Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Lars Bern: SD kan bli Sveriges största parti

publicerad 20 juni 2015
- Lars Bern

SverigeDemokraterna - hemsida i juni 2015Lars Bern,   feb 2015 - Foto: Torbjörn SasserssonTrots uppslitande inbördeskonflikter och fortsatta skandalreportage i etablerade medier fortsätter SD en stadig uppgång i opinionen, nu senast noterar partiet 18-22 procentenheter i tre på varandra följande opinionsundersökningar. Partiet ligger nu farligt nära både S och M i storlek och kommer, om inte trenden bryts, att kunna bli riksdagens största parti i nästa val. Det danska systerpartiet Dansk Folkeparti fick i torsdagens val 21 procentenheter och blev landets näst största parti.

Den här utvecklingen med uppstickande nya partier som snabbt växer i styrka är gemensam för i stort sett hela EU-området. Missnöjet med Europas politiska etablissemang och EU:s brist på folkligt inflytande är grundorsaken. Etablissemangets försök att möta det ökande folkliga missnöjet runt om i Europa med politisk isolering, har hittills haft motsatt effekt. Om utvecklingen tillåts fortsätta kommer den att leda till en destabilisering av hela EU-området. I Grekland har redan ett missnöjesparti tagit makten vilket illustrerar vad jag menar.

Läs mer på Lars Berns blogg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq