VoF gör nytt klavertramp – Replik från ordf. i föreningen Humanism och Kunskap

publicerad 6 april 2015
- Börje Peratt
Börje Peratt

Börje PerattPåskdagen (2015) fick Vetenskap och Folkbildning in en debattartikel i DN som riktar sig mot alternativ medicin. ”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård”. Innehållet genomsyras av ett osunt skeptiskt tänkande och samtidigt känner vi igen strategin.

Text: Börje Peratt

Vid tiden för bildandet av Humanism och Kunskap (2012) drevs en hätsk debatt mot Vetenskap och Folkbildning och dess systerorganisation Förbundet Humanisterna. Dessa föreningar väckte förundran. Vad var det för några som förvägrade andra deras livsåskådning? Vad var det för några som attackerade andra för deras val av yrke och liv? Med vilken rätt förnekade de vårdformer och terapier som till och med hade tusenårig empiri såsom Zonterapi?

Jag hade några år tidigare beslutat mig för att undersöka fenomenet och det jag upptäckte var så ohyggligt att jag först inte ville tro det. Fanns verkligen dessa hot mot demokrati, humanism och mänskliga rättigheter på svenska institutioner och högskolor? Hur kommer det sig att Sverige låter denna materialistiska dogmatism ta över?

Läs hela repliken och diskutera på HK.org


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq