Tredje Statsmaktens svek – Peter Wolodarski vill inskränka de nya mediekanalerna

publicerad 31 augusti 2015
- Lars Bern
Peter Wolodarski is Breaking Bad - Montage: NewsVoice

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.seNär jag idag läste Julia Caesars senaste krönika och den storm av reaktioner som den utlöste på sociala media, började jag fundera över varför det blivit så här i den svenska debatten. Vad är det som får en tidigare seriös tidning som DN och dess chefsredaktör att bryta med alla etiska principer och börja ägna sig åt tarvlig boulevardjournalistik och förföljelse av en sjuklig tidigare medarbetare. Jag har en hypotes.

Text: Lars Bern, Antropocene, återpublicerad med tillstånd

Fram till Internets genombrott och framväxten av moderna nätbaserade mediekanaler, hade de etablerade partiernas politiker och gammelmediernas journalister i princip full kontroll över opinionsbildningen i samhället. De här två grupperna levde i symbios med varandra, politikerna drev politiken och journalisterna ägnade sig åt kritisk granskning. De gamla medierna med tryckta dagstidningar och Public Services etermedia tillhandahöll den dominerande arenan för hela samhällsdebatten. Media kallades informellt den granskande tredje statsmakten.

Den opinionsbildning som tidigare bedrivits av folkrörelsepartier hade gradvis dött i takt med att partierna slutat leva som folkrörelser och istället blivit skattefinansierade yrkesföreningar för det politiska etablissemanget – det som döpts till den nya adeln. Kvar fanns bara dessa yrkesföreningar och de gamla medierna som i princip hade gemensamt monopol på opinionsbildningen i landet. Det var i praktiken mycket svårt att lansera andra opinioner än de som släpptes fram av etablissemanget.

Så kom Internet!

Inom loppet av något årtionde så växte en ny arena för opinionsbildningen fram på nätet. Vanliga människor som tidigare varit utestängda från en röst i samhällsdebatten, kunde plötsligt kommunicera med hela världen. De som ansågs ha något viktigt att säga fick lika stort genomslag via nätet, som de tidigare bara kunnat få i SVT:s TV-ruta. Det blev möjligt att etablera nya partier som bröt med etablissemangets politiskt korrekta åsiktskorridor. Först kom Ny Demokrati och sedan Sverigedemokraterna, allt sattes på ända. Opinionsbildningsmonopolet bröts. Yrkespolitikerna såväl som journalisterna kände sin ställning allvarligt hotad – de gamla motståndarna hade fått en gemensam fiende.

Som alltid för ett gemensamt hot samman de hotade. Journalismen glömde snabbt sin roll som den politiska adelns kritiska granskare och allierade sig istället med den. Tillsammans började man bekriga den nya fria opinionsbildningen på nätet och man gjorde gemensam sak mot den uppstickande politiska folkrörelsen SD.

Förre statsministern Reinfeldt försökte bestraffa de som röstat ”fel”. Han misslyckades totalt och smet från sitt ansvar. Och efter valet där SD tog 13% av riksdagsplatserna, trots massiva kampanjer från de etablerade medierna, har den politiska adeln slutit sig samman och satt parlamentarismen ur spel genom en gemensam allians kallad .

Journalismens Pressombudsman (PO) Ola Sigvardsson har också engagerat sig i kriget mot det nya genom att ifrågasätta yttrande- och tryckfriheten med följande famösa uttalande:

En konsekvens av att hatbudskap och propaganda sprids på nätet är att yttrande- och tryckfrihet äventyras för alla.
– Yttrande- och tryckfriheten är något som vi inte kan ta för givet. Politikerna ger oss rätten att trycka och yttra oss, men kräver att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi inte gör det, kanske friheten inskränks.”

Han har totalt fått dessa friheter om bakfoten, de är inget vi fått av den politiska adeln. Yttrande- och tryckfrihet är just det – en grundlagsfäst frihet att yttra och trycka vad vi vill.

En frontrunner i kriget mot den nya opinionsbildningen är DN:s chefredaktör.

Marika Formgren skriver på sin blogg att:

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se”Peter Wolodarski har uppenbarligen fått detta med ”näthat” på hjärnan. Han har visat att han vill se inskränkningar i yttrandefriheten för att komma åt det han kallar ”näthat”. Det är mycket problematiskt i sig, och en varningssignal att ta på största allvar, att chefredaktören på Sveriges största morgontidning – som dessutom utger sig för att vara ”liberal” – inte har djupare förståelse för yttrandefrihetens betydelse för en fungerande demokrati.”

Wolodarski menar bl.a. att de nya mediekanalerna sprider lögner och hat, vilket borde föranleda inskränkningar i den grundlagsfästa yttrandefriheten.

Att det sprids lögner och hat på nätet stämmer säkert, men det gäller även etablissemangets medier – DN är inget undantag. Jag som bl.a. följt klimatdebatten skulle lätt kunna redovisa såväl flagranta lögner som hat mot oliktänkande som fått fritt spelrum i Wolodarskis tidning.

Det vi idag ser över hela världen är hur nätet öppnat nya kanaler för fri opinionsbildning på gott och ont. Självklart är såväl de gamla politiska makthavarna som gammelmedias journalism störda över den nya utmaningen och de skulle gärna se lagar som stoppade den. De inser inte att anden är ute ur flaskan och att de aldrig får tillbaka sitt opinionsbildningsmonopol.

Vinnare i den nya kampen om opinionen blir istället de som bäst ser möjligheterna i det nya och hittar kreativa sätt att utnyttja dem för att torgföra sina åsikter och värderingar.

Problemet med det nya opinionsbildningslandskapet är att folkliga fördomar och hat som alltid funnits nu får ett friare spelrum. Vi ser detta i hela Europa. Självklart har det politiska etablissemanget ett ansvar för att bemöta denna framväxande missnöjesopinion.

Om man likt Wolodarski tror att den kan hanteras genom att åter försöka inskränka yttrandefriheten och förfölja oliktänkande tror jag att man begår ett historiskt misstag.

Om man tror på sina värderingar finns det inga genvägar, det gäller att skapa opinion för dem i det nya medielandskapets mångfald av arenor.

Text: Lars Bern, Antropocene

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • En skribent som kallar “Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling efter en våt utekväll i Stockholm i juni 2010 betett sig som de omogna berusade valpar de var.” ser nog inte riktigt problemet som det är. Särskilt inte i de egna kretsarna.. Ingen fylla i världen ursäktar det de framhärdade och exekverade. Dessutom klippte Ekeroth på numer känt manér för hela partiprogrammet bort de bitar som bättre förklarade vad de ville ha sagt, önskade och vad som skedde.. Dessutom vände sig de mindre kloka till en erkänt stor humorist och underhållare och visade prov på sin missunnsamhet och avundsjuka ifråga om framgång, förtjusning och beundran.. I fråga om nolltolerans visade partiet att de behöll de mest framstående.. Så inte ens de astronomiska lönerna räckte till det de önskade sig. Utifrån sin brist på omdöme borde de lagt hatten på hyllan självmant och Julia Ceasar vars önsketänkande och idoliserande rör sig i fiktionen täckte inte upp fasaden om än anonym utan lät idealen skina igenom..

  Skribenten Julia Ceasar vet inte varför journalistiken förändrats? Det är eu-regler om “säkerhet” som gjort att reportrar (?) inte längre kan kliva in på tex regeringskansliet eller riksdagen och avkräva politikerna svar. De kan bara komma in om de ackrediterats och vad det i praktiken innebär för demokratin och tredje statsmakten kan kanske vara uppenbart.. Det är väl ingen som tror att en politik som ökar klyftorna och fördjupar orättvisorna inte kommer öka missnöjet hos ett folk? Det är ju blott en fråga om vad som är “hönan och ägget”. Privatiseringen och nedmonteringen av demokratin inklusive välfärden kräver ett stängdare samhälle och mindre besvärliga reportrar och med det var krisen/paradigmskiftet på tidningarna mer eller mindre självförvållad såväl som önskad. Man behövde inte längre hålla sig med duktiga reportrar utan kunde nöja sig med betydligt oskarpare knivar..

  Så eu-medlemskapet, privatiseringen, avgrunderna såväl som klyftorna kräver en “lagligt” godkänd presstitution. Tillika ha vi fått en pinnjagande polis som ska hålla sig borta från gatorna så att de nya hoten, våldet och kriminaliteten får ta över i brist på den avvecklade tryggheten. Också den är ju ett sätt att utöva kontroll. Ett förskrämt och hotat folk är lättare att kontrollera, medan “gated” röster upprätthåller snedfördelningen och de chanslösa gör sig av med sin rösträtt. Givetvis ska det följas av lugnande besked, men det kan knappast den bristande journalistiken klandras för. Skriver de inte vad de anmodas får de sparken av sina ägare.. Kom inte och säg att det inte ökar desperationen och lojaliteten. Det är inte oväntat en sådan arbetsmarknad näringslivet vill ha..

  Näthatarna vet inte vad yttrandefrihet är.. De är brottsliga i sitt hat och sitt förakt för andra men främst sig själva. Det är väl poängen med den nya “journalistiken” och de nyutgivna partiprogrammen..

  Sedan hör DN’s metoder att kliva in i trädgårdar till baksidan av respektabel journalistik, som också varit Aftonbladets, Expressens m.fl. underkända och skändliga som journalistiska grepp. En gång skrev väl Guillou om hur nyheter skapades utifrån önsketänkande, teleobjektiv och mindre respektabla metoder.. DN slipper ju ta ansvar för det.

 • {Ursäkta längden, men p.g.a. de verkliga rättshaveristernas / rättshavererarnas lager på lager av illusionisttrick går detta ej att förklara kortare.}

  Maja, ang. de verkliga rättshaveristerna, som projicerar “rättshaverism” på sina offer:

  International Covenant on Civil and Political Rights, som började gälla 23 mars 1976:
  http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf

  CCPR, min fetning: “recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person, Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights” o.s.v..

  Notera att i CCPR anges att i detta avtal avser “person” i fortsättningen en människa, vilket är viktigt, men varje statut, författning, bestämmelse eller praxis där “person”* ej uttryckligen är definierat vad det ska avse, är helt livsfarlig för mänskliga rättigheter. Jurister är illusionister, som använder sina egna definitioner mot oss, om detta inte är omöjligt då definitionen är spikad.***

  *: “person” är en “mask” som ursprungligen avsåg människa, men sedan det av den nya korporativa kongressen i det nya korporativa Delaware Corporation The United States of America, Inc., som år 1861 hade installerat de kvarvarande medlemmarna i kongressen från det tidigare the United States [Commercial Company] såsom styrelsemedlemmar av det således år 1861 nybildade Delaware företaget Delaware Corporation The United States of America, Inc., år 1862 i hemlighet omdefinierade ordet “person” till att i federalt språkbruk avse ett bolag, och detta bruk efter detta spritt sig till de flesta av världens regeringar med tillhörande lagstiftningar (den anglikanska definitionen blev definitivt överförd till svensk rättspraxis med statskuppen – 86), som således mer och mer har kommit att avse denna mask “person” som inte egentligen avser den naturliga levande människan, även om jurister medelst illusionisttrick som går ut på att inte defiera begrepp söker vilseleda människor till att tro att dessa bolag är dem själva. Det bör f.ö. nämnas att The united States of America (här är united ett adjektiv, ej del av namn, liksom of) aldrig ingick i något tjänstekontrakt med Lincons nya företag som idkade handel såsom “The United States of America, Inc.”, utan Lincon idkade helt enkelt laglöst handel gentemot The Constitution for the united States of America (“for the united” är här beskrivande av relation, ej del av namn) och ersatte laglöst hans Delaware företag såsom efterträdande Trustee** över the united States of America. O.b.s. att United States (Commercial Company) är inte samma som The United States of America, Inc., som inte är samma som the United States of America, Inc., som inte är samma som the UNITED STATES (INC.), som inte är samma som USA (INC), som inte är samma som US CORP, som inte är samma som THE UNITED STATES OF AMERICA, INC., som inte är samma som E PLURIBUS UNAM THE UNITED STATES OF AMERICA, INCOROPRATED, och så vidare.

  **: Trustee: individual person or member of a board given control or powers of administration of property in trust with a legal obligation to administer it solely for the purposes specified.

  ***: Juridiken håller persona-begreppet under strikt kontroll, och vägrar erkänna fakta som är att juristernas begrepp “fysisk person” ej finns annat än som ett sorts religiöst odefinierat och obegripligt begrepp ej definierat i någon av de lagar som använder begreppet. Det är ett simpelt illusionisttrick, för magin håller inte ihop då det enbart bygger på att villa bort fokus från vad som verkligen sker. Det finns inga fysiska personer, begreppet är odefinierat, och därför helt rättslöst.

  — En; Allmänt kallad: LegeNet,
  som inte är någon annan slags person än en som av mig själv är definierad såsom representerande mig själv såsom suverän levande människa, dvs. det är av mig själv garanterat att detta inte är någon annans definition av begreppet person.

 • Agendas journalister verkar ha köpt den omvända beskrivningen om rättshaverister.

  Den felaktiga beskrivning som används av de rätta rätthaveristerna som har havererat rätten har med härskarteknik fått hela etablissemanget att anamma uttrycket och kan därmed gå fria och samtidigt lägga skulden på dem som de havererat rättssäkerheten för.

  Det är dem som havererar rättsäkerheren som är rättshaverister inte dem som föröker få rätt. Att härskare alltid försöker lägga skulden på offren för att retvå sina övergrepp är detta fenomen ett bra bevis på.
  Visslare är inte haverister det är dem som havererat det som visslaran påvisar som är rättshaverister.

 • Läkaren som tvingades bli jurist efter att Försäkringskassan tagit ifrån henne legitimationen pga av att hon ville hjälpa varvsarbetare med onda ryggar att få tillbaka sin styrka och bli friska i stället för att bli kroniker berättar i en film på YouTube om vilken personlighetsstörning de läkare har som låter sig köpas och korrupteras för att slakta medborgarnas försäkringsmässiga rättigheter.

  Hon heter Siv Westerberg och har efter att blivit fråntagen sin läkarlegitimation skrämt många legoknektar på myndigehten Försäkringskassan. Med kunskap både på det medicinska och juridiska området har hon företrätt sjuka och skadade och det är inte många byråkrater som kunnat manipulera eller lura henne trots år av mobbnings-och manipuleringsutbildningar i statens regi.

  Titta på filmen får ni veta vilken kategori det är som låter sig köpas för att agera bödlar åt våra maktfullkomliga myndighetsutövare och försäkringsbolag.

  Om dessa sk. medicinska rådgivare fortsätter med sin tortyr av sjuka och skadade kommer det snart att uppstå den sortens “Svenska domstolar” som förtroendeläkare Susanne Karlsson råkar ut för i boken “Haveristerna”.

  I Boken har Bertil Lindkvist fått till en beskrivning av hur man planerar och förbereder mord genom att ge sken av att vara på offren sida.Därefter följer en skenrättegång där offret invaggas i tron att om hon svarar rätt skall hon bli fri. Men trots att hon utlämar sig till bristningsgränsen och släpper hela sin värdighet tvingas hon genomlida en grym långdragen tortyr som dödar utan att dem som fångat henne själva behöver utföra mordet.

  Man kan överföra processen på den som alla försäkrade tvingas genomlida efter att de ansökt om sina försäkringsmässiga rättigheter efter att de fått en arbetsskada eller en trafikskada. Likheten är slående. Försäkringskassan och försäkringsbolagen gör på samma sätt som bokens “Svenska domstol” Skillnaden är bara att i boken är dödandet fysiskt men i verkligheten är det psykiskt.

 • Tack, Lars Bern. “Som alltid för ett gemensamt hot samman de hotade. Journalismen glömde snabbt sin roll som den politiska adelns kritiska granskare och allierade sig istället med den.”

  En frontrunner i kriget mot den nya opinionsbildningen är DN:s chefredaktör.”

  “Om man tror på sina värderingar finns det inga genvägar, det gäller att skapa opinion för dem i det nya medielandskapets mångfald av arenor.”

  — Jag säger, vad säger denna bild om det tidigare opinionsmonopolets verkliga värderingar? Precis som jag för en stund sedan konstaterade i en annan tråd ang. att en hel del jurister inte på riktigt är regelfetischister, utan bara låtsas vara det när det handlar om att förtrycka någon annans rättigheter, men kan rucka på det mesta, när det gäller att med maktmedel genomdriva beslut, så tycks det tidigare opinionsmonopolets verkliga värdering också vara att “Makt är rätt”. Utan begrepp om samvete, heder, rättvisa eller rätt.

  Utan insikt i rätt och fel, i moral, är ett folk lätt att förslava. “Rättshaverister” är t.ex. “Whistleblowers” ang. ett rättssystem som inte ser rätt som viktigt. Medan “Konspirationsteoretiker” är “Whistleblowers” ang. ett samhälle som inte ser sanning och rätt som viktigt. När de som tagit sig tolkningsrätten vägrar lyssna, slutar processen för detta samhälle ofta i något riktigt otäckt.

  Utan insikt i rätt och fel, i moral, kan man inte ens förstå varför slaveri skulle vara fel, så bara genom att ge det en annan etikett är det då bara de få som fortfarande förstår rätt och fel som kan genomskåda detta med annan etikett som rätt och slätt slaveri.

  Jag förklarar kortfattat shanghajningen / tvångsvärvningen / förslavningen in under marknadsjurisdiktion i fotnoten, tillika sista stycket av, en kommentar 2015-08-29 21:30, i annan tråd. Juridiken håller dock persona-begreppet under strikt kontroll, och vägrar erkänna fakta som är att juristernas begrepp “fysisk person” ej finns annat än som ett sorts religiöst odefinierat och obegripligt begrepp ej definierat i någon av de lagar som använder begreppet. Det är ett simpelt illusionisttrick, för magin håller inte ihop då det enbart bygger på att villa bort fokus från vad som verkligen sker. Det finns inga fysiska personer, begreppet är odefinierat, och därför helt rättslöst.

  Den verkliga konflikten är nu synlig. Det är den mellan de som använder Kollektivet som ridhäst, för sina egna maktändamål, respektive den okränkbara Individen, med oförytterliga rättigheter. Det är möjligt att begå orätt mot Individen, och de som rider Kollektivet använder nu Kollektivet till att låta dem begå dessa orätter. Detta korrumperar ytterligare Kollektivet, som nu fullständigt kan förslavas.

  — LegeNet Holistisk detektivbyrå

 • Bäste Peter Wolodarski!

  Ägnar man sig åt “näthat” om man upplyser drabbade om att myndigheterna inte “sköter sina fögderier”? Förvillar man medborgarnas tankar, när man upplyser om att t ex den stora mäktiga myndigheten Försäkringskassan inte följer EU-domstolens domar – om vad som skall gälla t ex gränsöverskridande vård inom EU/EESområdet, eller att myndighetens anställda “försäkringsmedicinska rådgivare” (FMR) i sina bedömningar framför helt felaktiga uppgifter när det gäller nackskador?

  Det kan väl inte vara så att FMR och försäkringskassans handläggare på helt felaktig grund skall förhindra att drabbade får ersättningar för kostnader de drabbats av när deras skador i samband med trafik- eller fallolyckor inte blivit korrekt diagnosticerade i den svenska vården? Eftersom man där ännu inte introducerat senaste internationellt accepterade metoder för diagnos och behandling. Är det SKL som sparar kostnader åt storebror Staten och alla dess 21 landsting! (P.S. Sverige lär vara det enda land som ännu inte avskaffat landstingen! Finns det ingen bättre användning än att avlöna en massa medicinskt okunniga politiker och de sekreterare alla och envar av dem behöver – för att sätta sig in i vad det är som behöver beslutas??? D.S.)

  Det har hävdats av FMR att ”de nya metoderna inte varit internationellt accepterade” -trots att de finns med i många vetenskapliga artiklar i ledande internationellt ledande facktidskrifter!

  Man kan fråga sig om dessa FMR själva läst dessa facktidskrifter för att kunna vägleda medicinskt okunniga handledare när drabbades ärenden skall avgöras av myndigheten, eller om det är så att FMR har gått kurser där professorer och docenter från ledande institutioner varit kursledare? Samt att dessa ledande personer dels fungerat FMR åt försäkringsbranschen, dels utbildat Försäkringskassans FMR, samt dessutom ofta är nyckelvittnen åt olika försäkringsbolag när nackskadeprocesser skall avgöras?

  Nyligen kunde Kaliber, som granskat professor Hans Links ageranden som expert i rättegångar mellan skadedrabbade och deras försäkringsbolag, kunnat avslöja hur denne fungerat som ”expert” även åt Trafikskadenämnden förutom alla de olika försäkringsbolag han hjälpt att vinna över de drabbade! Hans Link är professor i neurologi och lär enligt Socialstyrelsens nyss avgångne generaldirektör Lars-Erik Holm, ha agerat i en avgörande rättegång gällande nackskador i Länsrätten i Göteborg år 2006, trots att han inte varit utsänd av Socialstyrelsen att ge prov på sina kunskaper i ämnet. Enligt GD Holm hade tydligen professorerna i ortopedi, Olle Nilsson och Urban Lindgren, självständigt fått honom inkluderad som nyckelvittne i en process som blev prejudikat – vägledande för liknande processer.

  Kaliber kunde avslöja att professor Link i många sammanhang suttit på ”flera stolar” samtidigt – vilket knappast kunde vara till fördel vare sig för rättssäkerheten eller för svårt nackskadade. I en avgörande dom från Norra Norrlands Hovrätt 2014 framhölls att Hans Links uttalanden i den typen av ärenden inte var trovärdiga, varför en svårt skadedrabbad vann en viktig process mot sitt försäkringsbolag – som troligen blir ett prejudikat. – Att samma felaktiga sambandsargument används av hela gruppen av FMR (försäkringsläkare) oavsett hur olika drabbades skador än är – visar på vilken osäker grund den här typen av processer avgörs.

  Att alla domstolarnas domare svarat på Nackskadeförbundets frågor att de saknar egen medicinsk kunskap, samt även försett Nackskadeförbundet med diarienummer, visar på ytterligare brister i det svenska rättssystemet, särskilt som i en majoritet av processerna brukar de skadedrabbade förlora – med hänvisning till att de inte bevisat att samband råder mellan inträffade olyckor och uppkomna besvär!
  Att försäkringsbolagens FMR inte får träffa de drabbade, utan skall i journaler och intyg fastställa om samband förelegat, samtidigt som medicinskt och juridiskt okunniga med svåra handikapp efter sina olyckor skall bevisa att samband föreligger för att kunna bli vinnare mot sitt försäkringsbolag! – Något som mycket sällan sker!
  Visserligen hävdar Svenska Försäkringsföreningens ordförande Gustaf Neander att hans medlemmar ständigt uppdaterar sin “kunskap” kontinuerligt för att behärska allt inom området! Frågan är om det kan stämma när det gäller livhotande skador, som uppstår när huvudet kastas våldsamt bakåt och framåt i krockögonblicket. – Inte minst med anledning av hur många som behövt åka utomlands för att få sina skador fastställda och behandlade. Arbetar inte även dessa ”specialister” i svensk landstingssjukvård?
  När ställdes frågan ”Hur många sådana här skadedrabbade har Du utrett och givit korrekt diagnos?”
  Vad kunde neurologerna Charlotte Sachs, Hans Link, Olof Sydow då svara? Vilken sakkunskap hade dessa egentligen, när inte ens professorn i neuroradiologi Per Grane klarade av att tolka de nackskadebilder från Finland och Tyskland som Nackskadeförbundets ordförande begärde att han skulle göra?
  Var hade dessa ofta återkommande specialister hämtat sin kunskap i ämnet? Listan på den gruppen nackskadespecialister skulle med lätthet kunna utökas påtagligt!
  Skulle försäkringsbranschens ansvariga för processerna mot nackskadedrabbade våga göra detta?
  Väsentlig fråga: ”Vem eller vilka formulerade lagstiftningens paragrafer och stycken, medicinskt och juridiskt okunniga riksdagsmän klubbade igenom?”

  P.S. Minns Du varför Du rusade iväg från EU-informationsmötet i Almedalen år 2014 – när undertecknad bad att få en förklaring på hur det kunde vara acceptabelt att Försäkringskassan omtolkade EU-domstolens domar på sådant sätt att svårt nackskadade med utredningar och operationer i enlighet med löftet om att svenska medborgare – inte erhöll den vård eller de ersättningar som utlovats?
  Samt att Försäkringskassan överprövade vad internationella specialister inom EU/EES-området hade fastställt?
  Du behöver inte ensam skämmas i skamvrån! I den befinner sig även Kassans förre Generaldirektör Dan Eliasson! När dessa frågor ställdes till honom, lovade han att återkomma i ärendet … men gjorde det aldrig! Istället uteblev han från vidare möten med Nackskadeförbundet!
  Antagligen ”sparade” Försäkringskassan så mycket pengar på att slippa betala ut ersättningar för vård som nackskadade betalat för i Europas EU/EES-område!
  Kanske blev de inbesparade ”sekinerna” så stora – att som belöning fick dess GD bli ny Rikspolischef? Så att även där kommande finansministrar kan förbättra statens ekonomi – på liknande sätt som när förre statsministern Göran Persson gjorde – när han långt borta i Australien (???) medgav att något i stol med 294 miljader kronor ”stals” ur ATP-fonderna – ett skäl så gott som något – varför folk klagar på att de inte fick någon större glädje av mång års ATP-sparande!!!

  Har någon räknat ut hur högt det monumentet av 1000-kronorssedlar skulle bli om de lades i en enda hög pelare?

  Kanske författaren Bertil Lindqvist kan ge nyfikna svenskar svaret på den frågan?
  Vore inte detta ett lämpligt ämne för DN att ta upp till diskussion??? – Men det får Du, Peter Wolodarski , nog inte ta upp i dagens läge!

  Men frågan om varför Du hade så bråttom ut från informationsmötet om EU – borta i Almedalen …? Den borde Du kunna besvara i alla fall. Du höll ju på att knuffa omkull en del personer i tältöppningen – bråttom hade Du i alla fall …
  D.S.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *