VoF ordförande [fd] dömd för sexuellt ofredande av barn

publicerad 2 november 2015
- av NewsVoice
VoF perspektiv

KONTROVERSIELLT. En fd VoF ordförande i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) dömdes för sexuellt ofredande av barn. Trots att en badvakt och en förälder konstaterade övergreppet, förnekade mannen gärningen. VoF är känt för att använda förnekelse som metod och har förekommit som sakkunnig förening i public service-kanaler som SR,  UR och SVT. 

VoF ordförande [fd] dömd för sexuellt ofredande av barn.

Övergreppet genomfördes i en bastu på ett offentligt bad. Den tidigare ordföranden i VoF vill inte kommentera, men han förnekade brottet under rättsförhandlingarna trots närmanden i bastun och att mannens sexuella aktivitet observerats av barnen. En badvakt konfronterade mannen om vad han gjort varpå mannen frågade om aktiviteten han just utfört var förbjuden i bastun. Även en förälder till ett av barnen såg mannens beteende i samma bastu, enligt domslutet. De fällde rörde aldrig barnen.

Ref: B7654-11, Solna Tingsrätt

Straffet för denne Vof ordförande blev kraftigt enligt domslutet

“Påföljden ska med hänsyn till målsägandens låga ålder bestämmas till ett kraftigt bötesstraff.”

“[raderat namn] beteende har varit ägnat att kränka målsägandenas sexuella integritet.”

Bötern blev 20 000 kr plus skyldigheten att betala ersättning till tre jurister på ytterligare knappt 20 000 kr samt 500 kr till en brottsofferfond. Denne aktuelle VoF ordförande har tidigare stämts för förtal och även anmälts till Datainspektionen vid flera tillfällen på grund av nedsättande skriverier och falska anklagelser i VoF:s forum.

Ingen förälder eller mannen i fråga har valt att kommentera domslutet. Artikeln publiceras för det kan anses att innehållet är av allmänt intresse med tanke på VoF:s inflytande i samhället.

Text: NewsVoice, texten är uppdaterad | Källa: Tingsrätten i Solna

Relaterat

Föreningen Vetenskap och Folkbildning, är en svensk förening som utgör en svensk gren av den internationella skeptikerrörelsen. Föreningen bildades 1982 av Sven-Ove Hansson på KTH. Föreningen som syfte att främja folkbildning om naturvetenskapens metoder och resultat samt att bedriva opinionsbildning.