvo” direkt, för Volvo är en abstraktion som saknar liv, tanke eller skapande förmåga. Om du vill tala med Volvo, så kommer det att vara en människa som agerar i egenskap av någon befattning inom abstraktionen Volvo. Volvo kommer till liv tack vare människorna som agerar i egenskap av Volvo.

Detsamma gäller din Person. Du är den som tagit på dig rollen att agera för din Person. Utan dig så skulle den inte göra mycket alls (utom vad Staten kanske använder den för). Stat och andra offentliga instanser har ett intresse i din Person också. Men du har huvudintresset, då den inte skulle ha skapats utan dig eller dina föräldrar. När du är omyndig så är dina föräldrar ansvariga för den, och när du är myndig så blir den ditt fulla ansvar. Glöm inte detta, det kan rädda ditt skinn en vacker dag. Du är den främsta skaparen eller ansvarstagaren för din Person. Som sådan är du den med mest auktoritet.

Vi har uppfostrats av Storebror till att tro att vi som människor av naturen och som artificiella personer är en och samma sak – att där inte råder någon åtskillnad. Men är det verkligen så?

När jag gick till skolan fick jag lära mig att skriva mitt namn med stor bokstav först och resten i små bokstäver, men om du tittar på ditt körkort eller pass, så står din Persons namn med enbart stora bokstäver – som namnet på ett skepp (ett livlöst objekt).

Varför har vi då dessa två delar av oss – en naturlig och en artificiell?

Som jag förstår det har det med jurisdiktion eller kontroll att göra. Alla människor föds med lika mänskliga rättigheter. Ingen är förmer än en annan som en naturlig människa. Ingen har rätt att diktera vad en annan kan och inte kan göra, så länge ingen skada begås och inga naturliga mänskliga rättigheter kränks. Vi är alla i grunden lika eller likställda. Vi är i grunden, i vår naturliga kapacitet, var och en vår egen Nation med full suveränitet och makt över våra liv. Det enda möjliga alternativet är att vi är födda slavar.

Men hur skulle vårt samhälle fungera om alla gick omkring och gjorde vad de ville? Ja, om alla var ansvariga för sig själva och sin omgivning, så skulle det säkert fungera jättefint om man bara hade vissa grundläggande överenskommelser. Men hur många människor lever på en sådan ansvarsnivå, eller ens vill ha så mycket frihet och ansvar? Om vi tittar oss omkring idag så ser vi exempel överallt på ansvarslöshet, beroende och maktmissbruk.

Så vad bättre än att skapa något som verkar vara en människa, men som är skapad helt eller delvis av Staten (vilken är en annan juridisk/artificiell person) och vilken därmed kan klassas som en mänsklig skapelse (i motsats till en naturlig skapelse) och bestämmas över av människor. Och än bättre, som kan ses som en skapelse av Staten, och eftersom Skaparen är överordnad Skapelsen, så faller denna Person under Statens makt. Människor skapade Staten, så Staten är därför naturligtvis underordnad människorna – och så kan man ju inte ha det.

Vi har nästan fulländat bilden här. Vi har fortfarande problemet med ”Dig Själv”. Om du skapades av Naturen, är du då inte fri att välja hur du vill samverka med en eventuell Stat? Jo, men Staten ser det inte som dess skyldighet att informera dig om hur saker och ting egentligen ligger till, och har inget intresse i att forma individuella avtal med varje levande människa som bor i det område där den bedriver sina affärer. Så om vi alla från barnsben inpräntas att vi är vår Person och inte oss själva och att vi måste göra som Staten dikterar, så är det lätt att få oss att ingå i olika kontrakt vilka antas ha ingåtts i frivilligt och medvetet av alla – som att ansöka om ID handlingar, körkort och Pass vilka beskriver oss som Personer med namn i stora bokstäver och ett personnummer. Eller fylla i och skriva under blanketter som gör oss till medborgare, skattebetalare, patienter, etc. – allt inom ramen av den artificiella av människor skapade Staten.

Allt detta gjordes frivilligt. Ingen vred upp armen bakom ryggen på oss och hotade att bryta den om vi inte skrev under, eller höll en pistol mot huvudet och hotade att döda oss om vi inte gjorde som vill blev tillsagda. Om det gjordes på det viset så skulle ”kontraktet” vara ogiltigt, eftersom det inte är ett kontrakt om det inte ingick i medvetet och frivilligt. Så vi har inga andra än oss själva att skylla om vi inte gillar det styre vi har idag.

Om en polisman håller upp ditt körkort och frågar ”Är det här du?” och du svarar ”Ja”, då har du identifierat dig som en Person som antas underlyda och existera inom Staten och alla dess lagar och förordningar. Du satte fast dig själv.

Allt detta skulle vara ganska OK, om nu Staten verkligen arbetade för folkets goda och var där för att tillhandahålla vissa tjänster och beskydd. Ingen skulle ha särskilt mycket emot att bidra till en Regering som verkade för folket och som spenderade rimligt på att göra detta. Om Schweizarna klarade att ha ett prydligt och mycket välordnat land med bara en månad av årsinkomsten tagen i skatt, så borde Sverige kunna göra det samma (detta var i slutet på 80 talet när jag var där).

Men vad har vi idag. Skatter runt 80%. Staten säljer folkets resurser i så kallade privatiseringar. Sjukvård och långvård blir sämre. Ungdomsarbetslöshet. Priser går upp och löner stagnerar för vanligt folk. Brott och våld ökar. Staten anställer mer och mer folk att göra mindre och mindre nytta och detta blir till mycket mer av en belastning än fördel för folket. Fler regler, fler lagar, fler förbud, mindre frihet, etc etc. var kommer det hela att sluta?

Det ser ut som om de ”förtroendevalda” inte gör sitt jobb som de borde. Om detta är fallet, är det då inte dags att urträda vår roll som ”frivilliga slavar” och gå tillbaks till att bli människor av Naturen istället och leva enligt våra egna villkor? Kanske kan vi till och med ta kontroll av vår Person och använda den på ett mer förmånligt sätt för oss själva? När allt kommer omkring så är det vi som är huvudansvariga för den.

Om du anser att vi lever i ett mycket bra samhälle och att makthavarna gör ett utomordentligt bra jobb, glöm att du läst detta och gå tillbaks till din TV och din morgontidning. Det finns i så fall ingen anledning att bry sig om sådant här trams som jag skriver om.

Men om du bara finner detta en smula intressant – även om det verkar konstigt och fel, varför inte ta dig lite tid och undersöka det här lite mer.

Text: Kent Bengtsson | Person, definition Wikipedia


Resurser

Organisationen för Frihetligt Utträde ur Svenska Staten

Bloggen: Fred och frihet

Pål Bergström, blogg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq