förändringsledning

Mångfald – en jämlikhetsfråga mellan könen?

FÖRETAGANDENär en verksamhet förmår förändringsleda verksamheten så att den speglar marknadens och kunders sammansättning i fråga om kunskap, inställning, erfarenheter, etnicitet och kön – ökar