Christer Nylander – En global systemlösning styr undan en global systemkollaps

99
597

Christer Nylander“Mänskligheten står nu inför multipla globala kriser, hundratals allvarliga samhällsproblem och riskabla framtidsteknologier som, om vi inte gör något radikalt, kommer att innebära ett storskaligt sammanbrott av vår civilisation”. Orden är Christer Nylanders och de kan associeras till David Jonstad succébok “Kollaps”.

Nylander vill dock egentligen mer, han vill ändra på hela det globala systemet från grunden. Hans artikel kommer in till NewsVoice med bra timing och hans inspel får bli den första artikeln i den nya NewsVoice-kategorin “Problemlösning”.

Text: Christer Nylander

Enskilt uppfattas inte ett samhällsproblem så allvarligt, men lägger man pussel och ser helheten så inser man att läget är mycket värre än vad de flesta anar. Vi kan vända denna ödesmättade situation till något positivt, men det är hög tid och vi måste planera för en global transformation.

Tre faktorer

Orsakerna till nuläget är enligt mig främst tre faktorer, nämligen fragmentering, desinformation och reklam, som tillsammans innebär en starkt begränsad förståelse för helhetssituationen på planeten och ett MYCKET mer egoistiskt tänkande än vi anar.

1. Fragmentering

Fragmentering innebär uppdelning av information och kunskap i små bitar. Detta är en naturlig process av ökad specialisering sedan hundratals år tillbaka. Det gäller t ex utbildning, politik, ekonomi, vetenskap, teknologi, företagande, media och jordbruk. Till exempel har vi nu mer än 2500 olika yrken och massor av olika specialister. Eftersom mängden information i samhället dessutom har exploderat har människor ofta bara kontroll över bråkdelar av denna. Vi tänker i fragment och ger fragmentariska lösningar. Människor, och experter i synnerhet, är således mycket dåliga på att se helheter och ge helhetslösningar. I en värld full med globala krisfrågor och hundratals olika typer av samhällsproblem blir detta extremt ofördelaktigt.

David Jonstad - Kollaps
David Jonstad – Kollaps

2. Desinfromation

Med desinformation menar jag hur information hanteras på ett sätt som den inte skulle ha gjorts i ett välfungerande samhälle. Jag skall beskriva några exempel. Missledande information till medborgare omfattar den multinationella företagssektorn och deras intresseorganisationer som agerar för att gynna sin egen verksamhet i stor skala. Det kan vara t ex energisektorn, vapenindustrin, läkemedelssektorn, kemikalieindustrin, jordbruket eller finanssektorn.

Till sin hjälp har de hundratals forskningsorganisationer, tankesmedjor, PR byråer, tidningar, TV, internet etc. De arbetar stenhårt för att övertyga oss att deras produkter är för ”folkets bästa” när de egentligen enbart fokuserar vinst och makt. Men missledande information kan också gälla politiker som vinklar sina åsikter för att dölja sitt egentliga syfte.

Ett närliggande område är politisk lobbyverksamhet. Det finns ca 15000 lobbyister i Bryssel och nästan lika många i Washington som dagligen försöker manipulera politiker.

Ett tredje exempel på hur ”kunskap” inte skall hanteras gäller viktiga uppfinningar som har köpts upp av företag och stoppats i kassaskåp, konfiskerats av regeringar eller blivit nertystade genom hot. Ett fjärde område berör ägarkoncentrationen inom media. Nästan alla stora mediaföretag ägs av en pytteliten maktelit som samtidigt äger tusentals multinationella företag som de vill skydda. Reuters, AP och CNN är tre sådana mediaföretag. Det femte exemplet på desinformation är censurering. Om du är en vanlig medborgare så är det svårt att göra sig hörd i media. Skulle du lyckas och budskapet är lite kontroversiellt är risken stor att du blir förlöjligad. Är du politiker så gäller det att följa ”huvudfåran” i partiet, annars får det konsekvenser.

Det sjätte området gäller förvirring. Innehållet i dagstidningar kan liknas vid fragment av viktiga och futtiga nyheter, som mixas, överlever någon dag och åsikterna pajkastas fram och tillbaka. Det säljer lösnummer, men skapar samtidigt en förvirrad befolkning. Och sist med inte minst, medias och internets eviga utbud av förströelse. En stor andel av medborgarna är uppslukade av dessa. Facebook, TV, tidningar, filmer, spel, internet. Underhållning och spel är inte fel i sig, men i ett läge där vår civilisation håller på att kollapsa, så är det en fullständig felprioritering. Sammantaget kan man säga att desinformationen är ett mycket allvarligt hot mot våra försök att lösa planetens utmaningar. Vi behöver rätt kunskap, djupa och seriösa diskussioner, mobilisering och engagemang.

3. Reklam

Förutom att vi människor är fragmenterade och desinformeras i en jätteskala så utsätt vi dagligen för en enorm hjärntvättningsapparat från företagsreklam. Enbart i Sverige investeras det mer än 70 miljarder kronor per år för att sälja produkter och tjänster. Vilka värdegrunder säljer produkter effektivt? Jo, avundsjuka, upprörda känslor, frosseri, girighet, begär, likgiltighet, pessimism och högmod. Känner ni igen dem? De sju dödssynderna.

Dessa predikades ett par gånger om året i kyrkan under många hundra år och har sitt ursprung tusentals år tillbaka. Varje dag träffas vi av flera tusen reklambudskap per individ. Vi bokstavligen dränks i reklam. Även om vi inte tillstår att den påverkar oss, så är det så, fastän det mesta sker undermedvetet. Annars hade företagen inte investerat alla dessa pengar. Men, reklamen påverkar oss inte bara direkt, men också indirekt. Den sätter tydliga spår i TV, musik, böcker, tidningar, internet etc.

Inte nog med det! Den genomsyrar våra tankar, ord och handlingar, mycket mer än vi tror.

Problemlösning – Ett empatiskt samhällssystem

Så trots att tiotals miljoner människor världen över engagerar sig i gräsrotsrörelser, utbildningar, forskning, konferenser, politiska partier, böcker, artiklar och hemsidor för att ordna till problemen på vår jord så är resulaten helt otillräckliga. Istället förvärras problemen för varje dag. Om mänskligheten vill undkomma en totalt kollaps måste den inse att den generella värdegrunden är mänsklighetens viktigaste tillgång.

Vi måste först börja en transformation till ett empatiskt samhällssystem innan vi kan förvänta oss positiva förändringar bland alla medborgare och i hela problemkomplexet. Denna insikt är ytterst begränsad i nuläget.

Två avgörande initiala projekt utgör grunden för ett empatiskt samhällssystem och en mängd förändringar i hela samhället, nämligen:

BARN
Projektet handlar om ett nytt kärnämne i skolan benämnt ”empati/livskunskap”som också implementeras i alla andra ämnen. För att barnen skall få den värdegrund som det nya samhället skall grundas på är det helt avgörande att skolan tar sitt ansvar. Jag menar att empati är minst lika viktigt som matematik eller svenska.

VUXNA
Projektet handlar om informationskampanjer och en organiserad nationell folkrörelse som handlar om ett nytt empatiskt samhällssystem. Alla möjliga mediakanaler bör användas för att uppmärksamma och debattera förändringsprojektet såsom regelbunda TV program som diskuterar olika aspekter på ett empatiskt samhällssystem, nationella/kommunala informationspaket, utbildningar, forskning, studiecirklar, tidningar, filmer, workshops, spel etc. För att underlätta bör reklam begränsas och balanseras med empatiska budskap. Regering bör på olika sätt minska medias desinformation så att de kan agera ansvarsfull samhällsaktör.

Båda projekten är mångmiljardprojekt som kommer att pågå under decennier. Om vi vid något tillfälle ängslas för de kostnader som förändringsarbetet medför så skall vi ständigt påminna oss om den verklighet och de kostnader som annars blir följden. Då inser vi snabbt att vi kommer ruskigt billigt undan om vi startar nu. Det absurda är att vi anser oss ha råd med alla våra nuvarande samhällsproblem.

Om Sverige vill vara en förebild bör vi sätta igång så snart vi kan. Inte förrän de större länderna på jorden har börjat sin transformation till ett empatiskt samhällssystem kan vi räkna med långsiktiga lösningar på globala utmaningar.

För att mildra konsekvenserna av en kollaps behövs ett antal radikala åtgärder förberedas och förverkligas. De omfattar bland annat kraftigt minskade transporter, utökad lokal produktion, ökad kollektivtrafik och ökad sol- och vindkraft. Det behövs också en utökad katastrofplanering.

Det är viktigt att alternativrörelserna, till exempel inom miljö, odling, rättvisa, energi, fred och demokrati samlar sig och utövar ett starkt kollektivt opinionstryck, men även att “tunga” nationella och internationella beslutsfattare inom näringslivet informeras om helhetssituationen och möjliga scenarior, så att de kan lockas att använda sin stora maktposition för att accelerera förändringstakten. Mänskligheten bör se nuläget som en AKUT kris och vidta nödvändiga åtgärder. Dessa bör fokuseras på att ändra vår gemensamma värdegrund enligt ovan för att simultant sätta igång förändringar på miljontals ställen i samhället.

Alla tidigare civilisationer har kollapsat eftersom de inte förstod deras helhetssituation, bakomliggande orsaker och förändringsmöjligheter. Låt oss inte göra samma misstag en gång till. Mänskligheten har faktiskt fantastiska möjligheter att skapa livsbejakande och uthålliga livsförutsättningar för alla, även om vi är annorlunda och bor på olika platser på jorden. Om människor mår bra, inte bara i vår närhet, så mår också vi själva bra.

Allt handlar om våra värderingar.

Text: Christer Nylander, www.valuesandnorms.comLämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
99 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ivan Björn
7 november 2013 kl 15:03

Jag tycker att det inte räcker med att enbart införa empati i livskunskap i skolorna. Mycket av det man lär sig i skolan är rena historieförfalskningar för att de ska passa en viss världsbild. Detta bör också beaktas. Skrivaren utgår ifrån att man måste begränsa t.ex. transporter. D.v.s. den personliga friheten. Det finns säkert många patent undangömda som inte skadar naturen och som ger möjlighet till obegränsad resande. Vi lever i överflöd. Vem eller vad ger obegränsat med bränsle till solen? Vad är det som driver jorden runt sin egen bana och runt sin egen axell? Ja t.o.m. har jag läst mig till någonstans om att matematik som man lär sig i skolan är framtagen för att tänka begränsad med fysiska lagar som understöd. Jag har läst mig till t.ex. att Notre Dame i Paris ska enligt arkitekter inte kunna stå och som konstruktion skulle den inte kunna byggas idag. Den är bygg med så kallad helig geometri, vilket är något helt annat än det man lär sig i skolan vad jag förstår.

Med andra ord, det jag vill säga är att det finns mycket att göra upp med, men i synnerhet är historieförfalskningen det största problemet. (Soldater i Irak har rensat t.ex. ställen där gamla föremål fanns som skulle kunna föra in ljus till historien om oss) Det är någonting som döljs hela tiden för oss och så länge vi inte får veta SANNINGEN så hjälper det inte med att införa enbart humant tänkande i skolor. Hela systemet måste förändras från grunden och det kan lika gärna innebära NWO.

Jag har inte läst boken kollaps och jag hoppas att dessa frågor tas upp i den.

ulf8lager
7 november 2013 kl 15:08

Mycket bra formulering av orsakerna till dagens globala samhällsproblem.

Fragmentering har blivit väldigt framträdande i Sverige. Det är tex mycket ovanligt
att du hittar en läkare som har en helhets-syn på människan och förståelse för
orsak-verkan när det gäller kroppsliga eller psykiska besvär. De flesta politikerna
av idag-för att ta ett annat område- är inkörda och insnärjda i sitt lilla begränsade
fack utan att ha någon helhetsbild av samhällsnyttan i stort. Allmänbildade personer
verkar det bli allt färre av.
Desinformationen som som tycks förstärkas för var dag, har gjort att mainstream- media
har blivit utslätad till att bara rapportera det som är politiskt korrekt för dagen och utan
att ge någon något grundligt oraks-sammanhang av vad som sker.

“Problemlösning-ett empatiskt sammhällssystem” verkar vara ett vettigt projekt
för att väcka upp individen från den pågående suggestionen till att bli mer
ansvarstagande, etisk och empatisk.

Ulf

Christer Nylander
Gäst
7 november 2013 kl 18:16

Ivan: Jag kan bara hålla med dig allt du skriver. Anledningen till att jag tar upp de “närliggande åtgärderna” är för att undvika effekterna av en global kollaps. Anledningen för att inte ta upp de andra sakerna som du nämner (finns en miljon till) är att dessa sakerna löser sig av sig själv i takt med att samhället blir mer empatiskt. Vi tänker, talar och agerar annorlunda. Det är det som är “grejen” med en systemlösning i motsats till en fragmentarisk ansats. Titta gärna på min hemsida valuesandnorms.com för att se hur jag tänker.

Ivan Björn
7 november 2013 kl 19:09

Tack jag har lagd upp länken på min blogg bland “Alternativa Nyheter på Svenska” och ska tipsa om denna artikel också. Du har rätt att någonstans måste man börja och empatiskt samhället är en god början. Det handlar ytterst om medvetenhet. Empati är en grundsten i en god samhället och ska inte beblandas med att tycka synd om. En empatisk och medveten människa vet vad hon ska göra i uppkomna situationer och handlar rätt. Det skulle skapa en dynamisk samhälle om man handlade utifrån sin medvetna tillstånd och med empati. 🙂

Mayne Sundewall-Hopkins
7 november 2013 kl 19:41

Tack för mycket bra artikel och länken till http://www.valuesandnorms.com – har delat den på engelska på min fb-sida. Att börja med barnen är förstås att börja i rätt ände. De i sin tur kommer att ‘ta empatin med hem’ till sina familjer ..såsom barn gör. 🙂

Christer Nylander
Reply to  Mayne Sundewall-Hopkins
7 november 2013 kl 19:45

Tack Ivan och Mayney./Christer

Suzanne
Suzanne
Gäst
7 november 2013 kl 22:00

Det är omöjligt att diskutera ett sundare samhälle utan att nämna den sociala ingenjörskonsten och automatiseringen av samhället, det vill säga de sociala informationssystem (komplexa cybernetiska system, komplexa biologiska system) som opererar på nationell och global nivå och innebär omfattande mål för social kontroll och förstörelse av mänskligt liv, det vill säga digitaliserad bl a människohandel,slaveri och folkmord.

Det behövs i Sverige, precis som i andra teknologiskt högt utvecklade länder, en ordentlig “rengöring” av politikernas dolda teknologiska agenda och fjärrstyrning av medborgarnas liv. I dagens Sverige äger människor inte rätten till sin egen kropp – den “rätten” har politiker, näringsliv och akademiker förlänats, genom illegitima politiska beslut.

“Etisk” presentation av smutsiga teknologier:

Institutionen för kommunikation och information

Kommunikation och information är det tematiska namnet för studier av människan, informationsteknik och relationen mellan människa och datorbaserad teknik.
Inom vår institution hittar du ämnesområdena datavetenskap, pedagogisk vetenskap och humaniora. Variationerna rör människan som språklig och kommunicerande varelse i förhållande till den senast utvecklade tekniken, olika aspekter av lärande samt olika kulturyttringar från äldsta tiders bevarade filosofiska och litterära skrifter till våra dagars digitala medier.
Mer information om IKI: http://www.his.se/iki

Ännu värre, människor mördas från distans: http://www.igi-global.com/article/structural-technology-mediated-violence/62306

“Släpp fångarna loss”, trots att det är höst och inte vår! Det skulle omedelbart förbättra människors hälsa och miljön.

Christer Nylander
Reply to  Suzanne
7 november 2013 kl 22:46

Suzanne: Jag har valt att inte ta upp t ex nya vapenteknologier eftersom de kan vara svåra att verifiera, förutom desinformation, eftersom antalet allvarliga samhällsproblem ändå sammanlagt indikerar ett MYCKET allvarligare nuläge än de flesta anar. Det blir lättare för allmänheten att ta till sig information som finns belagd i statistik och man förhindrar onödig polemik. Se gärna min lista på samhällsproblem på http://valuesandnorms.com/wordpress/samhallet-idag/samhallsproblem/

Leif Erlingsson
8 november 2013 kl 00:44

Vill tacka Christer Nylander för en bra problemformulering. Fragmenteringen och desinformationen är allvarliga hinder. Och visst skulle ett empatiskt system komma tillrätta med dessa och andra problem. Att tro att ett icke-empatiskt system skulle kunna lyfta sig själv i stövelremmarna för att skapa ett empatiskt låter för mig mer som en önskedröm, men med den brasklappen att jag inte närmare har hunnit studera valuesandnorms siten ännu.

Alldeles oavsett det tror jag det är viktigt att förstå mänsklighetens verkliga historia. Arkeologin sopar allt under mattan som inte stämmer med deras teorier, som hundratusentals år gamla städer och tusentals uråldriga guldgruvor i anslutning till dessa (sök på “Adams Calendar” och “Michael Tellinger“). Förstår vi vad som hänt med oss, maskerat just genom desinformation fast flertusenårig sådan i form av våra myter, så tror jag vi som mänsklighet äntligen kan ta oss ur “greppet”. Skrev om det i dag i texten “ Medvetande ett fältfenomen“.

Christer Nylander
Reply to  Leif Erlingsson
8 november 2013 kl 00:57

Tack Leif för snälla ord.. Håller med dig om att mänsklighetens historia ännu döljer mycket, och tror att den exponentiella utvecklingen inom fysik, kemi, biologi snabbt närmar sig den andliga sfären, vilket skulle kunna innebära genombrott och paradigmskiften. Tror faktiskt också på medvetande som fältfenomen, och anser att de forskare som idag tvärt förnekar denna frontlinjeforskning snart kommer att få ompröva sina ståndpunkter. Det finns egentligen tillräckligt med forskning, men pga dess omvälvande betydelse så blir motståndet större.

Christer Nylander
Reply to  Leif Erlingsson
8 november 2013 kl 01:02

Tack Ulf för dina snälla ord ovan.

Linda B
Gäst
8 november 2013 kl 11:55

Livskunskap i skolan är förstås ett frestande ämne som jag själv varit på g att starta upp men nu vet jag att det tyvärr ofta bara blir pannkaka av det hela. Vilka är lärarna som ska lära ut empatin? De kanske måste lobotimeras först innan de kan göra ett bra jobb i klassrummet eftersom de, precis som så många andra i vårt samhälle, är ganska trasiga människor som själva inte fått sina grundbehov tillfredställda. (Observera att lobotomin var ironi.)

Nej, vad vi verkligen måste göra är att sätta in alla resurser där empatin grundläggs, nämligen under en människas första år i livet. Utsätt inte små människor för separation från anknytningspersonerna mer än absolut nödvändigt. Lägg ner hela idén med förskolor och gör om hela skolan från grunden.

Så där, då har man i alla fall kommit en liten bit på vägen. 🙂

Peter Wehlin
Peter Wehlin
Gäst
8 november 2013 kl 13:06

Ja, Du Linda B, Du pekar på något synnerligen viktigt, och jag håller med Dig. Samtidigt är det så, har jag märkt, att här, i detta forum, uppenbarar sig goda tänkande personer, som i kraft av tänkande förmåga också skulle kunna acceptera Evangeliet, sådant det var och nu bör återställas. Jag arbetar på detta… -Jag vill gärna återkomma med mina tankar om det som har hänt, för att vi tillsammans skall kunna ta tag i detta och genom det förbättra oss själva och vår värld i samklang med vad vi är ämnade till. -Jag återkommer! Jag är mycket tacksam för detta forum och alla ni som medverkar i det. Gud välsigne oss alla i våra goda strävanden!

Leif Erlingsson
8 november 2013 kl 13:26

Det finns faktiskt en total systemlösning som nu håller på att pumpas ut. Det är en lösning jag inte vill ha, eftersom den stoppar in alla i Någon Annans Enda Styrda Verklighet, vilket bara är en strategisk vidareutveckling från hur vi tidigare låsts in genom ideologier, religioner, sekter, kulter o.s.v.. Det nya är något väldigt många, “alla”, kommer att KRÄVA att få bli inlemmade i genom att bli chippade, då oerhört många fördelar utlovas med detta. Jag har precis läst i ett ekonomiskt nyhetsbrev (som jag betalar för, för jag vill veta hur “DE” tänker) om “vilken fantastisk investering” detta område är. De t.o.m. lovar SKÄNKA mig 2 000 USD att investera i detta, eller använda hur jag vill. Men resultatet blir uppkoppling i någon annans kontrollerade Internet. Och även om jag verkligen skulle ha behövt pengarna så vägrar jag att stödja DERAS verklighet, vilket ett accepterande av gåvan metafysiskt skulle innebära. I mångas ögon är jag därmed en idiot. Från kommentar jag skrev 2011-02-07 12:37: Man suggererar oss att vi lever i En Enda Verklighet, Skapad Av Någon Annan. Och man målar upp denna verklighet i all sin detaljrikedom och lockar oss att använda vår tid för att studera all dess komplexitet. Så länge vi gör det, stöder vi deras Enda Verklighet. Vare sig vi kritiserar delar av den eller ej. Metafysiskt spelar vi deras spel, och kan inte vinna. Från kommentar jag skrev 2012-04-14 14:51: Hon berättade att många vuxna som inte klarar av att helt stanna i vår verklighet kallades för “Kosmos-Klubben” inom psykiatrin när hon jobbade (många år sedan nu). Vi talade om att för att leva i vår verklighet så måste vi ju fokusera på den. Det är ju för den vi är här. Men att de som hävdar att vår verklighet är den enda verkligheten är fundamentalister. För även om vi fokuserar på vår verklighet så bör vi inte glömma att det finns många verkligheter. Det är ju sedan mycket länge vetenskaplig sanning, även om denna sanning kanske inte fått den spridning den förtjänar. Från kommentar jag skrev 2013-06-26 11:02: John Lamb Lash har diskuterat hur en part som inte ser sig som en del av mänskligheten bekämpar vår förmåga att tänka. Att 9-11 är det allvarligaste angreppet på den mänskliga tankeförmågan mänskligheten någonsin har utsatts för. Nag Hammadi-gnostikerna skrev om inorganiska intelligenser från före jordens skapelse. Liknande “de grå” som det talas om… Read more »

Linda B
Gäst
8 november 2013 kl 13:49

Peter Wehlin: Evangeliet?!? Va?

Mats Sedetholm
8 november 2013 kl 14:26

Hej Christer Tack för viktig artikel. Vikten av att ta ett globalt grepp om alla problem är helt avgörande. Idag är det nämligen de globala initiativen som styr. Utan en medvetenhet om “vart världen är på väg” och utan att vi kan se de globala rörelserna kan vi inte ändra på något. Inte ens vår riksdag har det inflytandet längre. Det här är svårt vilket du redan insett.Människor är upptagna med “sin grej”, med sin strid och sina dramer och blir därför lika förflyttningsbara som ett höstlöv i den globala stormen. Så, för att kunna finna en ny värld så måste man se problemen med den gamla. Du har rätt i mycket som vi ser det, men konsten är att hitta grundstoderna. Den fragmenterade världen som du beskriver är en av dessa grundstoder. I övrigt så känner jag (Mats) igen ditt sätt att ta dig an problemen från boken “Kollaps”, men också från andra rörelser som börjat inse att “hela skiten är på fel väg”. Man kikar gärna på miljön som inte håller, ekonomin som inte håller, om vad historien berättar om tidigare epoker och så vidare. Alla är överens om att vi måste ha ett mer humant/empatiskt samhälle. Men man glömmer bort att i mitten av allt så finns människan i sig. Allt borde utgå ifrån människan, hur vi påverkas, vilken potential vi har och hur vi fungerar rent psykologiskt och emotionellt. Vilka mekanismer styrs vi av? Rädsla/kärlek och så vidare. Det finns alltså ett överfokus på “kringvärldssaker” istället för att börja vid det som skapar allt detta, vi människor. Det finns också en pessimism kring vad människan förmår. Vi ser exempelvis inte att världen ska enas parlamentariskt för att sätta upp rätt regler. Vi är då kvar i det gamla ramverket. Ett nytt ramverk kan skapas när vi förstår att vi måste ändra kultur, när vi till sist har gett upp på den gamla och invanda. Vi måste göra upp med grundfundament som makt, hierarkier och sådant som skapar de grundenergier som i sin tur sedan åstadkommer alla de kringvärldsproblem som man möter i böcker som Kollaps. Vi skriver just nu på en bok som tar ett holistiskt totalgrepp om de globala rörelserna, vart vi är på väg, om den gamla världen vs den nya som vi ser är på väg upp. Hur ser världens maktelit på framtiden? Hur reagerar vi människor? Vilka är de största illusionerna? Hur… Read more »

ulf8lager
8 november 2013 kl 14:56

Jag har tittat lite på din hemsida”Valuesandnormes” Christer, och även om jag inte håller med om allt så verkar grundtanken god.
Såsom Mayne påpekade är det viktigt att den empatiska värdegrunden förankras hos
barn i tidig ålder. Empati som ett skolämne är en bra idé där sund moral och etik borde ingå.
För att kunna skydda sig mot samhällets indoktrinering skulle barnet också tidigt lära sig att
tänka kritiskt och lära sig att självständigt kunna utvärdera fakta och bakomliggande orsaker
i sin utbildning.

Ulf

Linda B
Gäst
8 november 2013 kl 15:15

Ulf – som jag skrev ovan så grundläggs empati mycket tidigare än i skolåldern. När barn börjar skolan är det inte kört men så mycket svårare att bygga in empatin i dem. Empati går inte att undervisa in i människor, den lärs in genom härmning och genom att få sina egna grundbehov tillfredställda. Läs gärna på om spegelneuronerna! Det är spännande grejor.

Som sagt, det är de minsta barnen vi måste värna mest om eftersom det löser så mycket på vägen (dominoeffekt).

ulf8lager
8 november 2013 kl 16:22

Ja, naturligtvis ska den grundläggande empatin uppmuntras så tidigt som möjligt.
Enligt min förståelse så är barnet, om den får tillräckligt med omsorg och kärlek,
empatiskt från grunden.

Leif Erlingsson
8 november 2013 kl 16:49

Linda B “Peter Wehlin: Evangeliet?!? Va?” – Beror ju på vad det är Peter Wehlin far efter. Det finns de som menar att Jesus kom in i den här världen i syfte just att visa på hur vi kan befria oss ur det 3D fängelse vi som mänsklighet genom trick och bedrägeri lurats in i. Och en sådan agenda stöder jag helt och fullt. Som Michael Tellinger visar så är mänsklighetens verkliga historia åtminstonde c:a halv miljon år gammal, och om vi ska beskriva denna historia utifrån “moderna” myter såsom den där storyn om Adam och Eva i Edens Lustgård så får vi väl säga att allt utom det som hänt “sedan i går” får hänföras till den paradisiska kategorin. “I går” kom dock den där konstiga “guden” som störde vår paradisiska tillvaro med sina konstiga regler istället för vår ursprungliga bidragandekultur (lite kreativt skapande mytologisering där :)) “I går” berättade han om “ormen” – som nog snarast var han själv i projicerad form – och “kunskap”, som nog snarast är en projicering av att han istället begränsat vår DNA, och dessutom en projicering att detta skulle vara någon vi själva valt, att “Eva” skulle ha valt denna “kunskapen” (varför tänker jag här på sagor med häxor och förgiftade äpplen som får prinsessan att sova i hundra år?, skojar bara, vet exakt varför), ungefär som att våldtäktsmannen skyller ifrån sig att “men hon ville egentligen”. Men från framtiden släpps NU, genom prekognitiva egenskaper, planerade kurskorrigeringar och “overrides”. Vi som mänsklighet har överlistat “ormen”. Låt oss återvända till paradiset, men denna gång med mer skinn på näsan, så vi inte behöver gå igenom den här näsbrännan igen. För vi som mänsklighet är i grunden mer kreativa än kulturer som bygger på konformism. Kan rentav vara så att utomjordingar är rädda för vår skapande kapacitet och därför “hjälper oss” att sabotera för varandra. Ser våra svagheter och jobbar via dessa. Som att hjälpa korrumperbara individer med information. Jämför hur en nolla kan vinna över hälften av världens schackmästare genom att se hela bilden. Det står redan i Bibeln hur vi begränsades för att det annars inte skulle finnas någon gräns för vad vi kunde göra. Föreställningsförmågans kraft är nyckeln till skapande. Och hur motarbetas inte detta… Jag vill dela med mig av en insikt jag nått. Sanningen om teknologin som användes 9-11 skulle inte bara leda till att det hemliga rymdprogrammet avslöjades… Read more »

Linda B
Gäst
8 november 2013 kl 17:09

Inte uppmuntras, grundläggas! Vi måste se till att göra rätt från början. Det här är så viktigt att jag blir alldeles upprymd. HA!

Nej vi är inte empatiska från grunden. Vi blir det i samspelet med andra människor därför är det jätteviktigt att vi satsar på relationer och lämnar bort våra barn så lite som möjligt.

Titta på de rumänska barnhemsbarnen som hade lämnats liggande ensamma i sina sängar med minimal vuxenkontakt. De var inte empatiska. De var inte onda heller. De var apatiska, tomma och gravt underutvecklade.

Ivan Björn
8 november 2013 kl 18:24

Jag håller med fullständigt med Leif Erlingssons tankar. Vi måste börja från oss själva och inte se upp till koncept eller system. Bara när vi är fullständigt medvetna om oss själva om vem vi verkligen är bara då kan vi veta hur vi kan samskapa med andra. För den som vill berika sig i diverse frågor om livet rekommenderar jag att läsa En ny Jord från Eckhart Tolle. En Ny Jord Den återvändande rörelsen i en människas liv, försvagningen eller formens upplösning, vare den sker genom åldrande, sjukdom eller handikapp, förlust eller någon form av personlig tragedi, skapar en stor potential för andligt uppvaknande – för att bryta medvetandets identifikation med formen. Eftersom det finns så lite andlig sanning i vår moderna kultur är det inte många som ser sådana här saker som en möjlighet, så när det händer dem själva eller någon närstående tror de att något är fruktansvärt fel, att det är något som inte borde hända… Eckhart Tolle En Ny Jord – Ditt inre syfte ISBN 978 91 86587 44 4 — Vidare vill jag uppmärksamma om ett föredrag som är på engelska, men den går att automatöversätta till svenska, den handlar om sinneskontroll och programmering: Länk: http://www.youtube.com/watch?v=ne5n1RKXE2w&list=PLFpbObURvzex6jrBwru5uOYr_f3K3NKfJ&index=191 Ur föredraget som jag skriver till svenska och som kommer inom sin tid på min blogg: 90% av världsbefolkningen vet inte att de är programmerade. I denna sal finns det 90 till 95% som är programmerade. Alla i den här salen hittar någon form av programmering oavsett om den är specifik eller almän. Det existerar en möjlighet kanske en sannolikhet att jag säger ett ord, eller en fras, eller så skriver jag något på tavlan, eller så visar jag något till er, eller någon i detta rum kan börja diskutera något som kan ”starta upp er”, eller så aktiverar programmet som finns i Er. Detta måste ni vara medvetna om! Under denna helg ska ni lära er vissa tekniker vad beträffar att avprogrammera sig själv. Jag måste förklara för er skillnaden mellan programmering och avprogrammering. Idag ska vi ha en genomgång av historien för att ni ska känna till sakernas bakgrund och sen ska vi gå in i det hela. Skulle någon av er ha ett tillstånd då man börjar bli aktiverad är det viktigt att komma i balans och jorda sig. De flesta av er har studerat mitt arbete därför tror jag att de flesta av er vet… Read more »

Leif Erlingsson
8 november 2013 kl 19:40

Ivan Björn,

Citerar mig själv:

“Varje gång Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan) inte stämmer med vad som hände, så vaknar några dock ur trancen/hypnosen. Den kosmiska frågan är, ska vi bli robotar i en genomkontrollerad, styrd värld, i en maskin, eller ska vi bli fria skapare som skapar vår egen framtid?”

Se även “Våra liv är som levande konstverk“, där citatet också förekommer.

Leif Erlingsson
8 november 2013 kl 19:57

Linda B, helt rätt om att empati måste grundläggas från början. Ester Hicks talar i en video jag lyssnade på för en stund sedan som handlade om hur vi attraherar vad vi fokuserar på om hur det är vår osäkerhet som får oss att fokusera på och attrahera det vi inte vill ha, istället för det vi vill ha. Som jag skrev till han jag fick länken av, sant, och visserligen förmedlar hon i videon att när vi var riktigt små fokuserade vi på vad vi ville ha, inte på vad vi inte vill ha, men någon hon inte nämnde i det avsnitt jag lyssnade på men som är helt avgörande är att orsaken att vi alls blivit osäkra är att vi just INTE blivit bekräftade när vi just fokuserat på och försökt attrahera exakt det vi ville ha, som små.

Dock, håller helt med henne om att fokusera på den värld jag VILL ha.

Ivan Björn
8 november 2013 kl 20:10

Leif självklart ska vi skapa vår egen framtid 🙂

Christer Nylander
Gäst
8 november 2013 kl 20:43

Tack för alla era kloka tankar. /Christer

Linda B
Gäst
8 november 2013 kl 21:13

Det blir lite rörigt Sasser, när en del kommentarer släpar efter. Nu har det kommit in kommentarer före mitt senaste inlägg i ordningen men senare i tiden … Är det spamfiltret som spökar?

Leif – intressant det där om att barn kommer in i världen med den skaparförmågan intakt och att vi vuxna sedan dämpar/sabbar förmågan. Jag menar, hur många av oss vågar eller ens orkar tro att vi kan skapa vad vi vill (nåja, men väldigt mycket) bara vi verkligen TROR att vi kan. På den punkten är de flesta av oss totalsöndrade.

Fast jag förstår inte kopplingen till empati?

För övrigt är hela “paketet” med ljud intressant. Esoteriska sällskap lär än idag ut bland annat healingmetoder där man använder sig av just ljud och det finns många initierade krafter som talar om att universum består av musikfrekvenser/toner, att varje planet har sin egen frekvens och ton osv. Jag tror att fysikens strängteori kan vara nåt på spåret där.

Leif Erlingsson
9 november 2013 kl 00:03

Linda, kopplingen, jag tänkte ungefär att om man blir trasig så kan empatin också bli det. Fast samtidigt finns det de som utvecklar empati trots eller kanske rentav på grund av trasighet, så jag erkänner att jag gjorde kopplingen för att jag ville ha andras input. Att den var intuitiv, för att få återkoppling.

ruben
ruben
Gäst
9 november 2013 kl 00:26

Mycket intressanta saker du skrev om Leif E! Och håller med Linda B.
Att i tidig ålder få empatisk kontakt till vuxna är a och o. Det går inte att rucka på. Tyvärr är de för mycket konkurrens tanke med i bilden. Det är förödande med mindre barn.
Jag har sett ett program om elefanter, som blivit omhändertagna när de var föräldralösa som små ungar. De blev placerade i ett hägn med likadana omhändertagna elefanter och de hade tappat hela sitt riktiga beteende. De blev aggressiva och farliga och gick inte att lita på. Det är vad jag tror, likadant med små barn, som inte får ha riktig kontakt med vuxna. Dessutom kan man räkna i grader vad det betyder.

Suzanne
Suzanne
Gäst
9 november 2013 kl 01:20

Christer – Jag förstår din vilja till mjuk framtoning i problembeskrivningen och din statistikförteckning över samhällsproblem är imponerande. Men, man kan inte utesluta att många av problemområdena är artificiellt skapade genom teknologiska men. I min kommentar ovan, länkade jag till “deras egna” insikter angående samhällsproblemen “de” (inom den sociala ingenjörskonsten) är med och skapar, ofta avsiktligt. Observera att jag inte nämnt energivapen-teknologier i sammanhanget. Jag tvivlar starkt på att universitet och energivapenföretag använder desinformation på deras hemsidor (eller i doktorsavhandlingar), då det är tjänster eller produkter de vill sälja. Det är förtroende som gäller i de situationerna. Informationen på hemsidorna är förstås undermåliga med tanke på de oetiska förfarandena i sammanhanget. Hur etiskt är det att invadera människors hem och kroppar – människors mest privata sfär? Har barnen någon möjlighet att utveckla sina naturliga begåvningar …? I den stad jag bebor har jag fått bekräftat från två tillförlitliga källor (myndigheter) att alla skolelever i denna stad är registrerade i Informationssystemet Procapita (samtidigt informerades jag om att alla myndigheter har sina informationssystem). Det vore kanske okej för att ha koll på läget, om det inte vore så att ett informationssystem är kompatibla till Informations och Kommunikations Teknologier (IKT). Dessutom, har ett informationssystem en mängd intressenter eller stakeholders, som är det engelska begreppet. Från ett intressentbaserat synsätt liknar verksamheten mer en konstellation av samverkande och motstridiga intressen. En stakeholder är en person eller en grupp av personer som på något sätt har intressen i det informationssystem som utvecklas. Den engelska termen stake innebär närmast insats eller andel, en stakeholder är således en andelsägare, någon som har något att vinna eller förlora på en aktivitet av något slag. Informationssystem har en mängd intressenter med potential att åstadkomma förändring då intressenterna är delaktiga och involverade i att utveckla förändringens inriktning och grunder, informationssystem omformar verksamheters och människors sätt att existera. Informationssystem är sociala system som i varierande omfattning baseras på komplexa teknologier för att fungera. Design Research (DR), Designforskning består av verksamheter som sysslar med konstruktion och utvärdering av tekniska artefakter (metoder) för att uppfylla organisationers behov samt utveckling av tillhörande teorier. Följaktligen sysslar DR med konstgjorda snarare än naturliga fenomen och har sina rötter i en disciplin inom artificiell vetenskap. Det verktygsbaserade målet för DR kan tyckas stå i kontrast till målet för beteendeforskning som är sanning eller förståelse. Skapade fysiska system skiljer sig från naturliga system genom sin grund i teleologiska komponenter,… Read more »

Linda B
Gäst
9 november 2013 kl 11:03

Susanne – “I den stad jag bebor har jag fått bekräftat från två tillförlitliga källor (myndigheter) att alla skolelever i denna stad är registrerade i Informationssystemet Procapita”

Procapita är ett elevregister där alla elevers kontaktuppgifter (adress, telefon,ibland mejladress och namn på anhöriga) samt uppgifter om studierna så som t ex vilka ämnen/kurser eleven läser och inte minst betygen finns. Inte speciellt konstigt faktiskt och jag vet inte hur man skulle lösa detta på ett bättre sätt (med mindre än att man lägger ner betygen och gör om skolan från grunden förstås): 🙂

Alla som har en anställning i ett större företag eller myndighet finns registrerade i liknande system (lönesystem).

Leif – jag återkommer när jag hittar lite mer tid!

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
9 november 2013 kl 14:29

Bra artikel, en sådan här diskussion är också en guldgruva med nya länkar och intressanta inlägg.
@Linda Morge B
Strängteorin var bara en ytterligare bit av desinformation i sin nuvarande form. När för många frågor om absurditeter inom kvantmekanik dök upp drog man fram den som en slöja av matematik för forskare att fördjupa sej i. I och för sej kan den öppna nya vägar om man ser på den från rätt håll, de olika strängteorierna är tidslinjer och går inte direkt att applicera på den mera komplexa rumtiden. http://milesmathis.com/string.html Strängteoriernas utveckling m-teorin kan antagligen appliceras bättre på tidsaxlar vid alfa,beta och gammastrålning i omsättningen av materia.
@Suzanne
Citat ”Jag tvivlar starkt på att universitet och energivapenföretag använder desinformation på deras hemsidor (eller i doktorsavhandlingar), då det är tjänster eller produkter de vill sälja.”
Problemet är inte att universitet och företag medvetet desinformerar, mycket av korrekt öppen vetenskap har under senaste seklet missriktats och hemlighållits. Köpare av allt det som publiceras finns givetvis, de ingår ju i samma system. Man delar sedan ut priser och diplom inom systemet och bygger applikationer utan att någonsin behöva gå in på hur allting egentligen fungerar. Företagen som finansierar kan då också styra all forskning efter sin egen agenda.

Leif Erlingsson
9 november 2013 kl 18:18

Ja du Jan, som jag skrev för dryga året sedan när jag först läste det pappret, Miles Mathis är vass. Jag gillade sarkasmen om att M-teorin krävde superdatorer bara för att lagra postulaten (din länk). Och den enkla intuitiva bilden enligt vilken man mekaniskt kan visualisera alla dessa dimensioner helt enkelt som nya krafter som påverkar över samma finita intervall. Som jag tolkar matematiken så händer det bara mer och mer under samma tid, vilket blir fler dimensioner. Som kan tolkas valfritt som tid eller rum, där Mathis klart visar varför tidstolkningen är att föredra. Allt fysiskt visualiserbart. (#3.3 Leif Erlingsson 2012-09-16 18:21 i Ovetenskapsparadigmet tråden.)

Linda B
Gäst
9 november 2013 kl 22:44

Leif – ja det finns fortfarande mycket vi inte vet om hur empati uppkommer. Det du säger om att det finns människor som utvecklar empati trots trasighet eller kanske till och med pga trasighet tror jag till viss del kan hänföras till sk maskrosbarn. Barn som har haft det redigt svårt och vars föräldrar svikit men som ändå blivit starka och “vettiga” vuxna. Där vet man (genom forskning) att dessa barn ofta har haft åtminstone EN människa i deras närhet som agerat stöd åt dem. Det kan ha varit en mormor, farmor, farfar, morfar, en lärare eller annan vuxen. Detta forskningsresultat ger stöd åt anknytningsteorin dvs att så länge det grundläggande behov av en bra anknytning till åtminstone EN person är uppfyllt så fixar sig ganska mycket av bara farten.

Jan – Huruvida strängteorin är desinformation eller inte har jag för lite kunskap om att uttala mig om. Det känns dock svårt att ta in att en teori inom fysiken medvetet skulle ha utvecklats bara för att desinformera. Att den kanske inte är sann är en annan sak. Intressant är det iaf! 🙂

Leif Erlingsson
9 november 2013 kl 23:35

Klipp ur “Ovetenskapsparadigmet“:

Det är inte lätt att förstå varför detta till synes systematiskt organiserade tanke- och forskningsförtryck uppstod varmed de praktiska bevisen så långt detta lät sig göras stoppades, ofta olagligt. [ … ]

Det som möjligen kan förklara denna starka rädsla är en gryende insikt att Nicola Tesla hade rätt i att alla andra hade gått vilse angående elektromagnetismen, en absolut grundpelare för hela 1900-talets fysik. För om hela grunden är rutten, då är mångas upphöjda positioner enbart utanverk. En forskare vars pågående totala omarbetning från grunden av hela 1900-talets fysik tyder på att detta är precis vad som har hänt är Miles Williams Mathis. Mathis menar dessutom att det kan vara så att underrättelsetjänsterna tagit över kontrollen över fysiken. Logiskt, om den riktiga fysiken blir klassad som statssäkerhetsrisker.

Priset för att vi sedan början av 1900-talet förkastat verklig fysik kan iallafall vara att vi har stoppat mänskligt framåtskridande och konstlat konserverat ett samhälle som hållit kvar mänskligheten på en nivå ungefär i stil med 1900-talets början, fast med “tilläggsmodulen” elektronik och media. När det naturliga hade varit att från 1900-talets början utforska universums hemligheter i kärlek och oändligt materiellt välstånd.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2012-05-21

Suzanne
Suzanne
Gäst
10 november 2013 kl 01:32

Linda – Visst, din uppfattning om informationssystem är naturligtvis den önskvärda. 🙂 Observera att jag inte försöker vara ironisk.

Jan – Det är också min uppfattning att universitet och företag inte desinformerar på deras hemsidor. Däremot som jag skrev tidigare, är informationen väldigt “allmänt” eller undermåligt formulerad för utomstående. Och som du själv skriver, köparna är inne i systemet de förstår naturligtvis underliggande innehåll/erbjudande.

Linda B
Gäst
10 november 2013 kl 01:56

Susanne – nä men det är bara så svårt för mig att hetsa upp mig över Procapita då jag jobbar med systemet. Det kan kännas lite löjligt att göra det till nåt farligt när det finns så mycket annat farligt. Då är det värre, tycker jag, med hur Marknaden övervakar varje steg vi tar, vad vi tycker om och suktar efter. Bara för att ta ett exempel.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
11 november 2013 kl 01:15

Det finns en högintressant intervju med Prof.Dr Konstantin Meyl där han konstanterar att den skalära magnetiska vågen påverkar människans biologiska system. Vi har under hundra år modulerat den elektromagnetiska vågen för radiokommunikation, först med AM, amplitudmodulering och senare FM, frekvensmodulering. Nu modulerar man digitala paket i till exempel Wifi och med mark- och satellitsända system. Kroppens organ blandar ihop dessa signaler som liknar brus med den information som normalt finns mellan cellerna i kroppen, alltså kommunikation för tankeverksamhet och i vidare perspektiv DNA och RNA. Särskilt barn blir påverkade av detta. Det verkar som om bokstavskombinationer som ADHD m fl har sin bakgrund i den elektroniska miljö som vi skapat. http://vimeo.com/41763071

Perra J
Gäst
11 november 2013 kl 13:53

Jag blir lite orolig över diskussionen “hur uppkommer empati”? Varför är det intressant?
Hela den här tendensen att se på oss själva som objekt är vår tids stora sjukdom, och har sina rötter
i materialistisk vetenskap, som har trängt undan bl a den riktiga fysiken (som Leif berör).

När man ser sig själv som ett objekt, och hela tiden resonerar i termer som: “den mänskliga hjärnan reagerar så eller så…” etc, uppkommer ett AVSTÅND mellan oss själva och verkligheten. Är det någon som kan se detta?
Den materialistiska vetenskapen (som inte är vetenskap) lever på detta AVSTÅND. Det är t o m så att verkligheten är separerad ifrån oss, och vi från den, men ändå är vi beroende av hur verkligheten är. Exakt så vill makteliter ha det, de har insett att den som kan diktera för folket vad som är verklighet, har den absoluta makten.

I början av förra seklet föddes den riktiga fysiken, som dessvärre undanträngts. Här kom man fram till att vi alls inte är separerade från någon “objektiv verklighet” alls, utan att vi i allra högsta grad interagerar med den, och också SKAPAR den. Det är inte tvärtom. Här borde hela det gamla vetenskapliga paradigmet ha rasat, men så skedde inte pga befintliga maktpyramiders drift att existera vidare.

Samma mekanism inom religionen: Om man bara kunde applicera ett AVSTÅND mellan människan och Gud, så blir det möjligt för en mänsklig makt att ställa sig mellan människan och Gud – och diktera för människan vad som är Gud. Så vetenskapen har utsatts för samma hi-jacking som religionen.

Eckhart Tolle har också sett detta. Intressant är att om vi bara kan släppa dessa inrotade lögner om oss själva och verkligheten, så kommer den RIKTIGA verkligheten att bara VARA. Då kommer vi också att vara empatiska, eftersom det enda som är verkligt i slutändan är – kärlek. Det kommer att visa sig, bara vi öppnar oss för detta, att alla faror – den ena värre än den andra – som målas upp “därute”, på ett oåtkomligt AVSTÅND, är illusioner. De finns där därför att vi tror vi är beroende av huruvida någon kommer och undanröjer dem åt oss. Men det som är overkligt kan inte hota det som är verkligt.

Leif Erlingsson
11 november 2013 kl 14:05

Perra J, very well put.

Linda B
Gäst
11 november 2013 kl 18:33

PerraJ – “Intressant är att om vi bara kan släppa dessa inrotade lögner om oss själva och verkligheten, så kommer den RIKTIGA verkligheten att bara VARA.”

Ja men HUR ska detta gå till då?!

Jag håller med dig men tycker att du hoppar för många steg från den punkt där mänskligheten befinner sig här och nu. Det går inte att få med sig folk om man hoppar direkt till “härligheten”. Om man önskar förändra världen måste man fundera över hur man ska få med sig ALLA, inklusive den helt “vanliga” Svensson som mest stretar på, kollar på Idol (inget fel med det, det gör jag också!) och längtar till nästa semester. Om du presenterar – citat “att alla faror – den ena värre än den andra – som målas upp ”därute”, på ett oåtkomligt AVSTÅND, är illusioner.” slut citat, så kommer hon/han vända sig bort från dig illa kvickt.

Det går alltså inte att hoppa över alla verkliga steg (ja verkliga för även om allt är en illusion så är det på samma gång högst verkligt för oss som lever mitt uppe i illusionen) och fnysa åt sånt man upplever som ointressanta subdiskussioner om empati. 🙂 (ja det var mina ord, inte dina)

Jag har insett att den här världen är lika giltig som någon annan.

Christer Nylander
Reply to  Linda B
11 november 2013 kl 19:30

Perra och Leif: Min avsikt med att lösa det globala systemfelet med ett empatiskt samhällssystem, är precis det som Linda säger. Jag är själv djupt andlig och ser ingen separation mellan något i universum (i alla fall teoretiskt) men jag är ganska säker på att vi människor har behövt hundratals eller tusentals reinkarnationer för att nå hit, och vi är alla i olika stadier av utveckling. Även många andliga har säkert många reinkarnationer kvar innan det teoretiska och praktiska resultatet av icke separation har smält samman. Som Linda säger, med utgångspunkt från nuvarande civilisation(er) med en mångfald av utvecklingsnivåer (mycket komplext), religioner, etc så behövs en “brygga” i form av ett empatiskt samhällssystem som kan skapa ett livsbejakande och hållbart samhälle under tiden som olika människor utvecklas livs efter liv. Skall vi undkomma en eller flera globala kollapser så måste lösningarna involvera hela befolkningen.

Mayne Sundewall-Hopkins
11 november 2013 kl 19:23

Känner som Perra och Leif och skulle just kommentera – men ser att Linda hann före med ungefär samma tankegångar som mina.
Det är inte lätt att ‘bara vara’ ..hela tiden. Vi lever i flera världar och har olika roller ‘att spela’ beroende på var vi befinner oss för tillfället.
Skulle jag våga ‘släppa och ta språnget fullt ut’ vore jag inte längre intresserad av forum som t ex NewsVoive – utan då skulle jag bara VARA och leva kärleksfullt i alltet – den sista/bästa verkligheten på min skala, som jag än så länge bara besöker i korta intervaller.

Jag tycker Perras “..att se på oss själva som objekt är vår tids stora sjukdom, och har sina rötter i materialistisk vetenskap, som har trängt undan bl a den riktiga fysiken (som Leif berör)..” är en av våra verkligheter viktig att fortsätta diskutera.

Ivan Björn
11 november 2013 kl 19:32

Min åsikt: När man kommer mitt i ett mörkt rum och trycker på strömbrytaren så blir det ljus. Det låter enkelt eller hur? Man behöver inte ha en massa verkliga steg och förberedelser för detta. Det är vad det handlar om och så uppfattar jag och förstår det som Perra J skriver.

Med andra ord. Träder man in i sig själv, då hittar man sanning, ljus och kärlek och från den position blir en sann empati inget problem.

Och tvärt om. Ska man försöka lösa illusion med “verkliga steg” i illusionen så kommer man hela tiden att hamna i återvändsgränd.

Exempel på detta skulle kunna vara efterkrigstiden, 50 talet, 60 talet, frigörelsens tid, visionernas tid. Sjukdomar skulle utrotas, fattigdomen skulle inte existera, fred skulle finnas på jorden o.s.v. Vad har lösts med de verkliga steg i denna värld som är lika giltig? INGET! Absolut inget och ingenting.

Med andra ord tänd ljuset inom dig själv, upptäck den KRAFT som är bara inom dig själv och bara VARA. Energin den bara ÄR. Och då blir också världen en annorlunda plats att leva på, där det inte kommer att existera längre någon rädsla och manipulation. Vem kan manipulera en människa som har hittat sig själv och som inte är rädd?

På liknande sätt resonerade Gnostiker på sin tid, men de blev väldigt snabbt utrotade av makten. En MEDVETEN människa som är MEDVETEN om si själv och KRAFTEN i sitt inre kan man nämligen inte manipulera och inte heller bygga ett hierarkisk pyramidlik samhällssystem på.

Mayne Sundewall-Hopkins
11 november 2013 kl 20:14

Betr Ivans kommentar.

Av samma anlednng förtrycks Falun Gong.
Och i UK, har jag hört att det inte går att komma in på hemsidor med andligt innehåll på vissa (junk food!!) restauranter och cafeer!!
Ändå ..det minsta lilla ljus kan lysa upp det mörkaste rum. 🙂

Perra J
Gäst
11 november 2013 kl 20:27

Ja du, Linda… (och nu kom det flera också) Jag utesluter till att börja med inte, att det vi står inför är det som skildras i Uppenbarelseboken. Jag tror Mats har varit inne på det också. Det är inte lika viktigt att fokusera på vad vi ska göra, som vad vi ska vara. Det är inte så mycket vi kan göra, med våra egon. Med vårt logiska sinne. Med vår rädslobaserade attityd till auktoritet. Med vårt krampaktiga fasthållande vid säkerhet och trygghet. Allt detta kommer kanske inte längre att ges åt oss från någon yttre källa. Därför måste vi alla se inom oss. Detta låter förtvivlat abstrakt och torftigt, i början. Men vi har successivt hjärntvättats till detta tillstånd, som präglas av rädsla, och beroende. Vad jag menar är att vi måste se vad vi har identifierat oss med i hela våra liv (och tidigare liv med), och låta detta dö. Sedan kan vi snacka om vad som ska göras. Det här är ingen politisk omvälvning, utan ett språng till ett högre tillstånd av medvetande. Men bara för dem som vill. Många kommer blint och handlöst att följa den auktoritet som förefaller säker (den kommer troligen inte att vara så “säker”). Men annars kommer en lucka att öppnas, där maktens och ondskans apparat, som alltid hållits hemlig, kommer att exponeras och avslöjas, för den som vågar se. Men den som vågar se måste samtidigt se sig själv. Allt man någonsin identifierat sig med, kommer kanske att krascha. Vad finns kvar då? Praktiskt sett: Jag tror hoppet ligger i det som sådana som Eckhart Tolle säger. Men jag snöar inte in på just honom. Vi har hela den rörelse, som kallas non-duality. Det talas överallt om uppvaknande. Här jobbar jag. Det innebär någon form av självbetraktelse. Jesus kallar det att se bjälken i sitt eget öga. Det finns en mycket djupare aspekt i det här, än man kanske tror. Vi måste ta oss ur det dualistiska medvetandetillståndet. Upptäcka våra sanna jag. Därefter kommer det att stå klart vad som ska göras. Det känns kanske som att detta kommer att ta alltför lång tid. “Det där har vi inte tid med nu! GÖR NÅGOT ISTÄLLET, FÖR HELVETE!!!”. Jag vet. Men det är precis så vi har programmerats att reagera. Om vi styrs av rädsla, följer vi hjärntvätten. Det är ett bra riktmärke. Styrs vi av rädsla kommer vi att misslyckas. Därmed inte… Read more »

Christer Nylander
Reply to  Perra J
11 november 2013 kl 21:01

Perra: Anledningen till att jag förslår en kollektiv demokratisk värdegrundsförändring är att det nästan är omöjligt att ändra sig själv i ett samhälle som genomdränks av desinformation och reklam. Det är som att sitta i en liten båt på en ocean i full storm. Om vi gör det tillsammans är det lättare, roligare och går snabbare. Om vi har gemensamma värdringar på planeten (förnöjsamhet, tålamod och medkänsla, generositet, intimitet, förundran, engagemang, ansvar, ärlighet och ödmjukhet) som på olika platser på jorden och i olika familjer resulterar i olika normer, men alla “andas” samma riktning. Det är motsatt strategi jämfört med makteliten. För att få en förändring tror jag att människors insikt om vilken “misär” de faktiskt lever i måste öka. Det skapar insikt, mobilisering och engagemang. Samtidigt bör de få en inblick i hur fantastiskt vårt framtida samhälle kan se ut, och hur en väg dit kan te sig. Jag vet att tiden är en stor flaskhals och därför har jag förutom valuesandnorms.com också gjort katastrofberedskap.nu

Visst hade jag önskat non-duality insikt i hela befolkningen, men det miraklet kommer nog efter mitt förslag. Men alla initiativ i rätt riktning tycker jag är positiva. Och det händer saker under och över ytan hela tiden.

Christer Nylander
Reply to  Perra J
11 november 2013 kl 22:10

Perra: Hur ska människors insikt om vilken misär de faktiskt lever i kunna äga rum, om inte människors känsla av Identitet har förändrats?

