Mats G.

Sufidansare - Foto: ThePhotoStrand, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Sufism inom Islam motverkar extremism

KULTURI Syrien riktade IS tidigt in sig på sufismen. Ofta vid en invasion angrips först de skikt i samhället som har en moralisk sammanlänkande roll.Smartphone - Bild: Geralt, Pixabay.com, CC0 Creative Commons

AI, automatiserade nyheter, massövervakning och du

KRIG & FRED[caption id="attachment_90036" align="alignnone" width="939"] Drönarövervakning - Foto: Cambodia P.I. Network, CC BY 2.0[/caption] ANALYS. Artificiell intelligens (AI) tar alltmer över nyhetsproduktionen världen över och samkörs