Bern: V vill öka Big Pharmas vinster men naturpreparaten ger hälsa

publicerad 13 juli 2016
- av Lars Bern
Big Pharma - Photo: Crestock

Big Pharma revenues 2001-2014 - Graph: Statista.com

DEBATT. Lars Bern kritiserar Vänsterpartiets förslag att öka skattesubventionerna för läkemedelsindustrin som lever på att sälja preparat som ofta ger allvarliga biverkningar. Han anser att Obamacare förmodligen är ett beställningsjobb av Soros och att naturpreparaten är en bättre väg till hälsa.

Text: Lars Bern, Antropocene | Big Pharmas vinster åren 2001-2014 - Graf: Statista.com

Jonas Sjöstedt,   2014 - Wikimedia - Foto: Frankie FouganthinNär den svenska kommunistledaren Jonas Sjöstedt (V) avslutade etablissemangets jippo i Almedalen klev han rejält snett. Han ställde ultimatum om att de rika inte skulle tillåtas tjäna pengar genom att äga och driva vårdföretag, samtidigt som han kom med ett förslag om kraftigt ökade skattesubventioner till Big Pharma som kontrolleras av några av världens rikaste angloamerikanska oligarker.

Bild: Jonas Sjöstedt, 2014 - Foto: Frankie Fouganthin - Wikimedia Commons

De privata ägarna i vårdföretagen som han vill ha bort är ofta personal i företagen och lokala svenska entreprenörer.

Högkostnadsskydd - Diagram: TLVHuvudorsaken bakom Big Pharmas enorma lönsamhet är system i olika länder för kraftig subventionering av industrins receptbelagda och patenterade läkemedel. I Sverige kallas det högkostnadsskydd.

Diagram: Högkostnadsskydd - TLV

Industrin har i åratal bedrivit en intensiv lobbyverksamhet i en rad länder för långtgående generösa subventioner av deras piller.

Obamacare

"Obamacare"- ett beställningsjobb

Obamacare som president Obama drivit igenom var av allt att döma ett beställningsjobb från pillerindustrins ägare som t.ex. George Soros, för att i större utsträckning kunna sälja industrins dyra preparat till fattiga amerikaner.

Soros var huvudfinansiären bakom Obamas val till president. Utan skattesubventioner för receptbelagda preparat skulle den globala läkemedelsindustrin inte sälja bråkdelen av vad de gör idag. Låt mig ta ett exempel.

Statinerna

Jag har tidigare skrivit om världens mest lönsamma piller – de s.k. statinerna mot inbillade hälsorisker med höga kolesterolvärden.

Storsäljaren Lipitor hade sålt för över 1.000 miljarder kr när patentet gick ut härom året. Bara i Sverige har läkarkåren förskrivit statiner till över 800,000 mestadels äldre personer.

En färsk rapport visar övervägande positiva hälsoeffekter av höga kolesterolnivåer, om man undantar personer med sjukdomen hyperkolesterolami. Allt mer forskning tyder på svåra långsiktiga biverkningar från förskrivningen av dessa farliga och mestadels helt onödiga statiner.

Risken för statinanvändare att drabbas av Diabetes-2 är uppåt 100% högre än om man inte tar statiner. Lågt kolesterol ger en klart ökad dödlighet i bl.a. cancer. Vi vet även att diabetiker har en trefaldigt ökad risk för demens, kraftigt ökad risk att få cancer och Alzheimer.

Hotet Mot Din Hjärna - Foto: Barbro BrithénStatinbehandling leder till biverkningar och ett kortare liv. Fakta finns dokumenterat i bl.a. David Perlmutters bok Hotet mot din hjärna.

Bild: Hotet Mot Din Hjärna - Foto: Barbro Brithén

Det är bl.a. farlig och helt onödig statinförskrivning till våra gamla som Jonas Sjöstedt vill subventionera ännu mer än idag. Våra åldringar kommer att bli sjukare och dö tidigare samtidigt som de hyperrika oligarker som äger Big Pharma blir ännu rikare med våra skattepengar.


Så fel blir det när okunniga politiker som Sjöstedt ägnar sig åt plakatpolitik.


Läkemedelsbiverkningar - en egen "marknad"

Det snabbast växande problemet inom sjukvården idag är att varannan blir sjuk av sina läkemedel.

Läkemedelsbiverkningar har seglat upp som den tredje vanligaste direkta dödsorsaken efter hjärt-kärlsjuklighet och cancer. Samtidigt tyder forskningen om statiner på att dessa bidrar till just de två ledande dödsorsakerna. Så det finns sannolikt ett dystert mörkertal bakom överförskrivningen av receptbelagda piller. Dessas skadliga effekter är underskattade.

En färsk avhandling från Sahlgrenska akademin visar att upp till varannan svensk och främst äldre drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor per år.

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.

Det är de vanliga läkemedlen som förskrivs mycket som ger mest problem, som läkemedel mot depression eller smärtlindring. Förutom ett stort enskilt lidande leder biverkningar och följdsjukdomar till stora direkta kostnader för patienterna själva.

Naturpreparaten var räddningen

Jag har tidigare skrivit om min egen erfarenhet av allvarliga läkemedelsbiverkningar från en för oss äldre typisk överförskrivning av industrins preparat.


Jag löste mina hälsoproblem genom att med hjälp av en bukett naturpreparat göra mig oberoende av de subventionerade industripreparaten.


Problemet om man gör som jag gjort är att, om jag botar mina åkommor med naturmedicin då får jag betala ur egen ficka utan att komma i besittning av något högkostnadsskydd. Detta är en så pass hög kostnad att möjligheten till ett friskt liv med naturmedicin blir en klassfråga.

Slutsatsen av dessa iakttagelser är att Vänsterpartiets förslag alltså kommer att bli totalt kontraproduktivt.

Den idag väl fungerande privata vården stryps och vi får längre köer och sämre vård. Samtidigt vill de ta skattemedel för att ännu mer subventionera Big Pharmas farliga preparat som en starkt infiltrerad läkarkår lojalt förskriver.

De åttioåringar som Sjöstedt talar om kommer att bli sjukare och dö snabbare av ännu mer piller från Big Pharma – det kan väl inte vara så att just det är hans avsikt? Hemska tanke!

Om Vänsterpartiet verkligen vill hjälpa en åldrande befolkning till en friskare och längre ålderdom, då måste de hitta former för att kunna bidra till en ofta långt effektivare behandling med i stort sett biverkningsfria naturpreparat.

Jag återkommer i en senare krönika till hur det skulle kunna göras.

Text: Lars Bern, Antropocene


Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn SasserssonLars Bern. Utbildad vid Chalmers i teknisk fysik. Författare. Utveckling alternativa drivmedel på Volvo. VD på: Svensk Metanolutveckling, Ångpanneföreningen, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL, Incentive (Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Ledamot iKungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. Ordförande och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer tex i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf. för Cancerfonden. Läs mer om Bern