När jag har en låg känsla av varande (identitet), ser min omgivning miserabel ut. Det ser andra, men inte jag själv. Först när jag vaknar upp ur min koma och inser ”jag ÄR inte den här eländiga existensen längre, jag är en värdefull medborgare värd respekt” – kommer jag att omedelbart se hur fördjävligt det ser ut omkring mig och börja skrapa råttlort.

Förlåt om jag inte hänger med. Vill du förklara lite mer så att jag förstår?

Linda B
Gäst
11 november 2013 kl 20:48

Perra J – Men huuuuuuur ska människor kunna förändras om vi inte hjälper varandra? Jag kanske missförstår dig men jag ser inte hur vi helt plötsligt ska börja förändras i någon större skala när vi inte har gjort det förut – och vi har haft lååååång tid på oss. (jo jag vet att tiden egentligen inte existerar …)

Du säger: “Men jag tror vi måste ändra på oss själva först …”

Och jag håller ju med dig! Det är bara det att jag tror att de flesta kommer att behöva hjälp av andra för att kunna förändras. No man is an island.

“Jag tror att alla och envar måste gå igenom den rädsla som Neo genomgick i första Matrix-filmen, ungefär!”

YES! Men kom ihåg att Neo FICK hjälp! 🙂

“Jag tror de befintliga pyramiderna måste rasa. Det är lika bra att inse det. Det kommer att bli ett turmoil utan motstycke i världshistorien, bara när dollarn kraschar.”

Ja detta är vad både Mats och jag tror också. Det är dock svårt att förmedla sådant utan att framstå som en domedagsprofet som ingen vill veta av. 🙂

“Då måste man stå stadig. Men låter man adrenalinet flöda, skapar vi ett nytt helvete.”

Ja och det gäller att vara beredd om man i detta läge känner för att passa på att bygga en bättre värld från grunden.

Linda B
Gäst
11 november 2013 kl 20:52

Ivan – “Min åsikt: När man kommer mitt i ett mörkt rum och trycker på strömbrytaren så blir det ljus. Det låter enkelt eller hur? Man behöver inte ha en massa verkliga steg och förberedelser för detta. Det är vad det handlar om och så uppfattar jag och förstår det som Perra J skriver.

Med andra ord. Träder man in i sig själv, då hittar man sanning, ljus och kärlek och från den position blir en sann empati inget problem. ”

Ja men vem trycker på strömbrytaren? Vem ska få Svensson att ens komma på tanken att träda in i sig själv? Om detta är tänkt att gå av sig självt (mycket möjligt om än hiskeligt att tänka på) så torde det bli en väldigt utdragen historia. Har vi inte ett ansvar för varandra lika mycket som vi har ett ansvar för oss själva?

Jag tycker det.

Mayne Sundewall-Hopkins
11 november 2013 kl 21:25

Ja, och som en av mina vänner uttrycker det “..shift happens!’

Perra J
Gäst
11 november 2013 kl 21:26

Linda:
Har jag sagt att vi inte ska hjälpa varandra? Naturligtvis ska vi göra det. Non-duality innefattar också begreppet Oneness. Vi är alla EN. Vi är inte isolerade från varandra (vilket vi i högre grad är just nu).

Jag uttrycker vad fokus ska ligga, dvs på varandet, jag säger inte att vi BARA ska vara.
Nu är det bara det, att här i Väst har vi alltid ägnat extremt lite uppmärksamhet åt att VARA. Vi fokuserar hela tiden istället på att göra saker! Vi står inte ut en sekund med att VARA för oss själva! Det är det jag tror inte håller. Inte nu längre. Jag befarar att HELA SPEEDADE CIVILISATIONSKARUSSELLEN med junkfood, tillfällig underhållning, headset med rap-musik, chips, sirener, allting, kommer att kollapsa.

Med VARA menar jag: Utövandet av ens nuvarande känsla av Identitet – med fokus på VAD man identifierar sig med. Jag menar inte (som en del kanske tror) att bara sätta sig på en stol och titta på fåglar, rulla tummarna eller något sådant, medan världen därute går under. Det man identifierar sig med är en falsk identitet, men som dock har en överlevnadsinstinkt. Vi vill gärna fortsätta göra saker, och på samma sätt som förr…

Slå dig ner med boken som citeras av Ivan här nånstans, Eckhart Tolles En Ny Värld tror jag det var, jag tror det måste till, eftersom det behövs lite djupare reflekterande. Det är svårt att beskriva på ett forum “hur det ska gå till”. Ta en titt på denna 5-minutare oxå 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=u-xmOsmZPlw

Linda B
Gäst
11 november 2013 kl 21:26

Christer – “För att få en förändring tror jag att människors insikt om vilken ”misär” de faktiskt lever i måste öka. Det skapar insikt, mobilisering och engagemang. Samtidigt bör de få en inblick i hur fantastiskt vårt framtida samhälle kan se ut, och hur en väg dit kan te sig.”

Detta är precis vad jag också tror och vad Mats och jag försöker få ihop i den bok vi skriver på i detta nu.

För övrigt kan jag inte låta bli att skratta gott åt att du i först presenterar en positiv framtidsvision och i nästa sekund kastar fram http://www.katastrofberedskap.nu. 🙂 Jag förstår precis! Och visst går det inte att låta bli att se tragikomiken?

Linda B
Gäst
11 november 2013 kl 21:39

Perra J – Jag tror vi ligger nära varandra i åsikter kring detta ämne. Så nära att jag inte ens kan vaska fram exakt vad det är som skiljer våra tankegångar åt, men NÅT är det. 🙂 Jag har dessvärre inte tid just nu att ta mig an Tolle. Jag såg videon dock. Men om det krävs att jag ska läsa hela hans bok för att vi ska kunna förstå varandra så får vi frysa den här diskussionen tills dess att jag har läst den. Just nu läser jag en massa böcker om barn, empati och just vad som grundläggs tidigt, tidigt i livet.

Du har förstås helt rätt i att människor idag GÖR mycket mer än de ÄR.

Intressant förresten att vi verkar vara en del som alla tror att systemet kommer att falla och att det är nödvändigt även fast det kan bli en tuff resa.

Perra J
Gäst
11 november 2013 kl 21:44

Christer, igen, det som Linda citerar:
”För att få en förändring tror jag att människors insikt om vilken ”misär” de faktiskt lever i måste öka. Det skapar insikt, mobilisering och engagemang. Samtidigt bör de få en inblick i hur fantastiskt vårt framtida samhälle kan se ut, och hur en väg dit kan te sig.”

Hur ska människors insikt om vilken misär de faktiskt lever i kunna äga rum, om inte människors känsla av Identitet har förändrats?

När jag har en låg känsla av varande (identitet), ser min omgivning miserabel ut. Det ser andra, men inte jag själv. Först när jag vaknar upp ur min koma och inser “jag ÄR inte den här eländiga existensen längre, jag är en värdefull medborgare värd respekt” – kommer jag att omedelbart se hur fördjävligt det ser ut omkring mig och börja skrapa råttlort.

Ivan Björn
11 november 2013 kl 22:10

Precis Antonny de Mello skriver i sin bok. Så länge du INTE ÄR MEDVETEN gör INGET! Först när du blir MEDVETEN och är rent VARANDE först då vet du vad du ska göra och hur du ska handla.

Perra J
Gäst
11 november 2013 kl 23:27

Christer,
Jag vet å min sida inte vad som är oklart. Är det begreppet identitet? Jag menar känslan av vem – eller mera VAD -du ÄR. Vi kan byta ut det mot självkänsla? Identitetsbegreppet är nästan helt utplånat i Västvärldens civilisation. Vi bara GÖR.

Ta t ex en alkoholist. Han dricker därför han har en uppfattning om sig själv som en usel person, som inte är värd ett bättre liv. Vilket troligen har sina orsaker i det förflutna.

Men den behandling han får, fokuserar kanske enbart på att han måste sluta dricka, för “annars dör du”. Det funkar inte, därför att han kan inte se en tillräckligt stark anledning att ens leva.

Först när han får en behandling som tar tag i hela personen, och återupprättar hans självkänsla (=identitet, =varande), börjar det ske saker. Först när han inser att han ÄR värd ett bättre liv. Att han inte ÄR en usel person.
Och först därefter kommer han att själv förändra också saker i sin omgivning.
Vad jag menar är att allt “JAG ÄR”, är det starkaste vi kan säga till oss själva. Det påverkar oss omedelbart.