Christer Nylander – En global systemlösning styr undan en global systemkollaps

publicerad 7 november 2013
- av Christer Nylander

Christer Nylander"Mänskligheten står nu inför multipla globala kriser, hundratals allvarliga samhällsproblem och riskabla framtidsteknologier som, om vi inte gör något radikalt, kommer att innebära ett storskaligt sammanbrott av vår civilisation". Orden är Christer Nylanders och de kan associeras till David Jonstad succébok "Kollaps".

Nylander vill dock egentligen mer, han vill ändra på hela det globala systemet från grunden. Hans artikel kommer in till NewsVoice med bra timing och hans inspel får bli den första artikeln i den nya NewsVoice-kategorin "Problemlösning".

Text: Christer Nylander

Enskilt uppfattas inte ett samhällsproblem så allvarligt, men lägger man pussel och ser helheten så inser man att läget är mycket värre än vad de flesta anar. Vi kan vända denna ödesmättade situation till något positivt, men det är hög tid och vi måste planera för en global transformation.

Tre faktorer

Orsakerna till nuläget är enligt mig främst tre faktorer, nämligen fragmentering, desinformation och reklam, som tillsammans innebär en starkt begränsad förståelse för helhetssituationen på planeten och ett MYCKET mer egoistiskt tänkande än vi anar.

1. Fragmentering

Fragmentering innebär uppdelning av information och kunskap i små bitar. Detta är en naturlig process av ökad specialisering sedan hundratals år tillbaka. Det gäller t ex utbildning, politik, ekonomi, vetenskap, teknologi, företagande, media och jordbruk. Till exempel har vi nu mer än 2500 olika yrken och massor av olika specialister. Eftersom mängden information i samhället dessutom har exploderat har människor ofta bara kontroll över bråkdelar av denna. Vi tänker i fragment och ger fragmentariska lösningar. Människor, och experter i synnerhet, är således mycket dåliga på att se helheter och ge helhetslösningar. I en värld full med globala krisfrågor och hundratals olika typer av samhällsproblem blir detta extremt ofördelaktigt.

David Jonstad - Kollaps
David Jonstad - Kollaps

2. Desinfromation

Med desinformation menar jag hur information hanteras på ett sätt som den inte skulle ha gjorts i ett välfungerande samhälle. Jag skall beskriva några exempel. Missledande information till medborgare omfattar den multinationella företagssektorn och deras intresseorganisationer som agerar för att gynna sin egen verksamhet i stor skala. Det kan vara t ex energisektorn, vapenindustrin, läkemedelssektorn, kemikalieindustrin, jordbruket eller finanssektorn.

Till sin hjälp har de hundratals forskningsorganisationer, tankesmedjor, PR byråer, tidningar, TV, internet etc. De arbetar stenhårt för att övertyga oss att deras produkter är för ”folkets bästa” när de egentligen enbart fokuserar vinst och makt. Men missledande information kan också gälla politiker som vinklar sina åsikter för att dölja sitt egentliga syfte.

Ett närliggande område är politisk lobbyverksamhet. Det finns ca 15000 lobbyister i Bryssel och nästan lika många i Washington som dagligen försöker manipulera politiker.

Ett tredje exempel på hur ”kunskap” inte skall hanteras gäller viktiga uppfinningar som har köpts upp av företag och stoppats i kassaskåp, konfiskerats av regeringar eller blivit nertystade genom hot. Ett fjärde område berör ägarkoncentrationen inom media. Nästan alla stora mediaföretag ägs av en pytteliten maktelit som samtidigt äger tusentals multinationella företag som de vill skydda. Reuters, AP och CNN är tre sådana mediaföretag. Det femte exemplet på desinformation är censurering. Om du är en vanlig medborgare så är det svårt att göra sig hörd i media. Skulle du lyckas och budskapet är lite kontroversiellt är risken stor att du blir förlöjligad. Är du politiker så gäller det att följa ”huvudfåran” i partiet, annars får det konsekvenser.

Det sjätte området gäller förvirring. Innehållet i dagstidningar kan liknas vid fragment av viktiga och futtiga nyheter, som mixas, överlever någon dag och åsikterna pajkastas fram och tillbaka. Det säljer lösnummer, men skapar samtidigt en förvirrad befolkning. Och sist med inte minst, medias och internets eviga utbud av förströelse. En stor andel av medborgarna är uppslukade av dessa. Facebook, TV, tidningar, filmer, spel, internet. Underhållning och spel är inte fel i sig, men i ett läge där vår civilisation håller på att kollapsa, så är det en fullständig felprioritering. Sammantaget kan man säga att desinformationen är ett mycket allvarligt hot mot våra försök att lösa planetens utmaningar. Vi behöver rätt kunskap, djupa och seriösa diskussioner, mobilisering och engagemang.

3. Reklam

Förutom att vi människor är fragmenterade och desinformeras i en jätteskala så utsätt vi dagligen för en enorm hjärntvättningsapparat från företagsreklam. Enbart i Sverige investeras det mer än 70 miljarder kronor per år för att sälja produkter och tjänster. Vilka värdegrunder säljer produkter effektivt? Jo, avundsjuka, upprörda känslor, frosseri, girighet, begär, likgiltighet, pessimism och högmod. Känner ni igen dem? De sju dödssynderna.

Dessa predikades ett par gånger om året i kyrkan under många hundra år och har sitt ursprung tusentals år tillbaka. Varje dag träffas vi av flera tusen reklambudskap per individ. Vi bokstavligen dränks i reklam. Även om vi inte tillstår att den påverkar oss, så är det så, fastän det mesta sker undermedvetet. Annars hade företagen inte investerat alla dessa pengar. Men, reklamen påverkar oss inte bara direkt, men också indirekt. Den sätter tydliga spår i TV, musik, böcker, tidningar, internet etc.

Inte nog med det! Den genomsyrar våra tankar, ord och handlingar, mycket mer än vi tror.

Problemlösning – Ett empatiskt samhällssystem

Så trots att tiotals miljoner människor världen över engagerar sig i gräsrotsrörelser, utbildningar, forskning, konferenser, politiska partier, böcker, artiklar och hemsidor för att ordna till problemen på vår jord så är resulaten helt otillräckliga. Istället förvärras problemen för varje dag. Om mänskligheten vill undkomma en totalt kollaps måste den inse att den generella värdegrunden är mänsklighetens viktigaste tillgång.

Vi måste först börja en transformation till ett empatiskt samhällssystem innan vi kan förvänta oss positiva förändringar bland alla medborgare och i hela problemkomplexet. Denna insikt är ytterst begränsad i nuläget.

Två avgörande initiala projekt utgör grunden för ett empatiskt samhällssystem och en mängd förändringar i hela samhället, nämligen:

BARN
Projektet handlar om ett nytt kärnämne i skolan benämnt ”empati/livskunskap”som också implementeras i alla andra ämnen. För att barnen skall få den värdegrund som det nya samhället skall grundas på är det helt avgörande att skolan tar sitt ansvar. Jag menar att empati är minst lika viktigt som matematik eller svenska.

VUXNA
Projektet handlar om informationskampanjer och en organiserad nationell folkrörelse som handlar om ett nytt empatiskt samhällssystem. Alla möjliga mediakanaler bör användas för att uppmärksamma och debattera förändringsprojektet såsom regelbunda TV program som diskuterar olika aspekter på ett empatiskt samhällssystem, nationella/kommunala informationspaket, utbildningar, forskning, studiecirklar, tidningar, filmer, workshops, spel etc. För att underlätta bör reklam begränsas och balanseras med empatiska budskap. Regering bör på olika sätt minska medias desinformation så att de kan agera ansvarsfull samhällsaktör.

Båda projekten är mångmiljardprojekt som kommer att pågå under decennier. Om vi vid något tillfälle ängslas för de kostnader som förändringsarbetet medför så skall vi ständigt påminna oss om den verklighet och de kostnader som annars blir följden. Då inser vi snabbt att vi kommer ruskigt billigt undan om vi startar nu. Det absurda är att vi anser oss ha råd med alla våra nuvarande samhällsproblem.

Om Sverige vill vara en förebild bör vi sätta igång så snart vi kan. Inte förrän de större länderna på jorden har börjat sin transformation till ett empatiskt samhällssystem kan vi räkna med långsiktiga lösningar på globala utmaningar.

För att mildra konsekvenserna av en kollaps behövs ett antal radikala åtgärder förberedas och förverkligas. De omfattar bland annat kraftigt minskade transporter, utökad lokal produktion, ökad kollektivtrafik och ökad sol- och vindkraft. Det behövs också en utökad katastrofplanering.

Det är viktigt att alternativrörelserna, till exempel inom miljö, odling, rättvisa, energi, fred och demokrati samlar sig och utövar ett starkt kollektivt opinionstryck, men även att "tunga" nationella och internationella beslutsfattare inom näringslivet informeras om helhetssituationen och möjliga scenarior, så att de kan lockas att använda sin stora maktposition för att accelerera förändringstakten. Mänskligheten bör se nuläget som en AKUT kris och vidta nödvändiga åtgärder. Dessa bör fokuseras på att ändra vår gemensamma värdegrund enligt ovan för att simultant sätta igång förändringar på miljontals ställen i samhället.

Alla tidigare civilisationer har kollapsat eftersom de inte förstod deras helhetssituation, bakomliggande orsaker och förändringsmöjligheter. Låt oss inte göra samma misstag en gång till. Mänskligheten har faktiskt fantastiska möjligheter att skapa livsbejakande och uthålliga livsförutsättningar för alla, även om vi är annorlunda och bor på olika platser på jorden. Om människor mår bra, inte bara i vår närhet, så mår också vi själva bra.

Allt handlar om våra värderingar.

Text: Christer Nylander, www.valuesandnorms.com