Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Falsk nyhet i Nerikes Allehanda var propagandajournalistik om strålning

publicerad 2 december 2016
- Mona Nilsson
Nerikes Allehanda, logo
Nerikes Allehanda,   logo
Nerikes Allehanda, logo

Nerikes Allehanda, NA, publicerade nyligen en icke-nyhet som en nyhet och följde upp med en väl upprepad lögn från en myndighet. Båda artiklarna vinklades och utelämnade väsentliga fakta. Kritiska frågor ställdes bara till en av de inblandade, den som var den ende experten på området. De två artiklarna är exempel på den allt mer vanliga propagandajournalistiken inom svensk MSM (mainstreammedia) med ett underliggande syfte.

Text: Mona Nilsson

Nerikes Allehanda (NA), som tillhör mediekoncernen Mittmedia, publicerade den 23 november 2016 en ”Nyhet” på förstasidan: ”USÖ-läkare får kritik för varning”. Artikeln följdes dagen därpå upp men en ny artikel: ”Strålsäkerhetssexpert: Finns ingen grundad misstanke när det gäller WiFi”.

NA:s ”nyhet”= Mats Reimers påhopp

Torsten Augustsson från Strålsäkerhetsmyndigheten
Skärmdump: Torsten Augustsson från Strålsäkerhetsmyndigheten i Nerikes Allehanda , 2016

NA:s ”nyhet” är att den bloggande och ökände barnläkaren Mats Reimer vid Mölnlycke vårdcentral, medlem i förvillarföreningen och frontorganisationen Vetenskap och Folkbildning, kritiserat Lennart Hardell för ett utlåtande till USA.

Mats Reimer är känd för att på sin blogg och i utspel i media kritisera och smutskasta alla som anser att strålningen kan medföra hälsorisker, även de politiker som är intresserade av att informera sig om vad forskningen visar, de som skriver motioner i ämnet för att bättre skydda människor eller barnen mot riskerna. Han är också ökänd för sina hånfulla och kränkande angrepp på de medmänniskor som får svåra symtom av strålningen i strid mot läkaretiska regler.

Lennart Hardell hade hösten 2015, efter en förfrågan från föräldrar med barn i en skola i USA, skrivit ett utlåtande om hälsorisker med trådlösa nätverk.

Det är alltså Mats Reimers ogillande av ett utlåtande gällande risker med wifi i skolor som Nerikes Allehanda förvandlar till nyhet”. Reimer förvandlas hux flux till auktoritet i ämnet genom att hans kritik annonseras på förstasidan och huvudartikeln får en helsida på sidan 4. Lennart Hardells utlåtande förvandlas till en ”varning”. Men Hardell har inte blivit ”varnad” inte heller har han ”varnat”.

I själva verket skrev Hardell följande i november 2015:

”Vi uppmanar er att informera er om de potentiella riskerna med trådlös teknik i skolan”.

Han nämner därefter några faktauppgifter: Strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC. Upprepade undersökningar visat flera olika hälsorisker, bland annat försämrat minne och inlärning.

Artikeln inne i tidningen med rubriken:Bloggare kritiserar Örebroforskare: “Strålningen från trådlösa nätverk är för svag för att skada DNA”, utelämnar den avgrundsdjupa skillnaden mellan de båda läkarnas kompetens i ämnet.

Lennart Hardell är cancerläkare och har forskat på cancerogena effekter i miljön sedan 1970-talet. Hans forskning har bidragit till att dioxin blivit cancerklassat.

  • Lennart HardellHardell har forskat på mobiltelefoner samt risk för hjärntumör sedan slutet av 1990-talet.
  • Hans forskning anses som ledande i världen på området samt som den mest tillförlitliga av den italienska högsta domstolen år 2012 i ett arbetsskadeärende.
  • Hardell har också visat att PCB och glyfosat orsakar cancer bland exponerade människor.
  • Han var en av 30 världsledande experter som bedömde cancerriskerna med mobil- och wifistrålning för IARC:s räkning år 2011.

Mats Reimer å andra sidan är varken cancerläkare eller forskare på området. Trots det framställer NA Mats Reimer som den som vet något om forskningen, DNA-skador och cancer. Han får inleda med sin felaktiga kritik, som Hardell dessutom inte får bemöta: om DNA-skador, att få undersökningar skulle visat cancerrisker samt att Lennart Hardell skulle vara ganska ensam om sin ”åsikt”. Påståendena är i stort sett identiska med vad telekomlobbyn brukar påstå:

Mats Reimer:

Mats Reimer, 2014
Mats Reimer, 2014 – Foto: Vereniging tegen de Kwakzalverij

”Lennart Hardell är en välkänd person som tillhör en liten grupp av forskare, hans åsikter delas inte precis av Strålsäkerhetsmyndigheten, konstaterar Mats.Enligt honom finns det få studier som visar på att man kan få cancer av att använda mobiltelefon, och de studier som finns är ofta ifrågasatta.

– Strålningen från mobiler och trådlöst internet är för svag för att kunna skada DNA. Däremot UV-strålning och gamma-strålning kan orsaka skador på DNA, för den strålningen innehåller mycket mer energi, säger Mats Reimer.”

Jenny Tegnér kom nu inte ihåg frågorna

Jag ringde upp NA-journalisten Jenny Tegnér och frågade varför hon inte lät Lennart Hardell bemöta de inledande angreppen och påståendena om Lennart Hardells egen forskning.

Jenny Tegnér svarade att hon inte kom ihåg frågorna så här långt efteråt (intervjun ägde rum för en månad sedan). Men frågorna Hardell fick svara på finns skriftligt i ett e-postmeddelande från henne till Hardell i samband med intervjun.

Frågorna var:

”Hur kom det sig att du gav dig in i den här kampanjen?

Det finns ju många skolor i närområdet som är lika trådlösa, varför reagera på en skola på andra sidan jorden och inte i Örebro?

Mats Reimer reagerar i sin blogg på att ni använt USÖ:s offentliga brevpapper, varför har ni valt att göra det?

Enligt blogginlägget finns det inte så mycket forskning som stödjer den här tesen, bland annat sägs det att Strålskyddsmyndigheten har letat efter något som styrker Leif Salfords forskning men inte kunnat hitta det i slutändan, hur ser du på det?”

Nerikes Allehanda struntade i att ge “both sides of the story”

Den sista frågan om Salfords forskning och Lennart Hardells svar på den väljer NA att inte publicera. Detta trots att den innehåller Hardells enda motkritik av Mats Reimer. Anmärkningsvärt är också att journalisten ställer en fråga om Salfords forskning (handlar om nervcellsdöd och blod-hjärnbariären) och inte om Hardells egen forskning som främst handlat om cancerrisk av mobilanvändning. 

Hardells svar som NA inte publicerade:

”Mats Reimer för en väldigt onyanserad, okunnig och hårt vinklad debatt. Leif Salfords forskning är väl upprepad, den senaste studien kom för bara några veckor sedan. Mats Reimer är väl inte så noga påläst. På en blogg kan man skriva vad som helst, utan att det är faktagranskat. Till skillnad från honom forskar vi sedan många år på hälsorisker med strålningen och alla resultat är ingående faktagranskade innan publicering i vetenskapliga tidningar av experter inom området. Vi följer givetvis forskningen inom området.”

Uppföljande artikel förstärker propaganda för IT-industrin

Dagen efter följer journalisten Jenny Tegnér och Nerikes Allehanda upp med artikeln som förstärker intrycket av propagandajouranlistik för IT-industrin. Artikeln har den vilseledende rubriken: ”Strålsäkerhetssexpert: Finns ingen grundad misstanke när det gäller wifi”

Inledningsvis beskriver artikeln Torsten Augustsson som ”utredare och expert” på elektromagnetiska fält. Information saknas om att han har en bakgrund som patentingenjör på Ericsson. Augustsson är inte mycket till expert på hälsorisker med elektromagnetisk strålning.

Torsten Augustsson blandar ihop cancerklassningar och vänder på ordens betydelse i samma anda som telekomlobbyn gör. Han ”utreder” inte särskilt mycket. Sist jag talade med honom, för någon månad sedan, hade han inte ens läst Strålsäkerhetsmyndighetens egen expertutredning från maj 2016.

Torsten Augustsson till Nerikes Allehanda:

”Enligt vår bedömning när det gäller wifi i skolan utgör radiovågsexponeringen inte någon hälsorisk. Exponeringsnivån ligger långt under gällande referensvärdesnivåer och på så låga nivåer finns det inte några vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker, berättar han.”

Strålsäkerhetsmyndigheten kan ostört och okontrollerat fortsätta agera efter devisen: ”om en lögn upprepas tillräckligt ofta förvandlas den till en sanning”. MSM har helt gett upp sin granskande roll av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Lättkontrollerade fakta utelämnades i Nerikes Allehanda

Lennart Hardell är långt ifrån ensam om sin bedömning, 224 vetenskapsmän delar i en gemensam appell hans ståndpunkt om cancerogena effekter och att barn är särskilt känsliga för strålning från trådlös teknik. De 224 vetenskapsmännen konstaterar i sin skrivelse att omfattande forskning visar att strålningen kan skada DNA.

Bioinitiativ-rapporten redovisade 2014 att drygt 70 forskningsstudier visat att strålningen kan skada DNA.


Oxidativ stress är också en i dag etablerad mekanism bakom cancerutveckling. Drygt 100 studier visar att strålningen orsakar oxidativ stress. Det anses därmed vara övertygande bevisat.


Exempel på mer forskning som visar det som Augustsson och Reimer felaktigt påstår inte skulle visats finns här[1]. Listan omfattar mer än 500 forskningsreferenser.

NA:s chefredaktör Anders Nilsson svarar så här i ett mail:

“Artikeln är balanserad och belyser frågan ur olika perspektiv. Det är inte förbjudet att framföra olika teorier om en sak. Det finns därför ingen anledning att rätta något.”

Alltmer propagandajournalistik

Artiklarna i Nerikes Allehanda är ett typiskt exempel på utvecklingen inom MSM som alltmer får formen av ”propagandajournalistik” med ett underliggande kommersiellt eller politiskt syfte.

  • Vad var syftet med att göra en tidningsanka av en ankfjäder?
  • Vem tjänade på det?

Svar: Den industri som säljer in utrustning baserad på trådlös teknik till skolor, bland dem världens vinstrikaste företag Apple.

Dessa jätteföretag inom den trådlösa teknikbranschen betraktar information om hälsorisker och föräldrars försök att bättre skydda barnen i skolor mot hälsoriskerna från trådlös teknik i skolorna som ett hot mot verksamheten och lönsamheten. Smutskastning är en del i propagandans verktygslåda.

News Voice har tidigare beskrivit IT-hypen på skolmarknaden som en guldrusch på barnens och skattebetalarnas bekostnad utan påvisad nytta för barnen. IT-företagen tjänar grova, mycket grova pengar. Flera av dessa storföretag är också inblandade i avslöjade korruptionshärvor, bland annat Ericsson och TeliaSonera.

Text: Mona Nilsson

[1] www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning/


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq