Mångfald – en jämlikhetsfråga mellan könen?

publicerad 30 januari 2016
- av Andrea Andersson

mangfald

När en verksamhet förmår förändringsleda verksamheten så att den speglar marknadens och kunders sammansättning i fråga om kunskap, inställning, erfarenheter, etnicitet och kön – ökar verksamhetens tankekraft, kreativitet och genomförandeförmåga.

Text: Sture Johansson

När du hör ordet mångfald, vad tänker du på då? Många svarar jämlikhet mellan kön. En uppfattning som är olycklig då det riskerar att styra mångfaldsarbetet fel och i värsta fall kosta mer än det smakar.

Det finns ingen trovärdig evidens som visar att jämlikhet mellan kön automatiskt skulle öka verksamheters värdeskapande och konkurrenskraft.

Däremot finns det studier som Harvard Business Reviews kartläggning från 2015 som visar att mångfald i ett bredare perspektiv ger konkurrensfördelar.

Läs mer