Mångfald – en jämlikhetsfråga mellan könen?

publicerad 30 januari 2016
- Extern skribent

mangfald

När en verksamhet förmår förändringsleda verksamheten så att den speglar marknadens och kunders sammansättning i fråga om kunskap, inställning, erfarenheter, etnicitet och kön – ökar verksamhetens tankekraft, kreativitet och genomförandeförmåga.

Text: Sture Johansson

När du hör ordet mångfald, vad tänker du på då? Många svarar jämlikhet mellan kön. En uppfattning som är olycklig då det riskerar att styra mångfaldsarbetet fel och i värsta fall kosta mer än det smakar.

Det finns ingen trovärdig evidens som visar att jämlikhet mellan kön automatiskt skulle öka verksamheters värdeskapande och konkurrenskraft.

Däremot finns det studier som Harvard Business Reviews kartläggning från 2015 som visar att mångfald i ett bredare perspektiv ger konkurrensfördelar.

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Om människan hade varit hermafroditer hade vi varit utdöda sedan länge. Sexuell fortplantning är ju nödvändig för att större arters protoplasmalinje skall överleva omgivningens snabba växlingar. På vilken nivå skall jämlikhetsideologierna läggas?
    Marxistiska tankeexperiment bryr sig knappast biologin om, förutom att göra sig av med dem som sätter tokidéer före förnuft.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *