Bern: V vill öka Big Pharmas vinster men naturpreparaten ger hälsa

publicerad 13 juli 2016
- Lars Bern
Big Pharma - Photo: Crestock

Big Pharma revenues 2001-2014 - Graph: Statista.com

DEBATT. Lars Bern kritiserar Vänsterpartiets förslag att öka skattesubventionerna för läkemedelsindustrin som lever på att sälja preparat som ofta ger allvarliga biverkningar. Han anser att Obamacare förmodligen är ett beställningsjobb av Soros och att naturpreparaten är en bättre väg till hälsa.

Text: Lars Bern, Antropocene | Big Pharmas vinster åren 2001-2014 – Graf: Statista.com

Jonas Sjöstedt,  2014 - Wikimedia - Foto: Frankie FouganthinNär den svenska kommunistledaren Jonas Sjöstedt (V) avslutade etablissemangets jippo i Almedalen klev han rejält snett. Han ställde ultimatum om att de rika inte skulle tillåtas tjäna pengar genom att äga och driva vårdföretag, samtidigt som han kom med ett förslag om kraftigt ökade skattesubventioner till Big Pharma som kontrolleras av några av världens rikaste angloamerikanska oligarker.

Bild: Jonas Sjöstedt, 2014 – Foto: Frankie Fouganthin – Wikimedia Commons

De privata ägarna i vårdföretagen som han vill ha bort är ofta personal i företagen och lokala svenska entreprenörer.

Högkostnadsskydd - Diagram: TLVHuvudorsaken bakom Big Pharmas enorma lönsamhet är system i olika länder för kraftig subventionering av industrins receptbelagda och patenterade läkemedel. I Sverige kallas det högkostnadsskydd.

Diagram: Högkostnadsskydd – TLV

Industrin har i åratal bedrivit en intensiv lobbyverksamhet i en rad länder för långtgående generösa subventioner av deras piller.

Obamacare

“Obamacare”- ett beställningsjobb

Obamacare som president Obama drivit igenom var av allt att döma ett beställningsjobb från pillerindustrins ägare som t.ex. George Soros, för att i större utsträckning kunna sälja industrins dyra preparat till fattiga amerikaner.

Soros var huvudfinansiären bakom Obamas val till president. Utan skattesubventioner för receptbelagda preparat skulle den globala läkemedelsindustrin inte sälja bråkdelen av vad de gör idag. Låt mig ta ett exempel.

Statinerna

Jag har tidigare skrivit om världens mest lönsamma piller – de s.k. statinerna mot inbillade hälsorisker med höga kolesterolvärden.

Storsäljaren Lipitor hade sålt för över 1.000 miljarder kr när patentet gick ut härom året. Bara i Sverige har läkarkåren förskrivit statiner till över 800,000 mestadels äldre personer.

En färsk rapport visar övervägande positiva hälsoeffekter av höga kolesterolnivåer, om man undantar personer med sjukdomen hyperkolesterolami. Allt mer forskning tyder på svåra långsiktiga biverkningar från förskrivningen av dessa farliga och mestadels helt onödiga statiner.

Risken för statinanvändare att drabbas av Diabetes-2 är uppåt 100% högre än om man inte tar statiner. Lågt kolesterol ger en klart ökad dödlighet i bl.a. cancer. Vi vet även att diabetiker har en trefaldigt ökad risk för demens, kraftigt ökad risk att få cancer och Alzheimer.

Hotet Mot Din Hjärna - Foto: Barbro BrithénStatinbehandling leder till biverkningar och ett kortare liv. Fakta finns dokumenterat i bl.a. David Perlmutters bok Hotet mot din hjärna.

Bild: Hotet Mot Din Hjärna – Foto: Barbro Brithén

Det är bl.a. farlig och helt onödig statinförskrivning till våra gamla som Jonas Sjöstedt vill subventionera ännu mer än idag. Våra åldringar kommer att bli sjukare och dö tidigare samtidigt som de hyperrika oligarker som äger Big Pharma blir ännu rikare med våra skattepengar.


Så fel blir det när okunniga politiker som Sjöstedt ägnar sig åt plakatpolitik.


Läkemedelsbiverkningar – en egen “marknad”

Det snabbast växande problemet inom sjukvården idag är att varannan blir sjuk av sina läkemedel.

Läkemedelsbiverkningar har seglat upp som den tredje vanligaste direkta dödsorsaken efter hjärt-kärlsjuklighet och cancer. Samtidigt tyder forskningen om statiner på att dessa bidrar till just de två ledande dödsorsakerna. Så det finns sannolikt ett dystert mörkertal bakom överförskrivningen av receptbelagda piller. Dessas skadliga effekter är underskattade.

En färsk avhandling från Sahlgrenska akademin visar att upp till varannan svensk och främst äldre drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor per år.

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.

Det är de vanliga läkemedlen som förskrivs mycket som ger mest problem, som läkemedel mot depression eller smärtlindring. Förutom ett stort enskilt lidande leder biverkningar och följdsjukdomar till stora direkta kostnader för patienterna själva.

Naturpreparaten var räddningen

Jag har tidigare skrivit om min egen erfarenhet av allvarliga läkemedelsbiverkningar från en för oss äldre typisk överförskrivning av industrins preparat.


Jag löste mina hälsoproblem genom att med hjälp av en bukett naturpreparat göra mig oberoende av de subventionerade industripreparaten.


Problemet om man gör som jag gjort är att, om jag botar mina åkommor med naturmedicin då får jag betala ur egen ficka utan att komma i besittning av något högkostnadsskydd. Detta är en så pass hög kostnad att möjligheten till ett friskt liv med naturmedicin blir en klassfråga.

Slutsatsen av dessa iakttagelser är att Vänsterpartiets förslag alltså kommer att bli totalt kontraproduktivt.

Den idag väl fungerande privata vården stryps och vi får längre köer och sämre vård. Samtidigt vill de ta skattemedel för att ännu mer subventionera Big Pharmas farliga preparat som en starkt infiltrerad läkarkår lojalt förskriver.

De åttioåringar som Sjöstedt talar om kommer att bli sjukare och dö snabbare av ännu mer piller från Big Pharma – det kan väl inte vara så att just det är hans avsikt? Hemska tanke!

Om Vänsterpartiet verkligen vill hjälpa en åldrande befolkning till en friskare och längre ålderdom, då måste de hitta former för att kunna bidra till en ofta långt effektivare behandling med i stort sett biverkningsfria naturpreparat.

Jag återkommer i en senare krönika till hur det skulle kunna göras.

Text: Lars Bern, Antropocene


Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn SasserssonLars Bern. Utbildad vid Chalmers i teknisk fysik. Författare. Utveckling alternativa drivmedel på Volvo. VD på: Svensk Metanolutveckling, Ångpanneföreningen, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL, Incentive (Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Ledamot iKungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. Ordförande och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer tex i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf. för Cancerfonden. Läs mer om Bern


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hört på en konstutställning: “Det där kunde jag ha gjort bättre själv” eller “Vilken idiot betalar 100 000 kronor för något sådant?”.
  Okunskapen offentliggörs ofta av den inskränkta, ett “bysnille” utan framgång kallas “byfåne”. Tänk på det när ni lägger ut era snillrika förslag till en bättre vård. Det finns fler fånar än snillen enligt Gödels teorem.

 • Per Larsen at 11:04

  [kommentaren är redigerad]

  Tack för din kommentar. Jag tror du skrev fel med orden “föraktfulla syn”. Du måste ha menat insiktsfulla syn.

  Du skriver: “man får tacka nej till behandling och medicin, förutsatt att man är vid sina sinnens fulla bruk.”

  Visst, men det förutsätter att patienten inte är neddrogad så att sinnenas fulla bruk satts ur spel. De vårdkontakter från fältet jag pratat med redogör för hur de äldre patienterna förlorat initiativkraft och förstånd på grund av “medicinerna” (läs de kemiska preparaten som avvecklar de kognitiva funktionerna).

  Det är medicinerna som omyndiggör de äldre. När anhöriga, ansvarsfulla läkare och annan vårdpersonal engagerar sig i sin kemiska fångar får de livet tillbaka. De frisknar till tack vare de självläkande mekanismerna som börjar fungera (ofta med understöd av kosttillskott).

 • @Per Larsen

  “Alltså de flesta äldre vill ha sin medicin och dagens läkekonst”

  Källa på det påståendet ? Det är din subjektiva åsikt, gissar jag. De flesta skulle vilja ha mer socialt umgänge, motion och mindre behov att ta mediciner, kunde man också påstå. Jag vet flera pensionärer som försöker minimera sin medicinanvändning (av diverse olika skäl).

 • Hört på en konstutställning: “Det där kunde jag ha gjort bättre själv” eller “Vilken idiot betalar 100 000 kronor för något sådant?”.
  Okunskapen offentliggörs ofta av den inskränkta, ett “bysnille” utan framgång kallas “byfåne”. Tänk på det när ni lägger ut era snillrika förslag till en bättre vård. Det finns fler fånar än snillen enligt Gödels teorem.

 • @Redaktören, ditt föraktfulla syn på behandling av åldrandets krämpor och läkekonsten i allmänhet verkar vara den dominerande hållningen här. Grattis, kan du ta något ansvar för detta?
  @Rolf, man får tacka nej till behandling och medicin, förutsatt att man är vid sina sinnens fulla bruk.
  Artikeln anklagar vänsterledaren för att stödja läkemedelsindustrin, därför att de människor, åldringar, som anser att deras livskvalitet förbättras av dagens läkekonst skall kunna få tillgång till denna för en lägre kostnad än idag. Ökade subventioner till människor över 85 år kan kanske kritiseras men då måste det finnas andra grunder för kritiken än denna.
  Alltså de flesta äldre vill ha sin medicin och dagens läkekonst, det är en rimlig omfördelning av resurser då många i den åldern har en svår ekonomisk sits.
  Sluta pladdra om allt möjligt annat och erkänn ni har fel! Er narcissism går före de äldres väl. Ni omyndigförklarar äldre och förtalar en läkekonst ni inte begriper er på, för så är det att ingen av er skulle klara av kraven för att studera till läkare.
  Det är inte fel på systemet, det är människor som är sjuka. Människan är ett nervöst biologiskt system, vi blommar upp och förgås som allt annat. Skyll döden på vad ni vill, det kanske ger er lite tröst.

 • Per Larsen at 11:04

  [kommentaren är redigerad]

  Tack för din kommentar. Jag tror du skrev fel med orden “föraktfulla syn”. Du måste ha menat insiktsfulla syn.

  Du skriver: “man får tacka nej till behandling och medicin, förutsatt att man är vid sina sinnens fulla bruk.”

  Visst, men det förutsätter att patienten inte är neddrogad så att sinnenas fulla bruk satts ur spel. De vårdkontakter från fältet jag pratat med redogör för hur de äldre patienterna förlorat initiativkraft och förstånd på grund av “medicinerna” (läs de kemiska preparaten som avvecklar de kognitiva funktionerna).

  Det är medicinerna som omyndiggör de äldre. När anhöriga, ansvarsfulla läkare och annan vårdpersonal engagerar sig i sin kemiska fångar får de livet tillbaka. De frisknar till tack vare de självläkande mekanismerna som börjar fungera (ofta med understöd av kosttillskott).

 • @Per Larsen

  “Alltså de flesta äldre vill ha sin medicin och dagens läkekonst”

  Källa på det påståendet ? Det är din subjektiva åsikt, gissar jag. De flesta skulle vilja ha mer socialt umgänge, motion och mindre behov att ta mediciner, kunde man också påstå. Jag vet flera pensionärer som försöker minimera sin medicinanvändning (av diverse olika skäl).

 • @Redaktören, ditt föraktfulla syn på behandling av åldrandets krämpor och läkekonsten i allmänhet verkar vara den dominerande hållningen här. Grattis, kan du ta något ansvar för detta?
  @Rolf, man får tacka nej till behandling och medicin, förutsatt att man är vid sina sinnens fulla bruk.
  Artikeln anklagar vänsterledaren för att stödja läkemedelsindustrin, därför att de människor, åldringar, som anser att deras livskvalitet förbättras av dagens läkekonst skall kunna få tillgång till denna för en lägre kostnad än idag. Ökade subventioner till människor över 85 år kan kanske kritiseras men då måste det finnas andra grunder för kritiken än denna.
  Alltså de flesta äldre vill ha sin medicin och dagens läkekonst, det är en rimlig omfördelning av resurser då många i den åldern har en svår ekonomisk sits.
  Sluta pladdra om allt möjligt annat och erkänn ni har fel! Er narcissism går före de äldres väl. Ni omyndigförklarar äldre och förtalar en läkekonst ni inte begriper er på, för så är det att ingen av er skulle klara av kraven för att studera till läkare.
  Det är inte fel på systemet, det är människor som är sjuka. Människan är ett nervöst biologiskt system, vi blommar upp och förgås som allt annat. Skyll döden på vad ni vill, det kanske ger er lite tröst.

 • Min hustru är 70 år och blev intagen på korttidsboende pga. demens-problem i okt. 2015, men hon var fysiskt frisk. Hon har diabetes typ-2, som fungerar mycket bra med strikt LCHF-kost.

  Det första läkare gör, är att sätta in en hoper mediciner, relaterade till en hjärtinfarkt hon hade 1,5 år tidigare. Med motiveringen “dålig kompliance”, dvs hustrun hade vägrat att äta dessa giftiga mediciner, som hon mycket tydligt kände att de skadade henne. Läkarna tog inte kontakt med mig för att diskutera hur medicinering skulle skötas.

  Detta har fått till följd att hon har brutits ner totalt. Hon har magrat 20 kg och har blivit totalt sängliggande.på 6 månader. Hon är så svag att hon klarar inte att sitta på sängkanten utan hjälp.
  Det är tveksamt om hon överlever månaden ut.
  Det är ohyggligt att se detta elände.

  Jag har diskuterat med hur många läkare som helst, för att ta bort dessa ytterst skadliga mediciner, men med mycket liten framgång.

  Svensk sjukvård är ett diktatur system, där Socialstyrelsen sitter som Gud eller Satan, som alla läkare följer slaviskt, att de skadar och dödar patienter, det skiter de i. Flera läkare har uttryckt att de MÅSTE följa de sk. nationella riktlinjer, annars kan de mista sin legitimation.

  Sverige en diktatur-stat.

 • Min hustru är 70 år och blev intagen på korttidsboende pga. demens-problem i okt. 2015, men hon var fysiskt frisk. Hon har diabetes typ-2, som fungerar mycket bra med strikt LCHF-kost.

  Det första läkare gör, är att sätta in en hoper mediciner, relaterade till en hjärtinfarkt hon hade 1,5 år tidigare. Med motiveringen “dålig kompliance”, dvs hustrun hade vägrat att äta dessa giftiga mediciner, som hon mycket tydligt kände att de skadade henne. Läkarna tog inte kontakt med mig för att diskutera hur medicinering skulle skötas.

  Detta har fått till följd att hon har brutits ner totalt. Hon har magrat 20 kg och har blivit totalt sängliggande.på 6 månader. Hon är så svag att hon klarar inte att sitta på sängkanten utan hjälp.
  Det är tveksamt om hon överlever månaden ut.
  Det är ohyggligt att se detta elände.

  Jag har diskuterat med hur många läkare som helst, för att ta bort dessa ytterst skadliga mediciner, men med mycket liten framgång.

  Svensk sjukvård är ett diktatur system, där Socialstyrelsen sitter som Gud eller Satan, som alla läkare följer slaviskt, att de skadar och dödar patienter, det skiter de i. Flera läkare har uttryckt att de MÅSTE följa de sk. nationella riktlinjer, annars kan de mista sin legitimation.

  Sverige en diktatur-stat.

 • Du har fått källor, om du tror det betyder något i sammanhanget. Tro du det finns något slags facit från högre makter givet, att läsa av via google? Sluta då att läsa, om du känner dig trängd av verkligheten. Om äldres resurser är “små”, så är det uppstyrt så genom socialpolitik/”välfärds-“politik”, program… använd inte ett medvetet skapat problem/omständigheter som ursäkt för att skapa ett större och vidare problem! För annars är du lika bedrövlig som politikereliten/världsföretagarlaget.

  För på så sätt så kan eliten själva bestämma över tex de gamlas liv. Som nu då exemplet med att förgifta dom med “mediciner” – det skulle ju inte gått om vi när vi blir gamla har egen plånbok med viss tjocklek, utöver att vara vid god hälsa och klar i huvudet att själva ha kraft och iniativförmåga till att tex välja annan slags vård (bättre vård) – nej, gör allas frihet och ekonomiska möjligheter först begränsad, för att genom det i nästa steg automatiskt föra in dom i de vidriga programmen, med tex “fri ‘”vård'”, klippkort och korv stroganoff på måndagar. De lär inte komma undan de hälsostärkande vaccinationerna “mot” influensa…

 • @Byrd, kan du skriva med egna ord? Citat är bra om det kommer från en legitim källa och är relevant för samtalet, annars läser jag inte din text!
  @Torbjörn, typiskt nog är de som är födda på 30-40 talet idag 70-80 år gamla!? De vill ha sin medicin och Jonas Sjöstedt vill att de inte skall betala för det. Det är rimligt eftersom deras resurser är små, det är en bra reform.
  De äldre behöver stöd och sällskap, uppmuntran och intressanta utmaningar det kan de få om du ger dem din tid! Du är för snål för det!

 • Efter att ha pratat med flera inom äldreomsorgen är min uppfattning att de äldre vill ha mediciner eftersom de litar blint på läkarna. Det är också lite typiskt de som är födda på 30/40-talet ock som idag är runt 70-80 år.

  Vårdare inom äldreomsorgen varnar för att de äldre blir allvarligt skadade av blodtrycksmediciner, statiner, ångestämpare, smärtstillare, sömnmedel och mediciner mot illamående pga av alla mediciner i en salig blandning. En genomsnittlig 80-åring lär ta runt 12 mediciner (och med det menat: kemiska preparat framställda av kemiingenjörer som arbetar inom big pharma en gren av kemikalieindustrin).

  Vårdare inom äldreomsorgen är strängt förbjudna att ge de äldre, som ofta är undernärda, kosttillskott.

  När vårdare ändå smyger in kosttillskott och lyckas få äldre att testa att avstå från kemiska preparat kvicknar de till och får tillbaka livet.

  Den kemikalieromantik som herr Larsen uttrycker passar bättre i ett experimentallab för att spara skattepengar genom kemisk krigföring mot de äldsta i samhället.

 • Du har fått källor, om du tror det betyder något i sammanhanget. Tro du det finns något slags facit från högre makter givet, att läsa av via google? Sluta då att läsa, om du känner dig trängd av verkligheten. Om äldres resurser är “små”, så är det uppstyrt så genom socialpolitik/”välfärds-“politik”, program… använd inte ett medvetet skapat problem/omständigheter som ursäkt för att skapa ett större och vidare problem! För annars är du lika bedrövlig som politikereliten/världsföretagarlaget.

  För på så sätt så kan eliten själva bestämma över tex de gamlas liv. Som nu då exemplet med att förgifta dom med “mediciner” – det skulle ju inte gått om vi när vi blir gamla har egen plånbok med viss tjocklek, utöver att vara vid god hälsa och klar i huvudet att själva ha kraft och iniativförmåga till att tex välja annan slags vård (bättre vård) – nej, gör allas frihet och ekonomiska möjligheter först begränsad, för att genom det i nästa steg automatiskt föra in dom i de vidriga programmen, med tex “fri ‘”vård'”, klippkort och korv stroganoff på måndagar. De lär inte komma undan de hälsostärkande vaccinationerna “mot” influensa…

 • @Byrd, kan du skriva med egna ord? Citat är bra om det kommer från en legitim källa och är relevant för samtalet, annars läser jag inte din text!
  @Torbjörn, typiskt nog är de som är födda på 30-40 talet idag 70-80 år gamla!? De vill ha sin medicin och Jonas Sjöstedt vill att de inte skall betala för det. Det är rimligt eftersom deras resurser är små, det är en bra reform.
  De äldre behöver stöd och sällskap, uppmuntran och intressanta utmaningar det kan de få om du ger dem din tid! Du är för snål för det!

 • “… sin medicin…” – men nu har jag alltmer svårt att ta dig på allvar.

  Det finns inga mediciner.

  PSYCHIATRIC DRUGS CAUSE SUICIDE
  “We have never drugged our troops to this extent and the current increase in suicides is not a coincidence. Why hasn’t psychiatry in the military been relieved of command of Mental Health Services? In any other command position in the military, there would have been a change in leadership.”

  – Bart Billings, Ph.D., Retired Col. and former military psychologist

  http://www.cchr.org/documentaries/the-hidden-enemy/psychiatric-drugs-cause-suicide.html

  __________

  The amount of violence in today’s society is truly astounding—and the sheer number of theories attempting to explain it can leave the average person shaking his head in confusion.
  One cause is known: the astonishing rise in psychiatric drug-relatedcrime.

  One cause is known: the astonishing rise in psychiatric drug-related crime. In fact, Harvard University’s Dr. Joseph Glenmullen warns that antidepressants could explain the rash of school shootings and mass suicides over the last decade.
  http://www.cchr.org/sites/default/files/education/violence-and-suicide-booklet.pdf

  Om det vore “medicin”, så skulle det leda till harmoni, lugn och frid — men det är dess motsats.
  “Mediciner” skapar mycket mer lidande än vad de kan maskera.

  Vill du kanske rekommendera in denna smärtmanipulatör in det gratis-via-andra-betalar-systemet med “högkostnadsskydd”;
  http://www.naturalnews.com/031439_painkillers_suicide.html

 • Efter att ha pratat med flera inom äldreomsorgen är min uppfattning att de äldre vill ha mediciner eftersom de litar blint på läkarna. Det är också lite typiskt de som är födda på 30/40-talet ock som idag är runt 70-80 år.

  Vårdare inom äldreomsorgen varnar för att de äldre blir allvarligt skadade av blodtrycksmediciner, statiner, ångestämpare, smärtstillare, sömnmedel och mediciner mot illamående pga av alla mediciner i en salig blandning. En genomsnittlig 80-åring lär ta runt 12 mediciner (och med det menat: kemiska preparat framställda av kemiingenjörer som arbetar inom big pharma en gren av kemikalieindustrin).

  Vårdare inom äldreomsorgen är strängt förbjudna att ge de äldre, som ofta är undernärda, kosttillskott.

  När vårdare ändå smyger in kosttillskott och lyckas få äldre att testa att avstå från kemiska preparat kvicknar de till och får tillbaka livet.

  Den kemikalieromantik som herr Larsen uttrycker passar bättre i ett experimentallab för att spara skattepengar genom kemisk krigföring mot de äldsta i samhället.

 • Nej, Gøtzsche har jag inte refererad till och kommer inte att göra framgent!
  Långt de flesta svenska åldringar behöver och vill ha sin medicin, exempel som blodtryck och slaganfall medicineras enkelt och höjer livskvaliteten och ger många ett längre liv.
  Psykofarmaka behövs också, psykiska problem och självmord är vanlig bland åldringar och mediciner kan minska besvären av psykiska sjukdomar för äldre. Det innebär inte att det är riskfritt att ta mediciner, det är inte ens riskfritt att låta bli!

 • Per skriver:

  “Om Sveriges 85-åringar skulle få ett högkostnadsskydd som Jonas Sjöstedt föreslår kommer det inte att påverka läkemedelsföretagen på något som helst sätt. Generellt har denna grupp liten eller inget inflytande på sin vård och dess kostnader. Jag har själv upplevd åldringar som är så sparsamma med sin medicin att de feldoserar, det kan förkorta både liv och kvalitet för dessa människor.”

  Peter Gøtzsche skriver:

  Gøtzsche says more than half a million people over the age of 65 die as a result of the use of psychiatric drugs every year in the western world. “Their benefits would need to be colossal to justify this, but they are minimal,” he writes.

  Per tar själv upp om Peter Gøtzsche, men ser som sagt inte skogen för bara trän…

  Du vill ha in dom i program, in i systemet, hårdare – med orwelliansk ordkonst omskrivet till skydd/högkostnadsskydd.

  The most stunning statistic, however, is that the total number of deaths caused by conventional medicine is an astounding 783,936 per year. It is now evident that the American medical system is the leading cause of death and injury in the US. (By contrast, the number of deaths attributable to heart disease in 2001 was 699,697, while the number of deaths attributable to cancer was 553,251.5)

  Av Gary Null:
  Death by Medicine
  http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

 • “… sin medicin…” – men nu har jag alltmer svårt att ta dig på allvar.

  Det finns inga mediciner.

  PSYCHIATRIC DRUGS CAUSE SUICIDE
  “We have never drugged our troops to this extent and the current increase in suicides is not a coincidence. Why hasn’t psychiatry in the military been relieved of command of Mental Health Services? In any other command position in the military, there would have been a change in leadership.”

  – Bart Billings, Ph.D., Retired Col. and former military psychologist

  http://www.cchr.org/documentaries/the-hidden-enemy/psychiatric-drugs-cause-suicide.html

  __________

  The amount of violence in today’s society is truly astounding—and the sheer number of theories attempting to explain it can leave the average person shaking his head in confusion.
  One cause is known: the astonishing rise in psychiatric drug-relatedcrime.

  One cause is known: the astonishing rise in psychiatric drug-related crime. In fact, Harvard University’s Dr. Joseph Glenmullen warns that antidepressants could explain the rash of school shootings and mass suicides over the last decade.
  http://www.cchr.org/sites/default/files/education/violence-and-suicide-booklet.pdf

  Om det vore “medicin”, så skulle det leda till harmoni, lugn och frid — men det är dess motsats.
  “Mediciner” skapar mycket mer lidande än vad de kan maskera.

  Vill du kanske rekommendera in denna smärtmanipulatör in det gratis-via-andra-betalar-systemet med “högkostnadsskydd”;
  http://www.naturalnews.com/031439_painkillers_suicide.html

 • Nej, Gøtzsche har jag inte refererad till och kommer inte att göra framgent!
  Långt de flesta svenska åldringar behöver och vill ha sin medicin, exempel som blodtryck och slaganfall medicineras enkelt och höjer livskvaliteten och ger många ett längre liv.
  Psykofarmaka behövs också, psykiska problem och självmord är vanlig bland åldringar och mediciner kan minska besvären av psykiska sjukdomar för äldre. Det innebär inte att det är riskfritt att ta mediciner, det är inte ens riskfritt att låta bli!

 • Per skriver:

  “Om Sveriges 85-åringar skulle få ett högkostnadsskydd som Jonas Sjöstedt föreslår kommer det inte att påverka läkemedelsföretagen på något som helst sätt. Generellt har denna grupp liten eller inget inflytande på sin vård och dess kostnader. Jag har själv upplevd åldringar som är så sparsamma med sin medicin att de feldoserar, det kan förkorta både liv och kvalitet för dessa människor.”

  Peter Gøtzsche skriver:

  Gøtzsche says more than half a million people over the age of 65 die as a result of the use of psychiatric drugs every year in the western world. “Their benefits would need to be colossal to justify this, but they are minimal,” he writes.

  Per tar själv upp om Peter Gøtzsche, men ser som sagt inte skogen för bara trän…

  Du vill ha in dom i program, in i systemet, hårdare – med orwelliansk ordkonst omskrivet till skydd/högkostnadsskydd.

  The most stunning statistic, however, is that the total number of deaths caused by conventional medicine is an astounding 783,936 per year. It is now evident that the American medical system is the leading cause of death and injury in the US. (By contrast, the number of deaths attributable to heart disease in 2001 was 699,697, while the number of deaths attributable to cancer was 553,251.5)

  Av Gary Null:
  Death by Medicine
  http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

 • Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet får möjlighet att bekänna färg i den dagsaktuella frågan om korruption inom myndighterna.
  Bakgrund: Den 26/5 levererade Riksrevisionsverket en nästan 90 sidor lång rapport (2016:9) som belyste och allvarligt kritiserade hur Big Pharma “lurade” svenska myndigheter; SBU, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att lätta på sina regler för att godkänna läkemedel . Bland annat genom en svängdörrspolitik där anställda på myndigheterna nästa period arbetade för t.ex Astra Zeneca eller GlaxoSmith. I Riksrevisionens kritik åberopades ofta Peter Goetszhes bok ; Deadly medicines….. Rapporten var signerad Margareta Åberg och Petra Junvall.
  Den rapporten om den togs på allvar skulle strama upp vänskapskorruptionen.
  Blev den ordentligt uppmärksammad av de MSM? Ja, i DN följde en räcka av undersökningar där nu Margareta Åberg hängdes ut i sin tur för att hon i tillsättandet av tjänster använt sig av vänners rekommendationer etc. Det vill säga det förfarande som är gängse inom myndigheter. Detta bekräftas av Åbergs pressekreterare Jonas Åblad.
  Men DN försöker genom ensidig journalistik bedriva ett mediadrev mot Åberg – för att “skjuta budbäraren”. Bakom DN skymtar Bonnier, Wallenberg och bakom dem läkemedelsindustrin.

  Alltså återstår att se (eller ännu hellre upplysa Jonas Sjöstedt och alla i Riksdagen om detta) inför Riksdagens behandling av jävs- och korruptionsfrågorna när de handlar på Riksdagens bord.
  Ska Riksdagen ta intryck av välgjorda revisioner undertecknade Åberg eller ska de följa DNs drev mot Åberg?
  Ingemar Ljungqvist , chefred 2000-Talets Vetenskap

 • Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet får möjlighet att bekänna färg i den dagsaktuella frågan om korruption inom myndighterna.
  Bakgrund: Den 26/5 levererade Riksrevisionsverket en nästan 90 sidor lång rapport (2016:9) som belyste och allvarligt kritiserade hur Big Pharma “lurade” svenska myndigheter; SBU, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att lätta på sina regler för att godkänna läkemedel . Bland annat genom en svängdörrspolitik där anställda på myndigheterna nästa period arbetade för t.ex Astra Zeneca eller GlaxoSmith. I Riksrevisionens kritik åberopades ofta Peter Goetszhes bok ; Deadly medicines….. Rapporten var signerad Margareta Åberg och Petra Junvall.
  Den rapporten om den togs på allvar skulle strama upp vänskapskorruptionen.
  Blev den ordentligt uppmärksammad av de MSM? Ja, i DN följde en räcka av undersökningar där nu Margareta Åberg hängdes ut i sin tur för att hon i tillsättandet av tjänster använt sig av vänners rekommendationer etc. Det vill säga det förfarande som är gängse inom myndigheter. Detta bekräftas av Åbergs pressekreterare Jonas Åblad.
  Men DN försöker genom ensidig journalistik bedriva ett mediadrev mot Åberg – för att “skjuta budbäraren”. Bakom DN skymtar Bonnier, Wallenberg och bakom dem läkemedelsindustrin.

  Alltså återstår att se (eller ännu hellre upplysa Jonas Sjöstedt och alla i Riksdagen om detta) inför Riksdagens behandling av jävs- och korruptionsfrågorna när de handlar på Riksdagens bord.
  Ska Riksdagen ta intryck av välgjorda revisioner undertecknade Åberg eller ska de följa DNs drev mot Åberg?
  Ingemar Ljungqvist , chefred 2000-Talets Vetenskap

 • Det är inte de ekonomiska problemen med och i hälsovården vi diskuterar, det handlar om att politiken reformerar medborgarnas rätt till vård och omsorg med Obamacare.
  Obamacare påverka alla aktörer i vårdsektorn, mest påverkar det försäkringsbolagen, anser jag, när staten går in och agerar försäkringsbolag. Skattemedel finansierar vården av de mindre bemedlade vilket de bättre bemedlade får betala. Kanske skulle en fråga kunna vara, hur mycket kostar Landstingen i förhållande till försäkringsbolagen och sjukhus i privat regi?
  Att läkemedelsbolagen har intresse i Obamacare har jag ingen förståelse för, kanske kommer en mindre ökning för de bolag som producerar billiga läkemedel med utgångna patent och liknande. Det bör räknas till de positiva effekterna.
  En annan fråga är vilken kvalitet och typ av vård vi vill ha, där finns också lagar och bestämmelser som den senaste “reformen” att den dispens som Vidarkliniken haft för att använda antroposofiska preparat kommer att försvinna inom fem år.
  Skall vi ändra systemet i Sverige till individuell frivillig privat sjukvårdsförsäkring som det var i USA? Skall vi ta bort högkostnadsskyddet för mediciner? Genom att köpa sitt försäkringsskydd eller betala själv skulle individen kunna bestämma själv vilken omfattning och inriktning detta skydd skall ge. Alltså fritt fram för alternativa medicinska behandlingar.
  Nästan alla människor i Sverige vill ha ett fullständigt försäkringsskydd som ger tillgång till den förhärskande sjukvården, med dess konventionella metoder och medicin. Det gäller de flesta invånarna i USA också därför har Obamacare tillkommit.
  Om Sveriges 85-åringar skulle få ett högkostnadsskydd som Jonas Sjöstedt föreslår kommer det inte att påverka läkemedelsföretagen på något som helst sätt. Generellt har denna grupp liten eller inget inflytande på sin vård och dess kostnader. Jag har själv upplevd åldringar som är så sparsamma med sin medicin att de feldoserar, det kan förkorta både liv och kvalitet för dessa människor.
  Själv vill jag se en reform som ger alla i Sverige rätt till en alternativ behandling vid sjukdom i första hand om de så önskar, naturligtvis även konventionell behandling om patienten inte svara på den alternativa behandlingen. Jag tror att föräldrar till bokstavsbarn gärna provar alternativa behandlingsmetoder än den konventionella behandlingen med centralstimulantia som medicin. Alternativmedicinen är erkänd för sitt patientbemötande, personligare och tryggare än mycket av det som människor möter i dagens vård och omsorg. Men det skulle bli för dyrt, omöjligt att politiskt genomdriva något sådant och troligtvis röstas bort av rädsla för att vården skulle bli mindre effektiv och farligare för patienten, det skulle jag påstå om jag skulle agera motståndare till en sådan reform.

 • @Per Larsen

  “Kan inget om Obamacare men…”

  ….ändå påstår du dig veta att 1) Obama inte är in/direkt korrumperad av läkemedelsintressen i fallet, och att 2) Obamacare inte är ett beställningsjobb som kommer gynna Big Pharma, samt att det 3) kommer att lösa ekonomiska problem inom/med USAs hälsovård ?

 • Det är inte de ekonomiska problemen med och i hälsovården vi diskuterar, det handlar om att politiken reformerar medborgarnas rätt till vård och omsorg med Obamacare.
  Obamacare påverka alla aktörer i vårdsektorn, mest påverkar det försäkringsbolagen, anser jag, när staten går in och agerar försäkringsbolag. Skattemedel finansierar vården av de mindre bemedlade vilket de bättre bemedlade får betala. Kanske skulle en fråga kunna vara, hur mycket kostar Landstingen i förhållande till försäkringsbolagen och sjukhus i privat regi?
  Att läkemedelsbolagen har intresse i Obamacare har jag ingen förståelse för, kanske kommer en mindre ökning för de bolag som producerar billiga läkemedel med utgångna patent och liknande. Det bör räknas till de positiva effekterna.
  En annan fråga är vilken kvalitet och typ av vård vi vill ha, där finns också lagar och bestämmelser som den senaste “reformen” att den dispens som Vidarkliniken haft för att använda antroposofiska preparat kommer att försvinna inom fem år.
  Skall vi ändra systemet i Sverige till individuell frivillig privat sjukvårdsförsäkring som det var i USA? Skall vi ta bort högkostnadsskyddet för mediciner? Genom att köpa sitt försäkringsskydd eller betala själv skulle individen kunna bestämma själv vilken omfattning och inriktning detta skydd skall ge. Alltså fritt fram för alternativa medicinska behandlingar.
  Nästan alla människor i Sverige vill ha ett fullständigt försäkringsskydd som ger tillgång till den förhärskande sjukvården, med dess konventionella metoder och medicin. Det gäller de flesta invånarna i USA också därför har Obamacare tillkommit.
  Om Sveriges 85-åringar skulle få ett högkostnadsskydd som Jonas Sjöstedt föreslår kommer det inte att påverka läkemedelsföretagen på något som helst sätt. Generellt har denna grupp liten eller inget inflytande på sin vård och dess kostnader. Jag har själv upplevd åldringar som är så sparsamma med sin medicin att de feldoserar, det kan förkorta både liv och kvalitet för dessa människor.
  Själv vill jag se en reform som ger alla i Sverige rätt till en alternativ behandling vid sjukdom i första hand om de så önskar, naturligtvis även konventionell behandling om patienten inte svara på den alternativa behandlingen. Jag tror att föräldrar till bokstavsbarn gärna provar alternativa behandlingsmetoder än den konventionella behandlingen med centralstimulantia som medicin. Alternativmedicinen är erkänd för sitt patientbemötande, personligare och tryggare än mycket av det som människor möter i dagens vård och omsorg. Men det skulle bli för dyrt, omöjligt att politiskt genomdriva något sådant och troligtvis röstas bort av rädsla för att vården skulle bli mindre effektiv och farligare för patienten, det skulle jag påstå om jag skulle agera motståndare till en sådan reform.

 • Per

  Försök se skogen också, inte bara träden
  Sjukvårdspolitik är till för Pers/andras behov av vård…. ånej. Om det är politik så är det för att styra och kontrollera folks möjligheter att själva äga sin liv. “De” skapar “program” – vidriga program, som är en del av deras SYSTEM, som långsamt men säkert förstör mänskligheten.

  “Varför är det redan dyrast USA med vård, varför skrivs det ut mer medicin…”

  Amerikaner tror på piller, att det finns en burk, spruta eller en kräm eller… för VAR OCH EN av allt man kan ha som “olika känningar” i kropp/sinne. Det har blivit så genom sjukvårdspolitik. Man lever i en värld där man skapar rädsla för olika saker – som amerikan vill man traditionellt beväpna sig med ammunitonen piller. Piller i USA är mycket dyrare än vad mtosvarande sjuka substanser kostar i Europa.

  Att det är så är naturligtvis ingen slump – utan det är sjukvårdspolitik – och tex media är en del av det.
  Hur ofta ser vi inte de braskande löpsedlarna:

  …KAN VAR DOLD SJUKDOM…
  … Dold sjukdom…
  …Dina symptom kan vara…
  …Den okända sjukdomen…
  “tecknen på… kan vara dold…
  …kolla lätt… om du lider av…
  osv osv osv.

  Per, det kallas sjukvårdspolitik.

 • @Per Larsen

  “Kan inget om Obamacare men…”

  ….ändå påstår du dig veta att 1) Obama inte är in/direkt korrumperad av läkemedelsintressen i fallet, och att 2) Obamacare inte är ett beställningsjobb som kommer gynna Big Pharma, samt att det 3) kommer att lösa ekonomiska problem inom/med USAs hälsovård ?

 • Per

  Försök se skogen också, inte bara träden
  Sjukvårdspolitik är till för Pers/andras behov av vård…. ånej. Om det är politik så är det för att styra och kontrollera folks möjligheter att själva äga sin liv. “De” skapar “program” – vidriga program, som är en del av deras SYSTEM, som långsamt men säkert förstör mänskligheten.

  “Varför är det redan dyrast USA med vård, varför skrivs det ut mer medicin…”

  Amerikaner tror på piller, att det finns en burk, spruta eller en kräm eller… för VAR OCH EN av allt man kan ha som “olika känningar” i kropp/sinne. Det har blivit så genom sjukvårdspolitik. Man lever i en värld där man skapar rädsla för olika saker – som amerikan vill man traditionellt beväpna sig med ammunitonen piller. Piller i USA är mycket dyrare än vad mtosvarande sjuka substanser kostar i Europa.

  Att det är så är naturligtvis ingen slump – utan det är sjukvårdspolitik – och tex media är en del av det.
  Hur ofta ser vi inte de braskande löpsedlarna:

  …KAN VAR DOLD SJUKDOM…
  … Dold sjukdom…
  …Dina symptom kan vara…
  …Den okända sjukdomen…
  “tecknen på… kan vara dold…
  …kolla lätt… om du lider av…
  osv osv osv.

  Per, det kallas sjukvårdspolitik.

 • @LJJ,
  1. Googla själv om statistiken, det gjorde jag, fast jag hade ett hum om situationen.
  2. Din övertygelse om korrupta politiker kommer från din fantasi.
  3. Om ens fantasier okritiskt har upphöjts till verklighet då är man narcisist.
  3. Utgår man ifrån att världen är ond så är man knappast en god människa själv
  4. Vårdbehovet är problemet, vårdkostnaderna är en fråga om politik, resursfördelning.
  @Byrd,
  1. Sjukvårdspolitik är till för invånarnas behov av vård.
  2. Alla här verkar vara överens till skillnad från undertecknad.
  3. Sjukhusbyggnadernas som hotfullt tornar upp sig, den var ny.
  4. Jag gav andra infallsvinklar, utfallspunkter men inget svar. Vem har inte läst på?
  5. Varför är det redan dyrast USA med vård, varför skrivs det ut mer medicin, utan ObamaCare.
  6. Det är försäkringsbolagens lobbing ni ömmar för, mygg och kameler.

 • @LJJ,
  1. Googla själv om statistiken, det gjorde jag, fast jag hade ett hum om situationen.
  2. Din övertygelse om korrupta politiker kommer från din fantasi.
  3. Om ens fantasier okritiskt har upphöjts till verklighet då är man narcisist.
  3. Utgår man ifrån att världen är ond så är man knappast en god människa själv
  4. Vårdbehovet är problemet, vårdkostnaderna är en fråga om politik, resursfördelning.
  @Byrd,
  1. Sjukvårdspolitik är till för invånarnas behov av vård.
  2. Alla här verkar vara överens till skillnad från undertecknad.
  3. Sjukhusbyggnadernas som hotfullt tornar upp sig, den var ny.
  4. Jag gav andra infallsvinklar, utfallspunkter men inget svar. Vem har inte läst på?
  5. Varför är det redan dyrast USA med vård, varför skrivs det ut mer medicin, utan ObamaCare.
  6. Det är försäkringsbolagens lobbing ni ömmar för, mygg och kameler.

 • Länken till bilden på sjukhusavdelningen fungerar inte om man klickar på den, men den fungerar om man klistrar in den i webbläsaren.

 • Per, du skrev, “Om man påstår att politik bedrivs för att gynna vårdsektorn, är man dåligt insatt i dagens sjukvårdspolitik.”

  Det var väldigt roligt sagt!

  I staden jag bor så bygger man ut och bygger ut, avdelning efter avdelning. Nya jättebyggnader

  Eftersom det är en sjuk vård, så har det inte varit så här, att de närmar sig att kunna lägga ned det sjuka huset – nejdå, nya byggnader tornar upp sig, så har det varit länge nu. Nu senast ett antal fängelseliknande kolosser. Jag tog ett kort på ett av de nyöppnade sjuka husen, av en anledning, kolla fotot, ni ser nog felet… 😉

  https://drive.google.com/open?id=0By0Hg9g7iBQnTDIyODVfVU9RRm8

  så sjukt är det. Vid sidan av den byggnaden har andra tillkommit. Det har pågåt alltid, känns det som.

  Bakom ryggen där jag stod när jag tog kortet så förstörde de ett grönområde där vi hade mysig naturstig när man skulle nå koloniområdet. Där har de byggt andra sjuka hus, för personer som säger att har svårt att äta. Hur sjukt får det lov att bli innan folk som Per sluta att skriva innan de först hittat andra utgångspunker – för som det nu är med Pers ord i olika inlägg, så är det ofta bakvänt.

  Senator Max Baucus, from whose committee the bill originated said Obamacare was drafted by Liz Fowler, left, who was Vice President at WellPoint, the largest private health insurer in the country. Then she returned to the Senator’s committee to play a prime role in drafting Obamacare legislation. Not only did Fowler play a major role in writing the law, but she then joined the Obama Administration to help implement the law.
  http://henrymakow.com/2014/03/Book-Exposes-Cancer-Industry%20.html

  ——————

  This is not about health care; it is about seizing power and limiting rights.
  For those who might doubt the nature of this threat, I suggest they consult the source, the US Constitution, and Bill of Rights. There you can see exactly what we are about to have taken from us.

  Michael Connelly (First published in June 2012)
  Retired attorney, Constitutional Law Instructor

  ———————

  Obamacare kommer i gjennomsnitt til å øke den individuelle markeds-forsikringspremie 99% for menn og 62% for kvinner (verst blir det for innbyggerne i North Carolina hvor kvinner får tredobbel og menn firedobbel renteøkning):
  http://www.forbes.com/sites/theapothecary/2013/09/25/double-down-obamacare-will-increase-avg-individual-market-insurance-premiums-by-99-for-men-62-for-women/

  ——————-

  In fact President Obama, raised and mentored by communist caretakers, said, “I am a proponent of a single-payer universal health-care program” in 2003 and reiterated his support many times after that. The march towards single-payer is a march toward communism. We might as well say it.
  http://www.americanthinker.com/blog/2013/11/obamacare_is_communism.html

  Obamacare and the Road to Communism
  http://cnsnews.com/commentary/jen-kuznicki/obamacare-and-road-communism

 • @Per Larsen

  “svensk sjukvård skriver också ut förhållandevis mindre medicin än i många andra länder.”

  Vem som helst kan påstå vad som helst. Ange tillförlitlig källa om du vill vara trovärdig! Och att tro att inte storindustrin gynnas av ökad subventionering av “läkemedel”, samt att Obama skulle agera oberoende av dom som finansierade hans valkampanj är minst sagt naivt. Ditt svammel om att dom som inser detta skulle ha en förvriden och ondskefull världsbild gör dig ännu mindre trovärdig. Beträffande din fråga om Obamacare: Obama & Co prioriterar läkemedelsjättarnas vinstintressen, inte vårdkostnaderna. V.g. läs artikeln och tänk efter!!

 • USA har de högsta kostnaderna för sjukvård i världen, 8,500 $ per capita och Sverige ligger på under hälften, svensk sjukvård skriver också ut förhållandevis mindre medicin än i många andra länder.
  Vårdkostnaderna styrs mest av ett lands levnadsstandard eller BNP per capita, detta säger dock inget om fördelningen mellan olika socialgrupper i dessa länder.
  Den som har läst Rebecca Skloots “Den odödliga Henrietta Lacks” är helt säkert positivt till reformer av sjukvården i USA. Kan inget om Obamacare men det heter egentligen “Patient Protection and Affordable Care Act”.
  När skillnaderna i vård ökar och fler låginkomsttagare blir utan är det nödvändigt att politiken går in och omfördela resurserna, annars blir kostnaderna bara större framgent.
  Om man påstår att politik bedrivs för att gynna vårdsektorn, är man dåligt insatt i dagens sjukvårdspolitik. Att föreslå att vänsterledaren genom att föreslå reformer för Sveriges fattigaste skulle gynna läkemedelsindustrin, att Obama är köpt av Soros och att pensionärerna kan hålla till godo med naturläkemedel då har man en förvriden och ondskefull världsbild med dragning till det narcissistiska.
  Om vi ställde om till naturläkemedel, vem kan säga vad kostnaderna skulle bli då?
  Varför skulle Obamacare vara ett beställningsjobb om vården där är dyrast?

 • Att bli politiker fodrar ingen speciell utbildning. Det är bara en stor trut som räknas samt vassa armbågar. Politiker blir du om du kan prata länge utan att säga något. Politiker blir du om du håller med de politiker som har högre position än du har i partiet. Politiker blir du om du bjuder hem andra politiker på mat och dryck några gånger per år.
  Hur många politiker känner igen sig?
  Hur ofta ryggdunkar du dina partivänner?

 • Länken till bilden på sjukhusavdelningen fungerar inte om man klickar på den, men den fungerar om man klistrar in den i webbläsaren.

 • Per, du skrev, “Om man påstår att politik bedrivs för att gynna vårdsektorn, är man dåligt insatt i dagens sjukvårdspolitik.”

  Det var väldigt roligt sagt!

  I staden jag bor så bygger man ut och bygger ut, avdelning efter avdelning. Nya jättebyggnader

  Eftersom det är en sjuk vård, så har det inte varit så här, att de närmar sig att kunna lägga ned det sjuka huset – nejdå, nya byggnader tornar upp sig, så har det varit länge nu. Nu senast ett antal fängelseliknande kolosser. Jag tog ett kort på ett av de nyöppnade sjuka husen, av en anledning, kolla fotot, ni ser nog felet… 😉

  https://drive.google.com/open?id=0By0Hg9g7iBQnTDIyODVfVU9RRm8

  så sjukt är det. Vid sidan av den byggnaden har andra tillkommit. Det har pågåt alltid, känns det som.

  Bakom ryggen där jag stod när jag tog kortet så förstörde de ett grönområde där vi hade mysig naturstig när man skulle nå koloniområdet. Där har de byggt andra sjuka hus, för personer som säger att har svårt att äta. Hur sjukt får det lov att bli innan folk som Per sluta att skriva innan de först hittat andra utgångspunker – för som det nu är med Pers ord i olika inlägg, så är det ofta bakvänt.

  Senator Max Baucus, from whose committee the bill originated said Obamacare was drafted by Liz Fowler, left, who was Vice President at WellPoint, the largest private health insurer in the country. Then she returned to the Senator’s committee to play a prime role in drafting Obamacare legislation. Not only did Fowler play a major role in writing the law, but she then joined the Obama Administration to help implement the law.
  http://henrymakow.com/2014/03/Book-Exposes-Cancer-Industry%20.html

  ——————

  This is not about health care; it is about seizing power and limiting rights.
  For those who might doubt the nature of this threat, I suggest they consult the source, the US Constitution, and Bill of Rights. There you can see exactly what we are about to have taken from us.

  Michael Connelly (First published in June 2012)
  Retired attorney, Constitutional Law Instructor

  ———————

  Obamacare kommer i gjennomsnitt til å øke den individuelle markeds-forsikringspremie 99% for menn og 62% for kvinner (verst blir det for innbyggerne i North Carolina hvor kvinner får tredobbel og menn firedobbel renteøkning):
  http://www.forbes.com/sites/theapothecary/2013/09/25/double-down-obamacare-will-increase-avg-individual-market-insurance-premiums-by-99-for-men-62-for-women/

  ——————-

  In fact President Obama, raised and mentored by communist caretakers, said, “I am a proponent of a single-payer universal health-care program” in 2003 and reiterated his support many times after that. The march towards single-payer is a march toward communism. We might as well say it.
  http://www.americanthinker.com/blog/2013/11/obamacare_is_communism.html

  Obamacare and the Road to Communism
  http://cnsnews.com/commentary/jen-kuznicki/obamacare-and-road-communism

 • @Per Larsen

  “svensk sjukvård skriver också ut förhållandevis mindre medicin än i många andra länder.”

  Vem som helst kan påstå vad som helst. Ange tillförlitlig källa om du vill vara trovärdig! Och att tro att inte storindustrin gynnas av ökad subventionering av “läkemedel”, samt att Obama skulle agera oberoende av dom som finansierade hans valkampanj är minst sagt naivt. Ditt svammel om att dom som inser detta skulle ha en förvriden och ondskefull världsbild gör dig ännu mindre trovärdig. Beträffande din fråga om Obamacare: Obama & Co prioriterar läkemedelsjättarnas vinstintressen, inte vårdkostnaderna. V.g. läs artikeln och tänk efter!!

 • Kunde inte låta bli att skicka följande mail till Jonas S:

  Hej Jonas med kopia till partikollegor,

  Det har kommit kraftfulla reaktioner på ditt naiva uttalande i Visby om att subventionera mediciner, ett uttalande som avslöjar stor okunnighet om läkemedelsindustrins korrupta verksamhet.

  Jag föreslår att du läser Peter Götzsches bok DÖDLIGA MEDICINER OCH ORGANISERAD BROTTSLIGHET – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården (2015) för att få lite mer inblick. Författaren har dessutom i år kommit ut med en bok om skrämmande avslöjanden om läkemedlen riktade mot s.k. psykisk sjukdom. Jag bifogar min artikel om den föregående boken, som publicerats i DSM nr 3/2016 samt info om den nya boken.
  (Den finns på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf)

  Passar också på att skicka med en artikel jag översatt om familjen Rockefellers intressen i läkemedelsindustrin, samt i den amerikanska läkarutbildningen. (Den finns nånstans på NewsVoice, är skriven av Dr Mathias Rath)”

  Parenteserna finns naturligtvis inte i mitt mail.
  Det är extremt skrämmande vad inkompetenta och naiva politiker kan ställa till med.
  Pia Hellertz

 • USA har de högsta kostnaderna för sjukvård i världen, 8,500 $ per capita och Sverige ligger på under hälften, svensk sjukvård skriver också ut förhållandevis mindre medicin än i många andra länder.
  Vårdkostnaderna styrs mest av ett lands levnadsstandard eller BNP per capita, detta säger dock inget om fördelningen mellan olika socialgrupper i dessa länder.
  Den som har läst Rebecca Skloots “Den odödliga Henrietta Lacks” är helt säkert positivt till reformer av sjukvården i USA. Kan inget om Obamacare men det heter egentligen “Patient Protection and Affordable Care Act”.
  När skillnaderna i vård ökar och fler låginkomsttagare blir utan är det nödvändigt att politiken går in och omfördela resurserna, annars blir kostnaderna bara större framgent.
  Om man påstår att politik bedrivs för att gynna vårdsektorn, är man dåligt insatt i dagens sjukvårdspolitik. Att föreslå att vänsterledaren genom att föreslå reformer för Sveriges fattigaste skulle gynna läkemedelsindustrin, att Obama är köpt av Soros och att pensionärerna kan hålla till godo med naturläkemedel då har man en förvriden och ondskefull världsbild med dragning till det narcissistiska.
  Om vi ställde om till naturläkemedel, vem kan säga vad kostnaderna skulle bli då?
  Varför skulle Obamacare vara ett beställningsjobb om vården där är dyrast?

 • Lars Ohly avsvor sig inte kommunismen, vilket gjorde hans möjligeter väldigt små, samtidigt då var Jonas Sjöstedt vaken för det som EU-parlamentariker, och insåg det enkla faktumet att man bör säga något annat. Han fick därför väldigt många personkryss och vind i seglen, då han visste att ha ett snyggt segel istället för ett sjörövarsegel. När han nu då är partiboss, så är dock hans budskap mer kommunism än vad Ohlys retorik någonsin var.

  Han inte bara vill förbjuda privata företag (som gör vinst) inom vård, skola och omsorg, han till och med har skrivit brev till många av de företag som verkar i vård, skola och omsorg och hotat med vad som kommer att hända om han får någon makt efter valet.

  Vänsterpartiet vill också bestämma vilken skola barnen ska gå i, det fria skolvalet ska avskaffas. Det är alltså inte bara skolor som drivs av företag med vinstsyfte som ska förbjudas – hela det fria skolvalet ska avskaffas.

  Det leder sammantaget tankarna mer till ett kommunistiskta systemt, där staten ska äga allt och driva all verksamhet, än den marknadsekonomi (eller blandekonomi) som finns i Sverige.

  Martin vill bara ge en bild av sig själv som ska framstå i bättre dager, genom att direkt rusa till försvar för vänsterpartiet och Ohly. För du är ju som Ohly/Sjöstedt, och månar därför om att sminka upp situationen.

  “Det kan också bero på inkompetens i Vänsterpartiets ledning i just den fråga du tar upp”

  I just den frågan… Det är snarare så att med kommunsternas/socialisternas maktövertagande så är det vi hittills sett av att fånga in tex de äldre enligt en mall ska genom en smidig väg som vi andra får betala – kommer att attackeras hårt med pillerprogram och och andra program för mat och slutvård etc – genom den makt som strålar samman av stat och kapital – det är kommunismen, det kallas ofta för liberalism eller socialism eller kapitalism eller… – vem vet inte att politiken och dess gestalter också är produkter som ägs av dessa krafter som bygger upp världskommunismen, där vanligt folk inte alls har något att säga till om, utan bara blir matade med underhållning och vedervärdiga saker långt borta från sunda ekologiska system och småskalighet.

  Vad de kommer att göra med barnen är lika hemskt – men i praktiken är det redan förstörelse av barnens oskyldiga sinnen vi ser på dagis och inom skolväsendet. För de matas med falsk kunskap och elitens sjuka värdegrundslögner, och annat.

  Det är rena mardrömmen med dessa personer som inte vet var saker och ting hör hemma och hur de relaterar.

  Vänstern är sådan att andra ska få betala, eller vi gör det “alla tillsammans i likavärdet” – betala för sådant som bryter ned oss och allt – de äskar piller och “välfärdsprogram” – det är ju alltid orwellianskt språkbruk. “Du sköna nya värld” är allt “V”. Man säger därför att det ska satsas på “Välfärdssektorn”. Jag mår illa när jag hör det. Vi hör hur Löven och andra partiledare både börjar och avslutar sina tal med “bygga landet”, “det är så här vi bygger upp landet”, eller “så här kan vi inte bygga landet” eler andra varianter… det är alltså ren kommunismretorik. Den som varit värst med det är Centerledaren, jag vet inte hur många gånger hon sa det i sitt invigningstal. I nyspråksbruk betyder “bygga” att ersätta något, rasera det som växt fram organiskt och natuligt bland folk – man bygger kommunismen. Det gör Sjöstedt. Tex “de” ersätter bra med med vidrig mat som GMO. “De” ersätter folk/naturmedicin med gift och “ett piller passar alla varje dag”. “De” ersätter föräldrars omvårdande, närande och uppskolning av sina barn med att “de” tar hand om barnprodukterna för omskolning genom programmering, osv. Det kan kallas för Martins värld. Lars Berns värld är inte sådan.

 • Att bli politiker fodrar ingen speciell utbildning. Det är bara en stor trut som räknas samt vassa armbågar. Politiker blir du om du kan prata länge utan att säga något. Politiker blir du om du håller med de politiker som har högre position än du har i partiet. Politiker blir du om du bjuder hem andra politiker på mat och dryck några gånger per år.
  Hur många politiker känner igen sig?
  Hur ofta ryggdunkar du dina partivänner?

 • Tack, Lars Bern! Det är precis så illa och det blir inte bättre av att man inom vården – även specialistvården – systematiskt undviker utredningar enligt riktlinjer innan insättandet av diverse preparat. Själv har jag utsatts för en 8-årig kamp mot waran – och senare andra blodförtunnande preparat – trots stora personliga risker. Kardiologer har tagit till riktigt ful skrämseltaktik för att tvinga mig till “lydnad”, rentav med argumentation av komiska inslag! Exempelvis att två av riskfaktorer är att man är kvinna och fyllda 65. Har kontrat med att dessa två riskfaktorer är ingen diagnos för det kryllar av 65-åriga kivnnor som får sämre hjärtmediciner och -vård än männen. Riskökningen för stoke för kvinnor ligger på ca 2% jämfört med männen enligt kardiologer och dessa preparat. 4% av befolkningen drabbas av stroke, dessa preparat halverar risken men ger inte 100% skydd. Läste nyligen i tidningar om att svenska folket är underdiagnostiserat vad gäller förebyggande behandling av stroke. Fick en mycket obehaglig känsla av att man vill testa i bredare underlag de nya medicinerna, utan ansvar. Hjärtsjukdomar är mycket tacksamma föremål eftersom de flesta av de drabbade är mycket skrämda en långre eller kortare tid efter att man drabbas innan man börjar samla fakta.

 • Det kan bero på politisk taktik att Vänstern vurmar för högkostnadsskydd. De flesta ser det som något positivt, som att man hjälper sjuka och fattiga pensionärer, vilket delvis är sanningen. De flesta som sitter fast i pillerätandet har inte kompetensen att ta sig ur detta och doktorer, sjuksköterskor och socialstyrelsen indoktrinerar dem via fulmedias köpta journalister att tro på pillrena.

  Det kan också bero på inkompetens i Vänsterpartiets ledning i just den fråga du tar upp.

  Korruption är naturligtvis också en möjlighet.

 • Att kalla Jonas Sjöstedt för “den svenska kommunistledaren” är kanske endast halvt riktigt. I Vänsterpartiet finns det säkert många kommunister p.g.a. de mindre kommunistpartierna inte valsamverkar genom ex. Valsamverkanspartiet.

  Robert Mathiasson är partiordförande för http://www.kommunisterna.org/kontakt
  Victor Diaz De Filippi är partiordförande för http://skp.se/kontakt/

  Jonas Sjöstedt är dock alls inte negativt inställd till alla kommunister. Bevis:
  “Slovenien och det mesta av Jugoslavien befriades av kommunistiska partisaner i ett grymt krig mot de tyska ockupanterna under det andra världskriget. Jugoslavien gick en annan väg än de länder som dominerades av Sovjet. Jugoslavien var inte en demokrati, samtidigt var landet mer öppet mot omvärlden än andra kommuniststyrda länder. Den jugoslaviska ledaren Tito bröt med Stalin redan 1948. I Jugoslavien var det direkt arbetarstyre i företagen och alliansfrihet som styrde politiken, inte statligt centralstyre och order från Moskva. Även om de ledande företrädarna för dagens vänster knappt var födda när Slovenien blev självständigt 1991 så är det uppenbart att de har en helt annan bild än den officiella av de privatiseringar, Natomedlemskap och anpassning till EU som blev Sloveniens väg efter självständigheten.”
  /Jonas Sjöstedt http://jonassjostedt.se/2015/06/zdruzena-levica/

  Enligt svenska Wikipedia om kommunism:
  “Beteckningen kan också ses som en del av den bredare socialismen.” https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kommunism

  Jonas är således ledare för många demokratiska kommunister i Vänsterpartiet men bör alltså kallas för demokratisk socialistledare, anser jag.

 • Bra Lars Bern,
  Det är något ruttet inom V, då min motion A28 besvarades så märkvärdigt. Ännu värre är att i interndebatten på Vs hemsida så får jag inte in mina inlägg. Nu har jag gjort nytt försök. Detta fick jag emellertid in på Sasserssons blogg: Här dyker Rockefellers upp. Intressant. Speciellt som en enig partistyrelse för för Vänsterpartiet förklarade att Rockefellers uppbyggnad av skolmedicin bara är ”en antisemitisk konspirationsteori”
  (Motionssvar A28, maj2016) Utspelet i Almedalen att man ska ta från de rika och ge gratis skolmedicin till alla över 85 år innebär att man tar från miljonärerna ( förmögenhetsskatten) och ger till miljardärena ( bankirerna bakom läkemedelsindustrin )
  Nu har V placerat sig till höger om SD !!
  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör http://www.2000tv.se

 • Kunde inte låta bli att skicka följande mail till Jonas S:

  Hej Jonas med kopia till partikollegor,

  Det har kommit kraftfulla reaktioner på ditt naiva uttalande i Visby om att subventionera mediciner, ett uttalande som avslöjar stor okunnighet om läkemedelsindustrins korrupta verksamhet.

  Jag föreslår att du läser Peter Götzsches bok DÖDLIGA MEDICINER OCH ORGANISERAD BROTTSLIGHET – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården (2015) för att få lite mer inblick. Författaren har dessutom i år kommit ut med en bok om skrämmande avslöjanden om läkemedlen riktade mot s.k. psykisk sjukdom. Jag bifogar min artikel om den föregående boken, som publicerats i DSM nr 3/2016 samt info om den nya boken.
  (Den finns på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf)

  Passar också på att skicka med en artikel jag översatt om familjen Rockefellers intressen i läkemedelsindustrin, samt i den amerikanska läkarutbildningen. (Den finns nånstans på NewsVoice, är skriven av Dr Mathias Rath)”

  Parenteserna finns naturligtvis inte i mitt mail.
  Det är extremt skrämmande vad inkompetenta och naiva politiker kan ställa till med.
  Pia Hellertz

 • Lars Ohly avsvor sig inte kommunismen, vilket gjorde hans möjligeter väldigt små, samtidigt då var Jonas Sjöstedt vaken för det som EU-parlamentariker, och insåg det enkla faktumet att man bör säga något annat. Han fick därför väldigt många personkryss och vind i seglen, då han visste att ha ett snyggt segel istället för ett sjörövarsegel. När han nu då är partiboss, så är dock hans budskap mer kommunism än vad Ohlys retorik någonsin var.

  Han inte bara vill förbjuda privata företag (som gör vinst) inom vård, skola och omsorg, han till och med har skrivit brev till många av de företag som verkar i vård, skola och omsorg och hotat med vad som kommer att hända om han får någon makt efter valet.

  Vänsterpartiet vill också bestämma vilken skola barnen ska gå i, det fria skolvalet ska avskaffas. Det är alltså inte bara skolor som drivs av företag med vinstsyfte som ska förbjudas – hela det fria skolvalet ska avskaffas.

  Det leder sammantaget tankarna mer till ett kommunistiskta systemt, där staten ska äga allt och driva all verksamhet, än den marknadsekonomi (eller blandekonomi) som finns i Sverige.

  Martin vill bara ge en bild av sig själv som ska framstå i bättre dager, genom att direkt rusa till försvar för vänsterpartiet och Ohly. För du är ju som Ohly/Sjöstedt, och månar därför om att sminka upp situationen.

  “Det kan också bero på inkompetens i Vänsterpartiets ledning i just den fråga du tar upp”

  I just den frågan… Det är snarare så att med kommunsternas/socialisternas maktövertagande så är det vi hittills sett av att fånga in tex de äldre enligt en mall ska genom en smidig väg som vi andra får betala – kommer att attackeras hårt med pillerprogram och och andra program för mat och slutvård etc – genom den makt som strålar samman av stat och kapital – det är kommunismen, det kallas ofta för liberalism eller socialism eller kapitalism eller… – vem vet inte att politiken och dess gestalter också är produkter som ägs av dessa krafter som bygger upp världskommunismen, där vanligt folk inte alls har något att säga till om, utan bara blir matade med underhållning och vedervärdiga saker långt borta från sunda ekologiska system och småskalighet.

  Vad de kommer att göra med barnen är lika hemskt – men i praktiken är det redan förstörelse av barnens oskyldiga sinnen vi ser på dagis och inom skolväsendet. För de matas med falsk kunskap och elitens sjuka värdegrundslögner, och annat.

  Det är rena mardrömmen med dessa personer som inte vet var saker och ting hör hemma och hur de relaterar.

  Vänstern är sådan att andra ska få betala, eller vi gör det “alla tillsammans i likavärdet” – betala för sådant som bryter ned oss och allt – de äskar piller och “välfärdsprogram” – det är ju alltid orwellianskt språkbruk. “Du sköna nya värld” är allt “V”. Man säger därför att det ska satsas på “Välfärdssektorn”. Jag mår illa när jag hör det. Vi hör hur Löven och andra partiledare både börjar och avslutar sina tal med “bygga landet”, “det är så här vi bygger upp landet”, eller “så här kan vi inte bygga landet” eler andra varianter… det är alltså ren kommunismretorik. Den som varit värst med det är Centerledaren, jag vet inte hur många gånger hon sa det i sitt invigningstal. I nyspråksbruk betyder “bygga” att ersätta något, rasera det som växt fram organiskt och natuligt bland folk – man bygger kommunismen. Det gör Sjöstedt. Tex “de” ersätter bra med med vidrig mat som GMO. “De” ersätter folk/naturmedicin med gift och “ett piller passar alla varje dag”. “De” ersätter föräldrars omvårdande, närande och uppskolning av sina barn med att “de” tar hand om barnprodukterna för omskolning genom programmering, osv. Det kan kallas för Martins värld. Lars Berns värld är inte sådan.

 • Tack, Lars Bern! Det är precis så illa och det blir inte bättre av att man inom vården – även specialistvården – systematiskt undviker utredningar enligt riktlinjer innan insättandet av diverse preparat. Själv har jag utsatts för en 8-årig kamp mot waran – och senare andra blodförtunnande preparat – trots stora personliga risker. Kardiologer har tagit till riktigt ful skrämseltaktik för att tvinga mig till “lydnad”, rentav med argumentation av komiska inslag! Exempelvis att två av riskfaktorer är att man är kvinna och fyllda 65. Har kontrat med att dessa två riskfaktorer är ingen diagnos för det kryllar av 65-åriga kivnnor som får sämre hjärtmediciner och -vård än männen. Riskökningen för stoke för kvinnor ligger på ca 2% jämfört med männen enligt kardiologer och dessa preparat. 4% av befolkningen drabbas av stroke, dessa preparat halverar risken men ger inte 100% skydd. Läste nyligen i tidningar om att svenska folket är underdiagnostiserat vad gäller förebyggande behandling av stroke. Fick en mycket obehaglig känsla av att man vill testa i bredare underlag de nya medicinerna, utan ansvar. Hjärtsjukdomar är mycket tacksamma föremål eftersom de flesta av de drabbade är mycket skrämda en långre eller kortare tid efter att man drabbas innan man börjar samla fakta.

 • Det kan bero på politisk taktik att Vänstern vurmar för högkostnadsskydd. De flesta ser det som något positivt, som att man hjälper sjuka och fattiga pensionärer, vilket delvis är sanningen. De flesta som sitter fast i pillerätandet har inte kompetensen att ta sig ur detta och doktorer, sjuksköterskor och socialstyrelsen indoktrinerar dem via fulmedias köpta journalister att tro på pillrena.

  Det kan också bero på inkompetens i Vänsterpartiets ledning i just den fråga du tar upp.

  Korruption är naturligtvis också en möjlighet.

 • Att kalla Jonas Sjöstedt för “den svenska kommunistledaren” är kanske endast halvt riktigt. I Vänsterpartiet finns det säkert många kommunister p.g.a. de mindre kommunistpartierna inte valsamverkar genom ex. Valsamverkanspartiet.

  Robert Mathiasson är partiordförande för http://www.kommunisterna.org/kontakt
  Victor Diaz De Filippi är partiordförande för http://skp.se/kontakt/

  Jonas Sjöstedt är dock alls inte negativt inställd till alla kommunister. Bevis:
  “Slovenien och det mesta av Jugoslavien befriades av kommunistiska partisaner i ett grymt krig mot de tyska ockupanterna under det andra världskriget. Jugoslavien gick en annan väg än de länder som dominerades av Sovjet. Jugoslavien var inte en demokrati, samtidigt var landet mer öppet mot omvärlden än andra kommuniststyrda länder. Den jugoslaviska ledaren Tito bröt med Stalin redan 1948. I Jugoslavien var det direkt arbetarstyre i företagen och alliansfrihet som styrde politiken, inte statligt centralstyre och order från Moskva. Även om de ledande företrädarna för dagens vänster knappt var födda när Slovenien blev självständigt 1991 så är det uppenbart att de har en helt annan bild än den officiella av de privatiseringar, Natomedlemskap och anpassning till EU som blev Sloveniens väg efter självständigheten.”
  /Jonas Sjöstedt http://jonassjostedt.se/2015/06/zdruzena-levica/

  Enligt svenska Wikipedia om kommunism:
  “Beteckningen kan också ses som en del av den bredare socialismen.” https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kommunism

  Jonas är således ledare för många demokratiska kommunister i Vänsterpartiet men bör alltså kallas för demokratisk socialistledare, anser jag.

 • Bra Lars Bern,
  Det är något ruttet inom V, då min motion A28 besvarades så märkvärdigt. Ännu värre är att i interndebatten på Vs hemsida så får jag inte in mina inlägg. Nu har jag gjort nytt försök. Detta fick jag emellertid in på Sasserssons blogg: Här dyker Rockefellers upp. Intressant. Speciellt som en enig partistyrelse för för Vänsterpartiet förklarade att Rockefellers uppbyggnad av skolmedicin bara är “en antisemitisk konspirationsteori”
  (Motionssvar A28, maj2016) Utspelet i Almedalen att man ska ta från de rika och ge gratis skolmedicin till alla över 85 år innebär att man tar från miljonärerna ( förmögenhetsskatten) och ger till miljardärena ( bankirerna bakom läkemedelsindustrin )
  Nu har V placerat sig till höger om SD !!
  Ingemar Ljungqvist, chefredaktör http://www.2000tv.se

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *