Så här vill salafister eliminera demokrati i Tyskland

6
1145
Salafist håller upp ett foto på imamen Omar Abdel Rahman. Foto: Tarek, licens CC BY-SA 2.0, Flickr.com
Salafist håller upp ett foto på imamen Omar Abdel Rahman. Foto: Tarek, licens CC BY-SA 2.0, Flickr.com

“Antalet salafister i Tyskland har dubblats under de senaste fem åren, och överstiger nu 10,000 för första gången, enligt tyska BfV:s säkerhetsbyrå. BfV uppskattar att Tyskland är hem till över 25,000 islamister, varav nästan 2000 utgör ett omedelbart hot om attack”. Det skriver Soeren Kern seniorforskare vid Gatestone Institute. Tidigare har NewsVoice publicerat artiklar om hur svenska Försvarshögskolan och franska underrättelsetjänsten varnat för salafism och jihadism. 

Soeren Kern - Foto: Fox News
Soeren Kern – Foto: Fox News

Text: Soeren KernArtikeln är återpublicerad med tillstånd av Gatestone Institute, New York

De nya siffrorna står i den senaste årsrapporten från Federalkontoret för skydd av grundlagen (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), som presenterades av inrikesminister Horst Seehofer och BfV:s chef Hans-Georg Maaßen i Berlin den 24 juli.

Rapporten, som anses vara den viktigaste indikatorn på inrikes säkerhet i Tyskland, målar upp en dyster bild. BfV uppskattar att antalet islamister i Tyskland hade ökat till minst 25,810 i slutet av 2017, i jämförelse med 24,425 år 2016.

Märkligt nog ger rapporten ingen uppskattning av antalet anhängare till Islamiska Staten eller al-Qaeda som bor i Tyskland. Som resultat är det faktiska antalet islamister i Tyskland otvivelaktigt högre än 25,810.

Enligt rapporten utgör salafisterna den största islamistiska gruppen i Tyskland. Antalet salafister i Tyskland ökade till 10,800 år 2017, jämfört med 9700 år 2016; 8350 år 2015; 7000 år 2014; 5500 år 2013 och 4500 år 2012.

BfV-rapporten anger:

“Salafisterna ser sig själva som försvarare av ett ursprungligt, rent islam. De baserar sin religiösa utövning och livsstil enbart på Koranens principer, profeten Muhammed och de första tre muslimska generationerna, de så kallade rättfärdiga förfaderna (Al-Salaf al-Salih på arabiska). Som konsekvens vill salafisterna etablera en “teokrati” enligt sin egen tolkning av shariareglerna, under vilken den liberala demokratiska ordningen inte längre gäller.

Politiska salafister och jihadsalafister delar samma grundläggande ideologi. De skiljer sig framför allt åt genom de medel med vilka de vill uppnå sitt mål, den “salafistiska teokratin”. Politiska salafister sprider sin islamistiska ideologi genom intensiva propagandaaktiviteter – som de beskriver som missionärsarbete (dawa) – för att förändra samhället genom en lång process, enligt salafistiska normer.

Många politiska salafister menar att de är negativt inställda till terrorism. De betonar islams fredliga natur och avvisar öppna uppmaningar till våld. Trots det bör det noteras att den politiska salafismen har en ambivalent relation till våld eftersom den inte utesluter religionsinspirerat våld som medel för att uppnå sitt mål.

I sina tolkningar av islam utnyttjar politiska salafister selektivt de klassiska verken inom islamistisk juridiklitteratur, vilka bekräftar en stark samhörighet med våld när det handlar om icke-muslimer. Salafister anser att islams anspråk på världen, på grund av dess överlägsenhet som den gudomliga frälsningen för hela mänskligheten, måste påtvingas med våld om nödvändigt. Därför är våldsbruk en inneboende del av den salafistiska ideologin.

De två salafistiska strömmarna har olika, men sammanlänkade åsikter om under vilka omständigheter våld får användas. Detta förklarar varför övergången från politisk till jihadistisk salafism är flytande.”

BfV-rapporten anger att salafister fokuserar på omvändelse och rekrytering av migranter som kommer till Tyskland:

“Under förklädnad av humanitärt bistånd lyckas islamisterna radikalisera migranter. Förr i tiden försökte särskilt salafisterna nå ut till migranterna. De besökte flyktingförläggningar i detta ändamål och erbjöd sin hjälp. Målgruppen var inte bara vuxna migranter, utan även ensamkommande ungdomar som på grund av sin situation och ålder är särskilt mottagliga för salafistiska missionärsaktiviteter.

Salafisternas mångfaldiga aktiviteter, som de bagatelliserar som “omvändning” eller “inbjudan till islam” – egentligen en indoktrinering och ofta även början på en radikalisering – är framgångsrika: Salafismen är den snabbast växande islamistiska trenden i Tyskland.

Den salafistiska scenen representerar jihads avgörande rekryteringsområde. Nästan helt utan undantag har alla personer med en tysk koppling som har gått med i jihad tidigare varit i kontakt med den salafistiska scenen.”

Enligt BfV drivs tillväxten av Tysklands salafistiska rörelse delvis av migranter från Tjetjenien:

“Inom den salafistiska scenen i Tyskland har aktörer av nordkaukasiskt ursprung – särskilt från den ryska republiken Tjetjenien – vunnit inflytande. Särskilt drabbade är federalstaterna i östra och norra Tyskland, samt Nordrhein-Westphalen.

Islamistscenen från norra Kaukasus präglas av utbredda nätverk och karaktärsdrag i hela Europa. Den är i stor mån sluten. En viktig faktor för radikaliseringen är det personliga kontaktnätet som ansluter element från religionen och den traditionella klanstrukturen. De nordkaukasiska islamisterna har etablerat kontakt med jihadgrupper från Mellanöstern på grund av de nordkaukasiska krigarnas framgångar i Syrien och Irak.”

BfV-rapporten gör en direkt koppling mellan ökningen av antisemitism i Tyskland och de islamistiska rörelsernas uppgång i landet:

“Islamistisk propaganda kombinerar ofta religiösa, territoriella och/eller nationalpolitiska motiv med en antisemitistisk världsbild. “Fiendebilden av judendomen” utgör därför en central grundpelare i alla islamistgruppers propaganda…”

BfV noterade ett stort antal antisemitiska incidenter år 2017. Händelserna handlade om allt från anti-Israelplakat vid offentliga sammanträdanden och antisemitiska ceremonier, till antisemitiska inlägg på sociala medier och verbala eller fysiska attacker mot enskilda judar.

BfV har kommit fram till att alla islamistgrupper som är aktiva i Tyskland sprider och när antisemitiska idéer. Detta innebär en betydande utmaning för den fredliga och toleranta samexistensen i Tyskland.”

Enligt BfV är den andra största islamistiska rörelsen i Tyskland Millî Görüş (“nationell vision” på turkiska), vilken har runt 10,000 medlemmar i landet. Rörelsen är mycket negativ till muslimsk integrering i Europeiska samhällen:

“Rörelsen anser att en “rättvis” politisk ordning grundar sig i en “gudomlig uppenbarelse” medan de system som utformats av människan är “fåfängda”. För närvarande dominerar “fåfängan” i den västerländska civilisationen, baserat på våld, orättvisa och exploatering av de svaga. Detta “fåfängda” system måste ersättas av en “rättvis ordning” som enbart baseras på islamistiska principer istället för de som människan hittat på. Alla muslimer bör bidra till realiseringen av den “rättvisa ordningen”. För att göra detta måste muslimer anta en särskild världsbild (Görüş), nämligen en nationell/religiös (Milli) vision, en Millî Görüş”.

Utöver salafisterna och Millî Görüş uppskattar BfV att Tyskland nu är hem till 1040 medlemmar i Muslimska brödraskapet, 950 medlemmar i Hezbollah och 320 medlemmar i Hamas.

Efter att ha presenterat BfV-rapporten krävde inrikesminister Horst Seehofer att regeringen skulle skynda på deporteringar av islamister. “Vi har inget under kontroll i något område”avslutade han.

Text: Soeren Kern, seniorforskare, Gatestone Institute


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
6 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson red.(@confidencecontrol4845)
Admin
9 augusti 2018 kl 10:39

När nämndemän försökte införa sharialagar i Solna Tingsrätt (omskrevs mycket även i MSM) trodde många att det var en engångsföreteelse, men försöken att implementera sharia sker i Tingsrätter över hela landet.

Peter Kulle
Peter Kulle
Gäst
10 augusti 2018 kl 05:58

Men kan man inte kriminalisera salafism och liknande, så som man kriminaliserat nazism..? Dvs, kriminalisera alla organiserade uttalade ambitioner, att utan majoritets-stöd i Sveriges riksdag med våld tvinga fram sin egen vilja över individer eller hela samhällen..? Ingen idealisk lösning, måhända. Men trots allt kanske en framkomlig väg eller kompromiss, i en föga idealisk situation…? ;o)

Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson red.(@confidencecontrol4845)
Admin
10 augusti 2018 kl 09:52

Peter Kulle 05:58

Intressant frågeställning.

En annan fråga. Från och med 2001 har Väst prioriterat att bekämpa terrorism från Al Qaida etc. Vad hände med den prioriteringen när salafismen nu etablerar sig som en folkrörelse i Väst? Något annat måste vara prioriterat. Vad?

Pentti Kinnunen
Pentti Kinnunen
Gäst
10 augusti 2018 kl 11:22

Jag tror i princip inte på att förbjuda organisationer. De kan ombilda sig under nytt namn och det blir svårt att dra gränser. I Sverige har vi speciella skatteregler för allmännyttiga organisationer däribland religiösa organisationer. Jag kan tänka mig att börja med att för att en organisation skall få skattelättnader och bidrag så skall de i sina stadgar skriva in att de respekterar vår religionsfrihet och vår demokrati och våra lagar. Att försöka påverka någons religion utan dennas uttryckliga medgivande bör vara straffbart liksom att hindra någon att utnyttja sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. För övrigt bör våra lagar räcka till. Bättre spaningsresurser bör räcka för att få flera fällda för förberedande av brott.
Observera att mina tankegångar är allmänna och inte speciellt riktade mot islamister, men påverkar dem. Vi måste också skilja på islamer och islamister. Jag saknade uppgiften om antalet islamer som ej är islamister i artikeln.

Jan Norberg
Jan Norberg(@jannorb)
10 augusti 2018 kl 12:53

@ Pentti Kinnunen 10 Aug, 2018 at 11:22

Ser man på, nu är Chefsideologen Pentti Kinnunen ute far på en rejäl cykeltur igen.

Kanske den gode Kinnunen kan redogöra för skillnaden mellan “islamer” och “islamister” ??

För mig som inte är så ideologiskt begåvad som Pentti vore det guld och få detta klarlagt, kanske Pentti samtidigt också kan redogöra för vilka lagar det är som han refererar till och varför han anser att de “räcker till”??

Det vore ju en nåd att stilla bedja om den dagen när svensk lag, som enligt Pentti “räcker till”, i så fall börjar tillämpas av svenskt rättsväsende.

Slutligen skulle jag personligen verkligen uppskatta om Pentti kunde förklara vilka särskilda skatteregler som han avser när han säger att “allmännyttiga” organisationer får bidrag och skattelättnader.

Det känns tröttsamt när vänsterdebattörer i synnerligen svepande ordalag oemotsagda tillåts komma med vilka påståenden som helst utan att med ett ord närmare nämna och/eller redogöra för källan till dessa.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
10 augusti 2018 kl 17:32

@ Jan Norberg 10 Aug, 2018 at 12:53,

Tack för ditt inlägg, då slapp jag skriva!