Vattumannaparadigmets utveckling – Sociala och politiska ideal – Jerndals paradigmkrönika – Del 4

publicerad 3 augusti 2016
- Jens Jerndal
waves beach - Crestock.com

waves beach - Crestock.com

Jens Jerndal, 2014Ett paradigm är en världssyn som sätter gränser för vad vi tror är möjligt och som via kultur och tradition bestämmer hur vi tolkar eller upplever det våra sinnen registrerar. Just nu befinner vi oss i det mest dramatiska paradigmskiftet i mänsklighetens historia. Vi är på väg in i Vattumannens tidsålder, som varar i c:a 2150 år inklusive en övergångsperiod mellan paradigmen på några hundra år.

Text: Jens Jerndal, f.d. professor i holistisk medicin | Läs mer av Jerndal

Ingen naturlig process utvecklas lineärt och med jämn hastighet eller acceleration. I likhet med alla andra naturliga processer har det nya paradigmet utvecklats cykliskt i en relativt regelbunden rytmisk vågrörelse. För att illustrera denna process använder jag en liknelse.

Låt oss tänka oss att vi sitter på en havsstrand vid Atlanten en lugn och vacker dag, medan tidvattnet stiger. Vi ser hur en våg sköljer upp över sandstranden och därpå drar sig tillbaka. Strax efter följer en ny våg som når lite längre upp på stranden, innan den drar sig tillbaka igen. Den följande vågen når typiskt ytterligare lite längre, och när den drar sig tillbaka stannar den lite högre upp än den förra. På så vis kommer vattenlinjen att sakta avancera och nå allt högre upp på stranden.

Men vågorna är inte bara olika stora och långa. De är också olikformiga, och med sina unikt varierande fraktalmönster täcker varje våg under sitt avancemang olika delar av stranden olika högt. Detta motsvarar det faktum att ett nytt paradigm gör snabbare framsteg inom vissa områden än andra, bland vissa yrkes- eller samhällskategorier än andra, och i vissa länder än andra.

Då och då händer det att en mindre våg inte når lika långt upp på stranden som sin föregångare, och drar sig snabbare tillbaka. Och rätt som det är kan en extra stor våg skölja långt upp på den torra delen av stranden och dröja längre med att dra sig tillbaka. Resultatet är dock på sikt att hela strandlinjen förskjuts och allt mer av stranden läggs under vatten, till dess att tidvattnet vänder.


Min historiska analys av den sociala, politiska och tekniska utvecklingen sedan 1770-talet visar att Vattumannaparadigmet avancerat i vågor som var och en varat i ungefär ett decennium.


Därpå har en reaktion eller tillbakagång kännetecknat nästa decennium, motsvarande den fas i tidvattnets stigning då vågorna drar sig tillbaka före nästa och större våg.

Vattumannaparadigmet har två olika sidor. Ena sidan visar det sociala, kollektivt medmänskliga området baserad på jämlikhetsprincipen och uttryckt bl.a. genom demokratisk samverkan, socialpolitik och internationellt bistånd. Den andra sidan visar innovationer i allmänhet och i synnerhet teknologiska innovationer på kommunikationernas, elektricitetens, elektronikens och datateknikens områden. Båda sidorna genomsyras av kommunikation, samverkan genom nätverk och helhetsperspektiv.

Efter Vattumannaparadigmets första våg på 1770- och 80-talen kom, som naturligt är, en reaktion, då tidvattensvågen drog sig tillbaka. I Europa krönte sig Napoleon till kejsare och satte igång att erövra så många andra länder han kunde. Alltså en utveckling rakt motsatt den folkliga revolution som fört honom till makten. I USA kom de slavägande sydstaterna att få en dominerande ställning, och den amerikanska självständighetens upphovsmän med sina nya vattumannaidéer kom i skymundan för en tid.

NEW EXPERIENCE

Utvecklingen har sedan gått vidare i decennielånga vågor, där under de avancerande vågorna slaveriet avskaffades (1861 i både USA och Ryssland), demokratin befästes, allmän rösträtt infördes, först för män, sedan även för kvinnor. Samtidigt introducerades ett skattesystem för inkomstutjämning, skolundervisning gjordes obligatorisk för alla, och allmän sjukvård och socialbidrag infördes. Efter hand föddes tanken på internationellt samarbete via olika multinationella organisationer, och senare på bistånd till utvecklingsländerna och globala samordnande och solidariska institutioner, som Röda Korset och FN med sina olika organ. Även de nu så vanliga non-governmental organisations (NGO:s) är ett uttryck för Vattumannaparadigmet.

Swisha Jens JerndalMen är då inte socialism och kommunism också Vattumannaidéer?
– Jovisst. Helt rätt. Men i den form vi hittills upplevt dem är båda övergångsföreteelser mellan det nya paradigmets ideal å ena sidan, och det gamla paradigmets materialistiska tänkesätt å andra. Därför har de i övergångsstadiet resulterat i diktaturer med planhushållning, som inte varit särskilt framgångsrika.

Som föregångsland beträffande jämlikhet, demokrati och socialpolitik, och med sitt moderna välstånd grundat på uppfinningar och högteknologi, har Sverige av astrologin traditionellt ansetts vara ett Vattumannaland.

Text: Jens Jerndal, f.d. professor i holistisk medicin | Läs mer av Jerndal | Boka Jens Jerndal som föredragshållare

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva Vattumannaparadigmets innovativa och teknologiska sida.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tja varför “frimurarna” inte lyckades trots talesättet “borta bra men hemma bäst” på sin egen hemmaplan USA har du fortfarande kvar att förklara.. Varför lyckas så många annat än bli lågavlönade i USA men inte på Kuba? Varför är utslagningen redan innan skolan ett begrepp och en kuslig verklighet, något vi börjar efterlikna? VARFÖR är inte sjukvård gratis eller för alla i USA. varför är medicinerna svindyra… osv osv. Blockadens egen hemvist utgör ett murbygge högre, tjockare och farligare än Berlinmuren. För hur håller man i USA sitt folk i skräck? Jo genom hot, faror och terror..

 • @Castoropollux

  De flesta frimurare är troligen gladeligen ovetande om vad som händer i toppen av deras maktpyramid (kalla dem sedan NWO/illuminater/upplysta/vad du vill). De är nöjda så länge som nätverket ger dem ekonomiska/karriär/etc. fördelar. Det betyder dock inte att allt är så småskaligt & oskyldigt som de säger sig vara.

 • Kan man inte besegra fienden är man väl tvungen att med svansen mellan benen försöka få de mindre begåvade att tro det fanns en plan i alla fall

  “Kubagrejen var de facto ett projekt för att skapa kommunismen på USA:s bakgård, och för senare spriding till mellan och sydamerika.”

  Tyvärr har ju då blockaden under mer än ett halvt sekel träffat CIA, det brutala USA som när skiten träffar fläkten..

  I alla andra länder där blockaden inte gjort sitt, haft “framgång” härskar orättvisor, narkotika, våld, mord och korruption. Precis som på USA’a egen hemmaplan.. Har CIA gjort fel lille vän?

  Värdet av att utbildning inte betyder något kan bara användas som argument åt dem som fastnat i avundsjuka och missunnsamhet. För det är väl ett faktum att gratis skola, utbildning, gratis sjukvård, billiga mediciner, högklassig sjukvård knappast KAN vara ett CIA-experiment…

  Att du talar till de fåkunniga och ovetande känns ju skandalöst billigt och manipulativt.. Om du tycker frimurare skulle som begrepp utgöra garanten för att något fuffens förekommit är du välkommen att lyssna på Charlotte Iserbyts utläggningar. Som frimurardotter och lärare med full insyn i deras verksamhet tycker tom hon att den nya tidens vinstintressen smutsar frimureriets grundvalar och murar.

  Jag kan inte vara en vän av frimureriet men måste ju förstå att det inte bara är skillnad på folk och folk utan också på frimurare. Hur du leder i bevis att Castro och Che skulle varit det och kopplar deras liv och gärning till ditt misstänkliggörande ställer ju samma konstaterande som ovan. Du behöver inte bekymra dig för logiken när du med dina resonemang blott vänder dig till obegåvade..

  • Hur farao kan du svamla så mycket? Inget av det du skriver hänger ens ihop eller leder till en poäng. Är nog inte den enda här som anser att om det är någon som är “obegåvad” så är det faktiskt du själv.

 • Sluta svamla Castropollux.
  Historien är som den är – kliv ur den unkna och falska fantasibubblan du försöker upprätthålla. Kom till verkligheten.
  Kubagrejen var de facto ett projekt för att skapa kommunismen på USA:s bakgård, och för senare spriding till mellan och sydamerika. Man ville ha en polariserad värld – utan rädsla kunde man inte få fram de enorma summorna man ville ha för att bygga upp sitt militärindustriella komplex. Man skapade det som blev Kuba – det hade inget med löjliga idèer som om att det är folk som gör revolution att göra. Det var en flerstegsraket, där man först satte in Batista för att skapa kaos och sedan missnöje, skapa en grogrund för nästa steg, att få in Castro och kommunism – enligt problem > reaktion > lösning, Hegelianska principen. Allt var betalt och understött av USA, eller vissa element där, som var frimurare, inom administrationen.

  Castro och Batista var frimurare. Här är bild på deras center i Havanna:
  http://assets.atlasobscura.com/article_images/10112/image

  Castro var en CIA-man.

  När det var dags skar man av vapenförsörjning och stöd till Batista, och det levererades till Castro istället, som genom sovjetiska ubåtar.

  Vi känner igen det från andra håll, som man gjorde med Kina, och Vietnam.

  “The Cuban forces themselves never won a military victory,” US Ambassador Earl Smith later testified. The basic reason for the defeat of Batista’s army was that covert US intervention shattered their morale.

  Rothschild-dominated Freemasonry was probably also a factor. Communism is a Masonic order; both Castro and Guevara were Masons. Other Freemasons include Stalin, Trotsky, Lenin and most Presidents incl. Barack Obama. Obviously Castro was installed by the Masons

 • “Smith talade sanning under ed är min tolkning och det kan omöjligt vara något förräderi.”

  Du menar att kalla Castro för terrorist/kommunist var inte förräderi mot sitt eget och Kuba och mänskligheten?

  Du står ju inte på mänsklighetens sida så jag förstår din frustration över att få bevisat hur logiken i det du anför som sanningar hela tiden brister..

  Om du får välja. Vilken ambassadör skulle du vilja vara som i valfritt land och till en diktator av Batistas kaliber säger. “du ska lämna ifrån dig makten”, “ställa till med fria val”… Det blir fullständigt omöjligt att säga det utan att vara Dulles och sin arbetsgivares sändebud.. Dessutom sa ju Smith det Dulles ville höra. “Castro är kommunist/terrorist” om jag förstått rätt. Jag har aldrig sagt att Smith ljuger. Det var du. Om det som redovisas är Smiths sanningar är de inte mycket värda.. Inte ens i kongressen/senaten eller var nu förhören genomfördes.

  Anledningen till att du älskar efterkonstruktionerna är ju redan klarlagd.. Du vill inte tro på människans inneboende godhet eller kraft till göra underverk.. Du vill bara tro på dina egna..

  Det är du själv som anfört att Castro hela tiden var ett projekt. Vilket passar i n i din närmast algoritmiska attityd att socialismen är ett djupt bedrägligt kapitalistiskt projekt..Din bekännelse nu är bara ett lite pinsamt försök att dölja det faktum vilken drivkraft du lade bakom en källas påstående. Vilket pusselbitade sig in i en föreställningsvärld du nu påstår är min..

 • Ambassadör Smith förrådde sitt land och bekräftade sin övertygelse.. Hans egna ord vittnar mot honom och du ångar på som om ångan skulle få historien att bleka bort konsekvensernas av hans gärning..

  “Han hade inte straffats om han ist framställt det som att kommunisterna var fanatiska krigare eller något ditåt. Det hade passat det Militärindustriella mycket bättre.” Här återger du en sådan där obegriplig mening igen. OM Smith KALLADE Castro TERRORIST gick han ingen annan än DULLES/CIA ÄRENDE! Han kallade väl dem och Castro därmed för fanatiska krigare! Det är definitionen av terrorist!

  Sedan kommer du aldrig ifrån ditt ursprungliga påstående om att CIA stödde Castro och kuppen. Du ska fortfarande bevisa teserna och grunderna för det om du inte vill framstå som fatwans egen och bästa brukare….

  Långt ovan..

  “Nog är det traumatiskt för schablonbilden när Cia stödjer ett kommunistiskt maktövertagande?
  Så du hoppas att ambassadören Smith ljuger.
  Därmed påstår jag inte att Castros Kuba styrdes utifrån. Jag tror han fick bygga upp det efter eget huvud. Bojkotten säkrade att det aldrig tilläts utvecklas till sin fulla potential vad det nu skulle ha inneburit. Usa ville ha en lagom stor hotbild för att motivera det militärindustriellas intressen. Och bojkotten tycks ju bara ha stärkt Castros dogmatism vilket garanterade en fortsatt polarisering.
  Det var nog precis vad Usa önskade. ”

  Det enda problematiska är din schablonbild. Du köper, sväljer utan betänkligheter.. Du “tror” C fick bygga efter eget huvud…?

  “Usa ville ha en lagom stor hotbild för att motivera det militärindustriellas intressen.”

  Tyvärr måste det vara en besvikelse att “lagom” i dessa sammanhang blott kan verkställas av de som direkt arbetar för CIA/likasinnade. Det verkade fungera med Batistas tortyrhålor, förföljelser o politiska mord… om nu det skulle kunna vara i närheten av lagom..

  Som jag redan skrivit kunde CIA alltså inte avhålla sig från att sabotera odling, livsmedelsförsörjning, transporter. Så militärindustriellt komplex eller inte lyckas skulle inte Castro, Kuba och folket inte för guds skull få göra.. Så kvar står ditt argument att detta Castros verk och utveckling skulle vara ett CIA-projekt…?

  Den CIA-styrda kuppen i Iran med Khomeini har alla ingredienser av politiskt betingade mord, förföljelse och ond bråd död och ett helvete herravälde som tack till folket för att man ville störta Shahens diktatur.. Vi ha perversa intressen i maktens strukturer.. För att inte minska vikten av din vånda är 30 års diktatur av Mubarak och folkets tvång in i rigid religion och skylande tyg, ytterligare hemläxa för din räkning. Att IS, islam sedan skulle bli väst bästa tillgång och ursäkt för krigshandlingar kan ju ses som en förlängning av det brutala våldet som den enda ursäkt MIC kunde tänka sig.. I och med Syrien och Libanon veta ju alla numer hur det är med terrorns ursprung och sponsorer.. Att de inget annat är än fascismens hundar..

  • Castoropollux
   Smith talade sanning under ed är min tolkning och det kan omöjligt vara något förräderi.
   Terrorist, jag minns inte att Smith använde det uttrycket, men Castro utförde sabotage så det vore inget anmärkningsvärt om någon uttryckt sig så.
   Du kämpar mot mig men jag återger bara en källa som jag uppfattar som ytterst trovärdig. Det har inget med mig att göra. Du antyder att jag påstått att Castro var ett Cia-projekt och att Usa sen motarbetat sitt projekt. Det verkar ju vara en motsättning om man utgår från att ett projekt måste ha konstruktiva avsikter. Nu sa jag bara att dom förde honom till makten. Men jag accepterar ändå att du kallar det ett projekt. Och huvudsyftet har jag flera ggr sagt att jag misstänker är att Usas militärindustriella skulle FÅ EN FIENDE. Därmed försvinner motsägelsen eller hur?
   Jag har inte yttrat mig om de svårigheter Castro haft så någon schablonbild har inte förekommit från min sida.
   Det är tröttsamt att du hela tiden tillskriver mig en massa som jag aldrig givit uttryck för. Jag fattar att det känns som hädelse men skjut inte på budbäraren.
   Nu bryter jag den här debatten.

 • Så Smiths trovärdighet är gudomlig för att han var ett med förräderiet och inte skämdes för att återge sin inskränkthet inför kongressen?

  Smith försöker rädda skinnet på sina egentliga uppdragsgivare. Dulles o Co. Att kalla Castro för terrorist/kommunist kan ju inte annat än varit det Dulles m.fl. önskade och drömt om att få se i skrift.. Eftersom du lever alldeles för nära dina älskade samhällsomstörtare inser du inte vad du håller på med heller..

  Vem gitter besvara allt av ditt konstanta svammel?

  “Du påstod att Smith var i maskopi med Cia/Dulles. Jag frågade hur du förklarar att Smith i offentliga förhör omvittnade att Cia State department och NYT hjälpt Castro till makten. Är det så svårt att förstå den frågan? Har du verkligen ingen aning varför den frågan behöver besvaras om man tror som du?”

  Du kan inte se det naturliga svaret på din och de andras påståenden? Att Kennedy vägrade hjälpa en torterare, fascistisk diktator? I det läget är ju vad som helst bättre än Batistasvinet som alltså stöddes av CIA.. De behövde inte ens stötta Castro…. Men ska givetvis med också din mindre hjältemodiga insats stå för något de aldrig aktivt gjorde.. I motsats till vad du tror och ens anar så finns det massor med välbärgade som vill ha ett utbildningssystem och sjukvård likt det i Kuba även i USA. Tråkigt att du inte unnar någon annan dina egna förmåner men det skiner ju alltid igenom i allt du levererar.. Du är hellre en del av väggen än de som hackar i den..

  • Castoropollux
   Försök lägga ner din fatwa så skall jag gärna svara tålmodigt. Det är tydligt att detta är hädelse för dig.
   Du har inte distans till ämnet utan måste besvärja denna, för oss båda, nya chockerande verklighet.
   Jag fick reda på det genom att fråga Juri Lina, för hans text var inte helt tydlig beträffande vilka uppgifter som härrörde från vilken källa. Jag läste sen Smiths redogörelse utan förutfattade meningar varefter jag ansåg det som mycket trovärdigt och dessutom vilket inte diplomaten nämner, helt begripligt som motiverat av det militärindustriellas intressen där Dulles var en central figur.
   Earl E T Smith liksom många andra var inte insider till NWO och annat som eliterna smusslar med och hans redogörelse var verkligen inte något som räddade ansiktet på etablissemanget. Det var ju ett enormt debacle för dom om det varit oavsiktligt. Han hade inte straffats om han ist framställt det som att kommunisterna var fanatiska krigare eller något ditåt. Det hade passat det Militärindustriella mycket bättre.

 • Tja, vad är så konstigt med att Kennedy satte stopp för en katolsk korrupt diktator i ett Asiatiskt land? Det skulle inte vara ett problem i Kuba heller. Angående Smith kan jag ju bara referera till vad du upprepat av prästerskapets diktat.

  Om Smith anses hjälpt Castro till makten så är ju det inte riktigt sant heller. Smith fick ju inte som han ville “en ersättare”. Vilket låter som ett kärt ämne i en roman.

  Historieomskrivningen från högerns extremt styva pittoreska är ju att USA hjälpte en “kommunist/terrorist” till makten..

  Sedan måste ju var och varannan fråga sig vem du menar av etablissemanget? Det var väl trots allt de som plöjde fälten för Batista och stod för ett långvarigt underhåll under förtryck, tortyr försvinnanden. Samma krafter kan ju knappast strävat efter att byta ut densamme.. Utom om han likt Saddam blev för tydlig, att verkligheten hann ifatt, men så gick det ju inte till.. Säga till Batista att utlysa fria val? Du ska nog fråga dig varför Smith inte blev skjuten på fläcken..

  Eftersom du gillar prästerskapet kommer du alltid hamna på tvärs med verkligheten..

  “En ledare godkänd av Batista”? Du hör alltså inte dig själv upprepa mantrat…

  Om Batista inte fick de förväntade vapenleveranserna är ju stegrandet av konflikten en bekräftelse på hur man från de extremt aggressiva hanterade den redan hotande prestigeförlusten. Att försätta Presidenten inför fait accompli med anfallet i Grisbukten och tro att denne inte skulle våga backa var ett högt spel och Kennedy visade sig vara mycket mer karl än de vågade tänka sig. Harmen som sköljde över förlorarna fick dem givetvis att planera hämnden.. Sedan avhöll de sig alltså inte ens från försöken att kasta skulden för mordet på Castro.. “Terroristen/kommunisten”.. Som brev och poste restante från prelaterna anser du Castro vara CIA’s man?!?!

  Vilka krafter på och inom CIA arbetade mot sin chef Dulles order? Alla vet ju förresten att vapenleveranser ordnas utan presidentens medgivande. Det har CIA blivit känt för.. Att Kennedy stoppade Castro hjälpte inte Batista det var signalen om game over till Batista.. Att Smith kunde och villigt vittnade mot sin egen regim handlar väl blott om den unkna luften efter McCarthy..

  Att släppa sådana påståenden som att Castro mördade Kennedy kan man inte göra i vädrade öppna utrymmen utan att bli utskrattad. Vem har sagt att USA inte har både murar och förtryck?

  Sedan borde du ju skriva negativt om vården och skolan på Kuba. De har ju enligt ditt förmenade blivit lurade av Castro och CIA..

  • Castoropollux
   Du tog inte upp något av det jag skrivit nu utan verkar enbart angripa en skara halmstråfigurer i din senaste kommentar. Tidigare också men jag hoppades att det inte var avsiktligt då.
   Jag inser att ämnet är för känsligt för dig och det är du inte ensam om att tycka. Det är omskakande för mig också. Vad finns kvar att tro på av det offentliga narrativet?

 • Det finns de som i bland annat den här tråden istället för att slita på andras skrållare borde ringa upp varandra och prata ut. Tack!

 • “Men det hade varit svårare för Usa att använda som hotbild.” icke! Som jag redan refererat. Sjukvård åt alla är kommunism” har man redan begagnat som argument mot Obama…

  lägger vi till det sabotaget mot livsmedelsförsörjningen, odlingar, transporter osv så framstår USA/CIA som en sjukt rädd politik som inte ville ha det goda exemplets strålande lycka av framgång en simtur bort.. Terrorangreppet mot de Sydamerikanska inklusive Kubanska idrottsdeltagare på flight mot ett OS så står paranoian och psykopatin som det vilddjur det alltid varit klar.. Det är alltså så man odlat begreppet frihet. Det var av glas, porslin skörare än Ming-erans dyrbara kärl..

  “Jag är ju precis lika kritisk mot dom som du eller i själva VERKET mer kritisk eftersom jag drar upp fler bedrägligheter hos dom. Du verkar ha svårt att förstå att vi är eniga om rätt mycket och vill tvinga fram en schablonmässig och konstlad motsättning mellan oss för att slippa ifrågasätta vad du hittills lärt.”

  Du är kritisk mot allt, även de goda intentionerna och resultaten, det är därför många svarar dig med motargument som inte bara liknar fakta. De är det.. Du räknar tydligen inte med korruption och maktmissbruk som ingrediens i en utveckling.. Det schablonmässiga hittar du på nätet i sådana spår som att CIA stödde kuppen.. Min länk gav ju en annan vinkel om än lika horribel… Skulle den synen får råda störtade Kennedy en katolsk despot i ett Asiatiskt land medan beskrivningen av denne måste varit et helgons.. Ambassadör Smith är så republikansk att man baxnar över påståendet att han skulle tänka som en demokrat.. Han kan inte träffat en enda Batista-fiende.. Särskilt inte med referat till Castro beskriven som kommunist/terrorist.. Så där låter bara giriga existenser…

  Det är du som i ljuset av ett otal udda påståenden försöker likna mig.. och JAG ifrågasätter vad du oförblommerat lärt. Det finns andra hyllor i biblioteket, men det kan vara pinsamt att bli sedd med en bok ur en av dem…

  Tack till RED för utrymmet. Klart slut.

  • Castoropollux
   Jag noterar att du inte besvarar varför Cia och Dulles ville att Usas allmänhet skulle veta att “kommunisthotet” var avsiktligt orsakat av dom själva. Jag tolkar det som att vi är överens om att det är orimligt att se Smith’s redogörelser som en följd av en skum koppling dem emellan.

   Smith var en klassisk diplomat. Han säger som det är att hans uppgift är att se till ‘Usas intressen’ och det innefattade att han bearbetade Battista för att gå med på att lämna över makten till en acceptabel tillfälligt demokratiskt vald ersättare vilket skedde trots motstånd från Castro och att därefter befolkningen skulle få utse en ny ledning. Men det sistnämnda blev inte av iom att Castro tog makten.
   “Sjukvård åt alla är kommunism”. Instämmer med att Usas imperialister skulle tänka så.
   Men det vore mycket svårare för dom att vinna sympati mot en europeisk typ av blandekonomi med privat företagsamhet än mot en skäggig marxist som hetsar Sovjet till kärnvapenattack. Hoppas att vi trots allt kan vara eniga om det. Och jag påstår inte att det nånsin fanns några kärnvapen där eller ens missiler. Och jag påstår inte att Castro hetsat. Men den bilden förmedlades. Jag har sett en bild på en missil som målats fint och visats upp för turister. Det var långt senare och ‘bekräftelser’ på det officiella narrativet kom 1992 under Jeltsins korrupta period och är därför av tveksamt värde. Det militärindustriella på båda sidor kan ha tjänat på en fejkad kris. Men då det begav sig fanns hursomhelst bara intetsägande flygbilder.
   Och Usas underrättelsetjänster rapporterade inte att MIG-plan som syntes tydligt i själva verket var attrapper medan de riktiga planen var väl maskerade. Om dom inte upptäckte dom attrapperna hur vet man då att dom förstod sig på det andra. Dom sa själva att det var konstigt att dom inte dolde ‘missilerna’ bättre. Och det såg inte ut som missiler för en lekman. Men det kan givetvis ha varit delar som en expert känner igen och det kunde vara Hollywood-utensilier med samma syfte. Som avrundning kan nämnas att Castro faktiskt dessutom på 40-talet hade medverkat i tre Hollywood-produktioner i mindre framträdande roller.

   • Hade hoppats på ett slut på detta..

    Romanformen verkar ha gjort sitt. Du tror på fullt allvar att beskrivningen av Castro som terrorist, kommunist är korrekt och att denne Smith arbetade för ett annat maktövertagande! Skulle verkligen en våldsverkare och diktator med källaren full av lik, instrument och en lång lista politiska mord och försvinnanden osv, lyssna på en diplomat när han fått auktoritet, lösa tyglar, vapen av USA/CIA osv? Tror du verkligen på din beskrivning?

    “Jag noterar att du inte besvarar varför Cia och Dulles ville att Usas allmänhet skulle veta att ”kommunisthotet” var avsiktligt orsakat av dom själva.” Har inte en aning om vad du vill ha sagt med ovanstående eller fortsättningen. Lika obegripligt som att vi skulle vara överens..

    Du försöker ju inte rädda Smiths skinn utan ditt eget… Omsvängningen var lika tydlig på Jinge.se

    • Castoropollux
     Du påstod att Smith var i maskopi med Cia/Dulles. Jag frågade hur du förklarar att Smith i offentliga förhör omvittnade att Cia State department och NYT hjälpt Castro till makten. Är det så svårt att förstå den frågan? Har du verkligen ingen aning varför den frågan behöver besvaras om man tror som du?
     Smith föll inte i onåd trots de oerhört graverande anklagelserna mot etablissemanget.

     Om jag har ändrat uppfattning efter jag läste Smith’s redogörelse är det ett tecken på att jag räddar mitt eget skinn? Menar du att man med bättre info ändå bör hålla fast vid tidigare ståndpunkter?

     Syftet med arrangemanget med valet av en tillfällig ersättare var bla att Battista skulle kunna ge sig av under ordnade former. Den tillfällige ledaren måste därför vara acceptabel för Battista annars hade dom lika gärna kunnat utlysa det fria valet direkt. Battista fick inte redan betalda vapenleveranser och visste att det var kört. Tvärtemot vad du säger fick han ju inte vapnen. Men Castro tilläts få sina.
     Vad är det du tycker är konstigt? Smith hade hellre sett att Battista hade givit upp mycket tidigare och då hade ett val haft chansen att hållas. (Självfallet hade Usa som vanligt möjlighet att ingripa med sina sedvanliga korrumperande metoder om det blivit av men det får vi aldrig veta)

 • Jens Jerndahl
  Du nämnde det som många bildade människor gör beträffande upplysningen som ngt positivt.
  En ledtråd till hur detta fungerade som ett sätt för dom rika konspiratörerna bakom Franska revolutionen var att de under förespegling av vetenskaplighet införde 10-dagars vecka.
  Varför? Jo för att förvilla folk så att dom inte visste när det var söndag och dags för kyrkobesök. I samband med revolutionen miste kyrkan sina egendomar som var omfattande.
  En av dom som medverkade till det var ärkebiskop och sannolikt sen tidigare inplanterad inom kyrkan av konspiratörerna.

 • Jens Jerndahl
  (Beklagar OT i utbytet med Castoropollux, jag förbisåg att det var denna artikeln som kommenterades)
  Det är bra att du tar upp en positiv syn på vetenskap och utveckling. En som förtjänar uppmärksamhet kring samma tema är Lyndon Larouche som sen många årtionden pläderat för en humanistisk tro på människan och pekat på en konflikt mellan en konstruktiv empiriskt baserad vetenskapssyn till mänsklighetens fromma och å den andra sidan en förrädisk och missledande variant som bla spridits över världen för västoligarkins räkning. Man bör vara informerad om det för att vara förvarnad bla om det bedrägliga som jag beskrev ovan i samband med kommentaren om franska revolutionen. Larouche har pekat på Leibniz, Schiller Gauss och Riemann och andra från kontinenten som positivt bidragande och redogjort oerhört kritiskt för britternas agerande mot dom.
  Larouche har hela tiden föreslagit projekt innebärandes fredligt och utvecklande samarbete mellan tidigare Sovjet och Tyskland och nu givetvis med Brics.
  Det är oerhört tyst om Larouche vilket inte skulle vara fallet om det gick att beslå dom med allvarliga fel. Och det finns intressanta lärdomar att hämta där samt givetvis möjlighet att kritisera dom också.
  Här ett typiskt alster från 90-talet. https://www.schillerinstitute.org/fid_91-96/952_venice.html

 • Likt den ofrivillige golfaren spelar du högt igen Grafström… Varför inte göra som Voltaire! Odla din trädgård!

  Rida på en våg, försöka ta egen fördel av händelse, en kraft, och gå för långt har väl hänt förr?

  Blev så häpen igår under den senaste dokumentären Oliver Stone satt ihop om USA’s brokiga historia.. Khomeini fanns som ung med i det organiserade upproret mot Mossadeq och var alltså “revolutionens” och CIA’s köpta hand också när denne tog makten i Iran.. Vilket ju inte förvånar när Iran plötsligt blev en black om foten på Carter med ockupationen an amerikanske ambassaden.. Den misslyckade militära insatsen för fritagning.. Det var CIA som såg till att också det misslyckades..

  Motsättningarna och hoten utifrån är organiserade för att gynna det militärindustriella komplexets stöd för koloniala övertagande och maktstrukturer..

  Där har du du din verklige “Robespierre” och desinformationens moder som du nu utan att ana applicerar på verkligheten..

  Att sedan hemliga dokument försöker sätta Carter som ansvarig att ha haft kontakten med Iran är ju bara samma motor av desinformation förklädd som släppta hemliga dokument.

  Det pågår sedan länge en upplysning och det är bara så synd att du inte vill vara en del av den… Utan motarbetar hela konceptet….

  • Castoropollux
   Du är väldigt otydlig. Jag gissar att du är ironisk beträffande Khomeini och det förstår jag inte. Det du återger av Stone var inget nytt för mig. Khomeini gavs senare Ayatollah titeln i strid med alla regler för att han inte skulle kunna straffas när han på nytt var inblandad i uppror på 60-talet.
   Han hade bara ett torftigt ordförråd på persiska och när han senare formellt hade makten var han väldigt trött och sov mest. Hans största genomslag kom genom kasetter som BBC lät spela upp.
   Ju mer man lär sig desto fler revolutioner påminner om varandra. Revolterna är aldrig folkligt orsakade även om massorna manipuleras tex via avsiktlig hamstring av livsnödvändiga livsmedel som det egentligen inte råder brist på och där regimen är oskyldig. Men däremot är den styrande samhällsklassen inblandad trots att det skenbart ser ut som om dom agerade mot sina egna intressen. I både Franska Ryska och Iranska revolutionen. Dom räknar med att belönas av den privata oligarkin som ligger bakom. Ibland kan det vara idealism som nog var fallet för en del Iranier men då hände det sig att dom avrättades genast efter Khomeinis makttillträde. Det gällde tex dom som kände till Khomeinis ursprung. Det som verkar vara generellt är att dessa historiska draman styrs av en privat rik elit som har som mål att manövrera ut all självständig nationalism, medan många med genuina vänstersympatier vill tro på det offentliga narrativet vilket innebär att dessa rika privata aktörer har stor hjälp av vänsterkrafter. Istf nationell enighet försvagas alla folk av smarta splittrare. Marx sådde ett giftigt frö till splittring dels genom det absurda begreppet proletariatets diktatur och hans omständliga resonemang med dialektisk matrialism har endast akademiskt intresse och drar därför bara bort energi från en mer jordnära pragmatisk kamp.
   Tanken att klassamarbete är förräderi försvagar alla socialistiska rörelser. Beundran för Marx förlamar kreativt nytänkande. Marx och dom övriga kända namnen var i maskopi med den rika eliten och om socialister inser det har dom en större chans att bidra konstruktivt. Om vi hinner för den rika eliten håller på att hetsa till kärnvapenkrig.

   • “Du är väldigt otydlig. Jag gissar att du är ironisk beträffande Khomeini och det förstår jag inte.”

    Otydligheten verkar stamma ur dina domäner. Vad är ironiskt med Khomeini? Finns där något syftningsfel som skulle pekat tillbaka på typ CIA eller några andra huvudspelare som hyrda händer åt oljeintressenas käraste ägodelar?

    Visst var detta en riggad och skapad revolution för att ta makten från folkets förhoppningar och bjuda skräckvälde med godtycklig förföljelse och avrättningar som mest iögonfallande intryck.. Så motståndet och krisen för Carter var bara ett sätt att bakbinda en fredligt sinnad president.. Då blir kanske IS,ISIL, DAESH roll inte främmande eller särskilt förvånande. Tryck upp en president mot väggen med bestialiska halsslitsningar och saken bar plötsligt blivit biff..

    Revolutionen i Kuba kommer aldrig påminna om de du givetvis har fog för att demonstrera. Av skäl du aldrig vill eller kommer förstå. Men mest för att det är så jobbigt att inte ha rätt för jämnan..

    ……….

    Givetvis är upplysningen en våg dessa krafter gör allt för att bryta. Det är mycket tragiskt och metoderna växlar men blir brutalare.. Som alltid är det handelsembargots krafter som talar på olika språk. De som tjurar och står i om de inte får sin vilja fram.. Givetvis låg ju planerna färdiga att närma våldet till civilisationen, in i städerna för att skrämma fler vilket ju inleddes med att rensa krigsskådeplatser från vittnen.. Målet är fruktan och det kusliga är att västkrafternas maktmissbruk betala för den servicen för att bibehålla sitt imperium,. Dessutom kan man alltid desavouera en president, ett lands ledare med att enkelt visa att det går aldrig kontrollera och förhindra terror.. Den “Code Red” som alltid följer av att John förlorat sin följare ur sikte måste med våldets och maktens konsekvens återföras i ledet eller lida total förnedring. Carter som de redan visste var förlorad skulle aldrig få skapa den anda av trygghet som hans politik var utformad i. Likaså skulle aldrig Obama få lyckas med det han föresatt sig heller.. Man sänkte ribban och lät brutalare våld forma besluten bara..

    Att ge upp kampen att sprida ljus och kunskap är att ge de destruktiva rätt.. Styrkan i vetskapen, insiktens gedigna cementering i märgen är den rakryggades bästa vapen mot girighetens alla olika ansikten.

    • Castoropollux
     Varför skriver du så mycket när du ändå tror att jag aldrig kan förstå?
     Din ensidigt förringande attityd till mig känns trist eftersom jag endast är intresserad av sanningen och verkligen inte är det minsta orolig för att ha fel. Jag är bara tacksam om jag upptäcker fel. Handen på hjärtat, är det inte en spegling av din egen oro? Vad Kuba anbelangar tex. Nog är det traumatiskt för schablonbilden när Cia stödjer ett kommunistiskt maktövertagande?
     Så du hoppas att ambassadören Smith ljuger.
     Därmed påstår jag inte att Castros Kuba styrdes utifrån. Jag tror han fick bygga upp det efter eget huvud. Bojkotten säkrade att det aldrig tilläts utvecklas till sin fulla potential vad det nu skulle ha inneburit. Usa ville ha en lagom stor hotbild för att motivera det militärindustriellas intressen. Och bojkotten tycks ju bara ha stärkt Castros dogmatism vilket garanterade en fortsatt polarisering.
     Det var nog precis vad Usa önskade. Världen är ett narrspel Castoropollux!

     Och Carter må ha varit lurad till dels men han ville hindra den sk kommunistiska expansionen och hade ju den extreme Brzezinsky som rådgivare. Så extrem islam var ett medvetet sätt att omintetgöra Sovjetiskt inflytande i Iran också.

     • Tja du PG. Efter att ha argumenterat mot så pass mycket av det du anför som sanningar fastän att de är dåligt underbyggda. Tvingas jag och många andra konstatera att det är hopplöst att försöka övertyga dig.

      Förringa ska du nog inte ta i din mun efter dina personliga och kränkande utfall mot mig och min person. Det tyder väl bara på att argumenten inte var så många och övertygelsen hängde i luften och saknade fundament.

      Dulles fick sparken från CIA av Kennedy eftersom hans insats för att tygla invändningarna mot önskningarna att uppfylla sina uppdragsgivare näringslivet/maffians om att återfå kontrollen på Kuba inte föll Kennedy på läppen. Att de militära hökarna sjöng samma falska sånger gjorde inte skandalen mindre. Att du ändå vill och i några rader här ovan påstår att Castros kupp och revolution var en CIA understödd sak adderar humor i sammanhanget.. I det enda land som de uppenbarligen inte fick utöva sin makt i och som lyckats så väl i sitt utbildningssystem och sjukvård VILL du TRO att detta miserabla verk om man jämför med alla andra mänskliga och sociala katastrofer de medverkat i i resten av världen inklusive Sydamerika skulle vara efter deras mått och steg.. 😀

      Att CIA storhetsvansinne är smittsamt och vårdas ömt av dessa krafter som ser falseflag som lika naturligt som gröten skulle ju förlora ansikten, vikten och betydelsen om de inte försökte få “massan” (obs, ser ut som en nedvärdering, men är en konsekvens av individens eget val) att svälja förklaringen att de sköter ändå allting, fastän det är deras misslyckanden.. Maktfullkomlighet lider alltid svårt av prestige och brist på självkritik. Att man dessutom låter strateger bearbeta massan så att de inte ska förlora förtroendet för makterna är just det du utan tvekan levererar från dem. Helt okritiskt.. SOM exemplet att kuppen på Kuba var CIA-stödd. Tyvärr PG så har du grundligen fel och får väl se om inte vanans makt har större betydelse än vad du vill inse. Är du verkligen säker på att du inte behöver fästa påståendet ihop med utvecklingen? Jämföra det i andra länder där “kupper” och ingripanden onekligen fått en helt annan följd och en utveckling efter den moder man alltid götts för orättvisorna, våldet, politiska mord och förtrycket..

      Det ÄR riktigt att de vill ha sitt bruna finger med i spelet för orättvisor och stängda utbildningsvägar, förtryck och låga löner. Men på Kuba fick de aldrig chansen. Resultatet är alldeles för bra i det hänseendet. Dessutom måste väl USA med sin slutna utbildningsform utgöra det slående och värsta skräckexemplet på hur man oförblommerat väljer att bekräfta “borta bra men hemma bäst”..

      “Det du återger av Stone var inget nytt för mig. Khomeini gavs senare Ayatollah titeln i strid med alla regler för att han inte skulle kunna straffas när han på nytt var inblandad i uppror på 60-talet.”.

      Skillnaden här är att jag förstod sambandet utifrån det faktum att desavoueringen av Carter hade inhemska krafter i USA som det bakomliggande skälet, samarbetande med de förklädda krafterna i Iran och den COG kuppen representerade. Häpenheten ska du inte imponeras av, den var blott en bekräftelse på det faktum att Khomeini var mycket gammal i CIA-spelet med riggade kupper.. Men apropå ditt påstående så kan du väl peka på var någonstans du redan för länge sedan gett detta faktum din synpunkt. Har du alls inte skrivit om den tvivlar jag bara än mer på dina avsikter och inte mindre på din övertygelse.. och uppfattar ditt påstående som skryt.

      • Castoropollux
       Du vill inte att världen skall vara ett bedrägligt narrspel men ju mer jag lärt mig desto mer verkar det så.
       Låt oss ta en sak i sänder. 1)Castro
       Du tror alltså inte på ambassadör Smith? Varför anser du att han skulle hitta på att NYT State department och CIA samverkat för att få Castro till makten.?
       Du tycker att min tilltro till Smith är komisk och det kan jag leva med för jag har inte så mkt prestige.
       Men jag kan inte begripa varför han skulle påstå det om det inte var sant. Hans bok the fourth floor redogör lugnt och sansat för alltihop och han fortsatte sen sin karriär utan att bli straffad.
       Iom att jag fått den informationen söker jag en logisk förklaring och den finns:
       Det militärindustriella fick den ur Usas synvinkel hanterliga hotbild som räddade dem från avspänning och minskade vapenorder. Men dom ville inte ha det i övriga Latinamerika och det verkar också logiskt.
       Jag är öppen för alternativa förklaringar men det är synd att du misstror mina avsikter.

       2) Carter . Jag sa inte allt tidigare utan bara den delen som är mest avvikande från det officiella narrativet. Det Carter fick höra eller desinformeras med, hur man nu vill uttrycka det, var att eftersom Shahen enligt Cia var döende och saknade en lämplig kandidat som efterträdare så vore det lämpligt att ge stöd åt konservativa mullor för att undvika att socialister tog över. Dom konservativa mullorna hade ju tidigare medverkat i samband med angloamerikanernas förra regime change, när shahen tillträdde. Antagligen hade Carter ingen aning om att det inte alls skulle vara den tidigare sorten, så det är inte så långsökt att tro att han skulle tyst acceptera en sån förändring. Vidare, i shahens fängelser som var organiserade av väst inkl tortyren, hade kadrerna inom det muslimska mujahedin oskadliggjorts så till den grad att deras underordnade i frihet tappade tron och blev marxister. Det var dom som spred det till Afghanistan och hade makten i Kabul när Cia började organisera knark-klanhövdingarna mot kommunistregimen som hade givit kvinnor möjlighet att utbilda sig och delta politiskt.

       • Citerar mig själv i slutet av tredje stycket stycket. I det enda land som de uppenbarligen inte fick utöva sin makt i …. och steg.. Du och konspirationens moder, söner och döttrar underskattar allas vårt förstånd.. Utbildning, sjukvård på Kuba är en nagel i ögat på resten av den förtryckande världens krafter. Det är väl tack vare den inhemska fördumningen som det i USA öht kan argumenteras att sjukvård åt alla ÄR kommunism.. Själva har ju USA avskaffat köerna och istället låst dörrarna till både bildning och vård.

        För det är ju du som inte vill se hur bra sjukvård och utbildning fungerar på Kuba.. Det måste säga det mesta om revolutionens karaktär och allt du behöver veta.. Flyttar vi perspektivet hem så fungerar alltså bildning o sjukvård ofantligt mycket sämre på hemmaplan.. Det får iaf min inbillning att skrumpna. Varför hämmas inte din?

        Jag har aldrig sagt att ambassadören ljuger. Det är helt och hållet ditt påstående. Den utsaga du framförde för länge sedan såg inte ut annat än som det enda som gick att säga när kuppen i CIA’s ögon misslyckats.. Castro tog död på analfabetismen och fattigdomen i en omfattning USA aldrig skulle inlåta sig i.. Inte ens hemma, där de gjort allt för att bevara okunnigheten och oupplysningen i förtryckarnas tjänst.

        http://www.thenewamerican.com/culture/history/item/4688-the-betrayal-of-cuba “But one element that may be widely overlooked in the debate is how influential forces in the U.S. government and major media significantly aided and abetted Castro in his bid for communist domination of the island.”

        Den som vill kan ju se detta som en bekräftelse på dina påståenden. Men å andra sidan så fick de flesta i en opposition inte en chans att fly de länder USA’s korporationer/CIA tog makten i med hjälp av fascismens alla metoder och medel.. Samma krater som stödde Spaniens Diktator Franco och andra inklusive Shitler. Samma krafter som försökte kuppa bort presidenten, som satte käppar i hjulet för den beska medicin 30-tals depressionen i USA skulle utgöra… Dessa krafter som ville ha en fascistisk ledare, som kunde stärka den beska medicinen och repressionen mot arbetarklassen….

        Smith ser ut som CIA/Dulles man. “Despite Smith’s warnings about Castro’s communist alignment, the State Department and the establishment media successfully maintained the illusion that Castro was clean.”. Du får länken ovan av mig för att fortsätta ditt korståg mot sanningarna och friheten. Lycka till..

        Sedan ska vi alla andra minnas hur man försökte snärja Snowden som kommunist eftersom han fick fly sitt eget lands korrupta krafter.. Landets trogna förtrycket drev också Castro i händerna på Sovjet.. Landets trogna försöker likaså tvinga en förvånad omvärld att tro att Wikileaks hjälper fienden och borde åtalas för spioneri..

        Jag är säker på att världen i stort är ett narrspel med grymma våldsinslag, men jag nöjer mig med att hålla mig på marken och inte ge de totala historieförfalskningarna luft under sina fascistiska vingar..

        Castro har förresten avhållit sig från tortyr medan korporationernas handfångne ledare utvecklat tekniken under 60, 70 år och tja du tror ju att Castro supportar Guantanamo….? Säker på det får du själv lämna länken på Jinge.se där det påståendet häromveckan veckan såg dagens ljus. Som relä klickar du med en klockas noggrannhet.

        “there would have been no flood of Cuban refugees fleeing communist tyranny, ” Ingen av dessa flydde tyranni. De lockades av 15000 dollar direkt i fickan och 15 minutes of fame som propagandadockor i Miami.. Riktiga Christer Petterson-typer med andra ord om du kan förstå TV3’s strävan efter drama.. Oavsett vilka som mördade Palme, Cubas vän….

        Beskyllningarna mot demokratiska krafter handlar ju mest och egentligen om hur korporationerna backat upp vem som helst i deras kamp för att störta demokratiskt valda ledare.. Contras som halsskärare, Talibanska stenare, Al-Qaida terror, IS och ISIL-Daesh.. Där de senare sluter cirkeln runt strupar.. Tror katten det att du är blöt när det regnar på prästerskapet.

        • Castoropollux
         Jag har aldrig sagt ett ont ord om sjukvård mm på Kuba. Och inget säger att ett Kuba med en Europeisk blandekonomi om den etablerats vid samma tid skulle ha utvecklats mindre bra. Men det hade varit svårare för Usa att använda som hotbild.
         Du verkar mena att Kuba är ett farligt positivt exempel ur Usas synvinkel och isf instämmer jag. Därav bojkotten. För att motivera den var Kubakrisen en bra förevändning. Men även ett blandekonomiskt europeiskt system på Kuba hade varit ett farligt positivt exempel ur Usas synvinkel.
         Kubakrisen och påståenden om Castros aggressiva attityd mot Usa oavsett om det var sant eller ej har tjänat sitt syfte att utgöra hotbild.
         Vad beträffar vårt NUVARANDE system så är det ju inte längre det som fanns vid tiden för Castros revolution. Numera är vi överflyglade av nyliberal angloamerikansk ideologi som hela politiska spektrum här har absorberat. Vi har tagit bort den typen av blandekonomi vi hade och pyramidspel är modellen istf produktion och utveckling. Bostadsbranchens avsiktliga underskott är ett sätt att lura alla att bli små spekulanter istf att ha ett fungerande samhälle. Men kommunismen är inte det mest naturliga alternativet utan ist en klok variant av blandekonomi under demokratisk kontroll. Kommunismens misstro mot individualism och intolerans mot opposition kväver ett folk. Dom som prövat det har återinfört individualism. I Ryssland har dom fortfarande kvar tunga delar av det nyliberala systemet men dom verkar vara intresserade att införa självständig statskapitalism, men inte så att privata företag bekämpas utan tvärtom uppmuntras.

         Usa är emot självständiga ekonomier som Usa inte kan parasitera på. Positiva exempel på framgångsrik socialism eller framgångsrik kapitalism är lika oönskade. Därför spred dom en bakåtsträvande socialism till Kina. Bonderomantik och antivetenskap, flumfilosofi som gick ut på att teknisk och naturvetenskaplig utveckling leder till elände och enkelhet och jordbruk är den rätta vägen. Mao hade nog de bästa avsikter men impulserna från angloamerika lurade honom in på ett ofruktbart spår. Men avsikten var likväl god: och jag är helt öppen för att det fanns positiva inslag. Men återigen, hade europeisk blandekonomi kommit att etableras ist, baserat på en positiv kunskapssyn, tex som Sun Yat Sen hade på gång före WW1, så finns det inget skäl att betvivla att Kina hade hävdat sig väl inom den ramen.
         Det mesta som har gått snett i världen är en följd av angloamerikanska oligarkins interfererande.
         Jag undrar om det är någon mer än du som misstolkar mig så Castoropollux. Prästerskapet?
         Jag är ju precis lika kritisk mot dom som du eller i själva mer kritisk eftersom jag drar upp fler bedrägligheter hos dom. Du verkar ha svårt att förstå att vi är eniga om rätt mycket och vill tvinga fram en schablonmässig och konstlad motsättning mellan oss för att slippa ifrågasätta vad du hittills lärt.

        • Castoropollux
         “Smith ser ut som Cia/Dulles man”
         Och du anser trots det att du håller dig på marken. Förklara för mig varför Cia och Dulles vill att allmänheten ska få veta att det ‘kommunistiska hotet’ är avsiktligt framskapat.

         Du tillskriver mig åsikten att Castro supportar Guantanamo. Det är en total förvrängning. Givetvis ogillar han det, men om han tror att han har medhjälpare där som bidrar till att förvarna om mordkomplotter och andra hot, tex nya invasioner, då kanske fördelarna överväger. En rätt naturlig förklaring vore att basen får vara kvar i utbyte mot att Usa avstår från invasion. De agenter som haft kontakter under åren har naturligtvis hemligheter map Kubas nationella säkerhet.

         Wikileaks är fortfarande en sk limited hangout. Kan göra nytta ibland ändå. Seriösa uppgiftslämnare som skaparen av Cryptome med full insyn i wikileaks gjorde den bedömningen för länge sen och dom är inte illvilliga utan nyktert resonerande. Jag litar mer på dom än på dom som tror på att riktiga upprorsmän mot oligarkin får stöd av oligarkistyrda-msm. Genom Assange’s msm-stöd kan organisationen utnyttjas för att spionera på imperiets konkurrenter.
         Assange gjorde misstaget att släppa iväg en massa identiteter på agenter. Därigenom fick han många nya fiender som det inte var tänkt av hans herrar. Han blev övermodig och oförsiktig och trodde att han var skyddad. Men dubbelspel av det slaget inbegriper inte hela underrättelsevärlden så det blev en intern konflikt. Det är vad som framkommer av det jag känner till.
         Hade han inte gjort det misstaget hade han kanske vid det här laget lyckats framkalla Assads störtande och maidan-uppror lite varstans. Påhejad av msm och en stor del av bombliberalerna och vänstern. Det var den typen av info wikileaks kom med i början efter att först ha släppt redan känt material om nedskjutning av journalister i Irak. Mot dom länder där Usa bevisligen vill byta regim. Tunisien Egypten Yemen Syrien
         Såg just denna rätt kortfattade argumentation som jag instämmer i beträffande Wikileaks.
         http://www.tomatobubble.com/snowden_fake.html
         (Jag anser beträffande Snowden att han i ngn mån representerar en viktig dissident-del inom underrättelsevärlden och har starkt stöd där, men jag håller med om att han också är limited hangout)

 • Vid franska revolutionen avrättades medlemmar ur vetenskapsakademin. Det var inte alls något uttryck för en progressiv upplyst utveckling trots den lejde agenten Voltaire’s inspirerande ord. Utan det var britternas lierade konspiratörer Robespierre mfl som gjorde’t. I själva verket var det första steget i den serie krig och revolutioner som den privata finans och företagsoligarkin använt för att ta över makten. Globaliseringen ni vet. Voltaire lejdes av utländsk underrättelsetjänst med syfte att medverka till Frankrikes försvagande. Och bara för att han sade bra saker betyder det inte att Frankrikes monarki var ett hinder för vetenskapen. Tvärtom var tex ångmaskinen en fransk-tysk uppfinning som plagierades av britterna.
  Så tesen att revolutionen vore en positiv Vattumannavåg håller inte. Snarare än att vara en rekyl som antyds var Napoleons period isf positiv vetenskapligt sett.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *