Replik till Börje Peratt – NewsVoice bibehåller en nyanserad riktning

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 augusti 2018
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson, 2016. Foto: Anna Böhlmark. Börje Peratt, 2015, eget verk.
Torbjörn Sassersson, 2016. Foto: Anna Böhlmark. Börje Peratt, 2015, eget verk.
Torbjörn Sassersson, 2016. Foto: Anna Böhlmark. Börje Peratt, 2015, eget verk.

REPLIK. Dokumentärfilmaren Börje Peratt skriver i en debattartikel att det är: “rent tragiskt med den extrema högersväng” som han anser att NewsVoice gjort. Han pekar särskilt ut två skribenter varav den ene råkar ha en bakgrund inom vänstern. Peratt använder även Expo och den bortgångne medborgarjournalisten Bechir Rabani som slagträn. Här kommer mitt svar till Peratt. 

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice

Jag vill börja med att ge Peratt rätt i att NewsVoice Debatt sedan en tid lutat mot vissa högervärderingar och högerlösningar, men det är samtidigt typiskt för den samtida debatten i Sverige att alla åsikter som inte ligger i linje med Vänster-centern-liberalerna alltid kallas för högerextremt. Argumentationstekniken som blivit Vänster-centern-liberalernas signum påminner om den som George W. Bush använde för att starta krig mot muslimska länder i Mellanöstern när han den 21 september 2001 i ett tal yttrade orden:

Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.” [1]

Det är med denna typ av polariserande argumentationsteknik Peratt positionerar de han omnämner i sin debattartikel. Tekniken är känd genom historien och har uttrycks av bla Marcus T. Cicero, Lenin, Mussolini, Hillary Clinton och Erdogan [2].

När Peratt går till attack med denna härskarteknik blir det forcerat. Det är helt okay med ett starkt emfas i debatten, men behövs så mycket dynamit för att skapa en poäng eller två? Jag tror inte det. Peratt känner inte – mig veterligen – de skribenter [Jan Norberg och Mats Sederholm] och den medborgarjournalist (Rabani) som han omnämner och hade han gjort det vore det förmodligen svårare för honom att svartmåla dem. Eftersom han inte känner personerna blir det enkelt att göra serietidningsbanditer av dessa medan Peratt själv spelar rollen som Batman.

Peratt skriver som han gör för att känner helt enkelt inte de som han kritiserar. Hans debattartikel blir därför till en tangentbordsprodukt, ungefär som en arg bilist inte klarar av att relatera humant mot andra bilister.

Jag råkar känna bägge skribenterna och jag tror mig även förstå Rabani som person. Rabani hade enligt min uppfattning ett stort hjärta och han var heligt arg på all möjlig “bullshit” i samhället. Han upplevde att de enda som talade ur skägget var högern.

Börje Peratt använder även härskartekniken “guilt by association”, och den tekniken behöver ingen närmare förklaring.

NewsVoice speglar trender i Sverige

Min inställning som redaktör för en tidning med en ambition att vara varken höger eller vänster är att fortsätta värna om nyanserade och tydliga åsikter samt varierande erfarenheter. Att det på senare tid varit mest högersympatisörer som valt att höra av sig till NewsVoice med debattartiklar är bara en trend som speglar hela Sverige.

Hela landet rör sig kraftigt åt höger. Har alla svenskar plötsligt bliv nazister? Knappast. Svenska folket och väldigt många invandrare upplever att enbart högern talar klarspråk och att enbart högern seriöst adresserar problemen i landet, allt från sjukvårdshaveriet till massmigrationen och skolans förfall.


Vänster-centern-liberalerna ägnar sig mest åt idealiseringar kring hur fint Sverige är. De älskar att putsa på sverigebilden. De idealiserar sig själva och de heligförklarar sina egna ideal. Många av dessa politiker visar tecken på narcissistisk personlighetsstörning medan ett Sverige dalar nedåt i en spiral. Folk är helt enkelt öppet arga på värdelösa politiker. Det stämmer, men det är inte samma sak som att de blivit högerextrema.


Nästa trend kan vara att fler vänsterskribenter hör av sig till NewsVoice.

Nästa trend kan vara att fler, som står fria från både högern och vänstern, hör av sig. Det finns för övrigt redan många av dessa representerade i NewsVoice.

De är bara de med kort perspektiv som nu försöker ta billiga poäng. De ser inte heller nyanserna i NewsVoice eftersom de selekterar utifrån sin egen bias.

Sederholm som omnämns av Peratt är en person som försöker kliva ur den svenska ankdammens polaritet. Det bemöts av vissa med avund. Han ska liksom dras ned igen i något fack för “misslyckare”. Inom missbrukarpsykologin kallas det för medberoende.

Rabani ska straffas för att han ÄVEN pratade med högern och där gav dem tumme upp i vissa frågor.

Norberg ska straffas för att han är övertydlig med sina politiska åsikter och vad han känner för de som angriper honom med avvikande åsikter.

Jag själv tillskriver mig samma intention som Sederholm, att försöka stå fri från en svartvit kamp bestående av dikeskörningarna: “för eller emot”, “vänster eller höger” och “antingen eller”, men det är svårt i ett sportland där de som tror sig äga debattrummet beter sig som fotbollshuliganer.

Vi vet att Sverige mognat som nation när debatterna i Sverige inte längre handlar om att försöka radikalisera och putta ut individer med “fel åsikter”. Därför anser jag att det är viktigt att svenskarna lär sig av andra kulturers ofta mer fredliga sätt att kommunicera och debattera. 

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice

[1]: Wikiquote: George W. Bush
[2]: Wikipedia: “You’re either with us, or against us”

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq