Uppfinningar, kommunikationsteknologi och transparens – Jerndals paradigmkrönika – Del 5

publicerad 22 augusti 2016
- Jens Jerndal
Space shuttle and space station - IIlustration: 3DSculptor, Russia

För nya läsare vill jag först för säkerhets skull nämna att jag med paradigm avser en världssyn som sätter gränser för vad vi tror är möjligt och som via kultur och tradition bestämmer hur vi tolkar vad vi upplever. Sådana paradigm eller världsuppfattningar ändras med tiden och utvecklingen. Vi befinner oss nu i inledningen till en period som präglas av vad jag kallar Vattumannaparadigmet, som beräknas vara i ytterligare c:a 2000 år. Det tar några hundra år för detta nya paradigm att etablera sig definitivt, och den perioden började redan på 1700-talet. Detta betyder att vi nu befinner oss långt inne i det mest omvälvande paradigmskiftet hittills i mänsklighetens historia. För att förstå Paradigmskiftet i sin helhet, rekommenderar jag läsning av samtliga 7 avsnitt.  

Text: Jens Jerndal – Illustration: 3DSculptor, Ryssland

Samtidigt med amerikanska självständighetsförklaringen och franska revolutionen inleddes även en teknisk revolution. Denna började med skotten James Watts förbättring av ångmaskinen 1769, vilket blev upptakten till det s.k. industrisamhället med automatisering och massfabrikation.

Allteftersom det nya paradigmet avancerat har vi sett följande fenomen utvecklas: Snabba kommunikationer över stora avstånd, å ena sidan med motoriserad sjöfart, tåg, bilar, flyg och rymdfarkoster, å andra sidan med telegraf, fax, telefon, radio, television, datorer, satellitbaserade mobiltelefoner, e-post, osv. Vidare har vi sett samhället i allmänhet bli alltmer elektrifierat och elektroniserat.

Som minsta gemensamma nämnare i allt detta finner vi en tendens att förbinda och koordinera människor, organisationer och länder i alltmer omfattande och komplicerade system eller helheter.

En av de mäktigaste framstegsvågorna hittills gav oss 1990-talet med sin explosion av IT-fenomen. Uttryck för detta var den s.k. techbubblan på den nya aktiebörsen i USA för teknikföretag, Nasdaq. Viktigast var att alla fick tillgång till Internet, och att mobiltelefonin spred sig som en löpeld över hela planeten. Under samma decennium kom även internationellt samarbete rörande ekologin och rymdforskningen i fokus på nytt.

Att denna våg skulle ta slut runt millennieskiftet kunde lätt ha förutsagts av den som följt den historiska vågrörelsen. Reaktionen kom med George W. Bushs regeringstillträde år 2001 och allt vad det ledde till, bl.a. den 11 september och de därpå följande angreppen på Afghanistan och Irak. Under tredje millenniets första decennium gjorde de reaktionära krafterna med sitt globala gravitationscentrum i USA:s federala regering allt de kunde för att motarbeta Vattumannaparadigmet och allt vad detta står för.

Tack vare globaliseringen sprids ny teknologi nu snabbt över hela världen. Globaliseringen är i sig ett typiskt vattumannafenomen, och som sådant har den kommit för att stanna. Den innebär ett gränsöverskridande planetärt perspektiv och ett holistiskt syn- och arbetssätt som i likhet med energi och pengar är neutralt och kan användas till allt möjligt och av vem som helst.

Orsaken till de starka protesterna mot globaliseringen kommenterade jag i tredje avsnittet. Att fördöma globaliseringen, därför att den används på ett icke önskvärt sätt, är ungefär detsamma som att fördöma televisionen som teknologi, därför att den används till att sprida lögnaktig propaganda eller filmer som leder till våld.

Vattumannaparadigmet tillåter inga hemligheter. Som redan diskuterats i tredje avsnittet beträffande politiker, företagare och kändisar, ser Vattumannaparadigmet till att allting till slut kommer till allmänhetens kännedom. Detta får också sin betydelse i fråga om uppfinningar och ny teknik, som inte längre kan hållas hemliga för maximal vinning för några få. I stället blir de nu lättare allmän egendom, vilket bidrar till en snabbare utveckling. Att detta också kan utgöra en fara, skall vi för all del inte glömma, som när instruktioner för tillverkning av bomber, inklusive atombomber, cirkulerar fritt på Internet.

Oprah Winfrey i samtal med 14 juni 201
Oprah Winfrey i samtal med Michelle Obama den 14 juni 2016 – Källa: White House, US State of Women

Transparensen kan även få en positiv social effekt när den används på rätt sätt. Ett exempel är TV-program av typ Oprah Winfrey där människor med ett visst problem eller en ovanlig läggning intervjuas i en atmosfär av förståelse och vilja att hjälpa. På så vis skapas större tolerans för olikheter och avvikelser, vilket är en väsentlig egenskap hos det nya paradigmet. I det gamla hycklande paradigmet rådde många tabun jämte en fördömande attityd mot en rad egenskaper och beteenden som egentligen är både normala och tämligen vanliga.

Detta ledde till personliga trauman för många som upplevde sig som ensamma med ett sådant problem, mindre värda och föraktade, när de i själva verket var i gott sällskap med massor av andra normala människor. Bland de tillstånd jag avser är olika former av handikapp, vissa sjukdomar, och en sexuell profil som inte överensstämmer med den som sedan 300-talet påbjudits av fundamental kristendom med hänvisning tilll Gamla Testamentet, t.ex. homosexualitet.

Text: Jens Jerndal, f.d. professor i holistisk medicin | Läs mer av Jerndal | Boka Jens Jerndal som föredragshållare

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • De 7 artiklarna som utgör Paradigmskifteskrönikan är en kort sammanfattning av min bok på engelska, utgiven i USA, som heter PARADIGM PULSE – SENSING THE SURGE OF CHANGE. Boken ger en mer fullständig och uttömmande skildring av detta paradigmskifte, det i särklass mest omvälvande i mänsklighetens kända historia.
  För den som är intresserad av att gå direkt till källan och läsa boken, så finns den nu att köpa hos BOKUS, här: 
  http://www.bokus.com/bok/9781450087124/paradigm-pulse/
   
  Här återges några utlåtanden om boken av välinformerade och kända personer eller organisationer:

  “As an Aquarian, Global Thinker and Activist I share Dr. Jerndal’s vision of the future. Paradigm Pulse – Sensing the Surge of Change is a bold outline of the changes our world is going through and a profound resource to understand the implications of the fast-paced social changes that are effecting people’s lives everywhere. We are in an exciting moment of history and this book is is a must-read for all who are interested in their future.”
  John W. McDonald, U.S. Ambassador, ret.
  Chairman and CEO Institute for Multi-Track Diplomacy
  Arlington, Virginia, USA
  www/imtd.org
  * * * * *

  “PARADIGM PULSE – SENSING THE SURGE OF CHANGE is a comprehensive overview of the Aquarian paradigm and its implications for the transformation of consciousness and world-systems that is already bubbling beneath the surface. The author is well aware of the key factors maintaining the status quo and the agenda for world control and domination, but sees beyond this grim prospect to an emerging grassroots revolution based on a holistic understanding of life. An essential handbook. – I am very impressed.
  David Lorimer, Scotland,
  Editor of
  The Spirit of Science,
  Thinking Beyond the Brain,
  Author of
  Radical Prince
  * * * * *

  “Among the many themes explored in Paradigm Pulse are globalisation, nutrition and health, the future of medicine, science, education, energy, environment, tourism, changing patterns of relationships, sex and spirituality, the machinations of the New World Order, peace, political systems and the nature of power, and the subtle structure of the human being.

  The overall argument is integrated into the framework of what Jens calls the Aquarian Super-Paradigm, which is a tour de force of integrated thinking. He is well informed and anything but naive when addressing the shortcomings of current political, economic, scientific and medical systems. In all these areas, he makes detailed proposals for new models and structures.”
  The Network Review, journal of the Scientific and Medical Network, international vanguard organization based in the UK.

  * * * * *

  “Jens Jerndal is a veritable apostle of the Aquarian Paradigm. Whether we agree with his basic premise — that the new paradigm already breaking upon us, is an Aquarian paradigm — it is clear that he makes a lot of sense.

  His book PARADIGM PULSE covers practically all the essential points of the paradigm shift before us and provides orientation for promoting it. It is up to the reader to agree with him or not, and to follow him or to find his or her own way.

  In either case, reading his book is a challenge to conventional wisdom well worth our while.”

  Ervin Laszlo Ph.D., Toscana, Italy
  Founder of the Club of Budapest and of the World Wisdom Council
  Head of the General Evolution Research Group, member of the International Academy of Science, of the World Academy of Arts and Science, and of the International Academy of Philosophy. Former president of the International Society for Systems Sciences.
  Author of 83 books, among them:
  Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything,
  Quantum Shift in the Global Brain,
  The Systems View of the World: A Holistic Vision for Our Time

  * * * * *

  “Your books enthralled me. I showed your website to my grandchildren in order that they trust in the Future.”
  Pierette Amann, Neuilly-sur-Seine, France

  * * * * *

  “Paradigm Pulse – Sensing the Surge of Change identifies a radical shift in our shared experience of being alive right now. The ground beneath your feet becomes a carousel of change because your consciousness is changing. Read Paradigm Pulse and be inspired!”
  Helen Jandamit, Vipassana Meditation Master, Educator, Artist, Author and Traditional Healer – Bangkok, Thailand.

 • Vattumanparadigmet har inte avsatt några direkta spår i Sverige.
  Här gäller fåtalets tyranni, de ekonomiskt starka gör vad de vill.
  Ovanpå det finns svaga journalister som inte vågar ta i besvärliga frågor.
  Newsvoice är inget undantag. Man håller sig inom den tilldelade
  världsuppfattningen och låter inte fakta styra hur man agerar.
  Detta gäller all media i Sverige.
  Att utmana makteliten är det ingen som vågar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *