Lars Bern: SD återupprättar den demokrati som S tagit ifrån oss

publicerad 8 juli 2018
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.seEfter att ha följt den politiska debatten runt elitens Almedalsjippo får Bern en déjà vu-upplevelse. Det är i år ungefär hundra år sedan som makten tvingades att ge upp sin maktposition och införa allmän rösträtt i Sverige. “I valet 1924 blev landet en demokrati – ett land styrt av folkviljan där allas vilja fritt tilläts påverka politiken”. Det skriver Lars Bern i sin senaste krönika där han drar slutsatsen: “SD spelar idag samma roll som en gång Socialdemokraterna gjorde för 100 år sedan när demokratin för första gången infördes”.

Text: Lars Bern, Antropocene

Till en början fungerade den svenska demokratin bra och den förde upp Socialdemokraterna till en unik maktposition i svensk politik. Partiet bars fram av en stark folkrörelse där kärnan var den då stora och underprivilegierade arbetarklassen. Även övriga politiska partier utvecklades till folkrörelser representerande olika grupper i samhället. Man kunde tydligt urskilja de olika politiska partiernas folkliga hemvist i de folkgrupper de representerade och människors valfrihet var stor. De politiska valen var meningsfulla eftersom de alltid påverkade den politiska inriktningen.

Den mycket starka ekonomiska tillväxten under efterkrigstiden har, som jag tidigare skrivit om, skapat en ny och snabbt växande maktfaktor i Sverige och i resten av världen. Framväxten av hundratals mycket stora och rika globalt opererande företag och banker har skapat en enorm förmögenhetsmassa i händerna på ett fåtal hyperförmögna ägare. Deras företags ekonomiska betydelse har vuxit ikapp flertalet nationalstaters och därmed har möjligheterna för dem att utöva politisk makt vuxit.


When Corporations Rule The WorldÅr 1995 skrev Harvardekonomen David C. Korten boken When Corporations Rule the World där han visade hur de globala företagen snabbt var på väg att helt dominera den politiska maktutövningen i främst västvärlden, genom att utnyttja sitt ekonomiska inflytande för att driva igenom sin politiska agenda.


Den hyperförmögna finanseliten har med mycket stor framgång lyckats att helt erövra den politiska arenan i vårt land och i resten av västvärlden. De har bildat en rad överstatliga maktcentra, mäktiga lobbygrupper och organisationer för att på olika plan påverka den förda politiken så att den gynnar dem maximalt. Resultatet är en globalistisk politisk agenda som kan sammanfattas i följande sju punkter:

 • Att eliminera alla restriktioner för kapitalrörelser och valutor
 • Att etablera fri rörlighet för varor och tjänster
 • Att ersätta nationella regelverk med överstatliga
 • Att privatisera flertalet offentliga verksamheter
 • Att rasera nationella gränser och skapa fri etableringsrätt
 • Att eliminera ekonomiskt oberoende genom hög skuldsättning
 • Att skapa fri konkurrens för arbetskraften genom fri rörlighet

De tidigare idéburna demokratiska folkrörelsepartierna har samtliga gett upp sina ideologier och folkliga rötter och istället anslutit till globalismen vilket jag tidigare skrivit om härhär och här.


Vi har återfått en styrande elit som nu är helt i händerna på de globala företagen och bankerna. Folkets möjligheter att i val påverka den förda politiken har för varje år krympt ihop till meningslösa symbolfrågor. Demokratin har i praktiken upphört att fungera.


I land efter land över hela västvärlden har den här nya elitistiska diktaturen skapat en folklig motrörelse för att återinföra den nationella demokrati som gått förlorad. I Sverige har en stor del av denna folkrörelse fångats upp av Sverigedemokraterna (SD).

Globalisternas huvudstrategi för att försöka stoppa dessa rörelser som hotar deras maktställning, har varit att sätta likhetstecken mellan strävan efter nationellt folkligt självbestämmande och nazism.

Under Almedalsveckan har vi sett en rad exempel på hur globalismens företrädare uppträder för att försvara sin makt. I ett inlägg skriver Socialdemokraterna:

“En röst på Socialdemokraterna den 9 september innebär en röst på att SD inte ska få inflytande.”

Vi ser samma fenomen inom av socialdemokrater dikterade LO, som trots att kanske en huvuddel av deras medlemmar är SD-sympatisörer helt vänder dessa medlemmar ryggen. Samtliga så kallade sjuklöverpartier som alla på olika sätt är anslutna till globalismens elitistiska ideologi, har på liknande sätt tävlat om deklarationer hur de skall hålla den nya folkviljan utanför politiskt inflytande. Försvaret av globalismens agenda har återkommit i snart sagt alla politiska tal i Almedalen som sjuklöverpartierna hållit.

Denna unisona strävan att hindra folkviljan att få inflytande över den förda politiken är ett sorgligt bevis för att vårt politiska system tagit ett stort steg 100 år bakåt i tiden. I ett land där all offentlig makt sägs utgår från folket har ingen rätt att försöka hindra ett demokratiskt valt parti från att vara med och styra landet. Vad sjuklöverns odemokratiska globalister även glömmer är att oppositionen mot globalismen på intet sätt är begränsad till SD-sympatisörer. Även stora delar av de personer som fortfarande röstar på sjuklöverpartierna känner en stark aversion mot stora delar av globalismens agenda. Jag får dagligen allt fler vittnesbörd om det i min omgivning.

Det råder ingen tvekan om att stora delar av globalismen saknar stöd från en folkmajoritet. Om sjuklöverpartierna fortsätter att ensidigt driva den globalistiska elitens politiska vilja och inte släpper fram folkviljan i praktisk politik, kommer strömmen av väljare över till SD att fortsätta.

SD spelar idag samma roll som en gång Socialdemokraterna gjorde för 100 år sedan när demokratin för första gången infördes. Socialdemokraterna fick en gång egen majoritet. Uteslut inte att SD även kan komma att få det, om inte allas lika rätt till politiskt inflytande respekteras.

Text: Lars Bern, Antropocene


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Att man är utbildad på Chalmers i fysik ger en knappast något gott politiskt förstånd. Det är inte annat än på 1930-talet när det för vissa kändes enkelt att tro på starka ledare med galna budskap. Fascism är ingen lösning på demokratin och att SD skulle vara en motvikt till internationell kriminell kapitalism är just motsatsen. Han talar om folkviljan och förväxlar det med sin egen privata åsikt. Den cancerorganisation han företräder visar på inkompetensen att bota de problemen människor behöver hjälp till. Inga nazister på våra gator slogans passar lika bra på fascister eller den naivitet som tror att SD skall föra fram något nytt när konservatism och naiva Trump-modeller är det enda de kan återupprepa – förutom 1930-talets fientlighet mellan olika folk. Examen, social ställning eller mängd kapital är inget mått på klokhet. Det borde vi lära oss.

 • @Ale

  Jag tror väl inte direkt att alla gör precis samma sak. Det råder väl splittring även där som i hela det övriga samhället. Men jag tror ändå att de driver befolkningen mot att välja just SD. Vad det verkliga syftet är så blir min gissning inte mer värd än någon annans. Men de som håller i trådarna har tillgång till hela den akademiska världens resurser. Beteendevetenskap, psykologi, sociologi och så vidare. De har akademiska förklaringsmodeller till varenda litet steg och eftersom vi inte har samma övergripande syn, ser vi bara kaos.

  Vad gäller t.ex. Internet så även om det också betyder stor frihet att utbyta idéer, så kan det också användas emot oss. Det är nog detta som är förklaringen till många av politikernas konstiga uttalanden. Politikerna säger något och sen så kör de en massanalys av människors reaktion på sociala medier. Så kan de hålla på så fram och tillbaka till dess att reaktionen är den önskvärda. Vi har, än så länge, möjlighet att fritt uttrycka oss samtidigt som vi blir reducerade till virtuella labbråttor.

  Sen har du säkert helt rätt angående journalister. Journalisthögskolan är väl en plantskola för kommunister och den lärans miljömupps-avfällingar och båda älskar ju internationalism.

 • “I gengäld ser Israel INGET negativt på att Sverige blir mer svensk” ska det vara och inge annat”.

  Aron: “Det samma gäller drevet mot SD, som i den omvända psykologins namn, i själva verket är ett försök att driva väljarna just mot SD”.

  Ligger en del i vad du säger men tror bilden är splittrad vad gäller MSM. Tror mer som sagt på ett övergripande sätt att globaliseringen är olika saker på olika strukturella nivåer och olika saker i olika länder. En del är rent företagsekonomiskt och en del är geopolitisk. MSM är verkligen SD-hatare och som du säger spelar det ingen roll vad de skriver om SD, så ökar SD i vart fall. I slutet av 90-alet ägde och drev jag ett IT-företag och vi specialiserade oss på och vände oss till medianägare och dess växande it-arkitekturer. Detta gav mig en unik möjlighet att röra mig fritt på många olika tidningsredaktioner och möta många, många olika journalister. Motståndet inom media mot allt som stavas främlingsfientligt är monumental djupgående och existerade långt, långt förre innan SD ens fanns som ide.

 • Maj Rehnberg, STORT TACK, TILL DIG och Dina mycket bra kommentarer! Du tillhör verkligen dem som är “upplysta”!!!

 • @Ale

  MSN kör en omvänd psykologi mot oss. Ta t.ex. Aftonblaskan som i en artikel kan förespråka “mångkultur”, “vi gillar olika” och “We shall overcome”. Sen ett par artiklar längre ner kan det t.ex. stå om något knivattentat i Paris där gärningsmannen högg ner tre människor samtidigt som han skrek “Allahu Akbar”, vilket då utesluter en galen pingstmedlem. Eller så kan de också ha en artikel med ett antal livstidsfångar varav 8 av 10 råkar vara av utländsk ursprung. Så i en enkätundersökning på stan kommer läsaren påstå sig “gilla olika” men undermedvetet förknippa detta “olika” med knivhuggande muslimer och utländska svenska livstidsfångar mm.

  Det samma gäller drevet mot SD, som i den omvända psykologins namn, i själva verket är ett försök att driva väljarna just mot SD. Nu är det nog meningen att SD ska spela huvudrollen i globalisternas nästa förstörelseakt av Sverige.

  @Maj Rehnberg

  Vi är alla slavar men vi har olika privilegier. Sen tror jag även att många av globalisterna också är slavar under sin egen agenda. Om någon av dem skulle försöka att avvika för mycket blir nog även denne offrad för det högre syftet. Så en del av oss får vada i gifter medan andra får sitta i guldbur. Slutresultatet kommer nog inte bli så trevlig ens för globalisterna själva.

 • Tror vi ser en betydande spricka bland globalisterna; eller att dem har dela upp sina intresseområden mellan sig och sinsemellan försöker hitta samarbetsytor utan att hamna i konflikt med varandra. Dels har vi globalisterna i Atlanten samt över Atlanten: UK och USA och deras intresse. Dels har vi Israel med dras intresse. Vi kallar UK och USA för angloglobalisterna samt deras underlydnaden. Israel intresse kallar vi för sionist-global-nationalister. Sionist-global-nationalisterna har som intresse att infiltrera varje betydande land att bedriva en israelvänlig politik. Brexit var en typisk Sionist-global-nationalistkupp. Ämnad att förvara Israels ekonomiska intressen delvis i valutahandels och lite annat. EU har en egen valuta som dem försöker att komma tillrätta med på samma sätt som brittiska regreingen försöker komma till rätta med pundet. Här uppstår en konflikt eller kokurnans. EU vill inget annat än att beskatta världen största valutahandel för sin egen valutas del, där City av London, vissa konservativa kretsar och Sionist-global-nationalisterna inte vill detta av orsaker jag inte går djupare in på nu. Betänk att det var brittiska medierna och brittiska konservativa som försköt opinionen inför valet.

  Möjligen att SD går ut med en israelvänlig politik som ger dem ekonomisk en skjuts framåt och gemensamt kan de bedriva antimuslimsk propaganda. I gengäld ser Israel negativt på att Sverige blir mer svensk bara dem bedriver en israelvänlig politik som gynnar israel och samtidigt kan SD tänkas öka invandringen av kristna och vara ett vänligt sinnat land för judar att bo och verka i, för de judar som inte väljer att emigrera till Israel?

 • Bengt folk har alltid förtryckts av de som har makten. Vi kan ju fråga oss varför människan är så girig. Genetiskt säger du eller är det som de säger som har studerat bibeln noga att vi har en arvssynd från Adam och Eva. Nu tror jag varken på Adam och Eva eller Darwin. Jag tror det hänger ihop på ett annat vis. Kommunismen är en bra tanke men den urartade till diktaturer. Det var giriga människor som skulle ha mer. Men kapitalismen har skördat mycket mycket fler offer än diktaturerna. Ni kan läsa “CHOCKDOKTRINEN KATASTROFKAPITALISMENS GENOMBROTT” av Naomi Klein. Då får ni veta vilken smutsig hantering världens största ” demokrati” har bedrivit i Sydamerka. Det pågår i detta nu med metoder så ni tror att det är människokärlek och demokrati. Det är inte bara sossarna som förstört vårt land utan det är alla politikerna. Därför att de kohandlar med de som äger företagen. Skulle väl inte göra så mycket om de här företagen gjorde gott. Men de tänker bara på sin egen vinning och tillverkar mat som förstör våra kroppar. De som arbetar inom vården är fettskrämda och duger inte till att studera, tänka själv och prova nya saker. Fast det står i läkareden. Finns mycket att säga här om mediciner mm men jag stoppar här. Förut tillverkade vi våra kläder och skor men nu får vi köpa billigt skit som tillverkas av människor som får vada i giftiga färgbad och bespruta fälten med gifter utan skyddsanordning. Vilka är de besuttna och vilka är slavar ? När människorna välde in från Syrien berodde väl det på att man skar ner på matransonerna i lägren. Vilka gjorde det? Det var väl FN och NATO? Jag ger inga pengar till ” Läkare utan gränser ” Ett svältande barn klarar inte en vaccination men det kommer aldrig fram att barnet dog av vaccinationen utan man skyller på svälten. Dessutom bedriver CIA arbete i lönndom för att hetsa folkgrupper mot varann. Nu vill de starta ett nytt världskrig för att rensa ut. Ni svarar inte på hur ni tycker i vaccinationsfrågan eller om flygplanen som med sina behållare spyr ut kemikalier över oss. Tror ni också att det är kondensstrimmor? Fast det har varit flera decennium som man inte sett contrails och de var mycket tunnare och försvann snabbt. Det finns mycket större saker ni borde ifrågasätta än invandringen.

 • He he Aron, det var så lite så. Tror faktiskt AFS är det enda alternativet för ett svenskt demokratiskt politiskt system och ett parti för en oberoende nation. Når dem inte upp till de magiska 4 % spärren, är det en bortkastad röst; fast å andra sida är alla röster på alla andra riksdags status-quo-skendemokratinpartier också en bortkastad röst. Skillnaden på globalistförespråkarnas alla partier och SD är den djupa koppling till Israel.

  Som förste svensk någonsin i historien fick lundabon Ted Ekeroth (Kenth Ekeroths tvillingbror till lika kassör i SD- en tung post således) ta emot det prestigefyllda priset Herzl Award för sitt pro-israeliska arbete (https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yv5rLA/sverigedemokrat-fick-israel-pris). Den nominerade parten var svenska Sionistiska federationen (http://www.zionit.se). Skulle Sveriges inrikespolitik utvecklas i likhet med Israels syn på sin judiska befolkning vs alla “andra etniciteter” vore en del vunnet, men jag anser att det är att gå för långt. Israel har ingen sund syn på etniciteter för utom sin egen judiska – jag skulle inte vilje se Sverige utvecklades på samma politiska sätt. Sedan fick SD miljoner i privata bidrag, men vägrar avslöja av vem eller vilka? (https://nyheter24.se/nyheter/politik/744167-sd-fick-miljoner-i-privata-bidrag-men-vill-inte-avsloja-av-vem-eller-vilka). Det här skulle vi väljare behöva veta mer om. Så vitt jag känner till, arbetar judiska organisationer för öka migrationen i Sverige (av icke judar) och tvärt om – fast bara för judisk emigration till Israel från Sverige. Detta entoniga etniska ensidiga tänkande är för mig främmande.

  Anser att det är en smula märkligt att betydande delar av svenska pro-israeliska delen av MSM så hårt jobbar mot SD, som är det mest pro-israeliska partiet i riksdagen? Är detta en spel för gallerierna? Finns det någon här som på ett trovärdigt sätt kan redan ut dessa frågetecken för oss väljare?

 • Tack Maj Rehnberg för dina kloka insändare! Jag håller med dig till 100%. För Första gången i mitt vuxna liv finner jag ingen anledning att rösta på något av de 8 etablerade partier. Alla är av samma skrot o korn, och ljuger och bryr sig inte om väljarna. Så i år blir det blankröst! Eller kanske folkhemmet Sverige.

 • Problemet med partipolitiken eller blockpolitiken är att vi tror att vi väljer (verkligen väljer) men i själva verket väljer vi bara vilka som skall ljuga för oss, på vilket sätt dem skall ljuga samt att vi nöjer oss med det. Antagligen för att vi inte vill se verkligheten som den är, därför har vi inget att beklaga oss över, därför nöjer vi oss med lögnerna. När de politiska lögnerna uppdagas, förfasas vi över dem för att sedan sött somna om. Likt små barn som önskar sagor, för att känna tryggheten.

  Jag tror att demokratin som den nu har utvecklas eller linvecklats till, passar partipolitiken perfekt. Våra politiker kommer att kämpa för att behålla den politiska-status-quo-skendemokratin in till sista blodsdroppen.

  Problemen är så genomgripande att en total skilsmässa mellan svenska folket och dess politiker är vad som skulle krävas. En smärtan sillmässa få inser konsekvenserna av och än färre svenskar är villiga att underkassa sig.

  I själva verket behövs ett stålbad från allt vad globalisternas överstatliga organ så som: EU, NATO, FN osv, som vi ironiskt nog betalar dyrt för att underkasta oss och slippa allt eget ansvar. Allt måste bort – vi i Sverige behöver att göra oss oberoende. Allt gammalt kulturmarxismtänk; dess förlegade fossiliserade tankegots måste bort. För som nuläget är, har politiker mycket, mycket lite politiskt svängrum även med 51 % av väljarstödet i ryggen. Situationen är inte alls som vid nittonhundratalets början, när socialdemokrater hade ett visst manöverutrymme vad gäller landets nationella och ekonomiska politik.

  Så länge vi inte har ett självständigt och oberoende demokratiskt politiskt system gemensamt med en självförsörjande nation är vi maktlösa.

 • En intressant variation av valsystemet vore en valsedel “Inget parti”. Det betyder att man kan göra ett aktivt val att inget parti passar mig! Och de röstsedlarna skall redovisas på samma sätt som de stora partiernas. Nu hamnar en sådan röst sannolikt blan “Kalleankapartiet” och andra övriga partier. En sådan ickeröstningsvalsedel kanske skulle kunna få de etablerade partierna att tänka om.

 • Mr.J 8 Jul, 2018 at 22:41

  Det är inte nationer som förtjänar att gå under, utan det fåtal idioter som systematiskt förstör nationer.

 • Maj Rehnberg 9 Jul, 2018 at 04:49
  Maj Rehnberg 9 Jul, 2018 at 05:32
  Maj Rehnberg 9 Jul, 2018 at 06:02

  Ovanligt med så kloka kommentarer här på NewsVoice och inte minst i mainstreammedia.

  Angående din kommentar riktad till mig om MP, så håller jag med dig. Nu valfläskar de med att införa 40 procent ekologiskt och 80 procent självhushållning i Sverige, vilket är goda föresatser, men kan vi lita på att det genomförs? Nej, så klart inte. MP dras också med en del extrema feltänk, som den bortom sunt förnuft naiva inställningen till immigration.

  Inget av alla de partier jag känner till är värt att rösta på,

 • Lars Bern har ånyo skrivit en bra artikel. Jag har dock börjat tvivla på SD:s ambitioner och vad de egentligen står för. Bonniersfären har på sistone publicerat allt fler migrationskritiska artiklar, vilket jag tolkar som att de “driver folk” mot att rösta på SD som således skulle kunna utgöra en kontrollerad opposition.

  SD ses idag av många som ett naturligt val för alla de hot som landet står inför pga av globali(S)ternas illvilja mot nationalstaten och dess invånare. För att partiet ska bli trovärdiga måste SD också politiskt verka för att mota globali(S)ternas aggressiva strävanden för att upplösa nationalstaten, harmoni, gemenskap och välstånd m m.

  Häromdagen såg jag en bild på Jimmie Åkesson med en knuten näve, vilket fick min mage att knyta sig. En knuten näve är en stark politisk symbolhandling, som av mig, förknippas med kommunister och vänsterrevolutionärer. Bättre hade kanske varit om Jimmie hade sträckt ut sin hand istället för höja näven, dvs att han med sitt kroppsspråk hade visualiserat partiets strävan efter mer samarbete och mindre kamp.

  Att SD nu låter hälsa att man kan tänka sig att samregera med socialdemokraterna är märkligt inte minst då SD säger sig vilja sänka skatterna i motsats till sossarna. Det de har gemensamt är utfästelser om att vilja höja bidragen. För att sossarna och SD ska kunna dela säng så krävs det nog att sossarna går än mer åt höger och SD än mer åt vänster. Vad vi då får är en form av mittensocialism. Sossarna = internationalisterna har verkat för att starkt omvandla samhället i en riktning som hyllas av globalister. SD har av det stora flertalet uppfattats stå för bevarande av nationalstaten och tillika konservativa förhållningssätt. Vad innebär SD:s “stora plan” om att vilja omvandla samhället. Vad kommer denna “omvandling av samhället” att komma innebära för landets medborgare?

  Kommer vi riskera att få “same shit” med SD i en koalitionsregering med S när de väl kommer i regeringsställning dvs än mindre av demokrati och än mer av Orwelliansk samhällsstyrning?

 • MrJ;
  Man kan undra varför majoriteten av svenskarna under så lång tid har låtit sig förtryckas. Först av Svenska Kyrkan och dess svartrockar sedan av politiker, Olof Palme etc., som rånat svenskarna för att finansiera socialistdiktaturer. Numera används skattemedel för att bekosta befolkningsutbytet i Sverige. Endast en befolkning med slavmentalitet finner sig i detta. Kan det vara genetiskt betingat?

 • Mr J jag tycker du har väldigt fel. Om jag skulle vara med och rösta fram SD kommer det att vara människor med de åsikterna som sitter i partiet. I mina kommentarer vill jag få fram att systemet är fel. Jag vill rösta på ett parti som har höga ideal och som vill styra landet så de flesta har en bra levnadsstandard. Att vi är sparsamma med jordens resurser och har en rättvis fördelning. En liten klick ska inte äga mest. Missköter sig partiet ska vi kunna kritisera och partiet får stå till svars och rösta fram ett annat parti. Jag vill kunna välja naturläkare för samma kostnad som de som väljer skolmedicinen. Att vaccination är frivillig och att föräldrarna verkligen får veta vilket dåligt skydd vaccination är och vilka biverkningar man kan få. jag kan tänka mig att många i SD är för vaccination och till och med vill införa tvång. Som jag sagt styrs media av makten och vi hålls i okunskap. Jag tror inte på Darwin och vem bestämmer det naturliga urvalet?
  Om staten bekostar höga utbildningarna kan vi ha lika lön. Ingen behöver ha högre lön därför att de ska betala studielån. De som har monotona och slitsamma arbeten behöver verkligen ha hög lön.

 • Per du menar att MP driver en bra jordbrukspolitik. Det kanske de gör men blir de nedröstade när det beslutas? Det är ett stort problem. Om jag ska rösta på ett parti måste jag veta att det de påstår är sanning. Så är det inte nu. Olika åsikter ska kunna läggas fram men fakta måste redovisas för väljarna. När det gäller klimatförändringarna görs ju inte det. En gång har jag råkat få se ett inslag i TV där man visade att i kosmos är det partier som det är tätare med partiklar och som jorden håller på att passera in i. De är som armarna på bläckfiskar och antagligen befann vi oss i en sådan arm år 900 till 1350. Då fanns inga bilar! en massa bufflar som sket ? Likadant med 11 september. Jag tror det var “Kalla Fakta” som visade en dokumentär om hur man preparerat tornen i NY med sprängladdningar. Jag skulle gärna vilja se de filmerna igen. Eller hur är det med den fakta att när isen töar på Nordpolen bygger den på i Syd och tvärtom och att det är en cykel på 30 år. Att högsta domstolen i England eller Storbritannien bestämt att om lärarna ska visa AL Gores film ska de visa ett papper med 9 punkter som inte är vetenskapligt bevisade. Bl.a. att det är inga isbjörnar som dött på grund av att isen håller på att smälta. Enligt en gymnasielärare finns det visst ett papper med även i Sverige men det är upp till läraren att bestämma vad hen vill visa Jag är busschaufför och vi får utbildning i att köra energisnålt. I samband med den utbildningen indoktrineras vi i den globala uppvärmningen 1 grad på 100 år orsakas av fossila bränslen.
  Om SD träder fram och talar om Chemtrails kommer jag att fundera på om jag ska rösta på dem i alla fall.

 • Allting har urartat. Partierna har ingen ideologi utan de beskriver i sina partiprogram hur fantastiskt bra allting ska vara men de talar inte om HUR det blir så. Socialdemokraterna började förhandla med kapitalisterna ( det finns något som kallas Åhmanlagarna undrar om det inte började där) och har suttit på två stolar därför har det aldrig blivit socialism. Den svenska modellen fungerade ett tag men eftersom kapitalisterna bara utökar sin marknad för matproduktionen som blivit så dålig att vi har blivit sjuka men då får de avkastning för sina läkemedel som de utvinner ur oljan. Uppfinningarna frysen och micron har egentligen inte förbättrat människans tillvaro utan tvärtom. Sedan kom denna marknad med teletekniken och trådlöst som alstrar elektromagnetisk energi som motverkar människans egna energi. Därtill matas vi med reklam och makthavarna styr vad som ska sägas i media. De som tycker att kapitalismen är bra väljs ju in i olika beslutsorgan. Till exempel socialstyrelsen. Vad är de för människor som sitter där? De lurade i oss att det var ofarligt att laga tänderna med kvicksilver. De har fått backa hela tiden så först försvann att man fick gratis tandvård när man väntade barn. Slutligen förbud 2009 alldeles för sent, massor av människor gick under. Inte har socialstyrelsen behövt avgå inte ens be om ursäkt. Det är inte bara amalgamet utan också vaccinationer , kolesterolmyten och förnekande av sjukdomar som beror på mediciner och behandlingar. Sjukvården kan inte ta hand om patienter som skadats av näringsfattig föda och har kroppar som är överbelastade av gifter. Mina barn skräms upp av sjukvården att deras barn ska dö av mässlingen så de vaccinerar sina barn och det är att spela rysk roulette. Ni som debatterar här vad anser ni om vaccination? Det ska vara ett parti som ska regera under den tiden som bestämts och är inte flertalet nöjda så kan man rösta bort det partiet. Detta med att alla partier är representerade i olika beslutsorgan urholkar demokratin. Jag tycker att det är detta vi måste tvinga politikerna till:att arbeta fram ett nytt system. Det oroar politikerna att valdeltagandet är för lågt. Valet 1994 röstade jag på socialdemokratena för jag hade uppfattat att det var enda partiet som var emot privatiseringen och utförsäljningen av offentliga sektorn. Sossarna fick makten men vad hände ? De fortsatte den politiken. När jag frågade en socialdemokrat varför ? Svarade han att det var beslut som redan var tagna ! Vad var det för mening för mig att rösta ? Så nu röstar inte jag. Det finns inget parti som uppfyller mina krav och jag deltar inte i humbug. Det är ett medvetet beslut och inte för att jag är för lat att gå till vallokalen. Ni måste se till helheten och inte stirra er blinda på att det har kommit hit en massa invandrare. Det är en del av kapitalisternas plan att göra det svårt för alla jordens befolkningar. Det är knappast jag som är aningslös.

 • I vanlig ordning lyckas ju Lars Bern med att sätta fingret på och sammanfatta det dagsaktuella läget på ett beundransvärt sätt, infallsvinkeln att SD fått samma roll som Sossarna tidigare haft i sin egenskap av folkrörelse är ny för mig.

  Kopplingen mellan globalismen och sjuklövern som dess exekutör av en korrupt politisk agenda i regi av globalisterna, där folkflertalets vilja till alla pris skall undertryckas, är sammanfattad på ett lysande sätt i de 7 punkter som LB redovisat.

  Det finns några av dessa 7 punkter som dock är värda att titta mer på än andra.

  Lars B skriver:

  “Resultatet är en globalistisk politisk agenda som kan sammanfattas i följande sju punkter:

  Att eliminera alla restriktioner för kapitalrörelser och valutor
  Att etablera fri rörlighet för varor och tjänster
  Att ersätta nationella regelverk med överstatliga
  Att privatisera flertalet offentliga verksamheter
  Att rasera nationella gränser och skapa fri etableringsrätt
  Att eliminera ekonomiskt oberoende genom hög skuldsättning
  Att skapa fri konkurrens för arbetskraften genom fri rörlighet”

  Om vi börjar med “Att ersätta nationella regelverk med överstatliga” så är det i sig det mest försåtliga sättet att överta enskilda länders egen beslutsmakt och därmed kunna strunta i folkflertalets uppfattningar, EU är ju ett lysande exempel.

  Tar vi sedan den gamla klassikern “Att eliminera ekonomiskt oberoende genom hög skuldsättning” så tror jag nog att de flesta inser att detta gäller på både enskild och nationell nivå. Eller för att använda Göran Perssons ord, den som är satt i skuld är inte fri.

  De övriga punkterna är ju givetvis korrekta men betyder i jämförelse med dessa 2 punkter relativt sett mindre.

 • Bra artikel. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, nationer som Sverige förtjänar att gå under om man inte förmår att ändra väg och val. Kanske är majoriteten av svenskar behäftade med oförstånd som karaktärsdrag, och eftersom man inte kan omyndigförklara en nation så får det naturliga urvalet råda.

 • [Detta är Sylthammar – läs mer]

  Både Maj ocj Per är lite aningslösa.

  https://goo.gl/images/KtDusD

  Per, du borde inse att miljöparti är en konttollinstans för kabalen, precis dom allt annat är det. Tex fackföreningar, etc. De facto så är just miljöpartiet den melon (gröna utanpå men röda inuti) som åsamkat vårt land mest skada. Tror du miljö är något utanför oss själva? Självfallet inte. Ingenstans har eroderandet av mänskig miljö gått snabbare än (hbtq, likavärde och liknande vapenord) här. Den yttre miljön blir också en återspegling av vårt inre förfall mot ökad perversion – den ordningen och relationen är det. Räta upp din inre tankemiljö Per, lol…

 • SD tycks ha det enastående förståndet att starkt fokusera på det primära hotet för landets framtid och det ger det i mitt tycke ett klart stort plus och avgörande vett, som inte de övriga partierna tycks ha. Om vargen hotar dig framför dörren siktar du väl på den och inte någon annanstans, därefter kan du i godan ro ta itu med och sikta in dig på alla andra mindre farliga, men problematiska odjuren.

 • Maj Rehnberg 8 Jul, 2018 at 16:01

  Tycker att du har rätt i det mesta i din kommentar. SD är lika kassa som de andra partierna, bortsett från att de vill reglera immigrationen på ett mer ansvarsfullt sätt än till exempel Miljöpartiet. Å andra sidan är Mp mycket bättre i vissa andra frågor. som jordbrukspolitiken. SD är i själva verket ungefär som Moderaterna och Liberalerna, jag litar inte på någon av dem ett smack.

 • Vad har vi att välja på ?? SD tar upp viktiga förändringar som jag är villig att stödja. SD vill att vi ska ut ur EU.
  Det tycker jag med. SD vill ge mer pengar till sjuksköterskor, då många åker till Norge för att få en dräglig lön.
  Jag har dock inte läst något om att beslut som tas ska också följas av ett ansvar för ett taget beslut. Just nu verkar det som om en del partier är lååångt borta från den verklighet som gemene man lever med.
  Det är som en skyddad verkstad. Vet de vad deras syfte är ??? De ska tjäna folket som har valt dem och följa det partiprogram som de har gått till val med. Att säga att SD är samma skrot som övriga partier är inte sant.
  Det finns många skillnader och det gäller att differentiera dessa skillnader. Det du söker kan du faktiskt skapa själv genom att delta i något parti som du tycker är det bästa. Det går att förändra det som inte är bra. I Sweitch (felsatavat) har de val om allt möjligt. Det kan vi också ha. Det är en bättre demokrati.

 • Jag tror inte det blir så mycket bättre om SD vinner valet. Jag är en gräsrot och inte så insatt i allt men jag tycker att ett parti ska regera på alla nivåer i samhället. Vi ska bara ha ett val inte tre. Sen är det viktigaste att partiet får stå till svars för sina beslut. En viktig del av samhället är media och nu styrs media av globalisterna. Newsvoice finns, men ärligt hur många når vi fram till? Jag skrev en insändare i Norrtälje tidning till SD men den togs inte in för jag skrev att SD var samma skrot som de andra partierna. SD säger också att mer pengar ska gå till sjukvården. Nej säger jag, sjukvården måste förändras. Den måste sluta att styras av läkemedelsbolagen och gamla professorer som inte kan inse att det som de gjort har inte gagnat patienterna särskilt.
  Även om jag tycker att vi ska ha en värld där människorna ska bo i det land de är födda i och att den här massinvandringen också är orsakad av globalisterna så är det inte ett så stort problem. Det största hotet är att befolkningen blir allt sjukare i sk välfärdssjukdomar. Men egentligen beror sjukdomarna på näringsbrist och gifter. Gifter som är godkända av myndigheterna. Detta kostar samhället för mycket. Det är detta som måste stoppas och det har jag inte hört ett smack om ifrån SD. Lika med alla dessa lögner om klimatet. Det är bara ett spel att det ska pågå en global uppvärmning orsakad av fossila bränslen. Det var ett bra knep att hitta på det för vi kommer aldrig att ge upp bilen mm. Men alla som oroar sig om det släpper då focus på de verkliga farorna Geoengineering, Chemtrails, HAARP, nanotekningen, elektromagnetisk strålning och utarmningen av myllan på grund av konstgödning. Undra om Åkesson kommer att delta i Bilderbergsmöten?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *