Ursula Flatters replikerar Mats Reimer – VoF:s kamp mot Vidarkliniken har pågått sedan 1980-talet

6

Återigen har voffaren och läkaren Mats Reimer angripit Vidarkliniken som VoF som förening satt ut som huvudfiende i sitt föreningsarbete. Det framgår av äldre dokument från VoF tidiga historia från 80-talet. Vidarkliniken ska bort, anser man. Mats Reimer tar denna gång i från fotknölarna och försöker med en blandning av arrogans och dråplig humor sätta dit kliniken. Reimer skriver att Vidarkliniken inte vill visa sitt medicinskåp som innehåller religiös gräddfilsmedicin baserad på Rudolf Steiners “andevetenskap”. NewsVoice lägger ut Ursula Flatters slutreplik som tidigare publicerats i Dagens Samhälle.


Slutreplik: Sakfrågan är patientsäkerheten

Ursula Flatters, 2014 - Vidarkliniken pressfotoAtt jämföra olika kemiska substanser i konventionella läkemedel eller innehållet i naturläkemedel leder ingenstans, men läkemedelsskador i den konventionella vården, som årligen kostar samhället omkring 20 miljarder kronor talar ändå ett tydligt språk, skriver Vidarklinikens Ursula Flatters i en slutreplik.

Text: Ursula Flatters , läkare och styrelseledamot, Vidarkliniken | Vidarkliniken pressfoto

Mats Reimer fortsätter i en debattreplik i Dagens Samhälle sina ohederliga försök att måla upp en falsk bild och misskreditera den antroposofiska vårdinriktningen. En vård som alldeles uppenbart ger mycket bra resultat för patienterna och som av allt att döma också bidrar till god hälsoekonomi för samhället.

Det är riktigt att den tyska filosofen Rudolf Steiner har varit en inspiratör bland annat vad gäller ekologisk kretsloppsodling, den framgångsrika läkepedagogiken för psykiskt funktionsnedsatta barn och unga samt för den integrativa vård som drivs på Vidarkliniken – Nordens enda antroposofiska sjukhus. Många av hans tankar är i dag mer aktuella än någonsin, men annat hör givetvis mer hemma i den tid han levde.

I korthet kallade han sin filosofi ”humanvetenskap” och förordade en forskning som enkelt uttryckt hade människans utveckling i fokus.

Våra läkare har vanlig skolmedicinsk utbildning med antroposofisk vidareutbildning och vi kombinerar skolmedicinsk vård med antroposofisk vård, som vill stödja det friska. En del i dessa insatser är de naturbaserade läkemedlen, som i den dagliga vården visar sig fungera väl, men där mycket forskning återstår innan vi säkert kan beskriva på vilket sätt de verkar i kroppen.

Att jämföra olika kemiska substanser i konventionella läkemedel eller innehållet i naturläkemedel på debattsidorna leder ingenstans, men läkemedelsskador i den konventionella vården, som årligen kostar samhället omkring 20 miljarder kronor talar ändå ett tydligt språk.

Det Mats Reimer och vi i alla fall verkar vara överens om är att de antroposofiska läkemedlen är helt patientsäkra och det är, utöver kvaliteten i tillverkningen, det enda lagen kräver för denna läkemedelskategori.

Vad gäller Karin Meyers uppmaning till sjukvårdsminister Gabriel Wikström om att värna begreppet läkemedel, kan det vara bra för henne att känna till att detta begrepp redan är mycket tydligt definierat på EU-nivå och när läkemedel är helt ofarliga ställs inga krav på bevisad effekt.

Däremot behöver patientens valfrihet värnas vilket också betonas i den nya patientlagen.

Omsättningen av de antroposofiska läkemedlen i Sverige i dag motsvarar ca 6,5 miljoner svenska kronor. Registreringskostnaderna skulle bli orimliga att bära om man skulle behöva samma dokumentation som krävs för läkemedelsindustrins högpotenta medel, som omsatte 37,5 miljarder förra året. Det finns redan tillräckliga data i andra europeiska länder som styrker patientsäkerheten.

Vad som är betydligt viktigare än tyckande är att politikerna, inför det kommande beslutet om antroposofiska läkemedel i Sverige, väger in fakta om den stora patient- och samhällsnytta som den antroposofiska vården åstadkommer. Tusentals svenska patienter visar också i ett patientupprop, som pågår just nu, att de tycker det vore helt fel med ett regeltekniskt beslut som direkt motverkar en fungerande, uppskattad och patientsäker vårdform.

Vi behöver mer av kunskap och forskning kring integrativ vård i Sverige, där skolmedicin kombineras med naturliga terapier och läkemedel, och mindre av den smala, fundamentalistiska vetenskapssyn som Mats Reimer och Karin Meyer så tydligt företräder.

Därför är det särskilt roligt att ett av årets Nobelpris i medicin gick till forskaren Tu Youyou för hennes arbete med att bota malaria med hjälp av en tvåtusen år gammal traditionell kinesisk naturmedicin.

Text: Ursula Flatters

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

6 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
22 maj 2019 kl 10:05

Dagens Samhälle (21 maj 2019): Anders Kumlander: Reimer sprider lögner och myter om antroposofer

“Det sjukhus Vidarkliniken/Vidar Rehab som vi drivit i Järna under mer än 30 år tvingas nu stänga till stor del på grund av systematiskt förtal och lögner, som Mats Reimer och hans gelikar i föreningen Vetenskap och Folkbildning, skeptikerrörelsens högborg i Sverige, ägnat sig åt i media. Vi är besvikna över medias okritiska hållning till dessa återkommande påhopp och välkomnar en bevakning på hederliga grunder av de samhällsfrågor frågor vi är engagerade i.”

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/reimer-sprider-logner-och-myter-om-antroposofer-27732

jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
22 januari 2022 kl 09:31

Nu efter ‘deras’ smutsiga injektionskrig, vet vi def varför Vidarkliniken stängdes. Har den inte öppnats igen så kommer det bli så och ‘politikerna’ o remjjer ska betala ur egn ficka, en ny fin konstruktion. Fast vem vill bevista en dyl byggnad när deras smutsiga byk varit involverad

Lars K
Lars K
Gäst
5 december 2015 kl 09:53

Mats Reimer är olämplig som läkare i allmänhet och som barnläkare i synnerhet.

castoropollux
Gäst
13 november 2015 kl 16:46

Var det inte dessa eller någon med anknytning till antroposoferna som var först ute med att ADHD var en kostfråga? Det är ju inte tal om hästlängder i försprång utan ett universum skiljer dem åt och ett mörkt svart hål som slukar allt. Där fortsätter läkemedelsindustrin sin dödsspiral med karriärister, vita flockar, förbrukade, offer som turbulensen kastar av i mörka rymden.. På denna exo-himmel lysa vinstrika solar med artificiellt ljus och stjärnorna blinka.

Hansi Cross
Gäst
13 november 2015 kl 14:29

Mats Reimer och hans gelikar är, enligt mig, samhällets dolda fiender.

ruben
ruben
Gäst
11 november 2015 kl 23:31

Jag är tacksam för att ni finns. Hur skulle ett samhälle vara om man förbjuder ett helhetstänkande om människor, som vidarkliniken vill utforska och ta vara på?
Det samhälle som vill förneka det, vill inte jag delta i.