Silverdebatt i Uppsala: Oseriös Åsa Melhus ber väktare att kasta ut Ingemar Ljungqvist

Debatt om pseudovetenskap

publicerad 14 maj 2015
- Lars Bern
Åsa Melhus kastar ut Anna

Lars Bern kritiserar universitetslektorn Åsa Melhus som var handledare för en av sina doktorander bakom avhandlingen “Aspects of Bacterial Resistance to Silver”. Bern konstaterar att slutsatsen i avhandlingen är på gränsen till pseudovetenskap eftersom den enbart handlar om giftigt silvernitrat och inte kolloidalt silver. Trots det används ordet “silver” både i rapportens rubrik och slutsats.

Citat från Lars Berns artikel:

“Doktorandens handledare var universitetslektor Åsa Melhus som gjort sig känd för sin kamp mot användning av na-Ag. Av allt att döma har avhandlingen nu försvarats vid en disputation. Bland kommentarerna till mitt blogginlägg fanns ett från chefredaktören för webbtidningen 2000-Talets Vetenskap Ingemar Ljungqvist.

Han var närvarande vid disputationen och har redogjort för vad som hände.Det visar sig att de laboratoriestudier som legat till grund för avhandlingen har utförts med användning av silvernitrat (AgNO3) och inte med kolloidalt silver (na-Ag) som är två helt olika saker. Trots det dras det generella slutsatser rörande alla silverpreparat i avhandlingen.

Detta är enligt min bedömning lika vetenskapligt som att göra studier på natriumcyanid (NaCN, livsfarligt gift) för att bedöma toxiciteten hos natriumklorid (NaCl, även kallat koksalt).

Silvernitrat framställs genom att lösa silvermetall i mycket stark salpetersyra (HNO3) medan na-Ag framställs genom elektrolys av silver i destillerat vatten, varvid silver övergår till nanopartiklar och positivt laddade silverjoner.

I sammanfattningen av avhandlingens resultat hävdar doktoranden att det tyder på att silver (utan att precisera i vilken kemisk form) kan bidra direkt och indirekt till antibiotikaresistens. I mina ögon är denna slutsats på gränsen till pseudovetenskap eftersom man bara studerat en silverförening av många, nämligen silvernitrat.

Det går inte att vetenskapligt dra den slutsats som doktoranden drar. Det mest förvånande med disputationen var att ingen av opponenterna, varav en är professor vid KI, uppmärksammade denna uppenbara kullerbytta i doktorandens (och handledarens) resonemang. Att sedan handledaren hotar med polis [väktare] när Ingemar Ljungqvist påpekar svagheten i avhandlingen, gör inte saken bättre.

Det är en skandal som Uppsala universitet borde ha anledning att utreda om man är det minsta rädd om sitt vetenskapliga anseende.”

Läs mer om disputationen och Åsa Melhus på Lars Berns Blogg

Åsa Melhus. Foto: SVT.se
Åsa Melhus. Foto: SVT.se

Inspelning med Åsa Melhus som uppmanar väktare att kasta ut journalisten Ingemar Ljungqvist som medverkade i dokumentären Silverbibeln.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är svenska staten som stöder vilken “forskning” som helst, bara det passar den förutbestämda ideologin och fogdarnas behov. Jag vill påminna om “vetenskap och beprövad erfarenhet”, en trollformell som statens hejdukar på Socialstyrelsen använde under det 3:e amalgamkriget för att trampa ner sanningssägarna om tandamalgamets giftighet.

 • Det är svenska staten som stöder vilken “forskning” som helst, bara det passar den förutbestämda ideologin och fogdarnas behov. Jag vill påminna om “vetenskap och beprövad erfarenhet”, en trollformell som statens hejdukar på Socialstyrelsen använde under det 3:e amalgamkriget för att trampa ner sanningssägarna om tandamalgamets giftighet.

 • Går det att anmäla Åsa Melhus för icke vetenskaplig handledning i detta ärende? Eller är hon immun mot granskning.

 • Jag läste avhandlingen innan disputationen och ingenstans står det specificerat vad det är för silver det handlar om. Redan där så skulle “handledaren” ha stoppat fortgåendet av avhandlingen och sagt att det måste framgå vilken substans som menas. Man kan undra hur mycket universiteten har börjat pruta mer på sin forskning?

 • Ett mycket bra exempel av svenska folkets vilseledande och fortsatt fördummande från s.k. specialister och vetenskap personer.Tur att vi har några som Lars Bern som kan inte vilseledas.Mycket bra artikel !!!!

 • Går det att anmäla Åsa Melhus för icke vetenskaplig handledning i detta ärende? Eller är hon immun mot granskning.

 • Jag läste avhandlingen innan disputationen och ingenstans står det specificerat vad det är för silver det handlar om. Redan där så skulle “handledaren” ha stoppat fortgåendet av avhandlingen och sagt att det måste framgå vilken substans som menas. Man kan undra hur mycket universiteten har börjat pruta mer på sin forskning?

 • Ett mycket bra exempel av svenska folkets vilseledande och fortsatt fördummande från s.k. specialister och vetenskap personer.Tur att vi har några som Lars Bern som kan inte vilseledas.Mycket bra artikel !!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *