Dödlig 5G-teknik byggs nu ut i världen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 oktober 2018
- NewsVoice redaktion
5G-utbyggnaden av internet - Bild: Crestock.com

5G-teknik. Trots utbredd förnekelse är bevisen att radiofrekvent strålning är skadlig för livet redan överväldigande. Det varnar Kalle Hellberg med ett mycket gediget kunnande om den trådlösa teknikens hälsorisker. Nu introduceras 5G-teknik i Sverige utan att någon seriös riskbedömning genomförts. Vissa kritiker varnar för att städerna byggs om till “mikrovågsugnar”. Hellberg instämmer: “I media pådyvlas vi en fantastisk framtid med hjälp av 5G-teknik, med självkörande bilar, talande kylskåp och smarta hus och annat trams…”

“The accumulated clinical evidence of sick and injured human beings, experimental evidence of damage to DNA, cells and organ systems in a wide variety of plants and animals, and epidemiological evidence that the major diseases of modern civilization—cancer, heart disease and diabetes—are in large part caused by electromagnetic pollution, forms a literature base of well over 10,000 peer-reviewed studies.”

De ackumulerade kliniska bevisen på sjuka och skadade människor, experimentella bevis på DNA-skador, celler och organsystem i en mängd olika växter och djur samt epidemiologiska bevis för att de stora sjukdomarna i modern civilisation – cancer, hjärtsjukdom och diabetes är i stor utsträckning orsakad av elektromagnetisk förorening, bildar en litteraturbas med över 10 000 studier.

“If the telecommunications industry’s plans for 5G come to fruition, no person, no animal, no bird, no insect and no plant on Earth will be able to avoid exposure, 24 hours a day, 365 days a year, to levels of RF radiation that are tens to hundreds of times greater than what exists today, without any possibility of escape anywhere on the planet.”


Om telekommunikationsindustrins planer för 5G-teknik kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på Jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av radiofrekvent strålning som är tusentals gånger tätare än vad som finns idag, utan någon möjlighet att fly någonstans.


“These 5G plans threaten to provoke serious, irreversible effects on humans and permanent damage to all of the Earth’s ecosystems. Dessa 5G-planer hotar att provocera allvarliga, irreversibla effekter på människor och permanent skada på alla Jordens ekosystem.”

Så inleds en ny världsomfattande appell med krav om totalstopp för utbyggnad av 5G, från ett stort antal forskare, läkare och miljöfolk, skickat till WHO, EU, FN och alla nationers regeringar. De kräver svar senast 1:a december i år (se 5G Space Appeal).

Bild: klassrum under bestrålning i Illustration: NewsVoice.se, Crestock.com
Bild: Klassrum under 4G-bestrålning – Illustration: NewsVoice.se, Crestock.com

Skadliga effekter av radiofrekvent strålning orsakade av strålningen från nuvarande teknik, GSM, 3G, 4G, Wi-Fi, WLan är redan bevisade (några exempel).


5G-teknik kommer att tusenfalt förvärra skadorna hos allt levande. Tekniken med millimetervågor och riktantenner, som ska användas i 5G-systemen, är densamma som används i militära avancerade moderna mikrovågsvapen.


Långt upplysningsarbete

Kalle Hellberg varnar för 5G-teknik
Kalle Hellberg

Under de över 24 år jag hittills har ägnat mitt liv åt att försöka upplysa allmänheten om risker med den trådlösa tekniken har forskarvärlden inte varit tysta. Tvärt om, forskningen har gång efter annan påpekat dessa risker och med mycket omfattande bevisföring ställt krav till politiker och andra beslutsfattare över hela Jorden om åtgärder för att minska dessa risker. Men det har varit förgäves, industrins behov av vinster har alltid gått före. Media har aktivt tystat ner all alarmerande forskning om hälsorisker.

“Even before 5G was proposed, dozens of petitions and appeals by international scientists, including the Freiburger Appeal signed by over 3,000 physicians, called for a halt to the expansion of wireless technology and a moratorium on new base stations”, allt för att den stora allmänheten ska hållas oinformerad om allvaret med denna teknik.

I längden går det inte att tysta ner en miljöförorening som skapar så grava sjukdomar, vi ser nu tydligt resultatet i alla sammanställningar och statistik över hälsotillståndet i världen. I de nationer där den trådlösa tekniken blomstrar som mest är också hälsotillståndet som sämst och detta i allt yngre åldrar. Statistikens negativa kurvor följer samma utveckling som den trådlösa teknikens utbyggnad och användning, hälsotillståndet försämras i samma takt som teknikens utbyggnad. I Sverige är Socialstyrelsens senaste statistik mycket tydlig (exempel).


Innan kommande 5G-utbyggnaden borde man göra en utredning om teknikens hälsopåverkan, men det görs inte. För om så skulle ske så blev det inget 5G, därtill är bevisen för dess skadlighet alltför stor.


Men i media pådyvlas vi en fantastisk framtid med hjälp av 5G-teknik, med självkörande bilar, talande kylskåp och smarta hus och annat trams, allt för att bana väg för en framtid som ingen kommer att vilja ha när sanningen inte längre går att dölja.

Var finns den journalist som vågar beskriva verkligheten med denna dödsteknik, i stället för att bara jamsa med i de godtrognas skara? Var finns den politiker som vågar öppna ögonen och ifrågasätta varför ingen konsekvensutredning tillåts om denna teknik?

Text: Kalle Hellberg, ägare av Maxicom.se

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: 5G5G-teknik
 • Om man misstänker att strålningen är dödlig är det isf värre med den redan existerande tekniken där människor talar långa samtal innanför betongväggar med full effekt nära huvudet.

 • Nu är det mycket propaganda om miljöförstöring, när 5g kommer igång så så skyller man på miljöförstöring istället för 5g

 • Mycket skrämselpropaganda här… Tvärtom vad som påstås här är 5G bättre för det ger mindre energi i luften än 4G. Antennerna för 5G är bättre på att styra fälten dit de används och fälten är avstängda i mycket högre grad än nu. Det handlar om dosmängd!

  Mona Niksson får gärna förtydliga på vilket sätt detta skulle vara falskt..

 • Har ar 4 tankvarda web-sidor som beskriver vad som hander i kroppen vid bestralning med 5G.
  https://www.naturalblaze.com/2018/10/5g-network-uses-same-emf-waves-as-pentagon-crowd-control-system.html
  https://www.activistpost.com/2018/10/emf-conference-updated-findings-nih-ieee-videos-featuring-expert-testimony.html
  https://sites.google.com/site/understandingemfs/cancers
  Den sista handlar om Oxygen deprivation och konsekvenser vid 95GHz:
  http://www.human-resonance.org/Qi.pdf

  2.4-6 GHz varmer kropps-vatskorna, speciellt i det yttre hudlagret och svett-kottlar.
  95 GHz stor de roda blodkropparnas syre upptagning- och avgivnings -funktion, och ombildning av mineraler i blodet. Aven syre-molekylens stabilitet paverkas.

 • De sk behoven av 5G utgår helt från Ericssons och andra stora tillverkares behov av ständigt ökad försäljning. All marknadsföring går ut på att skapa behov för det egna företagets produkter. Så när man talar om behovet av 5G är det enbart utifrån industrins behov och utifrån ett skapat falskt behov ur allmänhetens synpunkt. Att 5G skulle ge mindre strålning är falskt och bevisas av Ericssons egen presentation: Det blir svårt att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsoriskerna med mikrovågsstrålning som Ryssland, Polen, Schweiz eller Italien mfl länder. Se https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/06/5g-kommer-att-oka-mikrovagsstralningen-enormt/
  Ericsson och denna industri följer samma strategi som man hittills använt med 3G, 4G, WiFi mm: introducera snabbt, gör ingen forskning först om riskerna, ljug om att man använt denna strålning i 50 år utan att forskare kunnat se några effekter, och motverka att undersökningar av hälsotillstånd runt master och i skolor med WiFi görs – såvida de inte görs av de forskare som betalas av dem själva. Hittills har INGEN undersökning av hälsotillstånd i närhet av mobilbasstationer eller mobilmaster genomförts i Sverige under alla de år Ericsson varit världsledande på just mobilbasstationer…..Det beror inte på att det inte funnits anledning, att man inte fått vittnesmål om svåra hälsobesvär bland människor som fått mobilbasstationer eller master nära bostäderna. Det beror på att man aktivt motverkat att sådana studier görs och att man gör allt för att lägga locket på om den allvarliga baksidan med tekniken!

 • Kombinerar man en önskan om ett konstant uppkopplat och totalövervakat samhälle med Malthusianismens irrläror, så får man 5G där de kommer kunna studera själva döendet 24-7-365. Det är ju bara att titta på hur de har förgiftat oss med läkemedel, vacciner, besprutade GMO-grödor, giftiga tandlagningsmedel och alla andra kända giftiga kemikalier i såväl vår mat som närmiljö. Lägger man ihop denna kemikalie-cocktail med en långsam mikrovågstillagning blir det svårt att tro på rena tillfälligheter.

  De som rullar ut det här är säkert väl medvetna om dess möjliga hälsoskadliga effekter. Men totalövervakning och befolkningsreduktion är väl den primära funktionen och den sekundära blir då att man även kommer kunna ringa och surfa på nätet. Var man än befinner sig så kommer man kunna lyssna på Spotify samtidigt som man googlar alternativa cancerbehandlingar. Det här blir ju skitbra…

 • Enligt en artikel i Ny teknik,

  Ericsson: 5g-nätet förbrukar mycket mindre energi

  strålar antennerna bara när de behövs, inte alltid. Detta skulle leda tankarna att 5G skulle vara ofarligare än tidigare generationer. Emellertid så beror hälsoeffekterna också på frekvens, högre för 5G om jag är rätt underrättad, och på den höga koncentrationen av mikrovågor som finns i knippena när de väl strålar. Sen kan man verkligen fråga sig vad det är för djupt mänskliga behov denna teknologi skall tillfredsställa som gör att det är så bråttom att säkerhetsaspekterna inte hinner utredas? “Internet on things” som talande kylskåp och annan dårskap? Och givetvis medför detta att återstående små rester av vårt privatliv avskaffas. Kanske detta som är en av orsakerna?

  Vill gärna höra synpunkter från Kalle Hellberg (tack för en angelägen artikel) och Strålskyddstiftelsen!

 • Jan, Det var väl ändå när griffeltavlorna försvann. Som kunskapsnivåerna började dala i våra skolor.
  Så kanske skulle det funka!!

  klotter eller poesi Erik G

 • Kalle, jag är förmodligen en av många som, byggt på läran om sannolikheter, håller med om dina farhågor betr strålningseffekterna av radiobaserad teknik.

  Som i alla andra forskningssammanhang så borde man tillämpa försiktighetsprincipen, dvs ingen marknadsintroduktion innan man bevisat att tekniken inte är hälsovådlig. Tyvärr verkar inte denna princip äga tillämplighet på detta område. Industriella intressen verkar gå före allt annat.

  Själv har jag varit verksam i industrier med många och ganska avancerade radiolösningar, inte någon gång har jag mött strålningskrav liknande de du nu pekar på när det gäller radiobaserad teknik i de krav som dessa lösningar skulle uppfylla. Möjligen beroende på att de lösningar som jag varit inblandad i mestadels varit militära applikationer och inom frekvensområden som inte byggts på 5 G teknik.

  Jag instämmer därför reservationslöst i dina upprop betr tex 5 G teknik, men det som gnager är konsekvenserna av den situation vi nu trots allt sitter på. Dvs vad skall vi ersätta denna radiobaserade teknik med??

  Vi kan ju knappast gå tillbaka till griffeltavlor, eller hur??

 • Tack för den artikel, men hjälper det här i landet? Barn programmeras redan från tidigt ålder hur underbar det är att nå alla, kommunicera med alla och hur lätt ” livet” blir. Man ser inte baksidan, hjärntumörer, drabbar alltid någon annan, elöverkänsliga är sannolikt sinnessjuk, självkörande bilar kan användas för att ta lättare liv av folk, uppkopplingar är redan så snabbt att vår hjärna klarar inte längre att gå i overdrive och man bränner ut snabbare.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *