Replik till Mats Reimer: ”VoF motarbetar vår information” – SVT Opinion

publicerad 24 april 2015
- Mona Nilsson
Mobile phone cellular tower 5G. Foto: Mike Goad. Licens: Pixabay.com (free use)
Mobile phone cellular tower 5G. Foto: Mike Goad. Licens: Pixabay.com (free use)
Mobile phone cellular tower 5G. Foto: Mike Goad. Licens: Pixabay.com

REPLIK. ”Mats Reimer och andra från föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF, arbetar sedan flera år intensivt för att motarbeta att vår information når allmänhet och beslutsfattare”, skriver Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen | Artikeln publicerades först i SVT Opinion

Läkaren Mats Reimer anser inte att Strålskyddsstiftelsen ska få lämna information till riksdagsledamöter om vad forskningen visat om risker med strålning från trådlös teknik.

Mats Reimer och andra från föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF, arbetar sedan flera år intensivt för att motarbeta att vår information når allmänhet och beslutsfattare.

I upprepade utfall i media de senaste åren kränker läkaren Mats Reimer människor som får svåra symtom då de exponeras för strålning, i strid mot läkaretiska regler om att visa empati och respekt gentemot patienter (han hävdar att de har ”vanföreställningar” och ”irrationell skräck”).

VoF-medlemmar använder smutskastningsargument mot oss som för fram fakta från forskningen om riskerna, oavsett hur faktabaserad informationen än är och oavsett om man, som i mitt fall, djupgranskat forskningen i drygt tio år.

VoF uppvisar alla kännetecken på en industrifrontorganisation, bland annat agerar man genomgående i frågor som gynnar och skyddar tredje part, i detta fall IT-telekomindustrin. Ett annat kännetecken är att man gärna försöker vrida debatten till något annat.

Mats-Reimer-SVT-Opinion-14april2015Det gör också Mats Reimer i sin debattartikel SVT Opinion: Han blandar in min privata bedömning av de ökande flygutsläppen, en mycket allvarlig miljöfråga som borde undersökas seriöst, i sin kritik av att jag ska lämna information till riksdagsledamöter i strålningsfrågan. Det är en uppfattning som du enligt VoF inte får ha.

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar med att informera om hälsorisker med strålning. Vi utgår från Europarådets rekommendationer att informera brett om hälsorisker med trådlös teknik som konstaterar att det skulle ”kunna resultera i extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.”

Vår information bygger på omfattande forskning som redovisas på vår webbsida.

Mobilstrålning är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut efter en bedömning av 29 ledande experter.

Hundratals undersökningar har visat att alltifrån möss till spermier och celler reagerar negativt på strålningen.

Möss får stressreaktioner, försämrat minne och förändrat beteende, påverkan på sömnen. Musfoster får bestående skador på hjärnan. Minst 250 publicerade vetenskapliga studier visar negativa effekter på centrala nervsystemet.

Doktor Mats Reimer vid Mölnlycke Vårdcentral menar att människor som får symtom enbart lider av ”elfobi” och att det skulle hjälpa med ”en skylt” där det står att det inte finns någon strålning.

Mats Reimer bör nu förklara, med utgångspunkt från ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, hur mössen och spermierna också kan lida av ”elfobi” eller ”vanföreställningar” och hur människor med svåra symtom på grund av strålning blivit hjälpta av en skylt.

Han bör också klargöra om han bedriver en bisyssla till sin anställning vid landstinget och arbetar för tredje part eller om hans idoga lobbyarbete i IT-och telekomindustrins intresse bedrivs utan ersättning.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ivan Björn!

  Om man känner till Mats Reimers bisyssla så häpnar man inte. Han äger ett mångmilionföretag tillsammans med sin fru i Norge som sysslar med röntgen apparatur.
  Omsättningen ligger på minst 1/2 miljard. Snarare närmare 700 milj. Hans fru tillsammans med sin bror som är Norges rikaste i sin åldersklass och mycket driven affärsman ärvde företaget efter fadern, som var känd forskare/läkare kring röntgen.

  http://www.180.no/firmavis/14260856049420.htm

  http://filestore.vianett.no/download/0bc9f9b2724532b9992e389559bca0f5/SRI+jubileumsbladWEBformat.pdf

  • Jag instämmer i din bedömning av Dan Larhammars och Susanne Bryngelssons så kallade “kunskapsöversikt”- som sponsrades av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Vem tror att dessa sponsorer skulle ställa upp och satsa pengar på en rapport som dokumenterar sockrets skadlighet? Man betalar knappast någon för att såga av grenen man själv sitter på.

  • VoF har ingenting med vare sig folkbildning eller seriös vetenskap att göra. Istället gör sig föreningen till springpojke för storindustrin och förnekar allt som hotar dess intressen, som emf-skador, vaccinskador, sockerberoende, och alternativmedicin.

 • LarsJohanJerker
  Åtminstone när det gäller Mats Reimer, vet jag att han kan ödmjuka sig och ändra sig när han inser att det finns sakskäl. Har personlig erfarenhet av det. När han inte tror att det finns sakskäl står han för sin uppfattning. Iom att det är ett korrupt etablissemang inom bla utländsk forskning uppstår kaos och normala bedömningsgrunder raseras.
  Hela det nuvarande spända världsläget beror på en korrumperad och ondskefull utländsk elit med Usa och England i centrum. Där finns det verkligen psykopater.

   • LarsJohanJerker
    Det är lite privat, det gällde min familj omkring 2001 då myndigheterna hade lite för bråttom. Långt senare när saker framkommit som de inte visste i det första skedet hade vi av andra skäl kontakt med Mats och då upplevde jag att han var öppen om det som förevarit.
    Men för att ta upp det som gäller emf. Jag kollade hjärnforskning från 1988, där syftet inte är emf-känslighetsforskning primärt. De diskuterar koherent stimuli-orsakad resonans hos grupper av neuroner tex i frekvensområdet 15-85Hz dvs inbegripande nätfrekvensen.
    De säger att de är övertygade om att dessa SE-resonanser är ett generellt fenomen, som är grunden för koder som används inom och mellan olika sensoriska system och kanske även i hela hjärnan.
    En forskargrupp som primärt sysslar med språkdatatillämpningar diskuterar 1989 om frekvensmodulerade neurala nätverk som modell för kognition mm.
    De många parallella nervsignalerna i hjärnan tänker de sig samverkar i stil med det ovannämnda så att de tillsammans skapar koherenta mönster av högre frekvenser.
    Det är för tekniskt men det skadar inte att nämna att den övriga hjärnforskningen alltså ger skäl att tro att yttre emf kan imitera naturliga signaler.
    En av forskarna från 1988 ovan har i en kommentar på Andrew Marino’s blogg nämnt att vi är en del folk inom hjärnforskningen som tagit intryck av Marino. Den sistnämnde har ju påvisat emf hyperkänslighet och var tidigare elev till Becker som ju var pionjär med bioelektricitetsmätningar.

 • “Det avgörande är hur man kan få folk att ödmjuka sig och ta del av fakta”. Att ödmjuka sig och ångra sig är främmande för dem som har störningen. Det gör dem inkapabla till att ha normala relationer med andra.

 • ”Det tvärsäkra och nedlåtande uttryckssättet tyder på att hon trodde på vad hon säger.”

  Förhoppningsvis är det ofta på det viset, men inte alltid tror jag. Den självsäkra, lite respektlösa och nedlåtande attityden är också effektiv retorik, många ryggar tillbaka och tänker att han/hon måste nog förstå det här riktigt bra ändå eftersom han/hon är så tvärsäker och till och med blir lite irriterad. Jag uppfattar mer och mer den själväkra påstriga attityden som ett av verktygen i dagens mediatränade individers verktygslåda.

  • Att bli arg på andra för att de inte delar ens åsikt och uttrycka sig nedlåtande om dem är psykopatiska drag. Att på flit uttrycka en avvikande åsikt och ge akt på reaktionen är en bra test på om man har med en psykopat att göra.

   • LarsJohanJerker
    Håller inte med. I alternativa medier kan felaktiga föreställningar omfattas av en entusiastisk majoritet utan effektiv granskning. En expert känner sig manad, som vän av ordning, att slå ner på flummiga ideer. Det är en revirstrid och inte unikt för psykopater. Det är alltid ett problem när experter har fel och inte vet om det. Det avgörande är hur man kan få folk att ödmjuka sig och ta del av fakta. Det går nog lättare med vänlighet än med att beskylla dem för psykopati.

    • Visst kan man vilja “slå ner” på åsikter som går stick i stäv med ens egna. Men det är skillnad mellan att störa sig på någons uppfattning och att bli oresonligt arg på den som hyser den. Och mellan konstruktiv kritik och hätska personangrepp. En psykopat är hen som inte bara käkar upp alla kakorna, utan tycker hen har full rätt att göra det.

 • Peer Review kan ju vara en gråzon av jäv. Allt som inte funnits förut, och är godkänt, kan ju per definition inte fungera. Så allt fler tycker allt mer lika, styrda dit av en liten skara. Och hittar du saker som är utanför den skarans vetskap så är det högst osannolikt att det kommer vidare. Med andra ord, utvecklingen är starkt beskuren med den metodiken.

  • Anders
   Framförallt finns det inte tillräckligt många kunniga individer för att hinna granska floden av mediokra alster. Publish or perish heter det, men kvalitetskraven är för låga.
   När det gäller bioelektricitet har väldigt få individer de gränsöverskridande kunskaper som fordras och eftersom granskningen är otillräcklig publiceras mycket skräp.
   Om man höjde kraven kraftigt så att allt som publicerades vore mödan värt att läsa, skulle kanske de bästa krafterna bli mer lockade att följa upp Beckers forskning och också exponera och sanera den ohederliga partiskt finansierade forskningen.
   Bioelektricitet är mer invecklat än den mest avancerade moderna elektronikteknologin.
   Det har alla förutsättningar att locka till sig eliten, men eftersom en massa flummig forskning pågår där (dvs inte fusk eller partisk utan bara dålig kvalitet helt enkelt) kanske det avskräcker de dugligaste från att gå in där.
   Det är min privata fundering efter att ha sett flera artiklar där de flitigt hänvisar till Fröhlich och Becker men inte själva bidrar med något av intresse. De åker bara snålskjuts och spekulerar inkompetent.

  • Vad har egentligen chefredaktörerna i “ansedda” publikationer lärt sig av egna och andras begångna misstag? The Lancet´s bedrövliga hantering av Andrew Wakefields artikel om förmodat samband mellan ett mpr-vaccin och autism var med rätta ett monumentalt lågvattensmärke för dess trovärdighet. Risken är säkert stor att “ansedda” vetenskapliga tidskrifter inte publicerar nytt eller kontroversiellt material, inte i första hand för att man anser det vara dåligt underbyggt utan på grund av rädsla för att hamna i en liknande situation.

 • Peter Grafström
  Jag instämmer att vi bör utgå från att “bromsarnas” negativa inställning beror på fördomar, och på bristande eller vilseledande information snarare än på illvilja. Men vi gör klokt i att fundera på hur vi ska agera när ´bromsarnas´ motstånd kvarstår eller ökar över tid. Även grupper kan förstås vara bromsare, liksom myndigheter.
  När det gäller wtc-attackerna tror jag det viktiga är att vi var och en genom granskning av omständigheter och fakta vågar inse att den officiella förklaringen är osann.
  Att vi håller fast vid vår välgrundade övertygelse är lika viktigt som att vi lever. För livet är ingenting värt utan sådan övertygelse.

 • Peter Grafström
  Gud använder människor med god vilja för att nå människor och förändra dem. Tack för din goda vilja, Peter. Det behövs mer av den här i världen.

  • LarsJohanJerker
   Jag tänker att jäv i en del fall inte uppståt i ont uppsåt utan sker i tron att det är vetenskapligt korrekt. Jag vet inte vad diverse bromsare i systemet verkligen sett av den ohederliga forskning som nämndes ovan. Jag misstänker att de inte tror att det är så illa. Gentemot dem är det bättre att försöka uppmärksamma dem än att utgå från att de också är ohederliga.
   Analogt för forskaren på Karolinska som viftade bort det som togs upp på TV tidigare bla av Mona. Det tvärsäkra och nedlåtande uttryckssättet tyder på att hon trodde på vad hon säger.
   Jag betvivlar inte att delar av etablissemanget verkligen lägger locket på därför att ekonomiska intressen övar inflytande men andra kan vara felinformerade och för otåliga för att vilja ödmjuka sig och ta del av fakta.
   En stor del av etablissemanget tror att flygplan kraschades in i wtc vid 9/11 men seriösa debattörer har kommit fram till att flygplanen endast fanns som datagrafik på videoförfalskningar. Hur stor andel av svenska folket tror på det och är ens beredda att låta sig informeras?
   Jag vet inte men jag gissar att det är jämförbart med att tro på omfattande ohederlig forskning för Mats Reimer och lika svårt att motivera honom att låta sig informeras.

 • LarsJohanJerker
  Oavsett vad han själv har i ränseln och du är inte precis upplysande, så hindrar det inte att han litar på andra.

 • Peter Grafström
  “Mats Reimer och andra behöver göras uppmärksamma på att det förekommer allvarlig kritik om forskarjäv och ohederlighet” Var snäll och vakna!! Få torde vara mera sakkunniga beträffande forskarjäv och ohederlighet än Mats Reimer. Han tillhör ju själv den ynkliga skaran av bedragare och sanningsmörkare.

 • Mats Reimer och andra behöver göras uppmärksamma på att det förekommer allvarlig kritik om forskarjäv och ohederlighet.
  Följande namn på forskare som ‘motbevisar’ hälsoeffekter av emf, är associerade med falsk forskning/eller intressestyrd lobbyverksamhet under sken av forskning.
  Andrew Marino hävdar detta och ger mer detaljer via länken nedan.
  Leeka Kheifets, of UCLA
  James Rubin, King’s College London
  Joe Elder and Mays Swicord, U.S. Environmental Protection Agency , U.S. Food and Drug Administration, efter några år började de jobba för emf producenter som lobbyister för att emf är säkert.
  Michael Repacholi värvades av emf-industrierna och därmed partisk som ledare för Who projekt om emf-hälsoeffekter. Han vände sig nästan uteslutande till experter avlönade av emf-industrin.
  http://andrewamarino.com/blog/?p=289

 • Citat ur texten: “Han bör också klargöra om han bedriver en bisyssla till sin anställning vid landstinget och arbetar för tredje part eller om hans idoga lobbyarbete i IT-och telekomindustrins intresse bedrivs utan ersättning.”

  Här vill jag klargöra att om man pratar om ersättning för ett bedrägligt beteende som tjänar NWO syften så behöver det inte handla om en klassisk ersättning som man sätter in på ett konto. Detta går nämligen att spåra!

  Det finns superdatorer dit de utvalda kopplar sitt kreditkort, eller så får de ett speciellt kreditkort. Sedan kan de handla varje månad för typ 100 tusen dollar. Vid månadens slut raderas automatiskt alla köp och kreditkortet nollställs. Ett sådant förfarande går inte att spåra och samtidigt är en sådan människa alltid villig att fortsätta med att trakassera och blå ljuga för allmänheten. Man är i händerna på makteliten.

  Bankerna vet inget, dessa superdatorer har tillgång till vilket konto som helst och kan ändra uppgifter i dessa konton.

  Alla inblandade är vinnare. Denna information känner jag till från böcker jag läste och vid närmare eftertanke när man skapar pengar ur inget, varför skulle man inte kunna muta någon med att tillintetgöra all köpinformation?

  Förlorare är den breda allmänheten för att dels är de av etablissemanget mobbade, lurade, hånade och dels köpte någon varor och tjänster utan att inte göra annat än blåljuga. Andra får betala, genom att pengarna tappar i värdet.

  Jag påstår inte alls att Mats Reimer är mutad på detta sätt, men detta system existerar och tanken är inte långt borta. Ett annat exempel är våra politiker som ljuger så ivrigt om allt och de riktiga problem och frågor tar de aldrig i. Är de också mutade på ovanstående sätt?

  Vill man läsa om icke frågor så finns en boka att köpa på följande länk: http://www.adlibris.com/se/bok/demokrati-till-dods-sveriges-vag-in-i-den-globala-diktaturen-9789176094457

 • Ha ha, Leif Bengtsson, strålande tänkt. Jag håller med i stort, men tycker både Aftonbladet och Expressen kan ha sina guldkorn ibland, även andra tidningar. Men de är tunnsådda med bra nyheter och guldkornen är alltför ofta marginaliserade.

 • Jag tycker inte att man skall lägga energi på varken VoF eller sådana som Reimers.
  Den kritiska massan för folkinsikt har uppnåtts inom flera områden och de här figurerna
  kommer inom snar framtid att vara marginaliserade och får själva stå
  med skammen. Att överhuvud taget nämna dom annat än som internettroll ger dom kredit som dom inte förtjänar. Varför inte ha en ruta newsvoice med dagens troll och en kommentar bara.
  Hur det skall gå med alla dessa klimatkramare kommer att bli ett stort pedagogiskt
  problem för våra politiker.
  Folk är mycket mer vakna nu än för bara ett år sedan.
  Roade mej för bara en stund sedan att kolla på Aftonbladets hemsida.
  Hade man inte skrivit på första sidan att man var en tidning och störst sådan så hade man inte förstått att den bort innehålla journalistiskt material.
  Mina elever har slutat att besöka Aftonbladet och liknande annat var det för kanske fem år sedan. Då låg den som startsida.

 • Det var sakliga frågor till Mats Reimer. Han har inte varit speciellt trevlig mot andra i de här frågorna, men han kan säkert ursäkta det med att det inte är hans jobb att vara trevlig. Jag tycker också det borde räcka med att redogöra resultaten.

 • Att befatta sig med Mats Reimers åsikt tillför han energi, som man borde undvika.
  Det borde räcka att redogöra de resultat man har kommit fram vid sina undersökningar.
  Tyvärr kan man inte tvinga människor at vara förnuftig, man kan bara upplysa dem vilka faror som finns. Varje människa har rätt till sin egen erfarenhet.

 • Mona Nilsson är en kunnig och påläst person som gör ett fantastiskt arbete med att informera om ett växande problem med den ökande strålningen i vårt samhälle. Det finns snart sagt ingen del av samhället som är fri från mobilstrålning eller wifi och de som far illa av detta offras till förmån för den kapitalstarka industrin. Någon studie om långtidseffekterna av detta folkhälsoexperiment finns inte och framtiden kommer att visa hur stora skador vi utsätter allt biologiskt liv för. Någon tanke på försiktighetsprincipen verkar inte föreligga av någon anledning. Hur en barnläkare som Mats Reimer kan bortse från befintlig forskning och möjliga risker är helt ofattbart. Hans förtroendekapital är totalt förbrukat. Hur man kan hävda att problemen och symptomen som de drabbade uppvisar kan botas med placebo eller kbt är ett hån mot de drabbade.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *