Christer Nylander


Vardagsmat eller granat

KULTUROhälsa och sjukdom kostar Sverige över 800 miljarder per år enligt Ramsberg och Ekelund i Ekonomisk Debatt nr 5 2011. Om vi inkluderar kostnaderna förNEWSVOICE på “XVITTER”