AI, automatiserade nyheter, massövervakning och du

publicerad 4 april 2018
- Mats G.
Smartphone - Bild: Geralt, Pixabay.com, CC0 Creative Commons
Drönarövervakning - Foto: Cambodia P.I. Network, CC BY 2.0
Drönarövervakning – Foto: Cambodia P.I. Network, CC BY 2.0

Mats Gabrielsson, pressfoto2ANALYS. Artificiell intelligens (AI) tar alltmer över nyhetsproduktionen världen över och samkörs med underrättelseverksamhet. Vad innebär det för yttrandefriheten? I en serie artiklar belyser dokumentärfilmaren Mats G. relationen mellan medier, ideologiproduktion och massövervakning. 

Text: Mats G. | Stöd gärna Mats arbete att få klart dokumentären om det fria ordet – swisha gärna en slant till: 073 600 45 57

Mitt filmprojekt “Det fria ordet” baseras mycket på den polarisering som nu sker i allt större skala i samhället och vad jag tycker mig se bär de etablerade medierna störst skuld till det genom den position de har i samhället. Den avgörande frågan nu tror jag är hur den nya tekniken med AI, utbyggnaden av 5G-nätet som ska vara klart till 2020 världen över och sakernas internet kommer att påverka vår verklighetsuppfattning där medierna har en central roll.

Expressens beteende är provokativt och signifikativt för hur medierna raserar bilden av de värderingar vi lägger på det demokratiska system som baseras på kommunikation, fria val, åsiktsfrihet och rätten till att skapa opinion. Det ideala tillstånd av dialog tror jag baseras på en situation där den ene inte utövar makt över den andra. Där båda har möjlighet till att bli sedd och respekterad.

Vakterna som beskyddar Thomas Mattsson och Peter Wolodarski. Foton: Torbjörn Sassersson, NewsVoice och Alexander Almqvist-Paajanen, Nya Dagbladet 23 mars 2018
Några av vakterna som beskyddar Thomas Mattsson och Peter Wolodarski. Foton: Torbjörn Sassersson, NewsVoice och Alexander Almqvist-Paajanen, Nya Dagbladet 23 mars 2018

Om man jag ska vara lite provokativ med försök till en objektiv blick och ta exempel av det som utspelats genom NewsVoice och Nya Dagbladets besök hos Expressen [läs mer] så ser jag två möjligheter. Hela situationen var styrd och en medveten polarisering där båda parter är kontrollerade av samma intressen. Eller så var det inte det, Expressen tog tillfället i akt att åter igen skapa en situation där de utmålas som måltavla för högerextrema nätverk och säger sig måste agera därefter. Resultatet blir ändå detsamma, kommunikationen än mer obefintlig och medierna mer maktfullkomliga. Exemplet kan också läggas på Granskning Sverige och Bechir Rabani.

Jag tar upp det för jag tror vi måste vara mycket uppmärksamma på hur vi påverkas och styrs på olika sätt genom intressen. Det belyser också det moment 22 – situation som uppstår med alternativa medier och medborgarjournalistiken, att agera och konfrontera MSM leder till att MSM sluter sig, men att inte göra det tar oss allt längre bort från yttrandefriheten.

Automatiserade nyheter kommer starkt

Martin Fredriksson - Foto: Magnus Bergström, Wikimedia Commons
Martin Fredriksson (1980-) är en svensk journalist, aktivist och, enligt egen uppgift, tidigare hemlig informatör åt Säkerhetspolisen. Foto: Magnus Bergström, Wikimedia Commons

Jag skrev tidigare hur Martin Fredriksson tidigare på Reseachgruppen med hjälp av pengar från Google utvecklat ett AI-system i syftet att producera nyheter. Många av de stora nyhetsbyråerna har gått över till AI i sitt nyhetsskapande. Washington Post samarbetar med CIA inom detta fält. Även Reuters använder det och AIPAC har utvecklat ett AI-system med Facebook, Google, Microsoft och Twitter i syfte att stoppa hat på nätet. Ett system de själva säger har varit mycket effektivt. Vad hatet består av får vi aldrig veta då algoritmerna sorterat bort dem. Hur ser det ut med Bonnier, Researchgruppen och Robert Aschbergs verksamheter som pekar ut vissa saker som högerextremt?

Om man använder sig av AI förmodar jag att man initialt måste programmera systemet, så att det så småningom fattar egna beslut och utefter vad det lärt sig prioriterar vissa saker och sorterar bort annat.  Programmerandet antar jag baseras på ett sorterande av information, kategorisering, indelning och upprepning som journalisterna på redaktionerna gör i kombination med automatiska urval genom den AI som sociala medier som Facebook, Twitter använder. Samtidigt lär sig dessa system vad som det skrivs om på alternativa medier och har möjlighet att till viss del styra innehållet även där.


När tex Thomas Mattson upprepar högerextremism, högerextremistiska nätverk osv relaterat till vissa personer, grupper och uttryck, ger han då AI-information om hur systemet i framtiden ska agera och samtidigt, registrera och utöva kontroll?


AI med inbyggda anklagelser, fiender och polariseringar

Polariserandet tycks vara en mycket viktig del av det journalistiska arbetet. Att utse motpoler som man förstärker för maximal effekt.

Markus Andersson - Foto: Mats Gabrielsson
Markus Andersson

Du är kanske bekant med det engelska begreppet ”blame game”. Människans behov av att utse syndabockar. I tredje mosebokens sextonde kapitel säger Gud till israelerna att de ska bekänna sina synder och lägga dessa på en bock och sedan driva ut den i öknen. Konstnären Markus Andersson har använt temat i flera av sina målningar som jag har berättat om. Den mest kända av dem är målningen på Christer Petterson som blev polisanmäld av Expressens fotograf Jonas Lemberg. En process som ledde ända upp till Högsta domstolen.

Att utse syndabockar som alltså i själva verket är oskyldiga har ju skett i alla tider och sker ju lite varstans i samhället och på olika nivåer. Inte sällan tycks människor vara omedvetna om att det sker, på något som avviker på något sätt, kanske tankeströmningar, en grupp, ett utseende, ett beteende, ett land, en religion etc. Att projicera något negativt på ”den andre” innebär ofta att slippa ta itu med sina egna tillkortakommanden och begrunda sin egen verklighetsuppfattning, men det sker ju lika ofta med syftet att dölja något.

Vi ser det dagligen i media, istället för att gå in på djupet med en fråga använder de frameing, inramning som metod att kategorisera och förenkla ett förlopp, en person, eller grupp och gärna benämna det högerextremt. First frameing innebär att omedelbart försöka fånga betraktarens uppmärksamhet mot en önskad ram genom att appellera till känslomässiga associationer i det undermedvetna. En person som utsätts för denna metod har mycket svårt att bli av med den officiella bilden som skapats även om den är falsk.


Att utse syndabockar på en global skala kan man ta exemplet ”kriget mot terrorn”. Som fullt medvetet orkestrerats och genom medierna förmedlats till allmänheten. Utan medierna hade inte något av de krig som vi sett ödelägga så många länder kunna uppstå. Utan medierna hade miljontals människoliv sparats i Mellanöstern.


Detta leder i sin tur till polarisering och till ett konstruerat hot och till åtgärder för detta hot. Den svartmuskige araben som vi sett genom årtionden i filmer från Hollywood och deras latenta behov av terror mot oss andra kräver fullskalig övervakning av samhället för vår egen säkerhet.

Utan denna hotbild hade ett företag som Palantir technologies inte kunnat uppstå och utvecklats. Har du hört talas om det? De förekommer inte vad jag kan se några diskussioner om dem på sociala medier. Liksom stenen som namnet är taget från, som Saruman i Tolkiens “Sagan om Ringen” använder för att skåda in i framtiden, använder de en avancerad AI teknologi som fullständigt kartlägger våra liv in på vårt DNA.

I nästa del berättar jag mer om Palantir: Företagen som ser vad alla personer, företag och nationer gör och sedan säljer Big Data

Text: Mats G.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq