underrättelseverksamhet

Smartphone - Bild: Geralt, Pixabay.com, CC0 Creative Commons

AI, automatiserade nyheter, massövervakning och du

KRIG & FRED[caption id="attachment_90036" align="alignnone" width="939"] Drönarövervakning - Foto: Cambodia P.I. Network, CC BY 2.0[/caption] ANALYS. Artificiell intelligens (AI) tar alltmer över nyhetsproduktionen världen över och samkörs