Gruppsamverkan, transparens och globalisering inom företagsvärlden – Jerndals paradigmkrönika – Del 3

publicerad 16 juli 2016
- Jens Jerndal

business

I företagssammanhang finner vi sedan ett par decennier en tendens till lagarbete, brainstorming och networking med beslut genom samförstånd, eller “consensus” som det heter på engelska.

Text: Jens Jerndal, f.d. professor i holistisk medicin | Läs mer av Jerndal

Alla dessa är typiska vattumannafenomen. Outsourcing, s.k. intraprenörskap och produktionssamarbete mellan olika företag är ytterligare exempel, liksom personalvård och särskilda avdelningar inom större företag för tillvaratagande och utveckling av de mänskliga resurserna.

Från vertikal till horisontell organisation

Det gamla hierarkiska systemet är på väg ut. Det representeras mest typiskt av det militära med sin vertikala ordergång från överordnad till underordnad, och med specifika order om vad som skall göras.

Det nya paradigmet föredrar i stället ett horisontellt arbetssätt i kollektiv form, där en arbetsgrupp, ett “team”, får ett uppdrag, t.ex. uppgiften att lösa ett bestämt problem, inte att utföra en viss beskriven handling. Arbetsformerna är fria, men det bör finnas en koordinator med uppgift att samordna de olika gruppmedlemmarnas insatser, och att sammanfatta och rapportera resultatet till uppdragsgivaren. Detta sätt att arbeta ligger till grund för de mest framgångsrika IT-företagen, som med hjälp av datateknologin på kort tid blivit miljardföretag.

Mångfald

Ett sådant “team” eller arbetslag bör normalt inte sättas samman av experter med en och samma specialitet, utan av experter på olika relaterade områden, med olika talanger eller specialiteter, som alla “tvärvetenskapligt” kan bidra till en helhetslösning av problemet.

Det är också viktigt att rekrytera gruppens medlemmar på sådant sätt att de inte bara kompletterar varandra kunskaps- och erfarenhetsmässigt, utan också att de fungerar väl tillsammans, psykologiskt och emotionellt. Tankesmedjor, “think tanks” och tvärvetenskapligt samarbete hör till samma kategori.

Transparens

En viktig facett av det nya paradigmet är s.k. transparens eller genomskinlighet. Detta är delvis ett resultat av informationsteknologins framsteg, i synnerhet internet, men även av en ny mentalitet i samhället, som numera inte håller något för heligt, och där media ivrigt söker exponera alla kändisars mest intima hemligheter för att “ge allmänheten den information den har rätt till”.

De politiker och företagsledare som fortfarande tror att de kan komma undan oupptäckta med mygel och korruption, kommer att bli grundligt besvikna och brutalt avslöjade. Vattumannaparadigmet tillåter inga hemligheter. Något vi blir varse om så gott som dagligen genom media.

Om någon sörjer över att privatlivets helgd snart är ett minne blott, kanske det kan vara en tröst att den nuvarande situationen är ett övergångsstadium. Det nya paradigmets legitima krav på upplysning och genomskinlighet i politiken och det offentliga livet, utnyttjas fortfarande journalistiskt för att profitera på andras glamour eller olyckor.

När det nya paradigmet väl slagit igenom helt och fullt, då minskar sensationslusten, och informationstjänsten kommer att inrikta sig på väsentliga ting inom det offentliga, medan man lämnar enskilda personers ovidkommande privatliv i fred.

Acceptans för olikheter och mer tolerans

Vattumannaparadigmet är mycket tolerant och accepterar alla människor som de unika individer de är, med sina olikheter, fel och brister, så länge de inte skadar någon annan. Redan idag har det blivit naturligt att ofta strunta i äktenskap och vara öppen med sexuella relationer.

Sådana avslöjanden hade lett till enorma skandaler för bara 50 år sedan, och ingen hade kunnat stanna kvar som minister i en regering, om det kommit fram att han eller hon haft sex med någon av samma kön. Även om det inte var olagligt, och även om de inblandade inte var gifta.

Globalisering inte bara av ondo

Globaliseringen är ett hett ämne, och det finns stark opposition mot den i vida kretsar. Dock menar jag att oppositionen mest beror på att man blandar samman två begrepp. Globaliseringen i sig är neutral, ungefär som energi eller pengar; den kan användas på olika sätt, och av vem som helst, på gott eller ont.


Vad protesterna vänder sig mot är att den används för att stärka de multinationella företagens, oljeindustrins, läkemedelsindustrins, vapenindustrins och storbankernas finansiella och monopolistiska intressen.


Detta är ett övergångsfenomen i skarven mellan de två paradigmen, där det gamla paradigmets företrädare ogenerat och cyniskt använder det nya paradigmets metoder för att behålla makten och gynna sina egna intressen. Men det är inte globaliseringens fel. Globaliseringen är en central del av det nya paradigmet och är här för att stanna.

Swisha Jens JerndalBland globaliseringens positiva effekter för alla, företag såväl som enskilda, har vi internet och mobiltelefonins utveckling dithän att var och en idag kan utbyta information och tala i videokonferens med i stort sett vem som helst var som helst på Jorden utan att det kostar ett öre, utöver den fasta kostnaden för telefonen och internetuppkopplingen.

I nästa avsnitt redogör jag för Vattumannaparadigmets utveckling sedan 1770-talet och fram till idag. 

Text: Jens Jerndal, f.d. professor i holistisk medicin | Läs mer av Jerndal | Boka Jens Jerndal som föredragshållare


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vattumannens energier handlar om egots socialisering och att anpassa sig till gruppen, men man väljer själv vilken grupp. Det handlar om att lösa problem med intellektet, inte med hjärtat. Om vi är på väg in i en “Vattumannens tidsålder” (exakt när det skulle ske är osäkert, men felmarginalen är på decennier, om inte hundratals år) så kan vi snarare vänta oss att folk i ökande grad vill känna sig hemmahörande i grupper, vara sociala och lösa saker intellektuellt. (sammanfattat referat ur Horoskopets symboler av Robert Hand)

  För övrigt börjar jag få små röda utslag av den engelska inblandningen. Tack, Martin, för påpekandena.

  Citat från Jens: “Det gamla hierarkiska systemet är på väg ut. Det representeras mest typiskt av det militära med sin vertikala ordergång från överordnad till underordnad, och med specifika order om vad som skall göras.”

  Ja, jag hoppas innerligt att det hierarkistiska systemet är på väg till historiens papperskorg. Och det representeras mest typiskt av den militära strukturen. Men det stannar inte där. Den militära ordningen genomsyrar i princip allt i vårt samhälle och om det ska försvinna, så behöver vi börja förstå det och de sjuka konsekvenser det skapar. Det genomsyrar skola, sjukvård, föreningslivet, till och med Enhet. För vi har ingen bra modell för hur det skulle kunna vara istället. (Jo, jag har en idé som jag kallar OLSON och som jag tjatar om så fort jag får en chans, som nu. OLSON står för Organiskt Ledningsystem för Själv-Organiserande Nätverk, med vilket jag har “revolutionerat synen” enligt några som jag utsatt. Jag diskuterade faktiskt saken vid flera tillfällen med Enhets dåvarande ordförande förra året.)

  Nåväl. Hierarkismen… Efter att den senaste tiden satt mig in allt mer i företeelserna “narscissism” och “medberoende”, två sidor av samma mynt, har det slagit mig att även här, på individuell omedveten nivå ger vi uttryck för den hierarkistiska över- och underordningen genom kontroll eller undergivenhet. De psykologiska tillkortakommandena är en direkt spegling inuti av det som pågår utanför individen.

  Jens ser det att det här blir löst i det nya paradigmet. Men BRAK, vilken dikeskörning det blev av det. Jag har gjort versaler av det jag vill uppmärksamma i citatet:
  ‘Det nya paradigmet föredrar i stället ett horisontellt arbetssätt i kollektiv form, där en arbetsgrupp, ett ”team”, [det heter ‘lag’ på svenska] FÅR ett uppdrag, t.ex. uppgiften att lösa ett bestämt problem, inte att utföra en viss beskriven handling. Arbetsformerna är fria, men det bör finnas en koordinator med uppgift att samordna de olika gruppmedlemmarnas insatser, och att sammanfatta och rapportera resultatet till UPPDRAGSGIVAREN. Detta sätt att arbeta ligger till grund för de mest framgångsrika IT-företagen, som med hjälp av datateknologin på kort tid blivit miljardföretag.’

  I Jens paradigmskifte lever vi alltså kvar i polariseringen av under och över, även om det blivit lite mjukare. Men vi får fortfarande inte lov att göra något på eget bevåg. Vi måste FÅ ett uppdrag från en UPPDRAGSGIVARE. En järnhand i en silkesvante, med andra ord. Och det är fortfarande åt ett företag som tjänar pengar på anställdas arbete. Inte förrän vi VÄLJER att göra något med några andra, med eller utan vald koordinator och för vår egen OCH samhällets skull, vill jag påstå att paradigmskiftet har kommit.

 • Håller med Ivan Björn. Tack Martin.

  Sveriges politiker, tillsammans med andra av världens politiker, som går i FN:s ledband och som ligger bakom den artificiella globaliseringen gör allt för att täppa till truten på regimkritiker världen över.

  Agera lokalt för att stoppa globaliseringen som planläggs och styrs från obskyra individer och sällskap i slutna rum. Transhumanismen är en förskräcklig del av globaliseringen. Det får aldrig bli att vi tillåter konsensus för denna rörelse. Vi kan då lika gärna hänga oss själva i dag.

 • Att tänka bortom det vedertagna har en väldigt svag koppling till “konsensus”. Konsensus har däremot en stark koppling till makten. De som förordar konsensus sitter normalt själva vid “Grytorna”. De som väljs in i denna gruppen svarar mot de kriterier som skall styra “färden”. Vem vill ha en som tänker annorlunda och därigenom är besvärlig ! EU är helt säkert en demokratisk organisation utifrån gällande kriterier, varför då detta starka motstånd. Transparens saknas när de riktigt stora övergripande målen formuleras, det vill säga när vi kommit högst upp i “maktpyramiden”. Som exempel kan det ekonomiska samarbetet kallat TTP, varför skall vi delta i ett samarbete som utgår från att USA behöver utöka sin marknad som följd av destruktionen av stora delar av sin medelklass.
  Lars

 • En annan träffande beskrivning av mina tankar ovan:

  “Globaliseringen kan stoppas politiskt så att naturen kan komma i balans med människan lokalt och därmed också globalt. Globaliseringen kan stoppas så att den lokala och personliga lyckan kan öka. Genom att stoppa globaliseringen kan kulturer och olika folkslag bevaras och därmed upplevas även i framtiden aav de som önskar.De som trivs i sin egen kultur kan fortsätta trivas i den eller byta genom att flytta till en annan kultur. Genom att stoppa globaliseringen och införa protektionism kan vi få skyddad ekologi, fred och välfärd i världen.”

  tack Martin

 • @Jens Jerndal

  Jag anser att du vilseleder människor på olika sätt.

  Nätverkande och konsensus heter det på svenska. Brainstorming används dock ofta i svensk företagsvärld och översätts ibland på svenska till idékläckning eller hjärnstorm, men dessa ord används inte i någon högre grad.

  “vattumannafenomen” och “Vattumannaparadigm” är astrologi och ligger således i kategorin religion, alltså ingen vetenskap.

  MEN jag tror du har rätt i att de politiker och företagsledare som fortfarande tror att de kan komma undan oupptäckta med mygel och korruption kommer att bli grundligt besvikna och brutalt avslöjade.

  Frågan är väl då hur du själv ska komma undan i framtiden? Mitt förslag är att du börjat kalla astrologi för ex. “psykologisk/andlig/egotrippad upplevelse” eller liknande. För horoskop kan vara en slags upplevelse även för en vetenskapsman även om de ofta väljer att bli fullkomligt andliga inför vad den fantastiska vetenskapen funnit.

  Verkligheten om tingens ordning överträffar den religiösa fantasierna om tingens ording på ett trovärdigt sätt. “Trovärdigt” är ett intressant ord förresten. Därför dör religionerna. De är passé rent upplevelsemässigt men naturligtvis också rent trovärdighetsmässigt. Några biter sig kvar i den religiösa bordskanten, likt VoF biter sig kvar i läkemedlesindustrins uppfattning, men de kommer bli alltmer ensamma.

  Globaliseringen kan stoppas politiskt så att naturen kan komma i balans med människan lokalt och därmed också globalt. Globaliseringen kan stoppas så att den lokala och personliga lyckan kan öka. Genom att stoppa globaliseringen kan kulturer och olika folkslag bevaras och därmed upplevas även i framtiden aav de som önskar.De som trivs i sin egen kultur kan fortsätta trivas i den eller byta genom att flytta till en annan kultur. Genom att stoppa globaliseringen och införa protektionism kan vi få skyddad ekologi, fred och välfärd i världen.

 • I min värld är det lätt att förflytta sig obyråkratisk och utan hinder var som helst på klotet = globalisering.

  Jag ser grupper av människor som har liknande energier, passar ihop och skapar något som de har glädje av. När man växer energimässigt bort om den grupp man lever i flyttar man till en annan som passar bättre ens nyvunna tankegångar. På detta sätt skulle det skapas en enorm mångfald och tillväxt av idéer.
  Motto skulle vara: ”Beundra och begrunda andras skapande” Ta till dig de delar som passar dig och skapa något själv.
  Under den tid jag lever i Sverige har små glimtar av detta blivit verklighet då små grupper i t.ex. synen på ADHD patienter eller inom sjukvården gick emot etablissemanget och skapade något nytt som sedan resten av Sverige begrundade/beundrade.

  Vi måste komma bort från tänkande som drar andra och deras idéer ner. Vi måste vara uppmärksamma på att många av de så kallade vetenskapsmän som lyfts fram av pressen och politiker är till för att lura allmänheten att se bortom de riktiga möjligheter och lösningar. De riktiga vetenskapsmännen smutskastas eller så låter man falla de i glömska. (Tesla är ett exempel)
  Nu används Teslas namn flitig med en dyr och begränsande energilösning i bilar. Därmed är Teslas namn och hans idéer anpassade för att passa etablissemanget. Fri energi är ett minne blott.

  Så här skulle man kunna fortsätta i det oändliga.

  Nytänkande måste åtminstone bestå i att människor utbildas i att lära sig observera sina tankar och resultat det leder till. Ta ansvar för sitt liv helt enkelt och inte bara konstatera att när man blir gammal blir man per automatik sjuk för att det hör till!

  Lasse Wikman en bra artikel som kan ses som komplettering till denna
  https://newsvoice.se/2016/07/17/lasse-wikman-att-förverkliga-en-utopi-ar-det-enda-ratta/

 • [Sylthammar igen]

  Jens har så otroligt i grunden fel. Vad du inte förstår är att de koncepten är inplanterade från de gurus som från början företrätt New Age – och de handlar allt om att vilseleda mänskligheten. I din värld är dett sanning, som en religion. Det hör samman med den värld Huxley och Orwell förutspått, fast det ses nu i ett gräddljust skimmer av omvärderade ord och begrepp. Det är därför inte heller skild från New Agarnas “TRO” om “andlig utveckling” – och då allt som hör samman dit, att saker “utvecklas” då tiden går… och det är i samma påse som kommunism, humanism, evolutionslära, transhumanism, scienseism och you name it all… För den verkilga människan pågår Devolution, vakna upp.

  “Globaliseringen är ett hett ämne, och det finns stark opposition mot den i vida kretsar. Dock menar jag att oppositionen mest beror på att man blandar samman två begrepp. Globaliseringen i sig är neutral, ungefär som energi eller pengar; den kan användas på olika sätt, och av vem som helst, på gott eller ont.”

  Fel, fel och fel!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *